Za globalno rast in konkurenčnost

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Za globalno rast in konkurenčnost. CoCoS - „Competence Centres of Slovenia “ Slovenski kompetenčni centri. “If your ship doesn’t come in, swim out to meet it!” -- Jonathan Winters. Sedem …. KC STV - Procesne in sodobne tehnologije vodenja. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Za globalno rast in konkurenčnost

 • Za globalno rast in konkurennostCoCoS - Competence Centres of SloveniaSlovenski kompetenni centri*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • *26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013If your ship doesnt come in, swim out to meet it!

  -- Jonathan Winters

  Vse pravice pridrane! 2013

 • *KC STV - Procesne in sodobne tehnologije vodenjaKC SURE - Uinkovita raba elektrine energijeKC BRIN - biotehnoloki razvoj in inovacije, hrana in zdravjeKC CLASS - storitve podprte z raunalnitvom v oblakuKC OPCOMM Internet stvari in odprta komunikacijska platforma za integracijo storitevKC BME - Biomedicinska tehnika, zdravje in znanost o ivljenju26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013Sedem KC TIGR - tehnologije za trajnostno in inovativno gradbenitvo

  Vse pravice pridrane! 2013

 • osnova za rast ...tevilo organizacij*55 podjetj in 33 ustanovtevilo skupnih projektov58 projektovSkupno tevilo raziskovalnih urpreko 1.200 FTEtevilo raziskovalcevpreko 300*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013* izvoz, dodana vrednost in RR

  Vse pravice pridrane! 2013

 • ter doseganje rezultatov in ciljev!tevilo inovacij in patentov188Novi izdelki in storitve152Nove investicijepreko 12 mio Nove tehnoloke, procesne in organizacijske reitve19

  *26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Poslanstvo kompetennih centrovRazvoj in krepitev kompetenc slovenskega gospodarstva na prioritetnih podrojih (7)Razvoj in uporaba netehnolokih kompetenc (sindrom znamo, imamo, pa ne prodamo)Delamo za partnerje tako, da le-ti dosegajo bolje poslovne rezultateDolgorona partnerska podpora razvoju kljunih panog (7) skupaj z vlado in ostalimi deleniki*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Vloga kompetennih centrov*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Znailnosti KC, stiie gospodarstva z znanostjoKoncept meanih teamov (uporabniki + sodelavci podjetij in JRO)Prevladujo pull uinek s trga in njegovih potreb (vkljuitev najboljih JRO
 • Vloga danes in jutriHitreje uvajanje izdelkov na trg, zlasti kjer so partnerji sami premajhniDoseganje ponovljivosti prodajePovezovanje partnerjev -> krepitev KC = 7 prednostnih podroij = pametna specializacijaPovezovanje med KC z integracijo vsebin/tehnologij -> cross-sellingRazvoj novih poslovnih modelov*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Smer: sinergija z dravoSodelovanje in realizacija nacionalnih razvojnih ciljevSooblikovanje politik za prenos in uporabo znanja v gospodarstvu = komercializacijaSooblikovanje razvojnih strategij (7 podroij) + pametna specializacijaKoncept JZP (PPP) za podrojih drubenih sprememb - SC (Societal Challenges)Povezovanje ministrstev (MIZK, MGRT, MZZ) ter SPIRIT (TIA, JAPTI in STO) in GZS*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Nacionalni razvojni cilji do 2020SploniVe novih delovnih mestRast BDP in produktivnostivija dodana vrednostKonkretni, osnova za pilote in demo reitve, n.pr.:irokopasovni dostop za vsakogar20% znianje porabe energije10% znianje izpustov CO2vkljuenost starejihDrugi, na osnovi rezultatov*SLOVENIA26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Obzorje 2020Izvedbeni mehanizem za projekte v 2014 do 2020, tudi in predvsem mednarodneKC kot odgovor za bolje rpanje iz EU, zagon gospodarstva in komercializacijoDodatna vlaganja zasebnih sredstevPrepoznavnost slovenske industrije na teh podrojih v svetuKC kot povezava v projektih Obzorja 2020 med EU in ostalimi dravami ter skupno lobiranje*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • e povzamemo!KC ni cilj, ampak nae orodje Pilotni in demonstracijski projekti s katerimi izvajamo razvojno strategijo in uresniujemo razvojne cilje drave, osnova za poslovne uinkeKC realizirajo ter izvaajo (replicirajo na trgu) referenne pilotne in demo reitveiritev lanstva in krepitev KC kot mednarodno razpoznanih centrov in blagovne znamke Slovenije (7)*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Zakaj smo danes pred vami?SodelovanjeReden pretok informacijZastopanje partnerjev

  Kaj iemo na tujih trgih?Podobne centre v tujiniNaroila za izvedbe v tujiniDogodke/sejme z naih podroij

  Kaj ponujamo tujim trgom?Demonstracije reitev (obiski)Prenos reitev (demo) v tujinoSvetovanja in kompetence*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Predstavitev vsakega od centrov *26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • *KC BMEBiomedicinska tehnika, zdravje in znanost o ivljenju26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Poslanstvo KC BME

  uveljaviti Slovenijo kot inkubator inovativnih podjetij s trno najbolj zanimivimi biomedicinskimi napravami na svetu

  Program KC BME raziskave in razvoj produktov in aplikacij, ki zmanjujejo invazivnost medicinskih posegov ter poveujejo zanesljivost in natannost diagnostiketehnini razvoj spremljajo predklinine in klinine raziskave, ki definirajo nove aplikacijske parametre ter uinkoviteje in varneje medicinske protokole*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • KC BME

  5 projektov12 konzorcijskih partnerjev preko 120 raziskovalcev

  Priakovani rezultati: 50 inovacij15 patentov17 novih izdelkovpoveana vlaganja v RRnove investicije*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • *KC BRINBiotehnoloki razvoj in inovacije, hrana in zdravje26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Razvoj znanj in inovativnih tehnologij na podroju prehrane in zdravja

  Novi biotehnoloki postopki za razvoj izdelkov

  Klinino preverjeno delovanje izdelkov

  Postavitev novih standardov kakovosti za produkte za izboljanje zdravja

  Razvoj novih pristopov sistemske biologije*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • ProbiotikiFunkcionalna hrana in prehranska dopolnilaAktivne uinkovine v medicini in veterini*26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013

  Vse pravice pridrane! 2013

 • 26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013*KC CLASSStoritve podprte z raunalnitvom v oblaku

  Vse pravice pridrane! 2013

 • KC Class - center raunalnitva v oblakuRazvoj znanj in vmesnikov na podroju strojne opreme kot storitev, priprava razvojnega okolja za enostaven prenos aplikacij v raunalnitvo v oblaku, razvoj komponent za aplikacije v oblaku, inovativne reitve za podroje upravljanja odnosov s strankami in upravljanja ivljenjskih ciklov proizvodov, storitve uenja preko oblaka, cenovno uinkovito reevanje problemov logistike in logistinega planiranja v oblaku ter storitve za podporo zdravstvu in varovanju okolja v oblaku

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Page *...je globalnifenomenNisi lastnik niesar, razen svojih podatkovustvarja delovna mestaPrienja se ...? Industrializacija ITKupim toliko kot potrebujemIn ko ne ? preprosto izkljuim kot lu v dnevni sobiCloud Computing Raunalnitvo v oblakuosnova za ...? Za IT v prihodnosti... ni toliko nova tehnologija, kot so to nove poslovne prilonostiin monosti uporabe IT-ja... Prihaja kot nova oblika raunalnitva,kjer ni potrebno kupitine programske in ne strojne opremeJe ... gonilna sila inovacij v vseh sektorjih...ponuja neskonno novih poslovnih in osebnih prilonostiIn ... Ustvarja se nova tveganja? Izzivi...na trgu obstaja e kar nekaj asa, prednjai osebna uporaba -Twitter, Google, Dropbox, Skype, LinkedIn... ... Je blagoslov? Za mala in srednja podjetjaSpodbuja ... agilnost poslovanjaJe ... za podjetja? Vse velikosti? NepogreljivSpremenjeno ...? Ukvarjanje z ITAli obstaja IT ponudnik, ki e ni dodal svojega portfelja v Oblak?Svet v oblakih - kam nas pelje pot v Evropi - http://prezi.com/dgk9-1s6iur-/implementation-of-the-cloud-computing-strategy/Do 2016: ve kot 50% podatkov shranjenih v oblaku, 90% aplikacij v oblaku, 75% podjetij uporablja oblak za shranjevanje obutljivih podatkov => cloud=internet Vir: Cisco cloud report 2012

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Raunalnitvo v oblaku na podroju zdravja in okolja.Celovita reitev za interno logistiko v oblakuSaas - Razvoj storitev in tehnologij, ki omogoaljo razvoj aplikacij kot storitevPaas - Podpora razvoju storitev raunalnitva v oblakuIzvajanje uenja preko oblaka

  Vse pravice pridrane! 2013

 • 26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013*KC OpCommInternet stvari in odprta komunikacijska platformo za integracijo storitev

  Vse pravice pridrane! 2013

 • 26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013*Tehnologije za obvladovanje velikih koliin podatkov in ve millijonov povezanih naprav in razvoj Interneta prihodnosti, interneta stvari (IoT) in M2M (machin-to-machine). Vkljuuje senzorje in senzorska omreja okoli nas, zbiranje in napredno analizo podatkov, zagotavljanje varnosti ter vizualizacijo.

  Skupna IoT platformoa OccapiTM namenjena razvoju novih izdelkov, storitev in aplikacij v razlinih panogah za pametne reitve.

  Vse pravice pridrane! 2013

 • irokopasovni dostop in omrejaSmart Grids & EnergyPametna mestaSmart living & healthcarePametne tovarne in podjetjaPametne zgradbe26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013*

  Vse pravice pridrane! 2013

 • 26. marec 2013Vse pravice pridrane! 2013*KC STVProcesne in sodobne tehnologije vodenja

  Vse pravice pridrane! 2013

 • Napredna znanja s podroja avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije procesovNajveji skupni projekt lanic Tehnoloke mree Tehnologija vodenj