zbirka zadataka

 • View
  272

 • Download
  25

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zadaci za prijemni iz matematike

Text of zbirka zadataka

 • PRIPREMNI ZADACI ZA

  PRIJEMNI ISPIT GRAEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

  Ovo je Izbor zadataka koji su namjenjeni buduim studentima za lake pripremanje prijemnog ispita na Graevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Izbor je napravljen prema: 1. Zbirka zadataka iz algebre I, II i III (prema programu za srednje kole), Stjepan Mintakovi, Zavod za izdavanje udbenika Sarajevo; 2. Metodika zbirka zadataka iz algebre i geometrije (za sve srednje kole),Dr Marcel najder, Dr Stjepan Tomi, Zavod za izdavanje udbenika Sarajevo, te na osnovu zadataka koji su postvljeni na klasifikacionom ispitu iz matematike za upis na Elektrotehniki fakultet, Fiziki fakultet i Fakultet za fiziku hemiju na Univerzitetu u Beogradu, te na osnovu primjera zadataka za test iz matematike na Sveuilitu u Zagrebu.

 • 2 SADRAJRAZLOMCI...3ALGEBARSKIIZRAZI...9KVADRATNEJEDNAINE...14JEDNAINESAAPSOLUTNIMVRIJEDNOSTIMA...16GRAFICIKVADRATNEFUNKCIJESAAPSOLUTNIMVRIJEDNOSTIMA...18LOGARITAMSKEJEDNAINEINEJEDNAINE...19PRIMJENASLINOSTI...21POVRINARAVNIHFIGURA...22TRIGONOMETRIJA...24

  ISvoenjenaprvikvadrant...24IITrigonometrijskefunkcijesloenihuglova...25IIITrigonometrijskejednaine...27

  ANALITIKAGEOMETRIJAURAVNI...30PRIMJERIPRIJEMNOGISPITANARAZNIMFAKULTETIMA...40ElektrotehnikifakultetUiverzitetauBeogradu...40FakultetzasaobraajikomunikacijeuSarajevu...42ElektrotehnikifakultetUiverzitetauSarajevu...43GraevinskifakultetuSarajevo....46MalostatistikesaprijemnogispitanaGFuSarajevu02.07.2007...48TESTIRAJTESEZAPRIJEMNIISPITIZMATEMATIKE...52PROGRAMIZAPRIJEMNIISPITIZMATEMATIKE....58

 • 3 Razlomci:

  Izraunativrijednostinumerikihizraza:

  1.

  2.3.4.5.6.7.8.

  PRIMJEDBA:Ovdjejemjeovitibroj 2 15 2 17 23 35 5 5 5 5= + = v

 • 4 9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

 • 5

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

 • 6

  32.

  34.

  36.

 • 7 Rjeenja

  1.5.9.

  12.

  13.

  14.

  17.

  20.

  23.

  26.

  29.

  31.

  32.

 • 8

  33.

  34.

 • 9

  Algebarskiizrazi

  1.2.3.4.5.6.7.8.

 • 10 9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

 • 11

  19.

  20.

  Rijeenja

  1.2.3.

  4.5.

 • 12 6.7.9.

  11.

  12.

 • 13 13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

 • 14 Kvadratnejednaine

  1.

  2.3.4.5.6.

  7.

 • 15 Rjeenjakvadratnihjednaina

  1.2.3.

  4.5.6.7.

 • 16

  Jednainesaapsolutnimvrijednostima

  1.2.

  3.4.

  Rjeenjajednaina1.2.3.

  4.

 • 17

 • 18

  Graficikvadratnefunkcijesaapsolutnimvrijednostima

  1.

  3.

  Rjeenja1.2.3.

 • 19 Logaritamskejednaineinejednaine

  1.2.3.4.6.

 • 20 Rjeenjalogaritamskejednaineinejednaine

  1.

  2.3.4.

  5.

  6.

 • 21 Primjenaslinosti

  1.

  2.3.4.5.6.

  Rjeenja

  1.

  3.4.

  6.

 • 22 Povrinaravnihfigura

  1.2.

  3.4.5.6.7.8.9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

 • 23 Rijeenja

  1.4.5.7.8.9.

  10.

  11.

  12.

  14.

 • 24 Trigonometrija

  Rjeenja

 • 25

 • 26 Rjeenja

 • 27

  IIITrigonometrijskejednaine

 • 28 Rjeenja

 • 29

 • 30

  ANALITIKAGAEOMETRIJAURAVNI

  Taka

  RastojanjedtaakaM1(x1,y1)iM2(x2.y2):2 2

  2 1 2 1d = (x - x ) + (y - y )

  KoordinatesredineSduiM1M2: ( ) ( )s 1 2 s 1 21 1x x x , y y y2 2

  = + = + .

  PovrinatrouglaPovrinaPtrouglasavrhovimaM1(x1,y1)iM2(x2.y2)iM3(x3,y3):

  [ ]1 2 3 2 3 1 3 1 21P = x (y y ) x (y y ) x (y y )2

  + +

  TakeM1(x1,y1)iM2(x2.y2)iM3(x3,y3)sukolinearne(tj.leenaistojpravoj)akkojeP=0.JednainapraveOptioblik:Ax+By+C=0,AiliBjerazliitoodnule(tj. 2 2A B+ z0).C=0implicirapravaprolazikrozkoordinatnipoetak.

  Segmentnioblik:yx 1,

  a b+ =

  takaP(a,0)presjeksaosomOx,takaQ(0,b)presjeksaosomOy;x = a prava paralelna osi Oy, y= b prava paralelna osi Ox; jedna ina ose Ox y= 0, jedna ina ose Oy: x= 0. Eksplicitnioblik

  y=kx+n

  (0,n)presjeksaosomOy,n , 0 , k 0,k

  v presjeksaosomOx,DugaosapozitivnimsmeromoseOx,k=

  tgakoeficijentpravca. PramenapravihsacentrumM0(x0,y0):yy0=k(xx0). PravekrozdvijetakeM1(x1,y1)iM2(x2.y2):

  ( ) ( )( ) ( )( )2 11 1 1 2 1 2 1 12 1

  y yy y x x ili y y x x y y x x

  x x = =

  Normalnioblik(p!0jerastojanjepraveodkoordinatnogpoetka,aEugaokojinormalanatupravuzatvarasa(pozitivnom)smjeromoseOx)

  x cos ysin p 0C+ C = .Vezaizmeuraznihoblikajednaineprave

  2 2

  C C A Ca , b , k tg , , p ,A B B 2 A B

  Q= = = B = B+C= = +

  Predznakpredkorjenombirasetakodajep!0.Uslovparalelnostipravih

  Pravey=k1x+n1,y=k2x+n2suparalelneakoisamoakojek1=k2. PraveA1x+B1y+C1=0,A2x+B2y+C2=0,suparaleleneakko: 1 1 2 2A : B A : B= .Uslovnormalnostipravih Pravey=k1x+n1,k1z0iy=k2x+n2,k2z0,sunormalneakkojek1k2=1. PraveA1x+B1y+C1=0iA2x+B2y+C2=0sunormalneakkojeA1A2+B1B2=0.

  PravakrozMo(xo,yo)normalnanapravuy=kx+n,kz0je ( )0 01y y x x .k

  =

 • 31 Ugaoizmedupravih

  y=k1x+m1,y=k2x+n2: 2 1 1 21 2

  k ktg , 1 k k

  1 k kK= +

  +,tj.1 1 2k k+ =0M=r90

  0.

  Rastojanjetakeodprave

  rastojanjedtakeM0(x0,y0)odpraveAx+By+C=0, 2 2A B+ z0,je 0 0

  2 2

  Ax By Cd

  A +B

  + +=

  dC>0akosutakeOiM0saistestraneprave, dC0.Tadaje:2 2

  22

  B C B C - 4ADp , q , r .2A 2A 4A

  += = =

  Tangenta krunice AkotakaMo(xo,yo)pripadakrunici(xp)

  2+(yq)2=r2 ondaje(xop)(xp)+(yoq)(yq)=r

  2

  jednainatangentekruniceutojtaki. Pravay=kx+njetangentakrunice(xp)2+(yq)2=r2akkoje(1+k2)r2=(qkpn)2.

  Elipsa

  jegeometrijskomjestotaakauravnisaosobinomda jezbirrastojanjaoddvijeutvrenetake(fokusaF1 iF2)stalan.Zbirrastojanjamakojetakeelipsedofokusaobiljeavasesa2a.

 • 32

  Kanonskajednaina:22

  2 2

  yx 1a b

  + =

  Ekscentritet:2

  2

  c be 1 1a a

  = = < ;Fokusi(ie):(c ,0) , (c,0)

  Jednainedirektrisa:a ax , xe e

  = = ;fokalniparametar:2bp

  a=

  Fokalniradijusi:r1=a+ex,r2=aex;

  TangentautakiM(x0,yo):0 02 2

  x x y y1

  a b+ =

  Uslovidapravay=kx+nbudetangentahipcrbole:a2k2+b2=n2

  Hiperbola

  jegeometrijskomjestotaakauravnizakojevrijedidajerazlikarastojanjaoddvijeutvrenetake(fokusaF1iF2)stalna.Stalnarazlikaudaljenostiodfokusaobelezavasesa2a.

  Kanonskajednaina:22

  2 2

  yx 1a b

  =

  Ekscentricitet:2

  2

  c be 1 1a a

  = = + > ;Fokusi(ie):(c ,0) , (c,0)

  Jednainedirektrisa:a ax , xe e

  = = ;fokalniparametar:2bp

  a=

  Fokalniradijusi:r1=a+ex,r2=a+ex;

  TangentautakiM(x0,yo):0 02 2

  x x y y1

  a b =

  Uslovidapravay=kx+nbudetangentahipcrbole:a2k2b2=n2

  Parabola

  jegeometrijskomjesto taakauravnisaosobinomda jerastojanjeod jedne fiksne take (fokusaF) jednakorastojanjuodjednefiksneprave(direktrised).Kanonskajednaina:y2=2pxEkscentricitet:e=

  Fokus:p , 02

  Jednainadirektrise: px2

  = ,Fokalniparametar:p

 • 33

  Fokalniradijus: p r = x + 2

  TangentautakiM(xo,yo): ( )0 0y y p x x= + Uslovidapravay=kx+nbudetangentaparabole:2kn=p

 • 34

  34

  ZADACI

  Takaitrougao

  1.OdredititakuM(x,y)kojajejednakoudaljenaodtacaka:M1(l,0),M2(2,2)iM3(0,2). Rjesenje.IzuslovazadatkajeMM1=MM2iMM1=MM3,dobijeseslijedeisistemjednaina:

  odnosno2x+4y=7,2x4y=3,ijejerjeenjex=1iy=5/4,pajetraenatakaM(1,5/4).2. PokazatidajetrougaoABCjednakokrakopravougliakosunjegovatemena:A(2,l),5(5,3)iC(0,4).3. DatasutriuzastopnatjemenaA(l,0),B(3,1)iC(5,4)paralelogramaABCD.Na'ikoordinatetemenaD.Rezultat.D(3,3).4.. DatasudvasusjednatjemenaA(4,4),B(2,8)ipresjekdijagonalaS(2,2)paralelogramaABCD.OdredititjemenaCiD.Rezultat.C(8,0),D(2,4).5. DvatjemenatrouglaABCsuA(3,1)iB(2,2),atreetjemeCpripadapozitivnomdijeluyose.NaikoordinatetakeCtakodapovrinatogtrouglabude10.Uputstvo.Izuslovazadatkadobijaseslijedeajednaina:

  5y 8 20 (y 0). = > Rezultat. ( )C 0, 28 5 . '6. TritjemenacetvorouglaABCDsu:A(4,0),B(3,5)iC(7,5),aetvrtotjemeDpripadanegativnomdijeluxose.OdreditikoordinatetackeDtakodapovrinacetvorouglaABCDbude50.Rezultat.D(6,0).

  Prava

  7.DatajetakaA(l,2)ipravajednacinom2x+y3=0.a) NacijednacinupravekojaprolazikroztackuAinormalnajenadatojpravoj.b) NacijednainupravekojaprolazikroztackuAiparalelnajesadatompravom.

  Rjesenje.a)Koeficijentpravcadatepravejek=2,akoeficijenttrazenepraveje 11 1k ,k 2

  = = pajejednaina

  traeneprave ( )1y 2 x 12

  = ,odnosnox2y+3=0.Rezultat.b)2x+ y 4 =0.

  8.TackeA1(l,0),B1(2,1)iC1(0,3)susredinestranicatrouglaABC.Nacikoordinatetjemenatogtrougla.Uputstvo.

  PravaBCjeparalelnasapravomB1C1ilahkojeviditidajeBC:yx 1 ;

  2 2+ =

  pravaABjeparalelnasapravomA1B1paje

  AB:y 3x ;

  3 1=

  pravaACjeparalelnasapravomA1C1paje:AC:

  y 1x 2 .1 3

  = Rezultat. A(3,4),B(3,2),C(l2).

  9. Ujednainipravemx2y+5=0odreditiparametarmtakoda:a) pravabudeparalelnapravojx+y1=0,b) pravabudenormalnanapravuxy+1=0;c) pravazaklapasapozitivnimsmijeromxoseugaood60.Rezultat.a)m=2;b)m=2;c) m 2 3.= 10.Tjemenatrouglasutake:M1(3,0),M2(5,2)iM3(4,5).NaijednainuvisinetrouglaMiM2M3kojaodgovaratemenuM1.Rezultat.x3y3=0.11. NaijednainupravekojaprolazikroztakuA(2,3)isakoordinatnimosamagraditrougaopovrsine12.Uputstvo.

  Jednainatraen