Zemlja Odredista Nemacka - Informator

  • View
    454

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Zemlja Odredista Nemacka - Informator

INFORMATOR: NEMAKA1. Osnovne informacijeGlavni grad: Berlin Stanovnitvo: 82.652.000 Povrina: 357.027 km2 Glavni jezici: nemaki Valuta: euro (EUR) Stopa nezaposlenosti: 8.4%

2. Opti uslovi ulaska i boravkaDa bi se ulo u Nemaku i boravilo u njoj, stranci moraju imati vizu, (privremenu) boravinu dozvolu ili (stalnu) dozvolu za nastanjenje. U naelu svi stranci i dravljani zemalja koje nisu lanice EU moraju pribaviti vizu pre ulaska u Nemaku (Dravljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova potrebna je ulazna viza. Hrvatskim dravljanima viza nije potrebna). Onima kojima je dozvoljen legalan ulazak u Nemaku bez vize (hrvatskim dravljanima) obino nije doputen boravak dui od tri meseca za svakih pola godine, niti im je doputeno da na u plaeni posao. Uslovi ulaska: vaee line isprave (kojima vanost ne istie barem tri meseca od dana prijave). dokaz o svrsi i okolnostima posete u nekim sluajevima. dokaz o dovoljnoj koliini finansijskih sredstava kojima moete pokriti trokove boravka i finansirati povratak. Koliina finansijskih sredstava zavisi od vrste i duine boravka. zdravstveno osiguranje koje e pokriti i trokove prevoza u vau zemlju.

Gde podneti zahtev: Zahtevi za vizu moraju se predati nemakim diplomatskim predstavnitvima u inostranstvu:

Ovaj informator izra en je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije na podruju Zapadnog Balkana. Projekat finansira Evropska Unija uz pomo vajcarske federalne kancelarije za migracije i Nemake federalne kancelarije za migracije i izbeglice

1

Albanija

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Biva Jugoslovenska Republika Makedonija

Republika Crna Gora

Republika Srbija

Pokrajina Kosovo

Rruga Sknderbeu Nr. 8, Tirana Tel.: (+35 54) 274505 E-mail: info@tira.diplo.de Web: www.tirana.diplo.de Ulica Buka bb, 71000 Sarajevo Tel: (+387 33) 275080 E-mail: info@sarajewo.diplo.de Web: www.sarajewo.diplo.de Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Tel.: (+3851) 6300100 E-mail: deutsche.botschaft.zagreb@inet.hr Web: www.DeutscheBotschaft-Zagreb.hr 59, Ulica Lerinska, Skoplje Tel.: (+3892) 309 3900 E-mail: Zreg@skop.diplo.de Web: www.skopje.diplo.de Hercegovaka 10, 81000 Podgorica Tel.: (+38281) 667285 E-mail: deutsche.botschaft@cg.yu Ulica Biraninova 19a, 11000 Beograd Tel.: (+381 11) 3064400 Fax: (+381 11) 3064402 E-mail: info@belgrad.diplo.de Web: www.belgrad.diplo.de Adem Jashanica 17, Dragodan II, 38000 Pristina Tel.: (+381 38) 254500 E-mail: info@pris.auswaertiges-amt.de Web: www.pristina.diplo.de

Vrste viza i postupci: Mogu se izdati tri vrste viza: engenska tranzitna viza, engenska posetilaka viza za boravke do tri meseca, i nacionalna viza za due boravke. Viza nije potrebna ako prolazite kroz Nemaku na putu za drugu zemlju i boraviete samo u me unarodnoj vazdunoj luci. Za vize za due boravke ili u svrhu zaposlenja potrebno je odobrenje ureda za strance u ijoj je nadlenosti mesto u kome stranac namerava boraviti. Kancelarijai za strance deluju na nivou saveznih drava; u veini drava njihov je posao preputen gradskim ili okrunim vlastima. (1) Kratkotrajni boravak: engenska viza izdaje se za specifinu svrhu boravka i to do tri meseca u periodu od est meseci; svrha posete mora biti odmor, turizam ili posao po pravilu se ne moe produiti niti joj se moe promeniti svrha boravka; produenje je mogue samo u izuzetnim sluajevima, npr. kada je hitno potrebno medicinsko leenje, a preporuuje se planirati putovanje u okviru vremenskih ogranienja engenske vize 1 izdaje se od strane diplomatskih misija izvan zemalja engena .

Austrija, Belgija, eka, Danska, Estonija, Francuska, Finska, Nemaka, Grka, Ma arska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveka, Poljska, Portugal, Slovaka, Slovenija, panija i vedska

1

2

Uslovi za dobijanje za engenske vize: dva u celosti ispunjena zahteva za izdavanje engenske vize (dostupni u nemakom predstavnitvu na jeziku zemlje podnosioca vize ili na internet stranicama) dve biometrijske fotografije za svakog podnosioca zahteva u veliini prikazanoj na zahtevu dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima (izvod iz banke ili dokaz o prihodu) ILI garantno pismo (Verpflichtungserklrung) od strane pozivaoca; obrasci su dostupni u lokalnim kancelarijama za strance (Auslnderbehrde) Garantno pismo od ro aka ili prijatelja u Nemakoj da e platiti sve trokove Vaeg boravka, ukljuujui i medicinske trokove. Va prijatelj ili ro ak moe nabaviti obrazac u Nemakoj u lokalnoj kancelariji za strance ili u kancelariji za javni red (Ordnungsamt) dokaz o zdravstvenom osiguranju (putniko zdravstveno osiguranje) s minimalnim pokriem od trideset hiljada eura koje vai na itavom engenskom podruju tokom vaeg boravka, a koje ukljuuje trokove hitne medicinske pomoi, bolniko leenje i prevoz u domovinu.

(2) Vize za due boravke i/ili boravke u svrhu zapoljavanja: nacionalna viza Po pravilu je viza potrebna za sve strance za boravke due od tri meseca ili boravke u svrhu plaenog zaposlenja. Nacionalna viza: izdaje se za due boravke (due od tri meseca) ili kada podnosilac zahteva namerava da se zaposli moe se izdati na period od tri meseca do jedne godine, u izuzetnim sluajevima i na due; period vanosti vize zavisi od planirane svrhe boravka omoguava nosiocu boravak samo u Nemakoj omoguava jedno tranzitno putovanje (ogranieno na najvie pet dana) kroz engenske zemlje kako bi se stiglo na odredite moe se zatraiti, kao nacionalna nemaka viza, samo u nemakom diplomatskom predstavnitvu i u inostranstvu u ijoj je nadlenosti prebivalite podnosioca zahteva. Mora se zatraiti pre ulaska u zemlju zahtev za vizu mora odobriti nadlena kancelarija za strance u Nemakoj, tj. kancelarija za strance u mestu u komu podnosilac zahteva namerava da boravi.

Nacionalna viza moe se izdati i u obliku takozvane dvojne vize (D+C viza). Takva dvojna viza je nacionalna viza za dui boravak koja istovremeno vai kao viza za kratki boravak u zemljama lanicama engenskog sporazuma. To znai da nosioci dvostruke vize koji ekaju na dozvolu boravka ili dozvolu za naseljenje mogu kratkotrajno putovati (na period do tri meseca) u veinu engenskih zemalja. Kako bi mu se odobrila dvojna viza, podnosilac zahteva mora navesti zbog ega mora putovati u druge engenske zemlje odmah od prvog dana vanosti vize. Postupak odobrenja traje obino do tri meseca, ponekad i due, jer kancelarije za strance esto konsultuju ostale slube (npr. Saveznu agenciju za rad). Misije mogu izdati vizu tek nakon to su primile odobrenje od kancelarije za strance. Korisni linkovi za pitanja ulaska u zemlju i vize:Nemako ministarstvo spoljnih poslova http://www.auswaertigesamt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/schengen_html http://www.auswaertigesamt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/visumangelegenheite n_html Informacije o engenskom sporazumu Informacije o ulaznim vizama

3

http://www.auswaertigesamt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/liste_html

http://www.auswaertigesamt.de/www/en/aamt/buergerservice/faq/kat0/index_html

Spisak zemalja za ije je dravljane potrebna ulazna viza Ulazak u Nemaku esto postavljana pitanja

3. Radna imigracijaKvalifikovani radnici Otkako je 1.januara 2005. godine stupio na snagu novi Zakon o imigraciji, strancima je potrebna samo nemaka boravina dozvola koja im daje pravo na rad, a ne boravina i radna dozvola zasebno. Potrebno je zatraiti i dobiti boravinu i radnu dozvolu pre ulaska u Nemaku u nemakom konzulatu ili nemakoj ambasadi u vaoj zemlji. Postupak:

Korak 1: zahtev za boravinu dozvolu (koja omoguava i pristup tritu rada) kandidat dobija unemakoj ambasadi u zemlji u kojoj ivi.

Korak 2: ambasada prosle uje zahtev imigracionoj slubi (Auslaenderbehoerde) u mestu zaposlenja, aona daje inicijalno odobrenje. Imigraciona sluba donosi odluku u saradnji s lokalnim zavodom za zapoljavanje (Arbeitsamt) koji izdaje dozvolu. Korak 3: ako se kandidatov zahtev odobri, ambasada mu daje ulaznu vizu. Korak 4: pri dolasku u Nemaku strani dravljanin i, ukoliko ih ima, lanovi njegove porodice, moraju zatraiti radnu i boravinu dozvolu u lokalnoj kancelariji za strance. Uslovi: Da bi se kandidat kvalifikovao za nemaku radnu dozvolu, zaposleni i nemaka kompanija moraju ispuniti sledee osnovne uslove: Potencijalni zaposleni mora biti zaposlen pod istim uslovima kao i nemaki zaposleni. Za to radno mesto ne moe se pronai niti nemaki radnik niti radnik iz neke od zemalja lanica Evropske unije. Zaposleni obino moraju imati fakultetsku diplomu ili ekvivalentnu kvalifikaciju. Za neka radna mesta postoje posebni zahtevi. Nemaka kompanija mora biti registrovana u lokalnom birou za rad i zatraiti registarski broj drutva.

Zahtev za boravinu dozvolu (s pristupom tritu rada): Po pravilu je za podnoenje zahteva za boravinu dozvolu potrebno sledee: podneti zahtev barem tri meseca ili vie pre putovanja tri primerka ispunjenog, originalnog obrasca zahteva za boravinu dozvolu na traenom jeziku nemakog predstavnitva u vaoj zemlji tri biometrijske fotografije u veliini prikazanoj na zahtevu paso koja e biti vaei jo najmanje 10 meseci od dana odlaska u Nemaku, s dve prazne stranice za visokokvalifikovane i kvalifikovane osobe:

4

ugovor s nemakom kompanijom dokaz o obrazovnim i strunim kvalifikacijama preveden na nemaki Za au pair: ugovor s porodicom domainima ili au pair agencijom dokaz o znanju nemakog jezika

Dodatne informacije dostupne su kod nadlenih slubi: Kancelarija za strance: http://www.auswaertiges-amt.de/ Savezno ministarstvo unutranjih poslova: http://www.zuwanderung.de/english/index.html Savezni kancelarija za migraciju i izbeglice (BAMF): http://www.bamf.de/ Savezni vladin poverenik za migracije, izbeglice i integraciju:http://www.integrationsbeauftragte.de/ Radna dozvola :