Zapylenie powietrza w gminie Raba Wy¼na

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapylenie powietrza w gminie Raba Wyżna. Prezentacja wyników zapylenia powietrza wykonana przez Dominik ę Szyszk ę Na sekcji informatycznej. Spis Treści. Co wiemy o zanieczyszczeniach powietrza? Źródła zanieczyszczeń Naturalne źródła zanieczyszczeń Wielkości pyłu - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zapylenie powietrza w gminie Raba Wy¼na

 • Prezentacja wynikw zapylenia powietrza wykonana przez Dominik Szyszk Na sekcji informatycznej

 • Spis TreciCo wiemy o zanieczyszczeniach powietrza?rda zanieczyszczeNaturalne rda zanieczyszczeWielkoci pyuZapylenie a zdrowie czowiekaSchorzeniaJak wyglda pyekZapobieganieZapylenie w naszej gminieWykresyWnioski z przeprowadzonych badaBibliografiaKoniec!!!

 • Co my wiemy o zapyleniu powietrza?Zapylenie powietrza jest wielkoci fizyczn rwn iloci pyu zawieszonego w metrze szeciennym przyziemnej warstwy powietrza

 • rda zanieczyszczeGwnymi rdami zanieczyszcze s:uprzemysowienie i wzrost liczby ludnoci, przemys energetyczny przemys transportowy. Rosnce zapotrzebowanie na energie uczynio ze spalania gwne rdo zanieczyszcze atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Najwaniejsze z nich to:dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), pyy wglowe (X2) tlenek wgla (CO), dwutlenek wgla (CO2), ozon troposferyczny (O3), ow (Pb), Pyy.

 • rdami zanieczyszcze powietrza s m.in.:

  chemiczna konwersja paliw, wydobycie i transport surowcw, przemys chemiczny, przemys rafineryjny, przemys metalurgiczny, cementownie, skadowiska surowcw i odpadw, motoryzacja.

 • Naturalne rda zanieczyszcze powietrza to:

  wybuchy wulkanw, erozja wietrzna ska, poary lasw i stepw, py kosmiczny, niektre procesy biologiczne.

 • Wielkoci pyu1-3 mld ton pustynnego pyu rocznie ulatuje w powietrze3,5 mld ton czsteczek soli rocznie wznosi si w powietrze1 mld ton chemikaliw organicznych rocznie wydzielaj roliny20-30 mln ton zwizkw siarki unosi si w powietrze z planktonw i bagien.

 • Zapylenie a zdrowie czowieka Zapylenie powietrza jest niebezpieczne dla ludzi, a w szczeglnoci dla alergikw. Przez pyy powstaj schorzenia, ktre s bardzo uciliwe. Jednym z najpopularniejszych Pyw ktre nam zagraaj s roztocza, ktre znajduj si w kach, pocieli, kocach, itp. Tak wygldaj roztocza pod mikroskopem

 • Schorzenia spowodowane zapyleniem powietrzaAlergiczny nieyt nosa Astma oskrzelowa Miazdzyca,Niedotlenienie serca,Rozedma puc,Arytmia,Nadcinienie,Zaburzenia w gospodarce tuszczowej,Odczucie zmczenia, senno, depresja,Niewydolno krzenia,I inne

 • Jak wyglda pyek?

 • ZapobieganieZapobiega zanieczyszczeniom moemy na rne sposoby. Na przykad czciej usuwa kurz z naszych mieszka i domw.

 • Zapylenie w naszej gminieW dniach 6 listopada do 20 listopada 2009r. Na terenie domw mieszkalnych w naszych miejscowociach: Sieniawa, Raba Wyna i Rokiciny przeprowadzilimy badania stopnia zapylenia w rnych miejscach [schody, pokj, kotownia]

 • Wykres1

  0.007860.01120.0067

  0.004490.01120.0134

  0.008980.01120.019

  0.008980.00560.0034

  0.02240.02360.0056

  0.006730.004490.015

  00.008980.0067

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenie w gminie Raba Wyna

  Tabela zapylenia dom

  Pomiar zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  1234567SumaredniaMaksimumMinimumMediana

  Kotownia0.007860.004490.008980.008980.02240.006730.002240.059440.00990666670.02240.004490.00842

  Schody0.01120.01120.01120.00560.02360.004490.008980.076270.01089571430.02360.004490.0112

  Pokj0.00670.01340.0190.00340.00560.0150.00670.06980.00997142860.0190.00340.0067

  Suma0.025760.029090.039180.017980.05160.026220.015680.205510.02935857140.05160.015680.02622

  SieniawaRokiciny PodhalaskieRaba Wyna

  Kotownia0.0061750.008980.014565

  Schody0.01120.00840.0123566667

  Pokj0.010050.01120.0091

  Wykres zap. zbiorcze

  Wykres zap. zbiorcze

  0.007860.01120.0067

  0.004490.01120.0134

  0.008980.01120.019

  0.008980.00560.0034

  0.02240.02360.0056

  0.006730.004490.015

  00.008980.0067

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenie w gminie Raba Wyna

  rednia zap. RW

  Legenda:

  1- Kotownia

  2- Schody

  3- Pokj

  rednia zap. RW

  0.0099066667

  0.0108957143

  0.0099714286

  rednia zapylenia mierzona w domu w gminie Raba Wyna

  Mediana

  Mediana

  0.00842

  0.0112

  0.0067

  Mediana

  Mediana zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  Max. Min.

  Max. Min.

  0.02240.00449

  0.02360.00449

  0.0190.0034

  Maksimum

  Minimum

  Maksymalne i minimalne zapylenie domw w gminie Raba Wyna

  Cao miejsc.

  Cao miejsc.

  0.0061750.01120.01005

  0.008980.00840.0112

  0.0145650.01235666670.0091

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenia w miejscowociach gminy Raba Wyna

  Wykres2

  0.0099066667

  0.0108957143

  0.0099714286

  rednia zapylenia mierzona w domu w gminie Raba Wyna

  Tabela zapylenia dom

  Pomiar zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  1234567SumaredniaMaksimumMinimumMediana

  Kotownia0.007860.004490.008980.008980.02240.006730.002240.059440.00990666670.02240.004490.00842

  Schody0.01120.01120.01120.00560.02360.004490.008980.076270.01089571430.02360.004490.0112

  Pokj0.00670.01340.0190.00340.00560.0150.00670.06980.00997142860.0190.00340.0067

  Suma0.025760.029090.039180.017980.05160.026220.015680.205510.02935857140.05160.015680.02622

  SieniawaRokiciny PodhalaskieRaba Wyna

  Kotownia0.0061750.008980.014565

  Schody0.01120.00840.0123566667

  Pokj0.010050.01120.0091

  Wykres zap. zbiorcze

  Wykres zap. zbiorcze

  0.007860.01120.0067

  0.004490.01120.0134

  0.008980.01120.019

  0.008980.00560.0034

  0.02240.02360.0056

  0.006730.004490.015

  00.008980.0067

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenie w gminie Raba Wyna

  rednia zap. RW

  Legenda:

  1- Kotownia

  2- Schody

  3- Pokj

  rednia zap. RW

  0.0099066667

  0.0108957143

  0.0099714286

  rednia zapylenia mierzona w domu w gminie Raba Wyna

  Mediana

  Mediana

  0.00842

  0.0112

  0.0067

  Mediana

  Mediana zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  Max. Min.

  Max. Min.

  0.02240.00449

  0.02360.00449

  0.0190.0034

  Maksimum

  Minimum

  Maksymalne i minimalne zapylenie domw w gminie Raba Wyna

  Cao miejsc.

  Cao miejsc.

  0.0061750.01120.01005

  0.008980.00840.0112

  0.0145650.01235666670.0091

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenia w miejscowociach gminy Raba Wyna

 • Wykres3

  0.00842

  0.0112

  0.0067

  Mediana

  Mediana zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  Tabela zapylenia dom

  Pomiar zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  1234567SumaredniaMaksimumMinimumMediana

  Kotownia0.007860.004490.008980.008980.02240.006730.002240.059440.00990666670.02240.004490.00842

  Schody0.01120.01120.01120.00560.02360.004490.008980.076270.01089571430.02360.004490.0112

  Pokj0.00670.01340.0190.00340.00560.0150.00670.06980.00997142860.0190.00340.0067

  Suma0.025760.029090.039180.017980.05160.026220.015680.205510.02935857140.05160.015680.02622

  SieniawaRokiciny PodhalaskieRaba Wyna

  Kotownia0.0061750.008980.014565

  Schody0.01120.00840.0123566667

  Pokj0.010050.01120.0091

  Wykres zap. zbiorcze

  Wykres zap. zbiorcze

  0.007860.01120.0067

  0.004490.01120.0134

  0.008980.01120.019

  0.008980.00560.0034

  0.02240.02360.0056

  0.006730.004490.015

  00.008980.0067

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenie w gminie Raba Wyna

  rednia zap. RW

  Legenda:

  1- Kotownia

  2- Schody

  3- Pokj

  rednia zap. RW

  0.0099066667

  0.0108957143

  0.0099714286

  rednia zapylenia mierzona w domu w gminie Raba Wyna

  Mediana

  Mediana

  0.00842

  0.0112

  0.0067

  Mediana

  Mediana zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  Max. Min.

  Max. Min.

  0.02240.00449

  0.02360.00449

  0.0190.0034

  Maksimum

  Minimum

  Maksymalne i minimalne zapylenie domw w gminie Raba Wyna

  Cao miejsc.

  Cao miejsc.

  0.0061750.01120.01005

  0.008980.00840.0112

  0.0145650.01235666670.0091

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenia w miejscowociach gminy Raba Wyna

  Wykres4

  0.02240.00449

  0.02360.00449

  0.0190.0034

  Maksimum

  Minimum

  Maksymalne i minimalne zapylenie domw w gminie Raba Wyna

  Tabela zapylenia dom

  Pomiar zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  1234567SumaredniaMaksimumMinimumMediana

  Kotownia0.007860.004490.008980.008980.02240.006730.002240.059440.00990666670.02240.004490.00842

  Schody0.01120.01120.01120.00560.02360.004490.008980.076270.01089571430.02360.004490.0112

  Pokj0.00670.01340.0190.00340.00560.0150.00670.06980.00997142860.0190.00340.0067

  Suma0.025760.029090.039180.017980.05160.026220.015680.205510.02935857140.05160.015680.02622

  SieniawaRokiciny PodhalaskieRaba Wyna

  Kotownia0.0061750.008980.014565

  Schody0.01120.00840.0123566667

  Pokj0.010050.01120.0091

  Wykres zap. zbiorcze

  Wykres zap. zbiorcze

  0.007860.01120.0067

  0.004490.01120.0134

  0.008980.01120.019

  0.008980.00560.0034

  0.02240.02360.0056

  0.006730.004490.015

  00.008980.0067

  Kotownia

  Schody

  Pokj

  Zapylenie w gminie Raba Wyna

  rednia zap. RW

  Legenda:

  1- Kotownia

  2- Schody

  3- Pokj

  rednia zap. RW

  0.0099066667

  0.0108957143

  0.0099714286

  rednia zapylenia mierzona w domu w gminie Raba Wyna

  Mediana

  Mediana

  0.00842

  0.0112

  0.0067

  Mediana

  Mediana zapylenia powietrza w gminie Raba Wyna

  Max. Min.

  Max. Min.

  0.02240.00449

  0.02360.00449

  0.0190.0034

  Maksimum

  Minimum

  Maksymalne i minimalne zapylenie domw w gminie Raba Wyna

  Cao miejsc.

  Cao miejsc.