Click here to load reader

Základy informatiky periferní zařízení

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základy informatiky periferní zařízení. Ing. Roman Danel , Ph.D . roman.danel @ vsb.cz Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko – geologická fakulta. Obsah. Klávesnice Myši Konektory Tiskárny – jehličkové, inkoustové, laserové 3D tiskárny Plottery Scannery Digitální fotoaparáty. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Základy informatiky periferní zařízení

Zklady informatiky hardware

Zklady informatikyperifern zazenIng. Roman Danel, [email protected] ekonomiky a systm zenHornicko geologick fakulta

KlvesniceMyiKonektoryTiskrny jehlikov, inkoustov, laserov3D tiskrnyPlotteryScanneryDigitln fotoapartyObsahM mikroprocesor, komunikace jednm smremMe procesor komunikovat s klvesnic? Ano, me zkratovat hodiny a datov vodie na zem reset klvesnice; nap. pi startu klvesnice provede kontrolu a pi spchu odpov kdem AA(h)

Princip mikrospna nebo kapacitn

SCAN code pozice klvesyASCII code - znakKlvesniceQwerty x qwertzDvorak keyboard

Win klvesa

Sousti klvesnice: alfanumerick, funkn kle, keypad, editan klvesy

Co se dje pi stisku PrintScrn?Rozloen klvesKlvesnicePrefixy ALT, CTRLzena mikroprocesorem informuje o stisku klvesy BIOS HW peruenPo 0,5 sec opakovn znakuVyrovnvac pam (buffer)Stisk klvesy scan codePo putn klvesy odesln scan code + 80hDvorak keyboard

Optomechanick kulika pohyb snmn pes vleky koleka spojuj a peruuj svtlo detektor svtla pevd pohyb na polohu x,yOptick LED, laserBezdrtov infra, rdiovPesnost myi je asi 200 DPI

MyiJoystick, gamepad, volantTracball zabudovan kulikaTouchpad zmna elektrick kapacity posunem prstuTrackpoint tyinka uprosted klvesniceSvteln pero zskn souadnic msta na obrazovce

TABLET (digitizr) na rozdl od myi absolutn souadnice, pero, mohou bt i citliv na tlak

Dal polohovac zazenTrackpoint

Trackball

Tablet

DINRS-232PS/2 InfraportRdioUSBWifi, Bluetooth, Pipojen klvesnice a myiKonektor DIN

Konektor PS/2

Zapojen konektoru PS/2 Mini-DIN (samice): (1) DATA,(2) nezapojeno*,(3) GND,(4) +5V DC,(5) CLOCK,(6) nezapojeno*.* U nkterch typ notebook mou vvody (2) a (6) slouit jako DATA a CLOCK pro pipojen druhho zazen.

Sriov a paraleln port

http://www.pcplus.cz:8080/konektory.aspPehled konektorStandard PC99Sriov port zelen nebo tyrkysovParaleln port (IEEE-1284) burgundskPS/2-klvesnice purpurov (fialov)PS/2-my zelenKonektor analogovho rozhran D-Sub (VGA) - modrKonektor digitlnho rozhran DVI blRozhran FireWire (IEEE 1394) ed

Audio-vstup svtle modrAudio-vstup citrnovMikrofon rovSluchtka, reproduktor svtle zelenMIDI/Gameport zlatReproduktor oranovReproduktor/pravo-lev kanl hndUSB ernVideo vstup lut

Standard PC99

Tiskrny

Barevn model CMY(K)

Paraleln rozhran CENTRONICSSriov rozhran RS-232USBSov m vlastn IP adresuPipojen tiskrenKonektor Canon - CENTRONICS

Jehlikov tiskrny

Jehlikov tiskrny

Tiskov hlava sloupec jehliek 9, 24Kvalita tisku: Draft, NLQ, LQHustota tisku DPI (max. 300)Rychlost tisku technolog. Mez 700 znak/s, bn 50 a 150 zn/sivotnost tiskov hlavyVhody Nevhody hlunost, promnliv kvalita tisku dle opotebovn pskyJehlikov tiskrnyPrincip: vychz se z technologie elektrostatickho koprovn. Na zatku si tiskrna vezme list papru z podavae a papr se nejprve pokryje elektrostatickm nbojem. Na tiskov buben se pivd vysok napt (6 kV). Laser prochz po fotocitlivm vlci a umisuje na nj pesn signly, kter odpovdaj titnm znakm. To je jedin funkce laseru, jinak nepijde s paprem do styku. A laser ulo signly na vlec, tiskrna vypust toner, kter se pithne k nabitm oblastem vlce a vytvo titn znaky. Papr, kter je nabit na opanou polaritu, se vsune pod vlec a toner se penese na papr. Papr pak projde zvrenou fz, ve kter lampy o vysok intenzit trvale spoj toner s paprem. Nboj je penen pomoc velmi tenkho drtu - koronan drt.

Laserov tiskrnaPrincip laserov tiskrny

http://www.zinetic.co.uk/How_does_toner_work-content.aspxLaserov tiskrna

Princip jako u laserovch obraz msto laseru vykresluje ada miniaturnch LED diod (Light Emitting Diode).Kad dioda me vytvoit samostatn obrazov bodLED tiskrna

Princip:Termick, bubble jet ohev kapek inkoustu na cca 300st C HP, Canon, LexmarkPiezoelektrick Piezoelektrick krystal je destika, kter je schopna mnit svj tvar. Funguje tedy jako mikroskopick pumpika, kter je schopna vystelit kapku inkoustu na papr; vy rychlost tisku - Epson

Fototisk u CMYK se ned udlat svtl odstn proto dodaten npln light

Inkoustov tiskrnyZdroj: immaging.org

Inkoustov tiskrna - CMYK

CANON S-520

Zdroj: http://www.theshopperwizard.com/?p=1582Tryskov (inkoustov) tiskrny

Tisknou pomoc teplaDv podkategorie spmm tiskem a termotransferov (mezi hlavou a paprem je flie, ze kter se barva teplem penese na mdium)Termln tiskrny

Princip: papr se pesn zachyt v bubnu, kter se pomalu ot. Pes takto upnut papr pejd barvonosn flie, ze kter se pen barvivo (barevn vosk) v bodech, kde se m tisknout. Tisk je 3 nebo 4 prchodov. Pi kadm prchodu (jedna otka bubnu) se pen jedna zkladn barva. Tiskov hlava je tvoena topnmi keramickmi tlsky v jedn ad (asi 300 na palec). Barvonosn vosk se roztav a penese na papr. Cel barevn spektrum, tzn. vytvoen libovolnho barevnho tnu se provd tak, e v matici tiskovch bod, nap. 5x5, se vypluj nkter jejich body jednou ze ty zkladnch barev.

Voskov (subliman) tiskrnyVoskov tiskrny

Velkoformtov tiskrnaA0 ka 84,1 cmA1 ka 59,4 cmPlottery

3d tiskrny

3D tiskrny ukzka tisku

Run (hand-held)Plon (stoln, flatbed)FilmovBubnov (drum) rotujc vlecFilmov diapozitiv na rotujcm bubnu+statick snmac lampa3D pomoc laserovch paprsk se nasnm objekt

ScanneryScannery

Principem scanneru je snmac prvek, kter pevede odraen svtlo na elektrick signl.

Snmac prvek: CCD (Charge Coupled Device) Jako zdroj svtla pouvaj "chladnou" katodovou lampu -zivku, odraen svtlo pomoc zrcadel a oek penej na CDD idloCIS (Contact Image Sensor)pouv pouze jeden dek senzor, umstnch co nejble papru. Zdrojem svtla jsou ti dky LED diod v zkladnch barvch, integrovanch pmo do tec hlavy. Tm se eliminuje optick systm (zrcadla a oky), sniuje cena scanneru a prodluuje ivotnost snmac hlavy. Nevhoda nelze snmat filmy.

ScannerySCSI

USB

Pipojen scanneru

Snmac prvekLampaOptika - zaost odraen paprsekMechanika posun lampouElektronika d scanovnsti scanneruCo je to OCR?Optical Character Recognition optick rozpoznvn znak a jejich pevod do textovho souboruCo je to moar?ruiv efekt, kter vznik pekrvnm nebo interferenc dvou pravidelnch a jen mlo odlinch rastrScanneryOptick rozlien (DPI)Hardwarov, softwarovBarevn hloubka Udv mnostv odstn barev, kter je schopen skener nasnmat, v bitech (nap. 24-bitov)DenzitaDenzita je dekadickm logaritmem opacity; opacita je pomr intenzity dopadajcho svtla ku intenzit odraenho svtla. Denzita zcela irho materilu je 0.Rychlost snmnPdavn zazen

Multifunkn zazen spojuj tiskrnu a scanner + funguje jako autonomn koprka.Hodnocen scannerLaserov, ultrazvukov, mechanick3d scannery

Dotykov scanner MicroscribeHandyscan 3DSnmac prvek CCD, CMOSKompaktn, zrcadlovkyPomr stran kinofilm 3:2 dig.kompakt: 4:3Zrcadlovky svtlo prochzejc objektivem se pes zrcadlo odr na hranol do hledku fotograf vid pesn to co fotFull-frame (36x24 mm)Klasick kinofilm odpovd nejmn 8 MPxDigitln fotoapartyPoet bod snmacho prvku MPxKvalita objektivuKvalita automatickho ostenKapacita pamov kartyVdr bateriHodnocen digitlnch fotoapartExpozice:Clona m vy slo tm men otvor reguluje mnostv svtla prochzejcho objektivemas d zvrku po jakou dobu vstupuje svtlo, udv se v zlomcch sekund tj. vt slo men asISO

Digitln fotografieDigitln fotoaparty - baterieElektroda a elektrolytParametry:NaptProudDoba, po kterou je schopna U a I dodvatKapacita baterie Vybjec kivkaPamov efektPoet nabjecch cyklSamovybjen ztrc kapacitu i kdy se nepouv

Zpsob pipojen perifernch zazenKlvesnice, myi a polohovac zazenPC99Konektory RS232, paraleln, USB, Tiskrny typy a principPlotteryScannery rozdlen, parametry, OCRDigitln fotoaparty

Perifern zazen - shrnut