75
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Zabranjena vrata Zlatko Krilić

Zabranjena vrata

  • Upload
    cicily

  • View
    524

  • Download
    19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zabranjena vrata. Zlatko Krilić. Zašto Aka ne smije zaspati?. Da bi mogao u dogovoreno vrijeme (ponoć i 10 min) otići tražiti tabletu za spavanje medicinsku sestru. U kojem gradu se odvija radnja?. U Zagrebu. (Kvaternikov trg, tramvaj…). Čaga, poklopati, zezat su…. a) arhaizmi - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zabranjena vrata

Zlatko Krilić

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zašto Aka ne smije zaspati?

Da bi mogao u dogovoreno vrijeme (ponoć i 10 min) otići tražiti tabletu za spavanje medicinsku sestru.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

U kojem gradu se odvija radnja?

U Zagrebu.

(Kvaternikov trg, tramvaj…)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Čaga, poklopati, zezat su…

a) arhaizmib) žargonizmic) onomatopeje

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Pripovijedanje je

a) u 1. licub) u 2. licuc) u 3. licu

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kako se zove Akina djevojka ?

Irena.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što je bio Akin poklon Dugome za rođendan?

• Zavaravanje sestre da se ovaj može mirno provući sa ženskog odjela

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

S čime je Dugi usporedio Sanju?

• S avionom i Lufthansom (avio-kompanija)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kakve romane čita Anđelko zvani Anđelak?

• špijunske

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koja je bila posljedica Akinog “pokrivanja” Dugog?

• Morao je zubaru jer je lagao da ga boli zub.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koga je sreo u čekaonici kod zubara?

• Sanju

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koja 2 grada je spomenuo zubar kad je Aka otvorio usta?

• Hirošimu i Nagasaki• (japanski gradovi na koje su u 2. svj. ratu

bačene atomske bombe)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Čega se najviše boje svi pacijenti koji boluju od TBC-a?

• Bronhoskopije

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Nastavi poslovicu:• Zaklela se zemlja raju…• … da se tajne sve saznaju

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što se obično dogodi kad započne liječenje?

a) Pacijenti smršave.b) Pacijenti se udebljaju.c) Otpadnu im dlake na nogama.d) Naraste im brada.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Populacija pacijenata dijeli se na slobodnjake i

a) roboveb) strogašec) zatvoreniked) ležače

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koliko dugo je svaki pacijent bio strogaš?

a) 1 mjesecb) 2 mjesecac) 3 mjesecad) 4 mjeseca

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što se uvijek donosilo strogašima prije ručka?

a) kruh i vodab) juhac) vlažne maramiced) pribor za jelo, kruh i limunada

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je otkucao Dugoga?

a) Denisb) Anđelkoc) Akad) Imbro

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koja sestra je rekla Dugome da ga je Denis cinkao?

a) Ivankab) Marijac) Gertrudad) Vera

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Podvala koju stariji pacijenti prirede novom naziva se:

a) bombicab) pištoljčićc) mitralješčićd) puškica

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koju puškicu je Dugi smjestio Aki?

a) kruh i limunadab) biciklc) rastavljeni krevetd) pišanje na zvono

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koja pacijentica za ženskom odjelu se žalila da je bila uznemiravana?

a) Ružab) Lidijac) Sanjad) Ana

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što znači “minirati krevet”?

• Rastaviti ga na dijelove i složiti tako da se jedva drži. Čim tko legne on se raspadne i poklopi ga.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je Denisu minirao krevet?

a) Akab) Dugic) Markod) Anđelak

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kojim danom je u bolnici filmska večer?

a) ponedjeljkomb) srijedomc) petkom d) nedjeljom

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kojim imenom pacijenti nazivaju tuberkulozu?

Tuba.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kako se “provoza” nekoga?

• Dok spava mu se između nožnih prstiju stavi toaletni papir i zapali. Kad mu to dogori do prstiju, počne u snu “voziti bicikl” da ugasi papir.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koja sestra je bila dežurna kad je Denisu potpaljen bicikl?

a) sestra Anab) sestra Verac) sestra Gertrudad) sestra Ljubica

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što je Denis postavio kao alarm na vrata sobe?

a) zvonob) limene šalice povezane špagomc) kantu voded) povezao je konop uz pod jedan kraj za

nogu kreveta, a drugi za svoj palac

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Prepoznaj lik!… dokazujući ostalim sestrama da su

nesposobne za rad, a osobito za rad s mladima. Svaku je priliku iskorištavala da dođe na naš odjel i “skrene pažnju” na nepravilnosti u radu sestara i nedisciplinu bolesnika.

SESTRA GERTRUDA

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je iste noći vozio bicikl?

a) Dugi i Lidijab) Denis i Sanjac) Dugi i Ružad) Denis i Ruža

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Dvije Ibrine tajne?

1. Nepismen je.2. Zaljubljen je u sestru Veru.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kako je Aka otkrio da je Ibro nepismen?

Ibro je posuđivao stripove od njega. Aki je bio čudan tempo kojim ih je “čitao”.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koliko godina ima Ibro?

a) 18b) 19c) 20d) 21

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kome je upućeno ovo pismo?O, lijepa, o, draga, o, slatka ?…

Život moj promijenio je trenutak taj kad tebe sam ugledao. Krvca prostruji žilama mojima, a srce mi propjeva ljubavnim pojem. Ko grlica, ko stručak cvijetja, ko prva rosa, takva si oku mome…

SESTRI VERI

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Prepoznaj stilsko izražajno sredstvo!

Ko grlica, ko stručak cvijetja, ko prva rosa, takva si oku mome…

USPOREDBA

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kroz koju prostoriju je Dugi pobjegao na tulum za

rođendan?

Kroz ravnateljevu kancelarije, tj. prozor na njoj.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što je Aka pronašao u ravnateljevu uredu?

Pronašao je plan bronhoskopije.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tuberkuloza je bolest…

a) srcab) jetarac) bubregad) pluća

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Čemu služi bronhoskopija?

To je pregled koji pokazuje jesu li oštećeni bronhiji.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

“Aerodrom za injekcije” je

a) usporedbab) epitetc) personifikacijad) preneseno značenje

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Čime su Sanja i Aka nagrađeni za dobro ponašanje na bronhoskopiji?

a) čokoladomb) pudingomc) sladoledomd) bombonima

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko su Renata i Dado?

Djevojka i najbolji prijatelj Dugog.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zašto je Denis sam sebi zapalio bicikl?

Kladio se s Dugim da će ga zapaliti ako Dugi donese slike s tuluma za rođendan.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zašto je Marko bježao na ženski odjel?

Zato što je bilo zabranjeno.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zabranjena vrata su…

a) drvenab) metalnac) od mutnog staklad) plastična

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što je bila službena objava rata između pacijenata i bolničkog

osoblja?

Najava da će se vrata ženskog odjela zaključavati.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kojom abecedom se Aka poslužio da bi javio djevojkama da imaju poruku ispod vrata?

Morseovom abecedom.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što zna Aka “odsvijetliti” Morseovim znakovima?

SOS → …- - - …

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko na ženskom odjelu zna Morseovu abecedu?

a) Tonkab) Ružac) Lidijad) Sanja

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zašto su Dugog uhvatili na ženskom odjelu?

Nije se uspio vratiti jer je sestra Gertruda zaključala vrata. Dotrčala je s dječjeg odjela jer je čula vrisku koja je Dugom omogućila da pobjegne.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što je vizita?

Dnevni liječnički obilazak bolničkih soba i pacijenata.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

U koje vrijeme je Dugi uhvaćen na ženskom odjelu?

a) noćub) u vrijeme vizitec) u vrijeme ručkad) u vrijeme večere

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je bio dežuran one noći kad se Dugi okladio s liječnikom da će

pobjeći svakoj sestri?

a) sestra Ljubicab) sestra Anac) sestra Gertudad) sestra Vera

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kojeg dana u tjednu se trebao organizirati taj bijeg?

U srijedu. (Bila je filmska večer…)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kakav je bio plan za bijeg?

Plan je bio da se Dugi preobuče u Maricu (djevojku koja je zbog meningitisa bila u invalidskim kolicima) i da ga Lidija preveze na ženski odjel.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Od koga je Dugi saznao da Lidija odlazi kući?

Od sestre Ljubice.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zašto Lidija nije rekla Dugome da je ozdravila?

Da bi izbjegla srcedrapateljni rastanak.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što je Lidija uzela Dugome?

Ogrtač.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Dovrši rečenicu!

Nema pjesnika kojega bar malo…

…nije voljela tuberkuloza.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Kakvu puškicu su smjestili Štefu?

Nalaze (Rekli su mu da mora dobiti nalaze i da su ga sigurno zabunom poslali u bolnicu.)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Zašto je Marko izašao iz bolnice ?

Išao je položiti ispit.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je izradio duplikat ključa ženskog odjela?

a) Dugib) Markoc) Anđelakd) Denis

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je vratio ključ?

a) Dugib) Markoc) Anđelakd) Denis

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Izbaci uljeza!

Sanja Aka

AnđelakDugi

Marko

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što su bile tri želje sestre Ivanke?

1. Da Dugi pobjegne na ženski odjel dok je dežurna sestra Gertruda.

2. Da Dugi pobjegne na ženski odjel dok je dežurna sestra Gertruda.

3. Da Dugi pobjegne na ženski odjel dok je dežurna sestra Gertruda.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je Aki nabavio vino?

a) Ibrob) Denisc) Markod) Anđelak

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je Aki nabavio fotoaparat?

a) Ibrob) Denisc) Markod) Anđelak

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je Aki nabavio film za fotoaparat?

a) Ibrob) Denisc) Markod) Anđelak

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Koliko fotografija je uspjelo?

a) 1b) 2c) 3d) 5

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

U kojoj sobi ženskog odjela se rade “oproštajke” za pacijente koji

odlaze?

a) 1b) 2c) 3d) 4

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Tko je naslijedio ključ ženskog odjela?

Aka.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Što je Aka dobio zajedno sa 60. injekcijom streptomicina?

Pravo da izađe u šetnju, tj. prestao je biti strogaš.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

S kim je Aka otišao u svoju prvu šetnju?

a) S Anđelkom.b) S Denisom.c) S Lidijom.d) Sa Sanjom.