Zaga‘enje balastnim vodama s brodova - glavna problematika

 • View
  225

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Zaga‘enje balastnim vodama s brodova - glavna problematika

 • Zagaenje balastnim vodama s brodova

  - glavna problematika balastnih voda je unos neautohtonih biljnih i

  ribljih vrsta iz jednog specifinog ekostustava mora u sasvim

  drugi na drugom kraju svijeta putem brodskog balasta

  - donesena je posebna konvencija koja regulira problematiku

  balasta:

  International Conventions for the Control and Management of

  Ships ballast Waters and Sediments (BWM) 14. veljae 2004.

  - stupa na snagu 12 mjeseci nakon to je ratificira 30 zemalja koje

  posjeduju 35% svjetske BRT tonae

  - posljedica unosa neautohtonih organizama u pojedina podruja

  izaziva teke i dugotrajne posljedice

 • - posljedice se odnose na :

  - morski biljni i riblji svijet (nestanak pojedinih vrsta

  ili nekontrolirano razmnoavanje drugih vrsta)

  - trajni poremeaj ravnotee ekosustava odreenog podruja

  - komercijalne ljudske djelatnost uz more i priobalje

  - kvalitetu ivljenja uz more i priobalje

  - do sada jos nije pronaeno kvalitetno rijeenje za nekodljiv i komercijalno

  prihvatljiv tretman balastnih voda

  - obaveza je brodova da na otvorenom moru izmjene cijelokupni balast iz

  balastnih tankova

 • Obveza brodova da na otvorenom

  moru izmjene brodski balast

 • Izvori oneienja SB

  VODA

  BALASTNA VODA

  ALGE VIRUSI BAKTERIJE

  GLJIVE PRAIVOTINJE RIBE

  OSTALI KRALJE NJACI

 • Veliina morskih organizama i propusnost pojedinih

  vrsta proiavaa u mikrometrima

  FILTRI OD

  TKANINE

  MEMBRANSKI FILTRI

  ULTRA

  PROIIVAI

  MIKRO PROIIVAI

  GRANULARNI PROIIVAI

  0 1000

  PROTOZOA

  BAKTERIJE

  VIRUSI

  VRSTE ESTICE

  ZOOPLANKTON

  DINOFLAGELLATE ALGE

  DINOFLAGELLATE CISTE

  MREICE

  0,1 1001010,010,001

  NANO PROIIVAI

  ANTI OSMOSKE

  MEMBRANE

 • OBRADA BALASTNE VODE

  FIZIKALNA

  CENTRIFUGALNA

  SEPARACIJA

  TOPLINSKA OBRADA

  ZRAENJE

  ULTRALJUBIASTO

  GAMA

  MIKROVALNO

  ADSORPCIJA

  GRAVITACIJSKA

  SEPARACIJA

  SEDIMENTACIJA

  FLOTACIJA

  PROIAVANJE

  GRANULARNO MEMBRANSKO FILTERSKO

  BEZ

  ZGRUAVANJA

  ZGRUAVANJEM

  Al-SULFATOM

  Fe-SULFATOM

  Fe-KLORIDOM

  Al-KLORIDOM

  KATION-POLIMERIMA

  KEMIJSKA

  ORGANSKI

  BIOCIDI

  ANORGANSKI

  OZON

  KLOR

  VODIK-PEROKSID

  KLOR-DIOKSID

  KLORAMIN

  BROM

  DEOKSIDACIJA

  PROMJENA PH

  PROMJENA

  SALINITETA

  OBRADA TALOGA

  ZGUNJAVANJE

  FILTERSKE

  PREE

  CIJEENJE / SUENJE

  PREE S REMENJEM

  VAKUUMSKI

  FILTERI

  CENTRIFUGALNI

  SEPARATORI

  GAENIM VAPNOM

  DEZINFEKCIJA

  TOPLINSKA

  GAMA ZRAKAMA

  MIKROVALNA

  PASTERIZACIJA

  RASPADANJE

  TALOGA

  ODLAGANJE BALASTNE VODE ILI TALOGA

  ODLAGANJE U MORE ODLAGANJE NA KOPNU SPALJIVANJE

 • Koliina balasta koji brod moe ukrcati ovisi o tipu i veliini broda

  Koliina balasta prema veliini i vrsti broda

 • isputene balastne vode u Mediteranu od 1999 do 2003

  isputene balastne vode u Mediteranu od 1999 do 2003

 • Koliina balastnih voda u etiri najugroenije zemlje za 2005.

 • Od 1999 do 2003, 50% balastnih voda dolo je u Mediteran iz sjeverozapadne Europe i 40% sjeveroistone Amerike

 • Prijava balastnih voda Ballast Water Reporting Form

 • Izvori oneienja STB

  BIOCIDNE PREVLAKE

  NA BAZI BAKRA

  OSTALE

  NA BAZI KOSITRA

  TETNI MORSKI ORGANIZMI

  SAKUPLJANJE VODE OBRATANJE

  TRUP PROPELER

  PODVODNI

  OTVORI LANANIK

  PALUBA SPREMNICI

  ZATITNE

  PREVLAKE

  ABRAZIVNA

  SREDSTVA

  GRADNJA BRODA I ODRAVANJE

  EKSPLOATACIJA BRODA

 • Biocidne prevlake zato ih trebamo?? Ratni brodovi: brzina, spremnost za rat,

  smanjivanje buke

  Islk_Navy.ppt

 • Putniki brodovi: stizanje na vrijeme, smanjivanje trokova goriva

 • Tankeri i brodovi za rasute terete: smanjivanje trokova goriva i odravanja

 • Brzi brodovi: uteda goriva, brzina, minimalno troenje motora

 • Sluzavo obratanje: 1~2 % poveanje otpora

 • Obrataj u obliku korjenja: porast otpora do 10%

  Enteromorpha (zelena) Ectocarpus (smee)

 • Obrastanje koljaka: poveanje otpora za 40%

 • Problem obrastanja: via temperatura mora = vee obrastanje

 • glavni putovi rasutog tereta

 • glavni putovi transporta nafte

 • Opasnost:

  - biocidne prevlake na bazi tributilina (TBT)

  - osim to isputaju jaki otrov (TBT), slojevi ovih premaza otpadaju

  kao krpe s brodskih trupova, taloe se na dnu mora i uzrokuju

  velike tete biljnim i ivotinjski zajednicama

  u listopadu 2001.g., odrana IMO diplomatska konferencija u Londonu na kojoj je bilo prisutno 76 zemalja

  dogovoren je tekst ugovora o biocidnim prevlakama te donesena nova konvencija:

  International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships (IMO-AFS Convention)

  konvencija je predviala zabranu primjene novih TBT prevlaka od 1/1/2003,

  te prestanak koritenja postojeih TBT prevlaka na brodovima od 1/1/2008.

  Stupila na snagu 17. rujna 2008.

 • Norme pojedinih drava za problematiku uporabe biocida na trupu broda

  prije stupanja na snagu konvencije

  KANADA

  NORME

  -Ministarstva zdravlja

  OGRANIENJA

  -TBT zabranjen za

  brodove manje od 25 m.

  -isputanje TBT-a ne

  vee od 4 mg/cm2/dan,

  -isputanje bakra ne

  vee od 40

  mg/cm2/dan,-TBT

  potpuno izbaciti iz

  upotrebe do 01.01.2003

  SAD

  NORME

  -federalne (EPA),

  -lokalne pojedinih drava.

  OGRANIENJA

  -TBT zabranjen za brodove manje od

  25 m.

  -isputanje TBT-a ne vee od

  4mg/cm2/dan,

  -sve prevlake na bazi TBT-a

  odobrene od EPA.

  EU

  NORME

  -Europske Komisije o biocidnim proizvodima

  (98/8/EC)

  OGRANIENJA (saetak)

  -TBT zabranjen za brodove manje od 25 m,

  -isputanje TBT-a ne vee od 4mg/cm2/dan,

  -isputanje bakra ne vee od 55 mg/cm2/dan,

  -nanoenje TBT pod kontrolom u

  brodogradilitima.

  JAPAN

  NORME

  -Vladinog

  industrijskog

  povjerenstva

  JSA/MTI

  OGRANIENJA

  -biocidi na bazi TBT-

  a zabranjeni

  Novi Zeland

  NORME

  -registrirane

  prevlake

  OGRANIENJA

  -biocidi na bazi

  TBT-a zabranjeni

  AUSTRALIJA

  NORME

  -registracija od strane (NRA)

  OGRANIENJA

  -TBT zabranjen za brodove

  manje od 25 m,

  -isputanje TBT-a ne vee od

  5 /cm2/dan.

  JUNA AFRIKA

  NORME

  - registrirane prevlake

  OGRANIENJA

  -TBT zabranjen za brodove

  manje od 25 m.