ZBORNIK RADOVA 1. KONGRESA ZDRAVSTVENOG radova 1. Kongresa...¢  ZBORNIK RADOVA KONGRESA ZDRAVSTVENOG

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZBORNIK RADOVA 1. KONGRESA ZDRAVSTVENOG radova 1. Kongresa...¢  ZBORNIK RADOVA KONGRESA...

 • ZBORNIK RADOVA 1. KONGRESA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 4. srpnja 2017.

  Preporodna dvorana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Opatička 18, Zagreb

 • ZBORNIK RADOVA KONGRESA ZDRAVSTVENOG TURIZMA

  Zagreb, Hrvatska, 4. srpnja 2017. godine, Preporodna dvorana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

  Pokrovitelji kongresa

  Ured predsjednice Republike Hrvatske Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

  Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

  Predsjednik znanstvenog odbora Akademik Zvonko Kusić

  Organizator kongresa LUX promocija

  Suorganizator kongresa HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

  Razred za medicinske znanosti

  Zagreb, 2018.

 • Uredništvo

  akademik Zvonko Kusić, mr. sc. Goran Ivanišević, prof. dr. sc. Oliver Kesar

  Recenzenti

  prim. dr. sc. Senka Rendulić Slivar

  dr. sc. Saša Poljanec Borić

  dr. sc. Eduard Kušen

  Lektura i korektura

  Neli Mindoljević

  Izdavači

  HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

  Razred za medicinske znanosti

  LUX, Smodekova 9, Zagreb

  ASPIRA, Mike Tripala 6, Split

  ISBN 978-953-57411-6-9

  Autorska prava LUX 2018.

 • SADRŽAJ

  Goran Ivanišević: Predgovor......................................................................................................5 Vida Demarin: Programi unapređenja zdravlja ugodom............................................................7 Oliver Kesar: Trendovi u razvoju zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj i zaštita javnog interesa – Je li u pitanju konvergencija ili divergencija? (sažetak)...........................................13 Darko Vlahović: Potreba revitalizacije zdravstvene funkcije hrvatskog turizma.....................16 Goran Ivanišević: Zdravstveni turizam u Hrvatskoj – tradicija i budućnost........................... 27 Stjepan Heimer: Ponuda zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u turizmu.......................43 Ankica Senta Marić: Balneologija i zdravstveni turizam.........................................................54 Ivan Vukoja, Ada Barić Grgurević, Ivana Šmit: Liječnik – gospodarski i nacionalni interes Republike Hrvatske...................................................................................................................60 Vladimir Mozetič: Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera – model sinergije zdravstva, turizma, znanosti i edukacije.....................................................................................................66 Željka Žnidarić, Krešimir Škof, Jasna Petek, Ksenija Tomić: Potencijal zdravstvenog turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji................................................................................................71 Fedor Šantek: Vizija razvoja zdravstvenog turizma srednjeg Pelješca.....................................80 Marija Valčić, Ivan Šimunić: Zdravstveni turizam i održivi ekonomski razvoj.......................85 Edina Mesić, Aldin Dugonjić: Zdravstveni turizam kao dio halal turizma..............................95 Anita Galić: Suvremeni dermatološki trendovi i zdravstveni turizam u Hrvatskoj – Znamo li prepoznati prilike? (sažetak)...................................................................................................106 Martina Linarić: Mogućnosti primjene dijetoterapije u zdravstvenom turizmu.....................108 Darko Vlahović i Goran Ivanišević: Predloženi zaključci Kongresa zdravstvenog turizma..116 Oliver Kesar: Zaključci Kongresa zdravstvenog turizma.......................................................117

  4

  Goran Ivanišević: Predgovor ..................................................................................................... 5

  Vida Demarin: Programi unapređenja zdravlja ugodom ........................................................... 7

  Oliver Kesar: Trendovi u razvoju zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj i zaštita javnog interesa – Je li u pitanju konvergencija ili divergencija? (sažetak) .............................. 13

  Darko Vlahović: Potreba revitalizacije zdravstvene funkcije hrvatskog turizma .................... 16

  Goran Ivanišević: Zdravstveni turizam u Hrvatskoj – tradicija i budućnost ........................... 27

  Stjepan Heimer: Ponuda zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u turizmu ...................... 43

  Ankica Senta Marić: Balneologija i zdravstveni turizam ........................................................ 54

  Ivan Vukoja, Ada Barić Grgurević, Ivana Šmit: Liječnik – gospodarski i nacionalni interes Republike Hrvatske .................................................................................................................. 60

  Vladimir Mozetič: Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera – model sinergije zdravstva, turizma, znanosti i edukacije .................................................................................................... 66

  Željka Žnidarić, Krešimir Škof, Jasna Petek, Ksenija Tomić: Potencijal zdravstvenog turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji .................................................................................. 71

  Fedor Šantek: Vizija razvoja zdravstvenog turizma srednjeg Pelješca .................................... 80

  Marija Valčić, Ivan Šimunić: Zdravstveni turizam i održivi ekonomski razvoj ...................... 85

  Edina Mesić, Aldin Dugonjić: Zdravstveni turizam kao dio halal turizma ............................. 95

  Anita Galić: Suvremeni dermatološki trendovi i zdravstveni turizam u Hrvatskoj – Znamo li prepoznati prilike? (sažetak) ............................................................... 106

  Martina Linarić: Mogućnosti primjene dijetoterapije u zdravstvenom turizmu .................... 108

  Darko Vlahović i Goran Ivanišević: Predloženi zaključci Kongresa zdravstvenog turizma . 116

  Oliver Kesar: Zaključci Kongresa zdravstvenog turizma ...................................................... 117

  SADRŽAJ

  Goran Ivanišević: Predgovor......................................................................................................5 Vida Demarin: Programi unapređenja zdravlja ugodom............................................................7 Oliver Kesar: Trendovi u razvoju zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj i zaštita javnog interesa – Je li u pitanju konvergencija ili divergencija? (sažetak)...........................................13 Darko Vlahović: Potreba revitalizacije zdravstvene funkcije hrvatskog turizma.....................16 Goran Ivanišević: Zdravstveni turizam u Hrvatskoj – tradicija i budućnost........................... 27 Stjepan Heimer: Ponuda zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u turizmu.......................43 Ankica Senta Marić: Balneologija i zdravstveni turizam.........................................................54 Ivan Vukoja, Ada Barić Grgurević, Ivana Šmit: Liječnik – gospodarski i nacionalni interes Republike Hrvatske...................................................................................................................60 Vladimir Mozetič: Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera – model sinergije zdravstva, turizma, znanosti i edukacije.....................................................................................................66 Željka Žnidarić, Krešimir Škof, Jasna Petek, Ksenija Tomić: Potencijal zdravstvenog turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji................................................................................................71 Fedor Šantek: Vizija razvoja zdravstvenog turizma srednjeg Pelješca.....................................80 Marija Valčić, Ivan Šimunić: Zdravstveni turizam i održivi ekonomski razvoj.......................85 Edina Mesić, Aldin Dugonjić: Zdravstveni turizam kao dio halal turizma..............................95 Anita Galić: Suvremeni dermatološki trendovi i zdravstveni turizam u Hrvatskoj – Znamo li prepoznati prilike? (sažetak)...................................................................................................106 Martina Linarić: Mogućnosti primjene dijetoterapije u zdravstvenom turizmu.....................108 Darko Vlahović i Goran Ivanišević: Predloženi zaključci Kongresa zdravstvenog turizma..116 Oliver Kesar: Zaključci Kongresa zdravstvenog turizma.......................................................117

  4

 • PREDGOVOR

  Dana 4. srpnja 2017. u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Opatička 18, održan je Prvi kongres zdravstvenog turizma u organizaciji LUX promocije iz Zagreba i u suorganizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti. Skup je okupio stručnjake spomenuta područja. Sudjelujući na Kongesu, autori su se obvezali sastaviti izloženi rad i poslati ga za objavu u Zborniku radova. Na Kongresu su sudjelovali autori 20 radova, koje navodimo u nastavku:

  1. akademkinja Vida Demarin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti: Programi unapređenja zdravlja ugodom 2. izvr. prof. dr. sc. Oliver Kesar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Trendovi u razvoju zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj i zaštita javnog interesa – je li u pitanju konvergencija ili divergencija? 3. mr. sc. Goran Ivanišević, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Odbor za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu: Zdravstveni turizam u Hrvatskoj – tradicija i budućnost 4. mr. sc. Darko Vlahović: Potreba revitalizacije zdravstvene funkcije