Click here to load reader

Zaštita - Agroklub

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zaštita - Agroklub

Bolesti krumpira 2 Program zaštite krumpira 6 Štetnici krumpira 8
Poštovani proizvoai krumpira, Pred vama se nalazi novo izdanje brošure koja je namijenjena proizvoaima krumpira za lakše snalaenje u zaštiti od ekonomski najznaajnijih štetoinja. Krumpir pripada najvanijim i najrasprostranjenijim povrtlarskim kulturama kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.
Poznati su sluajevi iz povijesti, kada je plamenjaa krumpira bila odgovorna za glad i migracije stanovništva (Irska). Danas su zahtjevi trišta i potrošaa vrlo strogi i nije lako odrati zdrav usjev, a ujedno osigurati profitabilan prinos bez primijene kemijskih mjera zaštite.
Proizvoai moraju poznavati biologiju štetoinja, proizvode za zaštitu od istih i pratiti promjene u registracijama pesticida. Program tvrtke Syngenta nudi širok izbor proizvoda za zaštitu krumpira, visoke uinkovitosti, poznat i prihvaen kod najzahtjevnijih proizvoaa i ostalih sudionika u lancu ishrane do krajnjeg potrošaa.
Ova brošura pomoi e Vam da sastavite program zaštite krumpira koji e biti uinkoviti i u skladu s najnovijim izmjenama u registracijama pripravaka.
Uspješnu sezonu eli Vam Vaša Syngenta!
Zaštita krumpira 2019
istraivanje i razvoj
inovacije i kvaliteta
Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek proitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadrane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
Obvezujue su informacije na etiketama proizvoda tvrtke Syngenta koji se nalaze na trištu Republike Hrvatske i vae samo na podruju Republike Hrvatske. Naše preporuke za primjenu sredstava za zaštitu bilja temelje se na opsenim istraivanjima, na dobroj poljoprivrednoj praksi, poznavanju i razumijevanju bolesti, štetnika i korova, a tehnike karakteristike hibrida koje su navedene u opisu, rezultat su iskustva i prakse u našoj ili susjednim zemljama. Uslijed razliitih uvjeta proizvodnje, utjecaja vremenskih nepogoda u pojedinim godinama, kao i razliitih razina tehnologije proizvodnje kod proizvoaa, moe doi do odstupanja od navedenih podataka. U takvim sluajevima Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale razlike, kao ni za mogue greške koje su nastale u postupku pripreme i tiska brošure. Uporaba i skladištenje proizvoda su izvan naše odgovornosti.
Nazivi proizvoda oznaeni sa ® ili ™, ALLIANCE FRAME, SYNGENTA logo i PURPOSE ICON su zaštitni znaci tvrtke Syngenta Group Company.
Kontaktirajte nas: 099 / 249 58 86 • Krešimir Banovi, Meimurska, Varadinska i Koprivniko-krievaka upanija (sjeverno od Krievaca i zapadno od urevca)
098 / 252 066 • Ivica Malovi, Sisako-moslavaka i Bjelovarsko-bilogorska upanija (do Daruvara)
099 / 217 79 59 • Draen Rajnovi, Virovitiko-podravska, Koprivniko-krievaka (istono od urevca) i Osjeko-baranjska upanija (zapadno od Donjeg Miholjca)
098 / 428 27 5 • Nikica Grganovi, Šibensko- kninska upanija sjeverno od Šibenika, Zadarska, Liko - senjska, Primorsko – goranska i Istarska upanija
099 / 217 79 64 • Danko Toli,
098 / 495 608 • Milan Frani, Dubrovako-neretvanska, Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska upanija (juno od Šibenika)
099 / 311 72 85 • Josip Kiš, Osjeko - Baranjska, Vukovarsko - srijemska, Virovitiko - podravska, Brodsko - posavska upanija, Poeško - slavonska i Bjelovarsko - bilogorska upanija
Ured Zagreb, Samoborska 147
www.syngenta.hr
Krumpirova plijesan – plamenjaa (Phytophthora infestans)
Opis bolesti Plamenjaa je ekonomski najvanija bolest krumpira. U kišnim godinama koje pogoduju razvoju bolesti prvi simptomi se vide dosta rano, prije zatvaranja redova i formiranja gomolja. Prve simptome najlakše uoimo na listu mada se moe pojaviti i na stabljici. Na listu se vide ute pjege koje u poetku nisu omeene, te s vremenom postaju smee, a tkivo lista unutar pjega postepeno se suši. Na donjoj strani lista u povoljnim uvjetima gljivica razvije bijeli micelij (sporonosni organi). Ako je dui period vrijeme vlano, liše je vodenasto i mekano, visi na cimi i osjea se miris trulei. Kao rezultat jakog napada cima izgleda kao da je ofurena. Simptomi bolesti se mogu vidjeti i na gomoljima u vidu udubljenja i smee boje na presjeku. Ovo se moe primijetiti odmah nakon vaenja krumpira.
Biologija bolesti Smatra se da su glavni izvori prvih infekcija zaraeni gomolji. Gomolje, dok su u tlu, inficiraju spore patogena sa zaraene cime. Spore ulaze u gomolj i razvija se micelij gljive. Micelij u gomolju podnosi temperature i do 0 °C. Takav gomolj, ako se posadi, izvor je zaraze za matinu biljku. Na matinoj biljci na listovima i stabljici stvara se micelij sa sporama, koje u povoljnim uvjetima šire zarazu i na ostale biljke. Optimum za širenje zaraze je 18 – 22 °C i relativna vlaga zraka iznad 90 %. Kada nastupi toplo i suho vrijeme s temperaturama iznad 27 °C i relativnom vlagom zraka ispod 50 %, zaraza se više ne širi. Meutim, ako opet nastupi vlano vrijeme s nešto niim temperaturama, zaraza je opet mogua.
2,5 kg/ha
4,0 kg/ha
2,5 kg/ha
MZ Pepite
Program zaštite:
Zaraeni list
Zoospora
Simptomi bolesti Krumpirove plijesni:
Mjere borbe Prva mjera zaštite mora biti sadnja zdravih i nezaraenih gomolja. Plodored je takoer vaan, jer zaraeni gomolji iz prethodne vegetacije izvor su bolesti. Od kemijskih mjera zaštite, na raspolaganju je više fungicida koje treba primijeniti preventivno, slijedei preporuke prognoznih slubi koje bolest prate s obzirom na vremenske uvjete i prognozne modele. U fazi intenzivnog porasta krumpira na raspolaganju je sistemini fungicid RIDOMIL GOLD® MZ Pepite ili RIDOMIL GOLD® R. Kasnije, kada krumpir zatvari redove i formira gomolje, preporuuje se PERGADO MZ® ili REVUS®.
2 3
Koncentrina pjegavost lista – alternarija (Alternaria solani)
Opis bolesti Alternarija se javlja eše tijekom ljeta kada se izmjenjuju suho i vlano vrijeme. Javlja se najprije na donjim listovima u obliku malih ukastih pjega promjera 2 – 3 mm, oštro ogranienog ruba od ostatka zdravog tkiva. Pjege vremenom posmee i pocrne, a unutar pjega se vide koncentrini krugovi po emu se bolest lako prepoznaje. Jako zaraeni listovi s više pjega se suše, ali ostaju na stabljici. Pjege mogu biti prisutne i na gomoljima, na kojima su jasno odvojene od zdravog dijela tkiva.
Biologija bolesti Alternarija je gljivina bolest koja prezimljava na zaraenim biljnim ostacima iz prethodne sezone, osobito ako su zime blage. U optimalnim uvjetima temperatura od 20 – 25 °C i visoke vlage zraka, bolest se lako širi sa zaraenih na zdrave biljke. S nadzemnih dijelova biljke kiše ispiru konidije gljivice do gomolja na koje se zaraza dalje proširi i gdje micelij gljivice moe ostati prisutan i do sljedee sezone.
Mjere borbe Zdrav sadni materijal i plodored prve su preventivne mjere zaštite od koncentrine pjegavosti. Neke sorte su manje osjetljive pa ih treba uzeti u obzir. Što se tie kemijskih mjera zaštite, najbolji izbor su fungicidi iz grupe strobilurina kao što je ORTIVA® ili NORDOX 75 WG.
Nordox 75 WG 1,0 kg/ha 0,5 l/ha
Bijela noga (Rhizoctonia solani)
Opis bolesti Rhizoctonia solani je gljivica koja je prisutna u gotovo svakom tlu. U kišnim godinama, na osjetljivim sortama, moe biti uzrok velike štete na gomoljima (gubitak u prinosu 20 – 50 %). Bolest parazitira na podzemnim organima krumpira, a simptomi se lako uoe na nadzemnom dijelu cime. Postoje sorte koje su osjetljive kao: Kondor, Desiree, Carrera, Carlita, Tresor, Red Scarlett, Artemis, Imapala, Kuroda, Aladin, Adora, Jaerla i dr.
Biologija bolesti Izvor zaraze moe biti sjeme ili zaraeni zaraeni gomolji koji ostaju poslije vaenja prošlogodišnjeg krumpira. Na gomoljima se mogu primijetiti tamnosmede tvrde tvorevine. To su sklerociji, koji mogu biti veliki i do nekoliko milimetara. Gljiva odmah u nicanju napada klicu i uzrokuje njeno vršno nekrotino odumiranje. Na zaraenom dijelu stabljike vide se smea udubljenja i izduene pjege (nekroze). Biljka na donjem dijelu zdravog tkiva pokušava sekundarnim rastom nadoknaditi gubitak. Kao posljedica napada gljive na korijenu nakon nicanja, strukovi cime rastu u cik-cak liniji, meu-koljenca su skraena, a koljenca zadebljali. Kasniji napad se prepoznaje na vršnom ili najmlaem lišu (uvija se prema gore i mijenja boju u uto-zelenu s crvenkastim rubom). Ovisno o infekciji razliitih organa i razvojnom stadiju biljaka, simptomi mogu biti razliitog izgleda. U izuzetno povoljnim uvjetima na stabljici u razini zemlje gljiva formira bijeli površinski micelij (od tuda i naziv “bijela noga”). Gomolji na zaraenim biljkama budu raspucani, a na njima se pronau tamnosmee tvrde tvorevine koje se ne mogu oprati (crne mrlje – sklerociji koji izgledaju kao komadii zemlje).
Mjere borbe Dobra zaštita od rizoktonije podrazumijeva agrotehnike mjere (izbor tla, plodored, zdravi gomolji) i kemijske mjere suzbijanja. Vano je znati da se bolest ne moe suzbijati folijarnim prskanjem fungicidima nadzemnih organa (cime krumpira). Najbolja kemijska mjera zaštite provodi se u vrijeme sadnje na nain da tretiramo gomolje i brazdu pripravkom ORTIVA® koji ima dozvolu za tu namjenu. Doza primjene je 3 lit/ha.
Program zaštite: Program zaštite:
3,0 l/ha u tlo
Od sadnje do nicanja
Plamenjaa krumpira Phytophthora infestans
Koncentrina pjegavost Alternari spp.
Krumpirova zlatica Leptinotarsa decemlineata
Intenzivan rast cime Cvatnja i razvoj gomolja Kraj formiranja gomolja
FE N
O FA
Z A
B O
LE ST
I Š
TE TN
IC I
O ST
+metribuzin*
1,0 kg/ha
0,5 l/ha
0,3 l/ha
0,15 l/ha
80 EC
Karenca (br. dana) Naziv proizvoda FILON® 80 EC KARATE ZEON® AMPLIGO® RIDOMIL GOLD® MZ Pepite PERGADO MZ® REVUS®
742
14 28 7
CILJ PRSKANJA
KRUMPIRProgram zaštite
Zemljišni štetnici: injaci (Elateridae) i grice hrušta (Scarabaeidae)
Opis štetnika injaci je naziv za liinke odraslih kukaca pod nazivom klisnjaci. Ime „injaci“ dobili su jer liinka nalikuje na komad mjedene ice. Liinke su ute boje, uskog i tvrdog tijela, a narastu i do 35 mm. Hrane se korijenjem biljaka, i praktiki su najvei štetnici ratarskih kultura, ali i krumpira. Ubušuju se u gomolj krumpira i hrane se njegovim sadrajem. Gomolj u konanici moe biti potpuno izbušen u svim smjerovima i bez trne vrijednosti. Hodnici su naješe promjera do 5 mm, sa ili bez prisutne liinke.
Liinke hrušta su vee i šire, bijele boje i nalaze se u tlu savinute po emu su dobile naziv „grice“. Hrane se gomoljem krumpira, ali ne buše hodnike ve uzrokuju nepravilne grizotine na površini gomolja.
Biologija štetnika I injaci i hruštevi imaju ciklus razvoja jedne generacije kroz više godina. Prezimljuju u tlu, zapoinju ishranu kada temperature tla dosegnu 8 – 10 °C. Nakon tri do pet godina u sluaju injaka, odnosno 3 godine u sluaju hrušta, liinke se kukulje u tlu u ljeto, te se razvija odrasli oblik koji ostaje u tlu do proljea sljedee godine kada izlazi. Odrasli oblici nemaju vanost u smislu šteta. injaci su prisutni u svim uzgojnim podrujima, dok su grice više prisutne u brdskim i vlanijim krajevima.
Mjere borbe Osnova borbe protiv injaka trebala bi biti pregled tla. U sluaju prisutnosti liinki, potrebno je koristiti granulirane insekticide deponiranjem u tlu. Izvrsnu djelotvornost ima insekticid FORCE® 1.5 G koji se primjenjuje inkorporacijom u tlo kod sadnje ili kod ogrtanja, vodei rauna o karenci kod uzgoja mladog krumpira.
ŠTETNICI KRUMPIRA
Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Opis štetnika Krumpirova zlatica bila je i mogla bi ponovo postati vrlo opasan štetnik krumpira zbog zabrane velikog broja insekticida ukljuujui i insekticide iz grupe neonikotenoida kao što je bila ACTARA® 25 WG. Ovaj štetnik je u stanju potpuno uništiti usjev krumpira. Štetu uzrokuju liinke i odrasli oblici koji se hrane lisnom masom. Izgrizaju liše u potpunosti do peteljke. Što je liinka višeg stadija, štete su vee. Isto tako, što je napad raniji kada je manje lisne mase, šteta moe biti vea. Tako je napad prije cvatnje opasniji od napada poslije cvatnje.
Biologija štetnika Krumpirova zlatica prezimi kao odrasli kornjaš u tlu na dubini 20 – 30 cm. Ima dvije generacije godišnje, iako ponekad druga moe i izostati. Kada se tlo zagrije na 14 °C, a temperatura zraka prijee 15 °C, zapoinje masovni izlazak odraslih oblika. Odrasli oblici zapoinju ishranu, pare se i nakon nekog vremena odlau jaja. Jaja se mogu prepoznati po naranastoj boji, odloena u skupinama, naješe na donjoj strani lista. Liinke prve generacije u proljee razvijaju se 15 – 22 dana, a liinke druge generacije u ljeto nešto krae 12 – 18 dana.
Mjere borbe Za uspješnu zaštitu potrebno je pratiti brojnost zlatica, polaganje jaja i poetak piljenja liinki. Liinke su dosta prodrljive te je potrebno na vrijeme pristupiti kemijskom suzbijanju. Na raspolaganju je još nekoliko insekticida iz grupe neonikotenoida (acetamiprid i sl.) i novi insekticid iz palete Syngente AMPLIGO®.
0,3 l/ha
Program zaštite:
7,0 kg/ha
Program zaštite:
8 9
ŠTETNICI KRUMPIRA
Lisne uši (Aphididae)
Opis štetnika Lisne uši su sitni kukci veliine 1,5 – 5,0 mm. Ovisno o vrsti, mogu biti razliitih boja (zelena, crvena, crna itd.). Na krumpiru susreemo nekoliko vrsta, a najznaajnije su: Myzus persicae - zelena breskvina uš, Macrosiphum euphorbiae - mljekina lisna uš i Aulacorthum solani - krumpirova lisna uš. Lisne uši ine izravne štete sisanjem sokova, ali su znaajnije indirektne štete pošto prenose viruse (posebno vano u proizvodnji sjemenskog krumpira).
Biologija štetnika Lisne uši prezime u stadiju jaja ili kao odrasle enke na nekom od zimskih domaina. Zimski su domaini razliito grmlje i drvee. U proljee, ovisno o temperaturi, izlazi uš osnivaica koja daje prve kolonije beskrilnih uši. Pojavom krilatih generacija, lisne uši sele na ljetnoga domaina (krumpir i drugo bilje). Na novom domainu izmjenjivat e se kolonije beskrilnih i krilatih generacija. Krilate generacije su najviše odgovorne za širenje virusa na susjedne biljke, njive i druge usjeve.
Mjere borbe Lisne uši na konzumnom krumpiru nije uvijek potrebno posebno suzbijati ve se to uklapa u program suzbijanja krumpirove zlatice s pripravkom koji suzbija oba štetnika. Lisne uši se u proizvodnji sjemenskog krumpira moraju suzbijati. Usjev u kojem se utvrdi više od 3 % biljaka zaraenih virozama ili kad se laboratorijskom analizom u gomolju utvrdi više od 10 % virusa, ne priznaje se za sjemenski.
.
Desikacija cime Reglonom
Opis Desikacija je vrlo vana i korisna mjera u uzgoju krumpira kojom se namjerno uništava cima krumpira. Obavlja se u tehnološkoj zrelosti, kada je gomolj dosegao punu veliinu tipinu za sortu i kada cima i prirodno poinje propadati. Na raspolaganju je sredstvo REGLONE FORTE®.
Nekoliko je ciljeva desikacije:
• Zaustaviti prenos bolesti (plamenjaa i virusi) sa cime na gomolj. • Uništiti cimu i korov radi lakšeg strojnog vaenja gomolja. • Ubrzati sazrijevanje pokoice gomolja kako bi se krumpir manje oštetio
prilikom vaenja. • Zaustaviti rast gomolja sjemenskog krumpira (nije poeljan gomolj vei od
55 mm). • Zaustaviti nakupljanje šeera koji prirodno nastaju u gomolju njegovim
sazrijevanjem (u proizvodnji ipsa šeeri tijekom prenja uzrokuju pojavu tamne boje jer karameliziraju).
Sve navedene prednosti desikacije i primjene REGLONA FORTE® ne utjeu na prinos krumpira na njivi, ali utjeu na bolje uvanje krumpira u skladištima, a sjemenski krumpir je zdraviji i ima kalibar koji elimo. Primjena herbicida REGLONE FORTE® nema štetan uinak na gomolje krumpira koji se koriste za ishranu ljudi. Razlaganje herbicida u tlu je vrlo brzo bez negativnog utjecaja na okolinu i narednu kulturu.
10 11
“Proven AMISTAR Technology” ili dokazana AMISTAR Tehnologija inovacija je tvrtke Syngenta kojoj proizvoai vjeruju due od 15 godina. Dokazane performanse proizvoda na više od 500 miliona hektara širom svijeta, vrhunska kvaliteta i jedinstvena rješenja, dostupni samo od tvrtke Syngenta uinili su proizvode s Dokazanom AMISTAR Tehnologijom najprodavanijim fungicidima. Dokazana AMISTAR Tehnologija je inovacija koja traje.
Zdravi listovi i gomolji krumpira uz dokazanu AMISTAR® Tehnologiju
Izvanredna kvaliteta: • Vrhunska kvaliteta gomolja • Visok prinos • Ekstra profit
Extra dobitak.
pošaljite SMS na broj
866028 s kljunom rijei
AGROALARM kako biste osigurali
za poljoprivredu!
Ovom prijavom postajete lan skupine AGROALARM. Ukoliko elite primati poruke i za neke druge kulture npr. LOZA, ponovite postupak slanja SMS poruke na isti broj 866028, ali ovaj puta sa kljunom rijei LOZA. U svakom trenutku moete odjaviti uslugu ako pošaljete sms sadraja AGRO STOP na broj 866028.
Kako se prijaviti za primanje sms obavijesti, AGROALARM?
Odaberite jednu od ponuenih kljunih rijei: (ovisno o tome za koje kulture elite primati
besplatne sms savjete)
savjete? sms agro
pošaljite SMS na broj
866028 s kljunom rijei
NA KRUMPIRU
Plamenjaa krumpira Phytophthora infestans i ošteenja na listu, cimi i gomoljima
Alternaria spp. ili koncentrina pjegavost na listu i gomoljima
Obina krastavost - Streptomyces scabies
Suha trule gomolja Fusarium spp.
Ošteenja na vrhu cime, bazalnom dijelu i gomoljima od gljivice Rhizoctonia solani ili poznatije kao “Bijela noga”
Bakterijsko venue cime krumpira od uzronika Erwinia spp.
Nedostatak magnezija Ošteenja od jakog sunca
Krumpirova zlatica (odrasli oblik, jajno leglo i liinke na listu krumpira)
Nematode na gomolju krumpira i enke na korijenu
Lisne uši na krumpiru
Leptir krumpirova moljca Phtorimea operculella i štete od gusjenica na gomoljima
injaci ili klisnjaci - Elateride: odrasli oblik, liinka i štete na gomoljima
Sovice pozemljuše
Grica hrušta
14 15
Syngenta Agro d.o.o. Samoborska 147 10090 Zagreb E-mail adresa za savjete: [email protected] www.syngenta.hr.
Syngenta Agro d.o.o. je lanica udruge CROCPA: www.crocpa.hr

Search related