of 49 /49
3375-ES-02 Vse pravice pridržane V imenu E.S. Boris Kaludjerski Matić Komen 52 6223 Komen Slovenija [email protected] +38641859249 ZAŠČITA OBRAMBNIH INTERESOV REPUBLIKE SLOVENIJE TERENSKO POROČILO : PREPREČITEV DRŽAVNEGA UDARA II 6.8.2014-8.8.2014 E.S.

ZAŠČITA OBRAMBNIH INTERESOV€¦ · Na principu predelanega kanadskega modela B-GL-392-008/FP-001 II. Izvedba psihološke de-eskalacije varnostnih razmer Pred uporabo prisilnih

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZAŠČITA OBRAMBNIH INTERESOV€¦ · Na principu predelanega kanadskega modela B-GL-392-008/FP-001...

 • 3375-ES-02 Vse pravice pridržane

  V imenu E.S.

  Boris Kaludjerski Matić

  Komen 52

  6223 Komen

  Slovenija

  [email protected]

  +38641859249

  ZAŠČITA OBRAMBNIH INTERESOV

  REPUBLIKE SLOVENIJE

  TERENSKO POROČILO :

  PREPREČITEV DRŽAVNEGA UDARA II

  6.8.2014-8.8.2014

  E.S.

 • 2

  Kazalo ES terenska najava ES prevzema objektivne odgovornosti za protest 3.6.2014 ........................................... 4

  Terensko varovanje E.S. pred stopnjevanjem nasilnih izgredov ................................................................... 5

  Prevzem objektivne odgovornosti na ES, v primeru napada na muslimansko skupnost .............................. 8

  PREPOVED JAVNE PRIOBČITVE .................................................................................................................... 16

  Zaustavitev političnega konstrukta z namenom odstopa predsednika Republike Slovenije, 6.8.2014-

  8.8.2014 GRADIVO ...................................................................................................................................... 17

  POBUDA VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC 14.8.2014 .................................................................................... 18

  Obrazložitev vzpostavljenega operativnega modela v obdobju 6.8.-8.8.2014 .......................................... 21

  Vsebina ocen tveganja za operativen primer preprečitve gladovne stavke političnega predstavnika

  gibanja OPS .................................................................................................................................................. 22

  2. Opis metod in tehnik, uporabljenih pri izdelavi ocen tveganj za nesreče ............................................... 24

  3. Ugotavljanje tveganja za nesrečo ............................................................................................................ 28

  4. analize tveganja na podlagi posameznih scenarijev ................................................................................ 30

  5. Ovrednotenje tveganja za nesreče .......................................................................................................... 32

  5.1. Zakonska podlaga aktivacije ES enote ( 3375 Simulacija državnega udara 6.8.2014-8.8.2014 ) ........ 33

  5.2. 3375 Opazovanje terorističnega gibanja OPS v nastajanju 10.11.2013 ............................................... 34

  6. Tematski prikaz ........................................................................................................................................ 36

  7. povzetek ocene tveganja ......................................................................................................................... 45

  8. ZAKLJUČEK ............................................................................................................................................... 46

 • 3

  Objavljeno v Uradnem listu RS, Stran 7080/Št.62/14. 8. 2014

  Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

  U R E D B O

  o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

  10. člen

  (vsebina ocen tveganja za posamezne nesreče) (1)

  Ocene tveganja za posamezne nesreče vsebujejo: 1.

  uvod, 2.

  opis metod in tehnik, uporabljenih pri izdelavi ocen tveganj za nesreče,

  3. ugotavljanje tveganja za nesrečo (opis značilnosti ne

  sreče, scenariji tveganja), 4.

  analize tveganja na podlagi posameznih scenarijev (vplivi na ljudi, gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno

  dediščino, politični in družbeni vplivi, ocena stopnje zanesljivo sti podatkov in verjetnosti rezultatov analiz tveganja),

  5. ovrednotenje tveganja za nesreče (merila tveganja,

  primerjava rezultatov analiz tveganja z merili tveganja, matrike tveganja za nesrečo, kategorizacija stopenj tveganja),

  6. tematske prikaze,

  7. povzetek ocene tveganja,

  8. zaključek,

  9. razlago pojmov, kratic in krajšav,

  10. vire, 11.

  priloge,

 • 4

  ES terenska najava ES prevzema objektivne odgovornosti za protest

  3.6.2014

  Naslov dokumenta : protestni_shod_3_6_2014

  Vrsta datoteke : Datoteka PDF (.pdf)

  Velikost na disku: 864 KB (884.736 B)

  Ustvarjeno : 2. junij 2014, 15:32:34

  Objava dokumenta v celoti : DA ( PREKOPIRANO BESEDILO )

  Glava ES DOPISA : TERENSKA IZVEDBA DESTABILIZACIJE VARNOSTNEGA TVEGANJA

  NAPOVEDAN PROTESTNI SHOD 3.6. 2014

  V vednost :

  ministrstvo za notranje zadeve ( [email protected] ) slovenska obveščevalno- varnostna

  agencija ( [email protected] ) varuh človekovih pravic ([email protected] ) študentska

  organizacija Slovenije ( [email protected] ) Blood&Honour Slovenia ( [email protected] )

  javni medij ( [email protected] )

  Izogibamo se scenariju stopnjevanja nasilja v času najave miroljubnih protestov, prevzemu

  agende protestov za načrtno izvedbo nasilja in konfrontacije z varnostnimi enotami na

  območju protestov.

  Zaradi razpusta vlade, bo na dan napovedanih protestov ( 3.6.2014 ) na terenu 8

  pripadnikov E.S.

  V primeru izgredov / nasilja, bodo člani E.S. izvršili državljansko aretacijo nad posamezniki

  z uporabo PVC-vezic.

  Za aktivacijo E.S. in v primeru nasilnih protestov s kontra-posegi na varnostnem območju,

  prevzamem objektivno odgovornost.

  Naprošam / lobiram za vzpostavitev nadaljnega varnostnega protokola na teritorialnem

  območju Republike Slovenije, z namenom preventivne destabilizacije varnostnih dogodkov.

  Za jutrišnji protestni shod se ne pričakuje deviantnega ravnanja, a vendar se ne želi doseči

  stopnjevanja ali prevzema agende protestov, ki terja uporabo prisilnih sredstev za

  obvladovanje množic.

 • 5

  Terensko varovanje E.S. pred stopnjevanjem nasilnih izgredov

  Uporabili bomo predelan protokol vojaških zased/ugrabitev za civilno območje.

  Regrupacija 8 članov E.S. pokriva varnostno območje 240 m2, z dodeljeno matrico 30 m2, s

  turnusom na 20 min ( vzorec pokrivanja dodeljenega sektorja A1A2B1B2A2A1B2B1 ), z

  razmerjem 3:1, premike se bo prilagajalo glede na dejansko stanje

  V primeru varnostnega incidenta se izvrši a ) takojšnje in b ) namerno ukrepanje.

  Prilagoditev sistema varnostnega preudarka na nadzorovanem območju zajema terensko

  izvršitev predpostavk :

  1. Presenečenje

  2. Varnost

  3. Prilagoditev navodilom

  4. Podpora 3:1

  5. Teren

  6. Čas in prostor

  7. Ovire

  8. Oprema

  9. Grupiranje

  10. Terenski izhodi

  11. Komunikacija ( opremljenost enote na terenu s prenosnim motilcem signala v obsegu

  10m, frekvenc CDMA/GSM/DCS PHS/ 3G )

  Na principu predelanega kanadskega modela B-GL-392-008/FP-001

  II. Izvedba psihološke de-eskalacije varnostnih razmer

  Pred uporabo prisilnih sredstev, kot zadnjega in skrajnega ukrepa, lahko z nadzorom

  demonstracijskega poteka shoda, pripomoremo in predhodno zaustavimo morebitno

  stopnjevanje varnostnega tveganja.

  Potrebno je spremeniti model postavitve varovanja, ki zunanje-zaznavno ustvari prostor

  ločenosti med dvema nasprotujočima se elementoma :

  policijskimi/varnostnimi enotami in protestniki

  Ustvariti je potrebno prostor in ambient, ki morebitne varnostne incidente predhodno

  zaustavlja in z samo postavitvijo le teh varnostnih predpostavk, ne sproža dodatne

  napetosti na prostoru demonstracij.

 • 6

  Vstop na območje demonstracij ( pokriva se določen del vhodov ) : varnostni pregled s

  kovinskim-detektorjem in nagovor varnostnika protestnikom k mirni demonstraciji.

  Namen pregleda ni v poseg v ročno prtljago, ampak pri vzpostavitvi kulture varovanega

  območja.

  1. Medijska pokritost

  Z medijsko pokritostjo dogodka se psihološko vpliva na množice pri zaznavanju

  deviantnega ravnanja. Glede na starostno skupino oseb, ki bodo prisostvovale na protestu,

  lahko medijska izpostavitev pri določenih posameznikih sproži deviantno ravnanje.

  Naproša se medijske nosilce, da izvedejo na mestu demonstracij intervjuje s posamezniki

  2. Nastanitev varuha človekovih pravic na območju demonstracij

  V RS nimamo vzpostavljenega protokola za de-eskalacijo varnostnih razmer. Nastanitev

  varuha človekovih pravic na območju demonstracij vzbudi v protestnikih občutek varnosti

  in omili notranjo-percepcijo demonstrantov o napačnem/zloveščem/ ravnanju

  policijskih/varnostnih enot, v okviru zakonitega postopka uporabe prisilnih sredstev.

  Naproša se varuha, da v primeru najave večjih protestnih shodov, pripravijo mizo/prostor

  in možnost pogovora/ seznanitev protestnikov z njihovimi temeljnimi pravicami.

  3. Civilna podpora / NGO

  Agendo protestov je realno mogoče preusmeriti iz psihološkega vidika. V primeru

  demonstracij v BiH smo na teren poslali matere z vozički ( brez otroka – zaprta stajica ) ter

  podzavestno aktivirali zavedanje med protestniki o pazljivejšem ravnanju. Podoben

  pozitiven učinek za izvedbo miroljubnih protestov, pred eskalacijo varnostnih razmer,

  vplivajo na množice starejše osebe s hojico ali drugim pripomočkom pri hoji, z aktivno

  vključenimi protestniki na invalidskih vozičkih.

  Varnostne razmere lahko dodatno umirimo preko nevladnih organizacij, ki s podporo

  raznosa plastenk z vodo / drugo umirjajo situacijsko napetost.

  Naproša se aktivacijo nevladnih organizacij, ki lahko prevzamejo agendo večjih shodnih

  protestov za obravnavo in seznanjenost z drugimi družbenimi vplivi ( promocija SOS

  telefona, promocija drugih policijskih akcij – prijava nasilja v družini … )

 • 7

  4. Aktivna udeležba policistov med protestniki

  Potrebno je razbremeniti občutek razdvojenosti dveh taborov ( policija VS. protestniki )

  Točno postavljene uniformirane osebe med množicami imajo razdeljeno psihološko nalogo

  pred vstopom ali iz izstopa protestnega območja, k nagovoru in pozdravu demonstrantov,

  ter željo k varnemu in strpnemu izražanju mnenj.

  V tem okviru se lahko prav tako vzpostavi prostor kot pri 2. točki za približanje varnostnih

  sil in izvedbo zaupanja med policijo / protestniki.

  Postavitev prostora lahko izraža prikaz policijske opreme in odgovore na vprašanja

  demonstrantov kdaj/kako/pod kakšnimi pogoji se uporabi prisilna sredstva.

  Namen je vzpostaviti kulturo vedenja in izražanja v proti-vladnih protestih, kjer se dviga

  zavedanje vseh nastopajočih na varnostnem območju k zaželjenemu skupnemu cilju –

  izvedbi miroljubnih protestnih shodov.

  Ne smemo si dovoliti, da se par-urni protesti sprevržejo v več-dnevne kampirne cone.

  V tem primeru je potrebno pod nujno aktivirati reševalne enote, civilno zaščito in

  vzpostaviti varnostni tabor med protestniki, vključno z izvedbo propagandnega materiala v

  medijih za neodobravanje nasilnih izgredov.

  Izogib kampirnim conam preko psihološkega vidika je namenjena destabilizaciji varnostnih

  razmer.

  V primeru več-dnevnih protestov je pod nujno potrebno aktivirati odvetniško ekipo, preko

  varuha človekovih pravic, vzpostaviti reševalni tabor in vzpostaviti poljsko kuhinjo iz strani

  vladnih organizacij, s postavitvijo prenosnih toalet in ležišč.

  Protestne shode, v katerih se pričakuje varnostno tveganje, je potrebno predhodno

  destabilizirati.

  Dober primer prakse je v Nemčiji z aktivacijo NGO pri spodbujanju kulturnih dogodkov v

  bližini protestnih shodov ( glasba / ples )

  Destabilizacijo varnostnih tveganj iz sosledja nedavnih dogodkov v Ukrajini, bom pripravil v

  prihodnjem mesecu za pregled in analizo pri pripravi ob-mejnih varnostnih protokolov, za v

  vednost MNZ/MORS/RACVIAC

 • 8

  Prevzem objektivne odgovornosti na ES, v primeru napada na

  muslimansko skupnost

  Naslov dokumenta : islamska_skupnost_1372014

  Vrsta datoteke : Datoteka PDF (.pdf)

  Velikost na disku: 2,44 MB (2.568.192 B)

  Ustvarjeno : 15. julij 2014, 3:43:56

  Objava dokumenta v celoti : NE ( PREKOPIRANO BESEDILO,BREZ SLIK )

  Glava ES DOPISA : PODPORA IN ZAŠČITA INTERESOV ISLAMSKE SKUPNOSTI PRI

  GRADNJI VERSKEGA OBJEKTA

  Spoštovani,

  Sporočam vam, da mi je bilo z dne 13.7.2014 zaukazano nuditi Vam in Vaši celotni

  skupnosti na teritorialnem območju Republike Slovenije brezpogojno in popolno pomoč pri

  gradnji verskega objekta.

  V primeru šikaniranj, zaustavljanj gradbenih del, preprečevanj teka gradbenih del ali

  kakršnekoli oblike politične/zakonske/inšpekcijske/verske/medijske blokade, sem Vam

  dolžan priskočiti na pomoč in izpeljati vse potrebne postopke, k zaščiti interesov

  nemotenega poteka gradnje verskega objekta, od dne 13.7.2014 nadalje do dneva otvoritve

  verskega objekta. V tem obdobju Vam moram biti vedno na razpolago. Z dnem otvoritve

  verskega objekta, je moja obveza do Vas, izpolnjena.

  Način poteka nudenja moje pomoči in aktivacija E.S. podpore na teritorialnem območju

  Republike Slovenije k Vašim interesom nemotenega poteka gradnje verskega objekta, je

  popolnoma v Vaših rokah in na Vaši strani pri sprejemu odločitve.

  V primeru drugih ovir, ki se ne navezujejo na gradnjo verskega objekta, je moja pomoč

  popolna, a zopet ponujena od 13.7.2014 pa do otvoritve verskega objekta.

  V zameno za nudenje E.S. pomoči Vas v imenu E.S. zaprošam za eno in edino prošnjo : V

  primeru uradne najave izrednih razmer na teritorialnem območju Republike Slovenije (

  civilni konflikt – državni udar ), Vas bom naprošal, da izvedete skupaj z drugimi verskimi

  predstavništvi v Republiki Sloveniji, skupno mašo ter pozovete vse predstavnike Vaše

  skupnosti, k zaščiti obrambnih interesov Republike Slovenije, k obvarovanju življenja vseh

  državljanov Republike Slovenije in vseh, ki se nahajajo na teritorialnem območju Republike

  Slovenije.

 • 9

  Skupna ali ločena maša, zaprosil Vas bom v okviru dane obljube, iz Vaše strani, za

  dovoljenje za javno snemanje preko nacionalne televizijske hiše in v živo –oddajanje

  molitve za zaustavitev nasilja med državljani Republike Slovenije.

  Zaradi te prošnje Vas ponižno nagovarjam in zaprošam, da to sporočilo in ponujeno pomoč

  v tem sporočilu iz strani E.S. sprejmete dobronamerno.

  Ne glede na vašo odločitev k sprejemu ali zavrnitvi ponujene podpore, se Vam bom na

  naslednji strani bolje predstavil, saj se ne poznamo in tudi nimamo nobene druge osebe, ki

  bi me poznala.

  Moja vloga je v naprej določena in jasno začrtana. Sem samo ponižni sel sporočil v imenu

  opazovalne skupine E.S., združenja lobistov na teritorialnem območju Republike Slovenije.

  Preverljiva dejstva :

  Moje delo je vodeno pod različnimi evidencami. V Republiki Sloveniji sem registriran lobist

  pod zaporedno številko #3 https://www.kpk-rs.si/sl/lobiranje-22/register-lobistov

  Stari oče je bil v enoti “ES”, moj oče prav tako. Sočasno v enoti “ES”, je moj oče opravljal dela

  za tedanji KOS. Nisem kontra-obveščevalec.

  Ščitim obrambne interese Republike Slovenije. Ponavljam, sem samo ponižni sel sporočil v

  imenu opazovalne skupine E.S.

  Posebne projekte E.S. se označi z določeno številko v zgornjem desnem kotu.

  V razumevanje, da vam v primeru potrebe, resnično lahko pripomorem k zaščiti vaših

  interesov pri nemoteni gradnji Vašega verskega objekta, Vam bom obrazložil enega izmed

  prijavljenih lobističnih projektov pod zaporedno številko “6280” Številke projekta se

  določijo in označijo na mojih različnih osebnih izkaznicah. V primeru terenske izpeljave

  zaščite obrambnih interesov Republike Slovenije, uporabim v naprej določeno osebno

  izkaznico, ki ima predhodno označeno serijo številk na osebni izkaznici. V primeru mojega

  zajetja/aretacije, pokažem primerno označeno osebno izkaznico in naprošam v tistem

  trenutku, osebo, ki me legitimira/vodi postopek, da označene številke posreduje naprej po

  zvezi. Nato je odvisno od oseb, ki so seznanjene s pomenom označenih mest, o moji nadaljni

  usodi. Na tak način lahko eno-smerno z različnimi označenimi osebnimi izkaznicami,

  direktno sporočim dejansko stanje misije.

  V primeru prisluškovanja/zasliševanja ostane pomen številk znan samo tistim, ki so te

  številke odobrile za mojo označitev.

  Ponavljam, sem samo ponižni sel sporočil v imenu opazovalne skupine E.S.

 • 10

  Ta dokument nosi oznako 1372014 in predstavlja samo datum prejema ukaza, druge

  vrednosti kot oznake, ne nosi. Dokumentu sem osebno dodal oznako iz razloga prijave

  mojega lobističnega dela komisiji za preprečevanje korupcije, s poudarkom na prošnjo, ki

  sem jo naslovil na Vas na prvi strani tega dokumenta.

  O tem vam več govorim iz naslednjih razlogov :

  1. Kot lobist sem dolžan narediti lobistično poročilo o poteku mojega dela 1x letno, s tem da

  vsakršenkoli uraden stik kot lobist z uradno osebo, moram tak stik prijaviti v projektu,

  voditi projekt ali oznaniti trajajoči projekt. Potek stika predstavlja istovetnost, izpolnjen

  obrazec stika lobist-lobiranec z opisom namena stika in pregleda obstoja pogoja navzkrižja

  interesov. 2. V primeru, da boste imeli ponovne težave pri gradnji verskega objekta in

  boste zaprosili za ponujeno pomoč iz strani E.S., bom vsakršnokoli sankcijo proti

  odgovornim uradnim osebam, oziroma kakršenkoli lobističen stik, izpeljal v okviru

  lobističnega projekta 1372014

  Komisiji za preprečevanje korupcije s tem predhodno najavljam projekt 1372014, ne glede

  na vašo željo k mogočemu ali zavrnjenemu sodelovanju pri zaščiti Vaših interesov.

  Z oznako projekta in prijave projekta pred komisijo za preprečevanje korupcije, pa sem

  izpolnil mojo dolžnost kot lobist do poročanja o mojem delu.

  Zakon o lobistih so si zamislili na tak način, da moramo poročati samo o stikih, ne pa o

  vsebini projekta. Iz tega razloga so moja poročila samo oznake projektov, vsebina pa spada

  v področje nacionalnega interesa zaupnih podatkov. Če temu ni tako, potem ima komisija

  za preprečevanje korupcije dolžnost, da se ji pridoči zahtevane podatke.

  Vprašanje Vaših interesov pri nemoteni gradnji verskega objekta in ponujene pomoči iz

  strani E.S., s prošnjo povračila usluge navedene na prvi strani, spada v področje obrambnih

  interesov Republike Slovenije. Iz tega razloga bom komisiji za preprečevanje Korupcije

  poslal samo ta dokument. Z Vami mi ni potrebno pisati nobenih poročil ali pa taka poročila

  pripravljati, saj niste uradna oseba. Do Vas se tudi nikdar ne bom predstavil z lobistično

  izkaznico ali pa se izpostavil kot lobist.

  Z Vami tudi ne bom prišel v kontakt, če Vi tega ne boste zahtevali. Način našega

  morebitnega pogovora je mogoč samo v eni obliki.

  Vi zahtevate mojo pomoč, ki sem Vam jo brezpogojno dolžan nuditi, tako kot je bilo

  obrazloženo na prvi strani. Vi mi obrazložite, kdo ali kaj vas zaustavlja in kje imate težave.

  S tem se sestanek zaključi. Od tukaj naprej pa grem kot lobist do določene uradne osebe in

  izvedem uraden lobističen postopek pod oznako 1372014.

 • 11

  Če se kdo ali kaj navezuje na uradne institucije, Vam lahko pomagam in sem Vam dolžan

  pomagati. Iz razloga vodenja tega dokumenta kot lobističen projekt, bi Vas prosil, da ta

  dokument ne objavljate na javnih mestih ali z javnostjo.

  Za to sam poskrbim, da so mediji obveščeni in da o tem ne poročajo.

  Zagotavljam Vam, da so o projektu “6280” mediji bili obveščeni.

  Neuradno imamo v Republiki Sloveniji že od leta 1999 takoimenovan “blue-box” iz strani

  tujedržavnih organizacij. Blue-box se uporablja pri snemanju telefonskih klicev. Blue-box

  se samodejno aktivira, ko klicatelj ali poslušalec preko telefonske zveze, uporabij v

  pogovoru v-naprej določene varnostne fraze, ki zahtevajo samodejno snemanje pogovora v

  imenu zaščite obrambnih interesov države prejemnice blue-boxa.

  Npr. fraza v pogovoru : “ ta film je pa bomba “, bo samodejno aktiviral ukaz snemanja klica.

  Zaradi pridobljenih podatkov iz strani E.S. na območju Ukrajine, in zaradi pridobljenih

  podatkov iz strani E.S. na teritorialnem območju Republike Slovenije, preko organizacije

  UNIS, smo prejeli navodila o iskanju izvora odteka zaupnih informacij na območju

  Republike Slovenije, v roke tujedržavnim organizacijam.

  Odtek zaupnih informacij ter varovanje nacionalnih/obrambnih interesov Republike

  Slovenije je bil neuradno potrjen. Za zaščito obrambnih interesov Republike Slovenije in za

  pričetek izvedbe slepih uredb ( UPUNIR-uredb pred uradno najavo izrednih razmer ) pa je

  za tak poseg potrebno takšno informacijo uradno potrditi.

  Nadzor in odkrivanje odteka tajnih podatkov je v teoriji enostavno izvesti. Za ta namen je

  potrebno ustvariti lažno informacijo in jo lansirati v sam sistem, ki se ga nadzoruje. V teoriji

  je to enostavno izvesti, ampak v praksi je potrebno ustvariti dodatne pogoje preverjanja, da

  se ne zgodi načrten odtek zaupnih informacij v krogu tistih odločevalcev, ki so lahko sami

  dvojni vohuni.

  Republika Slovenija je na pragu vojne iz razloga poteka dogodkov v Evropski Uniji in izven

  Evropske Unije.

  V obrambnih interesih Republike Slovenije je spodnja premisa ne-vključevanja Republike

  Slovenije v vojne konflikte vojskujočih se držav ter zadržanje vseh strateških poslov z

  vojskujočimi se državami, z odprtim dialogom na obeh straneh.

  Največja varnostna grožnja v Republiki Sloveniji je false-flag attack. False flag attack je

  načrtna provokacija/dejanje ene strani na lastno stran, pod pretvezo, da je to storila druga

  stran. V zgodovini je teh primerov ogromno, nekateri teoretiki govorijo o tem, da je to edini

  možni razlog izvedbe napovedi vojne do druge države, z obdržanjem podpore državljanov

  tiste države, ki se v vojno spušča.

 • 12

  Amerika je napadla lastno ladjevje, da je pridobila možnost izvedbe Vietnamske vojne.

  Nemčija je ubila preoblečene ujetnike, da je imela razlog napada na Poljsko.

  Izpostavimo aktualen primer Ukrajine.

  Civilni protesti v Ukrajini so bili kamuflaža ter načrtno izpeljani za izvedbo državnega

  udara. V tem okviru vam lahko povem, da je E.S. več kot 1 mesec pred uradnimi objavami

  smrtnih žrtev in prvih posnetkov, natančno opisal potek dogodkov, število smrtnih žrtev ter

  poročal o načinu zabrisa uniformiranih predstavnikov teroristične celice, z načinom poboja

  in potekom poboja civilistov. Po skoraj 30 dneh kasneje, se je poročilo E.S. o stanju v

  Ukrajini, lahko bralo kot napoved v prihodnost. E.S. ne vidi v prihodnost, pridobivanje

  zaupnih informacij pa je imelo na terenu v Ukrajini za E.S. popoln krvni davek celotne ekipe.

  Pred likvidacijo celotne ekipe E.S., je vodstvo E.S. v Republiki Sloveniji, pripravilo protokol

  pred lažnim napadom na Republiko Slovenijo.

  Kaj so delali in na kakšen način so preverjali notranji odtek informacij ne vem, mi je pa bilo

  zaukazano, da izvedem na terenu “6280”.

  Tedanje vodstvo se je balo, da bo prišlo do načrtne destabilizacije pravnega sistema v

  Republiki Sloveniji, kar se je tudi zgodilo.

  Ponavljam, sem samo ponižni sel sporočil v imenu opazovalne skupine E.S. in za razpad

  vlade nisem kriv.

  Po oddaji predhodno najavljene dokumentacije “6280” in to ravno v času nenapovedane

  ponovne okvare jedrske elektrarne Krško, ( v času terenske izvedbe ), je v treh dneh po

  prejemu lobističnega poročila, celotno vodstvo komisije za preprečevanje korupcije oddalo

  kolektiven in nepreklicen odstop.

  Po nesreči sem zrušil komisijo za preprečevanje korupcije. To ni bil naš namen. To napako

  sem poskušal odpraviti na več načinov, med drugim z lobiranjem/naprošanjem za

  ustanovitev Sveta Komisije.

  Seznam kaznivih dejanj, ki sem jih opravil je obsežen. Nisem odšel v zapor in ne bom odšel v

  zapor. Ščitim obrambne interese Republike Slovenije in sem samo sel v imenu E.S.

  Ukrajina je bila nemočna pri varovanju lastnih obrambnih interesov, saj je bil ustvarjen

  notranji državni udar, s pomočjo tujedržavnih institucij.

  V mednarodnem pravu imamo pravno praznino v tistem trenutku, ko nihče noče

  odgovarjati za umore/poboje v času državnega udara. Stran, ki izvaja lastno nasilje nad

  lastnimi državljani, za umore krivi vladajočo koalicijo, koalicija pa ne more izvesti lastne

 • 13

  obrambe, saj nobena zunanja država, ne prizna notranjih pobojev kot izvedbo teroristične

  organizacije.

  Edini način obvarovanja obrambnih interesov države pred lažnim napadom, je v postavitvi

  lažne obrambe.

  To je edini razlog nastanka “E.S.“ kot “ E.S.“

  V primeru poskusa državnega udara v Republiki Sloveniji iz strani skrajnih desničarskih

  strank ( SDS ), bo E.S. prevzel odgovornost za napade, ki jih storijo desničarski skrajneži.

  Z mojo takojšnjo deportacijo na vojaško sodišče v Haag, pa lahko Republika Slovenija začne

  varovati lastne obrambne interese, ter aktivno zaustavi vsakršenkoli poskus tujedržavnih

  organizacij, k nadaljni destabilizaciji teritorialnega prostora Republike Slovenije.

  V primeru nasilnih izgredov, Republika Slovenija zapolni mednarodno pravno praznino, saj

  ima v rokah odgovorno osebo za napade. E.S. S tem se zaustavi pritisk tujedržavnih

  organizacij in pridobi čas pri varovanju obrambnih interesov Republike Slovenije in pri

  iskanju pravih storilcev.

  Ponavljam,

  Moja vloga je v naprej določena in jasno začrtana. Sem samo ponižni sel sporočil v imenu

  opazovalne skupine E.S., združenja lobistov na teritorialnem območju Republike Slovenije.

  Po izgubi vodstva E.S. so se odločili, da raportiram in salutiram samo eni osebi v Republiki

  Sloveniji in to je vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, predsedniku Republike Slovenije.

  Na tak način zaščitim predsednika Republike Slovenije, saj lahko mojo vlogo kot E.S.

  obrnejo proti predsedniku in ga s tem zaščitijo.

  V vprašanju nisem Jaz, ker je fokus na zaščiti obrambnih interesov Republike Slovenije.

  Zaščita vseh verskih izražanj na območju Republike Slovenije je v obrambnem interesu

  Republike Slovenije.

  V primeru, da vas bodo ponovno ovirali, vam ne morem avtomatsko pomagati. V primeru,

  da bodo poskušali v Republiki Sloveniji ustvariti razkol med državljani, češ da so muslimani

  v Sloveniji začeli konflikte, imamo tukaj projekt 1372014, ki ga lahko uporabite v lastno

  zaščito, v smislu podtaknili so nam napade, podtaknili so nam Matića.

  Ponavljam, ščitim obrambne interese Republike Slovenije.

  Zapiramo scenarij uporabe agende verske raznolikosti v Republiki Sloveniji za hujskanje

  državljanov proti drug drugemu.

 • 14

  Politične stranke lahko načrtno ustvarijo dodatne zaplete pri gradnji, da sprožijo umetno

  razslojevanje državljanov Republike Slovenije, ki bo usmerjena proti muslimanom, z

  namenom krepitve skrajnodesničarskih gibanj.

  V primeru moje predhodne likvidacije, Vas naprošam, da izpolnite obljubo o izvedbi javne

  maše preko nacionalnega telesa, v primeru nasilja na teritorialnem območju Republike

  Slovenije.

  Ne ukvarjamo se z vprašanjem individualnosti in pomena posamezne osebe v celotnem

  gematričnem vzorcu.

  Ne bilo bi mi potrebno obrazložiti, kdo sem “ jaz “ in kaj sem “ jaz “ sposoben, saj je “ jaz ” le

  drobec zavesti v popolni luči našega Stvarnika.

  Dejstvo, da ne sprejemam za Stvarnika vašega Stvarnika ali pa pravoslavnega/krščanskega,

  etc.. Stvarnika, upam, da ne vpliva na Vaše spoštovanje in do moje osebne zaobveze, da bom

  storil vse, kar je v moji moči in v moči E.S., da zaščitim Vaše interese pri gradnji verskega

  objekta.

  Želim si v tem sporočilu in z dodanimi dokumenti, poustvariti kredibilnost, da resnično

  lahko zavarujem Vaše interese na način, kot ga drugi posamezniki ali pa same organizacije,

  niti najmanj ne morejo obvarovati.

  Vendar v noben verski objekt ne smem vstopiti, dokler ne opravim rituala in molitve, kateri

  ji pripadam. S tem pogojem lahko premostimo osebne medsebojne razlike.

  Muslimani so zgodovinsko del Slovenije že od 16. Stoletja. Republika Slovenija je država

  njenih državljanov. Republika Slovenija kot Republika Slovenija je priznana 24 let.

  Zaščita obrambnih interesov Republike Slovenije pa ni pogojena z raznolikostjo, ampak s

  celovitostjo.

  Nemotena izgradnja verskega objekta na teritorialnem območju Republike Slovenije in

  popolna svoboda pri kakršnikoli obliki verskega izražanja na teritorialnem območju

  Republike Slovenije, je v obrambnem interesu Republike Slovenije.

  Republika Slovenija je država njenih državljanov.

  Zaradi načina mojega dela, ki temelji na dejanjih in ne na besedah, Vas naprošam, da

  sprejmete dobronamerno izraženo skrb in pomoč iz strani E.S., v luči dejanj E.S. in ne v luči

  besed

  Z upanjem,

 • 15

  da boste nekoč mojo pomoč zahtevali in z upanjem, da za Vašo pomoč ne bom nikoli

  zaprosil,

  Vas v imenu E.S. pozdravljam

  Za E.S.

  Boris “ Kaludjerski “ Matić

 • 16

  PREPOVED JAVNE PRIOBČITVE

  Naslov dokumenta : lobist_poro_priprava_pred_izrednimi_razmerami

  Vrsta datoteke : Datoteka PDF (.pdf)

  Velikost na disku: 1,47 MB (1.548.288 B)

  Ustvarjeno : 6. april 2014, 22:37:17

  Objava dokumenta v celoti : NE ( SAMO GLAVA DOPISA, 34 STRANI)

  Glava ES DOPISA :

  PREPOVED JAVNE PRIOBČITVE Naročnik.:E.S. Vse pravice pridržane.

  ZAŠČITA OBRAMBNIH INTERESOV REPUBLIKE SLOVENIJE

  IZVEDBA LOBIRANJA NA LOKALNEM PODROČJU CIVILNI DEL :

  ZAŠČITA USTAVNIH PRAVIC OBČANOV OBČINE KOMEN

  IZVEDBA LOBIRANJA NA DRŽAVNEM PODROČJU ZA PREVZEM IZVEDENIH DEL V NADZOR

  IN IMPLEMENTACIJO OBRAMBNIH INTERESOV MINISTRSTVU ZA NOTRANJE

  ZADEVE/MINISTRSTVU ZA OBRAMBO

  OBRAMBNI DEL :

  PRAVNE PODLAGE CIVILNE OBO

  VZPOSTAVITEV MODELA POKRAJIN ( IMPLEMENTACIJA CIVILNO-VOJAŠKIH INTERESOV )

  ED

  IZVEDBE OCENE TERORISTIČNEGA TVEGANJA

 • 17

  Zaustavitev političnega konstrukta z namenom odstopa predsednika

  Republike Slovenije, 6.8.2014-8.8.2014 GRADIVO

  Naslov dokumenta : Troha

  Vrsta datoteke : Datoteka PDF (.pdf)

  Velikost na disku: 0,98 MB (1.036.288 B)

  Ustvarjeno : 6. avgust 2014, 21:35:05

  Objava dokumenta v celoti : NE (ŠTEVILO STRANI 6)

  Glava ES DOPISA : Ladislav Troha GLADOVNA STAVKA Z NAMENOM POVZROČITVE

  SAMOMORA

  Naslov dokumenta : Troha_882014

  Vrsta datoteke : Datoteka PDF (.pdf)

  Velikost na disku: 868 KB (888.832 B)

  Ustvarjeno : 8. avgust 2014, 11:02:30

  Objava dokumenta v celoti : NE (OBJAVA UKAZA, ŠTEVILO STRANI 8)

  Glava ES DOPISA : Ladislav Troha GLADOVNA STAVKA Z NAMENOM POVZROČITVE

  SAMOMORA

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Operativen ukaz :

  V imenu E.S., BORIS “KALUDJERSKI” MATIĆ OPERATIVEN UKAZ :

  -Postavite bolnišnično stražo ob mestu stavkajočega gospoda Trohe.

  Ukaz ste prejeli iz strani lobista, ki z dnem oddaje ukaza prevzame odgovornost za stanje

  gospoda Trohe od dne 6.8.2014 do dne 8.8.2014

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Naslov dokumenta : 10082014_drpravobranilstvo

  Vrsta datoteke : Datoteka PDF (.pdf)

  Velikost na disku: 1,31 MB (1.380.352 B)

  Ustvarjeno : 10. avgust 2014, 16:58:59

  Objava dokumenta v celoti : NE (ŠTEVILO STRANI 15)

  Glava ES DOPISA : zaščita obrambnih interesov Republike Slovenije absurd čakalne

  dobe aktivacije opazovalne skupine E.S. primer “ Troha “ POMOČ DRŽAVNEMU

  PRAVOBRANILSTVU

 • 18

  POBUDA VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC 14.8.2014

  Boris Kaludjerski Matić Komen 52 6223 Komen

  VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC RS Dunajska cesta 56 1109 Ljubljana

  Komen, 14.8.2014 zadeva : odgovor v zvezi lobista, ki je opravil terensko varovanje obrambnih interesov Republike Slovenije, kot lobist, v imenu E.S., za zaščito obrambnih interesov Republike Slovenije. V naslednjem tednu bom pripravil diplomatsko depešo, kot je bilo že sporočeno, v kateri se bo pobratenim državam iz naslova obveščevalnega delovanja, seznanilo postopek zavarovanja izvoljenih predstavniških teles v RS, pred političnim konstruktom. Znanje se prenaša v vednost, kaj narediti in na kakšen način to narediti, v primerih, ko nobena uradna institucija, noče sprejeti odgovornosti, ter na kakšen način je opazovalna skupina ES prevzela odgovornost, in sprožila postopek za prevzem odgovornosti, za zaščito pred političnim konstruktom, ki bi se z nastopom smrti gladovno stavkajočega, prenesel v obliko politične odgovornosti osebno na gospoda predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Govorimo o stanju, ko se na koncu tudi Varuh človekovih pravic izmika odgovornosti, vključno s pravosodnim ministrom, ministrom za notranje zadeve, ministrom za zdravje, saj odgovornost varovanja človekovih pravic tistih oseb, ki niso zmožne varovati lastnih pravic in se zatečejo k gladovni stavki, omenjena ministrstva iz razloga varovanja osebnih pravic nedostakljivosti človeškega življenja ne smejo urgirati, Varuh kot edina ustanova, ki lahko sproži postopek iz naslova lastnih pravic in pooblastil Varuha človekovih pravic, Te pristojnosti pravne osebe Varuha človekovih osebnih pravic, sama sebi ne priznava. Teh pravic iz lastne pristojnosti ne priznava iz samo enega razloga, kot ga je v zadevi 0.3-2014-4-KOM, naslovljenega na gospoda lobista Matića, tudi obrazložila. To je razlog ne-izčrpanosti pravnih sredstev. Govorimo o individualnem, konkretnem primeru osebe, ki je v stiski, postavila bivak pred Vladnim poslopjem in ne more in ne zna izrčpati pravna sredstva. Moramo pa se zavedati, da ni bilo odvetnika, pravnika, mediatorja, ki bi se javil in zastopal gospoda Troho. Sama gospa državna sekretarka osebno, gospa Nataša Kovač, je sprožila postopek za nudenje brezplačne pravne pomoči. Nihče se ni javil, nihče ni želel zastopati gospoda Trohe. Iz tega razloga, ker bi se neuspeh pridobitve odvetnika gospodu Trohi

 • 19

  pripisalo kar osebno gospe Nataši Kovač in ne stoterim odvetnikom, ki primera niso želeli prevzeti, imam pred sabo pismo pravne osebe takoimenovanega Varuh človekovih pravic, ki se zavije v zakonodajo, namesto da bi opravljal nalogo varovanja ljudi tudi V DEJANSKIH PRIMERIH, je edini razlog da odgovorim v imenu pravne osebe kot fizična oseba iz takoimenovane E.S. enote, kot lobist za zaščito obrambnih interesov Republike Slovenije. Vprašanje zgražanja Varuha o moji odločitvi naslovitev primera Trohe na preko 10 različnih institucij, pa naj si Varuh človekovih pravic tolmači iz naslova transparentnosti delovanja E.S. opazovalne skupine. Ali sem spet zagrešil kakšen zločin? Boril sem se, da bi gospod Troha najhitreje dobil bolnišnično pomoč z namenom, da preprečim njegovo smrt, v dejanski situaciji, ko se oseba odloči delati samomor. In kot državljan Republike Slovenije, in ne kot lobist za zaščito obrambnih interesov Republike Slovenije, kot državljan sem dolžan po kazenskem zakoniku nuditi pomoč. Opustitev pomoči pa je kaznivo dejanje. V primerih vzročne zveze pri vzpostavljanju argumenta malomarnosti, se na sodišču dokazuje, da npr. poklicni mesar, nudi nujno pomoč že s tem, ko kliče reševalce in obvesti pristojne institucije o nesreči, ali poskusu napada na življenje in telo. Po drugi strani pa oseba, ki se seznani s primerom, in je ta oseba npr. medicinski reševalec, in če medicinski reševalec zavrne nudenje pomoči, se bo medicinskemu reševalcu pripisalo malomarnost, ne pa mesarju.

  Imamo ogromno primerov iz prakse, ko so izven službenega časa, reševali življenja policisti, reševalci, gasilci.. In kot državljan Republike Slovenije, ki imam urjenja v stabilizacijah in destabilizacijah ureditvenega sistema, sem samo opravil moje delo, izven mojega službenega časa.

  Nihče mi ne očita, da sem napačno pristopil s pravnim "oživljanjem". Očita se mi pomanjkanje dokazov. Kot je drugim uradnim institucijam jasno, je ena izmed nalog ES, brisanje dokazov, ki lahko sprožijo politični konstrukt z namenom destabilizacije ureditvenega sistema. In kot lobist za zaščito obrambnih interesov Republike Slovenije, sem ravno iz tega razloga, ker brišem dokaze, zelo neprimerna oseba, ki bi morala OSEBNO sama, ponujati dokaze O LASTNEM DELU V ES. Zatorej se moji premiki brisanja, ki jih ne bom navajal v dokaz, irelevantni.Jaz osebno nisem relevanten. Relevantni so dokazi. Tukaj mora bit obremenilna točka lobista. Dokazi, ki pricurljajo v javnost in so potrjeni kot resnični dokazi.

  Spoštovan Varuh človekovih pravic. Poskušajte mi slediti v tej kompleksni analizi obrazložitve dokaza na način, da se bo Varuh človekovih pravic z mano strinjal, da je omenjen dokaz, dokaz.

  Recimo temu tako, da se gospod Troha, z bivakom 4 kvadratnih metrov, pred vladnim poslopjem, z več kot 60 dni gladovno stavko, imenuje DOKAZ. In kot lobist, brišem take dokaze, kot je že bilo obrazloženo v poročilih delovanja ES. Briše se vpletenost oseb, ki delajo kar ne bi smele ali pa ne delajo, kar bi morale narediti.

 • 20

  Nič drugega nisem naredil kot to, da sem skrbno sčistil "Dokaz" in s tem zbrisal dokazno sredstvo, nesposobnosti Varuha človekovih pravic, z dokaznim načrtom, ki se mu reče lobističen projekt v zadevi Troha, ki je trajal od 6.8-8.8.2014

  Ampak dokaze se podtika. In tudi to dela lobist za zaščito obrambnih interesov Republike Slovenije.

  Gospod Matić bo naslovil prošnjo spremembe zakonodaje, da se v primeru gladovnih stavk, uredi postopek reševanja človeškega življenja, ki naklepa samomor na javnem prostoru.

  Policisti bodo dolžni oddati gladovno stavkajočemu v podpis obrazec, v katerem so zapisane gladovne zahteve. Če gladovno stavkajoči noče podpisati obrazca, gospod policist opravi Zapisnik, kjer prostor "zahteve gladovno stavkajoče osebe" pusti neizpolnjen. Kopijo obrazca pusti gladovno stavkajočemu v dokaz, da je bil opravljen izredni postopek. Med drugim na tistem obrazcu, ki ga dobi gladovno stavkajoča oseba, tudi jasno in čitljivo z VELIKIMI in ne z malimi črkami piše, da policija in zdravstvo po zakonu ne smeta kršiti samovolje državljana Republike Slovenije. In tudi piše, da obrazec dobi v vednost Varuh človekovih pravic.

  In po vsem tem, si lahko z gospo Vlassto Nussdorfer čestitava, saj sva dobila način, kako aktivirat Varuha človekovih pravic, v primeru, če niso izčrpana vsa pravna sredstva, v primerih gladovne stavke, kot ne-pravno sredstvo gladovno stavkajočega. S prevzemom primera na Varuha človekovih pravic in ne na predsedstvo Republike Slovenije.

  Ponavljam, da vztrajam pri mojem mišljenju, da gospod predsednik Republike Slovenije ni primeren za te primere in da je pristojen Varuh. S spoštovanjem,

  V imenu ES

  Boris Kaludjerski Matić

 • 21

  Obrazložitev vzpostavljenega operativnega modela v obdobju

  6.8.-8.8.2014

  Zaradi trajajočega terenska varovanja obrambnih interesov Republike Slovenije, nisem imel

  možnosti pripraviti predhodno terenski načrt za scenarij gladovne stavke, po določilih, z

  dne 14.8.2014, sprejete uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne

  zaščite, preko strukturirane in predpisane oblike vsebine ocen tveganja za posamezne

  nesreče, ki vsebujejo ocene tveganja za posamezne nesreče, saj na to uredbo se nisem mogel

  sklicevati, ker še ni bila sprejeta. Omenjena vsebina se fragmentalno omenja v različnih

  dokumentacijah v časovnem obdobju 6.8.-14.8.2014.

  Iz razloga preglednosti bom operativne rešitve terenskega pokrivanja obrambnih interesov

  Republike Slovenije, uskladil z uredbo.

  Model za preprečitev gladovne stavke na teritorialnem ozemlju Republike Slovenije, pa

  prenašam v luči sodelovanja, zaupanja ter nudenja medsebojne pomoči, v vednost Hrvaški,

  Srbiji, Bosni in Herzegovini.

  S tem se želi nuditi Hrvaški, Srbiji, Bosni in Herzegovini diplomatsko pomoč operativnih

  težav Republike Slovenije, z namenom, da se države prejemnice modela, lahko na dogodek

  gladovne stavke z namenom rušenja ureditvenega sistema, predhodno seznanijo, ter na

  napakah zakonodajnega sistema Republike Slovenije, vnaprej pripravijo.

 • 22

  Vsebina ocen tveganja za operativen primer preprečitve gladovne stavke

  političnega predstavnika gibanja OPS

  1. Uvod

  Ladislav Troha, gospod z bivšo visoko vojaško funkcijo, med drugim tudi eden izmed

  ustanoviteljev specialne enote v RS, je začel z gladovno stavko. Zahteve gladovne stavke so

  se nanašale na njegovo osebno situacijsko stisko ter na politične zahteve, v okviru

  pridobljenih informacij delovanja vojske v letih 92-94, z nadaljnim prenosom informacij, ki

  se lahko izkažejo za resnične ali lažne.

  Mnenje E.S. stoji na temeljih odločitve, da se vojaške pol-pretekle zgodovine Republike

  Slovenije, ne sme zlorabljati v politične namene, s ciljem izsiljevanj tujedržavnih organizacij

  na samostojne odločitve Republike Slovenije. Ladislav Troha, vključno z njegovo življenjsko

  partnerico, je predstavnik skrajnega desničarskega političnega gibanja OPS1.

  Po 60 dneh gladovne stavke so aktivirali enoto ES na terenu, iz razloga preprečitve

  scenarija političnega konstrukta, prevzema objektivne odgovornosti gladovno stavkajočega

  državljana RS, na predsedstvo RS, s ciljem povzročitve odstopa predsednika Republike

  Slovenije, v objektivnih okoliščinah trenutne dispozicije Republike Slovenije, kot Republiko

  brez delujoče vlade, s trajajočimi političnimi protesti diskreditacije pravosodstva,

  napovedanih načrtnih sabotažah delovanja opozicijske stranke, z že izvedenimi sankcijami

  te politične stranke ( ni predstavnikov v delovnih telesih ), z izvedbo propagandnega

  pritiska iz zakonodajnega telesa na sodno telo ( lansiranje propagandnega produkta v

  medije, preko označitve predsednika omenjene stranke kot političnega zapornika, s ciljem

  nadaljne diskreditacije pravosodne veje oblasti, preko zakonodajnih postopkov, ki jih

  uporabljajo za političen govor za rušitev, s končnim ciljem postavitve Republike 2014, v

  primeru nastopa smrti političnega gladovno stavkajočega pred vladnim poslopjem

  Republike Slovenije.

  Himna OPS :

  OPS nas brani!

  Majhen narod sreča vodi,

  zlato sonce kri ogreje

  pesem zmage se nam smeje,

  1 http://www.gibanje-ops.com/

 • 23

  OPS nam brani,

  OPS nam brani,

  OPS nam brani naše meje.

  Naše meje so si blizu,

  hrib, dolina, košček morja,

  mirno orjimo si polja

  OPS nam brani,

  OPS nam brani,

  OPS nam brani naše brazde.

  OPS se dviga nad oblaki,

  pleza prek vrhov očakov,

  in objema naše hoste.

  OPS nam brani,

  OPS nam brani,

  OPS nam brani naše morje.

  Če pa tujec spet zaide,

  preko meje skoz gozdove,

  mirno spite vsi Slovenci.

  OPS nam brani,

  OPS nam brani,

  OPS obrani nam domove.

 • 24

  Povzetek vizije skrajnega desničarskega političnega gibanja OPS ( Osvečeni Prebivalci Slovenije )

  Oblikujemo trdno in uspešno prihodnost Slovenije, ki bo neodvisna, gospodarsko močna,

  zdrava in prijazna do vseh, ki tukaj živimo in vseh ostalih, ki jo obiskujejo.

  Naš kratkoročni cilj je Očistiti in Prenoviti Sebe!

  Naš srednjeročni cilj je Očistiti in Prenoviti Slovenijo!

  Naš dolgoročnejši cilj je Očistiti in Prenoviti Svet!

  2. Opis metod in tehnik, uporabljenih pri izdelavi ocen tveganj za nesreče

  Oznako skrajnega desničarskega političnega gibanja ( SDPG ) utemeljujem na ločenih oznakah : a) skrajno b) desničarsko c) politično gibanje

  Uporabim matrico ES preverjanja verodostojnosti zaključkov ocene tveganja.

  Razdelim polje A1 in A2 na objektivna dejstva.

  Razdelim polje B1 in B2 na subjektivna dejstva – operativni zaključki faze preverjanja.

  A1 in A2 razcep objektivnih dejstev je namenjen iskanju objektivnega pomena uporabljene

  besede ( Skrajen A1 ), za dejansko dokumentirano, zaznano, obliko objektivnega dejstva

  ( gladovna stavka A2 ), z označbo gladovne stavke kot politične gladovne stavke, iz

  dejanskega stanu političnega udejstvovanja gladovno stavkajočega predstavnika OPS

  Primer matrice za a) skrajno

  A1 ( abstraktnost pomena označbe ) / objektivna dejstva ( Skrajen )

  -skrájen -jna -o prid., skrájnejši ( ) 1. ki je najbolj oddaljen od izhodišča, začetka

  a) glede na prostor: skrajni del gorovja, palice

  2. ki je zelo različen od povprečnega, navadnega: skrajni nazori

  // ki zagovarja, zastopa take nazore, taka stališča: razstava skrajnih modernistov; pripadnik skrajne

  radikalne smeri

  A2 ( dejanski dogodek preverjenega podatka ) / objektivna dejstva ( Gladovna stavka )

  stávka -e ž ( ) 1. prenehanje dela za določen čas zaradi ekonomskih, političnih zahtev delavcev

  2. v zvezi gladovna stavka protestno odklanjanje jedi z namenom izsiliti izpolnitev postavljenih zahtev

 • 25

  Razcep na subjektivna dejstva se morajo nanašati na opredeljene objektivne norme

  ( B1subjektivna so iz razloga izbora2 ), ter na subjektivno mnenje vzpostavljene vzročne

  zveze B2 kot skupek ugotovitev povezave A1+A2+B1.

  2 V tem primeru izdelave matrice, sem izbral Ustavo. Lahko bi izbiral med drugimi možnostmi ( npr. Kazenski

  zakonik ). Izbira B1 predstavlja subjektivno izbiro iz razloga iskanja indicev izbranega B1, z zaključkom B2. Vsakdo lahko sklepa v dvomu, da je B1 postavljen iz razloga dokazovanja upravičenosti uporabe B2. Vztrajam pri uporabi ES Razdelitvene matrice preverjanja terorističnega tveganja, saj LOČI med OBJEKTIVNIMI in izbranimi SUBJEKTIVNIMI DEJSTVI. Osebno se ne strinjam z vzpostavljenim modelom NATO doktrine in ga ne uporabljam.

  Primer matrice za a) skrajno

  B1 ( abstraktnost pomena označbe ) / subjektivna dejstva ( USTAVA )

  39. Člen Ustave (svoboda izražanja)

  Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega

  obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

  Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni

  interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

  42. člen Ustave (pravica do zbiranja in združevanja)

  Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj.

  Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi.

  Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter

  varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti

  člani političnih strank.

  B2 operativen zaključkek faze preverjanja ( SMRT GLADOVNO STAVKAJOČEGA )

  Gladovna stavka ni vključena v obliko svobode izražanja.

  Gladovna stavka na javnem mestu, kot samopoškodovanje, ni mirno zborovanje.

  -Sum potrditve faze preverjanja : uporaba cilja gladovne stavke v obliki propagandnega produkta,

  kot izsiljeno obliko skrajno desničarskega stališča politične stranke, preko javnega obveščanja in

  izražanja. ( op.: na terenu sem dejansko potrdil neuradno informacijo, da gospod Troha, skupaj z

  drugimi gladovno stavkajočimi, prenaša krivdo za 60 dni trajajočo gladovno stavko na predsedstvo

  RS )

  -ISKANJE INDICEV POTRDITEV VZROČNE ZVEZE ZAKLJUČKA FAZE PREVERJANJA

 • 26

  Z Definicijo oblike skrajnega političnega delovanja, v obliki kršitve Ustave, z namenom cilja

  lansiranja propagandnega produkta, v izoblikovanem mnenju označbe delovanja družbe

  OPS, kot skrajno desničarsko gibanje, je potrebno najprej definirati propagandni produkt,

  kot dokaz dejanj, ki ogrožajo stabilnost in varnost Republike Slovenije.

  Navezovanje na propagandni produkt v obrazložitvi uporabe ES propagandnega produkta,

  se navezuje v poglavju

  5.2. 3375 Opazovanje terorističnega gibanja OPS v nastajanju 10.11 .2013 ...... stran Error! Bookmark not

  defined.

  Navezovanje na 6. točko Tematski prikaz, opis metod in tehnik uporabljenih pri izdelavi ocen tveganj za nesreče , stran 37 E.S. definicije propagandnega produkta : Izdelek ali storitev, z namenom političnega učinka. Lansiranje produkta kot propagandnega produkta se vzpostavi z uporabo medijev, s ciljem političnega učinka, z dokazano vsebujočo politično zahtevo. Poglavje 8 : 1976. Primer propagandnega produkta z namenom vspostavitve vzročne zveze, s ciljem sabotaže državnega udara3 Medij : spletna stran gibanja OPS Uporaba javnih medijskih kanalov : Objavljena novica o gladovni stavki, z imenovanimi političnimi zahtevami gladovno stavkajočega, v različnih slovenskih državnih ter zasebnih medijih. Politični učinek : slike gladovno stavkajočega, premik reševalnih vozil je dokumentiran in objavljen kot nadaljevanje političnih zahtev OPS Gladovna stavka, v obliki propagandnega produkta, z naslovitvijo na javnostjo, omogoča izsiljevanje političnih zahtev gibanja OPS, izven ustaljenih pravosodnih postopkov, s ciljem rušitve sedanje ureditve, s postavitvijo ureditve OPS. Varnost države ali javna varnost pa ne dopušča postopkov spremembe ureditve sistema, z nepravnim sredstvom gladovne stavke, kot orodja izsiljevanja, ampak je npr. referendum bolj primerna oblika pravnega sredstva.

  3 Vir: ES arhiv / Zustavitev državnega udara. Knjižica IV / Priprava terena za vzpostavitev protokola paravojaške

  obrambne enote, stran 192, ES prevod v slovenski jezik 1990-1991

 • 27

  Princip za primer a) si tematsko sledi za b) in c ) a) skrajno b) desničarsko Primer ankete na spletni strani OPS,15.8.2014 : Ali ste za sprejem Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma (KOMUNIZMA) in vseh, ki so jih nekateri pridobili v času 23 let trajajoče, za večino škodljive tranzicije. Dodatno :pregled ideološke izpostavitve ciljev, povezovanj z drugimi gibanji, primerjava ciljev. (združitev A1+A2+B1+B2 ) c) politično gibanje Kršitev Statuta Gibanja OPS, glede na dejanja predstavnikov OPS. OPS se v 2. členu Statuta Gibanja OPS opredeljuje kot nepolitična, nevladna in neprofitna mednarodna organizacija. Nepolitičnost, nevladnost ter neprofitnost ne izkazujejo z izvedbo gladovne stavke, z grožnjo smrti gladovno stavkajočega, za dosego političnih zahtev gladovno stavkajočega. Navzkrižje nepolitičnih ciljev s političnimi cilji, ima gibanje OPS sprejeto v 1. členu ter naslednjih členih statuta delovanja Gibanja s pogoji članstva. IZSEK 1. ČLENA : Gibanje, je mednarodna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo dobro misleče državljanke in državljani Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja bodisi z njimi samimi ali z njihovim življenjskim in delovnim okoljem oz. z njihovo domovino Slovenijo. Dolgoročno postavljen moto Gibanja se glasi: »Očistimo in Prenovimo Slovenijo«, ki hkrati z njegovim imenom povezuje tudi kratico »OPS« Povezovanje matrice za označbo delovanja OPS kot SDPG, dodatno označujem s pregledom političnega delovanja gladovno stavkajočega. Gospod Ladislav Troha je pred leti protestiral s kitaro, dosegel medijsko pozornost ter s tem lastno označbo v medijih kot “ Pojoči Major “, vključno z aferami, ki jih je so-ustvarjal v času medijske prepoznavnosti. Nazadnje se je propagandni produkt gibanja OPS zgodil v obliki incidenta metanja papirjev gospoda Trohe, ki je imel za posledico več-minutno prekinitev oddaje v živo, kateri je čez dneve sledila odločitev gladovne stavke gospoda Trohe, s političnimi in osebnimi zahtevami, vključno z izsiljevanjem Republike Slovenije, s prenosom točnih ali netočnih zaupnih vojaških informacij.

 • 28

  3. Ugotavljanje tveganja za nesrečo (opis značilnosti nesreče, scenariji tveganja)

  Ugotavljal sem nesrečo – smrt gladovno stavkajočega, preko scenarijev tveganja, ki bi lahko

  privedli k realnemu scenariju političnega odstopa predsednika Republike Slovenije, kot

  objektivno politično odgovorno osebo za smrt gladovno stavkajočega.

  Politični konstrukt – scenarij tveganja, sem izoblikoval iz stališč statuta gibanja OPS.

  Npr.

  • Drugačna politika. Zaradi učinkovitega uresničevanja nekaterih ključnih političnih ciljev na področju

  delovanja Gibanja OPS in nenazadnje tudi korenitega spreminjanja sedanjega nevzdržnega političnega

  dogajanja v Sloveniji, bomo ustanovili novo sodobno Osveščeno Politično Stranko, katere delovanje bo

  vzpostavljeno na povsem novi organizacijski zamisli.

  Scenarij tveganja indidiualnega gibanja politične množice :

  OPS je definiral Državni udar in ga opredelil v statut.

  Scenarij tveganja prepletov drugih gibanj političnih množic, s ciljem združitve moči :

  Politična stranka SDS se približuje 60 dnevom protestov, napadov na pravosodje v obliki

  izražanja javnega mnenja, s propagandnim produktom prižiganja sveč, z ustanavljanjem

  odborov, iniciativ, z uporabo medijsko dodeljenega prostora, za prenos političnih zahtev,

  odpustka kazni njihovega političnega vodje, katere zločine smo v ES projektu 6280

  prikrivali.

  V tem kontekstu je težko napovedati dejanske scenarije prepletenosti dogodkov.

  Trenutno aktualno vprašanje v Ameriki, ki je sprožilo intervencijo terorističnega oddelka, je

  razlog policijskega uboja mladoletnega črnega dečka. Okolje ima težave z rasizmom,

  skrivanje identitete morilca je bil Casus Belli vzrok množičnega protesta, ki se v tem

  trenutku še vedno odvija preko nasilnih oblik protestiranj ter nasilnih oblik preprečevanj

  protestov.

  Iz tega razloga se ne posvečam scenarijem morebitnih združevanj različnih predpostavk, saj

  so variabilni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se scenarij uresniči, z vsakim dodatnim

  pogojem, manjšajo možnost nastopa scenarija.

  Informacije morebitnih varnostnih scenarijev sem zreduciral na terenu kot ekstremne

  zaključke možnosti dogodkov.

  Smrt gladovno stavkajočega – zahteva objektivne odgovornosti.

  Zaradi načina dokumentiranega dela gibanja OPS, ne odstopam od osebnega zaznamka, da

  se bo smrt gospoda Trohe uporabilo, zlorabilo, za namen političnega konstrukta s cilji

  drugih političnih strank, ki primer Trohe, lahko uporabijo za lastno lansiranje

 • 29

  propagandnega produkta, preko dogodka smrti Trohe, ali pa se istih tehnik poslužijo

  preživeli člani gibanja OPS, za nadaljevanje boja gibanja OPS.

  Z redukcijo nesreče na scenarij nastopa smrti gladovno stavkajočega in iz tega scenarija

  posledico objektivne odgovornosti, z namenom odstavitve politično izvoljenih

  predstavniških teles na območju Republike Slovenije, sem scenarij opredelil na hipotezo 2

  pogojev, ki ne smeta vzročno nastopiti4.

  1. Smrt gladovno stavkajoče osebe

  2. Odstop predsednika Republike Slovenije

  Povezavo med hipotezama sem opredelil preko neuradne informacije, ki sem jo v času

  terenskega dela tudi potrdil.

  Neuradna informacija se je glasila, da gladovno stavkajoči, vključno z drugimi gladovno

  stavkajočimi, za gladovno stavko preko 60 dni, krivijo predsedstvo Republike Slovenije, iz

  razloga brezbrižnosti, zavlačevanja postopka, političnega vplivanja na preostale institucije,

  z namenom zadušitve in prikritja gladovne stavke pred mediji, z izvedbo gladovne stavke

  pred RTV medijsko hišo ter kasneje Vladnim poslopjem, s postavljenim bivalnim prostorom

  v približni oceni 4 kvadratnih metrov.

  Zaradi opisa značilnosti nesreče, preko scenarija političnega konstrukta, sem terensko delo

  zajezil na naslednje točke, ki sem jih moral doseči.

  1. preprečiti smrt gladovno stavkajoče osebe

  2. Cilj preprečitve smrti z namenom sprožitve postopka za nudenje medicinske pomoči

  gladovno stavkajočemu

  3. Poiskati v vertikalni hierarhiji oblastnih državnih teles, odgovorne pravne in fizične

  osebe, ki z nedelovanjem omogočajo nadaljevanje polizične gladovne stavke ter s tem

  nadaljevanje političnih zahtev, preko izsiljevanja Republike Slovenije.

  Model scenarija tveganja sem šel preverit na terenu z objavo lobistične dokumentacije, ter

  sprožitve lobističnega postopka preprečitve smrti gladovno stavkajoče osebe, z dnem

  6.8.2014, v večernih urah, po prejemu klica aktivacije ES terenske podpore opazovalne

  skupine.

  4 V poročilu z dne 6.8.2014 sem navedel 6 točk. V uradnem terenskem poročilu navajam redukcijo na 2 točki.

  Sprememba predstavlja pozicioniranje modela, glede na pridobljene terenske informacije. Sprememba redukcije je opazna v 6. Poglavju, Tematski prikaz, z navezovanjem na 2. točko, obrazložitve uporabljenih modelov.

 • 30

  Obrazložitev enosmerne-komunikacije ter aktivacije ES enote :

  Iz naslova zaupnih informacij, se aktivacijo ES enote pripisuje moji lastni osebni iniciativi.

  Spisek telefonskih klicev ne nakazuje prejetega ukaza, Republika Slovenija pa nima, tako kot

  druge države po svetu, možnost pregleda informacij preko TOR omrežja, razen v primeru

  prikritih preiskovalnih ukrepov, ki omogočajo nadzor nad vstopnimi točkami ( NOD ), kar

  pa je iz napovedanih dejstev in delovanja ES, iz razloga neobstoječih obremenilnih dokazov

  proti ES, razlog zaskrbljenosti varnostne ocene terorizma.

  Uradne institucije pridobijo samo dokumentacijo ES, ki jo sam naznanim ali pa se mi ukaže,

  da jo lansiram v pregled. Zaradi izgube vodstva, se je ustvaril zaključek, da raportiram samo

  eni osebi v Republiki Sloveniji in to je vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, predsedniku

  Republike Slovenije. Po mojem osebnem mnenju to predstavlja absolutno varnostno

  tveganje. Iz tega razloga bom v nadaljevanju poročila, pod zaključki, zaprosil za spremembo

  zakonodaje in vzpostavitev uradne komunikacijske linije, med ES in medresorsko delavno

  skupino.

  4. analize tveganja na podlagi posameznih scenarijev (vplivi na ljudi, gospodarski in okoljski vplivi in vplivi na kulturno dediščino, politični in družbeni vplivi, ocena stopnje zanesljivosti podatkov in verjetnosti rezultatov analiz tveganja), Zaradi dejanskega primera, nezmožnosti predhodne priprave, sem analizo tveganj na podlagi posameznih scenarijev, prilagajal dejanskim spremembam v času izvedenega terenskega dela med 6.8.-8.8.2014, glede na pridobljene terenske informacije, s ciljem preprečitve scenarija opredeljenega v prejšnji 3. točki ( ugotavljanje tveganja za nesrečo ) Iz tega razloga se 10. točka Viri, navezuje na 4. točko. Pridobitev terenskih informacij, preko dela ES kot vir informacij. Oceno stopnje zanesljivosti podatkov in verjetnosti rezultatov analiz tveganja, sem klasificiral s pridobljeno in potrjeno informacijo, da gospod Troha z gladovno stavkajočo družino ter ostalimi člani OPS, krivdo gladovne stavke pripisujejo predsedstvu RS. Z gospodom Troho sem z dovoljenjem gospoda Trohe, opravil zvočni posnetek v dolžini 31min, kjer gospod Troha izjavi politične cilje, osebne interese, osebno stisko, politično stisko države, ki jo aplicira iz lastne stiske, skupaj z vojaškimi informacijami, ki jih je prejel iz naslova bivše visoke vojaške funkcije. Informacije, ki sem jih prejel, jih nisem klasificiral kot točne ali netočne. Označil sem jih kot verjetnost varnostnega tveganja, v primeru potrditve širjenja zaupnih vojaških informacij, iz polpretekle vojaške zgodovine Republike Slovenije.

 • 31

  Z informacijo odteka mogočih resničnih zaupnih podatkov, sem se seznanil 7.8.2014 Odločil sem se spremeniti protokolaren postopek, s končnim ciljem preprečitve smrti gospoda Trohe ter z novim ciljem preprečitve odteka nadaljnih vojaških informacij, ki lahko poleg scenarija političnega konstrukta smrti gospoda Trohe, sprožijo scenarij političnega izsiljevanja zahtev seznanjenih tujedržavnih organizacij, ter prisiljenjem Republike Slovenije, v sprejetje tujedržavnih interesov, iz naslova pridobitve strogo zaupnih vojaških informacij, za uporabo le-teh informacij, kot političen konstrukt, z namenom lansiranja propagandnega produkta za nadaljno destabilizacijo ureditvenega sistema Republike Slovenije, glede na trenutno situacijo Republike Slovenije.

 • 32

  5. Ovrednotenje tveganja za nesreče (merila tveganja,primerjava rezultatov analiz tveganja z merili tveganja, matrike tveganja za nesrečo, kategorizacija stopenj tveganja) Ponavljam, da se nisem držal predpisanega vojaškega protokola za destabilizacijo oziroma stabilizacijo ureditvenega sistema. Deloval sem na terenu ter sprejemal odločitve glede na terenske informacije, ki sem jih v prvi fazi obveščevalne ter na koncu v drugi fazi kontra-obveščevalne doktrine, prilagajal ciljem, ki sem jih označil, preko kategorizacije stopnje tveganja, kot brezpogojne in nujne za uresničitev. Modele, matrike ter kategorizacijo stopenj, sem postavljal in jih spreminjal v 42 urnem terenskem delu, zapiranja scenarija smrti politično gladovno stavkajočega predstavnika gibanja OPS, s ciljem preprečitve odteka nepreverljivih vojaških informacij iz obdobja 92-94, s ciljem prevzema objektivne odgovornosti na opazovalno skupino ES, v primeru nastopa smrti gladovno stavkajočega ter v primeru odteka vojaških zaupnih informacij, s končnim ciljem, preprečitve prenosa objektivne odgovornosti na predsedstvo Republike Slovenije. Zaradi preglednosti terenskega poročila ES, iz razloga zaščite obrambnih interesov Republike Slovenije, opazovalne skupine ES, kot predstavnice zasebnega sektorja, ne bom v poročilu navajal iz okvira 42 urnega terenskega dela, približno 40 urnega postavljanja modelov matric, ocen tveganj, spreminjanj modelov ter spreminjanj ciljev, glede na potek dejanske situacije v obdobju 6.8-8.8.2014., oziroma kakršnokoli dejavnost v imenu ES V naslednji 6. in 7. točki poročila 3375-ES-02, vsebine ocen tveganja za nesrečo, bom pripravil čistopis osnovnega modela za preprečitev politične gladovne stavke, s ciljem destabilizacije ureditvenega sistema Republike Slovenije. V modelu bom označil funkcijo ES, ter način prenosa objektivne odgovornosti iz termina 6.8.2014-8.8.2014, terenske operativne rešitve prenosa odgovornosti iz predsedstva Republike Slovenije, na objektivno odgovornost enote ES kot pravno osebo civilnega prava, s prenosom objektivne odgovornosti na fizično osebo, njenega edinega in uradnega predstavnika ES v Republiki Sloveniji, lobista Borisa Kaludjerskega Matića. Obrazložitev uporabe različnih imen, psevdonimov iste osebe : Kot civilna oseba sem Boris Matić, pri ES delu pa uporabljam priimek starega očeta, s priimkom stare matere Djondjerski, iz podedovanega naslova starih staršev5.

  5 Nisem Boris »T.U.I« Matić, Ampak Boris »Kaludjerski« Matić. Na tem mestu prvič Izspostavljam razlikovanje v

  označbah nas terencev, v različnih registrih tujedržavnih organizacij in bi naprošal Hrvaško ter Italijo, da se me vodi pod »Kaludjerski« in ne »T.U.I«

 • 33

  5.1. Zakonska podlaga aktivacije ES enote

  ( 3375 Simulacija državnega udara 6.8.2014-8.8.2014 )

  V Republiki Sloveniji sem v letih 2012-2014 uradno preprečil 2 državna udara.

  S projektom 6280 ter s projektom 3375.

  Tega pa mi še ni uspelo v še vedno trajajočem projektu 2471834

  Projekt 6280 je po oddaji dokumentacije ES terenskega varovanja, sprožil kolektiven

  odstop Komisije za preprečevanje korupcije. Zgodila se je napaka na terenu.

  Objektivno krivdo, ki bi lahko pripeljala do rušitve vlade Republike Slovenije, z možnostjo

  tveganja nasilnih demonstracij s ciljem državnega udara, je bilo v tisti situaciji potrebno ta

  scenarij nemudoma zaustaviti. S časom odkrivanja odteka zaupnih informacij pa je bilo

  potrebno narediti simulacijo državnega udara. Na podlagi simulacije državnega udara, so

  lahko pristojne uradne institucije, skočile v nadzor, ter s tem niso kršile lastne zakonodaje.

  Sprožili so slepo uredbo. Slepa uredba predstavlja zadnji mejnik, pred uradno najavo

  izrednih razmer.

  Ta čas, ko je potekala preiskava, je pa bilo potrebno upravičiti uporabo slepe uredbe.

  Iz tega razloga so me poslali na teren, z označeno osebno izkaznico 6280.

  Zaradi nerazumevanja vlog, je prišlo do neljubega dogodka, ki ga še danes resnično

  obžalujem, in prevzemam krivdo rušitve KPK osebno, z namenom da se sproži

  parlamentarna preiskava proti meni, z mojim osebnim ciljem zaustavitve projekta

  2471834, to je zaustavitev prehoda slovenske vojske na tujedržavna bojišča, katere dokaze

  o mednarodnem projektu 2471834, ste prejeli v obliki gradiv in zvočnih posnetkov iz

  katerih je viden ukaz likvidacije 7 ES operativcev, iz njihove odločitve sabotaže, ki je dosegla

  čistko dodeljene operativne enote, v mojem času dežuranja, v mojem času opravljanja

  naloge OPAZOVANJA projekta 2471834, kot vezist s pooblastili oddaje terenskih ukazov.

  Ali so mi ukazali naj to rečem, je pa vprašanje ki se ga ne bo postavljalo. Ponavljam, sem

  eden in edini predstavnik ES v Republiki Sloveniji. Zahtevam parlamentarno preiskavo proti

  meni, tako kot Vam je bilo obrazloženo, z namenom dokaza, da sem edina oseba vpletena v

  2471834 in da kakršnikoli indici ali osebnih javljenj oseb, da so tudi oni pripadniki ES

  enote, se take trditve zavrže z mojim pričevanjem. Nihče NE BO MENI PRAVIL, KAJ SE JE

  DOGAJALO NA TERENU.

  Po analizi napak v projektu 6280, skrivanja vpletenosti političnih strank v orožarskih

  poslih, ( 6280-november2013- Že septembra 2013 so nam javili, da se nahajajo prazne

  škatle streliva s slovenskimi oznakami na Madžarskem in v Ukrajini )

  je bila ena izmed napak, neobveščenost med ločenimi resornimi skupinami, saj naše delo ne

  obešamo na zvon.

  To napako sem v primeru zaustavitve državnega udara, v projektu 3375, odpravil.

 • 34

  5.2. 3375 Opazovanje terorističnega gibanja OPS v nastajanju

  10.11.2013

  Naslov dokumenta : odgovor_predlog_OPS

  Vrsta datoteke : Datoteka PDF (.pdf)

  Velikost na disku: 500 KB (512.000 B)

  Ustvarjeno : 10. november 2013, 18:03:42

  Objava dokumenta v celoti : DA ( Dokument se prilaga ločeno poročilu 3375-ES-02 )

  Glava ES DOPISA : NI BILA UPORABLJENA ES OBLIKA

  Obrazložitev okoliščin nastanka dokumenta odgovor_predlog_OPS :

  Nesreča pri letalu ne nastane iz razloga ene velike okvare ali napake. Nastane majhna

  napaka, ki onemogoče delovanje druge majhne funkcije, ki se nato le-to nedelujočo funkcijo,

  s ponovnim nastopom napak na drugih sistemih, sprevrže v katastrofo.

  Procedura protokolov izdelave varnosti letal temelji na prepečevanju majhnih napak, ne pa

  na preprečevanju, kot nakopičene gore snega, ki jo je bilo možno ustaviti, ko je bila še čisto

  majhna kepica.

  ES Protokol preprečevanja varnostnih vprašanj, s ciljem zapiranja predhodnih varnostnih

  scenarijev, bi lahko dejansko uporabili v zgodbi o izgubljenem kraljestvu, zaradi žeblja.6

  Za tedanje vodstvo ES sem s koncem leta 2004 pridobil mesto pripravništva za vstop v ES,

  po 4 letih pripravništva s stopnjevanjem pridobljenih odgovornosti pisarniških del, sem s

  koncem leta 2008 lahko sodeloval pri terenskih vajah ES. Vpis v Register lobistov, z

  namenom zastopanja ES opazovalne skupine, združenja lobistov, se je zgodil v letu 2012, iz

  razloga lobiranja v javnem razpisu za prevoz šolskih otrok, v Občini Komen.

  Kot operativec sem opravljal ES dela v obdobju 2012-2014, do dneva izgube vodstva

  februarja 2014.

  10.11.2013, ( skoraj 14 dni pred projektom 6280 )

  mi je bilo zaukazano ustvariti “črni most” med ES in gibanjem OPS.

  Civilna definicija Zlatega mosta :

  Ljubezen je zlati most, ki povezuje srca vseh ljudi. Ta most je čista pot srca, ki vodi te k

  mavrici..

  Policijska definicija Zlatega mosta :

  vzpostavitev raporta med zaslišanjem osumljenca. Pažnja pri izbiri besed, z namenom

  poustvaritve zaupanja ( zlatega mostu ) med zasliševalcem in osumljencem

  Paravojaška definicija Zlatega mosta :

  Vzpostavitev povezave sabotažnega dogodka kot dejanje izbrane tarče.

  6 http://www.mladina.si/103535/ask-for-it/ (1.7.2007, Tomo Lavrič)

  http://www.mladina.si/103535/ask-for-it/

 • 35

  paravojaška definicija črnega mosta7 :

  Prevzem sabotažnega dogodka na lastno delovanje, s ciljem reševanja označene tarče

  Dokument odgovor_predlog_OPS, ki je dodan kot priloga dokumentaciji 3575-ES-02, je

  propaganden produkt, ki vsebuje splošne, a še vedno zaupne informacije, sprožitve

  postopka državnega udara.

  Dokument sem ustvaril po nareku ES, da se v primeru razvoja dogodkov gibanja OPS, v

  primeru scenarija poskusa državnega udara, ustvari vzročno zvezo med ES in OPS, z

  namenom sabotaže državnega udara, v primeru vpoklica ES enote na teren.

  Dokument vsebuje ogromno “kuharskih” napotkov, z namenom prevzema objektivne

  odgovornosti na ES ( false flag defense / obramba pod lažno zastavo8 v praksi )

  Saj se me lahko iz vsebine dokumenta, kaznuje iz razloga 25. Člena KZ sostorilstva

  Če dvoje ali več oseb skupno stori kaznivo dejanje tako, da sodelujejo pri izvršitvi, ali

  tako, da s kakšnim drugačnim dejanjem odločilno prispevajo k njegovi izvršitvi, se

  vsaka izmed njih kaznuje s kaznijo, predpisano za to dejanje.,

  Ali pa z uporabo drugega odstavka 26. Člena ( napeljevanje ), v primeru

  nedovršenega dejanja državnega udara.

  (2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega dejanja, za katero se sme

  po zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen, se kaznuje kakor za poskus

  kaznivega dejanja, tudi če dejanje ni bilo niti poskušano.

  Z vpostavitvijo dokumenta odgovor_OPS, je ES ustvaril črni most, v primeru poskusa rušitve

  izvoljenih predstavniških teles v Republiki Sloveniji.

  Preko 60 dni trajajoče gladovne stavke je imela samo eno napako.

  60 dni je preteklo, preden so odkrili ES dokument odgovor_gibanjeOPS, na podlagi katerega

  so aktivirali ES enoto na terenu.

  Če pa bi Republika Slovenija imela te zadeve urejene in bi obstajala medresorna skupina,

  med katero bi potekal prenos informacij med ES in medresorno skupino, pa bi lahko opravil

  po zahtevi medresorne skupine, možnost takojšnje intervencije, ter popoln nadzor nad

  delovanjem ES enote. Z dovolilnico medresorne skupine pa bi lahko uradno odpiral

  vprašanja ter iskal operativne rešitve med ministrstvi, za pridobitev čimhitrejšega

  protokola z namenom zaustavitve nesreče. S tem pa lahko uradno priskočim na pomoč

  medresorni skupini, ki ustvari cilje, kateri morajo biti doseženi, mene me pa pošljejo, da

  zberem informacije ter se s posvetovanji VKLJUČNO s pomočjo ODGOVORNIH OSEB,

  domislimo za operativno rešitev, ne pa kot zdaj, ko si nihče ne upa z mano uradno govoriti

  7 Pojem »črni most« sem uporabil v dokumentaciji 10082014_drpravobranilstvo, stran 8.

  Parafraziram stran : “ Moral sem prekoračiti E.S. pooblastila, ustvaril sem črni most “ 8 ES doktrina : We can use only one weapon against false flag attack.False flag defense

 • 36

  in je neurejen status ES pri iskanju pomoči, v okviru zahtev medresorne skupine civilne

  zaščite. In to omogoča državi, da se pravno zaščiti in mi omogoči vpis lobista civilne zaščite,

  za sodelovanje v medresorni skupini, kot prejemnik zahtev medresorne skupine za izvedbo

  terenskih rešitev.S tem pa lahko oddam prejet ukaz civilne zaščite v operativo v 30min, ne

  pa s trenutnim časom preko 42 ur U R E D B A

  o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

  pa nam to od dne 14.8.2014 končno omogoča. Hvala za izkazano zaupanje.

  6. Tematski prikaz

  Poglavje se vsebinsko navezuje na 4. točko terenskega poročila zaustavitve državnega

  udara.

  Osnova matrice, ki jo osebno uporabljam v primerih določanja historičnega pregleda, izhaja

  iz načel uporabljenega vira knjige :

  Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis- Heuer, Richards J. & Pherson,

  Randolph H

  Uporabljam predelan ES protokol matrike ocene informacij, glede na določila.

  1 ) Situacija predstavljena v javnosti v času preko 60 dni trajajoče stavke do dneva

  aktivacije ES enote 6.8.20149

  9 Pojasnilo Varuha, v zadevi 0.3-2014-4-KOM, …..scenarij 1)”želimo pojasniti, da je Varuh človekovih pravic RS

  (v nadaljevanju Varuh) pristojen za ugotavljanje kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti, ki jih pri svojem delu zagrešijo oblastni organi (državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil). / Ker nam niste posredovali ustreznih podatkov, da bi zadevo lahko preučili, vas glede na navedeno obveščamo, da vaša pobuda ne izpolnjuje pogojev za obravnavo.OPOMBA : z oddajo terenskega poročila, PREPREČITEV DRŽAVNEGA UDARA II, na podlagi sprejete uredbe, zahtevam ponoven pregled ustreznih podatkov za pregled pobude

  1) Historičen pregled : do dne 6.8.2014

  ES model predvidevanja situacije z dne 6.8.2014

  Zadeva : Odgovor Varuha člov.pravic

  0.3-2014-4-KOM

  VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

  VARNOSTNI DOGODEK :

  GLADOVNA STAVKA NA

  JAVNEM MESTU

  PREDSEDSTVO REPUBLIKE

  SLOVENIJE

  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE

  ZADEVE

  PRAVOSODNO MINISTRSTVO

  MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

  ( OBLASTNI ORGANI )

  VLADA REPUBLIKE

  SLOVENIJE

 • 37

  Tematski prikaz 1 prikazuje obstoječe stanje 60 dnevne gladovne stavke v medijih.

  Gladovna stavka traja. Pristojna ministrstva v modrem kvadratu poskušajo rešiti situacijo,

  ne morejo nič ukreniti iz razloga nepristojnosti. Varuh človekovih pravic je organ, ki

  nadzoruje oblastne organe10. Varuh človekovih pravic ne sme intervenirati, ker gladovno

  stavkajoči ni porabil vseh pravnih sredstev. Varuh človekovih pravic, kot nadzornik

  oblastnih organov, v pravni praznini, opazuje nedelovanje oblastnih organov, ki je zakonito,

  vključno z nedelovanjem samega Varuha, ker je zakonito iz razloga nezakonite gladovne

  stavke.

  VLADA : 60 dni išče pravni temelj za sprožitev slepe uredbe v sili, ENOTA ES NI OBVEŠČENA, NE VE ZA TRAJAJOČE POSLEDICE IZ ES POOBLASTILA : ENOSMERNA KOMUNIKACIJA, PREPOVED STIKA Z VLADNIMI INSTITUCIJAMI

  Tematski prikaz 2) prikazuje najdbo obremenilnega dokaza, postopek sabotaže poskusa državnega udara, iz razloga nastopa smrti gladovno stavkajočega, prevzem objektivne odgovornosti v primeru smrti gladovno stavkajočega na enoto ES, s prevzemom objektivne odgovornosti na fizično osebo, enega in edinega predstavnika ES, lobista Borisa Kaludjerskega Matića. Okoliščine, ki so iz tematskega prikaza 2) botrovale k tematskemu prikazu 3)

  1. Na terenu sem v obveščevalnem delu ES, sprejel ter potrdil informacije o poskusu prenosa objektivne krivde na državno sekretarko Natašo Kovač. 2. Na terenu se seznanim o odteku vojaških informacij. Ustvarim zvočni zapis, z dovoljenjem gospoda Trohe ( 31 min ) Po zbranem dokazu iz 2. točke, se v danih okoliščinah 3. Odločim za kontra-obveščevalni postopek,

  Z dne 7.8.-8.8.2014, preidem k zaključku scenarijev ob 5 zjutraj, odločim se da moram prekoračiti ES pooblastila, uporabiti vojaški protokol destabilizacije ureditvenega sistema, pripraviti ukaz o slepi uredbi, vzpostaviti črni most, ter na pomoč poklicati predsedstvo RS za intervencijski ukrep, na podlagi zbranih informacij enote ES. -počitek, priprava na 8.8.2014

 • 38

  2) Historičen pregled : dne 7.8.2014

  Pomanjšane enote so vsebinsko enake, zbrisal sem besedilo z namenom kontrasta spremenjene situacije, ter

  poudarkov sprememb varnostnega scenarija na terenu, glede na terenske podatke, ki sem jih pridobil v tem

  času, za pripravo scenarija prevzema objektivne odgovornosti na ES in ne na predsedstvo RS, v primeru

  prekoračitve pooblastil iz moje strani ( najslabši scenarij – uporaba protokola črnega mostu )

  SPREMEMBA OZNAKE DEJANJA, IZ RAZLOGA PREVZEMA

  POOBLASTIL NA ENOTO ES.

  POLITIČNA GLADOVNA

  STAVKA V IMENU

  PREDSTAVNIKA

  GIBANJA OPS

  PREDSEDSTVO

  REPUBLIKE SLOVENIJE

  Prenos pooblastil na samo ES, iz razloga

  delovanja ES ( Aktivacija ES podpore )

  Izvršitev priprave terenskega postopka

  z dne 6.8.2014 ( 6 točk,nato 2), DEJANSKA

  SLEPA UREDBA UPUNIR

  Uredba pred uradno najavo izrednih

  razmer

  oznaka slepe uredbe : 3375

  Vlada v arhivih najde

  dokument

  odgovor_predlog_OPS

  10.11.2013

  PREVZEM OBJEKTIVNE

  ODGOVORNOSTI NA ES ENOTO

  OD DNE 6.8. ZA NEDOLOČEN

  ČAS

  ODGOVORNA OSEBA :

  BORIS KALUDJERSKI MATIĆ

  Vzpostavljen indic

  vzročne zveze.

  Pričetek sabotaže

  poskusa drž. udara

  Simulacija državnega udara

  3375

  (TERENSKO DELO)

  POTRDITEV

  INFORMACIJ

 • 39

  OPOMBA : PREVERJANJE VERODOSTOJNOSTI INFORMACIJ IZ NASLOVA ES TERENSKEGA DELA Poročilo pišem po spominu iz razloga čimhitrejše oddaje dokumentacije. Možnost napak pri datumih. Za preverjanje datumov, predlagam naslednja področja v katerih sem deloval ter puščal sledi ES dela. Datum in čas točne oddaje ES dokumentacije se lahko preveri s časovno oznako E-mail sporočil, pregleda zapisa klicev iz številke +38641859249, Oddanih SMS sporočil iz te številke ter s primerjavo časa naznanitve s policijsko enoto na terenu, ko sem oddal v vpogled lobistično izkaznico ( 7.8.2014 ) Drugih poti za iskanje dokazov ni, saj sem deloval samo v teh omenjenih segmentih. V primeru indicev, da sem deloval tudi drugih segmentih in z uporabo drugih komunikacijskih omrežij, te informacije delim samo v primeru lastne lustracije, ki jo bom predlagal na koncu poročila, pri predpostavkah prijave na javni razpis, ki še ni razpisan, se pa predhodno prijavljam na nenapovedan javni razpis, 6 dni po objavi Uredbe v Uradnem Listu.

  3) Historičen pregled : dne 8.8.2014 Predstavitev v medijih 8.8.2014

  9 zjutraj

  Zaustavitev 3375, ob 11.13

  Približno 45 min kasneje, oddaja ukaza,

  pobude Predsednika Republike Slovenije

  na Vlado.

  Vlada aktivira državno pravobranilstvo

  Ukaz : postopek mediacije

  Rok : ob 18.00, na dan 8.8.2014

  Vir : ministrstvo za pravosodje

  http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/spor

  ocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/articl

  e/vlada_republike_slovenije_se_je_seznanila

  _s_civilnopravnimi_zahtevki_ladislava_trohe

  _48189/

  PREDSEDSTVO

  REPUBLIKE SLOVENIJE

  Zaustavitev projekta

  3375

  prevzem odgovornosti na ES

  v obdobju 6.8.-8-8-2014

  Klic na predsedstvo RS

  -Napoved dokumentacije

  -Oddaja dokumentacije

  08. avgust 2014 11.13

  e-mail :

  Troha_terensko_porocilo_ukaz_

  bolnisnicna straza

  Dejanska

  Vzpostavitev črnega

  mosta v primeru oddaje

  ukaza

  Fiktivna vzpostavitev v

  primeru drugih ukazov

  http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/vlada_republike_slovenije_se_je_seznanila_s_civilnopravnimi_zahtevki_ladislava_trohe_48189/http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/vlada_republike_slovenije_se_je_seznanila_s_civilnopravnimi_zahtevki_ladislava_trohe_48189/http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/vlada_republike_slovenije_se_je_seznanila_s_civilnopravnimi_zahtevki_ladislava_trohe_48189/http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/vlada_republike_slovenije_se_je_seznanila_s_civilnopravnimi_zahtevki_ladislava_trohe_48189/http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/vlada_republike_slovenije_se_je_seznanila_s_civilnopravnimi_zahtevki_ladislava_trohe_48189/

 • 40

  V terenskem poročilu predstavljam perspektivo iz naslova objektivnih informacij A1/A2, ki sem jih prejel, z dokumentiranim postopkom osebnih odločitev v danem času in prostoru, glede na informacije, ki sem jih imel na voljo v danem času in prostoru, z dne 6.8.-8.8.2014 Tematski prikaz 1-3 prikazuje historičen pregled spreminjanja modelov odločitev, glede na dogodke, ki so se zgodili v tem času, ter adaptacijo na te dogodke, s ciljem ukaza : zaustavitve smrti gladovno stavkajočega. Minister Pličanič je po mojem osebnem mnenju, opravil 80% vsega dela11. 20% dela pa predstavlja vzpostavitev temeljev za aktivacijo ES enote ter terensko delo ES člana. Glede na način izjave informacij, oblikovanje informacij, brez obrazložitve dejanskega stanja, sem v poročilih v času 6.8.-8.8.2014, ustvaril črni most med predsednikom Republike Slovenije ( indic pobude Predsednika Republike Slovenije ) ter ustvaril črni most z ministrom Pličaničem. Zaradi vertikalne hierarhije moči po pomembnosti položajev, bi se objektivno odgovornost smrti gladovno stavkajočega iz predsedstva RS prelevilo na ministrstvo za pravosodje, iz ministrstva na pravosodje pa na ES enoto. V nadaljevanju tega poročila bom predstavil model, ki 1. Me zakonsko obvaruje v primeru razkritja zaupnih informacij v času terenskega dela ES12 1.1. Ni mi potrebno iz tega razloga obveščati javnost ter naslavljati ES dokumentacijo na medije, v vednost, v primeru razkritja ES dokumentacije v javnost, s ciljem penalizacije medijske hiše, ki objavi brez dovoljenj ES dokumentacijo 2. Vzpostavi komunikacijski most, kjer lahko pod nadzorom državnih organov, opravim moje delo, brez bojazni odstopa predstavnikov državnih teles, s povratno zanko prevzema odgovornosti, v primeru odstopa predstavnikov državnih teles. V primeru 3375, z vzpostavitvijo medresorne skupine v sektorju civilne zaščite, bi Vlada privarčevala skoraj 60 dni časa pri iskanju zakonodajne podlage za lastno izvršitev postopka zaščite Varnosti Države, medresorna skupina bi začrtala okvir ciljev, ki morajo biti na terenu doseženi, pridobil bil dovolilnico o opravljanju terenskega dela, s podpisano in ožigosano dovolilnico pa bi lahko brez težav se posvetoval z gospodom ministrom

  11

  Minister Pličanič je v prvem tednu prišel do zaključka, da se politične gladovne stavke s trenutno zakonodajo ne more zaustaviti. Vlada je po prejemu dokumentacije, odgovor_OPS, ki ustvarja indic o mojem sodelovanju z OPS, pridobila zakonsko podlago za sprožitev predkazenskega postopka proti meni. V času 6.8.-8.8.2014 sem pa poskušal zaustaviti grozečo nevarnost, vključno s postavitvijo črnega mostu do gospoda Pličaniča in karekterne označitve ministra Pličaniča v dokumentaciji, kot osebo ki nič ni naredila. Na podlagi nepreverjenih hudih obtožb pa je lahko minister Pličanič, po istem principu kot sem ga jaz izvedel na terenu, opravil dejanja, ki govorijo o preprečevanju nastopa smrti gospoda Trohe in ne, v primeru nastopa smrti, političen konstrukt proti oblastnim organom. 12navezovanje na dokument, zaščita tajnih podatkov,

 • 41

  Pličaničem, ga v okviru pristojnosti na dovolilnici, ki ga za vsak posamičen primer odobri medresorna skupina, imel pristojnosti klica za vprašanje, kaj naj naredimo z gospodom Troho. Minister Pličanič bi mi lahko uradno povedal, kaj bi on osebno naredil, vendar nima pristojnosti. Informacijo iz terena, kot operativno rešitev iz naslova terenskega dela, iz naslova dovoljenja iz strani medresorne skupine