Zastita povrca

  • View
    63

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Zastita povrca

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 1

Sadraj2 Uvod 3 4 4 6 8 10 12 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 24 25 25 BOLESTI I ZATITA POVRA Plodovito povre (rajica, paprika, patlidan) Plamenjaa rajice (krumpira), Phytophthora infestans Crna lisna pjegavost rajice, Alternaria solani Okruglasta lisna pjegavost rajice, Septoria lycopersici Plamenjaa paprike, Phytophthora capsici Siva plijesan, Botrytis cinerea Tikvenjae (krastavci, dinje, lubenice, tikve) Plamenjaa krastavaca, Pseudoperonospora cubensis Pepelnica krastavaca, Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca Kupusnjae (kupus, kelj, kelj pupar, cvjetaa) Suha trule kupusa, Phoma lingam Crna lisna pjegavost kupusnjaa, Alternaria brassicae Plamenjaa kupusa, Peronospora parasitica Lukoviasto povre (luk, enjak, poriluk) Plamenjaa luka, Peronospora destructor Siva plijesan lukova lia, Botrytis squamosa Korjenasto povre (mrkva, perin, celer) Pale lia mrkve, Alternaria dauci Pepelnica mrkve, Erysiphe heraclei Lepirnjae (grah, mahune) Bijela trule, Sclerotinia sclerotiorum Grahova hra, Uromyces appendiculatus Lisnato povre (salata) Plamenjaa salate, Bremia lactucae

26 TETNICI I ZATITA POVRA 27 Resiari - tripsi 27 Cvjetni resiar, Frankliniella occidentalis 27 Duhanov resiar, Thrips tabaci 29 Cvjetni titasti moljac, Trialeurodes vaporariorum 31 Obini crveni pauk, Tetranychus urticae 33 Lisne ui; Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphumeuphorbiae, Brevicoryne brassicae . . .

35 Lisni mineri, Liriomyza spp. 36 Kupusni buhai (Halticinae: Phyllotreta nemorum, Ph. atra, Ph. nigripes, Ph. undulata) 37 tetni leptiri 37 Kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis 39 Kupusni bijelac, Pieris brassicae 40 Lisne sovice, Mamestra spp., Autographa gamma 41 OPIS PRIPRAVAKA ZA BILJNU ZATITU 63 PROGRAMI BILJNE ZATITE 70 MOJA PRAVILA ZA ZATITU VODA

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 2

UvodProizvodnja povra vana je poljoprivredna grana koja i u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Posebice se razvijala uz vee gradove jer je blizina trita osiguravala dobru prodaju, ali i otkup za potrebe preraivake industrije. Povre u ljudskoj prehrani dobiva sve veu vanost zbog dobro uravnoteenog sastava hranjivih, zatitnih i dijetoprofilaktinih tvari, pa tako postaje istoznanica za zdravlje, dugovjenost i kvalitetu ivota. Zbog usitnjenosti hrvatskih obiteljskih gospodarstava, a time i tekoa oko postizanja ekonominosti, u posljednje se vrijeme sve vie obiteljskih gospodarstava usmjeruje na intenzivnu proizvodnju povra. Usprkos prijeko potrebnim mjerama za osiguranje uroda, proizvoae esto iznenadi neoekivana pojava bolesti ili tetnika. Veinu tako nastalih teta mogue je izbjei poznavanjem bolesti, tetnika i uzgajanih kultura, te pravilno usmjerenim preventivnim programima prskanja. Namjena je ove knjiice poblie predstaviti gospodarski vane tetoinje te poljodjelcima pribliiti iroku ponudu naih sredstava za biljnu zatitu. Tijekom dugogodinjeg djelovanja Syngenta je stekla bogato znanje o uporabi sredstava za biljnu zatitu kako bi se njihova svojstva to bolje iskoristila. Stoga vas, cijenjeni proizvoai povra, pozivamo da nam se obratite sa svim vaim pitanjima, a mi emo vas sa zadovoljstvom posavjetovati. Za kvalitetne savjete glede proizvodnje povra moete se obratiti i upanijskim centrima i ispostavama Poljoprivredno-savjetodavne slube.2 3

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 4

BOLESTI PLODOVITOG POVRA

Plamenjaa rajice odnosno krumpiraPhytophthora infestans vlanog i toplog vremena. Temperatura u tom razdoblju treba biti 20 0C ili via, a lie ili plodovi moraju biti 6 do 12 sati mokri. Za vrijeme jakih rosa ili oborina od poetka lipnja gotovo je uvijek dovoljno topline i vlage da bolest moe unititi vei dio nasada.Zatita: Ve prije presaivanja potrebno je poprskati presadnice preparatom Daconilom 720. Pri presaivanju biljke treba zaliti otopinom preparata na osnovi propamokarba. Nakon presaivanja obavljaju se prskanja prema preventivnom programu. Zapoinje se s kontaktnim fungicidom Daconilom 720 u vrijeme bujnog rasta, cvatnje i zametanja plodova (najdalje do vremena kada biljke dosegnu konanu veliinu), nastavlja se prskanje

Plamenjaa rajice odnosno krumpira

4

Plamenjaa rajice odnosno krumpira esta je bolest koja uzrokuje propadanje lia, smeenje te gnjilou plodova. Zbog obilja vlage pri tlu najprije se zaraze donji listovi. U poetku se obino pojave sivozelene pjege na rubovima listova koji na donjoj strani dobiju snjenobijelu pljesnivu prevlaku. Za vlana vremena gljiva moe zaraziti plodove veliine oraha, pa i ve pocrvenjele plodove rajice. Na plodu, koji se obino zarazi preko peteljke, zaraza se oituje uleknutim pjegama bronane boje. Zaraza stabljike obino se pojavi u blizini lisnih pazuaca, jer se tu najdulje zadrava vlaga. Izvor primarnih zaraza na rajici obino je zaraeni krumpir. Da bi se rairila po nasadu, gljivi plamenjae rajice potrebno je razdoblje

Ridomilom Gold MZ ili Revusom (do 3 puta). U vrijeme dozrijevanja i berbe mogu se primijeniti preparati Quadris i Daconil izmjenino ili, ako su uvjeti za razvoj bolesti povoljni, kombinacija tih preparata. Razmake izmeu prskanja treba prilagoditi rastu biljaka i uvjetima za razvoj bolesti ( od 7 do 10 dana).

Plamenjaa rajice odnosno krumpira

Plamenjaa rajice odnosno krumpira5

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 6

Crna lisna pjegavost rajiceAlternaria solani u sredini pjega nastane barunasta prevlaka. Za jaku sporulaciju potrebna je vlaga.Zatita: Presadnice je potrebno prskati jo prije presaivanja. Osim uporabe preventivnih fungicida kao to su Daconil i Quadris, pri pojavi prvih pjega potrebno je primijeniti neki od sisteminih fungicida.

Crna lisna pjegavost rajice na liu

6

Crna lisna pjegavost bolest je koja se pojavljuje na listovima, stabljikama i plodovima. Glavni su izvor bolesti zaraeni biljni ostaci. Gljiva moe zaraziti biljke ve u vrijeme klijanaca. Zaraza se prstenasto iri oko stabljiice, tako da biljke zaostaju u razvoju ili propadaju. Pri kasnijoj zarazi pojavljuju se uoljive okrugle tamnosmee pjege s koncentrinim krugovima koji nastaju kao posljedica obrambene reakcije biljaka. Listovi s veim brojem pjega osue se i otpadnu. Plod se zarazi u blizini peteljke, gdje nastanu od 2 do 3 cm velike crnosmee pjege koje prelaze u gnjilou. Za klijanje spora i prodor hifa u biljno tkivo najpogodnija je temperatura od 18 do 25 0C. Uestala rosa ili kiica pospjeuju razvoj bolesti. Pri visokoj temperaturi i visokoj relativnoj vlazi iz konidija

Crna lisna pjegavost rajice na plodu

7

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 8

Okruglasta rajiceSeptoria lycopersici

lisna

pjegavost

kada je zrana vlaga niska i plijesan se rajice ne moe iriti.Zatita: Bolest se ne moe sprijeiti samo potovanjem plodoreda. Biljke preventivno treba zatititi fungicidom Daconilom 720. Pri pojavi prvih znakova bolesti treba primijeniti Score 250 EC.

Okruglasta lisna pjegavost rajice

Tom se gljivinom bolesti zarazi prije svega lie. Pjege koje su karakteristine za tu bolest velike su od 2 do 3 mm i u sredini su sive, a rub im je tamniji. Istodobno nastaju i manje pjege, veliine 1 - 2 mm, koje su sline simptomima krastavosti plodova rajice, Xanthomonas campestris. Meutim, razlika je u tome to na posuenim pjegama nastaju nespolni sporangiji. Iz njih se s kapljicama kie u razvojnoj fazi rasprostrane karakteristine nitaste piknospore. Gljiva prezimljuje u piknidijama, na ostacima biljaka rajice, odakle se u proljee sporama zaraze mlade biljke. Budui da gljiva izluuje toksine koji tetno djeluju na klorofil, zaraeni listovi poute, uvrnu se i osue. Rajica brzo ostane bez lia i ubrzo propadne. Bolest je opasna i

Okruglasta lisna pjegavost rajice na listu

8

9

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 10

Plamenjaa ili trule plodova paprikePhytophthora capsici se pojavljuju slini simptomi. Najee su napadnuti plodovi blii tlu.Zatita. Ve prije presaivanja presadnice je potrebno prskati preparatom Daconilom. Pri presaivanju biljke treba zaliti preparatom na osnovi propamokarba. Kasnije treba obaviti preventivni program zatite s preparatom Daconilom i Quadrisom. Oni se mogu primjenjivati izmjenino ili, u povoljnim uvjetima za razvoj bolesti, u kombinaciji. Razmake izmeu prskanja treba prilagoditi razvoju biljaka i uvjetima pogodnim za pojavu bolesti ( od 7 do 10 dana).

Suenje biljaka zbog plamenjae paprike

Ako se nasad zarazi, zaraene biljke vrlo brzo polegnu. Ako se presadnice zaraze preko tla, korijenov vrat postane crn, nakon ega se pojavi nekroza i vlana trule. Napadnute se biljke brzo sue i propadaju. Ako gljiva zarazi papriku ispod lisnog pazuca ili granice, iznad zaraenog se mjesta pojave tamnocrvene pjege. Plamenjaa paprike moe zaraziti plodove i preko peteljke, ali plod se moe zaraziti i neposrednim dodirom. Ako u vrijeme nakon zaraze pone razdoblje vlana vremena, vodenasta se trule rairi po cijelom plodu. Istodobno se pojavi bjeliasta prevlaka koju tvori micelij. Na liu se takoer pojave nekrotine pjege, koje kasnije moe prekriti micelij. Plamenjaa paprike moe zaraziti i patlidan, na kojemu

Plamenjaa paprike na korjenovu vratu

10

11

vrtnine_HR_2007_pop.qxd

1/25/07

5:18 PM

Page 12

Siva plijesanBotrytis cinerea

preko mladih biljica, presadnica, pa do plodova i cijelih biljaka. Katkad se na plodovima rajice pojave srebrne pjege koje nastaju kao zaustavljene infekcije sporama sive plijesni. Takav plod ne propadne, ali ima manju trinu vrijednost. Spore iskliju u kapljici vode u kline mjeinice koje mogu probiti i neoteenu pokoicu te se razrastu u meustaninom prostoru. Nakon n