Zatita Na Strojevima

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zatita Na Strojevima

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • ZA ODREIVANJE DIMENZIJA ZNAKOVA PREPORUA SEKORISTITI DIMENZIJE IZ OVE TABLICE:

  NAJVEADULJINA

  PROMATRANJA U

  METRIMA

  ZNAKOVIZABRANEPROMJER

  UCENTIMET

  .

  ZNAKOVIOBAVEZEPROMJER

  UCENTIMET

  .

  ZNAKOVIOPASNOSTI

  DUINASTRANICE U

  CENTIMETRIMA

  ZNAKOVIOBAVIJEST

  IKVADRAT UCENTIMET.

  ZNAKOVIOBAVIJESTI

  PRAVOKUTNIKU

  CENTIMETRIMA

  4 10 10 14x14 10x10 14x7,16 16 16 21x21 14x14 21x10,510 25 25 34x34 23,5x23,5 34x1716 40 40 56x56 36x36 56x2825 63 63 85x85 56x56 85x42,540 100 100 140x140 90x90 140x71

  Dopunski znakovi moraju biti pravokutnog oblika i ne smiju sadravati bilo kakavgrafiki simbol. Dopunski znakovi sigurnosti moraju se postaviti ispod znaka sigurnosti ili sedopunski znak sigurnosti i dopunski znak sastavljaju. Dopunski znakovi se u pravilu koriste uzznakove ope obaveze i ope opasnosti , ali se mogu koristiti i za druge znakove kada supotrebne dopunske obavijesti objanjenja.

  Horizotalna mjera dopunskog znaka mora biti jednaka najveoj mjeri horizotalnogznaka sigurnosti uz koje se dopunski znak postavlja.

  NAZNAKA OPASNOSTI UPOTREBOM BOJA I BOJANJE CJEVOVODAOsim znakova sigurnosti , predvia se upotreba boja sigurnosti i kontrastnih boja za

  naznake u opasnosti. Zbog sigurnosti i lakeg prepoznavanja cjevovodi se moraju posebno oznaiti.

  Cjevovod treba cijelom duinom obojiti osnovnom bojom , koja oznaava grupu tvari kojakroz njega prolazi , a na razmacima od 10 metara i na mjestima gdje su ventili, prirubnice itd.Moraju se postaviti i popreene pruge (prstenovi) u bojama koje poblie oznauju vrstu tvarikoja prolazi kroz cjevovod.

  Kod cjevovoda veih promjera od 50 cm moraju se na prirubnice postaviti i posebneoznake u obliku strelice , tako da pokazuje smijer proticanja tvari.

  Opremanje objekata , postrojenja i drugih sredstava rada znakovima sigurnostizahtijeva struni pristup koji se temelji na analizi opasnosti pri radu ili analizi koja proizlazi iznekog tehnolokog procesa..

  Pri opremanju objekta i sredstva rada sa znakovima , primijenjivati to je mogue viezahtjeve u pogledu utvrenih geometrijskih oblika , formata , boja, simbola i dopunskihznakova.TVAR MEDIJ KOJI PROLAZIKROZ CJEVOVOD

  OSNOVNA BOJACJEVOVODA

  BOJA POPRENIH PRUGAPRSTENOVA

  GRUPA VRSTA TVARIVODA Za pie ,

  topla , pod tlakom , bunarska, kondenzirana omekana

  Otpadna Slana

  ZELENA bijelacrvenasvijetlo zelenauta svijetlo zelenacrvena

  crnanaranasta

  NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • PARA ZasienaPregrijanaispusna

  CRVENA BIJELAZELENA

  ZRAK KomprimiraniVentilacijskitopli

  PLAVA CrvenaBijela

  PLIN AcitelenUgljini dioksidKisikVodikDuikAmonijak

  UTA BijelaCrnaPlavaCrvenaZelenaljubiast

  KISELINE NARANASTA CRVENALUINE LJUBIASTA -ULJA SMEA -VAKUM SIVA -

  Analizom prostora, prostorija , procesa rada i opreme treba za sve prostorije ili mjestarada utvrditi jesu li i koji su znakovi potrebni za:

  1. oznake opih opasnosti2. oznake o unutranjem transportu3. oznake u tehnolokom procesu4. oznake opasnosti od elektrine struje5. oznake opasnosti od poara6. oznake za evakuiranje i spaavnje7. oznaavanje cjevovoda.

  NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN

 • NAPISAO PREMA PREDAVANJIMA MLADEN PANIJAN