23
Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE

Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

  • Upload
    phamnhi

  • View
    305

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

GLODANJE

Page 2: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

GLODANJEGlodanje je postupak obrade odvajanjem čestica

(rezanjem) obradnih površina proizvoljnih oblika.

Izvodi se na alatnim strojevima, glodalicama, pri čemu je glavno (rezno) gibanje kružno kontinuirano i pridruženo je alatu. Posmično gibanje je kontinuirano, proizvoljnog oblika i smijera i pridruženo je (najčešće) obradku. Os okretanja glavnog gibanja zadržava svoj položaj prema alatu bez obzira na smjer brzine posmičnog gibanja.

Alat za glodanje je glodalo definirane geometrije reznog dijela, s više glavnih reznih oštrica koje se nalaze na zubima glodala. Rezne oštrice periodično ulaze u zahvat s obratkom i izlaze iz njega tako da im je dinamičko opterećenje jedno od osnovnih obilježja. Istodobno je u zahvatu s obratkom samo nekoliko reznih oštrica.

pojam

Page 3: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

univ

Univerzalna horizontalna glodalica

Page 4: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

port

Portalna glodalica

Page 5: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

PODJELA POSTUPKAGlodanje se može podijeliti na osnovi više kriterija podjele:

Prema proizvedenoj kvaliteti obrađene površine:

grubo, završno i fino glodanje

Prema kinematici postupka:

istosmjerno i protusmjerno

Prema položaju reznih oštrica na glodalu:

obodno i čeono

Prema obliku obrađene površine:(elementarne površine)

ravno (plansko), okretno (okruglo i neokruglo),

profilno (glodanje utora raznih profila, modulno glodanje),

odvalno, oblikovno (kopirno ili CNC)

pod

Page 6: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

obo

Obodno ravno glodanje - istosmjerno

Page 7: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

obo

Obodno ravno glodanje - protusmjerno

Page 8: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

če

Čeono ravno glodanje

Page 9: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

če

Čeono ravno glodanje (simetrično, asimetrično)

Page 10: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

okr

Ortogonalno (čeono) okretno glodanje

Page 11: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

utor

Profilno glodanje (utor za klin)

Page 12: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

a) c) prof

b)

Profilno glodanje: a) lastin rep, b) T-utor, c) zupčanik

Page 13: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

odv

Odvalno glodanje zupčanika

Page 14: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

oblik

Oblikovno glodanje (5-osno CNC)

Page 15: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

CAM

Page 16: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

Parametri zahvata zahvat

fz

fz

ϕo

ap

ϕ

Dc /2

hx

f = posmak glodala , mmfz = posmak po zubu , mmap = dubina obrade , mmh = debljina o.č. , mmb = širina o.č. , mm

h = ?

Page 17: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

presPresjek odvojene čestice

B = b

hx

Površina presjeka odvojene čestice: A = ?

Page 18: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

Brzine rezanjabrz

vc = ?

vf = ?

fz = ?

vc

ve

vfvf

vevc

η

η

protusmjerno istosmjerno

Dc

ng

As = ?

hs = ?

Page 19: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

Sile rezanjasile

vc

vf

FfN

Fc

Fa

Ff

FcN

ng

Fc = ?

Fc, sr = ?

Page 20: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

ALAT - GLODALO

Alat za glodanje je glodalo definirane geometrije reznog dijela, s više glavnih reznih oštrica koje se nalaze na zubima glodala i mogu biti smještene ili na obodnoj (rjeđe) ili na obodnoj i čeonoj plohi glodala.

Postoji više kriterija podjele glodala, a najčešće se dijele po obliku i namjeni: valjkasta, čeona, vretenasta s ravnom ili loptastom čelnom plohom, pločasta s pravokutnim ili profilnim poprečnim presjekom, pilasta glodala, odvalna glodala te glodala posebnih oblika.

Rezni dio glodala izrađuje se od materijala znatno veće tvrdoće od obrađivanog materijala, a najčešće se koriste brzorezni čelici, tvrdi metali, cermet, keramika te kubni nitrid bora. Od brzoreznog čelika izrađuje se cijelo glodalo.

alat

Page 21: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

Oblici glodala

glodala

Koturasto glodalo Čeona glodala

Page 22: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

ploč

Vretenastoglodalo sakuglastomčelnom plohom

Oblicireznih

pločica

Geometrijapločica

Page 23: Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE · Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem)

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

GLAVNO (STROJNO) VRIJEME ORADE vrij

inzf

LLLi

vLT

ggz

izul

f

ukg ⋅⋅

++==

- obodno glodanje?

- čeono glodanje?