Click here to load reader

Zajednička · PDF file koji su nastali nakon partikularne havarije kako bi se umanjila dodatna šteta tj. kako bi se svi spasili 4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 11. Uvjeti da

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zajednička · PDF file koji su nastali nakon partikularne havarije kako bi se umanjila...

 • Zajednička havarija pojam, glavne osobitosti

  Pomorsko pravo, 3.N.

 • Partikularna (zasebna) havarija

  Izvanredna šteta, gubitak ili trošak Na pomorskoj imovini

  �posada, brod, teret i vozarina Tijekom plovidbenog pothvata

  �za vrijeme bilo kojeg posla koji podrazumijeva plovidbu, tj. rad na moru

  Glavna karakteristika �izvanrednost

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 2

 • Što ćemo danas naučiti? • objasniti ćemo koje su glavne osobitosti zajedničke

  havarije • shvatit ćemo razliku između pravnih pojmova

  zasebne i zajedničke havarije • povezati gradivo iz havarija s primjenom prava u

  svakodnevnom životu – uočiti važnost formulacije pravnih akata

  Napomena: namjerno će se koristiti i hrvatski i međunarodni izrazi!

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 3

 • Što je na pozadini slajda?

  Kip Apoksiomena u moru blizu Palaciola

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 4

 • Kakva je veza između Apoksiomena i pomorskog prava?

  Kako je kip završio na mjesto gdje je pronađen? Koliko vrijedi (danas i nekad)? Što je mogao reći vlasnik broda kada je stigao na odredište bez kipa?

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 5

 • Kakva je veza između Apoksiomena i pomorskog prava?

  Da li je vlasnik broda morao platiti odštetu? Je li radi toga bankrotirao?

  Lex Rhodia de Jactu

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 6

 • Lex Rhodia de jactu

  • prethodnik pomorskih zakona iz 800. g.p.n.e. • nije sačuvan nijedan pisani primjerak, ali se

  spominje u Rimskom pravu •…ako se teret baci u more u svrhu spašavanja,

  gubitak će nadoknaditi svi koji su imali koristi od toga….

  •…ako ipak brod potone, spašeni ne moraju sudjelovati u nadoknadi gubitka…

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 7

 • Lex Rhodia de jactu

  • temelji pravnog instituta zajedničke havarije � ako se dio imovine spasi, vlasnici te imovine

  zajednički doprinose nadoknadi gubitka � nadoknađuje se vrijednost koja je proporcionalna

  vrijednosti imovine vlasnika na brodu • zajednička havarija

  = generalna havarija = general average

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 8

 • 4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 9

  20 vreća brašna 10.000

  Prazne palete 2.000

  40 kutija s televizori

  ma 50.000

  30 kartona s bananama

  15.000

  Limena ambalaža

  12.000

  Bale sijena 2.000

  20 kutija stakla 20.000

  Palete s jabukama

  25.000

  Slike za izložbu u SAD

  250.000

  Partikularna havarija

  Oštećeno u gašenju

  20 vreća brašna 10.000

  40 kutija s televizori

  ma 50.000

  Bačeno u more da se ne zapali

  Bale sijena 2.000

 • • Trošak partikularne havarije plaća brodar sam

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 10

  • Trošak tereta oštećenog u gašenju i tereta bačenog u more (ukupno 62.000) nadoknaditi će brodar i vlasnici spašenog tereta

  •Najveći doprinos će dati: ____________ •Najmanji doprinos će dati: _____________

 • Zajednička (generalna) havarija

  sastoji se u tome da vlasnici spašenih interesa (broda, tereta,…)

  doprinose nadoknadi šteta i troškova koji su nastali nakon partikularne havarije

  kako bi se umanjila dodatna šteta tj. kako bi se svi spasili

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 11

 • Uvjeti da se primijeni institut zajedničke havarije:

  1. zajednička havarija (nadoknada štete) se mora unaprijed dogovoriti u ugovoru

  2. mora se spasiti barem dio broda i dio tereta

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 12

 • 4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 13

  • Trošak tereta oštećenog u gašenju i tereta bačenog u more (ukupno 62.000) nadoknaditi će brodar i vlasnici spašenog tereta

  SAMO AKO JE TAKO UGOVORENO! TADA JE TO ZAJEDNIČKA HAVARIJA!

 • Zajednička havarija

  • nisu same štete gubici i troškovi nastali nakon zasebne havarije, (jer bi se oni dogodili u svakom slučaju)

  • jesu štete gubici i troškovi nastali nakon zasebne havarije ako će ih pomoći nadoknaditi i vlasnici tereta!

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 14

 • Kome se isplati ugovoriti zajedničku havariju:

  brodaru ili vlasniku tereta?

  Brodaru! �u slučaju štete vlasnici tereta mu

  pomažu u nadoknadi štete!

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 15

 • Što sve može biti zajednička havarija

  U skladištu iz slajda 9 to je: • teret koji se oštetio tijekom gašenja • teret koji smo bacili u more

  Da li npr. nasukanje ili potonuće može biti zajednička havarija? (Čitaj: da li se može brod nasukati ili potopiti kako bi se umanjila veća šteta?)

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 16

 • Z a k lj u č a k

  Gotovo svaka šteta, trošak ili gubitak može biti

  i zasebna (partikularna) i zajednička (generalna) havarija

  ovisno o tome kako je nastala te tko će preuzeti nadoknadu štete,

  odnosno je li zajednička havarija ugovorena ili ne.

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 17

 • Tethys

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 18

 • Ako ste bili dobri……

  4.3.2018. 16:35 Zajednička havarija 19