Click here to load reader

Zagadki, ciekawostki, quizy i inne zabawy! - · PDF fileZagadki, ciekawostki, quizy i inne zabawy! Ołówek i długopis w dłoń! Ruszaj na wyprawę odkrywcy! ZAGADKI I QUIZ Y W KINACH

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zagadki, ciekawostki, quizy i inne zabawy! - · PDF fileZagadki, ciekawostki, quizy i inne...

Zagadki, ciekawostki, quizy i inne zabawy! Owek i dugopis w do! Ruszaj na wypraw odkrywcy!

Z A G A D K I I Q U I Z Y

W KINACH OD 23 MARCA

Liczba filmowanych gatunkw:

38 gwnych gatunkw

Operatorzy kamery i asystenci operatorw:

38

Ekipa filmowa:Okoo 100 osb cznie

w Wielkiej Brytanii i w Chinach

Kraje, w ktrych filmowano

22

1. W W W . E A R T H O N E A M A Z I N G D A Y . C O M

WITAJW NIEZWYKYM DNIU NA ZIEMI!

Pord niezliczonych gwiazd i galaktyk naszego rozlegego ukadu soneczne-go tylko jedna planeta stworzya warun-

ki, w ktrych kwitnie ycie: nasza niesamo-wita planeta, Ziemia. Ten zadziwiajcy wiat, Ziemia, gdzie rozcigaj si ogromne kon-tynenty i bajkowe oceany, jest rwnie do-mem zdumiewajcej liczby gatunkw dzikich i cudownych stworze, ktrych dzie czsto zaczyna si w bardzo podobny sposb do naszego: wraz ze wschodem Soca.

Film ZIEMIA. NIEZWYKY DZIE Z Y-CIA PLANETY zabiera nas w 24-godzinn podr, w czasie ktrej, pod okiem

przewodnika Soca, odkryjemy nasz wyjtkow planet. Spotykamy naszych wsplokatorw, kiedy wybudzaj si ze snu w bujnej dungli, na zielonych rwninach, su-chych pustyniach i w mronych, arktycznych krainach. Za chwil zajm si swoimi spra-wami, bd polowa, drzema, szuka part-nera i dobrze si bawi lub przeywa mro-ce krew w yach przygody! Zagbiajc si w wiat jednorocw i pingwinw, leniw-cw i kaszalotw, kolibrw i jtek odkryjemy przede wszystkim jedn rzecz: nie ma bar-dziej zapierajcego dech w piersi dowiad-czenia, ni jeden dzie na Ziemi.

10 lat od wiatowego

sukcesu filmu ZIEMIA,

BBC EARTH FILMS

zaprasza na kolejn filmow

przygod zatytuowan ZIEMIA.

NIEZWYKY DZIE Z YCIA

PLANETY. Ta niezapomniana

produkcja wcignie zarwno

dzieci, jak i dorosych - doskonaa

rodzinna bonanza. Narratorem

filmowej przygody jest zdobywca

nagrd Akademii Filmowej,

ROBERT REDFORD. Powstaa

ona pod reyserskim okiem

znakomitego RICHARDA DALEA,

PETERA WEBBERA ORAZ FANA

LIXINA, za producentem jest

STEPHEN McDONOGH z BBC

EARTH FILM oraz dwaj najlepsi

twrcy filmw przyrodniczych

NEIL NIGHTINGALE i MYLES

CONNOLLY.

PANDA KOLIBER KASZALOT

TRE

Na kadej stronie znajduje si soneczko. Jeli chcesz wszystkich obudzi, nie zapomnij

go pokolorowa!

Ta badylarka mieszka w Wielkiej Brytanii

Kade zwierz zamieszkuje fascynujcy kraj w materiale zamiecilimy ciekawostki oraz

miejsca, abycie na kocu mogli zestawi zwierzta z zaktkami, w ktrych wystpuj!

CIEKAWOSTKA

2. W W W . E A R T H O N E A M A Z I N G D A Y . C O M

Znajd sowa

Kiedy budzisz si rano, razem z Tob budzi si rwnie tysice niesamowitych stworze na caej planecie! Poznaj je rozwizujc quizy, dowiadujc si ciekawych rzeczy i dopasowujc zwierzta do ich naturalnego rodowiska.

Pom maej zebrze bezpiecznie przeprawi si przez rzek; przeczytaj legend o narwalu i poznaj wiele niesamowitych stworze zamieszkujcych planet Ziemia.

Sprawd, ile sw moesz znale w kwadracie poniej. Wszystkie zwizane s z wszechwiatem, do ktrego naley nasza planeta!

S l o n c eP l a n e t a

O c e a nN i e b o

Z i e m i aG w i a z d y

W s z e c h s w i a tS y s t e m s l o n e c z n y

K s i e z y c

-

-

CO KRYJE SI W ZESTAWIE WICZE I ZAGADEK TEJ KSIECZKI?

N A D C H O D Z I S L O N C E !C Z A S N A S N I A D A N I E !

I N T E L I G E N T N E S T W O R Z E N I A !P R Z E D Z I W N E I W S P A N I A L E

W S Z Y S T K I E S T W O R Z E N I A , D U Z E I M A L E !S L O N C E Z A C H O D Z I !

Z A P A D A Z M R O KT W O J A K O L E J !

W Y C I N A N K I

Ten leniwiec karlowaty mieszka

w Panamie-

Pokoloruj nas!

3. W W W . E A R T H O N E A M A Z I N G D A Y . C O M

NADCHODZI SOCEFUNDAMENTEM YCIA NA NASZEJ PLANECIE

JEST PEEN MAGII TANIEC ZIEMI I SOCA.

Odlego soca od naszej planety jest wystarczajca, aby zapewni yjcym na niej stworzeniom, rolinom i siedliskom

dajc ycie energi, a jednoczenie zagwarantowa ochron przed jego

palcym arem. Doskonaa rwnowaga pozwala yciu na Ziemi toczy si nieustannie ju od milionw lat. Kiedy Ziemia obraca si wok wasnej osi

noc zaczyna przechodzi w dzie, a soce zalewa planet swoim wiatem. Daje ono zwierztom i rolinom niezbdn energi,

przepdzajc nocnych owcw do ich kryjwek i budzc inne stworzenia ze snu.

Soce sprawia, e woda paruje z ziemi i mrz przeksztacajc

si w chmury, ktre s rdem potrzebnego wszystkim stworzeniom deszczu.

Czy moesz pokolorowa obrazek i wyczarowa pikny wschd soca, ktry pomoe zwierztom obudzi

si ze snu? Wykorzystaj czerwienie, cie i pomaracze,

a wykreujesz przepikny zachd!

Roliny czerpi soneczn energi i wykorzystuj j

w procesie zwanym fotosyntez, dziki czemu rosn!

CIEKAWOSTKA

4. W W W . E A R T H O N E A M A Z I N G D A Y . C O M

Ta zebra mieszka w Kenii.

Panda zyje w Chinach

CZAS NA NIADANIE!

Co dzi jade na niadanie? Chcesz wiedzie, co wniadaniowym menu maj rne zwierzta?

Oto rzadki okaz pandy wielkiej, ktra spragniona jest swego niadania. Przeczesuje okolic wposzukiwaniu pdw bambusa, roliny podobnej do drzewa, ktra Tobie lub mnie raczej by nie smakowaa. To jednak niemal jedyna rzecz, ktr lubi je panda. Na szczcie dla niej, rolina ta jest jedn znajszybciej rosncych na Ziemi wzbija si ku socu zprdkoci jednego milimetra na minut! Poniewa panda dopiero si budzi, jej niadanie zdyo ju wyrosn obok niej.

SOCE WSZYSTKICH OBUDZIOI ZWIERZTA S GODNE.

A tu widzisz ma zebr. Ma tylko 10 dni i jest bardzo dzielna. Umiaa ju chodzi zaledwie godzin po przyjciu na wiat! Teraz chciaaby zje niadanie, ale musi przej na drug stron rwcej rzeki przecinajcej rwnin w jej rodzinnej Afryce, eby dosta si do bujnej zielonej trawy.

Pandy spdzaj na jedzeniu nawet 14 godzin dziennie.

CIEKAWOSTKA

Grup zebr nazywa si stadem.

CIEKAWOSTKA

Czy pomoesz jej przeprawi si przez rzek, omin hipopotamy, krokodyle i bezpiecznie dotrze na drugi brzeg?

START

Czy mozesz narysowac wokolo pandy duzo pedw bambusa, zeby miala wiecej do zjedzenia i by mogla nakarmic swoje mlode?

Pokoloruj nas!

5.

Potrafisz skaka wysoko jak serwal, macha ramionami jak koliber, klaska

goniej ni klika kaszalot albo ociera si o drzewo jak niedwied?

W W W . E A R T H O N E A M A Z I N G D A Y . C O M

INTELIGENTNE STWORZENIA!

Oto serwal. Zamieszkuje afrykask sawann, gdzie trawa jest tak wysoka, e zasania zwierzciu widok. Dlatego serwal

posiad pewn bardzo pomocn umiejtno. Atakuje swoje ofiary z trzymetrowego wyskoku.

Serwal mieszka w Afryce

Ten may kolega to koliber, ktry potrafi macha skrzydekami 80 razy na sekund. A jak szybko Ty umiesz macha rkami? Zanurza dugi dziobek w przepysznym nektarze ponad tysic razy dziennie. Taka ilo posikw zapewnia malestwu potrzebn mu energi! My chyba bymy tyle nie zjedli, prawda?

Kolibry zamieszkuja tereny EkwadoruKaszalot spermacetowy moe pochwali si pewnym niezwykym talentem. Jest w zasadzie najgoniejszym stworzeniem na ziemi. Wydaje z siebie podobne klikaniu dwiki, ktre sw moc przewyszaj nawet te wydawane przez silnik odrzutowy!

Naturalnym srodowiskiem kaszalota sa oceany

TERAZ KIEDY ZWIERZTA SI OBUDZIY I NAJADY, MOG POCHWALI SI DRZEMICYMI

W NICH NIEZWYKYMI TALENTAMI.

W grach pojawio si lato i niedwied musi zrzuci zimowe futerko. Do pomocy wykorzysta drzewo, o ktre bdzie ociera si plecami.

Niedzwiedzie bra zowe zyja w P lnocnej Ameryce-

Pokoloruj mnie!

6. W W W . E A R T H O N E A M A Z I N G D A Y . C O M

PRZEDZIWNE I WSPANIAEZDARZA SI, E PROMIENIE SOCA PIESZ NA POMOC NAWET PODWODNYM STWORZENIOM. TEN DZIWNY ZWIERZ TO NARWAL.

KIEDY SOCE TOPI LD I TWORZY TUNELE MIDZY JEGO WIELKIMI ODAMAMI, NARWALE MOG SWOBODNIE POKONYWA

OGROMNE POKRYWY LODOWE.

Narwale nale do niezwykej rodziny wielorybw narwalowatych. Ze wzgldu na mierzcy ponad 2 metry i70 centymetrw skrcony spiralnie rg wystajcy zich gowy, zwane s rwnie morskimi jednorocami. Tak naprawd ten rg to zb, albo kie.

Tajemnic pozostaje odpowied na pytanie, po co narwalom kie. aden naukowiec nie znalaz dla niego zastosowania. Te agodne stworzenia zpewnoci nie wykorzystuj go do polowania. Majestatycznie pikny narwal ijego rg pozostaj jedn znajwikszych nierozwizanych zagadek morskiego wiata.

Pomozesz narwalom znalezc droge przez

topniejacy ld?

WEIRD AND WONDERFULWIEDZIAE O TYM? PORA NA OPOWIE!

Pokoloruj mnie!

7. W W W . E A R T H O N E A M A Z I N G D A Y . C O M

Eskimosi lubi opowiada legend o tym tajemniczym stworzeniu z Morza Arktycznego, ktre jest ich ssiadem w skutej lodem krainie na dalekiej pnocy naszej planety.

Legenda o narwalu

Legenda gosi, i pierwszym narwalem bya dzielna niewiasta z dugim warkoczem, parajca si owiectwem.

Dbaa o to, aby jej plemi nie cierpiao z godu w trakcie dugich, mronych zim.

Pewnego dnia, kiedy polowaa w skutym lodem ocenie dostrzega ogromny, ciemny ksztat wieloryba.

Zdecydowaa, e na niego zapoluje. Jednak wieloryb by znacznie wikszy i silniejszy od niej.

Podczas miertelnej potyczki owczyni aowaa, e nie wybraa atwiejszego przeciwnika. Walczya o swoje ycie w zimnych wodach oceanu, ale olbrzymi wieloryb nie chcia si podda.

Dzielna owczyni nigdy ju nie wrcia do swoich ludzi. Legenda gosi, e spiralny kie narwala to jej dugi warkocz.

Search related