of 34 /34
Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narządów Szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek oraz osób uczestniczących w pobieraniu i przeszczepianiu narządów Katowice, 6-8 października 2011 r. Teresa Danek

Zasady finansowania pobierania i - POLTRANSPLANT · FINANSOWANIE PROCEDUR PRZESZZEPOWYH z MZ średni koszt wątroba •200 000 PLN jelito •500 000 PLN kończyna górna •146 000

Embed Size (px)

Text of Zasady finansowania pobierania i - POLTRANSPLANT · FINANSOWANIE PROCEDUR PRZESZZEPOWYH z MZ...

Zasady finansowania pobierania i przeszczepiania narzdw

Szkolenie dla personelu bankw tkanek i komrek oraz osb uczestniczcych w pobieraniu i przeszczepianiu narzdw

Katowice, 6-8 padziernika 2011 r.

Teresa Danek

Przeszczepianie jest skuteczn i opacaln

metod leczenia

Identyfikacja dawcy, opieka nad dawc i pobranie narzdw

stanowi podstawow czd procedury przeszczepienia i

inwestycja w ten proces

ma tak sam rang co przeszczepianie

Ekonomiczne Aspekty Pobierania Narzdw

Kalkulacja kosztw wg UNOS

Koszty bezporednie 50 60 %

Koszty porednie 20 35 %

Koszty oglne i administracyjne 10-15 %

Koszty bezporednie (UNOS)

Zwizane z opiek nad dawc i transportem

Koszty szpitala dawcy - pobyt w OIT, badania laboratoryjne, sala operacyjna, leki, ocena narzdu (np. echo, bronchoskopia)

Typowanie tkankowe, transport narzdu, pyny perfuzyjne/perfuzja ciga , koszty chirurgiczne, koszty zespou koordynujcego

*Bez kosztw zwizanych z orzeczeniem mierci mzgowej

Koszty porednie (UNOS)

Koszty zwizane z dziaaniami na rzecz zwikszenia identyfikacji dawcw

Zatrudnienie personelu szpitalnego

Materiay edukacyjne

Program edukacji publicznej

Bilbordy, plakaty propagujce donacj narzdw

Administracja i koszty oglne (UNOS)

Koszty wynikajce z dziaalnoci systemu koordynacji

Personel administracyjny

System informatyczny

Wynajcia biura

Ubezpieczenie personelu

Zaopatrzenie

EUprzeszczepienie nerki EU 30000-61000Austria przeszczepienie nerki 48 000Hiszpania przeszczepienie nerki 30000pobranie wtroby 6000Austria-przeszczepienie wtroby 58000 pobranie serca 9000

UKAnglia Dializy 23 177 funtw/rokprzeszczepienie 42 025 funtw/1 roknastpne lata 6 500 funtw/rok

Przykadowy koszt procedur przeszczepowych w Europie

Akty prawne

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz.U.05.1411)

Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw oraz o zmianie ustawy-przepisy wprowadzajce kodeks karny z dnia

17 lipca 2009 (Dz.U. z dnia 2009 r. Nr 141, poz.1149)Obowizuje od 15 wrzenia 2009; znowelizowany art. 3 obowizuje od 1 stycznia 2010 r.

Rozporzdzenie MZ z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu ustalania kosztw czynnoci zwizanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj i dystrybucj komrek, tkanek i narzdw.

/obowizuje od dnia 2.04.2010/

Za pobrane od dawcy komrek, tkanek lub narzdw nie mona dad ani przyjmowad zapaty, innej korzyci majtkowej lub

korzyci osobistej.

* rdo: art. 3 pkt. 1 znowelizowanej Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz.U.05.1411)

Zwrot kosztw pobrania, przechowywania, przetwarzania,

sterylizacji, dystrybucji i przeszczepiania komrek, tkanek lub

narzdw pobranych od dawcy

nie jest zapat i nie stanowi

korzyci majtkowej lub osobistej

* rdo: art. 3 pkt. 1 znowelizowanej Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz.U.05.1411)

Cel zmian zasad finansowania

Zmiana systemu refundacji kosztw:miaa na celu oddzielenie procedur szpitala dawcy od

procedur przeszczepowych

wynika z nowych potrzeb organizacyjnych zmiana patnika za czd procedur transplantacyjnych /NFZ/

upowszechnienie zgaszania dawcw poprzez wpisanie procedur opieki nad dawc do Katalogu wiadczeo NFZ i zwrotu kosztw szpitala dawcy przez NFZ i POLTRANSPLANT

Art.3 znowelizowanej ustawyDo kosztw pobrania narzdw zalicza si koszty:

koordynacji pobrania;

badao i wydania na ich podstawie opinii lekarskich;

identyfikacji potencjalnego dawcy;

kwalifikacji potencjalnego dawcy;

komisyjnego stwierdzenia trwaego nieodwracalnego ustania czynnoci mzgu w sposb okrelony w art. 9 ust. 4;

hospitalizacji potencjalnego dawcy, od stwierdzenia trwaego nieodwracalnego ustania czynnoci mzgu do pobrania narzdu, wraz z czynnociami polegajcymi na podtrzymywaniu czynnoci narzdw;

badao laboratoryjnych przed pobraniem narzdw;

badao kwalifikujcych narzdy do przeszczepienia, po pobraniu od dawcy;

zabiegu pobrania narzdw z uwzgldnieniem kosztw ponoszonych przez zakad opieki zdrowotnej, w ktrym:

a) pobrano narzd lub narzdy,

b) przeszczepiono pobrany narzd lub narzdy,

Zwrotu kosztw okrelonych w ust. 3 pkt. 6,7 i 11 lit. a dokonuje Centrum Organizacyjno-koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, albo NFZ

Zwrotu kosztw okrelonych w ust. 3 pkt. 8 i 11 lit. b dokonuje zakad opieki zdrowotnej, ktremu dostarczono w celu przeszczepienia narzd

Zwrotu zakadowi opieki zdrowotnej kosztw okrelonych w ust. 3 pkt. 1-5 dokonuje NFZ

Rozporzdzenie MZ z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegowego sposobu ustalania

kosztw czynnoci zwizanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem,

sterylizacj i dystrybucj komrek, tkanek i narzdw.

W rozporzdzeniu mowa jest m. in.: Kosztach koordynacji pobrania

Kosztach badao potencjalnego dawcy

Kosztach badao laboratoryjnych

Kosztach komisyjnego stwierdzenia trwaego nieodwracalnego ustania czynnoci mzgu u potencjalnego dawcy

Kosztach hospitalizacji potencjalnego dawcy, od komisyjnego stwierdzenia mierci mzgu do pobrania narzdu, wraz z czynnociami polegajcymi na podtrzymywaniu czynnoci narzdw przed ich pobraniem

Kosztach zabiegu pobrania narzdu lub narzdw ponoszone przez zakad opieki zdrowotnej, w ktrym pobrano narzd lub narzdy

C. Koszt pobrania nerki lub nerki i innego narzdu

Jak rozliczad w przypadku pobrania gdy nie dochodzi do przeszczepienia

Szpital w ktrym doszo do pobrania rozlicza si wwczas na identycznych zasadach jak w przypadku gdy narzd

byby przeszczepiony!

Podzia patnikw

SZPITAL DAWCY

NFZ POLTRANSPLANT

Podzia kosztw w szpitalu w ktrym doszo do pobrania

SZPITAL DAWCY

KOSZTY OSOBOWE-KOSZTY STAE

4800 PLN

KOSZTY MATERIAOWE i KOSZTY BADA

KWALIFIKUJCYCH DAWC NARZDW

/pozostaa kwota/

Zakres finansowania kosztw szpitala dawcy

NFZ

NERKI

NERKA z TRZUSTK

TRZUSTKA

POLTRANSPLANT

WTROBA

SERCE

PUCA

/liczone s jako 1 narzd/

SERCE i PUCA

TRZUSTKA DO IZOLACJI WYSEPEK

TRZUSTKOWYCH

Opracowaa Pani Aleksandra Woderska Koordynator Regionalny

51 5.52.01.0001479Diagnostyka potencjalnego dawcy narzdw bez

pobrania32 1632

53 5.52.01.0001481Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie

wycznie obu nerek137,26 7000,26

54 5.52.01.0001482Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie obu

nerek w przypadku pobrania wielonarzdowego

(nerki i inny narzd, poza trzustk)

76,48 3900,48

55 5.52.01.0001483

Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie obu

nerek w przypadku pobrania wielonarzdowego

(nerki i dwa inne narzdy, poza trzustk)

54,91 2800,41

56 5.52.01.0001484

Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie obu

nerek w przypadku pobrania wielonarzdowego

(nerki i trzy inne narzdy, poza trzustk)

46,08 2350,08

57 5.52.01.0001485Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie

wycznie obu nerek i trzustki152,95 7800,45

58 5.52.01.0001486

Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie obu

nerek i trzustki w przypadku pobrania

wielonarzdowego (nerki, trzustka i inny narzd)

111,77 5700,27

59 5.52.01.0001487

Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie obu

nerek i trzustki w przypadku pobrania

wielonarzdowego (nerki, trzustka i dwa inne

narzdy)

92,16 4700,16

60 5.52.01.0001488

Diagnostyka potencjalnego dawcy i pobranie obu

nerek i trzustki w przypadku pobrania

wielonarzdowego (nerki, trzustka i trzy inne narzdy)

80 4080

Zarzdzenie Nr 17/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 kwietnia 2011 r..zmieniajce zarzdzenie w sprawie okrelenia warunkw zawierania i realizacji umw w rodzaju:

leczenie szpitalne

Lp. Kod produktu

Nazwa produktu Wartod punktowa

Kwota

FINANSOWANIE

PROCEDUR

PRZESZCZEPOWYCH

Podzia patnikw za procedury przeszczepowe

ORODEK TRANSPLANTACYJNY

NFZ*nerki

*nerka i trzustka

*trzustka

MZ*wtroba

*serce

*puca

*serce i puca

*trzustka w celu izolacji wysp

Zakres finansowania procedur przeszczepowych

MZ*tzw. procedury

wysokospecjalistyczne

#pobranie narzdu

#przeszczepienie

#leczenie do 30 dnia po Tx

/w tym leczenie immunosupresyjne /

NFZ*leczenie > 30 dnia po Tx

niezalenie od przeszczepionego narzdu

obejmuje:

# leczenie szpitalne

#leczenie ambulatoryjne

#leczenie immunosupresyjne

ZMIANY WARTOCI PUNKTOWYCH PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH PATNYCH Z NFZ

Porwnanie kosztw w Polsce: przeszczepienie nerki / hemodializa

Patnik Zakres Koszt

Przeszczep nerki 1 m-c

NFZ Przeszczep nerki wraz z leczeniem do 30 dnia od Tx

49 000 PLN*

Hemodializa 12 m-cy

NFZ Koszt hemodializy przez 12 m-cy dla 1 pacjenta /wraz z transportem i podaniem Erytropoetyny/ 3 x w tyg.

50 400 PLN

*uredniony koszt rnych kategorii przeszczepu nerek

FINANSOWANIE PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH z MZ redni koszt

wtroba

200 000 PLN

jelito

500 000 PLN

koczyna grna

146 000 PLN

serce

140 000 PLN

puca

170 000 PLN

serce i puca do jednoczasowego TX

205 000

trzustka w celu izolacji wysp

135 000 PLN

czna ilod zakontraktowanych przez MZ na rok 2011 procedur przeszczepowych

Wtroby: 257 Serca: 82 Puca: 22 Serca i puca: 4 Trzustki do izolacji wysepek trzustkowych: 8 Jelito cienkie/ dzieci 2 Kooczyna grna 2

cznie: 377 procedury *po wyczerpaniu limitw umowy s renegocjowane przez Orodki Transplantacyjne z MZ

Koszt procedur patnych przez MZ w roku 2011

cznie procedury patne z MZ

W 2011 roku zakontraktowano 377procedur wysokospecjalistycznych

Na czn kwot

69 812 000 PLN

Problemy z rozliczaniem Opieka na dawc wchodzi w skad procedur NFZ dotyczcych OIT

/jest limitowana - problem w niektrych wojewdztwach/

Gdy pobierana jest kooczyna grna, lub jelito cienkie brak moliwoci zwrotu kosztw dla szpitala w ktrym doszo do pobrania

Problem gdy z jakichkolwiek przyczyn nie s pobierane nerki, a np. tylko serce wwczas kwota zwrotu jest niewystarczajca dla szpitala w ktrym doszo do pobrania np. szpital otrzymuje tylko kwot /serce/ 3900 PLN (jest to za mao nawet na pokrycie kosztw osobowych)

Brak w przepisach zwrotu kosztw dla Zespow Transplantacyjnych gdy z jakich przyczyn nie zostanie wszczepiony narzd /a poniosy koszty/

zwrotu kosztw szpitala w ktrym dochodzi do pobrania dokonuj:

* NFZ lub/i * POLTRANSPLANT

zwrot kosztw reguluje znowelizowany art. 3 ustawy

koszty te dziel si na koszty osobowe i materiaowe

kwota zwrotu uzaleniona jest od iloci pobranych narzdw

rozdzielone zostay procedury pobrania, od procedur przeszczepowych

NFZ wprowadzi 8 nowych procedur zwrotu kosztw szpitalowi w ktrym

doszo do pobrania

NFZ wprowadzi procedur diagnostyki potencjalnego dawcy-bez pobrania

narzdw

poprzez przekazanie rozliczeo do NFZ i Poltransplantu uproszczono i

upowszechniono procedury donacji

zwrotu kosztw dokonuje si rwnie w przypadku pobrania narzdu nawet

jeli z przyczyn obiektywnych dany narzd nie zostanie przeszczepiony

Podsumowujc