of 14 /14
Zabawa w dorosłość

Zabawa w dorosłość

  • Author
    gay

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zabawa w dorosłość. Kompleksowy złoczyńca. Alkohol działa właściwie na cały organizm. Atakuje niemal wszystkie układy narządów wewnętrznych, siejąc spustoszenie w mózgu, żołądku, wątrobie, sercu, naczyniach krwionośnych i wszędzie, gdzie uda mu się dotrzeć. Można powiedzieć, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zabawa w dorosłość

Jakie szkody i zagroenia alkohol powoduje u nastolatkw

Zabawa w doroso

Kompleksowy zoczyca

Alkohol dziaa waciwie na cay organizm. Atakuje niemal wszystkie ukady narzdw wewntrznych, siejc spustoszenie w mzgu, odku, wtrobie, sercu, naczyniach krwiononych i wszdzie, gdzie uda mu si dotrze. Mona powiedzie, e jest zabjc okompleksowym dziaaniu.

Czy nastolatki pij alkohol?68 % 15-letnich chopcw i54 % 15-letnich dziewczt pio alkohol wcigu ostatniego miesica. 58 % 15-latkw i43 % 15-latek upio si wcigu ostatniego roku. 39 % 15-latkw i22 % 15-latek upio si wcigu ostatniego miesica.

Jakie zagroenia iszkody powoduje alkohol unastolatkw?

Powtarzajce si picie alkoholu przez nastolatki, nawet wilociach nieszkodliwych dla dorosych, moe powanie uszkodzi ich ycie iprocesy rozwojowe:

zaburza zdolno do uczenia si, zapamitywania ilogicznego rozumowania, jest rdem trudnoci wnauce iprzeszkadza wdalszej edukacji ikarierze zawodowej;

hamuje rozwj emocjonalny iopnia dojrzewanie . Mody czowiek nastawia si tylko na dorane inatychmiastowe przyjemnoci, nie uczy si dojrzaych iskutecznych sposobw radzenia sobie ze stresem,rozwizywania problemw yciowych irealizacji wartoci;

zwiksza ryzyko uzalenienia od alkoholu inikotyny orazsigania po narkotyki. Badania pokazuj, edzieci, ktre miay kontakt zalkoholem do 15 roku ycia czterokrotnie czciej uzaleniy si od alkoholu ni osoby, ktre zaczy pi po 20 roku ycia.

Upijanie si przez nastolatki jest bardzo czst przyczyn powanych idoranych szkd zwizanych z:wikszym prawdopodobiestwem stania si ofiar przestpstwa; wypadkami;zachorowaniami imierci; konfliktami zprawem; przypadkow inicjacj seksualn, ryzykiem zakaenia chorobami wenerycznymi, niechcian ci.

Paragrafy...

Podawanie alkoholu osobie nieletniej jest przestpstwemZmuszanie osoby nieletniej do picia alkoholu jest przestpstwemUatwianie picia alkoholu przez osob nieletni jest przestpstwemSprzeda alkoholu osobie nieletniej jest przestpstwem

Picie alkoholu przez osob poniej 18 roku ycia moe stanowi konsekwencje prawne dla rodzicw/opiekunw prawnych tej osoby - ustanowienie kuratora, ograniczenie praw rodzicielskich czy wreszcie przekazanie osoby nieletniej do orodka opiekuczego lub innej placwki opiekuczo-wychowywawczej czy nawet rodziny zastpczej

Dlaczego nastolatki pij alkohol?

aby czu si dorosym, aby dopasowa si do otoczenia, aby czu si dobrze iby na luzie, aby wyrazi swoj potrzeb buntu,aby zaspokoi ciekawo, poniewa alkohol jest atwo dostpny.

LiteraturaAlkohol a zdrowie. Raport 25 - Picie alkoholu w rnych okresach ycia. Warszawa 2000 r.Alkohol i narkotyki w yciu polskiej modziey - dylematy profilaktyki. Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Warszawa 2002 r.Rozwizywanie problemw alkoholowych. Regulacje prawne i programy dziaania. Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Warszawa 2001 r.Dzikujemy za uwag