19
Mat-1 datum kol cijena temelj 1.1. poč. stanje 50 kg 20 kn bilanca 5.1. kupljeno 30 26 primka 33 10.1. utrošeno 40 izdatnica 27 20.1. kupljeno 20 15.50 primka 105 25.1. utrošeno 30 izdatnica 124 26.1. kupljeno 30 40 primka 208 31.1. utrošeno 50 izdatnica 183 Evidentirati utrošak materijala a) FIFO količina vrijednost datum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo 1.1 bil poč x50 50 20 1000 1000 5.1. pri 33 kup x30 80 26 780 1780 10.1. izd 27 utr 40 40 20 800 980 20.1 pri 105 kup 20 60 15.50 310 1290 25.1 izd 124 utr 10 50 20 200 1090 utr 20 30 26 520 570 26.1 pri 208 kup 30 60 40 1200 1770 31.1 izd 183 utr 10 50 26 260 1510 utr 20 30 15.50 310 1200 20 10 40 800 400 130 120 10 3290 2890 400 b) LIFO - materijal se izdaje po zadnjoj, najmanjoj cijeni nabave - zalihe ostale u skladištu iskazane najstarijom nabavnom cijenom - sa x označavam one zalihe koje sam potrošio količina vrijednost datum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo 1.1 bil poč 50 50 20 1000 1000 5.1. pri 33 kup x30 80 26 780 1780 10.1. izd 27 utr 30 50 26 780 1000 utr 10 40 20 200 800 20.1 pri 105 kup x20 60 15.50 310 1110 25.1 izd 124 utr 20 50 15.50 310 800 utr 10 40 20 200 600 26.1 pri 208 kup x30 80 40 1200 1800 31.1 izd 183 utr 30 50 40 1200 600 utr 20 30 20 400 200 130 120 30 3290 3090 200 c) HIFO - prvo se uzima materijal najviše ulazne cijene - sa x označavam potrošene zalihe količina vrijednost datum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo 1.1 bil poč x50 50 20 1000 1000 5.1. pri 33 kup x30 80 26 780 1780 10.1. izd 27 utr 30 50 26 780 1000 utr 10 40 20 200 800 20.1 pri 105 kup 20 60 15.50 310 1110 25.1 izd 124 utr 30 30 20 600 510 26.1 pri 208 kup x30 60 40 1200 1710 31.1 izd 183 utr 30 30 40 1200 510 utr 10 20 20 200 310 utr 10 10 15.50 155 155 130 120 10 3290 3135 155 d) Ponderirana prosječna cijena na bazi zaliha - prosječna cijena se računa tako da se podijeli “saldo” sa “stanjem”, tj. ukupna vrijednost zaliha sa količinom, tj (7) = (10)/(6) , ali iz prethodnog retka! količina vrijednost datum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo 1.1 bil poč 50 50 20 1000 1000 5.1. pri 33 kup 30 80 26 780 1780 1

Zadaci za kolegij Računovodstvo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadaci za kolegij Racunovodstvo, PITUP, FOI

Citation preview

Page 1: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Mat-1

datum kol cijena temelj

1.1. poč. stanje 50 kg 20 kn bilanca5.1. kupljeno 30 26 primka 3310.1. utrošeno 40 izdatnica 2720.1. kupljeno 20 15.50 primka 10525.1. utrošeno 30 izdatnica 12426.1. kupljeno 30 40 primka 20831.1. utrošeno 50 izdatnica 183

Evidentirati utrošak materijala

a) FIFO

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1.1 bil poč x50 50 20 1000 10005.1. pri 33 kup x30 80 26 780 178010.1. izd 27 utr 40 40 20 800 98020.1 pri 105 kup 20 60 15.50 310 129025.1 izd 124 utr 10 50 20 200 1090

utr 20 30 26 520 57026.1 pri 208 kup 30 60 40 1200 177031.1 izd 183 utr 10 50 26 260 1510

utr 20 30 15.50 310 120020 10 40 800 400

130 120 10 3290 2890 400

b) LIFO- materijal se izdaje po zadnjoj, najmanjoj cijeni nabave- zalihe ostale u skladištu iskazane najstarijom nabavnom cijenom- sa x označavam one zalihe koje sam potrošio

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1.1 bil poč 50 50 20 1000 10005.1. pri 33 kup x30 80 26 780 178010.1. izd 27 utr 30 50 26 780 1000

utr 10 40 20 200 80020.1 pri 105 kup x20 60 15.50 310 111025.1 izd 124 utr 20 50 15.50 310 800

utr 10 40 20 200 60026.1 pri 208 kup x30 80 40 1200 180031.1 izd 183 utr 30 50 40 1200 600

utr 20 30 20 400 200 130 120 30 3290 3090 200

c) HIFO- prvo se uzima materijal najviše ulazne cijene- sa x označavam potrošene zalihe

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1.1 bil poč x50 50 20 1000 10005.1. pri 33 kup x30 80 26 780 178010.1. izd 27 utr 30 50 26 780 1000

utr 10 40 20 200 80020.1 pri 105 kup 20 60 15.50 310 111025.1 izd 124 utr 30 30 20 600 51026.1 pri 208 kup x30 60 40 1200 171031.1 izd 183 utr 30 30 40 1200 510

utr 10 20 20 200 310utr 10 10 15.50 155 155

130 120 10 3290 3135 155 d) Ponderirana prosječna cijena na bazi zaliha- prosječna cijena se računa tako da se podijeli “saldo” sa “stanjem”, tj. ukupna vrijednost zaliha sa količinom, tj (7) = (10)/(6) , ali iz prethodnog retka!

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1.1 bil poč 50 50 20 1000 10005.1. pri 33 kup 30 80 26 780 178010.1. izd 27 utr 40 40 22.25 890 89020.1 pri 105 kup 20 60 15.50 310 120025.1 izd 124 utr 30 30 20 600 60026.1 pri 208 kup 30 60 40 1200 180031.1 izd 183 utr 50 10 30 1500 300

130 120 10 3290 2990 300

1

Page 2: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Mat-2

datum kol / kg cijena temelj

1 kupljeno 3150 1 500 primka 102. kupljeno 6800 1 800 primka 153. utrošeno 1750 izdatnica 184. kupljeno 2650 1 430 primka 225. vraćeno 1700 povratnica 86. utrošeno 7200 izdatnica 20

Evidentirati utrošak materijala po LIFO metodi

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1. primka 10 kup 3150 3150 1 500 4 725 000 4 725 0002. primka 15 kup 6800 9950 1 800 12 240 000 16 965 0003. izdatnica 18 utr 1750 8200 1 800 3 150 000 13 815 0004. primka 22 kup 2650 10 850 1 430 3 789 500 17 604 5005. povratnica 8 vra 1700 12 550 1 800 3 060 000 20 664 5006. izdatnica 20 utr 2650 9 900 1 430 3 789 500 16 875 000

utr 4550 5350 1 800 8 190 000 8 685 000 12 600 7 250 5 350 20 754 500 12 069 500 8 685 000

Mat-3

datum kol / kg cijena temelj

1 kupljeno 4750 3 500 primka 102. kupljeno 6180 4 800 primka 153. utrošeno 6750 izdatnica 184. utrošeno 3200 izdatnica 195. vraćeno 1700 povratnica 8

Evidentirati utrošak materijala po HIFO metodi

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1. primka 10 kup 4750 4750 3 500 16 625 000 16 625 0002. primka 15 kup 6180 10930 4 800 29 664 000 46 289 0003. izdatnica 18 utr 6180 4750 4 800 29 664 000 16 625 000

utr 570 4180 3 500 1 995 000 14 630 0004. izdatnica 19 utr 3200 380 3 500 11 200 000 3 430 0005. povratnica 8 vra 1700 4080 3 500 5 950 000 9 380 000

12 600 7 250 5 350 46 289 000 36 909 000 9 380 000

Mat-4

datum kol / kg cijena temelj

1 kupljeno 3150 1 500 primka 102. kupljeno 6180 1 800 primka 153. utrošeno 1750 izdatnica 204. kupljeno 2650 1 4305. vraćeno 1700 povratnica 86. utrošeno 7200 izdatnica 25

a) Evidentirati utrošak materijala po FIFO metodi

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1. primka 10 kup 3150 3150 1 500 4 725 000 4 725 0002. primka 15 kup 6180 9330 1 800 11 124 000 15 849 0003. izdatnica 20 utr 1750 7580 1 500 2 625 000 13 224 0004. primka 20 kup 2650 10 230 1 430 3 789 500 17 013 5005. povratnica 8 vra 1700 11 930 1 500 2 550 000 19 563 5006. izdatnica 25 utr 3100 8830 1 500 4 650 000 14 913 500

utr 4100 4730 1 800 7 380 000 7 533 500 11980 7250 4730 19 683 500 12 105 000 7 533 500

b) Evidentirati utrošak materijala po LIFO metodi

količina vrijednostdatum temelj sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1. primka 10 kup 3150 3150 1 500 4 725 000 4 725 0002. primka 15 kup 6180 9330 1 800 11 124 000 15 849 0003. izdatnica 20 utr 1750 7580 1 800 3 150 000 12 699 0004. primka 20 kup 2650 10230 1 430 3 789 500 16 488 5005. povratnica 8 vra 1700 11930 1 800 3 060 000 19 548 5006. izdatnica 25 utr 2650 9280 1 430 3 789 500 15 759 000

utr 4550 4730 1 800 8 190 000 7 569 000 11980 7250 4730 19 638 500 12 069 500 7 569 000

2

Page 3: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Mat-5

Otvorite analitičku evidenciju materijala na zalih (nacrtajte kartice) za ove primljene pošiljke:

Dobavljač Materijal Količina (kg) Cijena

“Jedinstvo” A 720 3 150

“Jedinstvo” B 200 5 600

“Novost” A 320 3 300

“Novost” B 100 5 850

“Modex” A 940 3 000

“Modex” B 470 6 000

Utrošeno A 1580

Utrošeno B 470

Utrošak materijala obračunati po FIFO, LIFO, HIFO i metodi prosječnih cijena na bazi zaliha

Rješenje po metodi LIFO:

količina vrijednostdatum sadržaj ulaz izlaz stanje cijena D P saldo

1. 1. nabava 720 720 3 150 2 268 000 2 268 0002. 2. nabava 320 1040 3 300 1 056 000 3 324 0003. 3. nabava 940 1980 3 000 2 820 000 6 144 0004. 1. izdatak 940 1040 2 820 600 3 324 0005. 2. izdatak 320 720 1 056 000 2 268 0006. 3. izdatak 320 400 1 008 000 1 260 000

1980 1580 400 19 638 500 12 069 500 7 569 000

Kupac-1 (str. 28 u bilj.)

Sastavite analitičku evidenciju kupaca poduzeća “VAMA” na temelju slijedećih podataka:

1. Početno stanje 3 0002. Isporučena roba kupcu 20 0003. Novčana doznaka kupca 5 0004. Odobrena bonifikacija kupcu (zbog oštećenja) 2005. Novčana doznaka kupca 17 2006. Odobren cassas-konto 6007. Isporučena roba kupcu 7 200

VAMA Konto 102datum Temelj sadržaj dug pot saldo dospijeće

Bilanca 3 000 3 000Fa-105 Isporuka robe 20 000 23 000Izv-55 Doznaka kupca 5 000 18 000Odobr-1 Bonifikacija 200 17 800Izv.56 Doznaka kupca 17 200 600Odobr-2 Cassas-konto 600 -Fa-106 Isporuka robe 7 200 7 200

Zaključak 30 200 23 000 7 200

Dobav-1 (str. 29 u bilj.)

Sastavite analitičku evidenciju dobavljača poduzeća x na temelju danih podataka. Izvući privremeni zaključak

1. Početno stanje 45 0002. zatražena i odobrena bonifikacija od dobavljača 15 0003. izvršena novčana doznaka dobavljaču 34500 34 5004. Isporuka materijala 17 3005. zaduženje za ambalažu koja se vraća 17 7006. vraćena ambalaža dobavljaču 17 7007. izvršena doznaka u korist dobavljača 12 500

analitička evidencija dobavljača:

Konto 220datum temelj sadržaj dug pot saldo dospijeće

bilanca početno stanje 45 000 45 000odob-1 odob. bon. 15 000 30 000izv-1 doznaka dob. 34 500 -4 500otp-1 isporuka mat. 17 300 12 800zad-1 zad. za amb. 17 700 30 500povr-1 vraćena amb. 17 700 12 800izv-2 nov. doznaka 12 500 300

Zaključak 79 700 80 000 300

3

Page 4: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Kal -1

Izraditi proračun troškova kala materijala za 1997. na temelju slijed. podataka (popuniti kolone označene sa *)

rbr. naslov jed. mjere planirani promet naturalno

normativ kala u %

predvidivo kaliranje *

cijena predvidivi troškovi kaliranja*

1. mat A kg 47 510 0.25 11 877.50 375 4 454 062.502. mat B kg 11 360 0.15 1 704.00 127 216 408.003. mat C kom 20 530 0.30 6 159.00 93 572 787.004. mat D kom 18 070 0.85 15 359.50 246 3 778 437.00

35 100.00 9 021 694.50

predviđeni mjesečni kal 35 100 : 12 = 2 925

trošak mjesečnog kaliranja 9 021 694.50 : 12 = 751 807.00

Klasična kalkulacija-1

Faktura za kupljenu robu FV 80 000Troškovi otpreme OT 15 000Prodajna cijena na malo(sadrži porez na promet od 20% od nabavne cijene uvećane za maržu)

PC II 130 000

Izraditi klasičnu kalkulaciju prodajne cijene

FV (fakturna vrijednost) 80 000OT (ovisni troškovi) +15 000NV (nabavna vrijednost) 95 000RC (marža) +13 333PC I 108 333PP (porez na promet) +21 667PC II (prodajna cijena na malo) 130 000

p = 20S = 130 000 (prodajna cijena na malo)

PP(S P) * p

100 p

= 21 667 (S+P=130000)

PC I = PC II - PP = 108 333RC = PC I - NV = 13 333

Klasična kalkulacija-2

Faktura za kupljenu robu FV 120 000Troškovi dopreme OT 40 000Prodajna cijena na malo(sadrži porez na promet od 25% od nabavne cijene uvećane za maržu)

PC II 257 000

Izraditi klasičnu kalkulaciju prodajne cijene

FV (fakturna vrijednost) 120 000OT (ovisni troškovi) 40 000NV (nabavna vrijednost) 160 000RC (marža) 45 600PC I 205 600PP (porez na promet) 51 400PC II (prodajna cijena na malo) 257 000

p = 25S = 257 000

PP =257 000 * 25 / 125 = 51 400PC I = PC II - PP = 205 600RC = PC I - NV = 45 600

Razlika u cijeni - 1

(oznake)

%ORC % ostvarene razlike u cijeniORC ostvarena razlika u cijeniPSKRC početni saldo razlika u cijeni (konto 660 - roba u skladištu)UKRC ukalkulirana razlika u cijeniPSZR početni saldo zalihe robeNROR nabava robe u obračunskom razdobljuVPR vrijednost prodane robe

1. način - prosječnom stopom

%ORC(PSKRC UKRC) * 100

PSZR NROR

ORC

VPR * %ORC

100

2. način - koeficijentom prometa

KPVPR

PSZR NROR

ORC = (PSKRC + UKRC) * KP

(rješavanje zadatka se svodi na uvrštavanje u formule)

Razlika u cijeni - 2

PSZR 426 000NROR 715 000PSKRC 118 500UKRC 235 000VPR 950 000

Izračunajte i evidentirajte ostvarenu razliku u cijeni trgovačke robe koeficijentom prometa

4

Page 5: Zadaci za kolegij Računovodstvo

KP = VPR / (PSZR + -NROR) = 0.833ORC = (PSKRC + UKRC) * KP = 294 325.153

Amortizacija-1

Izraditi proračun amortizacije stalnih sredstava na osnovi zadanih podataka.Odrediti godišnju i mjesečnu stopu amortizacije.

Stope amortizacije (%) * Amortizacijarbr * naziv * Nabavna *

vrijednostZakonske Poduzeća godišnja

(z)mjesečna

(z)godišnja

(p)mjesečna

(p)razlika (g)

1 Građev. objekti 320 000 3 3.5 9 600 800.00 11 200 933.33 1 6002 Strojevi 97 000 15 20 14 550 1 212.50 19 400 1 616.67 4 8503 Transp. sredstva 120 000 10 15 12 000 1 000.00 18 000 1 500.00 6 0004 Krupni alat 40 000 20 20 8 000 666.67 8 000 666.67 -5 Posl. inventar 23 000 15 20 3 450 287.50 4 600 383.33 11 50

(godišnja se dobije tako da se nabavna vrijednost pomnoži sa stopom amortizacije, a mjesečna tako da se godišnja podijeli s 12)(prvih 5 kolona je zadano, a ostale se izračunavaju)

Odstupanje - 1

Izračunati odstupanje za utrošeni materijal. Zadan je konto materijala 310, sa 26500 na dugovnoj strani i 18000 na potražnoj strani, te konto razlike 918 sa 1000 na potražnoj strani

%odst = saldo korektivnog konta * 100dugovna strana osnovnog konta

odst = potražna strana osnovnog konta * %odst100

a) %odst = 1000 * 100 / 26500 = 3.77% odst = 18000 * 3.77 / 100 = 679.25 b) odst = 1000 * 18000 / 26500 = 679.25

c) 34500 / 18 000 = odst / 1000 odst = 18000 * 3.77 / 100 = 679.25

Obračunska kalkulacija-1

proizvodi A Bproizvedeno 100 1 000utrošeno za materijal 19 000 27 000utrošeno za plaće 21 000 19 300

opći troškovi izrade (OTI) 9 600 raspoređuju se na osnovi materijalaopći troškovi uprave (OTU) 14 300 raspoređuju se na osnovi plaće izrade

izraditi obračunsku kalkulaciju metodom dodatne kalkulacijeizračunati stvarnu CK, a plansku i prodajnu cijenu odrediti samielementi sa * su zadani

100* 1 000*

elementi CK ukupno A B

1. materijal 46 000 19 000* 27 000*

2. plaće 40 300 21 000* 19 300*

ukupni direktni. troškovi 86 300 40 000 46 300

1. OTI 9 600* 3 965 5 635

2. OUT 14 300* 7 452 6 848

110 200 51 417 58 783

CK 514.17 58.783

Planska cij. 520 60

Prodajna cij. 550 70

19 000/46 000 = x / 9600 (OTI-A) x = 19 000 / 46 000 * 9 600 = 3965.2227 000//46 000 = x / 9600 (OTI-B) x = 21 000/40 300= x / 14 300 (OTU-A) x =19 300/40 300= x / 14 300 (OTU-A) x =

CK:(A) 51 417 / 100 = 514.17(B) 58 783 / 1000 = 58.783

5

Page 6: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Obračunska kalkulacija-2

proizvodi A B Cproizvedeno 32 100 28 000 21 300utrošeno za materijal 3 400 700 920 600 1 935 600utrošeno za plaće (ODI) 1 980 200 1 070 100 1 420 500

opći troškovi izrade (OTI) 781 200 raspoređuju se na osnovi ODI

sastavite kalkulaciju PC i CK, a planiranu CK odredite sami

32 100* 28 000* 21 300*

elementi CK ukupno A B C

1. materijal 6 256 900 3 400 700* 920 600* 1 935 600*

2. plaće 4 470 800 1 980 200* 1 070 100* 1 420 500*

10 277 700 5 380 900 1 990 700 3 356 100

1. OTI 781 200* 346 008 186 983 428 209

11 058 900 5 726 908 2 177 683 3 784 309

CK 178.41 77.77 177.67

Planska cij. 190.00 85.00 190.00

Prodajna cij.

Obračunska kalkulacija-3

Zadane su kolone *

Proizvod * Proizvedena količina *

Ekvivalentni odnosi *

Obračunske jedinice

Ukupni troškovi

CK po komadu

A 1510 1.1 1661 208 794 136.27B 1220 1.4 1708 214 702 175.96C 1000 1.2 1200 150 645 150.65D 720 1.3 936 117 651 163.42

5505 692 000

Prema obračunu završene proizvodnje troškovi su 692 000Izraditi obračunsku kalkulaciju završene proizvodnje pomoću ekvivalentnih brojeva

(4) = (2) * (3)(5) = 692 000 * (4) / 5505(6) = (5) / (2)

troskovi po obračunskoj jedinici = 692 000

5505 125 7039.

Obračun - 1

Obračun završene proizvodnje metodom varijabilnih troškova Zadani su podaci sa *. Utvrdite stvarnu CK, a plansku i prodajnu odredite sami.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Proizvod * Uloženo * Dovršeno * Nedovršeno Predano * CK

A 64 240 44 968 19 272 1 200 37.47

B 31 247 21 873 9 340 1 600 19.67

C 26 010 26 010 - 2 900 8.97

D 32 221 32 221 - 2 100 15.34

(4) = (2) - (3)

(6) = (3) / (5)

Predračun troškova investicijskog održavanja osnovnih sredstava

Zadano je *. Izračunajte predviđenu mjesečnu stopu investicijskog održavanja.

Naziv * Nabavna *

vrijednost

Stope inv.

održavanja *

Godišnja

amortizacija

Mjesečna

amortizacija

Građ. objekti 3 387 400 1 % 33 874 2 822.83

Oprema 7 688 200 5 % 384 410 32 054.17

Transp. sred. 647 100 3 % 19 413 1 617.75

Krupni alat 527 500 5 % 26 375 2 197.92

Posl. inventar 309 300 4 % 12 372 1 031.00

Ovo možda nije točno. Da bi se dobila mjesečna stopa, možda treba sumu godišnje podijeliti sa 12?

6

Page 7: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Blagajna-1. (str. 19 u bilj.) Sastaviti blagajničko izvješće na temelju podataka o poslovanju blagajne na dan 24.1.1994.:

1. Sa žiro računa podignuto je čekom broj 3254 4 0002. NN uplatio je za prodanu staru ambalažu 2 0003. Za kancelarijski materijal isplaćeno je u gotovini 5004. Kupac dolazi na blagajnu poduzeća i plaća račun u gotovini 1 0005. Trgovačkom poduzeću Merkur isplaćujemo troškove reprezentacije od 2 2006. Polažemo gotovinu na žiro račun 4 300

Saldo blagajne od prethodnog dana iznosi 500 HRD. Nakon sastavljenog blagajničkog izvješća izvršiti kontiranje na financijskim kontima T oblika

Blagajničko izvješće na dan 24.1.1994.

Red. br. Temelj Sadržaj Primitak Izdatak Konto

1. Upl-1 Čekom 3254 4 000 1009

2. Upl-2 NN uplata 2 000 770

3. Ispl-501 500 3103

4. Upl-3 1 000 120

5. Ispl-502 2 200 418

6. Ispl-503 4 300 1009

Promet 7 000 7 000

+ saldo 22.1.1994. 500

Ukupni primitak 7 500

- izdatak 7 000

Saldo 24.1.1994. 500

10091. 4 000

4182 200

10094 300

102500

7 0007 000

1201 000

3103500

7702 000

7

Page 8: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Blagajna-2. (str. 19 u bilj.) Sastaviti blagajničko izvješće na temelju podataka o poslovanju blagajne na dan 28.2.1994.:

1. Sa žiro računa podignuto je čekom broj 3617 58 9002. Za kancelarijski materijal isplaćeno je u gotovini 12 7303. Za poštanske troškove isplaćeno je 8 9254. Kupac dolazi na blagajnu poduzeća i plaća račun sa u gotovini 66 3005. Isplaćena je akontacija za službeni put 7 0006. Podmirujemo troškove sitnih popravaka sa 14 8007. Pri zaključku blaganje pronađen je višak od 200

Saldo blagajne od prethodnog dana iznosi 2700 HRD. Dozvoljeni maksimum u blagajni je 3000 HRD. Višak iznad ovog iznosa polaže se u ZAP. Nakon sastavljenog blagajničkog izvješća izvršiti kontiranje na financijskim kontima T oblika

Blagajničko izvješće na dan 28.2.1994.

Red. br. Temelj Sadržaj Primitak Izdatak Konto

1. Upl-1 ček 3617 58 900 1009

2. Ispl-501 kanc. mat. 12 730 3103

3. Ispl-502 HPT 8 925 4105

4. Upl-2 kupac 66 300 120

5. Ispl-503 služ. put 7 000 1240

6. Ispl-504 sitni popravci 14 800 4120

7. Upl-3 višak u blagajni 200 7913

8. Ispl-505 polog 81 645 1009

Promet 125 400 125 100

+ saldo 27.2.1994. 2 700

Ukupni primitak 128 100

- izdatak 125 100

Saldo 28.2.1994. 3 000

100958 900

41058 925

12407 000

10227 00

125 400125 100

7913200

310312 730

12066 300

412014 800

100981 645

8

Page 9: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Blagajna-3. (str. 16 u bilj.) Sastaviti blagajničko izvješće na temelju podataka o poslovanju blagajne na dan 27.03.1997.

1. Sa žiro računa podignuto je čekom broj 6725 3 3702. Za kancelarijski materijal je isplaćeno u gotovom 8653. Za poštanske troškove isplaćeno je u gotovom 4924. Kupac na blagajni plaća račun u gotovom 5 7005. Isplaćujemo akontaciju za službeni put 1506. Podmirujemo troškove sitnih popravaka 1 2007. Pri zaključku blagajne pronađen je višak 108. Saldo blagajne od prethodnog dana 150

Dozvoljeni maksimum u blagajni je 500 HRD. Višak iznad ovog iznosa polaže se u ZAP. Nakon sastavljenog blagajničkog izvješća izvršiti kontiranje na financijskim kontima gl. knjige

Blagajničko izvješće na dan 27.03.1994.

Red. br. Temelj Sadržaj Primitak Izdatak Konto

1. Upl-1 ček 6725 3 370 1009

2. Ispl-501 kanc. materijal 865 4004

3. Ispl-502 HPT 492 4105

4. Upl-2 kupac 5 700 120

5. Ispl-503 službeni put 150 124

6. Ispl-504 sitni popravci 1 200 412

7. Upl-3 višak 10 783

8 Ispl-505 polog 6 023 1009

Promet 9 080 8730

+ saldo 27.2.1994. 150

Ukupni primitak 9 230

- izdatak 8 730

Saldo 28.2.1994. 500

10091. 3 370

4105492

124150

4121 200

10096023

102150

8 7309 080

78310

4004865

1205 700

9

Page 10: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Blagajna-4. (str. 21 u bilj.) Sastaviti blagajničko izvješće na temelju podataka o poslovanju blagajne na dan 27.03.1997.

1. Prodani su gotovi proizvodi za gotovinu 50 0002. Kupac uplaćuje račun 5 u gotovini za zakup prostora 20 0003. Ček AB348567 za putni predujam za Zg 6004. Ček AB348568 za blagajničko poslovanje 1 0005. Primljene kaucije za ambalažu 1 0006. Isplaćen je putni predujam za Zg 6007. Polog gotovine na žiro-račun 70 5008. Isplata za materijal za čišćenje 3009. Isplata za prijevozne usluge 30010. Isplata za usluge tekućeg održavanja 70011. Isplata za cestarinu 4012. Isplata za HPT troškove 6013. Saldo od prethodnog dana 5 000

Blagajničko izvješće na dan 27.03.1997.

Red. br. Temelj Sadržaj Primitak Izdatak Konto

1. Upl-1 prodani proizvodi 50 000 7 00

2. Upl-2 kupac 20 000 1289

3. Upl-3 ček AB348567 600 1009

4. Upl-4 ček AB348568 1 000 1009

5. Upl-5 kaucije 1 000 2335

6 Ispl-501 putni predujam 600 1240

7. Ispl-502 polog na žiro-račun 70 500 1009

8. Ispl-503 materijal za čišćenje 300 4 010

9. Ispl-504 prijevozne usluge 300 4106

10.. Ispl-504 tekuće održavanje 700 4120

11. Ispl-505 cestarina 40 4109

12 Ispl-505 HPT 60 4105

Promet 72 600 72 500

+ saldo 26.03.1997. 5 000

Ukupni primitak 77 600

- izdatak 72 500

Saldo 27.03.1997. 5 100

750050 000

100970 500

4010300

4106300

4120700

410740

410560

1025 000

72 50077 600

1009600

10091 000

23351 000

1240600

128920 000

10

Page 11: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Blagajna-5. (str. 20 u bilj.) Sastaviti blagajničko izvješće na temelju podataka o poslovanju blagajne na dan 27.03.1997.

1. Sa žiro računa podignuto je čekom broj 3671 73 2002. Za kancelarijski materijal je isplaćeno u gotovom 26 7303. Za poštanske troškove isplaćeno je u gotovom 18 9004. Kupac na blagajni plaća račun u gotovom 86 3005. Isplaćujemo akontaciju za službeni put 17 0006. Podmirujemo troškove sitnih popravaka 24 5007. Pri zaključku blagajne pronađen je manjak 3008. Saldo blagajne od prethodnog dana 2 0009. Dozvoljeni maksimum u blagajni je 4 000

Višak iznad maksimuma polaže se u ZAP. Nakon sastavljenog blagajničkog izvješća izvršiti kontiranje na financijskim kontima glavne knjige

Blagajničko izvješće na dan 27.03.1994.

Red. br. Temelj Sadržaj Primitak Izdatak Konto

1. Upl-1 ček 3671 73 200 1009

2. Ispl-501 kanc. materijal 26 730 4004

3. Ispl-502 HPT 18 900 4105

4. Upl-2 kupac 18 900Robi veli da je to greška!

120

5. Ispl-503 službeni put 17 000 124

6. Ispl-504 sitni popravci 24 500 412

7. Ispl-505 manjak 300 47 ?

8 Ispl-506 polog 2 670 1009

Promet 92 100 90 100

+ saldo 27.2.1994. 2 000

Ukupni primitak 94 100

- izdatak 90 100

Saldo 28.2.1994. 4 000

100973 200

410518 900

1241 7000

41224 500

1022 000

90 10094 100

400426 730

12018 900

47 ?300

10092 670

11

Page 12: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Bil-1 (str. 2 u bilj.)

A C IV 1. Žiro račun 34 650A C II 2. Potraživanja od kupaca 10 730P D 5 3. Dobavljači 157 100A B II 4. Poslovne zgrade 320 000P D 4 5. Primljeni depoziti 33 000A B III 6. Dani dugoročni krediti 44 100A C I 7. Zalihe materijala 215 000-A C I 8. Odstupanje od planske cijene zalihe mat. (P) 9 780P B 3 9. Ostala dugoročna rezerviranja 42 700A C III 10. Čekovi (kratkoročni) - ne piše znači primljeni 6 100P A I 11. Kapital ?A B II 12. Laboratorijska oprema 74 000-A B II 13. Akumulirana amortizacija opreme 26 500P D 6 14. Izdane mjenice 48 300A C I 15. Roba u prodavaonici 73 415-A C I 16. Razlika u cijeni trg. robe 5 500P A III 17. Revalorizacijske pričuve 123 505A C II 18. Potraživanja po akont. za službeni put 1 250P D 10 19. Ostale kratkoročne obveze 12 800

Broj Konto Naziv pozicije Pretkolona Glavna kolona

AktivaA - Potraživanja ...B - Dugotrajna imovina

I - nematerijalna imovinaII - materijalna imovina

1. poslovne zgrade 320 0002. lab. oprema 74 0003. akum. amort. opreme -26 500 47 500

III - financijska imovina4. dani dugoročni krediti 44 100

IV - potraživanjaC - Kratkotrajna potraživanja

I - zalihe5. zalihe materijala 215 0006. odst. od planske cij. zal. -9 780 205 2207. roba u prodavaonici 73 4158. razlika u cijeni robe -5 500 67 915

II - potraživanja9. potraživanja od kupaca 10 73010. potraživanja za služb. put 1 250

III - financijska imovina11. čekovi 6 100

IV - novac u banci i blagajni12. žiro račun 34 650

Ukupno 737 465PasivaA - Kapital i pričuve

I - upisani kapital13. kapital vlasnika 320 060

II - premije na emitirane dionice14. III - revalorizacijske pričuve 123 505

IV - rezerveV - zadržana dobit ili preneseni gubitak

B - Dugoročna rezerviranja15. ostala dugoročna rezerviranja 42 700

C - Dugoročne obvezeD - Kratkoročne obveze

16. primljeni depoziti 33 00017. dobavljači 157 10018. izdane mjenice 48 30019. ostale kratkoročne obveze 12 800

E - Odgođeno plaćanje ...417 405

kapital = A- P’ = 737 465 - 417 405 = 320 060

Bil-2 (str. 4 u bilj.)

A CI 1. Zalihe investicijskog materijala 38 800A CIII 2. Dane kaucije 25 100P D8 3. Obveze za premije osiguranja x 39 750A CI 4. Roba na skladištu 129 700-A CI 5. Razlika u cijeni robe -24 800A CIII 6. Kratkoročni depozit 33 200A BII 7. Pogonski inventar 106 300-A BII 8. Ispravak vrijednosti pogonskog inventara -27 200P D5 9. Dobavljači za obrtna sredstva 69 100A BIII 10. Plasmani sredstava rezervi x 35 600P AI 11. Poslovni fond ?A CI 12. Zalihe materijala 137 350A CI 13. Odstupanja od planske cijene zalihe materijala (D) 29 200P AIV 14. Rezervni fond (pričuve) 42 600P D10 15. Obaveze za nefakturiranu robu 38 800A CI 16. Ambalaža 42 100P CII 17. Potraživanja za kamate 18 250A CI 18. Zalihe gotovih proizvoda 96 890A CI 19. Odstupanje od planske CK gotovih proizvoda (D) 37 485

Bil-3 (str. 14 u bilj.)

A CIV 1. Devizna blagajna 15 200

12

Page 13: Zadaci za kolegij Računovodstvo

P C3 2. Krediti od banaka 120 000A CI 3. Zalihe materijala 139 700-A CI 4. Odstupanje od planske cijene zaliha mat. (P) 24 250P D4 5. Primljeni avansi 39 200A 6. Krediti dani u zemlji x 27 120A CII 7. Kupci 77 800A BII 8. Oprema 126 200-A BII 9. Ispravak vrijednosti opreme 38 650A BII 10. Objekti ZP za druge potrebe 37 320-A BII 11. Ispravak vrijednosti (10) 4 570P 12. Dobavljači u zemlji x 38 000A D 13. Aktivno vremensko razgraničenje 38 500P B3 14. Fond ZP za druge potrebe x 32 750

15. Sredstva solidarnosti x 9 500P C7 16. Razne dugoročne obveze x 81 600A CII 17. Potraživanja od radnika 19 300

18. Račun sredstava solidarnosti x 13 700A BIII 19. Dani krediti za stambenu izgradnju 20 000P E 20. Pasivno vremensko razgraničenje 74 790A CIV 21. Račun sredstava rezervi 24 300P G 22. Izvori sredstava ostalih izvanposlovnih namjena 9 500A BII 23. Ostala sredstva za radnike 17 500A -BII 24. Ispravak vrijednosti (23) 9 500A CIII 25. Čekovi 23 400P AI 26. Poslovni fond - društveni kapital x 227 000A BII 27. Građevinski objekti 43 900A CI 28. Zaliha robe na skladištu 88 300-A CI 29. Ispravak vrijednosti (27) 22 700A CII 30. Potraživanja iz poslovanja 7 620A BI 31. Investicijski materijal 12 850P AIV 32. Fond za potrebe stanovanja 20 000

Bil-4 (str. 6 u bilj.)

A CIII 1. Obveznice 1 800P C3 2. Kratkoročni krediti od banaka 7 200A BII 3. Oprema 93 500-A BII 4. Ispravak vrijednosti opreme 17 225A 5. Krediti za zajedničku potrošnju x 12 500A CII 6. Potraživanja od OZ-a 4 100P 7. Dugoročni krediti za osnovna sredstva x 30 000A CIV 8. Računi sredstava rezervi 3 950P D5 9. Dobavljači 42 000A 10. Izdane mjenice x 2 520A CII 11. Ostala potraživanja iz poslovnih odnosa 695A BII 12. Investicije u toku 2 400A CI 13. Zalihe trgovačke robe 43 800P D7 14. Obaveze prema radnicima 3 000P AI 15. Poslovni fond ?P AIV 16. Rezervni fond 6000

-A CI 17. Razlika u cijeni trgovačke robe 5 650A 18. Sredstva zajedničke potrošnje x 9000

Bil-5 (str. 8 u bilj.)

A CI 1. Zalihe investicijskog materijala 38 600A CIII 2. Dane kaucije 25 100P D8 3. Obaveze za premije osiguranja 39 750A CI 4. Roba na skladištu 129 700-A CI 5. Razlika u cijeni robe 24 800A CIII 6. Kratkoročni depozit x 33 200A BII 7. Pogonski inventar 106 300-A BII 8. Ispravak vrijednosti pogonskog inventara 27 200P D5 9. Dobavljači za obrtna sredstva 69 100A BII 10. Plasmani sredstava rezervi x 35 600P AI 11. Poslovni fond ?A CI 12. Zalihe materijala 137 350A CI 13. Odstupanje od planske cijene zalihe materijala (D) 29 200P AIII 14. Rezervni fond x 42 600P D10 15. Obaveze za neakturiranu robu 38 800A CI 16. Ambalaža 42 100A CII 17. Potraživanje za kamate 18 520A CI 18. Zalihe gotovih proizvoda 96 890A CI 19. Odstupanje od planske CK gotovih proizvoda (D) 37 485

13

Page 14: Zadaci za kolegij Računovodstvo

Bil-6 (str. 10 u bilj.)

P D10 1. Obveze za autorska prava 73 200A CIV 2. Blagajna 23 300P D3 3. Kratkoročni krediti za sanaciju x 32 100P D6 4. Izdane mjenice 67 820A BII 5. Obustavljene investicije 19 800P D5 6. Obveze za avanse 38 900A CI 7. Zalihe materijala 134 200A CI 8. Odstupanje od planske cijene zalihe materijala (D) 48 300P C3 9. Dugoročni krediti za obrtna sredstva 98 560A CII 10. Potraživanja za kratkoročne kredite 25 600A BII 11. Poslovni inventar 127 300-A BII 12. Ispravak vrijednosti poslovnog inventara 49 100A CI 13. Ostala ambalaža 57 600A CI 14. Trgovačka roba 167 400-A CI 15. Razlika u cijeni trgovačke robe 23 300P AI 16. Poslovni fond ?A CIII 17. Otvoreni akreditivi 19 800P D5 18. Dobavljači za obrtna sredstva 109 700

Bil-7 (str. 12 u bilj.)

A CI 1. Zalihe investicijskog materijala 38 600A CIII 2. Dane kaucije 25 100P D8 3. Obveze za premije osiguranja 39 750A CI 4. Roba na skladištu 129 700-A CI 5. Razlika u cijeni robe 24 800A CIII 6. Kratkoročni depozit x 63 200A BII 7. Pogonski inventar 106 300-A BII 8. Ispravak vrijednosti pogonskog inventara 27 200P D5 9. Dobavljači za obrtna sredstva 69 100A BII 10. Plasmani sredstava rezervi 35 600P AI 11. Poslovni fond ?A CI 12. Zalihe materijala 137 350A CI 13. Odstupanja od planske cijene zalihe materijala (D) 29 200P AIV 14. Rezervni fond x 42 600P D10 15. Obaveze za nefakturiranu robu 38 800A CI 16. Ambalaža 42 100A CII 17. Potraživanja za kamate 18 520A CI 18. Zalihe gotovih proizvoda 96 890A CI 19. Odstupanje od planske CK gotovih proizvoda (D) 37 485

14