ZBORNIK RADOVA - ... Zbornik radova / Book of proceedings V. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZBORNIK RADOVA - ... Zbornik radova / Book of proceedings V. hrvatski simpozij o kemiji i...

 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa Sekcija za makromolekule HDKI-ja

  Sekcija za kemijsko inženjerstvo HDKI-ja Hrvatska gospodarska komora

  14. lipnja 2016. Hrvatska gospodarska komora

  Roosveltov trg 2 10 000 Zagreb

  u funkciji pametne specijalizacije

  www.hdki.hr/hdki/skupovi/HSKTM

  ZBORNIK RADOVA

 • Zbornik radova / Book of proceedings V. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula u funkciji pametne specijalizacije Izdavač / Published by Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa / Croatian Society of Chemical Engineers Za izdavača / For the publisher Ante Jukić Urednik / Editor Sanja Lučić Blagojević Grafički urednik / Graphical editor Zdenko Blažeković Recenzenti Zbornika / Proceedings reviewers Branka Andričić Ljerka Kratofil Krehula Matko Erceg Stanislav Kurajica Fabio Faraguna Ana Lončarić Božić Emi Govorčin Bajsić Jelena Macan Tatjana Haramina Vesna Ocelić Bulatović Marica Ivanković Željka Petrović Hrvoje Juretić Irina Pucić Tanja Jurkin Nataša Stipanelov Vrandečić Zvonimir Katančić Marija Vuković Domanovac Marijana Kraljić Roković Zahvala recenzentima / Acknowledgement to reviewers Urednica zahvaljuje svim znanstvenicima i stručnjacima na uloženom trudu u recenziranje radova u ovom Zborniku. Editor would like to thank all the scientists and experts for their effort in reviewing the papers in this Book of proceedings. Priprema / Layout Sanja Lučić Blagojević ISBN 978-953-6894-57-4

 • Organizatori / Organizers Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa / Croatian Society of Chemical Engineers Hrvatska gospodarska komora / Croatian Chamber of Economy Organizacijski i programski odbor / Organizing and Program Committee Sanja Lučić Blagojević, predsjednica / Chair Jelena Macan, tajnica / Secretary Zdenko Blažeković Fabio Faraguna Ante Jukić Renata Patarčić Gordana Pehnec Pavlović Sponzor / Sponsor KEFO d. o. o.

  Donator / Donator Pan Pek

 • UVODNA RIJEČ V. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula u funkciji pametne specijalizacije organiziran u suradnji Sekcije za makromolekule i Sekcije za kemijsko inženjerstvo HDKI-ja te Hrvatske gospodarske komore, održan je 14. lipnja 2016. Cilj ovog simpozija bio je okupljanje i povezivanje znanstvenih i gospodarskih resursa u Republici Hrvatskoj koji se bave kemijom i tehnologijom makromolekula te uspostava njihove međusobne suradnje. Ovaj Zbornik znanstvenih radova značajan je doprinos ostvarenju cilja simpozija. Radovi sadržani u zborniku ujedno ocrtavaju značaj i neke od primjena makromolekulskih materijala u brojnim tehnologijama. Svaki rad recenzirala su dva iskusna i ugledna recenzenta te su svi primljeni radovi prihvaćeni za objavljivanje, što govori o njihovoj kvaliteti. U ime Organizacijskog i programskog odbora Simpozija i svoje osobno zahvaljujem svim autorima radova i recenzentima na uloženom trudu i vremenu.

  Sanja Lučić Blagojević, Urednica Zbornika radova

  U Zagrebu, siječanj 2017.

 • SADRŽAJ

  Autori i naslov rada 1) Ivona Jerković, Ana Marija Grancarić, Vladan Končar

  Međupovršinske pojave tekstilnih senzora za in situ praćenje stanja tekstilom ojačanih 2D termoplastičnih kompozita ………………………………. 1

  2) Vedrana Lovinčić, Zana Hajdari Gretić, Domagoj Vrsaljko Modifikacija mehaničkih svojstava materijala koji se koriste u 3D tiskanju …… 8

  3) Marko Racar, Ana Špehar, Davor Dolar, Krešimir Košutić Primjena kompozitnih UF/NF/RO membrana za obradu i ponovnu upotrebu otpadnih voda iz pogona za termičku obradu nusproizvoda životinjskog podrijetla ………………………. 23

  4) Sanja Lučić Blagojević, Nina Stančić, Mario Šantolić, Anđela Pustak Utjecaj višestijenih ugljikovih nanocjevčica na mehanička i električna svojstva polietilena …………………………………………………… 30

  5) Sanja Lučić Blagojević, Dina Schlosser, Mario Šantolić Utjecaj višestijenih ugljikovih nanocjevčica na toplinska svojstva i postojanost polietilena …………………………………………………………… 43

  6) Katarina Mužina, Mirna Vujnović, Mirela Leskovac Utjecaj pčelinjeg voska na svojstva binarnih i ternarnih polimernih mješavina … 55

  7) Matea Stanojević, Mirela Leskovac, Lucija Foglar, Anita Tarbuk Hidrolitička razgradnja PCL/PLA mješavina uz prisutnost hidrofilne komponente ……………………………………………. 67

  8) Gabrijela Ljubek, Jelena Perić Ivanagić, Stjepan Kožuh, Marijana Kraljić Roković Priprava kompozita polipirol/ugljikove nanocijevi i njegova primjena u superkondenzatorima ……………………………………….. 79

  9) Klaudia Paljar, Jelena Macan Priprava SiO2 kontrolirane poroznosti za vezanje lipaze ………………………... 88

  10) Ivan Spajić, Denis Sačer, Marijana Kraljić Roković, Zoran Mandić Površinska modifikacija grafenova oksida aromatskim aminima ……………….. 96

  11) Iva Rezić, Maja Somogyi Škoc, Ana Vrsalović Presečki, Lela Pintarić, Mirna Jovičić Modeliranje biokatalitičke sinteze CaCO3 nanočestica ………………………….. 104

  12) Elvira Vidović, Ivana Tepeš Poli(etilen-furanoat) iz biosirovina kao zamjena za PET ………………………... 115

  Kazalo autora / Author index 126

 • 1

  MEĐUPOVRŠINSKE POJAVE TEKSTILNIH SENZORA ZA IN SITU

  PRAĆENJE STANJA TEKSTILOM OJAČANIH

  2D TERMOPLASTIČNIH KOMPOZITA

  INTERFACE PHENOMENA OF TEXTILE SENSORS FOR IN SITU

  STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF TEXTILE REINFORCED

  2D THERMOPLASTIC COMPOSITES

  Ivona Jerković 1 , Ana Marija Grancarić

  1 , Vladan Končar

  2

  1Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28 a,

  HR - 10000, Zagreb, Hrvatska, ivona.jerkovic@ttf.hr, amgranca@ttf.hr 2Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, GEMTEX, 2 allée Louise et Victor Champier,

  FR - 59056, Roubaix, Francuska, vladan.koncar@ensait.fr

  Sažetak

  Pametni tekstil ima značajnu ulogu u području europskog tekstila i pomaže tekstilnoj industriji u

  transformaciji u industrijski i tržišno konkurentnu granu. Svojstva tekstilom ojačanih

  termoplastičnih kompozita nisu ograničena samo karakteristikama vlakana i polimerne matrice, već

  su velikim dijelom važne i njihove adhezijske veze. E-staklena (GF), E-staklena/polipropilenska

  (GF/PP) i E-staklena/poliamidna6.6 (GF/PA6.6) filamentna pređa proizvođača P-D FibreGlass

  Group korištene su za izradu poli(3,4-etilendioksitiofen)-poli(stirensulfonat) (PEDOT:PSS)

  tekstilnih senzora za in situ praćenje stanja tekstilom ojačanih 2D termoplastičnim kompozita.

  Primijenjena je metoda dodirnog kuta kao jednostavna i visokoosjetljiva metoda, te važan

  parametar u znanosti o međupovršinama. Za mjerenje dodirnog kuta pripremljene su tablete

  filamentne pređe, te tanki film polimernog kompleksa PEDOT:PSS na pleksiglas površini.

  Slobodna površinska energija (SFE) izračunata je prema Wu teoriji. Tekstilni GF/PP senzor

  pokazuje najvišu SFE, ~ 48 mJ m -2

  , a niža SFE GF senzora, 37 mJ m -2

  , može se objasniti s

  kvalitetnijim postupkom naslojavanja pomoću aluminijskih valjaka. SFE tekstilom ojačanih 2D

  termoplastičnih kompozita s ugrađenim tekstilnim senzorima pod utjecajem je procesa toplinske

  konsolidacije tekstilnih predoblika pri različitim uvjetima. Izračunati parametri optimalne adhezije

  pokazuju da sustavi tableta-PEDOT:PSS vodljivi film pružaju niske energije međupovršine, što je

  blizu optimalnim termodinamičkim uvjetima.

  Ključne riječi: dodirni kut, slobodna površinska energija, vodljivi polimeri, tekstilni senzori,

  tekstilom ojačani termoplastični kompoziti

  1. UVOD

  Pametni tekstil ima značajnu ulogu u području europskog tekstila i pomaže tekstilnoj industriji u

  transformaciji u industrijski i tržišno konkurentnu granu [1]. Inteligentni tekstilni materijali pružaju

  mogućnost za in situ praćenje stanja tekstilom ojačanih termoplastičnih kompozita. Ovi materijali

  su izrađeni naslojavanjem tekstilne pređe, vlakna ili tkanine s nanočesticama ili vodljivim i

  poluvodljivim polimerima dajući im određena nova svojstva [2]. Praćenje stanja kompozitnih

  struktura pruža informacije o trenutnom stanju i predviđa ponašanje strukture, te pokazuje

  potencijal za poboljšanje sigurnosti, dizajna i smanjenja troškova životnog ciklusa kompozita. To

  uključuje dijagnostiku (otkrivanje promjene stanja strukture - oštećenja), prognozu (kako oštećenja

  utječu na primjenu strukture u budućnosti), te donošenje odluka o održavanju [3,4].

  Svojstva tekstilom ojačanih termoplastičnih kompozita nisu ograničena samo karakteristikama

  vlakana i polimerne matrice. Velikim dijelom važne su i njihove jake adhezijske veze [5,6] koje

  pružaju bolja svojstva ovih kompozita [6,7]. Napuknuća matrice koja mogu nastati između vlakana

  mailto:ivona.jerkovic@ttf.hr mailto:amgranca@ttf.hr

 • 2

  kao mikropukotine ili između slojeva kao delaminacija slojeva znatno utječu na zamor mater