of 12 /12
NAVODILO ZA DIGITALNI SATELITSKI SPREJEMNIK HD DVB-S2 Sprejemnik, ki vas popelje v svet HD ločljivosti

za Digitalni satelitski sprejemnik hD Dvb-s2 · Za povezavo sprejemnika s satelitsko anteno, priključite antenski kabel na vhod LNB, ki je predviden za satelitski sprejem. Televizijo

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of za Digitalni satelitski sprejemnik hD Dvb-s2 · Za povezavo sprejemnika s satelitsko anteno,...

 • navodiloza Digitalni

  satelitski sprejemnik hD Dvb-s2

  sprejemnik, ki vas popelje v svet hD ločljivosti

 • Vsebina

  1 Splošni varnostni ukrepi ............................................................................................................................................................................ 4

  1.1 Nevarnosti ............................................................................................................................................................................................................ 4

  1.2 Opozorila ........................................................................................................................................................................................... 4

  1.3 Opombe ............................................................................................................................................................................................ 4

  2 Total TV HD DVR Lite sprejemnik .......................................................................................................................................................... 5

  2.1 Daljinski upravljalec ........................................................................................................................................................................ 5

  2.2 Sprednja stran sprejemnika .......................................................................................................................................................... 6

  2.3 Zadnja stran sprejemnika .............................................................................................................................................................. 6

  3 Namestitve in funkcije .............................................................................................................................................................................. 6

  3.1 Povezovanje opreme s sprejemnikom ....................................................................................................................................... 6

  3.2 Postopek nastavljanja pri prvi vključitvi ...................................................................................................................................... 7

  3.2.1 Nastavitev na prvotne vrednosti ....................................................................................................................................... 9

  3.3 Informacije o oddajah .................................................................................................................................................................... 9

  3.3.1 Informacije o jeziku .............................................................................................................................................................. 10

  3.4 Glavni meni ........................................................................................................................................................................................ 10

  3.4.1 Na programu – TV vodnik ................................................................................................................................................ 10

  3.4.2 Planer .................................................................................................................................................................................... 11

  3.4.3 Nastavitve ............................................................................................................................................................................. 12

  3.4.3.1 Zaščita otrok ........................................................................................................................................................... 13

  3.4.3.1.1 Blokada kanalov ................................................................................................................................... 13

  3.4.3.1.2 Starševska zaščita - starost ............................................................................................................... 14

  3.4.3.1.3 Sprememba PIN kode ....................................................................................................................... 14

  3.4.3.2 Uporabniške nastavitve ..................................................................................................................................... 14

  3.4.3.2.1 Priljubljeni kanali ................................................................................................................................ 15

  3.4.3.2.2 Nastavitve jezika ................................................................................................................................ 15

  3.4.3.2.3 Zvok ..................................................................................................................................................... 15

  3.4.3.2.4 Obvestila ............................................................................................................................................. 16

  3.4.3.2.5 Nastavitve snemanja ........................................................................................................................ 16

  3.4.3.2.6 Nastavitev ohranjevalnika zaslona ................................................................................................. 16

  3.4.3.3 Nastavitev sistema ............................................................................................................................................... 17

  3.4.3.3.1 Nastavitev signala ............................................................................................................................... 17

  3.4.3.3.2 Diagnostika .......................................................................................................................................... 17

  3.4.3.3.3 Nastavitve ............................................................................................................................................ 18

  3.4.3.3.3.1 Nastavitev TV-ja ............................................................................................................. 18

  3.4.3.3.3.2 Formatiranje diska ......................................................................................................... 18

  3.4.3.3.3.3 HD nastavitve ................................................................................................................. 19

  3.4.3.3.3.4 Tovarniške nastavitve ................................................................................................... 19

  3.4.3.3.4 FTA kanali (iskanje satelitskih signalov in upravljanje FTA kanalov) ....................................... 19

  3.4.4 Seznam kanalov .................................................................................................................................................................. 20

  3.4.5 Sporočila (B-mail) ................................................................................................................................................................. 20

  3.4.6 Informacije o stikih ............................................................................................................................................................... 20

  3.5 Tipke v barvah ................................................................................................................................................................................. 20

  3.6 Snemanje – DVR Lite Ready ......................................................................................................................................................... 21

  3.7 DVR pomnilnik (Review buffer) ..................................................................................................................................................... 21

  3.8 Trick Play ............................................................................................................................................................................................ 21

 • 54

  1 Splošni varnostni ukrepi

  Obstaja nevarnost zaradi električne napetosti! Ne odpirajte!

  Opozorilo

  Ne snemajte pokrova, da vas ne strese električni tok. V notranjosti naprave ni takih elementov, ki bi se lahko vzdrževali doma. Vsako vzdrževanje mora izvršiti za to strokovno usposobljena oseba. To navodilo pozorno preberite še preden boste začeli sprejemnik uporabljati.

  Opozorila, ki so navedena v teh navodilih vsebujejo pomembne informacije o varnosti. Razvrščena so v tri stopnje: Nevarnosti, Opozorila in Opombe.

  Proizvajalec ne prevzema nobenih odgovornosti za nesreče ali škodo, ki bi nastala zaradi malomarnega ravnanja uporabnika.

  1.1 Nevarnosti

  V primeru nepazljive uporabe sprejemnika, lahko ogrozite lastno življenje ali povzročite življenjsko nevarno situacijo.

  • Električni kabel priključite izključno na A/C vtikače na način, kot je to predvideno v navodilu za uporabo ali v skladu s specifikacijo, ki ste jo prejeli s sprejemnikom.

  • Če se kabel priključi na vtikač, ki ni A/C, lahko pride do požara ali do udarca električnega toka.

  • V bližini sprejemnika ne sme biti nobene tekočine, ne sme se ga škropiti ali polivati, ker lahko to povzroči požar ali udarec električnega toka.

  • Na sprejemnik in na kabel ne postavljajte težkih predmetov. Če se bosta poškodovala, lahko to povzroči požar ali udarec električnega toka.

  • Na sprejemnik ne postavljajte kovinskih predmetov. Če bo kovinski predmet predrl sprejemnik, lahko to povzroči požar ali udarec električ-nega toka.

  • Ta sprejemnik nikakor ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami, ker lahko povzročite požar ali udarec električnega toka. Če menite, da je potrebno izvršiti servis ali pregled, se povežite z info servisom.

  • Ne pokrivajte dela za hlajenje na sprejemniku. Če se bo ta pregrel obstaja požarno tveganje.

  • V času nevihte z grmenjem, izključite sprejemnik in izvlecite kabel za napajanje iz vtičnice. Če tega ne upoštevate, lahko pride do požara ali udarca električnega toka.

  • V času neviht z grmenjem sprejemnik izključite in izvlecite antenski kabel iz vtičnice. Če tega ne boste storili, lahko pride do požara ali udarca električnega toka.

  • Sprejemnik pazljivo postavite na tak prostor, s katerega ne more pasti ali, kjer nanj ne more karkoli pasti, ker se lahko v nasprotnem primeru sprejemnik poškoduje. V primeru, da nastanejo take poškodbe, izvlecite najprej napajalni kabel iz vtičnice. S tem se izognete nastanku požara ali udarcu električnega toka.

  • Ne dotikajte se napajalnega kabla z mokrimi rokami. S tem boste preprečili možnost udarca električnega toka.

  1.2 Opozorila

  V primeru neprevidnega ravnanja s sprejemnikom si lahko prizadenete resne poškodbe in tako ogrozite svoje življenje. Lahko povzročite tudi izgubo ali poškodovanje svoje lastnine.

  Sprejemnik varujte pred vodo in pred ostalimi tekočinami. Če je sprejemnik izpostavljen škropljenju ali polivanju, lahko to povzroči okvare, ki jih ni možno odpraviti.

  1.3 Opombe

  Če sprejemnik uporabljamo malomarno, lahko s tem povzročimo okvare.

  Sprejemnik se lahko čisti s suho krpo samo po zunanjosti. Ne smemo uporabljati kemičnih sredstev za čiščenje, kot so: bencin, aceton in podobno, ker se lahko s tem barva sprejemnika trajno poškoduje.

  Za preprečevanje možnih težav, se moramo izogibati naslednjemu:

  • pretoplim ali prehladnim prostorom

  • prostorom s previsoko stopnjo vlažnosti

  • prostorom, ki so izpostavljeni skrajnim temperaturam (bližina grelnih teles in klimatskih naprav)

  • prašnim prostorom

  • zaprtim prostorom, kjer ni možnosti kroženja zraka

  • neposredni izpostavljenosti soncu

  • če se sprejemnik ne bo uporabljal dalj časa, se mora obvezno izključiti iz vtičnice napajalni kabel

  • postavljanju težkih predmetov na sprejemnik, ker lahko to povzroči težave pri delovanju

  • če je sprejemnik trajno poškodovan, ga odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi, ki urejajo odstranitev elektronskih odpadkov.

  2 Total TV HD DVR Lite sprejemnik

  2.1 Daljinski upravljalec

  1. Standby – vklop / izklop

  2. TV Standby – vklop / izklop TV

  3. TV Input – odpiranje TV menija za izbiro vhoda na TV

  4. TV Volume +/- - sprememba jakosti zvoka na TV

  5. TV Mute – vklop / izklop zvoka na TV

  6. TV Chanel +/- - sprememba kanala na TV

  7. VOD – ogled VOD vsebin

  8. SEARCH – iskanje

  9. FAV – seznam priljubljenih kanalov

  10. DVR list – seznam DVR

  11. GAMES – igre

  12. B-MAIL – dostop k sporočilom

  13. RADIO – radijski kanali

  14. LANGUAGE – informacije o jeziku

  15. Mute – vklop / izklop zvoka

  16. INFO – prikaz informacij o vsebini oddaje

  17. Volume +/- - sprememba jakosti zvoka

  18. Channel +/- - sprememba kanala / sprememba strani seznama

  19. Navigacijske tipke

  20. OK – potrditev označene možnosti / dostop do seznama kanalov

  21. EPG – TV vodnik

  22. MENU – glavni meni

  23. BACK – povratek na prejšnji meni / prej gledani kanal

  24. Snemaj

  25. Pavza

  26. Ustavi

  27. Prevrti nazaj

  28. Predvajaj

  29. Prevrti naprej

  30. Tipke v barvah

  31. Alfa-numerične tipke

  32. ´*´ / Brisanje (DEL)

  33. 0 / Razmik

  34. ´#´ / Teletekst (TXT)

  1

  2

  5

  8

  22

  24

  27

  25

  28

  31

  32

  12

  15

  21

  7

  11

  4

  3

  6

  10

  14

  18

  9

  13

  16

  17

  19

  33

  20

  23

  26

  29

  30

  34

 • 76

  3.2 Postopek nastavljanja pri prvi vključitvi

  Ko prvič vključite sprejemnik, se samodejno začne zaporedje nastavljanja, v katerem pooblaščeni serviser ali uporabnik določi osnovne opera-tivne parametre.

  Opomba: Za gledanje TV programov ali za uporabo elektronskega TV vodnik, se mora v celoti nastaviti sprejemnik. Za celovito nastavitev spre-jemnika je potrebno v celoti preiti skozi vse zaporedne ekrane.

  Pooblaščeni serviser ali uporabnik lahko vrneta vse nastavitve na začetno stanje in jih lahko ponovno nastavita v skladu z navodili.

  Ko sprejemnik vključimo prvič, je zaporedje ekranov naslednje:

  1. najprej se izvede meni jezikov,

  2. sledi nastavitev želene ločljivosti,

  3. nato se pojavi ekran z obvestilom, da preverite ali je vse dobro povezano,

  4. potem se prikaže ekran za inicialne nastavitve – Nastavljanje LNB kjer lahko spremenite parametre za nastavitve sprejemnika,

  5. na koncu se pojavi ekran za izbiro signala enega od transporderjev in ekran z jakostjo in kvaliteto signala.

  Izberite možnost Slovenian. Za nadaljevanje pritisnite tipko OK. Ločljivost se lahko nastavi na 576i, 576p, 720p (HD) in 1080i (HD). Za nadalje-vanje pritisnite tipko OK. Opomba: V primeru, da je bila izbrana ločljivost, ki je vaš TV ne podpira, pritisnite tipko OK za ponovno izbiro ločljivosti.

  Preden nadaljujete z nastavitvami, morate preveriti, če je sprejemnik povezan s satelitsko anteno. Za nadaljevanje pritisnite tipko OK.

  2.2 Sprednja stran sprejemnika

  1. Standby – vklop / izklop

  2. OK – potrditev označene možnosti / dostop k seznamu kanalov

  3. Navigacijske tipke – sprememba kanalov / jakosti zvoka / navigacija

  4. Menu – glavni meni

  5. LED pokazatelji – prikaz stanja sprejemnika, sporočila in senzorja za daljinski upravljalec

  6. 7-segmentni LED display – prikaz številke kanala in lokalnega časa

  2.3 Zadnja stran sprejemnik

  1. LNB – vhod za sprejem satelitskega signala

  2. Kompozitni video (CVBS) – za povezavo s kompozitnim vho-dom na TV

  3. Stereo audio – za povezavo z avdio vhodom na TV ali z neko drugo napravo

  4. HDMI – za povezavo s HDMI vhodom na TV

  5. RJ45 – za bodočo uporabo

  6. USB – za povezavo z nosilcem podatkov

  7. Kabel za napajanje

  8. Napajalno stikalo

  9. RJ11 – za povezavo s telefonsko linijo (samo za Total TV dom)

  3 Namestitve in funkcije

  3.1 Povezava opreme s sprejemnikom

  Za povezavo sprejemnika s satelitsko anteno, priključite antenski kabel na vhod LNB, ki je predviden za satelitski sprejem. Televizijo lahko pove-žete s sprejemnikom na dva načina: s HDMI kablom ali z kompozitnim RCA video izhodom (+ stereo audio par).

  V sprejemnik vtaknete Total TV kartico tako, da odprete pokrov na sprednji strani sprejemnika in vtaknete kartico v ustrezno odprtino v smeri, ki je označena na kartici s tem, da se nahaja slika na zgornji strani.

  Opomba: Za spremljanje programov mora biti kartica Total TV vedno vložena v sprejemnik. Kartice ni potrebno odstraniti iz sprejemnika, če to ni potrebno. Pogosto odstranjevanje kartice iz sprejemnika lahko oslabi konektorje. Kartice se ne sme zmočiti ali čistiti s tekočinami. Lahko jo čistimo samo s suho krpo.

  Sprejemnik priključite na električno omrežje, nato pa pritisnite gumb ON/OFF na zadnji strani sprejemnika na položaj ON. Na sprednji strani sprejemnika pritisnite tipko STANDBY. LED pokazatelj Power bi moral svetiti v zeleni barvi.

  Opomba: Če se sprejemnik ne uporablja, ga preklopite v Standby. S tem varčujete pri elektriki in denarju.

  1 3 4

  5

  6

  2

  1 3 4 6 7 9

  2 5 8

 • 98

  Na naslednjem oknu je potrebno pravilno nastaviti LNB nastavitve.

  Na naslednjih ekranih se izvaja izbira transporderja za Total TV. Nastavitve so določene že vnaprej. Za nadaljevanje moramo pritisniti tipko OK in na koncu se prikaže ekran z grafičnim prikazom moči in kvalitete signala. Ko je moč signala in njegova kvaliteta na minimumu sprejemljivih vrednosti ali višjih od njih in ko se sprejemnik zaklene na določeni signal, prehaja ikona s ključavnico v položaj zaklenjeno. Po 30 sekundah se prikaže možnost OK Naslednji zaslon v spodnjem desnem kotu. S pritiskom tipke OK, se vrnete v glavni meni. Za zaključek postopka namestitve in za povratek v glavni meni, pritisnemo tipko OK.

  3.2.1 Nastavitev na prvotne vrednosti

  Za vrnitev vrednosti nastavitev na začetne vrednosti morate izbrati Glavni meni. (pritisnete tipko Meni in po vrsti izberete Nastavitve > Nastavitve sis-tema > Namestitev, nato pa Tovarniške nastavitve. Na koncu se pojavi vprašanje, ali želite s postopkom nadaljevati ali ne?

  Opomba: Nastavitve sistema so zaščitene s kodo PIN. Za zaključek postopka morate vnesti pravilno kodo PIN. Tovarniška vrednost kode PIN je 0000.

  Opozorilo: Po vrnitvi na začetne vrednosti se zbrišejo vse osebne nastavitve!

  3.3 Informacije o oddajah

  Pri spremembi kanala se prikažejo informacije o oddaji avtomatsko. Prav tako lahko pridobite obvestilo med predvajanjem programa s pritiskom na tipko gor ali dol.

  S pomočjo navigacijskih tipk se lahko premikate po informacijah o programih in se lahko informirate o oddaji, ki jo trenutno gledate, kakor tudi o oddajah, ki se bodo predvajale na trenutno izbranem kanalu, kakor tudi na drugih kanalih v prihodnjih 24 urah. Na ekranu ostane prikaz toliko časa, kot je bilo določeno v nastavitvah.

  S pritiskom na rdečo tipko lahko dodate trenutno gledani kanal v spisek priljubljenih. Informacijo o vsebini oddaje lahko pridobite s pritiskom na tipko INFO.

 • 1110

  3.3.1 Informacija o jeziku

  Medtem, ko gledate program, lahko s pritiskom na tipko LANGUAGE pridobite informacijo o jeziku zvoka in naslova. Informacija zajema trenutno izbran jezik za zvok in za naslov ter dovoljuje spreminjanje jezika s pomočjo navigacijskih tipk.

  3.4 Glavni meni

  Medtem, ko gledate program, se lahko premaknete v Glavni meni tako, da na daljinskem upravljavcu pritisnete tipko MENU. V Glavnem meniju se nahajajo naslednji podmeniji: Na programu, Planer, Nastavitve, Seznam kanalov, Sporočila in Kontaktne informacije.

  3.4.1 Na programu - TV vodnik

  Navigacija: Začetek > Na programu

  Informacije o programih in programski shemi se nahajajo v možnosti Na programu. Med gledanjem programa ali če v glavnem meniju izberete možnost Na programu, lahko s pritiskom na tipko EPG prikličete TV vodnika.

  Po TV vodniku se lahko sprehajamo na sledeči način:

  • Tipki s puščicama navzgor in navzdol omogočata sprehajanje po kanalih.

  • Tipki s puščicama levo in desno omogočata sprehajanje po časovnem razporedu oddaj.

  • S pritiskom na modro tipko se lahko pomaknemo za 24 ur naprej, s pritiskom na rumeno tipko pa za 24 ur nazaj.

  • Če se neka oddaja predvaja, se sprejemnik s pritiskom na tipko OK samodejno preklopi na kanal, na katerem se ta oddaja predvaja. Če se oddaja še ni začela, se prikažejo informacije o njeni vsebini. Imate možnost, da aktivirate opomnik za izbrano oddajo, oziroma, da rezervirate oddajo za snemanje.

  • S pritiskom na tipko INFO se pridobi informacija o vsebini oddaje. Če je ta trenutno na sporedu, imate možnost, da se preklopite na to oddajo ali da začnete s snemanjem. Če pa se oddaja še ni začela, se lahko odločite, da aktivirate opomnik za izbrano oddajo, oziroma, da rezervirate oddajo za snemanje.

  • S pritiskom na tipko za snemanje boste rezervirali oddajo za snemanje.

  V TV vodniku so izbrane oddaje posebej označene. Ob oddajah, ki ste jih rezervirali za snemanje se bo pojavila ikona za snemanje, če pa ste aktivirali opomnik, bo prikazana ikona ure.

  3.4.2 Planer

  Navigacija: Začetek > Planer

  V meniju Planer imate naslednje možnosti: Posneti material, Prilagojeno za snemanje, Serije in Nastavitev snemanja.

  V teh možnostih so prikazane oddaje, ki ste jih posneli in oddaje, ki ste jih rezervirali za snemanje ali ste nastavili opomnik – Planer, oziroma lahko vidite tiste serije, ki ste jih rezervirali za snemanje. Prav tako lahko nastavite čas snemanja kateregakoli kanala. Za nastavitev opomnika ali rezerva-cije snemanja oddaje, ki se bo šele začela, morate to oddajo izbrati, kar lahko storite s pomočjo TV vodnika ali iz Informacij o oddaji.

  Označite želeno oddajo in pritisnite OK. Prikazale se bodo informacije o vsebini oddaje z možnostjo, da aktivirate opomnik ali, da rezervirate snemanje.

  V možnosti Prilagojeno za snemanje se nahajajo vse oddaje, ki ste jih na ta način izbrali. Na tem ekranu obstaja možnost pregledovanja oddaj, ki ste jih izbrali, kakor tudi možnost, da jih odpoveste.

  S pritiskom na rdečo tipko lahko izbrišete že posneto ali prekličete snemanje predvidene oddaje.

  Navigacija: Glavni meni > Planer > Posneto ali Nastavljeno za snemanje

 • 1312

  V možnosti Niz serij lahko vidite serije, ki ste jih rezervirali za snemanje. Niz serij so epizode neke serije, ki jo lahko posnamete samo z eno izbiro.

  Začetek > Planer > Niz serij

  Časovno snemanje se predvidi z izbiro možnosti Nastavitev snemanja. Z izbiro te možnosti je potrebno določiti kanal, začetek in trajanje sne-manja, kakor tudi pogostost snemanja.

  Začetek > Planer > Nastavitev snemanja

  3.4.3 Nastavitve

  Začetek > Nastavitve

  V meniju Nastavitve lahko spreminjate različna nastavitve po osebni izbiri ( jezik, možnost zaščite otrok in drugo), pogledati informacije o dia-gnozi, vrniti nastavitve na tovarniške. Z vstopom v ta meni imate naslednje možnosti: Zaščita otrok, Uporabniške nastavitve, Nastavitve sistema in Demontaža diska.

  3.4.3.1 Zaščita otrok

  Začetek > Nastavitve > Zaščita otrok

  Izbira Zaščita otrok onemogoča otrokom, da bi gledali oddaje, ki zaradi svoje vsebine niso primerne njihovi starosti.

  V primeru, da vsebina oddaje ni primerna za otroke, se namesto videa prikaže sporočilo o blokadi in morate za ogled oddaje vnesti kodo PIN. Za povratek na kanal, ki ste ga predhodno gledali, pritisnite tipko BACK.

  3.4.3.1.1 Blokada kanala

  Začetek > Nastavitve > Zaščita otrok > Blokada kanala

  Po želji lahko blokirate dostop do določenih TV kanalov.

  Funkcija blokade kanala se lahko izvede s pomočjo navigacijskih tipk, medtem, ko se izbira kanala izvede s pomočjo tipke OK. Na koncu moramo Potrditi spremembe s pomočjo modre tipke.

  V primeru, da je kanal blokiran, se prikaže namesto videa sporočilo, da je kanal blokiran. Za gledanje morate vnesti kodo PIN.

 • 1514

  3.4.3.1.2 Starševska zaščita – starost

  Začetek > Nastavitve > Zaščita otrok > Starost

  Z izbiro te možnosti lahko nastavimo starost, od katere ni potrebno vnesti kode PIN.

  3.4.3.1.3 Sprememba PIN kode

  Začetek > Nastavitve > Zaščita otrok > Sprememba PIN

  To možnost izberete, če želite spremeniti kodo PIN. Na vrhu vnesite svojo staro kodo PIN, nato pa novo, ki jo morate tudi potrditi. Potem morate pritisniti še modro tipko, da s tem potrdite spremembe.

  Opomba: Če ste svojo PIN kodo pozabili, pokličite svoj kontaktni center za vrnitev kode PIN na osnovno kodo 0000.

  3.4.3.2 Uporabniške nastavitve

  Začetek > Nastavitve > Uporabniške nastavitve

  Uporabniške nastavitve vsebujejo možnosti, ki jih izbirate po lastni izbiri. Potrditev sprememb se izvrši s pritiskom na modro tipko.

  3.4.3.2.1 Priljubljeni kanali

  Začetek > Nastavitve > Uporabniške nastavitve > Priljubljeni kanali

  Seznam priljubljenih kanalov se lahko sestavi z označevanjem kanalov s pomočjo tipke OK, spremembe pa se potrjujejo s pritiskom na modro tipko. Filtriranje seznama se izvede s pritiskom rumene tipke.

  Priljubljene kanale lahko dodate tudi s pritiskom na rdečo tipko, dokler so informacije o oddajah na zaslonu ali z izbiro kanalov v TV vodiču. Zadnje dodani kanal se prikaže na koncu seznama. S pritiskom na tipko FAV se prikaže TV vodič s priljubljenimi kanali.

  3.4.3.2.2 Nastavitev jezika

  Začetek > Nastavitve > Uporabniške nastavitve > Nastavitev jezika

  Izberite jezik na katerem se vam bodo izpisovala sporočila in vsebina menijev. Nastavite osnovni in drugi jezik za zvok in naslove, kakor tudi, če želite prikaz podnaslovov. Spremembe se potrdijo s pritiskom modre tipke.

  3.4.3.2.3 Zvok

  Začetek > Nastavitve > Uporabniške nastavitve > Zvok

  S to možnostjo lahko nastavite zvok, kakor tudi njegovo zakasnitev.

 • 1716

  3.4.3.2.4 Obvestila

  Začetek > Nastavitve > Uporabniške nastavitve > Obvestila

  Ta možnost vam omogoča nastavitev dolžine prikaza Obvestila o oddaji in da določite, kdaj se naj pojavi opomnik za izbrano oddajo (koliko minut pred začetkom oddajanja). Trajanje vseh ostalih obvestil in sporočil je fiksno.

  Obvestila o oddaji lahko izključite tako, da boste v možnosti Dolžina obvestila kot čas za prikaz izbrali 0 sekund. V primeru, da na sporočilo za opomnik na ekranu ne reagirate, se bo sprejemnik obnašal glede na izbiro možnosti za Samodejno preklapljanje.

  .

  3.4.3.2.5 Nastavitev snemanja

  Začetek > Nastavitve > Uporabniške nastavitve > DVR nastavitve

  S to možnostjo je omogočeno da:

  • določite, kako boste upravljali z razpoložljivim prostorom na trdem disku• določite velikost pomnilnika in• določite čas za začetek snemanja pred oddajo (Podaljšaj snemanje) oziroma za konec snemanja po oddaji (Ustavi snemanje).

  3.4.3.2.6 Nastavitev ohranjevalnika zaslona

  Začetek > Nastavitve > Uporabniške nastavitve > Nastavitev ohranjevalnika zaslona

  S to možnostjo se lahko nastavi čas po katerem se pojavi ohranjevalnik zaslona.

  3.4.3.3 Nastavitev sistema

  Začetek > Nastavitve > Nastavitev sistema

  To so možnosti, ki so namenjene pooblaščenemu serviserju (ali uporabniku s potrebnim znanjem) in omogočajo nastavitve ali spremembe para-metrov sprejemnika. Ta možnost je zaščitena s kodo PIN, ki jo morate vnesti.

  3.4.3.3.1 Nastavitev signala

  Začetek > Nastavitve > Nastavitev sistema > Nastavitev signala

  Slike na zaslonu, s katerimi se dostopa do te možnosti, so prikazane kot del postopka pri nastavitvah ob prvi priključitvi, ko pooblaščen serviser (ali uporabnik) nastavlja parametre transponderja, ki se uporablja kot vhodna točka (entry point).

  Opozorilo: Sprememba parametrov, ki jih vidite s to možnostjo, lahko povzročijo izgubo nekaterih programskih možnosti tako, da jih ni priporo-čljivo spreminjati, če niste prepričani v to, kar počnete.

  S to možnostjo lahko spremenite vaše LNB nastavitve.

  3.4.3.3.2 Diagnostika

  Začetek > Nastavitve > Nastavitve sistema > Diagnostika

  S to možnostjo je omogočen vpogled v diagnostične informacije.

 • 1918

  3.4.3.3.3 Nastavitve

  Začetek > Nastavitve > Nastavitve sistema > Nastavitve

  Meni Nastavitve ponuja možnosti, ki so v zvezi z nastavitvami za TV, formatiranje diska, nastavitve ločljivosti in možnost za povratek na tovar-niške nastavitve.

  3.4.3.3.3.1 Nastavitev TV

  Začetek > Nastavitve > Nastavitve sistema > Nastavitve > Nastavitev TV-ja

  Glede na povezavo med sprejemnikom in TV izbirate med možnostmi SD / HD (SD za analogno povezovanje, to je takrat, ko uporabljamo kom-pozitni kabel, HD pa v primeru uporabe HDMI kabla), glede na TV aparat pa izbirate med možnima formatoma 4:3 in 16:9, v skladu z željami pa lahko tudi prilagodite druge formate slike.

  Prav tako lahko tukaj nastavite možnost za TV standard (PAL ali SECAM).

  3.4.3.3.3.2 Formatiranje diska

  Začetek > Nastavitve > Nastavitve sistema > Nastavitve > Formatiranje diska

  S to možnostjo lahko formatirate disk v ustrezen format tako, da ga lahko sprejemnik uporablja za snemanje.

  Opozorilo: Formatiranje diska bo zbrisalo vso vsebino na disku!

  3.4.3.3.3.3 HD nastavitve

  Začetek > Nastavitve > Nastavitve sistema > Nastavitve > HD nastavitve

  S to možnostjo lahko spremenite ločljivost. Lahko jo nastavite na 576i, 576p, 720p (HD) in 1080i (HD).

  Opomba: V primeru, da TV ne podpira izbrane ločljivosti, lahko slika izgine. V tem primeru pritisnite za povratek tipko BACK.

  3.4.3.3.3.4 Tovarniške nastavitve

  Začetek > Nastavitve > Nastavitve sistema > Nastavitve > Tovarniške nastavitve

  Opozorilo: Z izbiro te možnosti lahko vse nastavitve povrnete na začetne vrednosti.

  3.4.3.3.4 FTA kanali (iskanje satelitskih signalov in upravljanje FTA kanalov)

  Začetek > Nastavitve > Nastavitve sistema > FTA kanali

  Z možnostjo Iskanje satelitskih kanalov je omogočeno iskanje satelitskih kanalov, ki so prosti (FTA kanali). FTA kanale lahko najdete s samodej-nim iskanjem ali z vnosom ustreznih parametrov za FTA kanale.

  Z možnostjo Zbriši kanale lahko zbrišete enega ali več prostih kanalov, ki so bili dodani ročno. Z izbiro možnosti Zbriši vse kanale lahko zbrišete celotni seznam kanalov, ki ste jih dodali z iskanjem.

 • 2120

  3.4.4 Seznam kanalov

  Začetek > seznam kanalov

  Z izbiro Seznama kanalov lahko vidite vse dostopne kanale. V seznam kanalov lahko pridete tudi z izbiro možnosti Seznam kanalov iz Glavnega menija ali medtem, ko gledate program, s pritiskom na tipko OK. Poleg imena kanala je prikazana tudi zaporedna številka v seznamu kanalov. Na desni strani se nahaja naslov trenutne oddaje in oddaje, ki sledi.

  Opomba: Seznam kanalov je predhodno določen in uporabnik ga ne more sortirati.

  3.4.5 Sporočila (B-mail)

  Začetek > Sporočila

  V meniju Sporočila lahko vidite sporočila in stanje računa. Do sporočil lahko pridete neposredno s pritiskom na tipko B-mail.

  Ko sprejmete novo sporočilo (B-mail) se na sprednji strani sprejemnika prižge določena oznaka, prav tako pa se pojavi na ekranu ikona kuverte. Oznaka se zbriše, ko preberete vsa nova sporočila.

  3.4.6 Informacije o stikih

  Začetek > Informacije o stikih

  Z izbiro te možnosti lahko vidite telefonske številke preko katerih lahko stopite v stik s Total TV klicnim centrom.

  3.5 Tipke v barvah

  Možnosti, ki so navedene na dnu obvestila o oddaji (kakor tudi na nekaterih drugih zaslonih) so obarvane z barvami, ki ustrezajo barvam tipk, ki se nahajajo na daljinskem upravljalniku.

  V glavnem se za potrdilo izbranih možnosti uporablja modra tipka, medtem, ko se lahko vrnemo nazaj z rdečo tipko.

  Rumena tipka se v večini primerov uporablja za sortiranje.

  3.6 Snemanje – DVR Lite Ready

  Za snemanje potrebujemo ustrezno snemalno napravo (trdi disk), ki se poveže preko USB vrat na zadnji strani sprejemnika. Za snemanje se mora dodatna snemalna naprava predhodno pripraviti s postopkom formatiranja trdega diska, pri čemer se z diska zbrišejo vsi podatki.

  Sprejemnik podpira snemanje tistega kanala, kjer se nahajate.

  Obstajata dva načina snemanja: v odvisnosti od oddaje ali v odvisnosti od časa.

  V primeru, da obstajajo informacije o programu v TV vodniku ali v Informacijah o oddaji ali z izbiro možnosti Snemaj v Informacijah o vsebini oddaje, se snemanje načrtuje s pritiskom na tipko daljinskega upravljavca Snemaj. Intervali zaščite, oziroma snemanje pred začetkom in po zaključku oddaje, se lahko nastavijo v meniju Nastavitve snemanja.

  Snemanje na osnovi časa se načrtuje iz menija Nastavitev snemanja. Z izbiro te možnosti je potrebno izbrati kanal, začetek in trajanje snemanja, kakor tudi pogostost snemanja.

  3.7 DVR pomnilnik (Review buffer)

  Sprejemnik lahko ohrani do 90 minut vsebine s kanala, ki ga gledate. To pomeni, da obstaja možnost začasnega snemanja (DVR pomnilnik), s katerim lahko program v živo začasno navidezno ustavite. Pozneje pa lahko nadaljujete z gledanjem oddaje (do 90 minut), brez snemanja. DVR pomnilnik snema neprestano (ni treba aktivirati snemanja) zato, ker zapisuje vsebino kanala na katerem se trenutno nahajate do trenutka, ko ste kanal spremenili. Takrat pa se predhodno na ta način shranjena vsebina izbriše.

  Velikost pomnilnika se lahko nastavi od 0 do 90 minut. Če se na nekem kanalu nahajate več časa kot ste ga nastavili v možnosti za nastavitev velikosti pomnilnika, bo nova vsebina nadomestila staro.

  Za to možnost je potrebna odgovarjajoča zunanja naprava za snemanje (trdi disk).

  3.8 Trick Play

  Trick Play nam ponuja možnosti za previjanje naprej in nazaj, upočasnjeno predvajanje naprej in nazaj in ustavitve. To je možno izvajati, ko predvajamo posnete vsebine ali vsebine iz pomnilnika.

  • Opomba: Prikazane slike uporabniškega vmesnika so informativnega značaja in se lahko razlikujejo glede na vrsto vašega sprejemnika.

 • www.totaltv.tv • Kontaktni center: 080 45 67Kidričeva ulica 22a, 1233 Dob