Click here to load reader

Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych im. Jana img.iap.pl/s/1118/6206/...niemieckiego_na_strone_internetowa_szkoly( · PDF filePodręcznik str. 10-12 ... – przygotowuje i przeprowadza

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych im. Jana...

 • 1

  Zesp Szk Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawa II w ososinie Dolnej

  Program nauczania jzyka niemieckiego do podrcznika Magnet

  (poziom III.0- dla pocztkujcych )

  zgodny z now podstaw programow

  Autor: Marta Wawrzyniak

  Z korektami wprowadzonymi przez: Barbar Grzyb i Wiolett Hajek

  Program dostosowany do podrcznikw: Magnet 1, 2, 3 Wydawnictwo LektorKlett

  Numery dopuszczenia: 98/1/2009, 98/2/2010, 98/3/2011

  Ilo godzin do realizacji:

  Kl. I - 2 godz. 64

  Kl. II - 2 godz. 66

  Kl. III - 1 godz. 32

  Razem: 162 godz.

 • 2

  Magnet 1

  Plan wynikowy do kursu Magnet 1

  Tematy, teksty, sytuacje

  Liczba lekcji

  Wymagania edukacyjne rodki jzykowe Materia podrcznikowy

  Guter Start!

  Hallo! Wie gehts?

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: stosuje typowe zwroty na powitane i poegnanie przyporzdkowuje usyszane zwroty do osb, automatyzuje prawidow wymow pyta o samopoczucie okrela swoje samopoczucie prowadzi krtkie dialogi wedug wzoru

  Podrcznik str. 6-9

  wiczenia

  str. 4-6

  Eins, zwei, drei

  3

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: zna i aktywnie stosuje liczebniki gwne do 20 pyta o cen produktu podaje ceny wybranych produktw notuje usyszane numery telefonw zakrela usyszane ceny Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: samodzielnie prowadzi krtkie dialogi, wykorzystujc podane zwroty

  i wyraenia

  liczebniki od 0-100 szyk zadania prostego

  i pytajcego

  Podrcznik str. 10-12

  wiczenia

  str. 7-9

 • 3

  Was ist das?

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: przyporzdkowuje odpowiednio usyszane nazwy do zdj nazywa przedmioty i ich cechy identyfikuje kolory identyfikuje rodzajniki okrelone i nieokrelone i przeczenie kein zna alfabet niemiecki Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: opisuje krtko wybrane przedmioty prowadzi samodzielnie krtkie dialogi

  rodzajnik okrelony i nieokrelony w mianowniku

  przeczenie kein

  Podrcznik str. 12-15

  wiczenia str. 10-13

  Tematy, teksty, sytuacje

  Liczba lekcji

  Wymagania edukacyjne rodki jzykowe Materia podrcznikowy

  Infobox Landeskunde

  1

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: rozrnia powitania i poegnania charakterystyczne dla rnych rejonw Niemiec

  i pozostaych krajw DACH Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: wyszukuje w Internecie inne typowe powitania i poegnania

  czas Perfekt

  Podrcznik str. 16

  Rozdzia 1: Das bin ich

  Ich wohne in Berlin

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: zna nazwy i identyfikuje na mapie niektre miasta krajw DACH przyporzdkowuje na podstawie wysuchanego tekstu opisy miast

  do fotografii przedstawia si pyta inn osob o imi, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek rekonstruuje dialogi, wykorzystujc podane sownictwo Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: wyszukuje w Internecie informacje o wybranym miecie i prezentuje

  je podczas lekcji prowadzi samodzielnie dialogi, wykorzystujc poznane sownictwo

  odmiana czasownikw w liczbie pojedynczej

  zdania pytajce i oznajmujce

  Podrcznik str. 18-20

  wiczenia str. 14-15

 • 4

  Wo liegt Hamburg?

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: zna nazwy i identyfikuje na mapie kraje DACH okrela pooenie miast potwierdza lub zaprzecza okrela pochodzenie innych osb identyfikuje zdania oznajmujce i pytajce pyta o pochodzenie i miejsce zamieszkania Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: opowiada o wybranej osobie prawidowo stosuje zdania pytajce i oznajmujce

  zdania pytajce i oznajmujce zaimki osobowe w liczbie

  pojedynczej

  Podrcznik str. 21-23

  wiczenia str. 15-18

  Tematy, teksty, sytuacje

  Liczba lekcji

  Wymagania edukacyjne rodki jzykowe Materia podrcznikowy

  Wie ist deine Adresse?

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: pyta o miejsce zamieszkania i adres internetowy dopasowuje usyszane wypowiedzi do osb automatyzuje w wiczeniach odmian czasownikw w liczbie pojedynczej pisze dyktando notuje usyszane informacje o osobach Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: prawidowo stosuje czasowniki opowiada o sobie i wybranej osobie z podrcznika

  Podrcznik str. 24-25

  wiczenia str. 19-21

  Infobox Landeskunde: Nazwy miast

  1

  Ucze zna nazwy miast krajw DACH i ich polskie odpowiedniki

  Podrcznik str. 26

  Rozdzia 2: Meine Hobbys

  Freizeitaktivitten

  1

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: nazywa sposoby spdzania wolnego czasu zaznacza usyszane czynnoci okrela swoje zainteresowania i swoje hobby Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym:

  odmiana czasownikw

  Podrcznik str. 28-29

  wiczenia str. 22-23

 • 5

  opowiada o swoim hobby udziela informacji o hobby innych osb w klasie

  Was machst du in deiner Freizeit?

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: odpowiada na pytania na podstawie wysuchanego tekstu pyta inne osoby o ich zainteresowania i hobby wyraa upodobania wyraa opini na temat sposobw spdzania czasu wolnego, wykorzystujc

  podane sownictwo Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: opowiada o sposobach spdzania wolnego czasu prowadzi samodzielnie dialogi, wykorzystujc poznane sownictwo

  zaimki dzierawcze szyk przestawny w zdaniu

  oznajmujcym

  Podrcznik str. 30-31

  wiczenia str. 23-24

  Tematy, teksty, sytuacje

  Liczba lekcji

  Wymagania edukacyjne rodki jzykowe Materia podrcznikowy

  Welche Sprachen sprichst du?

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: odpowiada na pytania na podstawie wysuchanego tekstu nazywa jzyki obce okrela swoje umiejtnoci, stosujc podane sownictwo uzupenia tabel wysuchanymi informacjami prowadzi dialogi wedug wzoru opisuje krtko osoby, wykorzystujc podane o nich informacje wyraa yczenia, stosujc konstrukcj ich mchte Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: przeprowadza ankiet w klasie i prezentuje jej wyniki charakteryzuje osoby i ich zainteresowania

  konstrukcja ich mchte czasowniki nieregularne

  Podrcznik str. 32

  wiczenia str. 24-27

  Infobox Landeskunde: Die deutschsprachigen Lnder

  1

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: czyta tekst informacyjny selektywnie odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu

  wiczenia str. 38-39

  Zwischenstation 1

  Suchanie

  1

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: okrela kontekst sytuacyjny wyszykuje i selekcjonuje informacje

  zakres struktur leksykalno- -gramatycznych z rozdziaw 1-2

  Podrcznik str. 36-37

 • 6

  Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: uzyskuje wynik powyej 80% oglnej punktacji

  Reagowanie

  0,5

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne reaguje w okrelonych kontekstach sytuacyjnych Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: uzyskuje powyej 80% oglnej punktacji

  zakres struktur leksykalno- -gramatycznych z rozdziaw 1-2

  Podrcznik str. 38

  Tematy, teksty, sytuacje

  Liczba lekcji

  Wymagania edukacyjne rodki jzykowe Materia podrcznikowy

  Reagowanie

  0,5

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne reaguje w okrelonych kontekstach sytuacyjnych Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: uzyskuje powyej 80% oglnej punktacji

  zakres struktur leksykalno- -gramatycznych z rozdziaw 1-2

  Podrcznik str. 38

  Czytanie

  0,5

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: okrela kontekst sytuacyjny wyszukuje informacje Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: uzyskuje wynik powyej 80% oglnej punktacji

  zakres struktur leksykalno- -gramatycznych z rozdziaw 1-2

  Podrcznik str. 39

 • 7

  Rozdzia 3: Vati, Mutti & Co.

  Familie heute

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: nazywa czonkw rodziny wyszukuje informacje w tekcie czytanym identyfikuje zdjcia i ich opisy okrela przynaleno za pomoc przyimka von i zaimkw dzierawczych Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: opisuje wybran rodzin

  przyimek von odmiana czasownika sein

  Podrcznik str. 40-41

  wiczenia str. 28-29

  Ich habe einen Bruder

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: opisuje swoj rodzin udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nie partnera (dane osobowe: wiek,

  miejsce zamieszkania) zna odmian czasownika haben identyfikuje liczb mnog rzeczownikw uzupenia tabel usyszanymi informacjami Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: przedstawia swoj rodzin, np. opisujc fotografi

  odmiana czasownika haben liczba mnoga rzeczownikw

  Podrcznik str. 42

  wiczenia

  str. 30

  Tematy, teksty, sytuacje

  Liczba lekcji

  Wymagania edukacyjne rodki jzykowe Materia podrcznikowy

  Wir gehren auch zur Familie

  2

  Ucze o umiejtnociach na poziomie podstawowym: nazywa zwierzta domowe i prawidowo wymawia ich nazwy wyraa yczenie, stosujc konstrukcj ich mchte wyraa al neguje zdanie, stosujc przeczenie kein opowiada o wybranych osobach na podstawie notatek Ucze o umiejtnociach na poziomie ponadpodstawowym: opowiada o swoim zwierzciu domowym