Click here to load reader

zaštita voda 7

  • View
    583

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of zaštita voda 7

Slide 1

1MODUL 712Svrha :Glavni postupak :Drugi postupciFlotacija/isplivavanjeProsijavanje-posebno fine reetke, sita I. STUPANJ PROIAVANJAIzdvajanje suspendiranih tvari (SS) Taloenje (ekonomski najpovoljnije) uklanjanje BPK5 min. 25%Uklanjanje SS min. 60%Prema zakonskoj regulativi: 3Teorija taloenja1 Dovod vode2 Taloenje Efektivna zona taloenja3 Odvod vode4 MuljPovrinsko optereenje (OR)OR= Q/AA = efektivna povrina taloenjaTemelj za dimenzioniranje1HUVS423Kod otpadne vode taloenje se moe opisati Stokes-ovim zakonom. 4Osnovni dijelovi primarnog ili prethodnog talonika PTRjeenje ulaza Cilj: jednolika raspodjela dotokaRjeenje: ulazni deflektor distribucija kinetike energije2. Rjeenje izlaza Cilj: poloaj i dimenzije izlaznog preljeva u cilju smanjenja brzine izlazne vodeRjeenje: Izlazna pregrada zatita od istjecanja pjene3. Prikupljanje istaloenog muljaCilj: uklanjanje istaloenog muljaRjeenje: zgrta (letva, usisavanje)56. Skupljanje i izdvajanje pjeneCilj: sprjeavanje gomilanja i ispiranja isplivale pjeneRjeenje: povrinski zgrtai pjene i korito za skupljenu pjenu4. Zgunjavanje muljaCilj: smanjenje volumena prikupljenog muljaRjeenje: prostor - produbljenje za mulj5. Izdvajanje mulja Cilj: odvoenje mulja na obraduRjeenje: crpna stanica s dovodnom cijevi primarnog muljaHidrauliko vrijeme zadravanja (), Hidrauliko povrinsko optereenje OR dovoljna korisna povrina + volumen.Kljuni elementi za dimenzioniranje6Tipovi PT1. Pravokutni2. OkrugliPravokutni talonik s lananim zgrtaem

Ulazna pregradaDovodLanani zgrtaProstor za sakupljanje muljaIzlazno preljevno koritoIzdvajanje mulja7

PRAVOKUTNI PRETHODNI TALONIK S MOSTOM ZA ZGRTANJE MULJAIz pjeskolova - mastolovaPokretni most

Prema biolokom reaktoruPrema obradi muljaCrpka primarnog muljaSkida pjeneZgrta mulja

Okrugli PTProstor za muljIzdvajanje muljaOdvodMost zgrtaaPreljevni kanalUsmjeriva tokaZgrta muljaDovod otpadne vode9Okrugli prethodni talonik

10Samoprimarni muljSpecifina teina = 1,03 - 1,05Koncentracija = 4 12% (obino = 6 - 6,5%)Primarni+biolokiaktivni muljSpecifina teina = 1,03 Koncentracija = 2 - 6 % (obino = 3%)Napomena: 5% znai 50kg suhe tvari/m3 tekueg muljaKARAKTERISTIKE PRIMARNOG MULJA11PT s prihvaanjem sekundarnog muljaAlternativna mogunost recirkulacije muljaBioloki reaktorNa obradu mulja3%1%Povrat muljaPovrat muljaPTNT121. = 1,25-2,5h (obino = 1,5-2,0) za Qsr

2. OR = 32-48 m3/(m2d) za Qsr80-120 m3/(m2d) za Qmax,h

3. qL = 124-500 m3/(m d) za Qsr

4. Dubina, H = 3,0-4,5 (obino = 3,5 m) Za mjeavinu s biolokim muljem ORm= 75% OR !ST100 kg TSS50 30 kg TSS50 70 kg TSSBPK100 kg BPK575 60 kg BPK525 40 kg BPK5UinkovitostProjektni parametri50 70%25 40%13Q=10.000 m3/dBPK=3.000 kg/d (5.000 ES60)SS=3.500 kg/dOR 40m3/m2 . d 2,0 hqL 130 m3/m . danTip talonika = OkrugliBroj talonika= 2Promjer = DSrednja dubina = HUkupna povrina = 2 D2 / 4 = 0,5 D2Ukupni volumen = 0,5 D2 HUkupna duljina preljevne pregrade = 2 DPrimjer:Projektni parametriPodaci14OR=40 = D = 12,6m 13,0m 10.0000,5 D2Ukupna povrina =2 x 13,02/4 = 265,5 m2Neka je : H=3,3 mUkupni volumen = 265,5 x 3,3 = 876,0 m3 = 876,0 x 24,0/10.000 = 2,10 h 2,0 O.K.Ukupna duljina preljeva = 2 13,0 = 81,7 mqL = 10.000/81,7 = 122 m3/md

Search related