Click here to load reader

ZA STARIJE GRAĐANE . Vodič... VODIČ ZA STARIJE GRAĐANE GRADA ZAGREBA 16 novanja), a prema prebivalištu osobe. U smislu Zakona o socijalnoj skrbi potpuno neposobnom za rad smatra

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZA STARIJE GRAĐANE . Vodič... VODIČ ZA STARIJE GRAĐANE GRADA ZAGREBA 16 novanja), a prema...

 • VODIČZA STARIJE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

  GRAD ZAGREB Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

  GRADD ZZAAGREB

 • Grad Zagreb

  Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

  VODIČ ZA STARIJE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

  Zagreb, 2013.

 • Nakladnik: Grad Zagreb

  Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

  Glavna urednica: mr. Višnja Fortuna

  Romana Galić, univ. spec. act. soc. Ljiljana Vrbić Andreja Ninić

  Suradnici: Antonija Bobić Martina Biškup

  Cvita Šimić Mario Jambrečić Davor Kobeščak

  Oblikovanje i priprema: Intergrafika TTŽ, Zagreb

  Tisak: Intergrafika TTŽ, Zagreb

  CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 850072.

  Četvrto dopunjeno i izmijenjeno izdanje

  Naklada:10 000 primjeraka

  ISBN:978-953-7479-33-6

  Uredništvo

 • Poštovani sugrađani, Živimo u dinamičnom svijetu u kojem je sve podložno promjenama i kada sve manje vre- mena ostaje za privatno, osobno. Ne čekajte taj trenutak, ne dozvolite da primarne životne stvari kao što su aktivna druženja, zdravstvena, tjelesna ili pak kulturna uzdizanja padnu u drugi plan. Od malih nogu uče nas kako je kvalitetna infor- miranost ključ uspjeha i upravo tu vidimo ulogu

  četvrtog Vodiča za starije građane Grada Zagreba. Svrha i zadaća ovog Vodiča je učiniti informacije što dostupnijim i razumljivijim osobama treće životne dobi, kako bi znali svoja prava i koristili sve mogućnosti koje se pružaju u našem prekrasnom gradu. Svi se trude pomoći ljudima da dožive starost, a mi smo vam željeli omogućiti da uživate u njoj. Često zaboravljamo da ste vi zaslužni za sva dobra koja danas uživamo, jer su ona rezultat vašeg radnog vijeka i zato vam hvala. Kažu da si star onoliko koliko se osjećaš starim; bilo bi bolje i ispravnije reći: starost je vrijeme kada dobivaš još jednu kvalitetu, a to je mudrost.

  GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA Milan Bandić

 • Autorica fotografi je: Mara Bosanac, učenica XV. gimnazije,

  „Jana i djed“

 • „BORE NA LICU JEDINO POKAZUJU GDJE JE NEKAD OSMIJEH BIO“

  Mark Twain

 • NAČELA UJEDINJENIH NARODA ZA STARIJE LJUDE 9

  SOCIJALNA ZAŠTITA 11

  1.1. MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH 13

  1.2. OBITELJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA 14

  1.3. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB 14

  1.4. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM 21

  1.5. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE 33

  1.6. PRUŽATELJI USLUGA SMJEŠTAJA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 37

  1.7. PRUŽATELJI USLUGE POMOĆI I NJEGE 45

  1.8. USTANOVA „DOBRI DOM“ GRADA ZAGREBA 46

  1.9. DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE NASILJA

  U OBITELJI „DUGA – ZAGREB“ 46

  1.10. DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE ZAGREB 47

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 51

  2.1. MINISTARSTVO ZDRAVLJA 58

  2.2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 59

  2.3. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM 62

  2.4. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE 62

  2.5. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO „DR. ANDRIJA ŠTAMPAR“ 63

  2.6. ZDRAVSTVENE USTANOVE 64

  2.7. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U

  KUĆI – ZAGREB 69

  MIROVINSKO OSIGURANJE 73

  3.1. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 86

  Sadržaj

 • Sadržaj

  ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA 87

  4.1. UDRUGE ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA 89

  4.2. UDRUGE UMIROVLJENIKA 91

  4.3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB 92

  4.4. CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE 94

  4.5. ZAKLADE 95

  KULTURA, OBRAZOVANJE, SPORT 101

  5.1. KULTURA 103

  5.2. OBRAZOVANJE ZA STARIJE 113

  5.3. SPORT ZA STARIJE 115

  KORISNE INFORMACIJE 119

  SAVJETI I PREPORUKE 137

  1. OSNOVE O STARENJU I STAROSTI 139

  ŠTO JE NAJVAŽNIJE ZNATI O STARENJU? 140

  1.a) PRIMARNA, SEKUNDARNA I TERCIJARNA PREVENCIJA

  ZA STARIJE OSOBE 143

  1.b) PREPORUČENE ZDRAVSTVENE MJERE ZA STARIJE OSOBE

  PRI IZLAGANJU VISOKIM TEMPERATURAMA ZRAKA 146

  1.c) UPOZORENJA NAJVIŠEG STUPNJA RIZIKA ZA STARIJE OSOBE

  RADI NISKIH TEMPERATURA 147

  1.d) OSAM PREHRAMBENIH PRAVILA 148

  2. PREVENCIJA PADOVA I POVEĆANJE SIGURNOSTI

  U DOMU POPULACIJE 65+ 150

  3. VRIJEME ZA SLOBODNO VRIJEME – POTICANJE, RAZVIJANJE I/ILI

 • Sadržaj

  ODRŽAVANJE SPOSOBNOSTI POPULACIJE 65+ 152

  4. KAKO ODRŽATI KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

  – PAMĆENJE ZA SVA VREMENA 155

  5. ZAŠTO JE POTREBNO TJELESNO VJEŽBANJE

  U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI? 160

  6. KAKO KOMUNICIRATI SA STARIJIM OSOBAMA

  OŠTEĆENA VIDA I SLUHA? 164

  7. POMAGALA I ERGONOMSKA PRILAGODBA PRIBORA ZA PROVEDBU

  AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA 168

  8. VISOKI KRVNI TLAK (HIPERTENZIJA) 174

  9. ŠTO JE ULKUSNA BOLEST? 179

  10. ŠEĆERNA BOLEST 181

  11. LICE DEMENCIJE PAD ČOVJEKA

  ŠTO TREBAMO ZNATI O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI 186

  12. DEKUBITUS I ZNAČENJE PREHRANE U LIJEČENJU 191

  13. UVJETI ZA IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI 193

  14. SPRJEČAVANJE I PREVENCIJA KAZNENIH DIJELA 194

  15. NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA U OBITELJI 196

  16. PALIJATIVNA SKRB U NAŠOJ ZAJEDNICI 200

  17. ŽALOVANJE PRIJE I POSLIJE SMRTI 201

  18. OPORUKA 204

  19. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU 206

  20. UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU 208

  PRILOZI

  KARTA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 49

  MREŽA DNEVNIH TRAMVAJSKIH LINIJA 135

  MREŽA I REDOVI VOŽNJE NOĆNIH LINIJA 135

 • NAČELA UJEDINJENIH NARODA ZA STARIJE LJUDE

  Dana 16. prosinca 1991. Glavna skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je rezoluciju 46/91 koja sadrži načela Ujedinjenih naroda za starije ljude, a svrha im je poboljšati život u starijoj dobi. Potaknute su vlade svih zemalja da uključe ova načela u svoje nacionalne programe uvijek kada je to mogu- će.

  NEOVISNOST

  Starijim ljudima trebalo bi omogućiti sljedeće: dostupnost prikladne hrane, vode, stanovanja, odjeće i zdravstvene

  skrbi kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć;

  mogućnost rada ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;

  mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu;

  pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih vještina;

  život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama i promijenjenim sposobnostima;

  život u vlastitom domu što je duže moguće.

  DRUŠTVENO SUDJELOVANJE

  Stariji ljudi trebali bi: ostati sastavni dio društva, aktivno sudjelovati u tvorbi i provedbi

  politike koja izravno utječe na njihovo blagostanje, kao i podijeliti svoja znanja i vještine s mlađim generacijama;

  tražiti i stvoriti mogućnost kako raditi na korist svojoj društvenoj zajednici i kako se dragovoljno uključiti u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima;

  organizirati pokrete ili udruge starijih ljudi.

 • SKRB

  Stariji ljudi bi trebali: imati koristi od svoje obitelji i zaštite i skrbi koju im pruža zajednica u

  skladu s društvenim stavom i kulturalnim vrednotama društva u kojem žive;

  imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnog, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti;

  imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi;

  moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;

  moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja.

  SAMOISPUNJENJE

  Stariji ljudi bi trebali: imati mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala; imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim

  sredstvima društva u kojem žive.

  DOSTOJANSTVO

  Stariji ljudi bi trebali: moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i

  tjelesnog i društenog zlostavljanja; biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili

  etničku pripadnost, invalidnost ili drugi status, kao i da će biti cijenjeni bez obzira na svoj gospodarski doprinos.

 • SOCIJA LNA ZAŠTITA

  SO C

  IJ A

  LN A

  Z

  A ŠT

  IT A

 • SOCIJALNA ZAŠTITA

  13

  1. SOCIJALNA ZAŠTITA

  Socijalna skrb djelatnost je posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba soc