of 42 /42
za 2019. godinu

za 2019. godinu - GONG

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: za 2019. godinu - GONG

za 2019. godinu

Page 2: za 2019. godinu - GONG

I DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE POLITIČKE INSTITUCIJEFinanciranje kampanja i regulacija društvenih mrežaStripovska vladaSaborski preletačiPredsjednički izboriIzborne inovacije i promatračke misije u UkrajiniDOBRO UPRAVLJANJE I ANTIKORUPCIJAAntikorupcijska politikaLobiranje i sukob interesaPristup informacijamaOtvoreni podaci u otvorenom formatuHRVATSKA I EUIzbori za Europski parlamentZagovaranje u EUPredsjedanje Hrvatske vijećem EUSlučaj Patton Boggs

II DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJIRAZVOJ GRAĐANSKE KOMPETENCIJEEdukacije za građansku pismenostEdukacije za mladeRaspravljamo o obrazovanju i EUUNAPREĐENJE OBRAZOVNIH PROGRAMADruštveno korisno učenjeGRAĐANSKI AKTIVIZAM I UMREŽAVANJESuradnja s GOOD inicijativomPodrške raznim inicijativama i aktivistimaMEDIJI - SLOBODA INFORMIRANJA I IZRAŽAVANJABojkot HRT-aPodrška novinarkama i novinarimaMedijska pismenostGovor mržnjeFaktograf.hr

III ORGANIZACIJSKI RAZVOJTIJELA GONGASkupštinaVijećeNadzorni odbor

Izvršni odbor

IV FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

344567899

1111131515161717

18191920212222232324252526262627

293333333334

36

Sadržaj

DEMOKRATSKI PROCESII INSTITUCIJE

I

Page 3: za 2019. godinu - GONG

DEMOKRATSKI PROCESII INSTITUCIJE

I

Page 4: za 2019. godinu - GONG

4 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

FINANCIRANJE KAMPANJA I REGULACIJA DRUŠTVENIH MREŽA- Početkom godine Gong je upozorio na važ-

nost pravovremenog reguliranja političkog oglašavanja na društvenim mrežama, ima-jući u vidu opasnost od ponavljanja ame-ričkog scenarija na izborima za Europski parlament i odgovore europskih institucija na prijetnje sigurnosti na predstojećim izborima. Povodom Svjetskog dana izbora u veljači, Gong je organizirao međuna-rodnu konferenciju “Prijetnje demokraciji na internetu” kako bi se otvorila rasprava o tome koliko je Hrvatska spremna ade-kvatno odgovoriti na digitalne izazove “naj-hakabilnijih” izbora. U sklopu konferencije

održan je ekspertni forum s kojeg su pro-izašle preporuke za tijela javne vlasti kako umanjiti prijetnje demokraciji na internetu u području kibernetičke sigurnosti izbora, regulacije medija i društvenih mreža po pitanju dezinformacija, netransparentnog financiranja oglasa na društvenim mre-žama te zloupotrebe osobnih podataka biračica.

- U veljači je Gong apelirao da se DIP-ova aplikacija za financijska izvještavanja počne koristiti što prije - već na europarlamen-tarnim izborima - te je istaknuta važnost objavljivanja podataka o političkim dona-torima i troškovima izborne kampanje u otvorenim i lako pretraživim formatima za povjerenje građanki u njihove političke predstavnike.

- Na konferenciji za medije uoči glasanja o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma Gong je upozorio na podizanje limita donatoricama i istaknuo zabrinutost što se suprotno Kodeksu dobre prakse izborno zakonodav-stvo mijenja tjedan dana prije raspisivanja izbora za Europski parlament.

- Učinke ovog Zakona Gong je pratio tijekom godine, te je aktivno zagovarao da prateći Pravilnik o evidenciji financiranja izborne promidžbe uključi evidenciju i regulaciju oglašavanja na društvenim mrežama.

- Zbog toga je Gong sustavno apelirao na ministra financija Zdravka Marića i Državno izborno povjerenstvo (DIP) da propišu obvezu izvještavanja o izbornoj promidžbi na društvenim mrežama tijekom europar-lamentarnih izbora, te je osudio šutnju hrvatskih institucija upozorivši da su od njih odgovornije društvene mreže.

Političke institucije

Opis: Otvaranje konferencije “Prijetnje demokraciji na internetu”Izvor: Gong

Page 5: za 2019. godinu - GONG

5DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

- Uz zagovaranje regulacija prema instituci-jama, Gong se u veljači pridružio inicijativi Mozilla foundation koja je u otvorenom pismu od kompanije Facebook tražila da ispuni obećanje dano europskim zakono-davcima i poveća transparentnost politič-kih oglasa. Apel je rezultirao Facebookovim obećanjem da će otvoriti sučelja pro-gramskih aplikacija (API) za svoju Galeriju oglasa te tako političko oglašavanje učiniti transparentnijim.

- Nakon što je ta kompanija pokrenula niz alata za bolje razumijevanje ciljanih političkih oglasa, Gong je Facebookovu galeriju oglasa testirao na europarlamen-tarnim izborima. Analiza je pokazala kako označavanje političkih oglasa nije dovoljno kontrolirano, da se neke stranke ne drže obveze označavanja oglasa, te upozorila kako se neke politike provode nedosljedno i bez jasne slike kakve su posljedice za one koji se novih pravila oglašavanja ne drže.

- U srpnju je Gong objavio analizu na teme-lju podataka iz financijskih izvještaja DIP-a i izvještaja društvenih mreža za izbore za Europski parlament koja je pokazala da nije moguće precizno definirati točne iznose utrošene na oglašavanje i da je potrebno jasnije regulirati političko oglaša-vanje na društvenim mrežama i digitalnim platformama.

- Paralelno s praćenjem poboljšanja unutar Galerije oglasa, Gong je uoči europskih izbora promovirao alat WhoTargetsMe koji je prikupljao podatke i za svaku korisnicu kreirao njezinu bazu političkih oglasa koji su je “targetirali”. Uz pomoć ovog alata uspješno smo detektirale neke od nedosta-taka u Facebookovoj Galeriji oglasa.

STRIPOVSKA VLADA- U srpnju je Gong kritizirao rekonstrukciju

Vlade premijera Plenkovića, upozorivši da je rekonstrukcija napravljena tako da su loši ministri nagrađeni potpredsjedničkim funkcijama u Vladi ili novim, bogatijim resorom. Istaknuto je da bi poštenije bilo

da se raspišu novi izbori umjesto da se opet produljuje život Vladi opterećenoj aferama i nesposobnošću.

Page 6: za 2019. godinu - GONG

6 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

SABORSKI PRELETAČI- Na konferenciji za medije povodom Dana

Hrvatskog sabora u svibnju, Gong je izložio maske političara_ki odgovornih za uru-šavanje povjerenja građanki i građana u izborne rezultate i demokraciju i upozorio da ovaj saziv izdaje temeljnu poantu par-lamentarizma, jer odluke donosi manjina zasnovana na političkoj trgovini, izbje-gavajući bilo kakvu odgovornost prema građanstvu.

- Uoči ljetne stanke i izvanredne sjednice na kojoj se glasalo o novim ministrima, Gong je napravio analizu rada Sabora na temelju podataka s platforme Parlametar. Analiza je pokazala kako je aktualan saziv nadmašio sve dosadašnje sazive brojem takozvanih prebjega – čak 31 zastupnik i zastupnica promijenili su tijekom mandata barem jedan klub. Šetnju po klubovima vizualizi-rana je interaktivnom info-grafikom.

Opis: Vizualizacija prebjega u Hrvatskom

saboru

Opis: Akcija Gonga za Dan SaboraIzvor: Gong

Page 7: za 2019. godinu - GONG

7DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

PREDSJEDNIČKI IZBORI- Početak političke jeseni Gong je obilježio

okruglim stolom povodom Međunarodnog dana demokracije pod nazivom „U susret izborima - kako birati Predsjednicu i kakve joj ovlasti povjeriti?”. Okupljeni stručnjaci u raspravi o tome treba li u Hrvatskoj izmi-jeniti izbor i ovlasti predsjednika_ce države zauzeli su različita gledišta, no bili su jedin-stveni u ocjeni da bi u Saboru bilo teško okupiti dvotrećinsku većinu potrebnu za izmjene izbora i ovlasti predsjednika_ce.

- O važnosti političke komunikacije i politič-kih komunikatora_ica uoči predsjedničkih izbora raspravljali smo na panelu “Politički PR: ljudi iz sjene ili aktivni sudionici?” u sklopu Human Rights Film Festivala. Kao poziv za diskusiju prikazan je film „The Brink“ redateljice Alison Klayman o Steveu Bannonu, nekadašnjem glavnom strategu Bijele kuće i ključnoj osobi Trumpovog unutarnjeg kruga suradnika.

- Predsjedničke izbore Gong je pratio tijekom kampanje, na izborni dan, te u tjednima nakon izbora. Fokus u kampanji bio je na praćenju institucija zaduženih za pripremu i provedbu izbora, kandidatkinje i financi-ranje izborne promidžbe. Primjerice, Gong je problematizirao organizaciju izbora i upozorio na stranačke članove_ce u birač-kim odborima, čiji sastav na predsjednič-kim izborima mora biti nestranački. Gong je upozorio i na korištenje javnih resursa u kampanji.

- S obzirom na to da su ovo bili prvi izbori na kojima se primjenjivao Pravilnik o financij-skom izvještavanju političkih aktivnosti koji je kandidate i kandidatkinje obvezao na izdvojeno prikazivanje troškova oglašava-nja na društvenim mrežama u odnosu na ostale troškove, Gong je u suradnji s hak-tivistima Code for Croatia objavio analizu preliminarnih financijskih izvještaja i inte-raktivne vizualizacije troškova i donacija.

- U predizbornom i izbornom periodu Gong se intenzivno bavio informiranjem građanki i građana, kako kroz informira-nje putem društvenih mreža tako i kroz

odgovore na specifične upite postavljene telefonski i elektronskim putem. Ukupno je zaprimljeno 95 prijava građana_ki i odrađeno 150 savjetovanja na temu izbora, glasačkih i ostalih prava biračica. Zaprimljene nepravilnosti obrađene su i po potrebi proslijeđene Državnom izbornom povjerenstvu, gradskim izbornim povjeren-stvima i drugim nadležnim institucijama, a o većim nepravilnostima izviješteno je u dvama izbornim izvještajima objavljenima na izborni dan.

Opis: Gongova tribina o ovlastima i izboru Predsjednika_ceIzvor: Gong

Opis: Gongov panel o političkim stratezima na HRFF-uIzvor: Mladen Pobi (HRFF)

Page 8: za 2019. godinu - GONG

8 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

- Dvadesetak volontera_ki izbore je proma-tralo u inozemstvu, na biračkim mjestima i u izbornim povjerenstvima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a koje je realizirano suradnji s Koalicijom Pod lupom iz BiH i Crtom iz Srbije.

- Nakon objave rezultata prvog kruga, Gong je napravio analizu glasanja po biračkim mjestima i upozorio na velik broj nevažećih listića u nekim mjestima.

IZBORNE INOVACIJE I PROMATRAČKE MISIJE U UKRAJINI- Vodeći se sve izraženijom potrebom da

se izborni proces učini dostupnijim i jed-nostavnijim, u Gongu smo u studenom objavili analizu uvođenja različitih oblika elektroničkog glasanja u demokratskim državama s naglaskom na nužne pretpo-stavke za uspješnu implementaciju glasa-nja putem interneta.

- Kao dio promatračke misije međunarodne organizacije ENEMO, Gongove promatra-čice i promatrači sudjelovali su na pred-sjedničkim i parlamentarnim izborima u Ukrajini u ožujku/travnju i srpnju.

- Sudjelovali smo na radionici “Društvene mreže u nadolazećim izborima: kako ih promatrati?”, održanoj u rujnu u Bratislavi u organizaciji Memo98 i Democracy Reporting International.

Opis: Gongove promatračice i promatrači u UkrajiniIzvor: Gong

Page 9: za 2019. godinu - GONG

9DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

ANTIKORUPCIJSKA POLITIKA- U siječnju je Gong pozvao Vladin ured za

Udruge da povuče antikorupcijski ESF natječaj koji je udrugama uvjetovao da moraju surađivati s čelnicima gradova ili županija. Gong je na konferenciji za medije upozorio da se radi o problematičnom uvjetu koji udruge stavlja u sukob interesa i onemogućava ostvarivanje svrhe natječaja.

- Gong je u ožujku upozorio da su glavni problemi u borbi protiv korupcije nepo-stojanje pravomoćnih presuda i neoduzi-manje imovine za koju je dokazano da je stečena korupcijom, jer niti jedan veliki proces koji je započet nije dovršen. Povod reakciji bilo je nepojavljivanje ministra Lovre Kuščevića (koji je na jesen zbog korupcijske afere napustio Vladu) na sjed-nicama Nacionalnog vijeća za sprječavanje korupcije. Na Vijeću je istaknuto kako je u resoru Ministarstva uprave više zakona važnih za suzbijanje korupcije, a koji stoje u ladici, poput primjerice novog Zakona

o sprječavanju sukoba interesa u čijem je osmišljavanju, sudjelovao Gong kao dio radne skupine.

- U travnju je Gong predstavio istraživanje “Zarobljavanje plinom” koje je pokazalo da u Hrvatskoj nema dugoročnog planiranja ni strateškog razmišljanja u energetskom sektoru, te da izabrani dužnosnici nemaju potrebna znanja, ne razmišljaju dalje od četverogodišnjeg mandata, a uz nisku razinu transparentnosti skloni su korupciji.

- Uoči Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. prosinca Gong je objavio niz infografika na temu sporosti hrvatskog pravosuđa sa najpoznatijim slučajevima čiji se epilog čeka godinama: slučaj Fimi media, optužnice Bandića i suradnika, slučaj Sanader, procesuiranje ratnog zločina, slučaj Kalmeta, te seriju satiričnih videa pod nazivom “Pravosuđe krivosuđe” u formi ne-nagradne igre u kojoj su gleda-telji pogađali koja je presuda istinita, a koja izmišljena: Pravosuđe-Krivosuđe #1 - rje-šenje; Pravosuđe-Krivosuđe #2 - rješenje, Pravosuđe-Krivosuđe #3 - rješenje.

Dobro upravljanje i antikorupcija

Opis: Infografika o optužnicama vezanim za Milana BandićaIzvor: Gong

Page 10: za 2019. godinu - GONG

10 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

SLUČAJ ŠUICA

- Gong je u rujnu inzistirao da Dubravka Šuica, kandidatkinja za povjerenicu u novoj Europskoj komisiji, objasni porijeklo stečene imovine koja znatno premašuje njezina dotadašnja primanja.

- Uoči saslušavanja kandidatkinja u Europskom parlamentu, pridružili smo se mreži civilnih hakera iz Europe na doga-đaju “Hack the new European Commission” s ciljem prikupljanja što više podataka o budućim povjerenicima. Za potrebe hackathona Gong je od Sabora tražio imovinske kartice Dubravke Šuice na koje je Šuica uputila članove saborskog Odbora za europske poslove, koji su propitivali isti-nitost medijskih napisa o porijeklu njezine imovine.

- Međutim, Sabor je nakon tjedan dana usta-novio da u arhivi nema imovinskih kartica Dubravke Šuice, te je naš je upit proslijedio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu inte-resa koje nam je uskratilo uvid pozivajući se na zaštitu osobnih podataka. Izvješća su ipak postala dostupna javnosti nakon što je Gong je uz pomoć ZPPI-ja i žalbe Povjereniku za informiranje došao do imo-vinskih kartica Šuice. No ni iz tih imovinskih kartica nije bilo moguće doznati kako je Šuica, koja je cijelu je karijeru izgradila kao javna službenica, mogla steći 5 milijuna eura vrijednu imovinu.

- S obzirom na to da od nadležnih institucija nismo dobili tražene odgovore, Gong je pozvao europarlamentarke da prilikom saslušavanja u odborima Europskog par-lamenta Šuici postave pitanja oko njezine imovine i stavova o vladavini prava. Ključna pitanja objavljena su i u videu na društve-nim mrežama.

- Priča je izazvala interes europskih medija poput EUobservera, ali i žestoku kritiku premijera Plenkovića koji je prozvao Gong za kontrakampanju.

AGROKOR- Tri mjeseca nakon prijave moguće neza-

konite sigurnosne provjere kandidata za imenovanje izvanrednog povjerenika u Agrokoru, Gong je dobio odgovor Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavje-štajnog sustava. Izvijestili su nas kako su odmah nakon zaprimanja naše prijave osnovali radnu skupinu i obavili nadzor nad radom SOA-e, te su utvrdili da nije bilo nezakonitosti u njihovom radu.

Opis: Insert iz videa: pitanja za Dubravku ŠuicuIzvor: Gong

Opis: Slučaj Šuica završio je na naslovnici EUobservera Izvor: EUobserver/Screenshot

Page 11: za 2019. godinu - GONG

11DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

- Gong je prijavu temeljio na knjizi Martine Dalić, u kojoj ona priznaje da je, na njen zahtjev, šef SOA-e provjeravao background kandidata. Kada je SOA utvrdila da postoji prijava za obiteljsko nasilje kod jednog od kandidata, on je odustao. Kako je propi-sano zakonom koga se smije sigurnosno provjeravati, i tko točno može zatražiti, tražili smo da se rasvijetli slučaj.

LOBIRANJE I SUKOB INTERESA- Gong je krajem siječnja pozvao hrvatske

europarlamentarce da na plenarnoj sjed-nici Europskog parlamenta glasaju za novi članak Poslovnika parlamenta kojim bi se propisala obaveza zastupnika i zastu-pnica da na internetu objavljuju sve svoje sastanke s lobistima po uzoru na Europsku komisiju i Registar transparentnosti.

- U travnju, uoči europarlamentarnih izbora, pozvali smo svih 369 kandidatkinja i kandi-data da se obavežu na transparentno prika-zivanje svih svojih sastanaka. Inicijativi pod nazivom “Prijavljujem sastanak” odazvale su se kandidatkinje i kandidati sa sedam od ukupno 33 liste te jedna eurozastupnica iz tada aktualnog saziva.

- U listopadu je Gong je upozorio GRECO - specijalizirano antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe - kako premijer Plenković sustavno potkopava rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od trenutka kada je Povjerenstvo počelo propitivati njegovu ulogu u aferi Agrokor do slučaja putnih naloga zbog odlaska u Helsinki. Upozorili smo kako retorika, kojom se premijer Plenković i predsjednik Sabora služe kad govore o radu Povjerenstva, te javno pro-zivanje njezine čelnice Nataše Novaković slabe rad jedne od rijetkih preostalih neo-visnih institucija i negativno se odražavaju na borbu protiv korupcije u Hrvatskoj.

PRISTUP INFORMACIJAMA- Gong je upozorio da Hrvatski sabor

redizajnom svoje stranice sabor.hr u siječnju nije ponudio i pristup podacima putem sučelja programskih aplikacija (API-ja). Štoviše, aplikacijama koje koriste službene saborske podatke, poput Parlametra, Sabor je na ovaj način doslovno „zalupio vrata“.

- U veljači je Gong pozvao Katoličku crkvu u Hrvatskoj, najveću vjersku zajednicu u RH, da javno objavljuje svoja godišnja financij-ska izvješća. U pismu kardinalu istaknuto je kako je nepravedno i društveno štetno da su vjerske zajednice pošteđene te obveze, za razliku od ostalih neprofitnih organizacija.

- Gong je u rujnu organizirao međunarodnu konferenciju o utjecaju novih tehnologija na demokraciju i građansku participaciju u političkim procesima. U sklopu događanja predstavljena je publikacija „50 Questions from You to the EU“, u kojoj se mogu pronaći odgovori relevantnih institucija na postavljena pitanja građana i građanki. Na konferenciji su predstavljene najbolje digitalne ideje koje imaju za cilj povećati građansku participaciju. Na konferenciji predstavljena najbolje rješenja odabrana su temeljem ranije u godini provedenog

Opis: Vizual Gongove kampanje #prijavljujemsastanakIzvor: Gong

Page 12: za 2019. godinu - GONG

12 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

online nagradnog natječaja. Donesene su preporuke za poboljšanje transparentnosti institucija, procesa donošenja odluka te aktivnije uključivanje građana_ki u političke procese.

- Uoči Međunarodnog dana na pristup infor-macijama, 27. rujna, Gongove su predstav-nice sudjelovale na tribini Povjerenika za informiranje u Saboru.

- Dan kasnije Gong je organizirao javnu tribinu pod nazivom “Koliko, zapravo, imamo pravo znati”? na kojoj su gostovali Povjerenik i istraživačke novinarke koji su podijelili svoje iskustvo sa pristupom infor-macijama, sve češćim slučajevima represiv-nih metoda ušutkivanja novinara_ki i razli-čitim izlikama za skrivanje dokumenata koji bi trebali biti javni.

objavi sve podatke koji nemaju oznaku taj-nosti, odlučila podatke naplatiti. Istaknuto je kako je neprihvatljivo naplaćivati pristup javnim podacima jer to radi razliku među građanima koji mogu platiti informaciju i drugima koji si tu cijenu ne mogu priuštiti.

- U ožujku je Gong uoči saborske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o sprječa-vanju pranja novca i financiranja terorizma pozvao saborske zastupnike i zastupnice da amandmanima poprave tekst zakona i osiguraju da javnost ima besplatni pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika.

- Premda je na sjednici Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije u lipnju Kristijan Turkalj iz Ministarstva pravosuđa najavio kako će imovinske kartice sudaca biti javno objavljene u rujnu, Gong je u studenom upozorio da je Ministarstvo pravosuđa još jednom je podbacilo i javnosti uskratilo podatke o imovini sudaca, jer nisu uskladili objavu imovinskih kartica s GDPR-om u zakonima izglasanima dva mjeseca nakon proglašenja Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Kako bi se ta „omaška“ ispravila, nakon što se Gong obratio AZOP-u s upitom za tuma-čenje neusklađenosti spomenutih zakona s GDPR-om, oba su se sporna Zakona pojavila na javnom savjetovanju.

- U protekloj je godini Gong sudjelovao u 9 javnih savjetovanja i uputio komentare na nacrte zakona, akata i propisa vezanih za Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije, dostupnost podataka iz sudskog registra, Zakon o sprječavanju sukoba inte-resa, Zakon o financiranju političkih aktiv-nosti, izborne promidžbe i referenduma te pratećeg pravilnika o vođenju evidencije.

Opis: Gongova tribina o pravu na pristup informacijamaIzvor: Gong

- Gong je krajem godine reagirao na godišnji izvještaj Europske komisije o otvorenosti podataka javnog sektora koji Hrvatsku ocjenjuje prosječnom, osim kad je riječ o iskoristivosti i ekonomskim učincima otva-ranja podataka, gdje je ispod europskog prosjeka. Isti izvještaj Komisije prepoznao je Gongovu platformu Mozaik veza kao jedan od dva dobra primjera korištenja otvorenih podataka javnog sektora u Hrvatskoj.

- Gong je osudio potez hrvatske politike koja je pritisnuta politikom Europske unije da

Page 13: za 2019. godinu - GONG

13DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

OTVORENI PODACI U OTVORENOM FORMATU- U ožujku povodom Dana otvorenih poda-

taka Gong je u suradnji s civilnim hakerima iz Code for Croatia organizirao konferenciju i dvodnevni hackaton. Događaj je okupio stručnjakinje i stručnjake, predstavnike_ce institucija i izvršne vlasti, civilnog društva i IT aktivistica kako bi uoči iščekivanja Akcijskog plana za provedbu Politike otvo-renih podataka Vlade RH i izbora zastupnika u Europski parlament raspravili zbog čega je tako teško dobiti otvorene podatke od javnih tijela, zašto ih najčešće žele posebno naplatiti, te kakva je perspektiva politike otvorenih podataka s obzirom na planirani zakonski okvir.

- Na vikend hackathonu osmišljena je lakopretraživa baza e-savjetovanja - koja je obuhvatila kompletnu sliku javnog savje-tovanja od kraja 2014. do početka 2019., uz znatno bolje i brže pretraživanje prema naslovu od onog dostupnog na službenim stranicama eSavjetovanja, te kartu dostu-pnosti pobačaja u Hrvatskoj budući da su podaci o induciranom pobačaju kao i ginekolozima bez priziva savjesti oskudni i često nedostupni.

- Code for Croatia (CfC) - neformalna skupina civilnih hakera_ica čiji volonteri administriraju i održavaju platformu ImamoPravoZnati - i formalno se počet-kom godine pridružila Gongu. Na MeetUp kanalu CfC je 2019. Imao nešto više od 100 članova_ica, organizirana su dva hackat-hona, kreirano više baza javnih podataka, uključujući i analizu s interaktivnom infografikom otvaranja podataka javnog sektora u RH od 2014. do kraja 2019.

- Gong je u svibnju sudjelovao u osmom izdanju Pointa, najveće regionalne kon-ferencije civilnih hakera i hakerica, koji je u Sarajevu okupio više od 200 posjetitelja i na desetke organizacija zainteresiranih za primjenu novih tehnologija kako bi raspravili probleme etičnosti medija i

širenja dezinformacija. Na konferenciji je predstavljen Gongov alat Mozaik veza kao alat koji novinarkama omogućuje brzu provjeru informacija o politički izloženim osobama iz Hrvatske.

Opis: Vikend hackathon na Danima otvorenih podatakaIzvor: Gong

Page 14: za 2019. godinu - GONG

14 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

GONGOVI DIGITALNI ALATI

- Kroz cijelu godinu radili smo na sustavnom unapređenju i promociji digitalnih alata: Mozaik veza imao je protekle godine 79.001 jedinstvenih korisnika i preko 101.919 posjeta s 3.354.770 pregleda stranica. Imamo pravo znati je tijekom godine imao 98.401 jedinstvenih korisnika i preko 115.814 posjeta uz 218.915 pregleda stranica.  Putem platforme poslano je 608 zahtjeva za pravo na pristup informacijama tijela javne vlasti. Parlametar je tijekom godine imao 33.271 jedinstvenih korisnika s preko 41.323 posjeta i 48.453 pregleda stranica.

- Mozaik veza povezan je s API-jem na podatke Sudskog registra i dodani su podaci iz Registra godišnjih financijskih izvještaja Fine.

- Za ImamoPravoZnati ažuriran je softver i platforma je povezana s AskTheEU za upite prema EU tijelima te su dodani linkovi na platformu Mozaik veza za pregled više podataka o tijelima javne vlasti.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

- Na Europski dan zaštite osobnih podataka 28. siječnja, objavili smo pregled izazova u području zaštite privatnosti s osvrtom na izbore za Europski parlament.

- Povodom HDZ-ovog pokušaja korištenja GDPR-a za neke potpuno druge svrhe, Gongova ekspertkinja za zaštitu osobnih podataka objasnila je kako je dokument sporan jer se uvode dijelovi koji nemaju nikakve veze sa zaštitom osobnih podataka već s uvođenjem stranačke stege, a GDPR koji je istaknut u naslovu obrasca koristi se samo da zavara članstvo.

Page 15: za 2019. godinu - GONG

15DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT- Gong je uoči izbora za Europski parlament

proveo informativnu kampanju na društve-nim mrežama usmjerenu na nekoliko pod-ručja: izborni rokovi i procedure, korištenje osobnih podataka u izbornim kampanjama i neželjeno političko oglašavanje.

- Kako bi mladima približili europske teme i važnost političke participacije prikazan je video “Mladi i izbori”, koji su 2018. izradili studenti_ce Akademije dramske umjetnosti.

- Tijekom izbornog procesa objavljeno je šest infografika kojima je upozoreno na zaostajanje Hrvatske u odnosu na EU u nizu područja i zloupotrebu javnih sred-stava u svrhu izborne promocije, te su pri-kazane analize oglašavanja na društvenim mrežama, troškova oglašavanja i medijskih popusta nakon objave preliminarnih izvješća i usporedbe troškova financiranja izbora nakon predaje završnih financijskih izvješća, kao i usporedba ravnopravnosti spolova na listama za Europski parlament u 3 izborna ciklusa.

- Od raspisivanja izbora krajem ožujka do objave završnih financijskih izvješća krajem lipnja, promatrali smo kvalitetu organiza-cije i administracije izbora s fokusom na kvalitetu rada nadležnih tijela. Gong je uoči početka kampanje upozorio da oporbi pri-pada upražnjeno mjesto u sastavu DIP-a, da Ustavni sud nije u zakonom propisanom roku imenovalo Etičko povjerenstvo, te da Ministarstvo uprave krije broj biračica po biračkim mjestima.

- Nakon mjesec dana kampanje, Gong je objavio pregled i ocjenu kampanje koja je pokazala da promidžba društvenim mrežama prednjači kad su predizborne

Hrvatska i EU

Opis: Gongova infografika koja prikazuje popuste za medijska oglašavanja izvor: Gong

Page 16: za 2019. godinu - GONG

16 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

nepravilnosti u pitanju, a među većim nepravilnostima istaknuti su slučajevi potencijalne zloupotrebe javnih resursa u predizborne svrhe.

- Gong na izborni dan nije promatrao izbore na biračkim mjestima, nego je tijekom izbornog dana pružao informativnu podršku biračima zaprimajući neanonimne dojave građane o uočenim nepravilnostima i odgovarajući na upite građanki. Radi omo-gućavanja pristupa izbornim materijalima nakon izbora za slučajeve potrebe provje-ravanja dojavljenih nepravilnosti, Gong je registrirao promatračice pri DIP-u, a kako bi olakšali dojavu nepravilnosti, razvijena je aplikacija koja je biračima omogućavala jednostavniju dojavu putem web obrasca.

- Za najznačajnija kršenja DIP-u je prijavljena stranka Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti. Radilo se o kršenju izborne šutnje i pritisku na birače_ice i zloupotrebu javnih sredstava korištenjem gradskog proračuna za tisak i oglašavanje u svrhu predizborne promidžbe.

- Na dan izbora objavljena su dva izvještaja prema neanonimnim dojavama građanki i građana - izborno jutro (verzija na engle-skom) i ocjena izbornog dana.

- U srpnju je Gong objavio izvještaj o cjelo-kupnom izbornom procesu s preporukama za njegovo poboljšanje.

- Gong je pratio izbore zajedno sa partnerima iz Europske unije okupljenima u inicijativu Election Watch EU te sudjelovao u izradi prvog cjelovitog izvještaja o izborima za Europski parlament s pregledom provedbe izbora i preporuke za cijelu Europsku uniju.

- Zahvaljujući suradnji Gonga s haktivistima Code for Croatia, razvijena je aplikacija koja je omogućila jednostavno pretraživa-nje preliminarnih i završnih financijskih izvještaja prema nazivu liste, donatoru i izvođačici usluga kao i sortiranje prema iznosima troškova, donacija te ostvarenih popusta.

- Otvoreni podaci APIS-a omogućili su civilnim hakericama i hakerima da slabo usporedive podatke sa stranica DIP-a pri-kažu kao vizualno zanimljive i usporedive

podatke - poput pregleda koliko je glasova dobila pojedina lista ili broja preferen-cijalnih glasova pojedinih kandidata po županijama.

ZAGOVARANJE U EU- U siječnju je Gong pozdravio odluku

Europskog parlamenta koji je stao na stranu civilnog društva, te predložio da se u Višegodišnjem financijskom budžetu za program Prava i vrijednosti alocira dvo-struko više novca od planiranog u prijed-logu Europske komisije. Taj bi novac trebao pomoći organizacijama civilnog društva kojima se smanjuje prostor djelovanja uslijed sistemskih prijetnji.

- Na dan Europe 9. svibnja, Gong se pridru-žio inicijativi civilnog društva iz svih dije-lova Unije i uoči neformalnog summita o budućnosti Europe (nakon Brexita) poslao hrvatskim i europskim čelnicima otvoreno pismo s apelom da na summitu imaju na umu Europu kakvu njeni stanovnici i sta-novnice trebaju.

- U srpnju je više od 250 organizacija civilnog društva, među kojima je bio i Gong, uputilo apel zastupnicama i zastupnicima EPP-a i Odboru LIBE tražeći povlačenje odluke o imenovanju Fideszovog kandidata za pot-predsjednika tog Odbora.

Page 17: za 2019. godinu - GONG

17DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE

PREDSJEDANJE HRVATSKE VIJEĆEM EU- Ususret hrvatskog preuzimanja predsjeda-

nja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020., platforma CROSOL, čiji je Gong član, je u otvorenom pismu premijeru Plenkoviću upozorila da vladin Akcijski nema razrađen način uključivanja različitih dionika u pro-ces predsjedanja te sukreiranja prioriteta javnih politika za vrijeme njegova trajanja.

- Za potrebe praćenja hrvatskog predsjeda-nja, Gong i druge organizacije civilnog druš-tva okupile su se u neformalne platformu Forum 2020. U srpnju platforma je objavila popis prioriteta hrvatskog predsjedanja iz perspektive civilnog društva.

- U studenom je Gong objavio preporuke i održao policy raspravu na temu kako učin-kovito zagovarati prioriteta civilnog društva uoči i tijekom hrvatskog predsjedanja.

- Uoči preuzimanja predsjedanja, Gong i Corporate Europe Observatory, uz podršku više od 30 hrvatskih i europskih organizacija civilnog društva, otvorenim su se pismom obratili premijeru Plenkoviću s prijedlogom da transparentnost dono-šenja zakona i utjecaja lobiranja uvrsti u prioritete skorog hrvatskog predsjedanja Unijom.

SLUČAJ PATTON BOGGS- Na Europskom sudu za ljudska prava

nastavljen je postupak protiv RH zbog tužbe koju je podnio Gong nakon što nije dobio informacije o ugovoru između Vlade RH i američke odvjetničke tvrtke Patton Boggs, koja je zastupala hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača tijekom sudskog procesa u Haagu. Gong je ovaj ugovor od Vlade RH zatražio još 2013. godine.

Page 18: za 2019. godinu - GONG

IIDEMOKRATSKA KULTURA,GRAĐANSKI AKTIVIZAM

I MEDIJI

Page 19: za 2019. godinu - GONG

19DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

EDUKACIJE ZA GRAĐANSKU PISMENOST- Gong je nastavio tijekom 2019. godine

provoditi stručna usavršavanja učitelja i nastavnica za podršku provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Gongov tromodularni program usavršavanja - Edukacija za građansku pismenost - koji Gong sustavno provodi od 2012. godine - obu-hvaća edukaciju za političku, medijsku i EU pismenost. Sudjelovanjem na edukacijama (lipanj, kolovoz, rujan) 50 je nastavnika i učiteljica unaprijedilo svoje razumijevanje demokratskih političkih poredaka i politič-kih procesa, medija i medijskih sustava te ovlasti i funkcioniranja Europske unije kako bi te sadržaje uspješnije ugradili u nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja.

- Osim programa Edukacije za građansku pismenost, pružena je podrška zaintere-siranim nastavnicima iz pojedinih jedinica lokalne samouprave i županija.

- Podrška nastavnicama u Osijeku pružena je kroz radionice medijske i političke pismenosti, održane u ožujku.

- Podrška Krapinsko-zagorskoj županiji u uvođenju građanskog odgoja i obra-zovanja kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama osigurana je kroz edukaciju učitelja_ica koju je Gong proveo zajedno s GOOD inicijativom. U listopadu i prosincu izvedeni su dvod-nevni programi medijske i političke pismenosti.

Razvoj građanske kompetencije

Opis: Edukacija za građansku pismenost učitelja i nastavnica

Opis: Gongova radionica političke pismenosti

Page 20: za 2019. godinu - GONG

20 DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

EDUKACIJE ZA MLADE- Osim stručnih usavršavanja nastavnika

Gong je organizirao više od 10 radionica za više od 250 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola. Ove radionice obuhvatile su širok dijapazon tema iz područja medijskog obrazovanja, građanskog sudjelovanja, digitalne demokracije, Europske unije i dr.

- Tijekom 2018. i 2019. razvijeni su mate-rijali za učenje o Europskoj uniji za uče-nike_ce i osnovnih i srednjih škola te za njihove učitelje i nastavnice. Materijali su pilotirani u školama tijekom školske godine pri čemu je održano ukupno 9 radionica na kojima je sudjelovalo više od 260 učenica i nastavnika iz 12 škola.

- Sastavni dio radionica za srednjoškolce bila je tema Europske građanske inicija-tive, dok su osnovnoškolci osmišljavali novi tekst o europskim vrijednostima na melodiju Beethovenove Ode rado-sti. Ideja ovih radionica je učenicima različitih uzrasta približiti vrijednosti na kojima počiva Europska unija, uključu-jući podizanje svijesti o važnosti parti-cipacije europskih građanki i građana u procesima demokratskog odlučivanja.

- Učenici_e viših razreda osnovne i sred-nje škole iz Dalja aktivno su sudjelovali na radionici iz medijske pismenosti koja je održana u svibnju.

- U listopadu su u Zagrebu održane dvije radionice za srednjoškolce - “DETEKTiraj dezinformacije!” o kritičkoj analizi medijskih i digitalnih sadržaja, te “Digitalna demokracija – više od klika i lajka!” o mogućnostima korištenja digitalnih tehnologija za građansku participaciju u donošenju odluka.

- Krajem 2019. godine Gong je u suradnji s Kućom ljudskih prava iz Zagreba, Volonterskim centrom Osijek i Varaždinskim underground klubom započeo provedbu projekta “GO do boljeg društva za mlade!” Projektnim aktivnostima želi se osposobiti mlade za pripremu i provođenje aktivnosti dijaloga s donositeljima odluka koje Europska unija prepoznaje kao važan oblik pripreme mladih za razne druge procese participacije mladih u odlučivanju.

Opis: Gongov trening za mladeIzvor: Gong

Opis: Radionica o dezinformacijama povodom Tjedna medijske pismenostiIzvor: Gong

Page 21: za 2019. godinu - GONG

21DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

RASPRAVLJAMO O OBRAZOVANJU I EU- Gong je u travnju u zagrebačkom Kinu

Europa organizirao tribinu “Europski populizam i angažman građana” na kojoj se raspravljalo o tom koliko ima istine u tvrdnjama o prijetnji populizma; radi li se, naprosto, o prijetnji od normalizacije desničarskog ekstremizma i jesu li prijetnji izloženi politički sustavi u cijelosti ili samo političke elite na vlasti.

- Na Dan Europe, 9. svibnja, Gong je u Kući Europe organizirao javno fact-checkiranje pitanja o Europskoj uniji “Tako je lako razu-mjeti EU”. Cilj ovog događanja bio je, na temelju vjerodostojnih izvora informacija provjerenih od strane Faktografovih novi-nara_ki na nekolicinu pitanja - primjerice “Izlaze li hrvatski građani i građanke na izbore za Europski parlament?”, “Jesmo li euroskeptični?” ili “Koliko se uplaćuje u pro-račun EU-a, a koliko dobiva iz proračuna?” - odgovoriti faktografski točno.

- Interes za europsku dimenziju u obrazova-nju u hrvatskim znanstveno-istraživačkim krugovima zamjećuje se u posljednja dva desetljeća, a posebice nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, no u kojoj je mjeri europska dimenzija u obrazovanju stvarno implementirana u hrvatski odgoj-no-obrazovni sustav razgovarali smo sa stručnjakinjama i stručnjacima u studenom na tribini “Europska dimenzija u obrazova-nju: Odgaja li škola Europljane/ke?”.

- U studenom je Gong, u suradnji s Centrom za mirovne studije, organizirao tribinu o globalnom obrazovanju za zainteresirane nastavnice i učenice.

Page 22: za 2019. godinu - GONG

22 DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

DRUŠTVENO KORISNO UČENJE - Tijekom 2019. studenti_ce FPZG-a koji

su upisali kolegij Politička socijalizacija i političko obrazovanje razvile su kratke obra-zovne programe (radionice i interaktivne prezentacije) na različite teme: demokra-cija, politika i javne politike, građansko sudjelovanje u suvremenim demokra-cijama, sudjelovanje mladih, Europska unija te medijska pismenost, s posebnim osvrtom na dezinformacije, stereotipe te senzacionalističke sadržaje u medijima i na društvenim mrežama. Studenti su sa svojim mentorima_cama gostovali u više škola u Hrvatskoj i izveli osmišljene radio-nice s učenicima u sklopu nastavnog pred-meta Politika i gospodarstvo, ili u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja. U prvoj generaciji društveno korisnog učenja na Političkoj socijalizaciji i političkom obrazo-vanju (akad. god. 18/19) sudjelovalo je 25 studentica i studenata, a u drugoj (akad. god. 19/20) njih 18.

- U veljači su studentice i studenti kolegija Posebne javne politike u sklopu svojeg pro-grama društveno korisnog učenja završili s prikupljanjem podataka za Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2 - drugo izdanje Gongovog primijenjenog istraživanja praksi transparentnosti i dobrog upravljanja u tijelima središnje države. Podaci koje su

studentice i studenti prikupili obrađeni su i uvršteni u zbirni istraživački izvještaj, koji je konstatirao kako su prakse proaktivne objave podataka napredovale, ali i kako su istraživanja tijela pokazala prilično nisku razinu otvorenosti prema upitima student-skog istraživačkog tima. Istraživački tim je činilo svih 34 polaznika kolegija.

- Studentice i studenti na kolegiju Istraživačko novinarstvo u sklopu svojeg programa druš-tveno korisnog učenja imali su prilike raditi s iskusnim istraživačkim novinarkama i novinarima kao mentorima, kao i stažirati u redakciji prvog hrvatskog portala speci-jaliziranog za provjeru činjenica Faktograf.hr. Na istraživačkim člancima radilo je 20 studentica i studenata.

- Konferencija o važnosti građanskog obrazovanja koje će uključivati europsku i globalnu dimenziju, okupila je mlade i one koji rade s mladima u Strasbourgu od 18. do 21. studenog 2019., a Gong se predsta-vio projektima Društveno korisnog učenja kroz koje studenti rade s mladima, obra-zovnim programima za mlade u području građanske, medijske i digitalne pismenosti te Edukacijom za građansku pismenost učitelja koja uključuje module političke, EU i medijske pismenosti.

Unapređenje obrazovnih programa

Page 23: za 2019. godinu - GONG

23DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

SURADNJA S GOOD INICIJATIVOM- Gong je i u 2019. nastavio suradnju s

GOOD-om, inicijativom koja okuplja orga-nizacije civilnog društva koje uz podršku znanstvenica i stručnjakinja iz znanstve-no-istraživačkih i odgojno-obrazovnih institucija zagovaraju sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazova-nja te podržavaju mlade, škole i lokalne inicijative u građanskom angažmanu i stvaranju uvjeta za razvoj građanske i društvene kompetencije.

- Inicijativa je tijekom 2019. godine pratila donošenje novog kurikuluma za među-predmetnu temu Povijesti i Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Hrvatskoj, organizirala javna doga-đanja te provela mobilizacijske i informa-tivne aktivnosti:

- Početkom godine, GOOD je upozorio kako učenici ni “Školom za život” neće dobiti kvalitetan Građanski odgoj i obrazovanje, već suženi sadržaj ionako nedostatnoga programa koji se u zadnje četiri godine kao obavezan pro-vodi u školama.

- U veljači je inicijativa u suradnji s Institutom za društvena istraživanja organizirala Ekspertni forum pod nazi-vom “Od mainstreama do radikalnoga – kako mladi vide radikalnost u hrvat-skoj?” o tome kako mladi percipiraju pojam politički “radikalnoga” i na koji način doživljavaju građanski angažman uopće.

- U svibnju je organiziran ekspertni forum “Radnička prava u građanskom odgoju i obrazovanju” s ciljem prepoznavanja postojećih tema i resursa za poučava-nje ekonomske dimenzije GOO-a te donošenje zaključaka i prijedloga o važ-nim temama koje je potrebno uključiti u ekonomsku dimenziju građanskog odgoja i obrazovanja.

- Na tribini “Kako birati rektora?” u lipnju raspravljalo se o važnosti transpa-rentnosti rektorskih izbora, razlikama među Sveučilištima i potrebnom unapređenju mehanizama izborne procedure. Kao osnova za raspravu izložen je izvještaj (Samo)regulacija etike u znanosti i visokom obrazova-nju u Hrvatskoj, koji je Gong izradio u sklopu Obrazovne zviždaljke GOOD-a.

- Povodom godišnjice prosvjeda za cje-lovitu kurikularnu reformu „Hrvatska može bolje“, GOOD Inicijativa orga-nizirala je konferenciju Obrazovanje u fokusu o aktualnim procesima u

Građanski aktivizam i umrežavanje

Opis: Konferencija “Obrazovanje u fokusu” povodom godišnjice prosvjeda Hrvatska može boljeIzvor: GOOD inicijativa

Page 24: za 2019. godinu - GONG

24 DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

obrazovnoj reformi, Školi za život, edu-kacijama nastavnika, položaju ravnate-ljica i njihovom pogledu na perspektivu reforme, ali i Građanskom odgoju i obrazovanju.

PODRŠKE RAZNIM INICIJATIVAMA I AKTIVISTIMA

- Gong je u veljači izrazio zabrinutost zbog presude aktivistu Zoranu Ercegu, ratnom veteranu koji je nepravomoćno osuđen na 15 dana zatvora uvjetno na 12 mjeseci te mu je zabranjeno približavanje spomeniku Franji Tuđmanu. U priopćenju je naglašeno kako je nužno ustati protiv kršenja prava na slobodu izražavanja Zorana Ercega i zahtijevati od hrvatskog pravosuđa da se prestane igrati Ustavom RH.

- Gong je upozorio da se Vlada televizijskim spotom o mirovinskoj reformi direktno uključila u kampanju protiv sindikalne inicijative „67 je previše“, te je pozvao da Vladu javnosti pokaže troškove svoje protukampanje.

- Gong je, zajedno s Centrom za mirovne studije i drugim organizacijama civilnog društva u studenom pružio podršku štrajku obrazovnih radnica i radnika te pozvao građane i građanke da podrže štrajk i daljnje akcije sindikata. Gongovke i Gongovci podržali su štrajk i sudjelovanjem na velikom prosvjedu sindikata.

- Tijekom godine Gong je objavama na društvenim mrežama pružio podršku cijelom nizu organizacija civilnog društva, aktivistkinja i aktivista, uključujući podršku borbi za prava žena, klimatsku pravdu, LGBT prava.

- Gong je u 2019. godini u sklopu projekta SuKultura koordinirao niz edukativnih radionica za organizacije civilnog druš-tva, umjetničke organizacije i ustanove u kulturi. Polaznice i polaznici ojačali su svoje vještine i znanja iz područja javnog zagovaranja i medija, rješavanja sukoba i medijacije, intersekcionalnosti i grupne dinamike. Gong je sudjelovao i u koordi-naciji nastanka inovativnog sudioničkog mehanizma upravljanja u kulturi - Vijeća SuKultura, koje je osnovano u prosincu. Također, Gong je organizirao niz sastanaka s predstavnicima lokalnih vlasti - iz vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora u Novom Zagrebu - na kojima su promovirani prin-cipi civilno-javnog partnerstva te zagova-rano uvođenje sudioničkog upravljanja u financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba.

Opis: Gongovke i Gongovci podržali su štrajk prosvjetnih radnika_ca

Opis: Radionica u sklopu projekta SuKulturaIzvor: Gong

Page 25: za 2019. godinu - GONG

25DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

BOJKOT HRT-a- U veljači je Gong, zajedno sa sindikatima

i udrugama civilnog društva, pokrenuo inicijativu bojkota HRT-a ističući kako je HRT u takvom stanju da više ne predstavlja javni medijski servis kakav građani zaslu-žuju, nego se putem njega omogućava relativiziranje ili normalizacija pojava koje u demokratskom društvu nisu dobrodošle. Bojkotu, koji je uključivao NEdavanje izjava za radio i televiziju (pod HRT-om), NEsudjelovanje u emisijama HRT-a te NEpozivanje HRT-a na javne događaje, pridružio se i dio oporbe.

- Na konferenciji za medije Jelena Berković istaknula je kako vladajući HDZ mora preuzeti odgovornost za stanje medija u Hrvatskoj te kako mora dozvoliti novina-rima da rade svoj posao u uvjetima koji omogućavaju profesionalnost, maknuti svoje prste od uređivanja medija, te izabrati kompetentne ljude koji će transparentno i vjerodostojno upravljati javnim novcem.

- Dvotjedni bojkot je službeno završen novi-narskim prosvjedom 2. ožujka pod nazi-vom “Novinarstvo ne damo!” u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva.

Mediji - sloboda informiranja i izražavanja

Opis: Gong je pokrenuo inicijativu bojkota HRT-a Izvor: Gong

Page 26: za 2019. godinu - GONG

26 DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

PODRŠKA NOVINARKAMA I NOVINARIMA- Gong je reagirao i u pojedinačnim sluča-

jevima napada na novinare_ke. U ožujku je Gong pozvao Predsjednicu da sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost zbog sumnje u zloupotrebu policijskog sustava i kršenje Ustava u slučaju novinarke Đurđice Klancir kojoj je policija upala u redakciju kako bi je legitimirali zbog pokretanja tužbe. Umjesto da iskoristi ovlasti i zatraži sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, kako bi se ispitali uzroci i definirale posljedice zbog policij-skog kršenja ustavom zajamčenih sloboda novinarke, predsjednica je odabrala tole-ranciju prema represivnom aparatu.

- U rujnu je Gong reagirao na uhićenje novinara Gordana Duhačeka zbog sati-rične objave o policiji na Twitteru, osudivši takav čin kao napad na temeljne političke slobode. Gong je ponovno upozorio kako se ne radi o izoliranom slučaju, već jednoj od metoda pritiska na novinare koju si slobodna država, koja se sprema preuzeti predsjedanje Vijećem EU ne smije dopustiti.

- U srpnju je Gong sudjelovao na globalnoj konferenciji o slobodi medija u Londonu #defendmediafreedom koju su organi-zirale vlade Velike Britanije i Kanade, pri čemu je dogovorena suradnja s Media Legal Defence Initiative koja pruža pravnu pomoć novinarima i nakladnicima u sud-skim sporovima u Hrvatskoj.

- Gong je reagirao uoči glasanja o Direktivi Europskog parlamenta o autorskim pravima, poznate po raspravi o kontrover-znom „Članku 13“ - kojim bi se odgovornost za dijeljenje sadržaja zaštićenog autorskim pravima prebacila na platforme za dijelje-nje sadržaja (društvene mreže) i Članku 11 o naknadama autora. Gong je istaknuo da je novinarkama i umjetnicima nužno osigurati pravednu plaću, ali da je s druge strane neodgovorno donositi zakone čije se posljedice ne mogu predvidjeti i koji bi mogli narušiti medijske slobode.

- Gongovke i Gongovci solidarno su se pri-družili prosvjedu za slobodu novinarstva u ožujku.

MEDIJSKA PISMENOST- Gong je u 2019. godini, zajedno s

Leibnizovim sveučilištem u Hannoveru i partnerima iz Austrije i Bugarske te pul-skom gimnazijom, radio na osmišljavanju programa edukacija za nastavnike vezanih uz digitalnu i medijsku pismenost. Program i popratni materijali imaju za cilj osnažiti nastavnike_ce i mlade za prepoznavanje manipulativnih objava na društvenim mrežama te stvoriti otpornost na učinke dezinformirajuće političke propagande.

- Povodom UNESCO-ovog Globalnog tjedna medijske i informacijske pismenosti u listopadu, Gong je organizirao tribinu “Medijska pismenost: trend ili nužnost”. Na tribini je predstavljeno istraživanje o medijskim navikama mladih, a u fokusu rasprave bilo je pitanje važnosti razvoja digitalne i medijske pismenosti, zajedno s dobrim primjerima programa medijskog obrazovanja.

GOVOR MRŽNJE- U sklopu projekta Against Hate! provedeno

je praćenje govora mržnje na internetskim portalima i mapirane su karakteristike internetskih stranica koje objavljuju diskri-minatorni sadržaj.

- U travnju je održana radionica za novinare_ke s ciljem prenošenja znanja i vještina u području suzbijanja diskriminacije, slobode izražavanja i suzbijanja govora mržnje u novinarskom izvještavanju i u medijima.

- U sklopu projekta, izrađene su dvije infografike o tome kako prepoznati i reagirati na govor mržnje; infografika za građane i infografika za novinare i medij-ske redakcije te opširniji vodič s primjerima dobre prakse borbe protiv govora mržnje

Page 27: za 2019. godinu - GONG

27DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

u državama članicama Europske unije. Kao odgovor na učestalu prisutnost govora mržnje u javnom prostoru, u sklopu projekta tehnički je ažuriran alat za prijav-ljivanje slučaja govora mržnje u javnom prostoru, dostajemržnje.org.

- U Zagrebu je 29. listopada održana među-narodna konferencija u sklopu koje su predstavljene neke od dobrih praksi borbe protiv govora mržnje u različitim europ-skim državama.

- Na Fakultetu političkih znanosti Gong je u studenom organizirao tribinu koja je s predstavnicama akademske zajednice, novinarske struke i građanskim aktivistima otvorila pitanje razumijevanja te društve-nog i političkog tretmana fenomena govora mržnje u današnjoj Hrvatskoj. Identificirani su neki od političkih razvoja proteklih godina koji su doprinijeli tome da pojam govora mržnje bude javno prisutan i da se o njemu raspravlja, ali i nastojanja da se opsegom i smislom tog pojma manipulira za političke potrebe, kako bi se afirmirale protumanjinske politike.

FAKTOGRAF.HR- Prva hrvatska medijska platforma za

provjeravanje činjenica Faktograf.hr, pod nakladništvom Gonga, u 2019. godini nastavila je djelovati kao prepoznatljiv portal na medijskoj sceni u Hrvatskoj i regiji i neizostavni alat kojim se svakodnevno služe novinari, istraživačice i građani.

- Faktograf je tijekom 2019. godine objavio ukupno 381 članak u svojim rubrikama ocjene točnosti, analiza, praćenja obe-ćanja, u rubrici aktualno i novoj rubrici – provjera točnosti. Od travnja 2019. godine, Faktograf je započeo suradnju s Facebookom, u sklopu njihovog programa provjere točnosti na društvenim mrežama.

- U sklopu projekta “FactCheckEU”, Faktograf je s još 18 medija radio na suzbijanju dezinformacija vezanih za Europske izbore. Faktografovi članci bili su prenošeni u dru-gim medijima, a Faktografovi novinari_ke

Opis: O radu Faktografa u drugim medijimaIzvor: Večernji list, 6.7.2019.

Page 28: za 2019. godinu - GONG

28 DEMOKRATSKA KULTURA, GRAĐANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI

sudjelovali na konferencijama, davali izjave o pojedinim temama, kao i gostovali u televizijskim i radio emisijama.

- Tijekom 2019. Faktograf je surađivao s N1 Televizijom u sklopu nedjeljne emi-sije “Točka na tjedan” koja je emitirala Faktografove ocjene točnosti. Tijekom godine nastavljen je rad na umrežavanju i razvoju regionalne mreže fact-checkera SEE Check.

- Faktografovi novinari_ke su u sklopu projekta “Aktivni studenti - Korisni građani - Pravedno društvo - Razvoj partnerstava organizacija civilnog društva i visokih učilišta za provedbu programa društveno korisnog učenja” mentorirali studente_ice istraživačkog novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

- Faktograf je tijekom 2019. godine imao 513.544 jedinstvenih korisnika, koji su ostvarili 1.070.593 posjeta Faktografovoj stranici. Usporedbe radi, u 2018. Faktograf je posjetilo ukupno 327.473 čitatelja_ica (unique visitors) koji su ostvarili 689.152 posjeta stranicama portala. Od toga su 63,35 posto „novi čitatelji“, dok ih je 36,65 posto prvi put posjetilo Faktograf u 2018. Faktografova zajednica na društvenim medijima nastavila je rasti. Krajem 2019. Faktograf je imao imao 17,836 pratiteljica na Facebooku, te više od tri tisuće pratitelja na Twitteru.

IIIORGANIZACIJSKI

RAZVOJ

Page 29: za 2019. godinu - GONG

IIIORGANIZACIJSKI

RAZVOJ

Page 30: za 2019. godinu - GONG

30 ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

- GONG je i službeno postao Gong početkom 2019. kada su stupile na snagu izmjene Statuta kojim je promijenjen način pisanja imena organizacije. Gong je utemeljen 1997. godine kao inicijativa “Građani organizirano nadgledaju glasanje”, no to je ime promijenio, izmjenama Statuta 2000. godine, u jednostavno GONG. S obzirom da je korištenje velikih tiskanih slova godi-nama izazivalo dojam da se i dalje radi o skraćenici, Gong je na Skupštini krajem 2018. odlučio dalje koristiti samo mala tiskana slova u imenu.

- Provedba Gongovih strateških ciljeva u 2019. bila je organizirana u 2 programska tima: (1) Demokratski politički procesi i institucije te (2) Demokratska politička kultura, aktivizam i mediji. Aktivnosti se provode različitim metodama: istraživa-njima i analizama, informiranjem javnosti, javnim zagovaranjem, umrežavanjem, edu-kacijama i razmjenama znanja i iskustva.

Tijekom 2019. Gong je provodio sljedeće projekte:

DONATOR NAZIV PROJEKTA TRAJANJE

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Europa za građane: operativna podrška za

europske think-do-tankove

1.1.2018. - 31.12.2020.

Europski socijalni fond, PT1- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Društveno korisno učenje - Aktivni studenti

19.3.2018. - 19.3.2020.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Centri znanja za društveni razvoj - područje građanskog

aktivizma i izgradnje demokratskih institucija

društva

1.1.2019. - 31.12.2019.

National Endowment for DemocracyCountering External

Attempts to Undermine Democracy

1.11.2018. - 29.2.2020.

National Endowment for Democracy; nositelj Danes je nov dan

Bringing Parlameter to Croatia and Bosnia and

Herzegovina

1.5.2018. - 30.6.2020.

National Endowment for DemocracyPromoting Accountability

Through Regional Cooperation

1.12.2018. - 31.5.2020.

- Operativnu podršku za provedbu ovih ciljeva Gong prima iz Hrvatske i Europske unije:

- Kao europskom think-do-tanku Gongu je osigurana operativna potpora izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) u sklopu pro-grama Europa za građane iz područja Demokratska i građanska participacija.

- Kao “Centru znanja za društveni razvoj u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva” Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Gongu je osigurana osnovna podrška za informativne i edukacijske aktivnosti, analitičko-istra-živačke aktivnosti i javnozagovaračke aktivnosti.

Page 31: za 2019. godinu - GONG

31ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

DG JUSTICE; nositelj Ministarstvo pravosuđa Finske Against Hate 1.12.2017.

- 30.11.2019.

Open Society Foundations Education Support Program; nositelj Gong Time for Good Education 1.10.2017.

- 30.9.2019.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA);

nositelj Beogradska otvorena školaEuropa za građane: YOU4EU 1.9.2018.

- 29.2.2020.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA);

nositelj Evropski pokret u Srbiji

Europa za građane: Enlarge Europe

1.8.2018. - 31.1.2020.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA);

nositelj Ligue Enseignement Paris

Erasmus +, KA2: R-EU Connected

1.9.2018. - 31.8.2020.

British Embassy Transparency of political

advertising on social networks

15.11.2018. - 28.2.2019.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA);

nositelj Leibniz University Hannover Erasmus +, KA2: DETECT 1.10.2018.

- 30.9.2020.

Europski socijalni fond, PT1- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva; nositelj

Udruga DominoSuKultura 29.10.2018.

- 29.10.2020.

Agencija za elektroničke medije – fond za poticanje pluralizma Držimo vas za riječ 2.5.2019.

- 31.12.2020.

Ured za udruge Vlade RH (Švicarsko-hrvatski program suradnje); nositelj

Forum za slobodu odgoja

Učimo ih za njihovu budućnost

30.3.2019. - 30.11.2020.

Open Society Foundations Education Support Program; nositelj Gong Time for Good Education 1.11.2019.

- 1.12.2020.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA);

nositelj Kuća ljudskih prava

Erasmus +, KA: GO do boljeg društva za mlade!

1.8.2019 - 31.7.2020.

EU DG Devco (‘Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021’); Administratori: CONCORD, CROSOL,

SOLIDARNA

Otvorenost je europska vrijednost

1.9.2019. - 31.7.2020.

Democracy Reporting InternationalTesting (EU designed)

Methodology of Social Media Monitoring in Elections

15.11.2019. - 29.2.2020.

U.S. Embassy Sustainable fact-checking 1.10.2019. - 1.6.2020.

Page 32: za 2019. godinu - GONG

32 ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

- Unapređenje organizacijskog razvoja tije-kom 2019. godine odvijalo se kroz proces strateškog i operativnog planiranja koje smo uspješno završili u zadnjem kvartalu. Cijeli organizacijski tim, radnice i članovi tijela organizacije bili su educirani i vođeni kroz proces od strane vanjske stručnja-kinje. Strateško planiranje tijekom cijele godine obuhvatilo je ukupno 6 susreta od ukupno 7 dana. Proces je završio izradom dokumenta Strateškog plana 2020-2022, te izradom Operativnog i Financijskog plana za 2020.

- Gong se u svom radu nastavio oslanjati na brojne suradnike_ce - kako radnice, tako i privremene ili povremene vanjske surad-nike_ce te volontere_ke:

- U Gongu je tijekom 2019. bilo zaposleno prosječno 14 radnika_ca na osnovi sata rada s prosječnom bruto plaćom od 11.447,78 kn.

- Tijekom 2019. Godine više od 1700 volonterskih sati imalo je 30 Gongovih volontera_ki. Rad članova Vijeća Gonga, Nadzornog odbora i inicijative Code for Croatia također je volonterskog karaktera. Dodatnih su 1100 sati volon-terskog angažmana u 2019. godini Gongovi volonteri i volonterke, članice i članovi Vijeća Gonga te profesorice i profesori na Fakultetu političkih znano-sti uložili u zajednički projekt društveno korisnog učenja.

- 12 mladih bilo je uključeno u Gongove aktivnosti u sklopu internship pro-grama, a dvoje od njih su studenti sa Sveučilišta Gordon, iz američke savezne države Massachusetts.

- Gong je radio na informiranosti i unap-ređenju znanja i vještina putem raznih edukacija:

- U studenom je održana jednodnevna radionica o tehnikama javnog nastupa-nja za radnike i radnice u Gongu.

- Gong je sudjelovao u zimskom seme-stru u modulu edukacija u organizaciji ERSTE Foundation NGO Academy: radnice i radnici Gonga pohađali su edukacije iz učinkovitog liderstva,

vođenja timova i zagovaranja organiza-cija civilnog društva.

- Tijekom 2019. godine Gong se bavio jačanjem unutarnjih kapaciteta radnica kako bi uspješno sudjelovale u fundrai-singu. Edukacija o javljanju na Erasmus+ natječaje s naglaskom na KA2 prijave je za Gong radnice_ke održana u travnju. Edukacija o procesu javne nabave za neobveznike javne nabave je održana u studenom, a naglasak je bio na koordi-naciji programskog i administrativnog tima prilikom angažmana u procesu javne nabave.

Page 33: za 2019. godinu - GONG

33ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

SKUPŠTINA - U 2019. godini održane su dvije redovite

Skupštine Gonga: 11. lipnja i 3. prosinca. Dok su na proljetnoj Skupštini usvojeni programski i financijski izvještaji o radu za 2018., uključujući i izvještaj o provedenom uvidu u reviziju, na zimskoj Skupštini usvo-jen je novi Strateški plan Gonga 2020-2022, kao i Plan aktivnosti i Financijski plan za 2020. godinu.

- Na kraju 2019. godine Gong je imao 31 članicu i člana.

VIJEĆE- Tijekom 2019. godine Vijeće Gonga radilo

je u sastavu: predsjednica Aleksandra Kuratko Pani, zamjenik predsjednice Goran Čular, te članovi Tihomir Žiljak, Vlasta Ilišin, Vanja Jurić, Petar Vidov, Enes Ćerimagić, Senada Šelo Šabić i Jan Schneider. Uslijed osobnih i profesionalnih razloga, Vijeće su napustili Senada Šelo Šabić, Jan Schneider i Enes Ćerimagić. Vijeće je sukladno Statutu kooptiralo Darija Čepu za novog člana.

- Vijeće Gonga u pravilu se sastajalo svakog mjeseca te je održano ukupno 10 sjednica.

- Članice i članovi Vijeća tijekom godine sudjelovali su u programskim aktivnostima, uključujući izmjene Statuta i strateško planiranje te davali smjernice za rad Izvršnom odboru po potrebi.

- Krajem 2019. godine, uslijed odlaska Jelene Berković s mjesta članice Izvršnog odbora i izvršne direktorice, Vijeće je imenovalo Jelenu Tešiju novom članicom Izvršnog odbora i dalo podršku izboru Oriane Ivković Novokmet za novu izvršnu direktoricu.

- Sukladno zaključku zimske Skupštine,

Vijeće je imenovalo Radnu grupu za izmjene Statuta u sastavu Aleksandra Kuratko Pani (koordinatorica), Vanja Jurić, Enes Ćerimagić i Natalia Mirković te je u konzul-taciji s Nadzornim i Izvršnim odborom dalo smjernice Radnoj grupi za rad. Smjernice su se odnosile na propisivanje različitih kategorija članstva, izmjene načina izbora izvršnog tijela, produljenje propisanih rokova za formiranje upravljačkih tijela, te definiranje odnosa s povezanim entitetima.

RADNA GRUPA ZA IZMJENE STATUTA

- Radna grupa je tijekom 2019. godine održala niz sastanaka i konzultacija s čla-novima i članicama Gonga. Cilj sastanaka i konzultacija bio je prikupljanje informacija i propitivanje različitih predloženih modela upravljanja. I dok je kod ostalih neophod-nih, tehničkih izmjena Statuta postignut veliki stupanj konsenzusa članova, Radna grupa je za zimsku skupštinu izradila dvije verzije izvršnog tijela Gonga o kojima je provedeno glasanje. Sukladno rezulta-tima, većina članstva odlučila je podržati postojeći model Izvršnog odbora te su isti pozvani na predlaganje amandmana u cilju dorade podržanog modela.

NADZORNI ODBOR- Nadzorni odbor Gonga radio je u sastavu:

predsjednica Daniela Jovanova Ivanković, zamjenica predsjednice Natalia Mirković i Sanda Malbaša. Nadzorni odbor održao je dvije sjednice te su članice bile uključene u raspravu o Strateškom planu i izmjenama Statuta, pri čemu su održane i zajedničke sjednice s Vijećem.

Tijela Gonga

Page 34: za 2019. godinu - GONG

34 ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

IZVRŠNI ODBOR- Tijekom 2019. Izvršni odbor djelovao je u

sastavu: Jelena Berković, izvršna direkto-rica, Blaženka Sečkar, zamjenica izvršne direktorice, te članica Oriana Ivković Novokmet i član Dražen Hoffmann. Krajem godine u IO je kooptirana Jelena Tešija, iz njega je izašla Jelena Berković, a za novu direktoricu s početkom 2020. izabrana je Oriana Ivković Novokmet.

UMREŽAVANJE, SURADNJA, DIJELJENJE ZNANJA

Gong je aktivno sudjelovao u radu nekoliko mreža koje okupljaju organizacije civilnog društva:

- Zbog koordiniranog promatranja izbora za Europski parlament, Gong se pridružio, u statusu nacionalnog ogranka, europskoj ad hoc mreži Election-Watch.EU.

- U pripremama za hrvatsko predsjedanje Europskom unijom, Gong se u Hrvatskoj udružio s partnerima iz CROSOL-a i Foruma 2020, dok je na europskoj razini razvijao partnerstva sa članicama ALTER EU-a, poput Corporate Europe Observatory.

- Razvijajući odnose s organizacijama koje prate razvoj ljudskih prava u digitalnom okruženju, Gong se učlanio u European Digital Rights (EDRi) i nastavio razvijati suradnju s Digital Freedom Fundom.

- Umrežavanje s organizacijama koje se bave pristupom informacijama dovelo je do razvoja europske koordinacije organizacija i produbljene suradnje Gonga i Access Info Europe, a Gong je nastavio pratiti i razvoj UNCAC-a.

- Praćenje reforme obrazovanja u Hrvatskoj nastavljeno je kroz sudjelovanje u GOOD Inicijativi, dok se na europskoj razini razvija suradnja s European Civic Forumom.

Suradnju s tijelima javne vlasti u Hrvatskoj i u EU Gong je održavao raznim oblicima savjeto-vanja i razmjena informacija i znanja.

- Gongova iskustva poslužila su za informi-ranje Europske komisije prilikom izrade izvještaja o provedbi Europskog semestra, informiranje misije GRECO-a o prevenciji korupcije najviših nositelja izvršne vlasti te informiranje dvije misije OESS ODIHR-a o provedbi europskih i predsjedničkih izbora u Hrvatskoj.

- Gongove predstavnice aktivno su sudjelo-vale u radnim tijelima Vlade poput Savjeta za razvoj civilnog društva, Savjeta za sprječavanje korupcije i Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Gong je svoja iskustva i znanja podijelio i sa zainteresiranim građankama, posjetiteljima i istraživačicama:

- Zabilježeno je više od 200 savjetovanja građana, s time da je dodatnih više od 100 građanki i građana informirano o načinu ostvarivanja biračkih prava na europskim izborima i prvom krugu predsjedničkih izbora.

- Gong je podijelio svoja iskustva s predstav-nicama institucija i tijela različitih karak-tera - od Facebooka preko Kancelarije za saradnju civilnog društva Vlade Republike Srbije do Centralnog Komiteta Menonita Ukrajine.

- Gong je sudjelovao u anketnim istraživa-njima i intervjuima za potrebe znanstvenih istraživanja vezanih uz mogućnosti konzul-tacija europskih građanki i građana, razvoj politika upravljanja društvenim mrežama, itd.

GONG U MEDIJIMA

Gong je i u 2019. godini nastavio biti intenzivno prisutan u medijima:

- Zabilježeno je 1015 objava u informativnim medijima (tisak, radio, televizija, portali) povezanih s Gongovim aktivnostima, što je značajan rast u odnosu na 2018. godinu u kojoj smo zabilježili 616 medijskih objava.

- Gongova web stranica imala je 86,708 jedinstvenih korisnika, koji su ostvarili

Page 35: za 2019. godinu - GONG

35ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

ukupno 141,347 posjeta stranici. Stranica je ostvarila 691,875 pregleda. Na stranici je objavljeno 138 članaka.

- Gong je redovito komunicirao putem društvenih mreža (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), kao i preko redovitog mjesečnog biltena.

- Gong je poslao 45 priopćenja za medije (uključujući i otvorena pisma).

FINANCIJSKO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE

- Udruga Gong provodi gospodarske dje-latnosti u svrhu postizanja financijske održivosti za ostvarivanje ciljeva isključivo putem svojih dvaju društvenih poduzeća, GRIF usluge d.o.o. i GES savjetovanje d.o.o.. Stoga je unutar zakonskog roka početkom 2020. godine udruga podnijela zahtjev za izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijed-nost i poreza na dobit.

- Tijekom 2019. dovršen je standard kvalitete poslovanja za društvena poduzeća u svrhu poboljšanja internih procedura poslovanja i unapređenja usluge prema klijentima.

- Tijekom 2019. Gong je uplatio 1.119.680,37 kn poreza, prireza i doprinosa za zdrav-stveno i mirovinsko osiguranje za rad-nike_ce i vanjske suradnike_ce, te PDV-a u iznosu od 33.792,12 kn, odnosno ukupno 1.153.472,49 kn.

- Gong ne prima sredstva za svoj rad direk-tno iz državnog proračuna. Prijavljujemo projekte i natječemo se s brojnim drugim organizacijama na javnim natječajima. Prihodi od ugovorenih donacija dolaze iz Bruxellesa, europskih fondova preko hrvat-skih ugovornih tijela, stranih fondacija.

- Gong je za 2019. primio pozitivno mišljenje neovisnog revizora temeljem obavljenog revizijskog uvida u financijske izvještaje. Obavljen je revizijski uvid u financijske izvještaje udruge koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2019. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna

podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

- Ured Gonga nalazi se u prostoru u vla-sništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Ministarstvo državne imovine, a udruga u vlasništvu nema nekretnine, vozila ni dionice.

Page 36: za 2019. godinu - GONG

IVFINANCIJSKI

IZVJEŠTAJ

Page 37: za 2019. godinu - GONG

37FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

BILANCAAKTIVA 2019

Financijska imovina 707.065,00

Nefinancijska imovina 353.613,00

Ukupna aktiva 1.060.678,00

PASIVA 2019

Obveze 1.208.646,00

Vlastiti izvori -147.967,00

Ukupna pasiva 1.060.679,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMAPRIHODI 2019 2018

Prihodi iz proračuna za EU projekte 576.239 2.836.078

Prihodi od ostalih ugovorenih donacija 4.124.193 2.537.338

Prihodi od članarina 3.770 1.230

Prihodi od donacija građana 7.188 24.630

Prihodi od pružanja intelektualnih usluga 0 0

Prihodi od financijske imovine 57.637 50.004

Ukupno prihodi 4.769.027 5.449.280

RASHODI 2019 2018

Rashodi za zaposlene 2.212.331 2.052.931

Materijalni rashodi i amortizacija 2.042.524 2.945.376

Tekuće donacije 446.990 1.176.756

Financijski rashodi 67.473 85.270

Ostali rashodi 43.747 21.394

Ukupno rashodi 4.813.065 6.281.727

Višak prihoda za izvještajno razdoblje 0 0

Manjak prihoda za izvještajno razdoblje 44.038 832.447

Višak prihoda – preneseni 0 617.090

Manjak prihoda – preneseni 103.930 0

Obveze poreza na dobit po obračunu

Višak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju *

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju * 147.968 215.357

IVFINANCIJSKI

IZVJEŠTAJ

Page 38: za 2019. godinu - GONG

38 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

UKUPNI PRIHODI

Page 39: za 2019. godinu - GONG

39FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

PRIHOD OD DONACIJA PO DONATORIMA

Naziv donatora Iznos u kn Udio

EACEA - različiti projekti (41,86%) 1.970.797,72 41,86%

NED - različiti projekti (19,69%) 926.874,66 19,69%

ESF DKU (10,26%) 482.864,82 10,26%

Transfer partnerima na projektu (9,5%) 446.990,37 9,50%

Zaklada Centri znanja (9,38%) 441.510,85 9,38%

Open Society Foundations Education Support Program (2,86%) 134.476,23 2,86%

Finsko Ministarstvo pravosuđa (1,42%) 66.912,62 1,42%

ESF Kultura (1,04%) 48.962,88 1,04%

Agencija za elektroničke medije (1,03%) 48.394,36 1,03%

Britanska ambasada (0,87%) 41.000,00 0,87%

ESF Društveno poduzetništvo (0,74%) 34.842,42 0,74%

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (0,42%) 19.992,86 0,42%

Ured za udruge Vlade RH - Švicarsko-hrvatski program suradnje (0,41%) 19.418,65 0,41%

Američka ambasada (0,26%) 12.394,00 0,26%

Prihod od građana i kućanstava (0,15%) 7.187,60 0,15%

Grad Zagreb sufinanciranje (0,11%) 5.000,00 0,11%

Ukupno prihod od donacija 4.707.620,04 100,00%

Page 40: za 2019. godinu - GONG

40 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE

Naziv donatora Ime projekta Iznos

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (3%)

„Preko nastavnika do učenika o EU-u“ - EU radionice za nastavnike 19.992,86

ESF DKU (84%) Društveno korisno učenje - Aktivni studenti 482.864,82

ESF Kultura (8%) SuKultura 48.962,88

Švicarsko-hrvatski program (3%) Učimo ih za njihovu slobodu 19.418,65

Grad Zagreb sufinanciranje (1%) Against Hate 5.000,00

Ukupno 576.239,21

Page 41: za 2019. godinu - GONG

41FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

PRIHODI OD OSTALIH UGOVORENIH DONACIJA

Naziv donatora Ime projekta Iznos

BRITANSKA AMBASADA Transparency of political advertising on social networks 41.000,00

NED IV- National Endowment for Democracy

Promoting Accountability Through Regional Cooperation 399.815,19

NED - Danes je novi dan Bringing Parlameter to Croatia and Bosnia and Herzegovina 106.647,21

NED Part 2 -National Endowment for Democracy

Countering External Attempts to Undermine Democracy 418.628,01

NED III - National Endowment for Democracy Fact-checking as an accountability tool 1.784,25

The Open Society Initiative for Europe Time for Good Education 130.596,15The Open Society Initiative for Europe Time for GOOD Education 2.0 3.880,08US Embassy Izrada modula digitalne pismenosti 12.394,00Finsko Ministarstvo pravosuđa Against Hate 66.912,62EACEA OPERATIVNI 2018. Operativni grant 2018 293.378,28EACEA OPERATIVNI GRANT 2019. Operativni grant 2019 1.176.325,12EACEA Erasmus+ DETECT 113.074,18EACEA CTZ- REMEM ENLARGE EUROPE 10.396,25EACEA RS-CITIZ-CIV You4eu-Citizen Participation 110.265,14EACEA Erasmus+ R-EU CONNECTED 49.716,02

EACEA Erasmus+Global Education and Active Response for the Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societies/GEAR

217.642,73

ESF Društveno poduzetništvo - ACT KONTO d.o.o.

FAIRnet – Mreža FAIR (Financije, Administracija i Računovodstvo) poslovanja u društvenim poduzećima

34.842,42

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva CENTRI ZNANJA 2019 441.510,85

AEM 2019 - fond za poticanje pluralizma Držimo vas za riječ! 48.394,36Transfer partnerima na projektu Time for Good Education 9.636,00Transfer partnerima na projektu DKU AS 93.935,14

Transfer partnerima na projektuGlobal Education and Active Response for the Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societies/GEAR

343.419,23

Ukupno 4.124.193,23

Page 42: za 2019. godinu - GONG

A Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, 10000 Zagreb - HrvatskaT +385 1 4825 444 F +385 1 4825 445

E [email protected]

Facebok: www.facebook.com/gong.hrTwiter: www.twitter.com/gong_hr

Instagram: www.instagram.com/gong_udrugaWeb: www.gong.hr

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Sufinancira Europskaunija u okviru programaEuropa za građane