Zadarski filatelist broj 14

 • View
  242

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zadarski filatelist broj 14

 • Lipanj, 2011.Lipanj, 2011.

  Broj 14Broj 14Godina VIII.Godina VIII.

  Filatelija hobi kraljeva kralj hobija= =

 • Ratni brodovi u gradskoj luci 1903.

  Ratni brodovi u uvali Vrulje 1913.

  POTANSKE MARKE REPUBLIKE HRVATSKE

 • ZADARSKI FILATELISTGlasilo Hrvatskog fi latelistikog drutva Zadar

  Jurica VuetiPovijest pote i potanskog prometa u Zadru i okolici (XII.) Povijest pote i potanskog prometa u Zadru i okolici (XII.) ....................................... ....................................... 2

  Romeo Viskovi, Ivo ViskoviOni su dizajnirali hrvatske marke 1918. - 1919. i 1941. - 1945. (II.) Oni su dizajnirali hrvatske marke 1918. - 1919. i 1941. - 1945. (II.) ........................... ........................... 6

  Jurica VuetiZanimljivosti kod novih hrvatskih redovnih potanskih maraka Zanimljivosti kod novih hrvatskih redovnih potanskih maraka ................................ ................................ 1414

  Novo prigodno izdanje Novo prigodno izdanje ((Igor ernigoj) ) ......................................................................... ......................................................................... 1717

  Nove medalje za Zadarski fi latelist Nove medalje za Zadarski fi latelist ((Jurica Vueti) ) ..................................................... ..................................................... 1818

  Filatelistika izloba Don Bosco i salezijanci Filatelistika izloba Don Bosco i salezijanci ((Berislav Turudija) ) ................................... ................................... 2222

  Zadarskom igu drugo mjesto Zadarskom igu drugo mjesto ((Igor ernigoj) ) .............................................................. .............................................................. 2424

  Iz povijesti FD Zadar (XI.) Iz povijesti FD Zadar (XI.) ((Zdenko karpa) ) ................................................................. ................................................................. 2525

  Odrana redovita godinja skuptina Odrana redovita godinja skuptina ((Jurica Vueti) ) .................................................. .................................................. 2727

  Usvojen logotip drutvaUsvojen logotip drutva ............................................................................................ ............................................................................................ 2828

  Iz svijeta organizirane fi latelije i druge zanimljivosti Iz svijeta organizirane fi latelije i druge zanimljivosti ((Igor ernigoj) ) ............................. ............................. 2929

  Zadar na starim razglednicama Zadar na starim razglednicama ((Iz zbirke zadarskog kolekcionara Zvonimira uljka)

  SADRAJ

  Izdava: Hrvatsko fi latelistiko drutvo Zadar, Ulica don Ive Prodana 1, 23000 Zadar, p.p. 183. Internet: www.fi latelija.netGlavni urednik: Ante MurnUrednitvo: Romeo Viskovi, Igor ernigoj, Jurica VuetiOblikovanje: Igor ernigoj, Jurica VuetiGrafi ka priprema i tisak: JELICA knjigovenica i tisak, Zadar, www. jelica.hrNaklada: 170 primjeraka

  Glasilo izlazi dva puta godinje i dostavlja se svim lanicama Hrvatskog fi latelistikog saveza besplatno

 • 2

  Novinske marke

  I. izdanje 4 vrijedno-sti, nezupane, papir bez vo-doznaka, prikaz glave Mer-kura, frankaturna vrijednost: 1.1.1851. 31.5.1864. (osim svjetski poznate marke tzv. Crveni Merkur koja je putena u promet 21.3.1858., a vrije-dila je samo do 31.12.1858.).

  II. izdanje 2 vrijednosti, nezupane, papir bez vodo-znaka, prikaz lika cara Franje Josipa I., frankaturna vrijed-nost: 1.11.1858./16.3.1859. 31.5.1864.

  III. izdanje 1 vrijednost, nezupana, papir bez vodo-znaka, prikaz lika cara Franje Josipa I., frankaturna vrijed-nost: 21.12.1860. 31.5.1864.

  IV. izdanje - 1 vrijed-nost, nezupana, papir s vo-doznakom, prikaz carskog grba., frankaturna vrijednost: 1.6.1863. 31.8.1869.

  POVIJEST POTE I POTANSKOG PROMETA U ZADRU I OKOLICI ( XII. )

  RAZDOBLJE DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE ( IX. )RAZDOBLJE DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE ( IX. )

  Austrijske potanske marke u Zadru 1850. - 1918.

  V. izdanje - 1 vrijednost, nezupana, papir s vodozna-kom, prikaz glave Merku-ra, frankaturna vrijednost: 1.6.1867. 30.9.1900.

  VI. izdanje - 1 vrijednost, nezupana, papir s vodozna-kom, prikaz glave Merku-ra, frankaturna vrijednost: 1.12.1880. 31.12.1899.

  VII. izdanje - 4 vrijednosti, nezupane, pa-pir bez vodoznaka i bez lakiranih linija, pri-kaz glave Merkura, frankaturna vrijednost: 20.12.1899. 31.12.1916.

  VIII. izdanje - 4 vrijedno-sti, nezupane, papir bez vo-doznaka s lakiranim linijama, prikaz glave Merkura, fran-katurna vrijednost: 1901. 31.12.1916. Ove su marke izgledom identine markama VII. izdanja.

  IX. izdanje - 4 vrijedno-sti, nezupane, papir bez vo-doznaka, prikaz glave Mer-kura, frankaturna vrijednost: 1908/1910. 31.12.1916.

  U ovom lanku nastavaljam s opisivanjem prvih austrijskih potanskih maraka koje su bile u uporabi u Zadru i okolici do kraja 1918. godine.

 • 3

  VI. izdanje - 11 vrijednosti, zupane, papir bez vodoznaka, prikaz nominalne vrijednosti u pravokutnom okviru, crvena i plava boja, fran-katurna vrijednost: 1.10.1916. do utroka.

  VII. izdanje 6 vrijednosti, zupane, papir bez vodoznaka, pretisak PORTO i nove vri-jednosti na marke XV. i XVI. redovnog izdanja, frankaturna vrijednost: 21.10.1916./4.1917. do utroka.

  Marke za urnu potu

  I. izdanje 2 vrijednosti, zupane, papir bez vodoznaka, prikaz glave Merkura, frankaturna vrijednost: 1.10.1916. do utroka (marka no-minale 5 Hellera do 28.2.1918.).

  II. izdanje - 2 vrijednosti, zupane, papir bez vodoznaka, prikaz glave Merkura, franka-turna vrijednost: 15.5.1917. do utroka

  X. izdanje - 5 vrijedno-sti, nezupane, papir bez vo-doznaka s lakiranim linijama, prikaz glave Merkura, franka-turna vrijednost: 1.10.1916. do utroka.

  Porto marke

  I. izdanje 9 vrijednosti, zupane, papir s vodozna-kom, prikaz nominalne vri-jednosti u ovalnom okviru, smea boja, frankaturna vri-jednost: 1.2.1894./4.1895. 30.9.1900.

  II. izdanje 12 vrijednosti, nezupane, pa-pir bez vodoznaka, prikaz nominalne vrijedno-sti u ovalnom okviru, smea boja, frankaturna vrijednost: 12.1899./1.1900. do utroka.

  III. izdanje 12 vrijed-nosti, zupane, papir bez vo-doznaka, prikaz nominalne vrijednosti u ovalnom okvi-ru, smea boja, frankaturna vrijednost: 1900. do utro-ka. Ove marke su po izgledu identine markama II. Izda-nja.

  IV. izdanje - 11 vrijed-nosti, zupane, papir bez vodoznaka, prikaz nomi-nalne vrijednosti u pra-vokutnom okviru, crvena boja, frankaturna vrijednost: 1908/1.5.1910./15.5.1913. do utroka.

  V. izdanje - 2 vrijednosti, zupane, papir bez vodozna-ka, prikaz nominalne vrijed-nosti u pravokutnom okvi-ru, plava boja, frankaturna vrijednost: 16.7.1911. do utroka.

 • 4

  V. izdanje - 1 vrijednost, zupana, papir s vodoznakom, prikaz carskog grba, franka-turna vrijednost: 1.6.1890. 31.12.1899.

  Brzojavne markeI. izdanje 9 vrijednosti, zupane, pa-

  pir bez vodoznaka, prikaz lika cara Franje Jo-sipa I., frankaturna vrijednost: 1.8.1873. 31.12.1883.

  II. izdanje - 8 vrijednosti, zupane, pa-pir bez vodoznaka, prikaz lika cara Franje Jo-sipa I., frankaturna vrijednost: 1874./1875. 31.12.1883.

  Jurica Vueti

  Novinske taksene marke

  I. izdanje 1 vrijed-nost, nezupana, papir bez vodoznaka, prikaz carskog grba, frankaturna vrijednost: 1.3.1853. 31.10.1858.

  II. izdanje - 3 vrijedno-sti, nezupane, papir s vo-doznakom, prikaz carskog grba, frankaturna vrijed-nost: 1.11.1858./1.1.1859. 31.12.1899.

  III. izdanje 2 vrijedno-sti, nezupane, papir s vo-doznakom, prikaz carskog grba, frankaturna vrijednost: 6.1877. 31.12.1899.

  IV. izdanje - 2 vrijedno-sti, nezupane, papir s vo-doznakom, prikaz carskog grba, frankaturna vrijednost: 1.6.1890. 31.12.1899.

  Literatura1. Brumby, Martin, Dalmatia, York, 1997.2. Cividini, Dragutin, Potanski manipulativni igovi Hrvatske 1755 1918, Zagreb, 1994.3. Ercegovi, Velimir, Hrvatska fi latelija, Zagreb, 1995.4. Ferchenbauer, Urlich, sterreich 1850 1918, Handbuch und Spezialkatalog, Wien, 20005. Gabbini, Emanuele M., Storia Postale di Zara, Trapani, 1995.6. Mueller, Edwin, Handbook of the prestamp postmarks of Austria, New York, 1960.7. Novak, Grga, Prolost Dalmacije, Split, 2004.8. Petric, Nikola, Predfi latelistiki potanski igovi Hrvatske, Zagreb, 1999.9. Rukavina, Nikola. Prirunik igova predfi latelistikog i fi latelistikog doba, Zagreb, 1944.10. Staglii, Marija, Graditeljstvo u Zadru 1868 1988, Zagreb, 1988.11. ii, Ferdo, Povijest Hrvata, Split, 2004.12. Viacki, Vojin, Vojna pota i sanitet Vojne granice 1496 1871, Beograd, 2000

 • 5

  HISTORY OF MAIL AND POSTAL SERVICE IN TOWN OF ZADAR AND ZADAR`S AREA (XI.)

  PERIOD OF SECOND AUTRIAN DOMINATION (VIII.)

  Austrian postage stamps in Zadar since 1850 until 1918

  Summary

  In the period since 1850 until 1918 The Austrian postal service issued a total of 20 regular edition - Freimarken (169 marks), 3 commemorative issues (24 marks), 10 editions of newspaper stamps - Zeitungsmarken (27 marks), 7 issue of postage stamps - Portomarken (63 marks), 2 mar-ks for Publication urgent mail - Eilmarken (4 marks), 5 editions of newspaper revenue stamps - Zeitungsstempelnmarken (9 marks) and 2 issues telegraph stamps - Telegraphenmarken (17 mar-ks). Regular and commemorative stamps were used for franking of postal items to go; ordinary, recommended, value and urgent (until the appearance of marks for expedited mail) letters. These stamps are also used for further franking of postcards and other postal unit. Until the introduction of postage stamps, franking of missing payment is carried out by a postal o