Základy první pomoci - .Guidelines 18.10.2010 Záklon hlavy a zvednutí brady Zhodnocení dýchání

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Základy první pomoci - .Guidelines 18.10.2010 Záklon hlavy a zvednutí brady Zhodnocení...

Zklady prvn pomoci

MUDr. Jana Picmausov

Bezpenost

Tv bezpenost a Tv zdrav je na prvnm mst!

Pi poskytovn prvn pomoci pouvej

ochrann pom cky: resuscitan rouku nebo masku a chirurgick rukavice

Bezvdom a KPR

Jak poznm bezvdom???

Bezvdom

Postien nereaguje ani na osloven ani na bolestiv podnt

Velmi zvan stav!!! Pivolej pomoc

Pivoln pomoci

A co dl?

Kontrola zkladnch ivotnch funkc: Dchn Tep ?

Guidelines 18.10.2010 Zklon hlavy a zvednut brady

Zhodnocen dchn - look, listen and feel - maximln 10 sekund - bez kontroly dutiny stn

Nedch normln ? pivoln odborn pomoci (155, event. 112) pinesen AED (automatick extern

defibriltor) Gasping (>40%) okamit zahjen KPR kvalitn srden mas prodluuje trvn

gaspingu

Nepm srden mas

30 : 2 Hloubka 5cm (max 6cm)

Frekvence 100/min (max 120/min)

Sted hrudn kosti pln uvolnn tlaku na hrudnk

Feedback devices

30 : 2 Nataen pae Propnut lokty Propleten prsty

Uml dchn Zklon hlavy Zvednut brady Stisknut nosu Oteven st Plynul vdech Normln vdech

Pozitiva umlho dchn Asfyktick zstavy (dti) Dletrvajc KPR Negativa umlho dchn Peruovn kompres Obtnost Hygienick zbrany / Infekce Zhorovn obhu Odrazuje od jakkoli KPR

Hands only KPR Resuscitace bez dchn me bt pouita: Pi pomoci poskytovan nekolenmi zachrnci

Pi neochot provdt uml dchn (vlastn bezpenost)

Pi telefonicky asistovan resuscitaci

Laick resuscitace nesm bt peruena do.

Pedn postienho profesionlnmu tmu

Vyerpn zachrnc probuzen postienho (hbe se, otvr oi, dch)

Rautekova zotavovac poloha Pouv se pouze u osoby v bezvdom, kter pravideln a dostaten dch

PAMATUJ! Osob v bezvdom je teba neustle kontrolovat dchn. Nedch li nebo dch nedostaten, zahaj KPR!!!

Nen li to nezbytn nutn, pacienta neopoutme do doby, ne jej pedme zchrann slub.

Konkrtn situace

razov urgentn stavy

Krvcen (vnj, vnitn) Aspirace (vdechnut) cizho tlesa Porann ptee Porann pohybovho apartu Popleniny

Krvcen

Vnj krvcen

Masivn krvcen - nejurgentnj stav! Vdy sleduj i dal pznaky: Vdom postienho Bolest Barvu v oblieji Tep

Prvn pomoc vnj krvcen Tlakov obvaz nebo

stlait krvcejc tepnu pmo v rn

Elevace konetiny Protiokov poloha (na

zdech se zvednutmi DK)

Krajn monost zakrcen

Vlastn bezpenost pouit

gumovch rukavic

Tlakov obvaz

Ciz tleso v rn

Neodstraovat ciz tleso psob jako ztka, zabrauje vt ztrt krve

Steriln obloit Ppadn fixovat proti posunu

Uklidovat

Vnitn krvcen

Krvcen do mozku Krvcen do dutiny bin Krvcen do hrudnku

Krvcen do mozku Poruchy vdom (bezvdom i krtk, spavost, zmatenost, podivn chovn)

Zvracen Epileptick zchvat Ochrnut, porucha ei I pi pouhm podezen neekej a vdy volej ZS (155, 112) !!!

Krvcen do dutiny bin Mechanismus: tup nraz (matsogi) Poloha po razu: levov Rozvoj oku (bled studen ke, studen pot, zrychlen slbnouc tep, event. Nepravideln, mlk zrychlen dchn, neklid, strach, zvracen, nevolnost)

Prvn pomoc: pivolat ZS (155, 112) Dle situace zahjit KPR, protiokov opaten

Porann hrudnku

Pznaky: dunost, cyanza, bolestiv dchn, nkdy vykalvn krve

Prvn pomoc: Voln ZS (155, 112) Sledovat zkladn ivotn funkce Pokud pacient pi vdom protiokov opaten

Event. Poloha v polosed

Aspirace (vdechnut) cizho tlesa

Pznaky: dunost, kael, dven, panick strach, cyanza

Prvn pomoc: vzva ke kali dery mezi lopatky Heimlichv manvr (neprovdme u thotnch a dt do 1 roku)

Pacient v bezvdom, nedch - KPR

Porann ptee

PAMATUJ:

Pi podezen na porann ptee

jednej

Jako by pte poranna byla !!!

Prvn pomoc pacient pi vdom

S postienm nemanipulujeme, ponechme v pvodn poloze

Pivolme ZS (155, 112) Zajistme tepeln komfort a psychickou podporu

Sledujeme zkladn ivotn funkce do pedn ZS

Vdy zajistit odborn transport !

Prvn pomoc: pacient v bezvdom

Uvolnn dchacch cest 1. Dch: kontrola zkladnch ivotnch

funkc do pjezdu ZS 2. Nedch: zahjen KPR

Nerazov urgentn stavy Infarkt myokardu Cvn mozkov phoda

Astmatick zchvat Cukrovka Keov stavy Kolaps Alergick reakce

Infarkt myokardu

= peruen dodvky kyslku (O2) k srdenmu svalu

PozorPozor:: Vskyt i u mladch jedinc !!!

Pznaky: bolest vlevo na hrudi (typicky svrav, c se do krku a lev ruky), nevolnost, zvracen, pocen, neklid, dunost, strach ze smrti, ale i nhl smrt

Prvn pomoc: Voln ZS Uklidnn Poloha v polosed Aktivn se ptme po lcch a srdench onemocnnch

Sledovn zkladnch ivotnch funkc

Cvn mozkov phoda

= peruen dodvky kyslku do mozku (infarkt mozku), krvcen do mozku

PozorPozor mon i po razu krnch tepen!!!

Pznaky: Ochrnut, porucha ei, zvrat, porucha vidn, epileptick zchvat, jin poruchy vdom, nhl smrt Prvn pomoc: Okamit voln ZS (Time is brain) Sledovn zkladnch ivotnch funkc Poznamenat as vzniku !!! Aktivn se ptme (pokud lze) na pedchorob a lky

Astmatick zchvat

Akutn zchvatovit zen bronch s nslednm duenm

Pozor Asthma nemus bt u postienho pedem znm ani v dosplm vku

Pznaky: zchvatovit dunost, prodlouen spav vdech, drdn ke kali, panika Vyvolvajc faktory: psychick stres, nmaha, alergeny, studen vzduch, infekce Prvn pomoc: poloha, uklidnn, uvolnn odvu, vzva k aplikaci lku spray

voln ZS

Cukrovka = porucha regulace hladiny cukru v krvi

Kad len diabetik by ml mt u sebe prkaz

Akutnm stavem je zpravidla hypoglykmie (po aplikaci inzulnu se nenaj, ppadn sportuje nebo si aplikuje vt mnostv inzulnu)

Pznaky: porucha vdom, slabost nevolnost, neklid, velk hlad, zmatenost, mon zpach z st Prvn pomoc: Sladk npoj nebo cukr, pot se najst Pi bezvdom kontrola ivotnch funkc Volat ZS (155, 112)

Keov stavy

= epileptick zchvaty, kolaps s keemi, peht organismu, raz hlavy, otravy

Pznaky: Nhl porucha vdom Pi velkm zchvatu pd, pot kee celho tla, mon pomoen poklen, pokousan jazyk, pna u st

Vtina zchvat kon do 2 minut, velk riziko porann

Prvn pomoc: Zabrnit druhotnm porannm pedevm hlavy

Nevkldat nic do st Po zchvatu kontrola zkladnch ivotnch funkc, volat ZS (155, 112)

Kolaps = nhle vznikl porucha vdom, vtinou spojen s pdem

Pznaky: asto pedchz varovn pznaky jako nevolnost, toen hlavy, erno ped oima, slabost

Prvn pomoc: erstv vzduch, uvolnit odv Poloha v lee se zvednutmi DK Sledovn zkladnch ivotnch funkc Pi dletrvajcm bezvdom, i opakovn stavu vdy ZS

Alergick reakce

= nepimen obrann reakce organismu na urit vyvolvajc ltky (alergeny)

Pznaky: Rma, znt spojivek, vyrka, ekzm, prjem, asthma

Nejzvanj: otok hrdla s nslednm duenm a/nebo anafylaktick ok

Prvn pomoc: Pivoln ZS (155, 112) Chlazen, klid Lky?

ok = selhn obhu z rznch pin

Pozor: Nelen me vst ke smrti

Piny:

Ztrta cirkulujc tekutiny - krvcen, dehydratace, popleniny

Relativn ztrta tekutiny anafylaktick ok, septick ok

Snen vkonnost srdce infarkt myokardu

Pznaky: Bled studen ke Studen pot Zvrat, pocit na omdlen Zrychlen slbnouc tep, nkdy nepravideln Mlk zrychlen dchn Pocit zn Neklid, strach Nevolnost, zvracen Poruchy vdom (dezorientace, zmatenost bezvdom)

Prvn pomoc: Oeten piny oku Protiokov poloha Voln ZS Pravidlo 5T: Tekutiny nepodvme Teplo Tien bolesti povzbuzen Transport odborn, sami netransportujeme Ticho

Protiokov poloha

Take home message Pi nejistot vdy volej ZS (155, 112)

Dbej na vlastn bezpe

Masivn krvcen je nejurgentnj stav

V urgentnm ppad co nejrychleji zahaj KPR

Teba i bez pouit umlho dchn

Pomr stlaen/vdechy je 30:2

Dkuji za pozornost