of 1 /1
Zašto proveravati hormone štitne ţlezde ? Hipertiroidizam (povećano lučenje hormona) Anksioznost, razdražljivost Ubrzan rad srca Povećano znojenje Gubitak na težini Drhtanje ruku Strahovi, strepnja Opadanje kose Tanka i glatka koža Netolerancija toplote Smanjena pažnja Promene raspoloženja Dijareja Nesanica Ubrzan rast noktiju Poremećaj menstrualnog ciklusa Štitna ţlezda proizvodi tiroidne hormone koji su neophodni za pravilno funkcionisanje svih metabolkih procesa u organizmu. Ukoliko se njihov nivo poremeti to se negativno odraţava na ceo organizam. Oboljenja štitne ţlezde se češće javljaju kod ţena, a posebno u trudnoći moţe da dođe do ovih poremećaja. Kako se simptomi ovih oboljenja često zanemaruju ili pogrešno tumače, proverite da li imate neki od simptoma koji ukazuju na nepravilan rad štitne ţlezde. Rana dijagnoza dobija se proveravanjem nivoa hormona štitne ţlezde u krvi : T3, T4, FT3, FT4 kao i nivoa TSH (hormon hipofize). SIMPTOMI OBOLJENJA ŠTITNE ŢLEZDE Hipotiroidizam (smanjeno lučenje hormona) Umor Usporen rad srca Vrtoglavica, malaksalost Smanjena koncentracija i pamćenje Nizak krvni pritisak Depresija Dobitak na težini Suva koža Netolerancija na hladnoću Zatvor Neplodnost Bol u mišićima Krti nokti Poremećaj menstrualnog ciklusa ŠTITNA ŢLEZDA I TRUDNOĆA Zdravim ženama koje nemaju problema sa štitnom žlezdom, preporučuje se da provere nivo hormona pre ili na samom početku trudnoće. Kod žena koje već imaju neki od poremećaja štitne žlezde je veoma važno proveriti nivo hormona na samom početku trudnoće, u toku trudnoće i nakon porođaja. Ukoliko trudnica pati od blagog oblika hipertireoze dovoljno je jednom u svakom trimestru kontrolisati nivo hormona. Kod ozbiljnijih oblika hipertireoze, gde trudnice uzimaju lekove, hormoni se moraju proveravati jednom mesečno. Ukoliko žena pati od hipotireoze i uzima lekove, potrebno je u trudnoći kontrolisati hormone na 6 do 8 nedelja, čime se obezbeđuje pravilno doziranje leka. Određivanje navedenih hormona u Laboratoriji INEP-a akreditovano je od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS). Testovi koji se koriste proistekli su iz naučno-istraživačkog rada naše kuće. Proizvodnja testova je sertifikovana prema standardu ISO13485, a testovi su registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Zašto proveravati hormone štitne ţlezde ?¡to proveravati hormone štitne ţlezde ? Hipertiroidizam (povećano lučenje hormona) •Anksioznost, razdražljivost •Ubrzan rad srca

Embed Size (px)

Text of Zašto proveravati hormone štitne ţlezde ?¡to proveravati hormone štitne ţlezde ?...

 • Zato proveravati hormone titne lezde ?

  Hipertiroidizam

  (poveano luenje hormona)

  Anksioznost, razdraljivost

  Ubrzan rad srca

  Poveano znojenje

  Gubitak na teini

  Drhtanje ruku

  Strahovi, strepnja

  Opadanje kose

  Tanka i glatka koa

  Netolerancija toplote

  Smanjena panja

  Promene raspoloenja

  Dijareja

  Nesanica

  Ubrzan rast noktiju

  Poremeaj menstrualnog ciklusa

  titna lezda proizvodi tiroidne hormone koji su neophodni za pravilno funkcionisanje svih metabolikih procesa u

  organizmu. Ukoliko se njihov nivo poremeti to se negativno odraava na ceo organizam. Oboljenja titne lezde se ee

  javljaju kod ena, a posebno u trudnoi moe da doe do ovih poremeaja. Kako se simptomi ovih oboljenja esto zanemaruju

  ili pogreno tumae, proverite da li imate neki od simptoma koji ukazuju na nepravilan rad titne lezde.

  Rana dijagnoza dobija se proveravanjem nivoahormona titne lezde u krvi :

  T3, T4, FT3, FT4kao i nivoa TSH (hormon hipofize).

  SIMPTOMI OBOLJENJA TITNE LEZDE

  Hipotiroidizam

  (smanjeno luenje hormona)

  Umor

  Usporen rad srca

  Vrtoglavica, malaksalost

  Smanjena koncentracija i pamenje

  Nizak krvni pritisak

  Depresija

  Dobitak na teini

  Suva koa

  Netolerancija na hladnou

  Zatvor

  Neplodnost

  Bol u miiima

  Krti nokti

  Poremeaj menstrualnog ciklusa

  TITNA LEZDA I TRUDNOA

  Zdravim enama koje nemaju problema sa titnom lezdom, preporuuje se da provere nivo hormona pre ili na samom poetku

  trudnoe.

  Kod ena koje ve imaju neki od poremeaja titne lezde je veoma vano proveriti nivo hormona na samom poetku trudnoe, u toku

  trudnoe i nakon poroaja.

  Ukoliko trudnica pati od blagog oblika hipertireoze dovoljno je jednom u svakom trimestru kontrolisati nivo hormona.

  Kod ozbiljnijih oblika hipertireoze, gde trudnice uzimaju lekove, hormoni se moraju proveravati jednom meseno.

  Ukoliko ena pati od hipotireoze i uzima lekove, potrebno je u trudnoi kontrolisati hormone na 6 do 8 nedelja, ime se obezbeuje

  pravilno doziranje leka.

  Odreivanje navedenih hormona u Laboratoriji INEP-a akreditovano je od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS). Testovi koji se koriste proistekli su iz

  nauno-istraivakog rada nae kue. Proizvodnja testova je sertifikovana prema standardu ISO13485, a testovi su registrovani u Agenciji za lekove i

  medicinska sredstva Srbije.