Zapylenie powietrza

 • View
  33

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapylenie powietrza. Wprowadzenie do projektu w ramach „ORANGE” pt „Zielone światło”. Co to jest zapylenie powietrza?. Zapylenie powietrza jest wielkością fizyczną równą ilości pyłu zawieszonego w metrze sześciennym przyziemnej warstwy powietrza. Źródła pyłu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zapylenie powietrza

 • Zapylenie powietrzaWprowadzenie do projektu w ramach ORANGE pt Zielone wiato

 • Co to jest zapylenie powietrza? Zapylenie powietrza jest wielkoci fizyczn rwn iloci pyu zawieszonego w metrze szeciennym przyziemnej warstwy powietrza.

 • rda pyu3,5 mld ton soli rocznie wznosi si znad oceanw1-3 mld ton pustynnego pyu rocznie ulatuje w powietrze1 mld ton chemikaliw organicznych rocznie wydzielaj roliny20-30 mln ton zwizkw siarki rocznie unosi si z planktonu, wulkanw i bagien6 mln ton czarnej sadzy rocznie emituj ponce drzewa i trawyGry ulegaj erozji i krusz si pod lodowcami w py, ktry unosi wiatrW powietrzu unosz si wirusy, grzyby, okrzemki, pyki kwiatowe, wkna, czci gnijcych lici, uski, drobiny sierci zwierzt, kawaki nabonka skrnego

 • Wielko pyuDo niedawna naukowcy uznawali wielko 10mikronw za granic midzy bezpiecznymi aniebezpiecznymi pyami.Obecnie badania wykazuj,e wikszochorb i przypadkw mierci powoduj pykiponiej trzech mikronw.

 • Jakie s rozmiary pykw:

 • Pyy pestycydw od 0,5 do 10 mikronw

 • Bakterie i zarodniki lenych grzybw
 • Czsteczki dymu tytoniowego 0,5 mikrona

 • Wirusy-setne czci mikrona

 • Jak wpywa zapylenie na zdrowie czowieka Przy kadym wdechu do organizmu czowieka wnika setki tysicy wirujcych w powietrzu pykw.Od jamy nosowej przenikaj one przez przeyk->tchawic ->oskrzela-> oskrzeliki a wreszcie docieraj do naszych puc. Przy niskim zapyleniu powietrza organizm broni si. Przy duym potrafi jednak zawie.

 • Budowa ukadu oddechowego

 • Choroby, a pyy?MiadycaNiewydolno kreniaNiedotlenienie sercaArytmiaNadcinienieZaburzenia w gospodarce tuszczowejRozedma puc

 • Nadmierna draliwo i pobudliwoOdczucie zmczenia, senno, depresjaUpoledzenie zdolnoci uczenia si i zapamitywaniaDolegliwoci blowe i zesztywnienie krgosupaNowotwory puc i krtaniWystpowanie defektw genetycznych u niemowltZwikszona liczba samoistnych poronieZwikszona umieralno noworodkw

 • Alergie na kurzRoztocza s to mikroskopijne organizmy zamieszkujce w domowym kurzu. Ich wydzieliny powoduj, m.in. alergie.

 • Wdychamy je wcale tego nie zauwaajc!

 • S to stworzonka drobne (dorosy osobnik mierzy zaledwie 0,3 do 0,4 mm i way okoo trzech mikrogramw). Co wicej, nie gryzie, nie kuje mieszkacw, nie pije krwi, ale po prostu zjada wszystkie organiczne resztki produkujc przy tym mnstwo odchodw. Jeden osobnik w cigu okoo 100 dni ycia produkuje 200 razy tyle fekaliw, ile sam way. Wyramy to w skali ludzkiej i wychodzi na okoo 150 kg odchodw dziennie! ywi si wszelkimi odpadkami organicznymi, a przepadaj wrcz za zuszczonym naskrkiem, upieem itp. A tego jest wszdzie mnstwo. Jedna osoba produkuje dziennie 1 do 2 g zuszczonego naskrka, co wystarcza na wykarmienie 1,5 miliona roztoczy..

 • To wanie odchody roztoczy uczulaj, ale nie tylko:W kurzu domowym znajduj si czsteczki, ktre mog wywoa uczulenie. Mikroskopijnie maych grzybw, bakterie i pyki rolin, sier zwierzt domowych itp.

 • Z zanieczyszczeniami powietrza wic naley walczy!Zacznijmy ju dzi. Zbadajmy jak wyglda zanieczyszczenie pyami powietrza w naszych domach. Zastanwmy si jak je zmniejszy.Do dziea.

 • Dzikuj za uwag!

  Gimnazjum nr 1 im. Ojca witego Jana Pawa II w Rabie WynejUczniowie biorcy udzia w projekcie:Klasa II D i uczestnicy koa fizycznego z klas I