Click here to load reader

Zaštita Loze 2

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaštita Loze 2

Text of Zaštita Loze 2

 • Zatita vinove loze1234567

  *

  Preparati za zatitu vinove loze

  *

  *

  *

  1. Poetak vegetacije, fenofaza bubrenja pupoljaka +Prednost imaju kontaktni fungicidi ireg spektra delovanjaPotrebno obaviti jedno prskanjeUtroak tenosti : 300 - 400 lit/haPepelnicaBolesti kore i drvetaCrna pegavost 5 kg/ha1,0 -1,5 kg/ha8,0 kg/ha

  *

  1. Poetak vegetacije, fenofaza bubrenja pupoljaka Procena potrebe za prskanjem obavlja se vizualno i na osnovu iskustva.Utroak tenosti: 300 - 400 lit/haSpecifini akaricid DA ili NEZemljomerkaLozina pipa ( Otiorhynchus spp. )Akarinoza ( Calepitrimerus vitis ) titaste vai 0,75- 1 l/ha3-5 kg/ha0,25 l/ha

  *

  1. Poetak vegetacije, fenofaza bubrenja pupoljaka Korove suzbiti im dostignu visinu 15-30 cmUtroak tenosti : 400 lit/ha Herbi prskalice CDA - 10-30 lit/haRezultati primene totalnih herbicidaRezultati primene Fusilade na uskolisne korove2,5 -3,5 l/ha1,3-1,8 l/ha

  *

  2. Rast i razvoj lastara vinove loze od 5 do 50 cm (maj ) Prednost kombinovani preparati ireg spekta delovanja zbog crne pegavostiUtroak tenosti: 400-500 lit/haDva prskanja u razmaku 5-7 dana kod visoke opasnosti od crne pegavostiPepelnica zaraza iz pupoljkaCrna pegavost i simptomi na zaraenom lastaruPlamenjaa, prva uljna pega2,0 l/ha

  *

  2. Rast i razvoj lastara vinove loze od 5 do 50 cm (maj ) Procena potrebe za prskanjem obavlja se vizualno i na osnovu iskustvaSpecifini akaricid DA ili NEUtroak tenosti : 400-500 lit/ha

  Registracije Italija, panija, vajcarska,...+0,1 % ( 0,4 0,5 lit /ha )0,05 % ( 0,2 lit /ha )tete od tripsatitaste vai Cigara ( Byctiscus betulae )Erinoza

  *

  2. Rast i razvoj lastara vinove loze od 5 do 50 cm (maj ) Fizioloko oboljenje uzrokovano poremeajem u ishrani biljaka gvoem.Karakteristina je za tla bogata kreom.Kod jakog napada dolazi do uenja lia, rehuljavosti grozda i zaostajanja u porastu loze.Sequestrene se koristi preko zemljita ili folijarno (zalivanje daje bolje i bre rezultate)Doza : 10-20 g/okotu u zemljite ili 100 g/100 lit folijarno (viekratno prskanje svakih 7-15 dana)Ferohloroza utica - uzrok nedostatak gvoaZalivanje Sequestrenom

  *

  3. Intenzivan rast i razvoj lastara do poetka cvetanja+Period visoke opasnosti od plamenjae na listu i grozdu.Razmaci prskanja prilagoavaju se rastu i koliini padavina (8 -10 dana).Prednost imaju lokalsistemini i sistemini preparati.Utroak tenosti: 600 - 800 lit/haPepelnica na lastaruPlamenjaa uljane pjegePepelnica zaraza iz pupoljkaPepelnica na cvetuPlamenjaa na cvetu+2,0 kg/ha8,0 kg/ha0,25-0,40 l/ha

  *

  U ovoj fazi se postavljaju feromonske klopke za pepeljastog i utoggroanog moljca (savijaa).Gusenice prve generacije pojave se krajem maja i poetkom juna (U Crnoj Gori i 10-15 dana ranije ).

  Prag tetnosti:

  15 - 30 gusenica na 100 pregledanih grozdova. Zbirni ulov > 70 leptira u klopci.3. Intenzivan rast i razvoj lastara do poetka cvetanjaFeromonska klopka za moljcaTri razvojna stadijuma moljcaPrvi ulov leptira moljcaPrve tete od moljca0,8 -1,0 l/ha0,6 kg/ha

  *

  4. Kraj cvetanja vinove loze i zametanje bobica (jun)+Period najvee opasnosti od plamenjae na grozdu.Opasnost od trulei samo za osjetljive sorte.Razmaci izmeu prskanja zavisno od koliini padavina 8-10 dana.Prednost imaju lokalsistemini i sistemini preparati sa mankozebom i folpetom.Utroak tenosti: 1.000 lit/haTrule na cvetuPepelnica na cvetuPlamenjaa grozdaPlamenjaa sporulacija na bobici2,5 kg/ha0,25-0,40 l/ha8,0 kg/ha

  *

  4. Kraj cvetanja vinove loze i zametanje bobica (jun)Procena potrebe za prskanjem obavlja se prema pragu tetnosti.15 - 30 gusenica na 100 pregledanih grozdova. Prskanje se moe obaviti usmereno samo u zonu groa.Utroak tenosti 500 lit/ha (usmereno) ili 1.000 lit/ha (irom)Max dva prskanja insekticidom.tete od tripsaPepeljasti groani moljactitaste vai na lastaruute ljepljive ploe za cikade i tripsa0,8-1,0 l/ha0,25 l/ha

  *

  5. Rast bobica do veliine zrna graka (kraj juna poetak jula)+Period najvee opasnosti od plamenjae i pepelnice grozda.Razmaci prskanja 8 - 10 dana.Prednost imaju lokosistemini i sistemini preparatiUtroak tenosti: 1.000 1.200 lit/haPepelnica na grozdu Plamenjaa i tete na grouPlamenjaa grozda Pepelnica na listu5,0 kg/ha0,25-0,40 l/ha

  *

  Procena potrebe za prskanjem na temelju pregleda zasada.Potrebna 2-3 blok prskanja u podrujima sa visokim rizikom.Utroak tenosti 1.000 1.200 lit/ha 5. Rast bobica do veliine zrna graka (kraj juna poetak jula)Uvijanje i suenje lista i grozdova na okotu zaraenom Zlatastim utilom (Flavescence dore )Cikade, vektori fitoplazmiute ljepljiveploe za cikadetitaste vaina listu loze0,25 l/ha

  *

  6. Intenzivan rast bobica do zatvaranja grozda (kraj jula - poetak avgusta)Period velike opasnosti od pepelnice.Razmaci prskanja 10 - 15 dana.Izbor preparata prema pritisku bolesti.Utroak tenosti: 1.000 - 1200 lit/haJak napad plamenjae na vrhovima lastaraKasna plamenjaa na grozdu Razvoj pepelnice na bobicama i peteljkoi grozda2,0 l/ha

  *

  6. Intenzivan rast bobica do zatvaranja grozda (kraj jula poetak avgusta)Procena potrebe za prskanjem na osnovu praga tetnosti.Za moljce dovoljno usmereno prskanje u grozd, a za grinje cela biljka.Ako je jak napad tetoina potrebna dva prskanja u bloku.Razmak izmeu prskanja 10 dana.Utroak tenosti 500 -1200 lit/ha.+Pepeljasti groani moljac Pepeljasti groani moljac gusenica u bobicitete na vrnom listuod grinja i tripsatete od grinja1,5 kg/ha ili neki drugi okvaiva

  *

  7. Period zatvaranja grozda do poetka arka (druga polovina avgusta)Period velike opasnosti od trulei nastupa mekanjem bobica (arak).Za trule potrebno 1-2 prskanja (poslednje 14-21 dan pred berbu groa).Utroak tenosti: usmereno u grozd 500-600 lit/ha, irom reda 1000 - 1200 lit/haSiva plesan - Botrytis Plamenjaa na grozduKisela trule groaPepelnica pucanje bobica0,6-0,8 kg/ha

  *

  Zato Isabion ?

  Pre cvetanja poveava broj cvetova i njihovu oplodnju Po precvetavanju poboljava razvoj bobica i formiranje grozdova kao i nakupljanje eera u grozdu. U arku poboljava ishranu i ravnomernu obojenost grozdova i otpornost na suu U prporitu: Poboljava srastanje kalemova ( tretirati svakih 15-20 dana od poetka vegetacije). Poboljava rast lastara i njihovu duinu, poboljava odrvenjavanje i otpornost mladih biljaka na zimske mrazeve Posle grada: Ubrzava srastanje biljnih delova oteenih od grada i spreava pojavu bolesti na oteenim delovima ( bakterioze, siva trule,pepelnica) Pri jakoj sui : Utie pozitivno na pravilno korienje vode u biljci u sluajevima jake sue tretirati 2-3 puta

  *

  DOKAZANO U PRAKSI

 • ******************