13
ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd, 25. 07. 2012. Dr Dragan Golubović, Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL), Budimpešta

ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

 • Upload
  lisbet

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2. Dr Dragan Golubović, Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL), Budimpešta. ZAKON O VOLONTIRANJU: KRITI ČNE ODREDBE. DVE VRSTE VOLONTIRANJA U ZAKONU (čl. 2): - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd, 25. 07. 2012.

Dr Dragan Golubović,

Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL),

Budimpešta

Page 2: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: KRITIČNE ODREDBE

DVE VRSTE VOLONTIRANJA U ZAKONU (čl. 2):

DUGOROČNO VOLONTIRANJE: duže od 10 h nedeljno, najmanje tri meseca, bez prekida;

KRATKOROČNO VOLONTIRANJE (?) – nije definisano; kraće od 10 h nedeljno, najviše do 3 meseca, bez prekida?

Page 3: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: ŠTA NIJE VOLONTIRANJE?

“OBAVLJANJE POSLOVA I AKTIVNOSTI U .. UDRUŽENJIMA KOJI SU VEZANI ZA OSTVARIVANJE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA I ZADATAKA UDRUŽENJA OD STRANE NJIHOVIH ČLANOVA U SKLADU SA STATUTOM”. (ČLAN 3).

ŠTA SE PODRAZUMEVA POD ČLANOVIMA: SAMO PUNOPRAVNI ILI I POČASNI ČLANOVI?

DA LI JE STATUT OSNOVNI INSTRUMENT ZA REGULISANJE OVOG PITANJA?

Page 4: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: ŠTA NIJE VOLONTIRANJE?

“OBAVLJANJE AD HOC AKTIVNOSTI OD OPŠTEG INTERESA, ZA OPŠTE DOBRO ILI ZA DOBRO TREĆEG LICA KOJE NE TRAJE DUŽE OD 10 ČASOVA NEDELJNO, NAJDUŽE 30 DANA BEZ PREKIDA ILI SA PREKIDIMA, U TOKU KALENDARSKE GODINE” (ČLAN 3).

Page 5: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: VRSTE VOLONTIRANJA

DUGOROČNO VOLONTIRANJE: duže od 10 h nedeljno, najmanje tri meseca, bez prekida;

KRATKOROČNO VOLONTIRANJE (?) – nije definisano; kraće od 10 h nedeljno, najviše do 3 meseca, bez prekida?

AD HOC VOLONTIRANJE: ne traje duže od 10 časova nedeljno, najduže 30 dana bez prekida ili sa prekidima u toku kalendarske godine.

Page 6: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: OSNOVNI POJMOVI

VOLONTER: SVAKO FIZIČKO (DOMAĆE ILI STRANO) LICE.

ORGANIZATOR VOLONTIRANJA: NEDOBITNO PRAVNO LICE, PRIVREDNA DRUŠTVA U SKLADU SA ZAKONOM, DRŽAVNI ORGANI, ORGANI AUTONOMNE POKRAJINE I LOKALNA SAMOUPRAVA U SKLADU SA ZAKONOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA.

KORISNIK VOLONTIRANJA: FIZIČKO LICE, NEDOBITNO PRAVNO LICE, ILI ORGANIZATOR VOLONTIRANJA (ČIJI CILJ NIJE STICANJE DOBITI).

ODREDBE ZAKONA KRITIČNE ZA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA.

Page 7: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

1) OBAVEZE ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O VOLONTIRANJU:

OBAVEZA ZAKLJUČIVANJA UGOVORA, INTER ALIA, KOD DUGOROČNOG VOLONTIRANJA, ILI NA ZAHTEV VOLONTERA, ORGANIZATORA VOLONTIRANJA, ILI KORISNIKA VOLONTIRANJA (ČLAN 15) - PRIMER SOS TELEFONA.

OBAVEZNA SADRŽINA UGOVORA PROPISANA ZAKONOM (ČLAN 18).

Page 8: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA:

2) OBAVEZE OSIGURANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA U TOKU OBAVLJANJA VOLONTERSKIH USLUGA.

3) OBAVEZA IZDAVANJA VOLONTERU POTVRDE O VOLONTIRANJU.

4) OBAVEZA DA OBEZBEDI SREDSTVA ZA OBAVLJANJE VOLONTERSKIH USLUGA I AKTIVNOSTI.

5) OBAVEZA DA OBEZBEDI TAJNOST LIČNIH PODATAKA VOLONTERA I ZAŠTITU PRIVATNOSTI (ČLAN 26).

6) OSIGURA VOLONTERA ZA SLUČAJ POVREDE I PROFESIONALNOG OBOLJENJA TOKOM VOLONTIRANJA U SLUČAJEVIMA PROPISANIM ZAKONOM ILI UGOVOROM (ČLAN 27).

Page 9: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

7) OBAVEZA DA VODI EVIDENCIJU O (KRATKOROČNOM I DUGOROČNOM) VOLONTIRANJU (ČLAN 29).

8) OBAVEZA DA PODNESE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU MINISTARSTVU (ČLAN 30)

9) OBAVEZA DA SE PRIJAVI U REGISTAR ORGANIZATORA VOLONTIRANJA KOJE VODI MINISTARSTVO (29):

SADRŽINU PRIJAVE I NAČIN UPISA I BRISANJA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA IZ EVIDENCIJE PROPISUJE MINISTAR.

NEJASAN POSTUPAK I PRAVNE POSLEDICE BRISANJA IZ EVIDENCIJE!

Page 10: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

ZA POVREDU NAVEDENIH OBAVEZA PROPISANE PREKRŠAJNE SANKCIJE:

ZA ORGANIZATORA VOLONTIRANJA OD 100,000 - 500,000 DINARA (PREDLOG: 10,000 - 100,000 DINARA)

ZA ODGOVORNO LICE OD 10,000-100,000 DINARA (PREDLOG: 1,000-50,000 DINARA).

Page 11: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

NEKI OD NAVEDENIH OBAVEZA (e.g. UPIS U EVDENCIJU KOD MINISTARSTVA I PREKRŠAJNE SANKCIJE) U SUPROTNOSTI SA ČLANOM 11. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA – KADA SU UDRUŽENJA ORGANIZATORI VOLONTIRANJA.

Page 12: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

ZAKON O VOLONTIRANJU: OPŠTA OCENA

ZAKON VIŠE TRETIRA VOLONTIRANJE KAO RADNO-PRAVNI (JAVNO-PRAVNI) INSTITUT, PRE NEGO DOBROVOLJNU, PRIVATNU INICIJATIVU GRAĐANA I PRAVNIH LICA.

ZAKON NAMEĆE NESRAZMERNE TRANSAKCIONE TROŠKOVE ZA ORGANIZATORA VOLONTIRANJE I KAO TAKAV PREDSTAVLJA PREPREKU RAZVOJU VOLONTERSTVA.

POJEDINE ODREDBE ZAKONA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM I EVROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA.

KLJUČNO ZA PRIMENU ZAKONA: TUMAČENJE ČLANA 2 (DEFINICIJA KRATKOROČNOG VOLONTIRANJA) I ČLANA 3 (ŠTA SE SMATRA ČLANOVIMA UDRUŽENJA?).

Page 13: ZAKON O VOLONTIRANJU Beograd , 2 5 . 0 7 . 20 1 2

Kontakt informacije:

Apaczai Csere Janos u.17, 1st floor,

Budapest 1052,Hungaryphone: + 361 318 6923

fax: + 361 266 1479  www.ecnl.org.hu/icnl.org

Email: [email protected]