Zbo¼a Rzepak - .optymalny do op³nionego optymalny ... luz 2,0-6,0 Naw³z zawiera dodatkowo magnez,

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zbo¼a Rzepak - .optymalny do op³nionego optymalny ... luz 2,0-6,0 Naw³z zawiera...

Tabele odmian | Preparaty i programy ochrony | Programy i schematy nawoenia

ZboaRzepak 2017

2

Odmiany rzepaku ozimego

OdmianaAdmiralSTRATEG

SY SamoaSTRATEG

PT234STRATEG

ApanaciSTRATEG

Hodowca/Dystrybutor

Limagrain Polska Sp. z o.o. Syngenta Polska Sp. z o.o. Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Syngenta Polska Sp. z o.o.

Typ odmiany mieszacowa mieszacowa mieszacowa populacyjna

Termin kwitnienia

rednio wczesny rednio wczesny rednio wczesny wczesny do optymalnego

Termin dojrzewania rednio wczesny rednio wczesny redni rednio wczesny

Zimotrwao wysoka wysoka bardzo wysoka bardzo wysoka

Termin siewu przydatny w warunkach opnionego siewuoptymalny

do opnionegooptymalny

do opnionego wczesny do optymalnego

Wysoko rolin rednio wysokie rednio wysokie rednio wysokie niska do redniej

Norma wysiewu 40-50 rolin/m 40-50 rolin/m 45-50 rolin/m 40-50 rolin/m

Tolerancja na such zgnilizn kapustnych

bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra rednia do wysokiej

Tolerancja na wyleganie

dobra bardzo dobra dobra bardzo dobra

Wymagania glebowe rednie niskie rednie rednie

Cechy szczeglne

wysoki i wierny poziom plonowania w rnych

warunkach, bardzo wysoka zawarto tuszczu, dobra tolerancja na wyleganie,

zalecana do uprawy na terenie caego kraju,

nowo na polskim i wschodnioeuropejskim

rynku

hybrydyzacja systemem SAFECROSS, dobra

adaptacja do sabszych stanowisk, bardzo wysoka

tolerancja na such zgnilizn kapustnych, odmiana posiada

gen Rlm7 warunkujcy tolerancj na such zgnilizn

kapustnych

cakiem nowa genetyka odmian rzepaku ozimego,

dziki wielogenowej odpornoci przejawiajca

si bardzo duym poziomem plonowania przy jednoczenie bardzo duej odpornoci na Phoma Sacc.;

bardzo dobrze toleruje opnione terminy siewu; wykazuje zrwnowaony

rozwj przed zim; wyjtkowo duy plon oleju

z hektara

stabilne, wierne plonowanie, wczesne

kwitnienie i dojrzewanie, bardzo wysoka odporno

na such zgnilizn kapustnych, znakomite

przezimowanie

3

JeniferSTRATEG

AquilaSTRATEG

LG ArchitektSY Annabella

STRATEG

Bayer Sp. z o.o. Limagrain Polska Sp. z o.o. Limagrain Polska Sp. z o.o. Syngenta Polska Sp. z o.o.

mieszacowa mieszacowa mieszacowa mieszacowa

rednio pny rednio wczesny rednio wczesny rednio pny

redni rednio wczesny rednio wczesny rednio pny

wysoka wybitna bardzo wysoka bardzo wysoka

optymalny do opnionego

optymalny do opnionego wczesny do opnionego optymalny

rednio wysokie rednio wysokie rednio wysokie rednia

50 rolin/m 40-45 rolin/m2 35-50 rolin/m2 40-45 rolin/m2

dobrarewelacyjna, zwaszcza na such

zgnilizn kapustnych, posiada gen Rlm7

bardzo dobra zarwno na choroby grzybowe, jak i wirusowe

rewelacyjna, zwaszcza na such zgnilizn kapustnych,

posiada gen Rlm7

dobra bardzo dobra dobra bardzo dobra

rednie rednie rednie/lepsze rednie

ponadprzecitny poziom plonowania, zrwnowaony

rozwj rolin przed zim i energiczny start wiosn, bardzo dobra zdrowotno, a zwaszcza

dua odporno na such zgnilizn kapustnych

rewelacyjna odporno na choroby - gen Rlm7, bardzo

dobre wyniki plonowania, wysoka zawarto oleju, odporna

na pkanie uszczyn, bardzo dobra zimotrwao,

potwierdzona w 2016 r.

bardzo dobra odporno na pkanie uszczyn i osypywanie nasion, 1. odmiana mieszacowa na polskim rynku z odpornoci na wirusa taczki rzepy TuYV,

wysoki poziom plonowania

bardzo plenna odmiana rzepaku ozimego o rewelacyjnej

zimotrwaoci, odmiana charakteryzujca si powolnym

tempem wzrostu jesieni (bezpieczny stoek wzrostu), bardzo dobrze gospodaruje N

NOWO NOWO NOWO

4

Nazwa odmiany

Admiral

Hodowca / dystrybutor

Waciwoci:

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Potga plonowania

Typ odmiany: mieszacowaTermin siewu: odmiana przydatna w warunkach opnionego siewuZalecana obsada: 40-50 rolin/mZimotrwao: wysokaOdporno na choroby: bardzo dobra tolerancja na such zgnilizn kapustnychWysoko rolin: rednio wysokieWymagania glebowe: rednie

Plon nasion (% wzorca)Dowiadczenia wasne 2016 r.

2016 r.

Wysoki i wierny poziom plonowania w rnych warunkach uprawy

Bardzo wysoka zawarto tuszczu Dobra tolerancja na wyleganie rednio wczesny termin dojrzewania i kwitnienia Szybki rozwj jesienny sprawia, e odmiana

sprawdza si w warunkach opnionego siewu Odmiana zalecana do uprawy na terenie caego kraju Bardzo dua MTN

Ad

mir

al

118

wzo

rzec

5

Nazwa odmiany

SY SAMOA

Hodowca / dystrybutor

Waciwoci:

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Bezpieczna przysta nawet na glebach sabszych

Typ odmiany: mieszacowaTermin siewu: optymalny do opnionegoZalecana obsada: 40-50 rolin/mZimotrwao: wysokaOdporno na choroby: bardzo dobra tolerancja na such zgnilizn kapustnych i wyleganieWysoko rolin: rednio wysokieWymagania glebowe: niskie

Plon nasion (% wzorca) rdo: COBORU 2013-2015 r.

2014 r.2013 r. 2015 r.

Hybrydyzacja systemem SAFECROSS Dobra adaptacja do sabszych stanowisk Bardzo wysoka tolerancja na such zgnilizn

kapustnych (odmiana posiada gen Rlm7) Wysoka tolerancja na susz rednio wczesny termin dojrzewania i kwitnienia Szybkie tempo rozwoju jesiennego Dobra tolerancja na choroby odyg

SY S

amo

a

SY S

amo

a

SY S

amo

a

112

109111

wzo

rzec

wzo

rzec

wzo

rzec

6

Nazwa odmiany

PT234

Hodowca / dystrybutor

Waciwoci:

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Bardzo wysoki plon i bardzo dobra zimotrwao

Typ odmiany: mieszacowaTermin siewu: optymalny do opnionegoZalecana obsada: 45-50 rolin/mZimotrwao: bardzo wysokaOdporno na choroby: bardzo dobra tolerancja na such zgnilizn kapustnychWysoko rolin: rednieWymagania glebowe: rednie

2015 r.

Duy poziom plonowania Bardzo dua odporno na Phoma Sacc.

dziki wielogenowej odpornoci Polecana do terminowych i opnionych sieww Wyjtkowo duy plon oleju z hektara Zrwnowaony rozwj przed zim Czowka plonowania wrd odmian Pioneer

PT

234

103

wzo

rzec

Plon nasion (% wzorca) rdo: COBORU 2015 r.

2. najwyszy plon wrd wszystkich odmian Pioneer

7

Nazwa odmiany

Apanaci

Hodowca / dystrybutor

Waciwoci:

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Wabi plennoci, kusi zdrowotnoci

Typ odmiany: populacyjnaTermin siewu: wczesny do optymalnegoZalecana obsada: 40-50 rolin/m (opakowanie 2 mln ywych nasion na ok. 4 ha)Zimotrwao: bardzo wysokaOdporno na choroby: rednia do wysokiejWysoko rolin: niska do redniejWymagania glebowe: rednie

2014 r.

Stabilne i wydajne plonowanie (porwnywalna do odmian hybrydowych)

Wczesne kwitnienie i dojrzewanie Wyjtkowa zdrowotno rolin Rwnie na wczesne siewy Kompaktowy pokrj rolin Wysoki plon oleju

Ap

anac

i

100

wzo

rzec

Plon nasion (% wzorca) rdo: COBORU 2014 r.

Wzorcem s odmiany mieszacowe

8

Nazwa odmiany

Jenifer

Hodowca / dystrybutor

Waciwoci:

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Stabilnie i rekordowo plonujca

Typ odmiany: mieszacowaTermin siewu: optymalny do opnionegoZalecana obsada: 50 rolin/mZimotrwao: wysokaOdporno na choroby: dobra odporno na such zgnilizn kapustnychWysoko rolin: rednio wysokieWymagania glebowe: rednie

Plon nasion (% wzorca) rdo: COBORU 2014-2015 r.

2014 r. 2015 r.

Odmiana mieszacowa o wysokiej zimotrwaoci oraz ponadprzecitnym plonowaniu

Roliny redniej wysokoci, niewylegajce rednio pny termin kwitnienia i dojrzewania Zrwnowaony rozwj jesienno-wiosenny Odmiana uniwersalna co do wymaga glebowych,

jednak najlepiej plonuje na glebach dobrych i rednich Dobra zdrowotno

Jen

ifer

Jen

ifer

108106

wzo

rzec

wzo

rzec

9

Nazwa odmiany

Aquila

Hodowca / dystrybutor

Waciwoci:

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Najwysza odporno na pkanie uszczyn

Typ odmiany: mieszacowaTermin siewu: optymalny do opnionegoZalecana obsada: 40-45 rolin/m2

Zimotrwao: wybitnaOdporno na choroby: rewelacyjnaWysoko rolin: rednio wysokie

Plon nasion (% wzorca)Dowiadczenia wasne 2016 r.

2016 r.

Wspaniaa odporno na choroby (zawiera gen Rlm7)

Czowka plonowania wrd najnowszych odmian Wysoki plon oleju w hektarze Zrwnowaony rozwj jesienny Najwysza wrd badanych odmian odporno

na pkanie uszczyn i opadanie nasion (potwierdzone w badaniach Limagrain)

Aqu

ila

A1

Aqu

ila

A2

114115

wzo

rzec

N OWO

10

Nazwa odmiany

LG Architekt

Hodowca / dystrybutor

Waciwoci:

Wyniki plonowania:

Charakterystyka:

Najwysza odporno na wirusy

Typ odmiany: mieszacowaTermin siewu: wczesny do opnionegoZalecana obsada: 35-50 rolin/m2

Zimotrwao: bardzo wysokaOdporno na choroby: bardzo dobra Wysoko rolin: rednio wysokie

Plon nasion (% wzorca) Dowiadcz