of 27 /27
Zaawansowane Technologie Mielenia Węgla Separatory Dynamiczne Loesche www.loesche.com www.enerwis.pl Prezentacja firmy Loesche na temat LIPIEC 2008

Zaawansowane Technologie Mielenia Węgla Separatory ...enerwis.pl/files/Loesche - Separatory dynamiczne - PREZENTACJA.pdf · utwardzanych VSK 1.700 (np.Vautid) Łopatki rotora zrobione

 • Author
  lyanh

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Zaawansowane Technologie Mielenia Węgla Separatory ...enerwis.pl/files/Loesche - Separatory...

 • Zaawansowane Technologie Mielenia Wgla Separatory

  Dynamiczne Loesche

  www.loesche.com

  www.enerwis.pl

  Prezentacja firmy

  Loesche

  na temat

  LIPIEC 2008

  http://www.loesche.com/http://www.loesche.com/http://www.loesche.com/http://www.loesche.com/

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  2

  Loesche Ekspert w zakresie mielenia wgla

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  3

  Myny Loesche do mielenia klinkieru, ula, wgla i rnych mineraw

  2 LM 60 w Hoping, Tajwan

  LM 56 2+2 w Republice Dominikany

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  4

  Napd separatora

  Wirnik separatora

  Przycze powietrza

  uszczelniajcego

  Obudowa

  Warstwa

  zabezpieczajca przed

  zuyciem

  Gwne zespoy separator Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  5

  CeleZwikszenie (do 20%) przemiau surowego wgla po zastosowaniu separatora

  dynamicznego dla wikszoci rodzajw mynw

  Nisza rnica cinie po zastosowaniu sortownika dynamicznego dla wikszoci

  rodzajw mynw (do 15% mniej)

  Zachowanie poziomu zuycia myna i sortownika po zastosowaniu sortownika

  dynamicznego dla wikszoci rodzajw mynw

  Bardziej stroma krzywa charakterystyki rozkadu wymiarw czstek (Rosin

  Rumbler), szczeglnie dla 200 i 300 mikronw

  Moliwa redukcja emisji tlenkw azotu NOx

  Osignicie niszego poziomu drga po zastosowaniu sortownika dynamicznego

  dla wikszoci rodzajw mynw

  Brak ogranicze w funkcjonowaniu myna po zastosowaniu sortownika

  dynamicznego dla wikszoci rodzajw mynw

  Zmniejszenie (nawet do 0,5 %) zawartoci wgla w popiele i do 2 % w ulu

  Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  6

  Obudowany separator wirnikowy

  LOESCHE jest separatorem z

  przepywem powietrza. Zmielony,

  suchy materia dostaje si do

  sortownika razem z powietrzem

  nonym od dou.

  opatki kierujce, zintegrowane z

  separatorem zmieniaj kierunek

  przepywu mieszaniny pyu i

  powietrza z pionowego na styczny.

  Uopatkowany wirnik obraca si w

  tym samym kierunku co przepyw

  styczny.

  Funkcja Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  7

  Stokowa obudowa powodujeuporzdkowany przepyw czsteknadziarna w mynie. Oddziela onaunoszc si mieszanin pyu ipowietrza od czstek nadziarnazawrconych po wewntrznejcianie myna.

  Kierunki obrotu wirnika orazwirowania czstek s identyczne

  Czsteczki nadziarna szawracane do myna doponownego zmielenia. Zmielonymateria przepywa przeuopatkowany wirnik razem zpowietrzem nonym i opuszczaseparator przez kana lub kanaywylotowe w obudowie separatora.

  Funkcja Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

  Krzywe przepywu z

  zaznaczon prdkoci

  (m/s)

  Krzywe przepywu z zaznaczon

  prdkoci (m/s)

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  8

  opatki kierujce separatora nie s

  ruchome. Dlatego uziarnienie

  zmielonego materiau zaley tylko od

  prdkoci wirnika. Wzrastajca

  prdko wirnika skutkuje dokadniej

  zmielonym materiaem, zmniejszajca

  si, grubszymi czstkami.

  W szczelinie midzy opatkami

  kierujcymi oraz opatkami wirnika

  tworzy si strefa dziaania si

  odrodkowych w ktrej nastpuje

  rozdzia mieszaniny powietrza i pyu.

  Nadziarno zostaje odrzucone na

  zewntrz i opada pod wpywem siy

  cikoci.

  Funkcja Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

  Obszar koncentracji pyu (kg/m)

  lady czstek pokazujce rednic czstek (m)

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  9

  Wyloty paliwa pierwotnego zgodne z iloci rur prowadzcych do palnikw

  Kryzy zainstalowane na kadym wylocie paliwa pierwotnego dla indywidualnej regulacji

  Powietrze uszczelniajce, aby zapobiec wnikniciu wgla do zespou oyska

  Napd o zmiennej prdkoci obrotowej paskiem klinowym

  Pena dostpno do obsugi i napraw

  oyska o dugim okresie uywalnoci, bezproblemowym dziaaniu, zabezpieczone przed dostaniem si pyu wglowego

  Centralny wlot surowego wgla

  Konstrukcja przygotowana do pracy przy cinieniu wewntrznym 3,5 bara

  Cechy Konstrukcji Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  10

  Grna obudowa w caoci wyoona

  pytkami ceramicznymi

  Kolektor nadziarna wewntrz i na zewntrz

  wyoony pytkami ceramicznymi

  Kanay zewntrzne w caoci wyoone

  pytkami ceramicznymi

  Pyty zespawane z wewntrzn

  powierzchni dolnej obudowy

  opatki kierujce zrobione z pyt

  utwardzanych VSK 1.700 (np.Vautid)

  opatki rotora zrobione z VSK. 1500

  (np.Hardox)

  Ochrona przed zuyciem Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  11

  Zoptymalizowany przepyw paliwa pierwotnego oraz gorcego powietrza do komory

  myna

  Unikanie recyrkulacji drobno zmielonego materiau w misie mielcej

  Zmniejszenie zawartoci nie spalonego wgla w popiele

  Znacznie poprawiona dystrybucja paliwa pierwotnego pomidzy rnymi wylotami

  myna

  Moliwa redukcja nadmiaru powietrza

  Bardziej stroma krzywa charakterystyki rozkadu wymiarw czstek (Rosin

  Rumbler), szczeglnie dla 200 i 300 mikronw

  Separowanie dynamiczne mielonego wgla pozwala na popraw charakterystyki

  wgla

  Poprawa osignita dziki Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  12

  Zmniejszone do a 20% zapotrzebowanie na energi dla wikszoci typw mynw przy

  zachowaniu tej samej wydajnoci i jakoci przemiau

  Wzrost produkcji a o 20% dla wikszoci typw mynw

  Najodpowiedniejsze dla typw wgla o najwyszej zawartoci popiou (Indyjski,

  Indonezyjski, Poudniowoafrykaski)

  Stroma krzywa charakterystyki rozkadu wymiarw czstek pozwala na uniknicie

  powtrnego mielenia czstek o odpowiednim stopniu zmielenia

  Czstki wgla odrzucone przez separator trafiaj bezporednio do misy mielcej

  Uzyskujemy:

  Mniejsze zuycie obudowy myna i obudowy separatora

  Nisz rnic cinie w mynie, co skutkuje mniejszymi oporami przepyww

  Zmniejszony poziom wibracji dla myna

  Przeduony czas pracy czci mielcych

  Poprawa osignita dziki Loesche LSKS .... ZD Sortownik 4-tej generacji

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  13

  Wlot surowego wgla

  Napd paskiem klinowym

  Orurowanie mieszaniny

  czstek wgla i

  powietrza

  Komora osadcza

  Grna obudowa

  opatki kierujce

  separatora

  Dolna obudowa

  Wirnik separatora

  Stoek dolnej czci

  separatora

  Separator Loesche LSKS 37 ZD w Taichung Power Taiwan

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

  15

  Orurowanie mieszaniny

  czstek wgla i powietrza

  Wlot surowego wgla

  Grna cz obudowy

  opatki kierujce

  Platforma

  Wirnik

  Komin

  Dolna cz obudowy

  Separator Loesche LSKS ... ZD do myna Babcock 10E w Ratcliffe (Power Gen)

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology

 • Loesche Coal Pulverizer Classifier Technology