of 68 /68
do Studiu Sieć Szerok - woje Klasyfikacja miejsc „tradycyjnych” us Załącznik nr 1 um Wykonalności projek kopasmowa Polski Wscho ewództwo podkarpackie cowości województwa zgodnie sług szerokopasmowych oraz u ktu odniej e z kryterium usług NGA.

Załącznik nr 1 do Studium W ykonalności projektu Sieć ... · B B Berskie SP B Besko B B Betulin SP B Bezmiechowa Dolna B B Bezmiechowa Górna SP B Bełwin rojektu Sieć Szerokopasmowa

Embed Size (px)

Text of Załącznik nr 1 do Studium W ykonalności projektu Sieć ... · B B Berskie SP B Besko B B Betulin...

do Studium W

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo

Klasyfikacja miejscowoci wojewdztwa zgodnie z kryterium

tradycyjnych usug szerokopasmowych oraz usug NGA

Zacznik nr 1

do Studium Wykonalnoci projektu

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

wojewdztwo podkarpackie

Klasyfikacja miejscowoci wojewdztwa zgodnie z kryterium

tradycyjnych usug szerokopasmowych oraz usug NGA

ykonalnoci projektu

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

podkarpackie

Klasyfikacja miejscowoci wojewdztwa zgodnie z kryterium

tradycyjnych usug szerokopasmowych oraz usug NGA.

Studium Wykonalnoci p

Strona 2 z 68

Zacznik nr 1 do Studium W

Wschodniej - wojewdztwo

zgodnie z kryterium tradycyjnych usug

UWAGA: pewna liczba miejscowoci wymienionych w poniszej tabeli ma liczb ludnoci rwn zero;

s to zazwyczaj miejscowoci bardzo mae (osady, kolonie, przysiki), ktre albo nie posiadaj

zameldowanych na stae mieszka

ssiednich, wikszych miejscowoci, do ktrych zostali administracyjnie przypisani.

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Adamwka

SP B Agatwka

B B Aksmanice

C B Albigowa

SP B Alfredwka

B B Antoniki

SP B Antoniw

B B Antoniwka

B B Aramw

B B Babiarze

SN B Babica

B B Babice

B B Babicha

B B Babule

SP B Bachlawa

SP B Bachrz

SP B Bachrzec

B B Bachw

B B Bajdy

B B Bajdy

SP B Baligrd

B B Balnica

B B Banachy

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski

wojewdztwo podkarpackie: Klasyfikacja miejscowoci wojewdztwa

zgodnie z kryterium tradycyjnych usug szerokopasmowych oraz usug NGA.

pewna liczba miejscowoci wymienionych w poniszej tabeli ma liczb ludnoci rwn zero;

s to zazwyczaj miejscowoci bardzo mae (osady, kolonie, przysiki), ktre albo nie posiadaj

zameldowanych na stae mieszkacw, albo ktrych mieszkacy uwzgldnieni s w populacji

ssiednich, wikszych miejscowoci, do ktrych zostali administracyjnie przypisani.

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

przeworski Adamwka 1205

stalowowolski Zaleszany 381

przemyski Fredropol 274

acucki acut 2923

tarnobrzeski Nowa Dba 650

lubaczowski Lubaczw 209

stalowowolski Radomyl nad Sanem 696

stalowowolski Zaklikw 110

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 0

leajski Nowa Sarzyna 0

strzyowski Czudec 1221

przemyski Krzywcza 895

mielecki Tuszw Narodowy 282

mielecki Padew Narodowa 236

leski Lesko 228

rzeszowski Dynw 1224

przemyski Dubiecko 960

przemyski Krzywcza 818

kronieski Wojaszwka 646

jasielski Dbowiec 0

leski Baligrd 1388

sanocki Komacza 5

niaski Harasiuki 173

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sie Szerokopasmowa Polski

Klasyfikacja miejscowoci wojewdztwa

szerokopasmowych oraz usug NGA.

pewna liczba miejscowoci wymienionych w poniszej tabeli ma liczb ludnoci rwn zero;

s to zazwyczaj miejscowoci bardzo mae (osady, kolonie, przysiki), ktre albo nie posiadaj

cw, albo ktrych mieszkacy uwzgldnieni s w populacji

ssiednich, wikszych miejscowoci, do ktrych zostali administracyjnie przypisani.

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

272 Podkarpackie.G

103 Podkarpackie.L

59 Podkarpackie.J

681 Podkarpackie.N

156 Podkarpackie.D

47 Podkarpackie.H

179 Podkarpackie.L

20 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.G

280 Podkarpackie.M

199 Podkarpackie.B

61 Podkarpackie.I

63 Podkarpackie.I

48 Podkarpackie.F

298 Podkarpackie.N

231 Podkarpackie.B

176 Podkarpackie.B

161 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.C

345 Podkarpackie.F

1 Podkarpackie.F

46 Podkarpackie.G

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Bandrw Narodowy

B B Bania

C B Baranw Sandomierski

B B Baranwka

B B Bartkwka

B B Bartne

B B Barwinek

B B Barycz

B B Barycz

SP B Baryczka

B B Basakwka

SP B Basznia Dolna

SP B Basznia Grna

B B Batycze

B B Bawoy

B B Baaje

B B Baucianka

SN S Baanwka

B B Berdechw

B B Berezka

SN S Berezka

SN S Berenica Wyna

B B Bereki

B B Berskie

SP B Besko

B B Betulin

SP B Bezmiechowa Dolna

B B Bezmiechowa Grna

SP B Bewin

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 464

stalowowolski Zaklikw 0

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 1526

leajski Nowa Sarzyna 0

rzeszowski Dynw 0

kronieski Wojaszwka 0

kronieski Dukla 221

brzozowski Domaradz 1008

przemyski Stubno 222

strzyowski Niebylec 1027

acucki Rakszawa 0

lubaczowski Lubaczw 971

lubaczowski Lubaczw 443

przemyski urawica 309

jarosawski Laszki 0

lubaczowski Lubaczw 138

kronieski Rymanw 139

sanocki Zarszyn 795 ropczycko-sdziszowski

Wielopole Skrzyskie 0

sanocki Tyrawa Wooska 0

leski Solina 405

leski Solina 211

bieszczadzki Lutowiska 44

brzozowski Nozdrzec 0

sanocki Besko 3961

acucki Czarna 0 Bezmiechowa

leski Lesko 490 Bezmiechowa

leski Lesko 253

przemyski Przemyl 106

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 3 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

95 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.L

416 Podkarpackie.I

0 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.E

42 Podkarpackie.E

243 Podkarpackie.M

37 Podkarpackie.J

243 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.N

220 Podkarpackie.H

102 Podkarpackie.H

64 Podkarpackie.J

0 Podkarpackie.B

34 Podkarpackie.H

28 Podkarpackie.E

188 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.F

80 Podkarpackie.F

53 Podkarpackie.F

8 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.M

887 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.N

111 Podkarpackie.F

56 Podkarpackie.F

23 Podkarpackie.J

Studium Wykonalnoci p

Strona 4 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SN B Biaka

B B Biakwka

B B Biaoboki

SP B Biaobrzegi

SN S Biay Br

SP B Biedaczw

B B Biedoszyce

B B Bieliniec

B B Bieliny

SN S Bielowy

B B Bieniaszwka

B B Bierwka

SP B Biedziadka

SP B Biedziedza

B B Bihale

SP B Bircza

B B Blizianka

B B Blizna

SP B Blizne

B B Bobie

SN S Bobrowa

SN S Bobrowa Wola

B B Bobrwka

C C Boguchwaa

B B Boguszwka

SP B Bojanw

B B Bolestraszyce

B B Bonarwka

B B Boratyn

B B Borchw

SN S Boreczek

B B Borek

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

rzeszowski Baowa 591

kronieski Jedlicze 0

przeworski Ga 706

acucki Biaobrzegi 2338

mielecki Przecaw 897

leajski Leajsk 755

dbicki Jodowa 0

niaski Ulanw 450

niaski Ulanw 1046

dbicki Pilzno 497

lubaczowski Narol 0

jasielski Jaso 566

jasielski Koaczyce 1435

jasielski Koaczyce 1445

lubaczowski Wielkie Oczy 316

przemyski Bircza 974

strzyowski Niebylec 425 ropczycko-sdziszowski Ostrw 247

brzozowski Jasienica Rosielna 3136

lubaczowski Lubaczw 0

dbicki yrakw 1501

dbicki yrakw 378

jarosawski Laszki 482

rzeszowski Boguchwaa 5526

przemyski Bircza 89

stalowowolski Bojanw 1287

Bolestraszyce przemyski urawica 1712

strzyowski Strzyw 182

jarosawski Chopice 894

lubaczowski Oleszyce 254 ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 379

stalowowolski Bojanw 0

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

158 Podkarpackie.K

0 Podkarpackie.E

168 Podkarpackie.N

532 Podkarpackie.N

184 Podkarpackie.I

179 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.C

98 Podkarpackie.L

260 Podkarpackie.L

101 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.H

140 Podkarpackie.C

293 Podkarpackie.C

302 Podkarpackie.C

72 Podkarpackie.H

257 Podkarpackie.F

98 Podkarpackie.M

57 Podkarpackie.A

727 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.H

326 Podkarpackie.A

83 Podkarpackie.A

111 Podkarpackie.B

1412 Podkarpackie.K

23 Podkarpackie.F

271 Podkarpackie.L

372 Podkarpackie.J

46 Podkarpackie.M

201 Podkarpackie.B

55 Podkarpackie.H

85 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.L

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Borek May

SN S Borek Wielki

B B Borki

B B Borki Grne

B B Borki Nawsie

SN S Borki Niziskie

SN S Borowa

SN S Borowa

B B Borowa Gra

B B Borownica

SN S Boa Wola

SN S Braciejowa

SP B Brandwica

SP B Bratkowice

SP B Bratkwka

SN S Bre Osuchowski

SP B Broniszw

B B Brylice

SP B Brzegi Dolne

B B Brzegi Grne

B B Brzezina

B B Brzezinki

SP B Brzeziny

B B Brzezowa

SN S Brzezwka

SP B Brzezwka

B B Brzezwka

SN S Brzenica

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

ropczycko-sdziszowski Ostrw 295 ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 1531

niaski Ulanw 310

leajski Nowa Sarzyna 0

leajski Nowa Sarzyna 0

mielecki Tuszw Narodowy 491

dbicki Czarna 817

mielecki Borowa 1587

lubaczowski Lubaczw 228

przemyski Bircza 109

mielecki Mielec 126

dbicki Dbica 798

stalowowolski Pysznica 518

rzeszowski wilcza 4175

kronieski Wojaszwka 642

mielecki Czermin 526 ropczycko-sdziszowski

Wielopole Skrzyskie 867

przemyski Krasiczyn 186

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 407

bieszczadzki Lutowiska 4

jarosawski Jarosaw 0

lubaczowski Narol 0 ropczycko-sdziszowski

Wielopole Skrzyskie 2508

jasielski Nowy migrd 375

ropczycko-sdziszowski Ropczyce 1151

rzeszowski Hyne 531

jasielski Tarnowiec 516

dbicki Dbica 3327

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 5 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

67 Podkarpackie.A

339 Podkarpackie.A

79 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.G

103 Podkarpackie.I

169 Podkarpackie.A

365 Podkarpackie.I

46 Podkarpackie.H

26 Podkarpackie.F

29 Podkarpackie.I

159 Podkarpackie.A

132 Podkarpackie.L

977 Podkarpackie.K

152 Podkarpackie.E

123 Podkarpackie.I

174 Podkarpackie.M

49 Podkarpackie.J

100 Podkarpackie.F

1 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.H

522 Podkarpackie.M

86 Podkarpackie.C

257 Podkarpackie.A

138 Podkarpackie.N

129 Podkarpackie.C

718 Podkarpackie.A

Studium Wykonalnoci p

Strona 6 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Brzenik

B B Brzeanka

B B Brzeawa

SN SC Brzostek

B B Brzostowa Gra

C C Brzozw

B B Brzuska

SN S Brzyska

SP B Brzyska Wola

SP B Brzycie

SN S Brzycie

SP B Brzza Krlewska

SP B Brzza Stadnicka

B B Buda Stalowska

B B Budomierz

B B Budy

SN S Budy Gogowskie

B B Kraczkowa

SP B Budy acuckie

B B Budzisz

B B Budzisz Wielopolski

SN S Budzy

B B Buk

SN S Bukowa

B B Bukowiec

SN S Bukowiec

SN S Bukowiec

B B Bukowina

B B Bukowina

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 0

strzyowski Strzyw 348

przemyski Bircza 297

dbicki Brzostek 2568

kolbuszowski Majdan Krlewski 954

brzozowski Brzozw 7891

przemyski Bircza 286

jasielski Brzyska 2196

leajski Kurywka 1423

jasielski Jaso 357

mielecki Gawuszowice 304

leajski Leajsk 3425

acucki oynia 1179

tarnobrzeski Nowa Dba 191

lubaczowski Lubaczw 102

rzeszowski Sokow Maopolski 0

rzeszowski Gogw Maopolski 1812

acucki acut 3435

acucki Biaobrzegi 1846

kronieski Jedlicze 0 ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 0

jarosawski Radymno 187

leski Cisna 36

dbicki Brzostek 502

przeworski Adamwka 0

kolbuszowski Kolbuszowa 369

leski Solina 370

jarosawski Laszki 220

niaski Ulanw 338

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

0 Podkarpackie.A

92 Podkarpackie.M

57 Podkarpackie.F

614 Podkarpackie.C

207 Podkarpackie.D

2096 Podkarpackie.E

60 Podkarpackie.F

431 Podkarpackie.C

286 Podkarpackie.G

88 Podkarpackie.C

67 Podkarpackie.I

756 Podkarpackie.G

252 Podkarpackie.N

43 Podkarpackie.D

27 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.G

379 Podkarpackie.K

1698 Podkarpackie.N

445 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.A

38 Podkarpackie.J

11 Podkarpackie.F

112 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.G

85 Podkarpackie.D

73 Podkarpackie.F

49 Podkarpackie.B

76 Podkarpackie.L

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Bukowsko

SP B Bukw

B B Burdze

B B Buszkowice

B B Buszkowiczki

B B Byki

SP B Bykowce

SP B Bystre

SP B Bystre

B B Bystre

B B Bystrowice

SN S Bystrzyca

B B Bzianka

B B Bzianka

SN S Bakowa

SN B Baowa

SN B Baowa Dolna

SP B Baowa Grna

B B Bonie

B B Bonie

SN S Bonie

SP B Bdowa Tyczyska

SN S Bdowa Zgobieska

SN S Bczal Dolny

C C Bczal Grny

SN S Bczaka

B B Bkw

SN S Bdziemyl

B B Bdzienica

B B Bbrka

B B Bbrka

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

sanocki Bukowsko 1763

brzozowski Haczw 339

stalowowolski Bojanw 321

przemyski urawica 869

przemyski urawica 528

przeworski Sieniawa 0

sanocki Sanok 767

leski Baligrd 33

niaski Krzeszw 572

bieszczadzki Czarna 57

jarosawski Rowienica 538 ropczycko-sdziszowski Iwierzyce 882

kronieski Rymanw 582

rzeszowski wilcza 543

jasielski Brzyska 1582

rzeszowski Baowa 2125

rzeszowski Baowa 1139

rzeszowski Baowa 694

rzeszowski Kamie 274

stalowowolski Pysznica 0

mielecki Przecaw 754

rzeszowski Chmielnik 882

rzeszowski wilcza 545

jasielski Skoyszyn 684

jasielski Skoyszyn 627

dbicki Brzostek 280

stalowowolski Pysznica 169 ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 958

ropczycko-sdziszowski Iwierzyce 437

kronieski Chorkwka 799

leski Solina 383

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 7 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

344 Podkarpackie.F

78 Podkarpackie.E

71 Podkarpackie.L

192 Podkarpackie.J

108 Podkarpackie.J

0 Podkarpackie.G

184 Podkarpackie.F

9 Podkarpackie.F

145 Podkarpackie.G

11 Podkarpackie.F

126 Podkarpackie.B

220 Podkarpackie.K

144 Podkarpackie.E

129 Podkarpackie.K

316 Podkarpackie.C

603 Podkarpackie.K

317 Podkarpackie.K

196 Podkarpackie.K

55 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.L

147 Podkarpackie.I

227 Podkarpackie.K

119 Podkarpackie.K

151 Podkarpackie.C

148 Podkarpackie.C

59 Podkarpackie.C

43 Podkarpackie.L

223 Podkarpackie.A

96 Podkarpackie.K

216 Podkarpackie.E

100 Podkarpackie.F

Studium Wykonalnoci p

Strona 8 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SN S Bbrka Kaczucka

B B Caryskie

B B Centrum

SP B Cergowa

B B Cetula

B B Cetynia

B B Cewkw

B B Cewkw Wola

B B Charytany

B B Chaupki Dbniaskie

B B Chaupki

B B Chaupki

B B Chaupki

SN S Chaupki Chotynieckie

B B Chaupki Dusowskie

SP B Chaupki Dbniaskie

B B Chaupki Medyckie

B B Chechy

SP B Chlebna

B B Chlewiska

B B Chmiel

C B Chmielnik

SP B Chmielw

SP B Chodaczw

SN S Chodakwka

B B Chodakwka

B B Chodanie

B B Chojaczki

B B Cholewiana Gra

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

przeworski Kaczuga 196

bieszczadzki Lutowiska 1

rzeszowski Kamie 0

kronieski Dukla 1321

jarosawski Wizownica 556

lubaczowski Lubaczw 0

lubaczowski Stary Dzikw 1627

Cewkw Wola przeworski Adamwka 0

jarosawski Laszki 362

leajski Leajsk 907

leajski Kurywka 0

niaski Rudnik nad Sanem 352

przeworski Przeworsk 530

jarosawski Radymno 15

przemyski Stubno 37

leajski Leajsk 907

przemyski Medyka 0 ropczycko-sdziszowski Ropczyce 2018

kronieski Jedlicze 735

lubaczowski Narol 375

bieszczadzki Lutowiska 165

rzeszowski Chmielnik 3150

tarnobrzeski Nowa Dba 2137

leajski Grodzisko Dolne 561

przeworski Kaczuga 132

acucki Czarna 0

jarosawski Wizownica 0

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 0

niaski Jeowe 998

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

53 Podkarpackie.N

1 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.G

325 Podkarpackie.E

113 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.H

336 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.G

74 Podkarpackie.B

131 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.G

87 Podkarpackie.G

109 Podkarpackie.B

7 Podkarpackie.J

12 Podkarpackie.J

131 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.J

672 Podkarpackie.A

161 Podkarpackie.E

100 Podkarpackie.H

34 Podkarpackie.F

1050 Podkarpackie.K

531 Podkarpackie.D

137 Podkarpackie.G

44 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.I

200 Podkarpackie.L

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Chorkwka

SN S Chorzelw

B B Chorzw

SP B Chotowa

B B Chotylub

SN S Chotyniec

B B Choowice

B B Chrewt

SN S Chrzstw

B B Chrzstwka

SP B Chwaowice

B B

Chyki-Dbiaki*/Dbiaki/

B B Chyrowa

B B Chyrzyna

B B Chytrwka

SP B Chopice

B B Chopska Wola

SN S Cieklin

B B Ciemirzowice

B B Cienkie

B B Cieplice

SP B Cierpisz

SN S Cierpisz

B B Cierpisze

B B Cieszacin May

SP B Cieszacin Wielki

SP B Cieszanw

SN S Cieszyna

SP B Cisna

B B Cisowa

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

kronieski Chorkwka 802

mielecki Mielec 2700

jarosawski Rowienica 295

dbicki Czarna 713

lubaczowski Cieszanw 363

jarosawski Radymno 791

przemyski Krasiczyn 60

bieszczadzki Czarna 4

mielecki Mielec 662

jasielski Jaso 339

stalowowolski Radomyl nad Sanem 1030

mielecki Tuszw Narodowy 268

kronieski Dukla 107

przemyski Krzywcza 147

strzyowski Frysztak 0

jarosawski Chopice 975

stalowowolski Pysznica 160

jasielski Dbowiec 1234

przemyski Ory 306

jarosawski Wizownica 0

przeworski Adamwka 816

acucki acut 811 ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 171

jarosawski Jarosaw 0

jarosawski Pawosiw 341

jarosawski Pawosiw 892

lubaczowski Cieszanw 2044

strzyowski Frysztak 1041

leski Cisna 456

przemyski Krasiczyn 118

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 9 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

182 Podkarpackie.E

640 Podkarpackie.I

67 Podkarpackie.B

146 Podkarpackie.A

80 Podkarpackie.H

178 Podkarpackie.J

11 Podkarpackie.J

1 Podkarpackie.F

163 Podkarpackie.I

89 Podkarpackie.C

216 Podkarpackie.L

76 Podkarpackie.I

26 Podkarpackie.E

27 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.C

205 Podkarpackie.B

44 Podkarpackie.L

292 Podkarpackie.C

66 Podkarpackie.J

0 Podkarpackie.B

201 Podkarpackie.G

184 Podkarpackie.N

45 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.B

76 Podkarpackie.B

198 Podkarpackie.B

524 Podkarpackie.H

229 Podkarpackie.C

141 Podkarpackie.F

21 Podkarpackie.J

Studium Wykonalnoci p

Strona 10 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Cisowiec

B B Cisw Las

SN S Cmolas

B B Cydyy

SP B Cygany

B B Czajkowa

SN SC Czarna

SP B Czarna

B B Czarna Dolna

SP B Czarna Grna

B B Czarna Kopalnia

SN SC Czarna Sdziszowska

SP B Czarnorzeki

B B Czarny Potok

SP B Czaszyn

B B Czekaj

B B Czekaj

B B Czekaj Pniowski

SP B Czelatyce

SP B Czelunica

B B Czerce

SN S Czermin

SP B Czerniawka

B B Czerte

SP B Czerwona Wola

SN B Czudec

B B Czudowice

B B Czystogarb

B B Czstkowice

SP B Dachnw

B B Daliowa

B B Darowice

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

leski Baligrd 56

stalowowolski Bojanw 238

kolbuszowski Cmolas 2892

przeworski Sieniawa 0

tarnobrzeski Nowa Dba 1110

mielecki Tuszw Narodowy 666

dbicki Czarna 2552

acucki Czarna 1673

bieszczadzki Czarna 391

Czarna Grna bieszczadzki Czarna 899

bieszczadzki Czarna 0

dziszowska ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 1453

kronieski Korczyna 361

przemyski Bircza 0

sanocki Zagrz 1394

rzeszowski wilcza 0

jasielski Osiek Jasielski 235

tarnobrzeski Gorzyce 0

jarosawski Rokietnica 699

jasielski Tarnowiec 700

przeworski Sieniawa 461

mielecki Czermin 1747

jarosawski Laszki 163

sanocki Sanok 547

przeworski Sieniawa 498

strzyowski Czudec 2928

jarosawski Rowienica 237

sanocki Komacza 302

jarosawski Rowienica 462

lubaczowski Cieszanw 1353

kronieski Dukla 312

przemyski Fredropol 217

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

12 Podkarpackie.F

59 Podkarpackie.L

594 Podkarpackie.D

0 Podkarpackie.G

251 Podkarpackie.D

135 Podkarpackie.I

566 Podkarpackie.A

431 Podkarpackie.N

93 Podkarpackie.F

215 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.F

318 Podkarpackie.A

82 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.F

289 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.K

54 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.L

174 Podkarpackie.B

170 Podkarpackie.C

101 Podkarpackie.G

405 Podkarpackie.I

38 Podkarpackie.B

125 Podkarpackie.F

99 Podkarpackie.G

693 Podkarpackie.M

61 Podkarpackie.B

70 Podkarpackie.F

111 Podkarpackie.B

298 Podkarpackie.H

65 Podkarpackie.E

56 Podkarpackie.J

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Darw

B B Daszwka

B B Deputaty

SP B Derylaki

B B Desznica

B B Deszno

B B Dobcza

SP B Dobieszyn

B B Dobkowice

B B Dobra

B B Dobra

B B Dobrkw

B B Dobropol

B B Dobrucowa

B B Dobrynia

SN S Dobrynin

SN B Dobrzechw

B B Doliny

B B Domacyny

SN S Domaradz

SN S Domatkw

B B Domostawa

B B Doyca

SP B Doyca

B B Doga

B B Draganowa

B B Drohobyczka

SP B Drohojw

SP B Dubiecko

B B Dubiki

B B Duble

B B Dudyce

SP B Dukla

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

sanocki Komacza 10

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 47

niaski Jarocin 0

niaski Harasiuki 147

jasielski Nowy migrd 345

kronieski Rymanw 369

przeworski Adamwka 234

kronieski Jedlicze 1440

jarosawski Chopice 919

przeworski Sieniawa 486

sanocki Sanok 335

dbicki Pilzno 566

przeworski Adamwka 0

jasielski Tarnowiec 352

jasielski Dbowiec 542

mielecki Przecaw 870

strzyowski Strzyw 1646

lubaczowski Cieszanw 60

mielecki Padew Narodowa 242

brzozowski Domaradz 3046

kolbuszowski Kolbuszowa 1019

niaski Jarocin 703

sanocki Komacza 92

leski Cisna 82

rzeszowski Sokow Maopolski 0

kronieski Chorkwka 558

przemyski Dubiecko 989

przemyski Ory 489

przemyski Dubiecko 861

lubaczowski Oleszyce 0

rzeszowski Kamie 51

sanocki Bukowsko 193

kronieski Dukla 2189

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 11 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

2 Podkarpackie.F

9 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.L

36 Podkarpackie.G

70 Podkarpackie.C

77 Podkarpackie.E

51 Podkarpackie.G

344 Podkarpackie.E

187 Podkarpackie.B

113 Podkarpackie.G

78 Podkarpackie.F

110 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.G

82 Podkarpackie.C

124 Podkarpackie.C

191 Podkarpackie.I

397 Podkarpackie.M

17 Podkarpackie.H

60 Podkarpackie.I

777 Podkarpackie.M

214 Podkarpackie.D

159 Podkarpackie.L

23 Podkarpackie.F

28 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.G

145 Podkarpackie.E

261 Podkarpackie.B

102 Podkarpackie.J

217 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.H

14 Podkarpackie.G

40 Podkarpackie.F

592 Podkarpackie.E

Studium Wykonalnoci p

Strona 12 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SN SC Dulcza Maa

SN SC Dulcza Wielka

B B Dulbka

SP B Durdy

B B Duszatyn

SN S Dukowice

B B Dukowiczki

SP B Dwerniczek

SP B Dwernik

SP B Dybawka

SP B Dybkw

SP B Dydnia

B B Dyjaki

B B Dylgowa

SN B Dylgwka

B B Dymitrw Duy

SP B Dymitrw May

SN S Dynw

SN S Dziay

B B Dziay Wschodnie

B B Dziay Zachodnie

SN S Dzielec

SP B Dzierdziwka

B B Dziewicierz

SP B Dziurdziw

B B Dwiniacz Dolny

B B Dwiniacz Grny

B B Dugie

SN S Dugie

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

mielecki Radomyl Wielki 861

Dulcza Wielka mielecki Radomyl Wielki 1716

jasielski Dbowiec 347

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 749

sanocki Komacza 3

jarosawski Radymno 789

przemyski Ory 369

bieszczadzki Lutowiska 66

bieszczadzki Lutowiska 161

przemyski Krasiczyn 377

przeworski Sieniawa 693

brzozowski Dydnia 1514

niaski Ulanw 0

rzeszowski Dynw 649

rzeszowski Hyne 1047

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 350

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 317

rzeszowski Dynw 6250

dbicki Brzostek 0

acucki acut 0

acucki acut 0

jasielski Dbowiec 202

stalowowolski Zaleszany 625

lubaczowski Horyniec-Zdrj 135

leski Lesko 184

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 220

bieszczadzki Lutowiska 84

kronieski Jedlicze 697

sanocki Zarszyn 1600

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

192 Podkarpackie.I

353 Podkarpackie.I

79 Podkarpackie.C

169 Podkarpackie.I

2 Podkarpackie.F

167 Podkarpackie.J

79 Podkarpackie.J

19 Podkarpackie.F

39 Podkarpackie.F

91 Podkarpackie.J

157 Podkarpackie.G

337 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.L

150 Podkarpackie.N

262 Podkarpackie.N

99 Podkarpackie.I

85 Podkarpackie.I

1565 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.N

51 Podkarpackie.C

142 Podkarpackie.L

30 Podkarpackie.H

46 Podkarpackie.F

39 Podkarpackie.F

28 Podkarpackie.F

154 Podkarpackie.E

394 Podkarpackie.E

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Dbie

SN SC Dbie

SP B Dbkw

B B Dbrowa

SN S Dbrowa

B B Dbrowa

B B Dbrowa

SP B Dbrowa Rzeczycka

SP B Dbrowica

SN S Dbrowica

B B Dbrowica Dua

B B Dbrowica Maa

B B Dbry

B B Dbrwka

B B Dbrwka

SP B Dbrwka

SN S Dbrwka

SN S Dbrwka Osuchowska

B B Dbrwka Pniowska

B B Dbrwka Starzeska

SN S Dbrwka Wisocka

SP B Dbrwki

C C Dbica

SP B Dbina

B B Dbiny

B B Dbna

SP B Dbno

SP B Dborzyn

SP B Dbowa

SN S Dbowiec

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

mielecki Przecaw 0

mielecki Radomyl Wielki 938

lubaczowski Lubaczw 297

lubaczowski Lubaczw 349

rzeszowski wilcza 998

stalowowolski Zaklikw 167

jasielski Dbowiec 0

stalowowolski Radomyl nad Sanem 454

niaski Ulanw 406

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 1250

leajski Kurywka 669

leajski Kurywka 0

rzeszowski wilcza 0

lubaczowski Cieszanw 83

kolbuszowski Cmolas 0

niaski Ulanw 762

jasielski Brzyska 531

mielecki Czermin 416

stalowowolski Radomyl nad Sanem 321

rzeszowski Dynw 445

mielecki Radomyl Wielki 717

acucki Czarna 1507

dbicki Dbica 47575

acucki Biaobrzegi 889

lubaczowski Narol 236

sanocki Sanok 255

leajski Leajsk 1436

dbicki Jodowa 383

dbicki Jodowa 566

jasielski Dbowiec 1905

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 13 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

0 Podkarpackie.I

205 Podkarpackie.I

70 Podkarpackie.H

85 Podkarpackie.H

242 Podkarpackie.K

27 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.C

112 Podkarpackie.L

95 Podkarpackie.L

298 Podkarpackie.I

155 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.K

14 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.D

172 Podkarpackie.L

116 Podkarpackie.C

89 Podkarpackie.I

79 Podkarpackie.L

112 Podkarpackie.N

147 Podkarpackie.I

364 Podkarpackie.N

12972 Podkarpackie.A

216 Podkarpackie.N

54 Podkarpackie.H

56 Podkarpackie.F

330 Podkarpackie.G

84 Podkarpackie.C

130 Podkarpackie.C

471 Podkarpackie.C

Studium Wykonalnoci p

Strona 14 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Dbw

B B D

B B Falejwka

B B Faliszwka

B B Flisy

B B Folusz

B B Folwarki

B B Fredropol

SN S Frysztak

SP B Furmany

SN B Futoma

B B Futory

B B Gaje

SN SC Gawuszowice

B B Ga

SP B Ga

B B Gbiska

SP B Giedlarowa

SP B Gielnia

B B Gilowa

SP B Glinianka

SP B Gliniczek

SP B Glinik

SP B Glinik Charzewski

SP B Glinik Dolny

B B Glinik Grny

B B Glinik Polski

SP B Glinik Zaborowski

B B Glinik redni

SP B Glinne

B B Gliny Mae

B B Gliny Wielkie

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

przeworski Ga 1161

przeworski Trycza 0

sanocki Sanok 647

kronieski Chorkwka 794

leajski Leajsk 0

jasielski Dbowiec 682

lubaczowski Cieszanw 182

przemyski Fredropol 166

strzyowski Frysztak 1135

tarnobrzeski Gorzyce 664

rzeszowski Baowa 1263

lubaczowski Oleszyce 528

przemyski Stubno 217

mielecki Gawuszowice 527

acucki Markowa 0

przeworski Ga 1543

strzyowski Strzyw 304

leajski Leajsk 4111

stalowowolski Zaklikw 152

dbicki Jodowa 0

niaski Ulanw 515

jasielski Tarnowiec 392 ropczycko-sdziszowski

Wielopole Skrzyskie 1521

strzyowski Strzyw 889

strzyowski Frysztak 975

strzyowski Frysztak 884

jasielski Tarnowiec 632

strzyowski Strzyw 574

strzyowski Frysztak 660

leski Lesko 315

mielecki Borowa 655

mielecki Borowa 369

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

247 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.B

141 Podkarpackie.F

189 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.G

111 Podkarpackie.C

40 Podkarpackie.H

35 Podkarpackie.J

277 Podkarpackie.C

146 Podkarpackie.L

335 Podkarpackie.K

119 Podkarpackie.H

72 Podkarpackie.J

115 Podkarpackie.I

0 Podkarpackie.N

406 Podkarpackie.N

66 Podkarpackie.M

922 Podkarpackie.G

37 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.C

116 Podkarpackie.L

90 Podkarpackie.C

300 Podkarpackie.M

211 Podkarpackie.M

211 Podkarpackie.C

183 Podkarpackie.C

141 Podkarpackie.C

133 Podkarpackie.M

143 Podkarpackie.C

68 Podkarpackie.F

150 Podkarpackie.I

69 Podkarpackie.I

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Gniewczyna Tryniecka

SP B Gniewczyna acucka

SN S Gnojnica

SP B Godowa

SN S Gogow

B B Golce

B B Golcowa

B B Golcwka

SP B Golemki

SN S Goleszw

B B Goliszowiec

SP B Gorajec

SP B Gorajowice

SP B Gorliczyna

SN S Gorzejowa

B B Gorzyce

C B Gorzyce

B B Gorzyce

B B Gociniec

B B Gociniec Rbany

SN S Goczyna

B B Grab

B B Grabanina

SN S Grabiny

SN S Grabowiec

SP B Grabownica Starzeska

SP B Grabwka

B B Granica

B B Granice

B B Granice Chechelskie

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

przeworski Trycza 844

przeworski Trycza 2197 ropczycko-sdziszowski Ropczyce 2199

strzyowski Strzyw 2185

strzyowski Frysztak 1170

niaski Jarocin 391

brzozowski Domaradz 2143

strzyowski Strzyw 0

dbicki Czarna 466

mielecki Mielec 419

stalowowolski Zaklikw 122

lubaczowski Cieszanw 42

jasielski Jaso 283

przeworski Przeworsk 2008

dbicki Brzostek 763

przeworski Trycza 1285

tarnobrzeski Gorzyce 7413

jasielski Nowy migrd 515

leajski Nowa Sarzyna 0

acucki Rakszawa 0

dbicki Pilzno 427

jasielski Krempna 69

jasielski Nowy migrd 162

dbicki Czarna 1860

jarosawski Radymno 127

brzozowski Brzozw 3073

brzozowski Dydnia 579

dbicki Pilzno 0

strzyowski Czudec 0 ropczycko-sdziszowski Ropczyce 0

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 15 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

196 Podkarpackie.B

520 Podkarpackie.B

510 Podkarpackie.A

487 Podkarpackie.M

256 Podkarpackie.C

87 Podkarpackie.L

502 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.M

102 Podkarpackie.A

103 Podkarpackie.I

32 Podkarpackie.L

17 Podkarpackie.H

69 Podkarpackie.C

456 Podkarpackie.B

161 Podkarpackie.C

281 Podkarpackie.B

1964 Podkarpackie.L

114 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.N

90 Podkarpackie.A

17 Podkarpackie.C

33 Podkarpackie.C

415 Podkarpackie.A

35 Podkarpackie.J

723 Podkarpackie.E

115 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.A

Studium Wykonalnoci p

Strona 16 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Grobla

B B Groble

B B Grochowce

SN S Grochowe

B B Grodzisko

SN B Grodzisko Dolne

SP B Grodzisko Grne

SP B Grodzisko Nowe

SN S Grudna Dolna

SN S Grudna Grna

B B Gruszowa

SN B Grzegorzwka

SN S Grzybw

B B Grzba

SP B Grzska

B B Grdy

SP B Grbw

SN S Gumniska

SP B Gwizdw

SN S Gwodzianka

B B Gwodziec

SN S Gwonica Dolna

SN S Gwonica Grna

SN SC Gobikowa

SN S Gobikwka

B B Gogowiec

SN SC Gogw Maopolski

B B Gojsce

SN S Gowaczowa

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

jarosawski Wizownica 0

niaski Jeowe 891

przemyski Przemyl 762

mielecki Tuszw Narodowy 906

strzyowski Strzyw 1075

leajski Grodzisko Dolne 2302

leajski Grodzisko Dolne 2286

leajski Grodzisko Dolne 845

Grudna Dolna dbicki Brzostek 410

dbicki Brzostek 541

przemyski Fredropol 72

rzeszowski Hyne 561

mielecki Wadowice Grne 187

leajski Nowa Sarzyna 0

przeworski Przeworsk 2036

mielecki Przecaw 0

tarnobrzeski Grbw 2981

dbicki Dbica 1234

leajski Leajsk 623

strzyowski Niebylec 341

stalowowolski Bojanw 621

strzyowski Niebylec 437

strzyowski Niebylec 1385

dbicki Dbica 564

dbicki Brzostek 244

przeworski Trycza 304

rzeszowski Gogw Maopolski 5240

kronieski Dukla 812

dbicki Czarna 747

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

0 Podkarpackie.B

181 Podkarpackie.L

165 Podkarpackie.J

206 Podkarpackie.I

226 Podkarpackie.M

566 Podkarpackie.G

498 Podkarpackie.G

174 Podkarpackie.G

103 Podkarpackie.C

112 Podkarpackie.C

16 Podkarpackie.J

130 Podkarpackie.N

34 Podkarpackie.I

0 Podkarpackie.G

484 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.I

707 Podkarpackie.L

249 Podkarpackie.A

149 Podkarpackie.G

81 Podkarpackie.M

124 Podkarpackie.L

105 Podkarpackie.M

315 Podkarpackie.M

113 Podkarpackie.A

43 Podkarpackie.C

85 Podkarpackie.B

1363 Podkarpackie.K

200 Podkarpackie.E

147 Podkarpackie.A

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Gowienka

SP B Guchw

B B Gbokie

B B Gbokie

B B Gsiorwki

B B Gswka

B B Gbiczyna

B B Gsiwka

B B Gra

SN S Gra Motyczna

SN S Gra Ropczycka

B B Grka Zaczerska

B B Grki

SN S Grki

SP B Grki

B B Grna Wie

SN B Grno

B B Grzanka

B B Gzd

B B Habkowce

SP B Haczw

B B Hadle Kaczuckie

SP B Hadle Szklarskie

SN S Hadykwka

SP B Handzlwka

SP B Harasiuki

SN S Harklowa

C B Harta

SP B Hawowice

SN B Hermanowa

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

kronieski Miejsce Piastowe 2282

acucki acut 1676

kronieski Wojaszwka 0

kronieski Rymanw 718

strzyowski Niebylec 0

jasielski Tarnowiec 201

dbicki Pilzno 382

rzeszowski Trzebownisko 0

leajski Leajsk 0

dbicki yrakw 1054 ropczycko-sdziszowski Ropczyce 1139

rzeszowski Trzebownisko 0

jarosawski Wizownica 0

mielecki Borowa 518

brzozowski Brzozw 1571

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 0

rzeszowski Sokow Maopolski 2174

leski Solina 258

niaski Harasiuki 436

leski Cisna 23

brzozowski Haczw 3287

przeworski Jawornik Polski 267

przeworski Jawornik Polski 615

kolbuszowski Cmolas 786

acucki acut 1524

niaski Harasiuki 862

jasielski Skoyszyn 1594

rzeszowski Dynw 2156

jarosawski Pruchnik 498

rzeszowski Tyczyn 2375

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 17 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

519 Podkarpackie.E

403 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.E

168 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.M

52 Podkarpackie.C

87 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.G

224 Podkarpackie.A

379 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.B

116 Podkarpackie.I

364 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.F

440 Podkarpackie.G

58 Podkarpackie.F

96 Podkarpackie.G

5 Podkarpackie.F

809 Podkarpackie.E

82 Podkarpackie.N

175 Podkarpackie.N

158 Podkarpackie.D

371 Podkarpackie.N

210 Podkarpackie.G

420 Podkarpackie.C

497 Podkarpackie.N

111 Podkarpackie.B

541 Podkarpackie.K

Studium Wykonalnoci p

Strona 18 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Hermanowice

SP B Hnatkowice

SP B Hoczew

B B Honie

SP B Horyniec-Zdrj

B B Hoszowczyk

B B Hoszw

B B Houczkw

B B Hruszowice

B B Hrynkw

B B Hucina

SP B Hucisko

SN S Hucisko

B B Hucisko

B B Hucisko

B B Hucisko Jawornickie

B B Hucisko Nienadowskie

SP B Humniska

B B Hurcze

SP B Hureczko

B B Hurko

SP B Husw

B B Huta Brzuska

SP B Huta Dergowska

B B Huta Gogoowska

SP B Huta Komorowska

B B Huta Krysztaowa

SP B Huta Krzeszowska

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

przemyski Przemyl 616

przemyski Ory 436

leski Lesko 741

rzeszowski Chmielnik 0

lubaczowski Horyniec-Zdrj 2535

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 149

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 304

sanocki Tyrawa Wooska 208

przemyski Stubno 350

lubaczowski Cieszanw 0

kolbuszowski Niwiska 421

leajski Leajsk 772

kolbuszowski Niwiska 443

niaski Harasiuki 441

rzeszowski Gogw Maopolski 422

przeworski Jawornik Polski 441

Nienadowskie przemyski Dubiecko 551

brzozowski Brzozw 4567

lubaczowski Lubaczw 134

przemyski Medyka 388

przemyski Medyka 553

acucki Markowa 1973

przemyski Bircza 330

niaski Ulanw 712

strzyowski Frysztak 264

kolbuszowski Majdan Krlewski 1451

lubaczowski Lubaczw 81

niaski Harasiuki 470

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

144 Podkarpackie.J

95 Podkarpackie.J

151 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.K

597 Podkarpackie.H

29 Podkarpackie.F

56 Podkarpackie.F

37 Podkarpackie.F

75 Podkarpackie.J

0 Podkarpackie.H

92 Podkarpackie.D

169 Podkarpackie.G

93 Podkarpackie.D

100 Podkarpackie.G

92 Podkarpackie.K

128 Podkarpackie.N

136 Podkarpackie.B

999 Podkarpackie.E

33 Podkarpackie.H

92 Podkarpackie.J

122 Podkarpackie.J

472 Podkarpackie.N

83 Podkarpackie.F

154 Podkarpackie.L

58 Podkarpackie.C

315 Podkarpackie.D

17 Podkarpackie.H

112 Podkarpackie.G

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Huta Podgrna

B B Huta Polaska

B B Huta Porby

SN S Huta Przedborska

B B Huta Raniecka

B B Huta odziska

B B Huta-Zomy

B B Hutki

B B Huwniki

SP B Huzele

SN B Hyne

B B Homcza

B B Hudno

B B Ignasze

B B Irena

B B Iska

SP B Iskrzynia

SN S Iwierzyce

C B Iwla

SP B Iwonicz

SP B Iwonicz-Zdrj

B B Izabelin

SN S Izbiska

SP B Izdebki

SN S Jabonica

SP B Jabonica Polska

B B Jabonica Ruska

SP B Jabonka

SP B Jabonki

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

niaski Harasiuki 317

jasielski Krempna 4

brzozowski Nozdrzec 185

kolbuszowski Kolbuszowa 301

lubaczowski Narol 404

przemyski Bircza 0

lubaczowski Narol 185

jarosawski Wizownica 0

przemyski Fredropol 675

leski Lesko 481

rzeszowski Hyne 3110

sanocki Sanok 344

brzozowski Nozdrzec 979

jarosawski Wizownica 0

stalowowolski Zaklikw 229

przemyski Dubiecko 301

kronieski Korczyna 1208 ropczycko-sdziszowski Iwierzyce 1017

kronieski Dukla 744

kronieski Iwonicz-Zdrj 4296

kronieski Iwonicz-Zdrj 1906

przeworski Adamwka 0

mielecki Wadowice Grne 686

brzozowski Nozdrzec 2776

jasielski Skoyszyn 769

brzozowski Haczw 1102

brzozowski Dydnia 5

brzozowski Dydnia 1130

leski Baligrd 116

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 19 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

73 Podkarpackie.G

1 Podkarpackie.C

38 Podkarpackie.M

70 Podkarpackie.D

107 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.F

44 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.B

145 Podkarpackie.J

101 Podkarpackie.F

687 Podkarpackie.N

60 Podkarpackie.F

217 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.B

40 Podkarpackie.L

56 Podkarpackie.B

314 Podkarpackie.E

221 Podkarpackie.K

195 Podkarpackie.E

949 Podkarpackie.E

525 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.G

140 Podkarpackie.I

669 Podkarpackie.M

156 Podkarpackie.C

265 Podkarpackie.E

2 Podkarpackie.E

238 Podkarpackie.E

33 Podkarpackie.F

Studium Wykonalnoci p

Strona 20 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Jackw Ogrd

SP B Jadachy

B B Jagiea

SN S Jagodnik

SP B Jaksmanice

SP B Jamnica

SN S Jamy

SP B Jankowce

B B Jankowice

SN SC Janowiec

SN S Januszkowice

SN B Jareniwka

SP B Jarocin

SN SC Jarosaw

SP B Jasienica Rosielna

B B Jasienica Sufczyska

B B Jasie

C B Jasionka

B B Jasionka

SP B Jasionw

SP B Jastkowice

B B Jastrzbiec

SP B Jaszczew

B B Jaszczurowa

C C Jaso

SN S Jata

SP B Jawornik

B B Jawornik

B B Jawornik

SP B Jawornik Polski

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

lubaczowski Narol 0

tarnobrzeski Nowa Dba 1562

przeworski Trycza 1088

kolbuszowski Cmolas 471

przemyski Medyka 488

tarnobrzeski Grbw 650

mielecki Wadowice Grne 943

leski Lesko 570

jarosawski Chopice 814

mielecki Radomyl Wielki 632

Januszkowice dbicki Brzostek 886

jasielski Jaso 727

niaski Jarocin 1243

jarosawski Jarosaw 40046

brzozowski Jasienica Rosielna 2154

przemyski Bircza 264

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 0

rzeszowski Trzebownisko 2120

kronieski Dukla 1267

brzozowski Haczw 1367

stalowowolski Pysznica 2532

leajski Kurywka 290

kronieski Jedlicze 1415

strzyowski Winiowa 343

jasielski Jaso 38067

niaski Jeowe 612

strzyowski Niebylec 1228

acucki Biaobrzegi 0

sanocki Komacza 25

przeworski Jawornik Polski 1184

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

0 Podkarpackie.H

353 Podkarpackie.D

257 Podkarpackie.B

97 Podkarpackie.D

103 Podkarpackie.J

142 Podkarpackie.L

193 Podkarpackie.I

119 Podkarpackie.F

180 Podkarpackie.B

131 Podkarpackie.I

191 Podkarpackie.C

175 Podkarpackie.C

284 Podkarpackie.L

11824 Podkarpackie.B

474 Podkarpackie.E

47 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.F

523 Podkarpackie.N

264 Podkarpackie.E

324 Podkarpackie.E

623 Podkarpackie.L

66 Podkarpackie.G

336 Podkarpackie.E

72 Podkarpackie.M

11023 Podkarpackie.C

130 Podkarpackie.L

278 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.N

7 Podkarpackie.F

293 Podkarpackie.N

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Jawornik Ruski

SP B Jawornik-Przedmiecie

B B Jawornik Ruski

B B Jaworze

SN S Jaworze Dolne

SN S Jaworze Grne

B B Jaworznik

SP B Jazowa

SN S Jalany

SP B Jaliska

SN S Jawiny

B B Jaowe

SN S Jamierz

SP B Jedlicze

SP B Jelna

B B Jeziorko

B B Jezirko

SP B Jeowe

SN S Jodowa

SP B Jodwka

B B Jelna Judaszwka

B B Jureczkowa

B B Jurowce

B B Jdruszkowce

SN S Jdrzejwka

B B Jzefw

SN S Jzefw

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

przemyski Bircza 157

przeworski Jawornik Polski 694

przemyski Bircza 157

jasielski Nowy migrd 98

dbicki Pilzno 298

dbicki Pilzno 675

rzeszowski Baowa 0

strzyowski Winiowa 360

mielecki Tuszw Narodowy 1189

kronieski Dukla 412

dbicki Czarna 655

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 177

sanocki Zarszyn 807

kronieski Jedlicze 5754

leajski Nowa Sarzyna 2029

kolbuszowski Majdan Krlewski 0

tarnobrzeski Grbw 0

niaski Jeowe 5146

dbicki Jodowa 3966

jarosawski Pruchnik 1819

leajski Nowa Sarzyna 354

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 288

sanocki Sanok 407

druszkowce sanocki Sanok 227

lubaczowski Narol 495

stalowowolski Zaklikw 66

mielecki Tuszw Narodowy 122

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 21 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

37 Podkarpackie.F

172 Podkarpackie.N

37 Podkarpackie.F

19 Podkarpackie.C

63 Podkarpackie.A

139 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.K

76 Podkarpackie.M

257 Podkarpackie.I

113 Podkarpackie.E

158 Podkarpackie.A

39 Podkarpackie.F

199 Podkarpackie.E

1472 Podkarpackie.E

441 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.D

0 Podkarpackie.L

1023 Podkarpackie.L

839 Podkarpackie.C

376 Podkarpackie.B

101 Podkarpackie.G

56 Podkarpackie.F

100 Podkarpackie.F

51 Podkarpackie.F

123 Podkarpackie.H

20 Podkarpackie.L

33 Podkarpackie.I

Studium Wykonalnoci p

Strona 22 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Kaczyw

B B Kadubiska

SP B Kalembina

SP B Kalnica

B B Kalnica

B B Kalnikw

B B Kalwaria Pacawska

B B Kameralne

SN S Kamienica Dolna

SN S Kamienica Grna

B B Kamienne

SP B Kamie

B B Kamionka

SN S Kamionka

B B Kamyszyn

B B Kapleskie

B B Karkwka

B B Karlikw

SP B Karolwka

B B Karolwka

SP B Kaszyce

B B Kawczyn

SN S Kawczyn Sdziszowski

B B Kazimierwka

SN S Kaczuga

SP B Kidaowice

SN S Kielanwka

C B Kielnarowa

B B Kieczawa

SN S Kiekw

SP B Kisielw

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

stalowowolski Pysznica 0

lubaczowski Narol 199

strzyowski Winiowa 413

leski Cisna 135

sanocki Zagrz 110

przemyski Stubno 1236

przemyski Fredropol 93

niaski Jeowe 0

dbicki Brzostek 501

dbicki Brzostek 827

sanocki Bukowsko 1

rzeszowski Kamie 2711

niaski Krzeszw 848 ropczycko-sdziszowski Ostrw 881

rzeszowski wilcza 0

przeworski Sieniawa 0

stalowowolski Zaklikw 209

sanocki Bukowsko 133

lubaczowski Lubaczw 183

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 0

przemyski Ory 873

mielecki Wadowice Grne 286

ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 973

Kazimierwka rzeszowski Dynw 0

przeworski Kaczuga 3296

jarosawski Pawosiw 841

rzeszowski Boguchwaa 1155

rzeszowski Tyczyn 1784

leski Baligrd 45

mielecki Przecaw 792

przeworski Zarzecze 399

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

0 Podkarpackie.L

50 Podkarpackie.H

95 Podkarpackie.M

39 Podkarpackie.F

32 Podkarpackie.F

302 Podkarpackie.J

34 Podkarpackie.J

0 Podkarpackie.L

117 Podkarpackie.C

171 Podkarpackie.C

1 Podkarpackie.F

505 Podkarpackie.G

282 Podkarpackie.G

205 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.K

0 Podkarpackie.G

49 Podkarpackie.L

32 Podkarpackie.F

39 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.I

187 Podkarpackie.J

66 Podkarpackie.I

208 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.N

845 Podkarpackie.N

191 Podkarpackie.B

281 Podkarpackie.K

407 Podkarpackie.K

6 Podkarpackie.F

179 Podkarpackie.I

85 Podkarpackie.B

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Klatki

SN S Klecie

SP B Klimkwka

B B Kliny

SN S Kliszw

B B Klonowe

B B Kluczowa

SN S Klczany

B B Kmiecie

B B Kmiecie

B B Kmiecie

C B Knapy

B B Kniayce

B B Knieja

B B Kobylany

B B Kobyle

B B Kobylnica Ruska

B B Kobylnica Wooska

B B Kobya

B B Kochany

B B Kochanwka

B B Koczuba

C C Kolbuszowa

SN SC Kolbuszowa Dolna

C C Kolbuszowa Grna

B B Kolonia Polska

SP B Komacza

B B Kombornia

SP B Komorw

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

kolbuszowski Majdan Krlewski 0

dbicki Brzostek 623

kronieski Rymanw 1866

stalowowolski Bojanw 94

mielecki Gawuszowice 629

tarnobrzeski Grbw 0

jasielski Koaczyce 42 ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 1476

acucki Czarna 0

acucki Biaobrzegi 0

leajski Leajsk 0

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 600

przemyski Fredropol 399

niaski Jarocin 0

kronieski Chorkwka 1062

strzyowski Frysztak 609

lubaczowski Wielkie Oczy 184

lubaczowski Wielkie Oczy 386

strzyowski Niebylec 0

stalowowolski Pysznica 0

ropczycko-sdziszowski Ostrw 0

kolbuszowski Niwiska 0

kolbuszowski Kolbuszowa 9412

kolbuszowski Kolbuszowa 2030

kolbuszowski Kolbuszowa 2769

leajski Kurywka 275

sanocki Komacza 922

kronieski Korczyna 1433

kolbuszowski Majdan Krlewski 1489

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 23 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

0 Podkarpackie.D

129 Podkarpackie.C

439 Podkarpackie.E

19 Podkarpackie.L

151 Podkarpackie.I

0 Podkarpackie.L

7 Podkarpackie.C

340 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.G

155 Podkarpackie.I

87 Podkarpackie.J

0 Podkarpackie.L

260 Podkarpackie.E

136 Podkarpackie.C

50 Podkarpackie.H

85 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.D

2537 Podkarpackie.D

484 Podkarpackie.D

621 Podkarpackie.D

69 Podkarpackie.G

210 Podkarpackie.F

352 Podkarpackie.E

324 Podkarpackie.D

Studium Wykonalnoci p

Strona 24 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Koniaczw

B B Koniec

B B Koniec

SN S Konieczkowa

B B Koniusza

B B Koniuszki

B B Kopanie oyskie

B B Kopaniny

SN S Kopcie

SP B Kopki

B B Kopysno

B B Kopytowa

SP B Korabina

SN S Korczowa

B B Korczowiska

SP B Korczyna

B B Kornagi

SP B Korniaktw Poudniowy

SP B Korniaktw Pnocny

SP B Korytniki

B B Korzenica

B B Korzenica

SP B Korzeniec

SN S Korzeniw

B B Kosienice

SP B Kosina

B B Kosobudy

SN S Kosowy

SP B Kostarowce

B B Kostkw

B B Kosztowa

B B Koswka

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

jarosawski Jarosaw 475

lubaczowski Narol 0

leajski Leajsk 0

strzyowski Niebylec 1249

przemyski Fredropol 23

przemyski Fredropol 73

acucki oynia 564

jasielski Dbowiec 0

kolbuszowski Dzikowiec 716

niaski Rudnik nad Sanem 1277

przemyski Fredropol 1

kronieski Chorkwka 1366

stalowowolski Bojanw 374

jarosawski Radymno 596

kolbuszowski Raniw 306

kronieski Korczyna 5951

lubaczowski Lubaczw 0

acucki Biaobrzegi 614

acucki Biaobrzegi 541

przemyski Krasiczyn 638

jarosawski Laszki 472

kronieski Korczyna 0

przemyski Bircza 482

dbicki yrakw 737

przemyski urawica 912

acucki acut 3516

lubaczowski Cieszanw 0

kolbuszowski Niwiska 827

sanocki Sanok 747

jarosawski Wizownica 447

przemyski Dubiecko 404

mielecki Wadowice Grne 182

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

111 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.G

274 Podkarpackie.M

4 Podkarpackie.J

15 Podkarpackie.J

130 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.C

142 Podkarpackie.D

307 Podkarpackie.G

1 Podkarpackie.J

294 Podkarpackie.E

73 Podkarpackie.L

127 Podkarpackie.J

66 Podkarpackie.K

1357 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.H

137 Podkarpackie.N

125 Podkarpackie.N

145 Podkarpackie.J

103 Podkarpackie.B

0 Podkarpackie.E

110 Podkarpackie.F

142 Podkarpackie.A

213 Podkarpackie.J

833 Podkarpackie.N

0 Podkarpackie.H

185 Podkarpackie.D

184 Podkarpackie.F

149 Podkarpackie.B

111 Podkarpackie.B

47 Podkarpackie.I

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Kota

SP B Kotowa Wola

B B Kotw

B B Kowale

SP B Kowalowy

B B Kowalwka

B B Kozia Grka

B B Kozia Wola

SP B Koziarnia

B B Koziejwka

SN S Kozodrza

B B Kozy - Zae

SN S Kozw

B B Kozwek

B B Koacznia

SP B Koaczyce

B B Koki

B B Koodzieje

SP B Kouchw

B B Koczyce

B B Koska Ulica

SN S Koskie

SP B Kraczkowa

SP B Krajowice

SP B Kramarzwka

B B Krasice

SP B Krasiczyn

SN S Krasna

C B Krasne

B B Krasne

B B Krawce

B B Krecw

SP B Krempna

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

jasielski Krempna 328

stalowowolski Zaleszany 953

przemyski Bircza 112

przeworski Adamwka 0

jasielski Jaso 483

lubaczowski Cieszanw 149

brzozowski Jasienica Rosielna 0

dbicki Pilzno 0

niaski Krzeszw 622

lubaczowski Stary Dzikw 0 ropczycko-sdziszowski Ostrw 799

e stalowowolski Bojanw 341

dbicki Dbica 697

strzyowski Winiowa 479

leajski Nowa Sarzyna 0

jasielski Koaczyce 1316

acucki Czarna 0

stalowowolski Bojanw 196

strzyowski Winiowa 356

niaski Nisko 353

przeworski Adamwka 0

brzozowski Dydnia 456

acucki acut 3435

jasielski Koaczyce 395

jarosawski Pruchnik 1656

przemyski Krasiczyn 75

przemyski Krasiczyn 544

kronieski Korczyna 709

rzeszowski Krasne 3862

przeworski Adamwka 372

tarnobrzeski Grbw 760

sanocki Tyrawa Wooska 10

jasielski Krempna 532

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 25 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

75 Podkarpackie.C

226 Podkarpackie.L

26 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.G

121 Podkarpackie.C

40 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.A

144 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.H

203 Podkarpackie.A

81 Podkarpackie.L

156 Podkarpackie.A

93 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.G

384 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.N

37 Podkarpackie.L

85 Podkarpackie.M

87 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.G

112 Podkarpackie.E

1698 Podkarpackie.N

83 Podkarpackie.C

328 Podkarpackie.B

18 Podkarpackie.J

152 Podkarpackie.J

154 Podkarpackie.E

914 Podkarpackie.K

70 Podkarpackie.G

170 Podkarpackie.L

3 Podkarpackie.F

132 Podkarpackie.C

Studium Wykonalnoci p

Strona 26 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

C C Krosno

B B Krowica Hoodowska

B B Krowica Lasowa

B B Krowica Sama

B B Pustkw-Krownice

SP B Krocienko

SP B Krocienko Wyne

B B Krupiec

B B Krzaki

B B Krzaki

B B Krzeczkowa

SN S Krzeczowice

SN S Krzemienica

C B Krzemienica

SP B Krzemienna

SP B Krzeszw

SP B Krzeszw Dolny

SP B Krzeszw Grny

SN S Krzywa

B B Krzywa Wie

SP B Krzywcza

B B Krzywdy

B B Krzywe

B B Krzywe

B B Krzywe

SP B Krztka

B B Krki Bachowskie

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

Krosno Krosno 48095

lubaczowski Lubaczw 492

lubaczowski Lubaczw 213

lubaczowski Lubaczw 770

dbicki Dbica 0

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 613

kronieski Krocienko Wyne 4214

lubaczowski Narol 0

stalowowolski Pysznica 615

kronieski Jedlicze 0

przemyski Krasiczyn 85

przeworski Kaczuga 992

mielecki Gawuszowice 439

acucki Czarna 2742

brzozowski Dydnia 456

niaski Krzeszw 734

niaski Krzeszw 328

niaski Harasiuki 481 ropczycko-sdziszowski

Sdziszw Maopolski 1125

rzeszowski Kamie 786

przemyski Krzywcza 520

niaski Jeowe 504

brzozowski Dydnia 450

lubaczowski Horyniec-Zdrj 45

leski Cisna 53

kolbuszowski Majdan Krlewski 2226

przemyski Dubiecko 0

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

13893 Podkarpackie.E

102 Podkarpackie.H

46 Podkarpackie.H

155 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.A

143 Podkarpackie.F

1004 Podkarpackie.E

0 Podkarpackie.H

135 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.E

17 Podkarpackie.J

247 Podkarpackie.N

99 Podkarpackie.I

710 Podkarpackie.N

109 Podkarpackie.E

197 Podkarpackie.G

80 Podkarpackie.G

116 Podkarpackie.G

246 Podkarpackie.A

156 Podkarpackie.G

126 Podkarpackie.B

99 Podkarpackie.L

98 Podkarpackie.E

13 Podkarpackie.H

18 Podkarpackie.F

438 Podkarpackie.D

0 Podkarpackie.B

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Krlik Polski

SP B Krwniki

SN S Ksinice

B B Kuduki

SP B Kulaszne

B B Kuligi

B B Kulno

B B Kupiatycze

B B Kupna

SN S Kupno

SP B Kurywka

SP B Kurzyna Maa

B B Kurzyna Wielka

SP B Kurzyna rednia

B B Kustrawa

B B Kusze

B B Kutyy

B B Koziarnia

B B Kuziory

B B Kumina

SP B Kukowce

SN S Kapwka

SN S Kodawa

B B Kokowice

SP B Kyw

SN B Kkolwka

B B Kty

B B Katy

B B Kty

B B Kty

B B Kty Luteckie

B B Kty Rakszawskie

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

kronieski Rymanw 785

przemyski Przemyl 525

mielecki Mielec 619

rzeszowski Sokow Maopolski 0

sanocki Komacza 200

leajski Nowa Sarzyna 0

leajski Kurywka 528

przemyski Fredropol 310

przemyski Krzywcza 100

kolbuszowski Kolbuszowa 1534

leajski Kurywka 1674

niaski Ulanw 443

niaski Ulanw 287

niaski Ulanw 365

niaski Krzeszw 200

niaski Harasiuki 109

niaski Jarocin 154

niaski Krzeszw 622

stalowowolski Pysznica 0

przemyski Bircza 424

przemyski Przemyl 625

kolbuszowski Kolbuszowa 228

jasielski Brzyska 345

przemyski Fredropol 209

stalowowolski Pysznica 1275

rzeszowski Baowa 1464

jarosawski Wizownica 0

niaski Jarocin 237

stalowowolski Bojanw 211

jasielski Nowy migrd 1036

strzyowski Niebylec 0

acucki Rakszawa 0

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 27 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

149 Podkarpackie.E

108 Podkarpackie.J

134 Podkarpackie.I

0 Podkarpackie.G

48 Podkarpackie.F

0 Podkarpackie.G

128 Podkarpackie.G

68 Podkarpackie.J

24 Podkarpackie.B

355 Podkarpackie.D

413 Podkarpackie.G

101 Podkarpackie.L

65 Podkarpackie.L

82 Podkarpackie.L

48 Podkarpackie.G

27 Podkarpackie.G

30 Podkarpackie.L

144 Podkarpackie.G

0 Podkarpackie.L

95 Podkarpackie.F

136 Podkarpackie.J

50 Podkarpackie.D

80 Podkarpackie.C

45 Podkarpackie.J

286 Podkarpackie.L

380 Podkarpackie.K

0 Podkarpackie.B

56 Podkarpackie.L

39 Podkarpackie.L

210 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.N

Studium Wykonalnoci p

Strona 28 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Kbw

SN S Kdzierz

SP B Kpa Rzeczycka

SP B Kpie Zaleszaskie

SP B Ladzin

B B Lalin

SP B Laski

B B Laskwka

B B Laszczyny

SP B Laszki

C S Latoszyn

SN B Lecka

SN S Lesko

B B Leszczawa Dolna

B B Leszczawa Grna

B B Leszczawka

SN S Leszcze

B B Leszczowate

B B Leszczyny

B B Leszno

SP B Leniwka

B B Leachw

B B Leachw-Osada

SN S Leajsk

C B Lipa

SP B Lipa

B B Lipie

SP B Lipie

B B Lipie

B B Lipina

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

mielecki Padew Narodowa 352

dbicki Dbica 265

stalowowolski Radomyl nad Sanem 221

stalowowolski Zaleszany 1338

kronieski Rymanw 465

sanocki Sanok 334

stalowowolski Bojanw 367

rzeszowski Dynw 453

leajski Grodzisko Dolne 388

jarosawski Laszki 1823

dbicki Dbica 1345

rzeszowski Baowa 928

leski Lesko 5911

przemyski Bircza 653

przemyski Bircza 130

przemyski Bircza 296

kolbuszowski Niwiska 264

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 93

przemyski Fredropol 46

przemyski Medyka 652

kronieski Chorkwka 536

przeworski Sieniawa 516

jarosawski Jarosaw 130

leajski Leajsk 14611

stalowowolski Zaklikw 2405

przemyski Bircza 316

lubaczowski Narol 371

rzeszowski Gogw Maopolski 446

bieszczadzki Czarna 221

lubaczowski Oleszyce 59

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

82 Podkarpackie.I

63 Podkarpackie.A

64 Podkarpackie.L

309 Podkarpackie.L

114 Podkarpackie.E

70 Podkarpackie.F

73 Podkarpackie.L

120 Podkarpackie.N

83 Podkarpackie.G

405 Podkarpackie.B

286 Podkarpackie.A

244 Podkarpackie.K

1696 Podkarpackie.F

147 Podkarpackie.F

31 Podkarpackie.F

62 Podkarpackie.F

66 Podkarpackie.D

22 Podkarpackie.F

13 Podkarpackie.J

141 Podkarpackie.J

121 Podkarpackie.E

114 Podkarpackie.G

31 Podkarpackie.B

4109 Podkarpackie.G

581 Podkarpackie.L

67 Podkarpackie.F

84 Podkarpackie.H

116 Podkarpackie.K

45 Podkarpackie.F

12 Podkarpackie.H

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

SP B Lipiny

SN S Lipnica

SN S Lipnica Dolna

SN S Lipnica Grna

SN S Lipnik

B B Lipowica

B B Lipowiec

SP B Lipsko

B B Lisi Kt

SP B Lisie Jamy

B B Liskowate

B B Liszna

B B Liszna

C C Lisw

SN S Liswek

SP B Lubaczw

SP B Lubatowa

SP B Lubatwka

SN S Lubenia

SP B Lubla

B B Lublica

SN S Lubzina

SN S Lutcza

B B Lutkw

SP B Lutory

SP B Lutowiska

B B Machnwka

SN S Machowa

B B Magierw

B B Majdan

B B Majdan

B B Majdan

SP B Majdan Golczaski

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

dbicki Pilzno 1364

kolbuszowski Dzikowiec 1291

jasielski Brzyska 586

Lipnica Grna jasielski Skoyszyn 481

przeworski Kaczuga 200

kronieski Dukla 270

kronieski Dukla 3

lubaczowski Narol 438

rzeszowski Chmielnik 0

lubaczowski Lubaczw 1164

bieszczadzki Ustrzyki Dolne 219

leski Cisna 116

sanocki Sanok 344

jasielski Skoyszyn 902

jasielski Skoyszyn 0

lubaczowski Lubaczw 12784

kronieski Iwonicz-Zdrj 3549

kronieski Iwonicz-Zdrj 1118

rzeszowski Lubenia 2433

strzyowski Frysztak 1462

jasielski Koaczyce 627 ropczycko-sdziszowski Ropczyce 1941

strzyowski Niebylec 2262

jarosawski Chopice 275

rzeszowski Boguchwaa 1556

bieszczadzki Lutowiska 727

kronieski Chorkwka 273

dbicki Pilzno 786

brzozowski Domaradz 0

lubaczowski Narol 0

leajski Nowa Sarzyna 0

leski Cisna 79

niaski Jarocin 684

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Strona 29 z 68

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

288 Podkarpackie.A

280 Podkarpackie.D

131 Podkarpackie.C

108 Podkarpackie.C

52 Podkarpackie.N

67 Podkarpackie.E

2 Podkarpackie.E

119 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.K

245 Podkarpackie.H

56 Podkarpackie.F

24 Podkarpackie.F

87 Podkarpackie.F

190 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.C

3555 Podkarpackie.H

639 Podkarpackie.E

220 Podkarpackie.E

596 Podkarpackie.K

325 Podkarpackie.C

143 Podkarpackie.C

421 Podkarpackie.A

515 Podkarpackie.M

57 Podkarpackie.B

372 Podkarpackie.K

192 Podkarpackie.F

82 Podkarpackie.E

183 Podkarpackie.A

0 Podkarpackie.M

0 Podkarpackie.H

0 Podkarpackie.G

19 Podkarpackie.F

143 Podkarpackie.L

Studium Wykonalnoci p

Strona 30 z 68

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Majdan Golczaski

SP B Majdan Krlewski

B B Majdan Lipowiecki

SP B Majdan Sieniawski

B B Majdan Zbydniowski

B B Majdany

SP B Majscowa

B B Makluczka

B B Makowa

B B Makowiska

SP B Makowisko

B B Malawa

SP B Malawa

B B Malce

SP B Maleniska

B B Maleniska

B B Malhowice

SN S Malinie

B B Malinwka

SP B Manasterz

B B Manasterz

B B Maniw

B B Marki

B B Markowa

SP B Markowa

B B Markowce

B B Markowizna

B B Markuszowa

C B Matyswka

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewdztwo podkarpackie

Powiat Gmina Liczba

mieszkac

w

gospodarst

domowych

niaski Jarocin 684

kolbuszowski Majdan Krlewski 2636

lubaczowski Wielkie Oczy 172

przeworski Adamwka 1539

stalowowolski Zaleszany 483

jarosawski Pruchnik 0

jasielski Dbowiec 546

rzeszowski Baowa 0

przemyski Fredropol 320

jasielski Nowy migrd 497

jarosawski Jarosaw 1258

przemyski Bircza 190

rzeszowski Krasne 2976

lubaczowski Lubaczw 0

jarosawski Pawosiw 581

leajski Leajsk 301

przemyski Przemyl 211

mielecki Tuszw Narodowy 1505

brzozowski Haczw 1008

przeworski Jawornik Polski 935

jarosawski Wizownica 711

sanocki Komacza 39

tarnobrzeski Baranw Sandomierski 341

jarosawski Pawosiw 0

acucki Markowa 4196

sanocki Sanok 344

rzeszowski Sokow Maopolski 423

strzyowski Winiowa 827

rzeszowski Tyczyn 1320

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Liczba

gospodarst

w

domowych

Nazwa obszaru

inwestycyjnego

143 Podkarpackie.L

634 Podkarpackie.D

38 Podkarpackie.H

347 Podkarpackie.G

118 Podkarpackie.L

0 Podkarpackie.B

123 Podkarpackie.C

0 Podkarpackie.K

67 Podkarpackie.J

114 Podkarpackie.C

263 Podkarpackie.B

46 Podkarpackie.F

731 Podkarpackie.K

0 Podkarpackie.H

156 Podkarpackie.B

66 Podkarpackie.G

44 Podkarpackie.J

344 Podkarpackie.I

234 Podkarpackie.E

265 Podkarpackie.N

147 Podkarpackie.B

11 Podkarpackie.F

80 Podkarpackie.I

0 Podkarpackie.B

980 Podkarpackie.N

65 Podkarpackie.F

91 Podkarpackie.G

170 Podkarpackie.M

311 Podkarpackie.K

Studium Wykonalnoci p

Oznaczenie

obszaru

(trad.)

B-biay

S-szary

C-czarny

SP-szary

problematyc

zny

SN-szary

nieproblem

atyczny

Oznaczenie

obszaru

(NGA)

B-biay

S-szary

C-czarny

SC-

szaroczarny

Miejscowo

B B Maziarnia

B B Maziarnia

B B Maziarnia

SN S Mazury

SP B Maa

SP B Makowice

SN S Mawka

SP B Makowice

SP B Makwka

SP B Mchawa

SN S Mechowiec

SN B Medyka

B B Medynia Gogowska

SN S Medynia Kaczucka

B B Medynia acucka

B B Meszne

B B Miasteczko

SN S Michawka

B B Michniowiec

SP B Miejsce Piastowe

C C Mielec

B B Mielnw

SP B Mikulice

B B Mikw

SP B Milcza

SP B Mirocin

B B Misztale

B B Midzybrodzie

B B Midzylesie

SP B Mikisz Nowy

Studium Wykonalnoci projektu Sie Szerokopasmowa Polski Wschodn