of 42 /42
za 2019. godinu

za 2019. godinu - GONG

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of za 2019. godinu - GONG

I DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE POLITIKE INSTITUCIJE Financiranje kampanja i regulacija društvenih mrea Stripovska vlada Saborski preletai Predsjedniki izbori Izborne inovacije i promatrake misije u Ukrajini DOBRO UPRAVLJANJE I ANTIKORUPCIJA Antikorupcijska politika Lobiranje i sukob interesa Pristup informacijama Otvoreni podaci u otvorenom formatu HRVATSKA I EU Izbori za Europski parlament Zagovaranje u EU Predsjedanje Hrvatske vijeem EU Sluaj Patton Boggs
II DEMOKRATSKA KULTURA, GRAANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI RAZVOJ GRAANSKE KOMPETENCIJE Edukacije za graansku pismenost Edukacije za mlade Raspravljamo o obrazovanju i EU UNAPREENJE OBRAZOVNIH PROGRAMA Društveno korisno uenje GRAANSKI AKTIVIZAM I UMREAVANJE Suradnja s GOOD inicijativom Podrške raznim inicijativama i aktivistima MEDIJI - SLOBODA INFORMIRANJA I IZRAAVANJA Bojkot HRT-a Podrška novinarkama i novinarima Medijska pismenost Govor mrnje Faktograf.hr
III ORGANIZACIJSKI RAZVOJ TIJELA GONGA Skupština Vijee Nadzorni odbor
Izvršni odbor
11 11 13 15 15 16 17 17
18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 26 27
29 33 33 33 33 34
36
Sadraj
FINANCIRANJE KAMPANJA I REGULACIJA DRUŠTVENIH MREA - Poetkom godine Gong je upozorio na va-
nost pravovremenog reguliranja politikog oglašavanja na društvenim mreama, ima- jui u vidu opasnost od ponavljanja ame- rikog scenarija na izborima za Europski parlament i odgovore europskih institucija na prijetnje sigurnosti na predstojeim izborima. Povodom Svjetskog dana izbora u veljai, Gong je organizirao meuna- rodnu konferenciju “Prijetnje demokraciji na internetu” kako bi se otvorila rasprava o tome koliko je Hrvatska spremna ade- kvatno odgovoriti na digitalne izazove “naj- hakabilnijih” izbora. U sklopu konferencije
odran je ekspertni forum s kojeg su pro- izašle preporuke za tijela javne vlasti kako umanjiti prijetnje demokraciji na internetu u podruju kibernetike sigurnosti izbora, regulacije medija i društvenih mrea po pitanju dezinformacija, netransparentnog financiranja oglasa na društvenim mre- ama te zloupotrebe osobnih podataka biraica.
- U veljai je Gong apelirao da se DIP-ova aplikacija za financijska izvještavanja pone koristiti što prije - ve na europarlamen- tarnim izborima - te je istaknuta vanost objavljivanja podataka o politikim dona- torima i troškovima izborne kampanje u otvorenim i lako pretraivim formatima za povjerenje graanki u njihove politike predstavnike.
- Na konferenciji za medije uoi glasanja o Zakonu o financiranju politikih aktivnosti, izborne promidbe i referenduma Gong je upozorio na podizanje limita donatoricama i istaknuo zabrinutost što se suprotno Kodeksu dobre prakse izborno zakonodav- stvo mijenja tjedan dana prije raspisivanja izbora za Europski parlament.
- Uinke ovog Zakona Gong je pratio tijekom godine, te je aktivno zagovarao da pratei Pravilnik o evidenciji financiranja izborne promidbe ukljui evidenciju i regulaciju oglašavanja na društvenim mreama.
- Zbog toga je Gong sustavno apelirao na ministra financija Zdravka Maria i Dravno izborno povjerenstvo (DIP) da propišu obvezu izvještavanja o izbornoj promidbi na društvenim mreama tijekom europar- lamentarnih izbora, te je osudio šutnju hrvatskih institucija upozorivši da su od njih odgovornije društvene mree.
Politike institucije
- Uz zagovaranje regulacija prema instituci- jama, Gong se u veljai pridruio inicijativi Mozilla foundation koja je u otvorenom pismu od kompanije Facebook traila da ispuni obeanje dano europskim zakono- davcima i povea transparentnost politi- kih oglasa. Apel je rezultirao Facebookovim obeanjem da e otvoriti suelja pro- gramskih aplikacija (API) za svoju Galeriju oglasa te tako politiko oglašavanje uiniti transparentnijim.
- Nakon što je ta kompanija pokrenula niz alata za bolje razumijevanje ciljanih politikih oglasa, Gong je Facebookovu galeriju oglasa testirao na europarlamen- tarnim izborima. Analiza je pokazala kako oznaavanje politikih oglasa nije dovoljno kontrolirano, da se neke stranke ne dre obveze oznaavanja oglasa, te upozorila kako se neke politike provode nedosljedno i bez jasne slike kakve su posljedice za one koji se novih pravila oglašavanja ne dre.
- U srpnju je Gong objavio analizu na teme- lju podataka iz financijskih izvještaja DIP-a i izvještaja društvenih mrea za izbore za Europski parlament koja je pokazala da nije mogue precizno definirati tone iznose utrošene na oglašavanje i da je potrebno jasnije regulirati politiko oglaša- vanje na društvenim mreama i digitalnim platformama.
- Paralelno s praenjem poboljšanja unutar Galerije oglasa, Gong je uoi europskih izbora promovirao alat WhoTargetsMe koji je prikupljao podatke i za svaku korisnicu kreirao njezinu bazu politikih oglasa koji su je “targetirali”. Uz pomo ovog alata uspješno smo detektirale neke od nedosta- taka u Facebookovoj Galeriji oglasa.
STRIPOVSKA VLADA - U srpnju je Gong kritizirao rekonstrukciju
Vlade premijera Plenkovia, upozorivši da je rekonstrukcija napravljena tako da su loši ministri nagraeni potpredsjednikim funkcijama u Vladi ili novim, bogatijim resorom. Istaknuto je da bi poštenije bilo
da se raspišu novi izbori umjesto da se opet produljuje ivot Vladi optereenoj aferama i nesposobnošu.
SABORSKI PRELETAI - Na konferenciji za medije povodom Dana
Hrvatskog sabora u svibnju, Gong je izloio maske politiara_ki odgovornih za uru- šavanje povjerenja graanki i graana u izborne rezultate i demokraciju i upozorio da ovaj saziv izdaje temeljnu poantu par- lamentarizma, jer odluke donosi manjina zasnovana na politikoj trgovini, izbje- gavajui bilo kakvu odgovornost prema graanstvu.
- Uoi ljetne stanke i izvanredne sjednice na kojoj se glasalo o novim ministrima, Gong je napravio analizu rada Sabora na temelju podataka s platforme Parlametar. Analiza je pokazala kako je aktualan saziv nadmašio sve dosadašnje sazive brojem takozvanih prebjega – ak 31 zastupnik i zastupnica promijenili su tijekom mandata barem jedan klub. Šetnju po klubovima vizualizi- rana je interaktivnom info-grafikom.
Opis: Vizualizacija prebjega u Hrvatskom
saboru
PREDSJEDNIKI IZBORI - Poetak politike jeseni Gong je obiljeio
okruglim stolom povodom Meunarodnog dana demokracije pod nazivom „U susret izborima - kako birati Predsjednicu i kakve joj ovlasti povjeriti?”. Okupljeni strunjaci u raspravi o tome treba li u Hrvatskoj izmi- jeniti izbor i ovlasti predsjednika_ce drave zauzeli su razliita gledišta, no bili su jedin- stveni u ocjeni da bi u Saboru bilo teško okupiti dvotreinsku veinu potrebnu za izmjene izbora i ovlasti predsjednika_ce.
- O vanosti politike komunikacije i politi- kih komunikatora_ica uoi predsjednikih izbora raspravljali smo na panelu “Politiki PR: ljudi iz sjene ili aktivni sudionici?” u sklopu Human Rights Film Festivala. Kao poziv za diskusiju prikazan je film „The Brink“ redateljice Alison Klayman o Steveu Bannonu, nekadašnjem glavnom strategu Bijele kue i kljunoj osobi Trumpovog unutarnjeg kruga suradnika.
- Predsjednike izbore Gong je pratio tijekom kampanje, na izborni dan, te u tjednima nakon izbora. Fokus u kampanji bio je na praenju institucija zaduenih za pripremu i provedbu izbora, kandidatkinje i financi- ranje izborne promidbe. Primjerice, Gong je problematizirao organizaciju izbora i upozorio na stranake lanove_ce u bira- kim odborima, iji sastav na predsjedni- kim izborima mora biti nestranaki. Gong je upozorio i na korištenje javnih resursa u kampanji.
- S obzirom na to da su ovo bili prvi izbori na kojima se primjenjivao Pravilnik o financij- skom izvještavanju politikih aktivnosti koji je kandidate i kandidatkinje obvezao na izdvojeno prikazivanje troškova oglašava- nja na društvenim mreama u odnosu na ostale troškove, Gong je u suradnji s hak- tivistima Code for Croatia objavio analizu preliminarnih financijskih izvještaja i inte- raktivne vizualizacije troškova i donacija.
- U predizbornom i izbornom periodu Gong se intenzivno bavio informiranjem graanki i graana, kako kroz informira- nje putem društvenih mrea tako i kroz
odgovore na specifine upite postavljene telefonski i elektronskim putem. Ukupno je zaprimljeno 95 prijava graana_ki i odraeno 150 savjetovanja na temu izbora, glasakih i ostalih prava biraica. Zaprimljene nepravilnosti obraene su i po potrebi proslijeene Dravnom izbornom povjerenstvu, gradskim izbornim povjeren- stvima i drugim nadlenim institucijama, a o veim nepravilnostima izviješteno je u dvama izbornim izvještajima objavljenima na izborni dan.
Opis: Gongova tribina o ovlastima i izboru Predsjednika_ce Izvor: Gong
Opis: Gongov panel o politikim stratezima na HRFF-u Izvor: Mladen Pobi (HRFF)
8 DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE
- Dvadesetak volontera_ki izbore je proma- tralo u inozemstvu, na birakim mjestima i u izbornim povjerenstvima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a koje je realizirano suradnji s Koalicijom Pod lupom iz BiH i Crtom iz Srbije.
- Nakon objave rezultata prvog kruga, Gong je napravio analizu glasanja po birakim mjestima i upozorio na velik broj nevaeih listia u nekim mjestima.
IZBORNE INOVACIJE I PROMATRAKE MISIJE U UKRAJINI - Vodei se sve izraenijom potrebom da
se izborni proces uini dostupnijim i jed- nostavnijim, u Gongu smo u studenom objavili analizu uvoenja razliitih oblika elektronikog glasanja u demokratskim dravama s naglaskom na nune pretpo- stavke za uspješnu implementaciju glasa- nja putem interneta.
- Kao dio promatrake misije meunarodne organizacije ENEMO, Gongove promatra- ice i promatrai sudjelovali su na pred- sjednikim i parlamentarnim izborima u Ukrajini u oujku/travnju i srpnju.
- Sudjelovali smo na radionici “Društvene mree u nadolazeim izborima: kako ih promatrati?”, odranoj u rujnu u Bratislavi u organizaciji Memo98 i Democracy Reporting International.
Opis: Gongove promatraice i promatrai u Ukrajini Izvor: Gong
ANTIKORUPCIJSKA POLITIKA - U sijenju je Gong pozvao Vladin ured za
Udruge da povue antikorupcijski ESF natjeaj koji je udrugama uvjetovao da moraju suraivati s elnicima gradova ili upanija. Gong je na konferenciji za medije upozorio da se radi o problematinom uvjetu koji udruge stavlja u sukob interesa i onemoguava ostvarivanje svrhe natjeaja.
- Gong je u oujku upozorio da su glavni problemi u borbi protiv korupcije nepo- stojanje pravomonih presuda i neoduzi- manje imovine za koju je dokazano da je steena korupcijom, jer niti jedan veliki proces koji je zapoet nije dovršen. Povod reakciji bilo je nepojavljivanje ministra Lovre Kuševia (koji je na jesen zbog korupcijske afere napustio Vladu) na sjed- nicama Nacionalnog vijea za sprjeavanje korupcije. Na Vijeu je istaknuto kako je u resoru Ministarstva uprave više zakona vanih za suzbijanje korupcije, a koji stoje u ladici, poput primjerice novog Zakona
o sprjeavanju sukoba interesa u ijem je osmišljavanju, sudjelovao Gong kao dio radne skupine.
- U travnju je Gong predstavio istraivanje “Zarobljavanje plinom” koje je pokazalo da u Hrvatskoj nema dugoronog planiranja ni strateškog razmišljanja u energetskom sektoru, te da izabrani dunosnici nemaju potrebna znanja, ne razmišljaju dalje od etverogodišnjeg mandata, a uz nisku razinu transparentnosti skloni su korupciji.
- Uoi Meunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. prosinca Gong je objavio niz infografika na temu sporosti hrvatskog pravosua sa najpoznatijim sluajevima iji se epilog eka godinama: sluaj Fimi media, optunice Bandia i suradnika, sluaj Sanader, procesuiranje ratnog zloina, sluaj Kalmeta, te seriju satirinih videa pod nazivom “Pravosue krivosue” u formi ne-nagradne igre u kojoj su gleda- telji pogaali koja je presuda istinita, a koja izmišljena: Pravosue-Krivosue #1 - rje- šenje; Pravosue-Krivosue #2 - rješenje, Pravosue-Krivosue #3 - rješenje.
Dobro upravljanje i antikorupcija
Opis: Infografika o optunicama vezanim za Milana Bandia Izvor: Gong
SLUAJ ŠUICA
- Gong je u rujnu inzistirao da Dubravka Šuica, kandidatkinja za povjerenicu u novoj Europskoj komisiji, objasni porijeklo steene imovine koja znatno premašuje njezina dotadašnja primanja.
- Uoi saslušavanja kandidatkinja u Europskom parlamentu, pridruili smo se mrei civilnih hakera iz Europe na doga- aju “Hack the new European Commission” s ciljem prikupljanja što više podataka o buduim povjerenicima. Za potrebe hackathona Gong je od Sabora traio imovinske kartice Dubravke Šuice na koje je Šuica uputila lanove saborskog Odbora za europske poslove, koji su propitivali isti- nitost medijskih napisa o porijeklu njezine imovine.
- Meutim, Sabor je nakon tjedan dana usta- novio da u arhivi nema imovinskih kartica Dubravke Šuice, te je naš je upit proslijedio Povjerenstvu za odluivanje o sukobu inte- resa koje nam je uskratilo uvid pozivajui se na zaštitu osobnih podataka. Izvješa su ipak postala dostupna javnosti nakon što je Gong je uz pomo ZPPI-ja i albe Povjereniku za informiranje došao do imo- vinskih kartica Šuice. No ni iz tih imovinskih kartica nije bilo mogue doznati kako je Šuica, koja je cijelu je karijeru izgradila kao javna slubenica, mogla stei 5 milijuna eura vrijednu imovinu.
- S obzirom na to da od nadlenih institucija nismo dobili traene odgovore, Gong je pozvao europarlamentarke da prilikom saslušavanja u odborima Europskog par- lamenta Šuici postave pitanja oko njezine imovine i stavova o vladavini prava. Kljuna pitanja objavljena su i u videu na društve- nim mreama.
- Pria je izazvala interes europskih medija poput EUobservera, ali i estoku kritiku premijera Plenkovia koji je prozvao Gong za kontrakampanju.
AGROKOR - Tri mjeseca nakon prijave mogue neza-
konite sigurnosne provjere kandidata za imenovanje izvanrednog povjerenika u Agrokoru, Gong je dobio odgovor Vijea za graanski nadzor sigurnosno-obavje- štajnog sustava. Izvijestili su nas kako su odmah nakon zaprimanja naše prijave osnovali radnu skupinu i obavili nadzor nad radom SOA-e, te su utvrdili da nije bilo nezakonitosti u njihovom radu.
Opis: Insert iz videa: pitanja za Dubravku Šuicu Izvor: Gong
Opis: Sluaj Šuica završio je na naslovnici EUobservera Izvor: EUobserver/Screenshot
11DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE
- Gong je prijavu temeljio na knjizi Martine Dali, u kojoj ona priznaje da je, na njen zahtjev, šef SOA-e provjeravao background kandidata. Kada je SOA utvrdila da postoji prijava za obiteljsko nasilje kod jednog od kandidata, on je odustao. Kako je propi- sano zakonom koga se smije sigurnosno provjeravati, i tko tono moe zatraiti, traili smo da se rasvijetli sluaj.
LOBIRANJE I SUKOB INTERESA - Gong je krajem sijenja pozvao hrvatske
europarlamentarce da na plenarnoj sjed- nici Europskog parlamenta glasaju za novi lanak Poslovnika parlamenta kojim bi se propisala obaveza zastupnika i zastu- pnica da na internetu objavljuju sve svoje sastanke s lobistima po uzoru na Europsku komisiju i Registar transparentnosti.
- U travnju, uoi europarlamentarnih izbora, pozvali smo svih 369 kandidatkinja i kandi- data da se obaveu na transparentno prika- zivanje svih svojih sastanaka. Inicijativi pod nazivom “Prijavljujem sastanak” odazvale su se kandidatkinje i kandidati sa sedam od ukupno 33 liste te jedna eurozastupnica iz tada aktualnog saziva.
- U listopadu je Gong je upozorio GRECO - specijalizirano antikorupcijsko tijelo Vijea Europe - kako premijer Plenkovi sustavno potkopava rad Povjerenstva za odluivanje o sukobu interesa od trenutka kada je Povjerenstvo poelo propitivati njegovu ulogu u aferi Agrokor do sluaja putnih naloga zbog odlaska u Helsinki. Upozorili smo kako retorika, kojom se premijer Plenkovi i predsjednik Sabora slue kad govore o radu Povjerenstva, te javno pro- zivanje njezine elnice Nataše Novakovi slabe rad jedne od rijetkih preostalih neo- visnih institucija i negativno se odraavaju na borbu protiv korupcije u Hrvatskoj.
PRISTUP INFORMACIJAMA - Gong je upozorio da Hrvatski sabor
redizajnom svoje stranice sabor.hr u sijenju nije ponudio i pristup podacima putem suelja programskih aplikacija (API-ja). Štoviše, aplikacijama koje koriste slubene saborske podatke, poput Parlametra, Sabor je na ovaj nain doslovno „zalupio vrata“.
- U veljai je Gong pozvao Katoliku crkvu u Hrvatskoj, najveu vjersku zajednicu u RH, da javno objavljuje svoja godišnja financij- ska izvješa. U pismu kardinalu istaknuto je kako je nepravedno i društveno štetno da su vjerske zajednice pošteene te obveze, za razliku od ostalih neprofitnih organizacija.
- Gong je u rujnu organizirao meunarodnu konferenciju o utjecaju novih tehnologija na demokraciju i graansku participaciju u politikim procesima. U sklopu dogaanja predstavljena je publikacija „50 Questions from You to the EU“, u kojoj se mogu pronai odgovori relevantnih institucija na postavljena pitanja graana i graanki. Na konferenciji su predstavljene najbolje digitalne ideje koje imaju za cilj poveati graansku participaciju. Na konferenciji predstavljena najbolje rješenja odabrana su temeljem ranije u godini provedenog
Opis: Vizual Gongove kampanje #prijavljujemsastanak Izvor: Gong
online nagradnog natjeaja. Donesene su preporuke za poboljšanje transparentnosti institucija, procesa donošenja odluka te aktivnije ukljuivanje graana_ki u politike procese.
- Uoi Meunarodnog dana na pristup infor- macijama, 27. rujna, Gongove su predstav- nice sudjelovale na tribini Povjerenika za informiranje u Saboru.
- Dan kasnije Gong je organizirao javnu tribinu pod nazivom “Koliko, zapravo, imamo pravo znati”? na kojoj su gostovali Povjerenik i istraivake novinarke koji su podijelili svoje iskustvo sa pristupom infor- macijama, sve ešim sluajevima represiv- nih metoda ušutkivanja novinara_ki i razli- itim izlikama za skrivanje dokumenata koji bi trebali biti javni.
objavi sve podatke koji nemaju oznaku taj- nosti, odluila podatke naplatiti. Istaknuto je kako je neprihvatljivo naplaivati pristup javnim podacima jer to radi razliku meu graanima koji mogu platiti informaciju i drugima koji si tu cijenu ne mogu priuštiti.
- U oujku je Gong uoi saborske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o sprjea- vanju pranja novca i financiranja terorizma pozvao saborske zastupnike i zastupnice da amandmanima poprave tekst zakona i osiguraju da javnost ima besplatni pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika.
- Premda je na sjednici Nacionalnog vijea za borbu protiv korupcije u lipnju Kristijan Turkalj iz Ministarstva pravosua najavio kako e imovinske kartice sudaca biti javno objavljene u rujnu, Gong je u studenom upozorio da je Ministarstvo pravosua još jednom je podbacilo i javnosti uskratilo podatke o imovini sudaca, jer nisu uskladili objavu imovinskih kartica s GDPR-om u zakonima izglasanima dva mjeseca nakon proglašenja Zakona o provedbi Ope uredbe o zaštiti osobnih podataka. Kako bi se ta „omaška“ ispravila, nakon što se Gong obratio AZOP-u s upitom za tuma- enje neusklaenosti spomenutih zakona s GDPR-om, oba su se sporna Zakona pojavila na javnom savjetovanju.
- U protekloj je godini Gong sudjelovao u 9 javnih savjetovanja i uputio komentare na nacrte zakona, akata i propisa vezanih za Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije, dostupnost podataka iz sudskog registra, Zakon o sprjeavanju sukoba inte- resa, Zakon o financiranju politikih aktiv- nosti, izborne promidbe i referenduma te prateeg pravilnika o voenju evidencije.
Opis: Gongova tribina o pravu na pristup informacijama Izvor: Gong
- Gong je krajem godine reagirao na godišnji izvještaj Europske komisije o otvorenosti podataka javnog sektora koji Hrvatsku ocjenjuje prosjenom, osim kad je rije o iskoristivosti i ekonomskim uincima otva- ranja podataka, gdje je ispod europskog prosjeka. Isti izvještaj Komisije prepoznao je Gongovu platformu Mozaik veza kao jedan od dva dobra primjera korištenja otvorenih podataka javnog sektora u Hrvatskoj.
- Gong je osudio potez hrvatske politike koja je pritisnuta politikom Europske unije da
OTVORENI PODACI U OTVORENOM FORMATU - U oujku povodom Dana otvorenih poda-
taka Gong je u suradnji s civilnim hakerima iz Code for Croatia organizirao konferenciju i dvodnevni hackaton. Dogaaj je okupio strunjakinje i strunjake, predstavnike_ce institucija i izvršne vlasti, civilnog društva i IT aktivistica kako bi uoi išekivanja Akcijskog plana za provedbu Politike otvo- renih podataka Vlade RH i izbora zastupnika u Europski parlament raspravili zbog ega je tako teško dobiti otvorene podatke od javnih tijela, zašto ih naješe ele posebno naplatiti, te kakva je perspektiva politike otvorenih podataka s obzirom na planirani zakonski okvir.
- Na vikend hackathonu osmišljena je lakopretraiva baza e-savjetovanja - koja je obuhvatila kompletnu sliku javnog savje- tovanja od kraja 2014. do poetka 2019., uz znatno bolje i bre pretraivanje prema naslovu od onog dostupnog na slubenim stranicama eSavjetovanja, te kartu dostu- pnosti pobaaja u Hrvatskoj budui da su podaci o induciranom pobaaju kao i ginekolozima bez priziva savjesti oskudni i esto nedostupni.
- Code for Croatia (CfC) - neformalna skupina civilnih hakera_ica iji volonteri administriraju i odravaju platformu ImamoPravoZnati - i formalno se poet- kom godine pridruila Gongu. Na MeetUp kanalu CfC je 2019. Imao nešto više od 100 lanova_ica, organizirana su dva hackat- hona, kreirano više baza javnih podataka, ukljuujui i analizu s interaktivnom infografikom otvaranja podataka javnog sektora u RH od 2014. do kraja 2019.
- Gong je u svibnju sudjelovao u osmom izdanju Pointa, najvee regionalne kon- ferencije civilnih hakera i hakerica, koji je u Sarajevu okupio više od 200 posjetitelja i na desetke organizacija zainteresiranih za primjenu novih tehnologija kako bi raspravili probleme etinosti medija i
širenja dezinformacija. Na konferenciji je predstavljen Gongov alat Mozaik veza kao alat koji novinarkama omoguuje brzu provjeru informacija o politiki izloenim osobama iz Hrvatske.
Opis: Vikend hackathon na Danima otvorenih podataka Izvor: Gong
GONGOVI DIGITALNI ALATI
- Kroz cijelu godinu radili smo na sustavnom unapreenju i promociji digitalnih alata: Mozaik veza imao je protekle godine 79.001 jedinstvenih korisnika i preko 101.919 posjeta s 3.354.770 pregleda stranica. Imamo pravo znati je tijekom godine imao 98.401 jedinstvenih korisnika i preko 115.814 posjeta uz 218.915 pregleda stranica.  Putem platforme poslano je 608 zahtjeva za pravo na pristup informacijama tijela javne vlasti. Parlametar je tijekom godine imao 33.271 jedinstvenih korisnika s preko 41.323 posjeta i 48.453 pregleda stranica.
- Mozaik veza povezan je s API-jem na podatke Sudskog registra i dodani su podaci iz Registra godišnjih financijskih izvještaja Fine.
- Za ImamoPravoZnati auriran je softver i platforma je povezana s AskTheEU za upite prema EU tijelima te su dodani linkovi na platformu Mozaik veza za pregled više podataka o tijelima javne vlasti.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
- Na Europski dan zaštite osobnih podataka 28. sijenja, objavili smo pregled izazova u podruju zaštite privatnosti s osvrtom na izbore za Europski parlament.
- Povodom HDZ-ovog pokušaja korištenja GDPR-a za neke potpuno druge svrhe, Gongova ekspertkinja za zaštitu osobnih podataka objasnila je kako je dokument sporan jer se uvode dijelovi koji nemaju nikakve veze sa zaštitom osobnih podataka ve s uvoenjem stranake stege, a GDPR koji je istaknut u naslovu obrasca koristi se samo da zavara lanstvo.
IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT - Gong je uoi izbora za Europski parlament
proveo informativnu kampanju na društve- nim mreama usmjerenu na nekoliko pod- ruja: izborni rokovi i procedure, korištenje osobnih podataka u izbornim kampanjama i neeljeno politiko oglašavanje.
- Kako bi mladima pribliili europske teme i vanost politike participacije prikazan je video “Mladi i izbori”, koji su 2018. izradili studenti_ce Akademije dramske umjetnosti.
- Tijekom izbornog procesa objavljeno je šest infografika kojima je upozoreno na zaostajanje Hrvatske u odnosu na EU u nizu podruja i zloupotrebu javnih sred- stava u svrhu izborne promocije, te su pri- kazane analize oglašavanja na društvenim mreama, troškova oglašavanja i medijskih popusta nakon objave preliminarnih izvješa i usporedbe troškova financiranja izbora nakon predaje završnih financijskih izvješa, kao i usporedba ravnopravnosti spolova na listama za Europski parlament u 3 izborna ciklusa.
- Od raspisivanja izbora krajem oujka do objave završnih financijskih izvješa krajem lipnja, promatrali smo kvalitetu organiza- cije i administracije izbora s fokusom na kvalitetu rada nadlenih tijela. Gong je uoi poetka kampanje upozorio da oporbi pri- pada upranjeno mjesto u sastavu DIP-a, da Ustavni sud nije u zakonom propisanom roku imenovalo Etiko povjerenstvo, te da Ministarstvo uprave krije broj biraica po birakim mjestima.
- Nakon mjesec dana kampanje, Gong je objavio pregled i ocjenu kampanje koja je pokazala da promidba društvenim mreama prednjai kad su predizborne
Hrvatska i EU
Opis: Gongova infografika koja prikazuje popuste za medijska oglašavanja izvor: Gong
nepravilnosti u pitanju, a meu veim nepravilnostima istaknuti su sluajevi potencijalne zloupotrebe javnih resursa u predizborne svrhe.
- Gong na izborni dan nije promatrao izbore na birakim mjestima, nego je tijekom izbornog dana pruao informativnu podršku biraima zaprimajui neanonimne dojave graane o uoenim nepravilnostima i odgovarajui na upite graanki. Radi omo- guavanja pristupa izbornim materijalima nakon izbora za sluajeve potrebe provje- ravanja dojavljenih nepravilnosti, Gong je registrirao promatraice pri DIP-u, a kako bi olakšali dojavu nepravilnosti, razvijena je aplikacija koja je biraima omoguavala jednostavniju dojavu putem web obrasca.
- Za najznaajnija kršenja DIP-u je prijavljena stranka Bandi Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti. Radilo se o kršenju izborne šutnje i pritisku na birae_ice i zloupotrebu javnih sredstava korištenjem gradskog prorauna za tisak i oglašavanje u svrhu predizborne promidbe.
- Na dan izbora objavljena su dva izvještaja prema neanonimnim dojavama graanki i graana - izborno jutro (verzija na engle- skom) i ocjena izbornog dana.
- U srpnju je Gong objavio izvještaj o cjelo- kupnom izbornom procesu s preporukama za njegovo poboljšanje.
- Gong je pratio izbore zajedno sa partnerima iz Europske unije okupljenima u inicijativu Election Watch EU te sudjelovao u izradi prvog cjelovitog izvještaja o izborima za Europski parlament s pregledom provedbe izbora i preporuke za cijelu Europsku uniju.
- Zahvaljujui suradnji Gonga s haktivistima Code for Croatia, razvijena je aplikacija koja je omoguila jednostavno pretraiva- nje preliminarnih i završnih financijskih izvještaja prema nazivu liste, donatoru i izvoaici usluga kao i sortiranje prema iznosima troškova, donacija te ostvarenih popusta.
- Otvoreni podaci APIS-a omoguili su civilnim hakericama i hakerima da slabo usporedive podatke sa stranica DIP-a pri- kau kao vizualno zanimljive i usporedive
podatke - poput pregleda koliko je glasova dobila pojedina lista ili broja preferen- cijalnih glasova pojedinih kandidata po upanijama.
ZAGOVARANJE U EU - U sijenju je Gong pozdravio odluku
Europskog parlamenta koji je stao na stranu civilnog društva, te predloio da se u Višegodišnjem financijskom budetu za program Prava i vrijednosti alocira dvo- struko više novca od planiranog u prijed- logu Europske komisije. Taj bi novac trebao pomoi organizacijama civilnog društva kojima se smanjuje prostor djelovanja uslijed sistemskih prijetnji.
- Na dan Europe 9. svibnja, Gong se pridru- io inicijativi civilnog društva iz svih dije- lova Unije i uoi neformalnog summita o budunosti Europe (nakon Brexita) poslao hrvatskim i europskim elnicima otvoreno pismo s apelom da na summitu imaju na umu Europu kakvu njeni stanovnici i sta- novnice trebaju.
- U srpnju je više od 250 organizacija civilnog društva, meu kojima je bio i Gong, uputilo apel zastupnicama i zastupnicima EPP-a i Odboru LIBE traei povlaenje odluke o imenovanju Fideszovog kandidata za pot- predsjednika tog Odbora.
PREDSJEDANJE HRVATSKE VIJEEM EU - Ususret hrvatskog preuzimanja predsjeda-
nja Vijeem Europske unije u prvoj polovici 2020., platforma CROSOL, iji je Gong lan, je u otvorenom pismu premijeru Plenkoviu upozorila da vladin Akcijski nema razraen nain ukljuivanja razliitih dionika u pro- ces predsjedanja te sukreiranja prioriteta javnih politika za vrijeme njegova trajanja.
- Za potrebe praenja hrvatskog predsjeda- nja, Gong i druge organizacije civilnog druš- tva okupile su se u neformalne platformu Forum 2020. U srpnju platforma je objavila popis prioriteta hrvatskog predsjedanja iz perspektive civilnog društva.
- U studenom je Gong objavio preporuke i odrao policy raspravu na temu kako uin- kovito zagovarati prioriteta civilnog društva uoi i tijekom hrvatskog predsjedanja.
- Uoi preuzimanja predsjedanja, Gong i Corporate Europe Observatory, uz podršku više od 30 hrvatskih i europskih organizacija civilnog društva, otvorenim su se pismom obratili premijeru Plenkoviu s prijedlogom da transparentnost dono- šenja zakona i utjecaja lobiranja uvrsti u prioritete skorog hrvatskog predsjedanja Unijom.
SLUAJ PATTON BOGGS - Na Europskom sudu za ljudska prava
nastavljen je postupak protiv RH zbog tube koju je podnio Gong nakon što nije dobio informacije o ugovoru izmeu Vlade RH i amerike odvjetnike tvrtke Patton Boggs, koja je zastupala hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markaa tijekom sudskog procesa u Haagu. Gong je ovaj ugovor od Vlade RH zatraio još 2013. godine.
I MEDIJI
EDUKACIJE ZA GRAANSKU PISMENOST - Gong je nastavio tijekom 2019. godine
provoditi struna usavršavanja uitelja i nastavnica za podršku provedbi graanskog odgoja i obrazovanja. Gongov tromodularni program usavršavanja - Edukacija za graansku pismenost - koji Gong sustavno provodi od 2012. godine - obu- hvaa edukaciju za politiku, medijsku i EU pismenost. Sudjelovanjem na edukacijama (lipanj, kolovoz, rujan) 50 je nastavnika i uiteljica unaprijedilo svoje razumijevanje demokratskih politikih poredaka i politi- kih procesa, medija i medijskih sustava te ovlasti i funkcioniranja Europske unije kako bi te sadraje uspješnije ugradili u nastavu Graanskog odgoja i obrazovanja.
- Osim programa Edukacije za graansku pismenost, pruena je podrška zaintere- siranim nastavnicima iz pojedinih jedinica lokalne samouprave i upanija.
- Podrška nastavnicama u Osijeku pruena je kroz radionice medijske i politike pismenosti, odrane u oujku.
- Podrška Krapinsko-zagorskoj upaniji u uvoenju graanskog odgoja i obra- zovanja kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama osigurana je kroz edukaciju uitelja_ica koju je Gong proveo zajedno s GOOD inicijativom. U listopadu i prosincu izvedeni su dvod- nevni programi medijske i politike pismenosti.
Razvoj graanske kompetencije
Opis: Gongova radionica politike pismenosti
Gong je organizirao više od 10 radionica za više od 250 uenika i uenica osnovnih i srednjih škola. Ove radionice obuhvatile su širok dijapazon tema iz podruja medijskog obrazovanja, graanskog sudjelovanja, digitalne demokracije, Europske unije i dr.
- Tijekom 2018. i 2019. razvijeni su mate- rijali za uenje o Europskoj uniji za ue- nike_ce i osnovnih i srednjih škola te za njihove uitelje i nastavnice. Materijali su pilotirani u školama tijekom školske godine pri emu je odrano ukupno 9 radionica na kojima je sudjelovalo više od 260 uenica i nastavnika iz 12 škola.
- Sastavni dio radionica za srednjoškolce bila je tema Europske graanske inicija- tive, dok su osnovnoškolci osmišljavali novi tekst o europskim vrijednostima na melodiju Beethovenove Ode rado- sti. Ideja ovih radionica je uenicima razliitih uzrasta pribliiti vrijednosti na kojima poiva Europska unija, ukljuu- jui podizanje svijesti o vanosti parti- cipacije europskih graanki i graana u procesima demokratskog odluivanja.
- Uenici_e viših razreda osnovne i sred- nje škole iz Dalja aktivno su sudjelovali na radionici iz medijske pismenosti koja je odrana u svibnju.
- U listopadu su u Zagrebu odrane dvije radionice za srednjoškolce - “DETEKTiraj dezinformacije!” o kritikoj analizi medijskih i digitalnih sadraja, te “Digitalna demokracija – više od klika i lajka!” o mogunostima korištenja digitalnih tehnologija za graansku participaciju u donošenju odluka.
- Krajem 2019. godine Gong je u suradnji s Kuom ljudskih prava iz Zagreba, Volonterskim centrom Osijek i Varadinskim underground klubom zapoeo provedbu projekta “GO do boljeg društva za mlade!” Projektnim aktivnostima eli se osposobiti mlade za pripremu i provoenje aktivnosti dijaloga s donositeljima odluka koje Europska unija prepoznaje kao vaan oblik pripreme mladih za razne druge procese participacije mladih u odluivanju.
Opis: Gongov trening za mlade Izvor: Gong
Opis: Radionica o dezinformacijama povodom Tjedna medijske pismenosti Izvor: Gong
21DEMOKRATSKA KULTURA, GRAANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI
RASPRAVLJAMO O OBRAZOVANJU I EU - Gong je u travnju u zagrebakom Kinu
Europa organizirao tribinu “Europski populizam i angaman graana” na kojoj se raspravljalo o tom koliko ima istine u tvrdnjama o prijetnji populizma; radi li se, naprosto, o prijetnji od normalizacije desniarskog ekstremizma i jesu li prijetnji izloeni politiki sustavi u cijelosti ili samo politike elite na vlasti.
- Na Dan Europe, 9. svibnja, Gong je u Kui Europe organizirao javno fact-checkiranje pitanja o Europskoj uniji “Tako je lako razu- mjeti EU”. Cilj ovog dogaanja bio je, na temelju vjerodostojnih izvora informacija provjerenih od strane Faktografovih novi- nara_ki na nekolicinu pitanja - primjerice “Izlaze li hrvatski graani i graanke na izbore za Europski parlament?”, “Jesmo li euroskeptini?” ili “Koliko se uplauje u pro- raun EU-a, a koliko dobiva iz prorauna?” - odgovoriti faktografski tono.
- Interes za europsku dimenziju u obrazova- nju u hrvatskim znanstveno-istraivakim krugovima zamjeuje se u posljednja dva desetljea, a posebice nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, no u kojoj je mjeri europska dimenzija u obrazovanju stvarno implementirana u hrvatski odgoj- no-obrazovni sustav razgovarali smo sa strunjakinjama i strunjacima u studenom na tribini “Europska dimenzija u obrazova- nju: Odgaja li škola Europljane/ke?”.
- U studenom je Gong, u suradnji s Centrom za mirovne studije, organizirao tribinu o globalnom obrazovanju za zainteresirane nastavnice i uenice.
DRUŠTVENO KORISNO UENJE - Tijekom 2019. studenti_ce FPZG-a koji
su upisali kolegij Politika socijalizacija i politiko obrazovanje razvile su kratke obra- zovne programe (radionice i interaktivne prezentacije) na razliite teme: demokra- cija, politika i javne politike, graansko sudjelovanje u suvremenim demokra- cijama, sudjelovanje mladih, Europska unija te medijska pismenost, s posebnim osvrtom na dezinformacije, stereotipe te senzacionalistike sadraje u medijima i na društvenim mreama. Studenti su sa svojim mentorima_cama gostovali u više škola u Hrvatskoj i izveli osmišljene radio- nice s uenicima u sklopu nastavnog pred- meta Politika i gospodarstvo, ili u sklopu Graanskog odgoja i obrazovanja. U prvoj generaciji društveno korisnog uenja na Politikoj socijalizaciji i politikom obrazo- vanju (akad. god. 18/19) sudjelovalo je 25 studentica i studenata, a u drugoj (akad. god. 19/20) njih 18.
- U veljai su studentice i studenti kolegija Posebne javne politike u sklopu svojeg pro- grama društveno korisnog uenja završili s prikupljanjem podataka za Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2 - drugo izdanje Gongovog primijenjenog istraivanja praksi transparentnosti i dobrog upravljanja u tijelima središnje drave. Podaci koje su
studentice i studenti prikupili obraeni su i uvršteni u zbirni istraivaki izvještaj, koji je konstatirao kako su prakse proaktivne objave podataka napredovale, ali i kako su istraivanja tijela pokazala prilino nisku razinu otvorenosti prema upitima student- skog istraivakog tima. Istraivaki tim je inilo svih 34 polaznika kolegija.
- Studentice i studenti na kolegiju Istraivako novinarstvo u sklopu svojeg programa druš- tveno korisnog uenja imali su prilike raditi s iskusnim istraivakim novinarkama i novinarima kao mentorima, kao i stairati u redakciji prvog hrvatskog portala speci- jaliziranog za provjeru injenica Faktograf. hr. Na istraivakim lancima radilo je 20 studentica i studenata.
- Konferencija o vanosti graanskog obrazovanja koje e ukljuivati europsku i globalnu dimenziju, okupila je mlade i one koji rade s mladima u Strasbourgu od 18. do 21. studenog 2019., a Gong se predsta- vio projektima Društveno korisnog uenja kroz koje studenti rade s mladima, obra- zovnim programima za mlade u podruju graanske, medijske i digitalne pismenosti te Edukacijom za graansku pismenost uitelja koja ukljuuje module politike, EU i medijske pismenosti.
Unapreenje obrazovnih programa
23DEMOKRATSKA KULTURA, GRAANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI
SURADNJA S GOOD INICIJATIVOM - Gong je i u 2019. nastavio suradnju s
GOOD-om, inicijativom koja okuplja orga- nizacije civilnog društva koje uz podršku znanstvenica i strunjakinja iz znanstve- no-istraivakih i odgojno-obrazovnih institucija zagovaraju sustavno i kvalitetno uvoenje graanskog odgoja i obrazova- nja te podravaju mlade, škole i lokalne inicijative u graanskom angamanu i stvaranju uvjeta za razvoj graanske i društvene kompetencije.
- Inicijativa je tijekom 2019. godine pratila donošenje novog kurikuluma za meu- predmetnu temu Povijesti i Graanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Hrvatskoj, organizirala javna doga- anja te provela mobilizacijske i informa- tivne aktivnosti:
- Poetkom godine, GOOD je upozorio kako uenici ni “Školom za ivot” nee dobiti kvalitetan Graanski odgoj i obrazovanje, ve sueni sadraj ionako nedostatnoga programa koji se u zadnje etiri godine kao obavezan pro- vodi u školama.
- U veljai je inicijativa u suradnji s Institutom za društvena istraivanja organizirala Ekspertni forum pod nazi- vom “Od mainstreama do radikalnoga – kako mladi vide radikalnost u hrvat- skoj?” o tome kako mladi percipiraju pojam politiki “radikalnoga” i na koji nain doivljavaju graanski angaman uope.
- U svibnju je organiziran ekspertni forum “Radnika prava u graanskom odgoju i obrazovanju” s ciljem prepoznavanja postojeih tema i resursa za pouava- nje ekonomske dimenzije GOO-a te donošenje zakljuaka i prijedloga o va- nim temama koje je potrebno ukljuiti u ekonomsku dimenziju graanskog odgoja i obrazovanja.
- Na tribini “Kako birati rektora?” u lipnju raspravljalo se o vanosti transpa- rentnosti rektorskih izbora, razlikama meu Sveuilištima i potrebnom unapreenju mehanizama izborne procedure. Kao osnova za raspravu izloen je izvještaj (Samo)regulacija etike u znanosti i visokom obrazova- nju u Hrvatskoj, koji je Gong izradio u sklopu Obrazovne zvidaljke GOOD-a.
- Povodom godišnjice prosvjeda za cje- lovitu kurikularnu reformu „Hrvatska moe bolje“, GOOD Inicijativa orga- nizirala je konferenciju Obrazovanje u fokusu o aktualnim procesima u
Graanski aktivizam i umreavanje
obrazovnoj reformi, Školi za ivot, edu- kacijama nastavnika, poloaju ravnate- ljica i njihovom pogledu na perspektivu reforme, ali i Graanskom odgoju i obrazovanju.
PODRŠKE RAZNIM INICIJATIVAMA I AKTIVISTIMA
- Gong je u veljai izrazio zabrinutost zbog presude aktivistu Zoranu Ercegu, ratnom veteranu koji je nepravomono osuen na 15 dana zatvora uvjetno na 12 mjeseci te mu je zabranjeno pribliavanje spomeniku Franji Tumanu. U priopenju je naglašeno kako je nuno ustati protiv kršenja prava na slobodu izraavanja Zorana Ercega i zahtijevati od hrvatskog pravosua da se prestane igrati Ustavom RH.
- Gong je upozorio da se Vlada televizijskim spotom o mirovinskoj reformi direktno ukljuila u kampanju protiv sindikalne inicijative „67 je previše“, te je pozvao da Vladu javnosti pokae troškove svoje protukampanje.
- Gong je, zajedno s Centrom za mirovne studije i drugim organizacijama civilnog društva u studenom pruio podršku štrajku obrazovnih radnica i radnika te pozvao graane i graanke da podre štrajk i daljnje akcije sindikata. Gongovke i Gongovci podrali su štrajk i sudjelovanjem na velikom prosvjedu sindikata.
- Tijekom godine Gong je objavama na društvenim mreama pruio podršku cijelom nizu organizacija civilnog društva, aktivistkinja i aktivista, ukljuujui podršku borbi za prava ena, klimatsku pravdu, LGBT prava.
- Gong je u 2019. godini u sklopu projekta SuKultura koordinirao niz edukativnih radionica za organizacije civilnog druš- tva, umjetnike organizacije i ustanove u kulturi. Polaznice i polaznici ojaali su svoje vještine i znanja iz podruja javnog zagovaranja i medija, rješavanja sukoba i medijacije, intersekcionalnosti i grupne dinamike. Gong je sudjelovao i u koordi- naciji nastanka inovativnog sudionikog mehanizma upravljanja u kulturi - Vijea SuKultura, koje je osnovano u prosincu. Takoer, Gong je organizirao niz sastanaka s predstavnicima lokalnih vlasti - iz vijea gradskih etvrti i mjesnih odbora u Novom Zagrebu - na kojima su promovirani prin- cipi civilno-javnog partnerstva te zagova- rano uvoenje sudionikog upravljanja u financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba.
Opis: Gongovke i Gongovci podrali su štrajk prosvjetnih radnika_ca
Opis: Radionica u sklopu projekta SuKultura Izvor: Gong
BOJKOT HRT-a - U veljai je Gong, zajedno sa sindikatima
i udrugama civilnog društva, pokrenuo inicijativu bojkota HRT-a istiui kako je HRT u takvom stanju da više ne predstavlja javni medijski servis kakav graani zaslu- uju, nego se putem njega omoguava relativiziranje ili normalizacija pojava koje u demokratskom društvu nisu dobrodošle. Bojkotu, koji je ukljuivao NEdavanje izjava za radio i televiziju (pod HRT-om), NEsudjelovanje u emisijama HRT-a te NEpozivanje HRT-a na javne dogaaje, pridruio se i dio oporbe.
- Na konferenciji za medije Jelena Berkovi istaknula je kako vladajui HDZ mora preuzeti odgovornost za stanje medija u Hrvatskoj te kako mora dozvoliti novina- rima da rade svoj posao u uvjetima koji omoguavaju profesionalnost, maknuti svoje prste od ureivanja medija, te izabrati kompetentne ljude koji e transparentno i vjerodostojno upravljati javnim novcem.
- Dvotjedni bojkot je slubeno završen novi- narskim prosvjedom 2. oujka pod nazi- vom “Novinarstvo ne damo!” u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva.
Mediji - sloboda informiranja i izraavanja
Opis: Gong je pokrenuo inicijativu bojkota HRT-a Izvor: Gong
PODRŠKA NOVINARKAMA I NOVINARIMA - Gong je reagirao i u pojedinanim slua-
jevima napada na novinare_ke. U oujku je Gong pozvao Predsjednicu da sazove Vijee za nacionalnu sigurnost zbog sumnje u zloupotrebu policijskog sustava i kršenje Ustava u sluaju novinarke urice Klancir kojoj je policija upala u redakciju kako bi je legitimirali zbog pokretanja tube. Umjesto da iskoristi ovlasti i zatrai sjednicu Vijea za nacionalnu sigurnost, kako bi se ispitali uzroci i definirale posljedice zbog policij- skog kršenja ustavom zajamenih sloboda novinarke, predsjednica je odabrala tole- ranciju prema represivnom aparatu.
- U rujnu je Gong reagirao na uhienje novinara Gordana Duhaeka zbog sati- rine objave o policiji na Twitteru, osudivši takav in kao napad na temeljne politike slobode. Gong je ponovno upozorio kako se ne radi o izoliranom sluaju, ve jednoj od metoda pritiska na novinare koju si slobodna drava, koja se sprema preuzeti predsjedanje Vijeem EU ne smije dopustiti.
- U srpnju je Gong sudjelovao na globalnoj konferenciji o slobodi medija u Londonu #defendmediafreedom koju su organi- zirale vlade Velike Britanije i Kanade, pri emu je dogovorena suradnja s Media Legal Defence Initiative koja prua pravnu pomo novinarima i nakladnicima u sud- skim sporovima u Hrvatskoj.
- Gong je reagirao uoi glasanja o Direktivi Europskog parlamenta o autorskim pravima, poznate po raspravi o kontrover- znom „lanku 13“ - kojim bi se odgovornost za dijeljenje sadraja zaštienog autorskim pravima prebacila na platforme za dijelje- nje sadraja (društvene mree) i lanku 11 o naknadama autora. Gong je istaknuo da je novinarkama i umjetnicima nuno osigurati pravednu plau, ali da je s druge strane neodgovorno donositi zakone ije se posljedice ne mogu predvidjeti i koji bi mogli narušiti medijske slobode.
- Gongovke i Gongovci solidarno su se pri- druili prosvjedu za slobodu novinarstva u oujku.
MEDIJSKA PISMENOST - Gong je u 2019. godini, zajedno s
Leibnizovim sveuilištem u Hannoveru i partnerima iz Austrije i Bugarske te pul- skom gimnazijom, radio na osmišljavanju programa edukacija za nastavnike vezanih uz digitalnu i medijsku pismenost. Program i popratni materijali imaju za cilj osnaiti nastavnike_ce i mlade za prepoznavanje manipulativnih objava na društvenim mreama te stvoriti otpornost na uinke dezinformirajue politike propagande.
- Povodom UNESCO-ovog Globalnog tjedna medijske i informacijske pismenosti u listopadu, Gong je organizirao tribinu “Medijska pismenost: trend ili nunost”. Na tribini je predstavljeno istraivanje o medijskim navikama mladih, a u fokusu rasprave bilo je pitanje vanosti razvoja digitalne i medijske pismenosti, zajedno s dobrim primjerima programa medijskog obrazovanja.
GOVOR MRNJE - U sklopu projekta Against Hate! provedeno
je praenje govora mrnje na internetskim portalima i mapirane su karakteristike internetskih stranica koje objavljuju diskri- minatorni sadraj.
- U travnju je odrana radionica za novinare_ ke s ciljem prenošenja znanja i vještina u podruju suzbijanja diskriminacije, slobode izraavanja i suzbijanja govora mrnje u novinarskom izvještavanju i u medijima.
- U sklopu projekta, izraene su dvije infografike o tome kako prepoznati i reagirati na govor mrnje; infografika za graane i infografika za novinare i medij- ske redakcije te opširniji vodi s primjerima dobre prakse borbe protiv govora mrnje
27DEMOKRATSKA KULTURA, GRAANSKI AKTIVIZAM I MEDIJI
u dravama lanicama Europske unije. Kao odgovor na uestalu prisutnost govora mrnje u javnom prostoru, u sklopu projekta tehniki je auriran alat za prijav- ljivanje sluaja govora mrnje u javnom prostoru, dostajemrnje.org.
- U Zagrebu je 29. listopada odrana meu- narodna konferencija u sklopu koje su predstavljene neke od dobrih praksi borbe protiv govora mrnje u razliitim europ- skim dravama.
- Na Fakultetu politikih znanosti Gong je u studenom organizirao tribinu koja je s predstavnicama akademske zajednice, novinarske struke i graanskim aktivistima otvorila pitanje razumijevanja te društve- nog i politikog tretmana fenomena govora mrnje u današnjoj Hrvatskoj. Identificirani su neki od politikih razvoja proteklih godina koji su doprinijeli tome da pojam govora mrnje bude javno prisutan i da se o njemu raspravlja, ali i nastojanja da se opsegom i smislom tog pojma manipulira za politike potrebe, kako bi se afirmirale protumanjinske politike.
FAKTOGRAF.HR - Prva hrvatska medijska platforma za
provjeravanje injenica Faktograf.hr, pod nakladništvom Gonga, u 2019. godini nastavila je djelovati kao prepoznatljiv portal na medijskoj sceni u Hrvatskoj i regiji i neizostavni alat kojim se svakodnevno slue novinari, istraivaice i graani.
- Faktograf je tijekom 2019. godine objavio ukupno 381 lanak u svojim rubrikama ocjene tonosti, analiza, praenja obe- anja, u rubrici aktualno i novoj rubrici – provjera tonosti. Od travnja 2019. godine, Faktograf je zapoeo suradnju s Facebookom, u sklopu njihovog programa provjere tonosti na društvenim mreama.
- U sklopu projekta “FactCheckEU”, Faktograf je s još 18 medija radio na suzbijanju dezinformacija vezanih za Europske izbore. Faktografovi lanci bili su prenošeni u dru- gim medijima, a Faktografovi novinari_ke
Opis: O radu Faktografa u drugim medijima Izvor: Veernji list, 6.7.2019.
sudjelovali na konferencijama, davali izjave o pojedinim temama, kao i gostovali u televizijskim i radio emisijama.
- Tijekom 2019. Faktograf je suraivao s N1 Televizijom u sklopu nedjeljne emi- sije “Toka na tjedan” koja je emitirala Faktografove ocjene tonosti. Tijekom godine nastavljen je rad na umreavanju i razvoju regionalne mree fact-checkera SEE Check.
- Faktografovi novinari_ke su u sklopu projekta “Aktivni studenti - Korisni graani - Pravedno društvo - Razvoj partnerstava organizacija civilnog društva i visokih uilišta za provedbu programa društveno korisnog uenja” mentorirali studente_ice istraivakog novinarstva na Fakultetu politikih znanosti Sveuilišta u Zagrebu.
- Faktograf je tijekom 2019. godine imao 513.544 jedinstvenih korisnika, koji su ostvarili 1.070.593 posjeta Faktografovoj stranici. Usporedbe radi, u 2018. Faktograf je posjetilo ukupno 327.473 itatelja_ica (unique visitors) koji su ostvarili 689.152 posjeta stranicama portala. Od toga su 63,35 posto „novi itatelji“, dok ih je 36,65 posto prvi put posjetilo Faktograf u 2018. Faktografova zajednica na društvenim medijima nastavila je rasti. Krajem 2019. Faktograf je imao imao 17,836 pratiteljica na Facebooku, te više od tri tisue pratitelja na Twitteru.
III ORGANIZACIJSKI
30 ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
- GONG je i slubeno postao Gong poetkom 2019. kada su stupile na snagu izmjene Statuta kojim je promijenjen nain pisanja imena organizacije. Gong je utemeljen 1997. godine kao inicijativa “Graani organizirano nadgledaju glasanje”, no to je ime promijenio, izmjenama Statuta 2000. godine, u jednostavno GONG. S obzirom da je korištenje velikih tiskanih slova godi- nama izazivalo dojam da se i dalje radi o skraenici, Gong je na Skupštini krajem 2018. odluio dalje koristiti samo mala tiskana slova u imenu.
- Provedba Gongovih strateških ciljeva u 2019. bila je organizirana u 2 programska tima: (1) Demokratski politiki procesi i institucije te (2) Demokratska politika kultura, aktivizam i mediji. Aktivnosti se provode razliitim metodama: istraiva- njima i analizama, informiranjem javnosti, javnim zagovaranjem, umreavanjem, edu- kacijama i razmjenama znanja i iskustva.
Tijekom 2019. Gong je provodio sljedee projekte:
DONATOR NAZIV PROJEKTA TRAJANJE
Europa za graane: operativna podrška za
europske think-do-tankove
1.1.2018. - 31.12.2020.
Europski socijalni fond, PT1- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Društveno korisno uenje - Aktivni studenti
19.3.2018. - 19.3.2020.
Centri znanja za društveni razvoj - podruje graanskog
aktivizma i izgradnje demokratskih institucija
društva
Attempts to Undermine Democracy
Bringing Parlameter to Croatia and Bosnia and
Herzegovina
Through Regional Cooperation
1.12.2018. - 31.5.2020.
- Operativnu podršku za provedbu ovih ciljeva Gong prima iz Hrvatske i Europske unije:
- Kao europskom think-do-tanku Gongu je osigurana operativna potpora izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) u sklopu pro- grama Europa za graane iz podruja Demokratska i graanska participacija.
- Kao “Centru znanja za društveni razvoj u podruju graanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva” Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Gongu je osigurana osnovna podrška za informativne i edukacijske aktivnosti, analitiko-istra- ivake aktivnosti i javnozagovarake aktivnosti.
31ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
- 30.11.2019.
Open Society Foundations Education Support Program; nositelj Gong Time for Good Education 1.10.2017.
- 30.9.2019.
- 29.2.2020.
nositelj Evropski pokret u Srbiji
Europa za graane: Enlarge Europe
1.8.2018. - 31.1.2020.
nositelj Ligue Enseignement Paris
Erasmus +, KA2: R-EU Connected
advertising on social networks
nositelj Leibniz University Hannover Erasmus +, KA2: DETECT 1.10.2018.
- 30.9.2020.
Europski socijalni fond, PT1- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva; nositelj
Udruga Domino SuKultura 29.10.2018.
- 29.10.2020.
Agencija za elektronike medije – fond za poticanje pluralizma Drimo vas za rije 2.5.2019.
- 31.12.2020.
Ured za udruge Vlade RH (Švicarsko- hrvatski program suradnje); nositelj
Forum za slobodu odgoja
30.3.2019. - 30.11.2020.
Open Society Foundations Education Support Program; nositelj Gong Time for Good Education 1.11.2019.
- 1.12.2020.
nositelj Kua ljudskih prava
1.8.2019 - 31.7.2020.
EU DG Devco (‘Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021’); Administratori: CONCORD, CROSOL,
SOLIDARNA
Methodology of Social Media Monitoring in Elections
15.11.2019. - 29.2.2020.
32 ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
- Unapreenje organizacijskog razvoja tije- kom 2019. godine odvijalo se kroz proces strateškog i operativnog planiranja koje smo uspješno završili u zadnjem kvartalu. Cijeli organizacijski tim, radnice i lanovi tijela organizacije bili su educirani i voeni kroz proces od strane vanjske strunja- kinje. Strateško planiranje tijekom cijele godine obuhvatilo je ukupno 6 susreta od ukupno 7 dana. Proces je završio izradom dokumenta Strateškog plana 2020-2022, te izradom Operativnog i Financijskog plana za 2020.
- Gong se u svom radu nastavio oslanjati na brojne suradnike_ce - kako radnice, tako i privremene ili povremene vanjske surad- nike_ce te volontere_ke:
- U Gongu je tijekom 2019. bilo zaposleno prosjeno 14 radnika_ca na osnovi sata rada s prosjenom bruto plaom od 11.447,78 kn.
- Tijekom 2019. Godine više od 1700 volonterskih sati imalo je 30 Gongovih volontera_ki. Rad lanova Vijea Gonga, Nadzornog odbora i inicijative Code for Croatia takoer je volonterskog karaktera. Dodatnih su 1100 sati volon- terskog angamana u 2019. godini Gongovi volonteri i volonterke, lanice i lanovi Vijea Gonga te profesorice i profesori na Fakultetu politikih znano- sti uloili u zajedniki projekt društveno korisnog uenja.
- 12 mladih bilo je ukljueno u Gongove aktivnosti u sklopu internship pro- grama, a dvoje od njih su studenti sa Sveuilišta Gordon, iz amerike savezne drave Massachusetts.
- Gong je radio na informiranosti i unap- reenju znanja i vještina putem raznih edukacija:
- U studenom je odrana jednodnevna radionica o tehnikama javnog nastupa- nja za radnike i radnice u Gongu.
- Gong je sudjelovao u zimskom seme- stru u modulu edukacija u organizaciji ERSTE Foundation NGO Academy: radnice i radnici Gonga pohaali su edukacije iz uinkovitog liderstva,
voenja timova i zagovaranja organiza- cija civilnog društva.
- Tijekom 2019. godine Gong se bavio jaanjem unutarnjih kapaciteta radnica kako bi uspješno sudjelovale u fundrai- singu. Edukacija o javljanju na Erasmus+ natjeaje s naglaskom na KA2 prijave je za Gong radnice_ke odrana u travnju. Edukacija o procesu javne nabave za neobveznike javne nabave je odrana u studenom, a naglasak je bio na koordi- naciji programskog i administrativnog tima prilikom angamana u procesu javne nabave.
33ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
SKUPŠTINA - U 2019. godini odrane su dvije redovite
Skupštine Gonga: 11. lipnja i 3. prosinca. Dok su na proljetnoj Skupštini usvojeni programski i financijski izvještaji o radu za 2018., ukljuujui i izvještaj o provedenom uvidu u reviziju, na zimskoj Skupštini usvo- jen je novi Strateški plan Gonga 2020-2022, kao i Plan aktivnosti i Financijski plan za 2020. godinu.
- Na kraju 2019. godine Gong je imao 31 lanicu i lana.
VIJEE - Tijekom 2019. godine Vijee Gonga radilo
je u sastavu: predsjednica Aleksandra Kuratko Pani, zamjenik predsjednice Goran ular, te lanovi Tihomir iljak, Vlasta Ilišin, Vanja Juri, Petar Vidov, Enes erimagi, Senada Šelo Šabi i Jan Schneider. Uslijed osobnih i profesionalnih razloga, Vijee su napustili Senada Šelo Šabi, Jan Schneider i Enes erimagi. Vijee je sukladno Statutu kooptiralo Darija epu za novog lana.
- Vijee Gonga u pravilu se sastajalo svakog mjeseca te je odrano ukupno 10 sjednica.
- lanice i lanovi Vijea tijekom godine sudjelovali su u programskim aktivnostima, ukljuujui izmjene Statuta i strateško planiranje te davali smjernice za rad Izvršnom odboru po potrebi.
- Krajem 2019. godine, uslijed odlaska Jelene Berkovi s mjesta lanice Izvršnog odbora i izvršne direktorice, Vijee je imenovalo Jelenu Tešiju novom lanicom Izvršnog odbora i dalo podršku izboru Oriane Ivkovi Novokmet za novu izvršnu direktoricu.
- Sukladno zakljuku zimske Skupštine,
Vijee je imenovalo Radnu grupu za izmjene Statuta u sastavu Aleksandra Kuratko Pani (koordinatorica), Vanja Juri, Enes erimagi i Natalia Mirkovi te je u konzul- taciji s Nadzornim i Izvršnim odborom dalo smjernice Radnoj grupi za rad. Smjernice su se odnosile na propisivanje razliitih kategorija lanstva, izmjene naina izbora izvršnog tijela, produljenje propisanih rokova za formiranje upravljakih tijela, te definiranje odnosa s povezanim entitetima.
RADNA GRUPA ZA IZMJENE STATUTA
- Radna grupa je tijekom 2019. godine odrala niz sastanaka i konzultacija s la- novima i lanicama Gonga. Cilj sastanaka i konzultacija bio je prikupljanje informacija i propitivanje razliitih predloenih modela upravljanja. I dok je kod ostalih neophod- nih, tehnikih izmjena Statuta postignut veliki stupanj konsenzusa lanova, Radna grupa je za zimsku skupštinu izradila dvije verzije izvršnog tijela Gonga o kojima je provedeno glasanje. Sukladno rezulta- tima, veina lanstva odluila je podrati postojei model Izvršnog odbora te su isti pozvani na predlaganje amandmana u cilju dorade podranog modela.
NADZORNI ODBOR - Nadzorni odbor Gonga radio je u sastavu:
predsjednica Daniela Jovanova Ivankovi, zamjenica predsjednice Natalia Mirkovi i Sanda Malbaša. Nadzorni odbor odrao je dvije sjednice te su lanice bile ukljuene u raspravu o Strateškom planu i izmjenama Statuta, pri emu su odrane i zajednike sjednice s Vijeem.
Tijela Gonga
IZVRŠNI ODBOR - Tijekom 2019. Izvršni odbor djelovao je u
sastavu: Jelena Berkovi, izvršna direkto- rica, Blaenka Sekar, zamjenica izvršne direktorice, te lanica Oriana Ivkovi Novokmet i lan Draen Hoffmann. Krajem godine u IO je kooptirana Jelena Tešija, iz njega je izašla Jelena Berkovi, a za novu direktoricu s poetkom 2020. izabrana je Oriana Ivkovi Novokmet.
UMREAVANJE, SURADNJA, DIJELJENJE ZNANJA
Gong je aktivno sudjelovao u radu nekoliko mrea koje okupljaju organizacije civilnog društva:
- Zbog koordiniranog promatranja izbora za Europski parlament, Gong se pridruio, u statusu nacionalnog ogranka, europskoj ad hoc mrei Election-Watch.EU.
- U pripremama za hrvatsko predsjedanje Europskom unijom, Gong se u Hrvatskoj udruio s partnerima iz CROSOL-a i Foruma 2020, dok je na europskoj razini razvijao partnerstva sa lanicama ALTER EU-a, poput Corporate Europe Observatory.
- Razvijajui odnose s organizacijama koje prate razvoj ljudskih prava u digitalnom okruenju, Gong se ulanio u European Digital Rights (EDRi) i nastavio razvijati suradnju s Digital Freedom Fundom.
- Umreavanje s organizacijama koje se bave pristupom informacijama dovelo je do razvoja europske koordinacije organizacija i produbljene suradnje Gonga i Access Info Europe, a Gong je nastavio pratiti i razvoj UNCAC-a.
- Praenje reforme obrazovanja u Hrvatskoj nastavljeno je kroz sudjelovanje u GOOD Inicijativi, dok se na europskoj razini razvija suradnja s European Civic Forumom.
Suradnju s tijelima javne vlasti u Hrvatskoj i u EU Gong je odravao raznim oblicima savjeto- vanja i razmjena informacija i znanja.
- Gongova iskustva posluila su za informi- ranje Europske komisije prilikom izrade izvještaja o provedbi Europskog semestra, informiranje misije GRECO-a o prevenciji korupcije najviših nositelja izvršne vlasti te informiranje dvije misije OESS ODIHR-a o provedbi europskih i predsjednikih izbora u Hrvatskoj.
- Gongove predstavnice aktivno su sudjelo- vale u radnim tijelima Vlade poput Savjeta za razvoj civilnog društva, Savjeta za sprjeavanje korupcije i Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.
Gong je svoja iskustva i znanja podijelio i sa zainteresiranim graankama, posjetiteljima i istraivaicama:
- Zabiljeeno je više od 200 savjetovanja graana, s time da je dodatnih više od 100 graanki i graana informirano o nainu ostvarivanja birakih prava na europskim izborima i prvom krugu predsjednikih izbora.
- Gong je podijelio svoja iskustva s predstav- nicama institucija i tijela razliitih karak- tera - od Facebooka preko Kancelarije za saradnju civilnog društva Vlade Republike Srbije do Centralnog Komiteta Menonita Ukrajine.
- Gong je sudjelovao u anketnim istraiva- njima i intervjuima za potrebe znanstvenih istraivanja vezanih uz mogunosti konzul- tacija europskih graanki i graana, razvoj politika upravljanja društvenim mreama, itd.
GONG U MEDIJIMA
Gong je i u 2019. godini nastavio biti intenzivno prisutan u medijima:
- Zabiljeeno je 1015 objava u informativnim medijima (tisak, radio, televizija, portali) povezanih s Gongovim aktivnostima, što je znaajan rast u odnosu na 2018. godinu u kojoj smo zabiljeili 616 medijskih objava.
- Gongova web stranica imala je 86,708 jedinstvenih korisnika, koji su ostvarili
35ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
ukupno 141,347 posjeta stranici. Stranica je ostvarila 691,875 pregleda. Na stranici je objavljeno 138 lanaka.
- Gong je redovito komunicirao putem društvenih mrea (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), kao i preko redovitog mjesenog biltena.
- Gong je poslao 45 priopenja za medije (ukljuujui i otvorena pisma).
FINANCIJSKO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE
- Udruga Gong provodi gospodarske dje- latnosti u svrhu postizanja financijske odrivosti za ostvarivanje ciljeva iskljuivo putem svojih dvaju društvenih poduzea, GRIF usluge d.o.o. i GES savjetovanje d.o.o.. Stoga je unutar zakonskog roka poetkom 2020. godine udruga podnijela zahtjev za izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijed- nost i poreza na dobit.
- Tijekom 2019. dovršen je standard kvalitete poslovanja za društvena poduzea u svrhu poboljšanja internih procedura poslovanja i unapreenja usluge prema klijentima.
- Tijekom 2019. Gong je uplatio 1.119.680,37 kn poreza, prireza i doprinosa za zdrav- stveno i mirovinsko osiguranje za rad- nike_ce i vanjske suradnike_ce, te PDV-a u iznosu od 33.792,12 kn, odnosno ukupno 1.153.472,49 kn.
- Gong ne prima sredstva za svoj rad direk- tno iz dravnog prorauna. Prijavljujemo projekte i natjeemo se s brojnim drugim organizacijama na javnim natjeajima. Prihodi od ugovorenih donacija dolaze iz Bruxellesa, europskih fondova preko hrvat- skih ugovornih tijela, stranih fondacija.
- Gong je za 2019. primio pozitivno mišljenje neovisnog revizora temeljem obavljenog revizijskog uvida u financijske izvještaje. Obavljen je revizijski uvid u financijske izvještaje udruge koji obuhvaaju Bilancu na 31. prosinca 2019. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna
podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.
- Ured Gonga nalazi se u prostoru u vla- sništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Ministarstvo dravne imovine, a udruga u vlasništvu nema nekretnine, vozila ni dionice.
Prihodi od ostalih ugovorenih donacija 4.124.193 2.537.338
Prihodi od lanarina 3.770 1.230
Prihodi od donacija graana 7.188 24.630
Prihodi od pruanja intelektualnih usluga 0 0
Prihodi od financijske imovine 57.637 50.004
Ukupno prihodi 4.769.027 5.449.280
Materijalni rashodi i amortizacija 2.042.524 2.945.376
Tekue donacije 446.990 1.176.756
Financijski rashodi 67.473 85.270
Ostali rashodi 43.747 21.394
Ukupno rashodi 4.813.065 6.281.727
Višak prihoda – preneseni 0 617.090
Manjak prihoda – preneseni 103.930 0
Obveze poreza na dobit po obraunu
Višak prihoda za pokrie u sljedeem razdoblju *
Manjak prihoda za pokrie u sljedeem razdoblju * 147.968 215.357
IV FINANCIJSKI
Naziv donatora Iznos u kn Udio
EACEA - razliiti projekti (41,86%) 1.970.797,72 41,86%
NED - razliiti projekti (19,69%) 926.874,66 19,69%
ESF DKU (10,26%) 482.864,82 10,26%
Transfer partnerima na projektu (9,5%) 446.990,37 9,50%
Zaklada Centri znanja (9,38%) 441.510,85 9,38%
Open Society Foundations Education Support Program (2,86%) 134.476,23 2,86%
Finsko Ministarstvo pravosua (1,42%) 66.912,62 1,42%
ESF Kultura (1,04%) 48.962,88 1,04%
Agencija za elektronike medije (1,03%) 48.394,36 1,03%
Britanska ambasada (0,87%) 41.000,00 0,87%
ESF Društveno poduzetništvo (0,74%) 34.842,42 0,74%
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (0,42%) 19.992,86 0,42%
Ured za udruge Vlade RH - Švicarsko-hrvatski program suradnje (0,41%) 19.418,65 0,41%
Amerika ambasada (0,26%) 12.394,00 0,26%
Prihod od graana i kuanstava (0,15%) 7.187,60 0,15%
Grad Zagreb sufinanciranje (0,11%) 5.000,00 0,11%
Ukupno prihod od donacija 4.707.620,04 100,00%
40 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
Naziv donatora Ime projekta Iznos
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (3%)
„Preko nastavnika do uenika o EU-u“ - EU radionice za nastavnike 19.992,86
ESF DKU (84%) Društveno korisno uenje - Aktivni studenti 482.864,82
ESF Kultura (8%) SuKultura 48.962,88
Švicarsko-hrvatski program (3%) Uimo ih za njihovu slobodu 19.418,65
Grad Zagreb sufinanciranje (1%) Against Hate 5.000,00
Ukupno 576.239,21
41FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
BRITANSKA AMBASADA Transparency of political advertising on social networks 41.000,00
NED IV- National Endowment for Democracy
Promoting Accountability Through Regional Cooperation 399.815,19
NED - Danes je novi dan Bringing Parlameter to Croatia and Bosnia and Herzegovina 106.647,21
NED Part 2 -National Endowment for Democracy
Countering External Attempts to Undermine Democracy 418.628,01
NED III - National Endowment for Democracy Fact-checking as an accountability tool 1.784,25
The Open Society Initiative for Europe Time for Good Education 130.596,15 The Open Society Initiative for Europe Time for GOOD Education 2.0 3.880,08 US Embassy Izrada modula digitalne pismenosti 12.394,00 Finsko Ministarstvo pravosua Against Hate 66.912,62 EACEA OPERATIVNI 2018. Operativni grant 2018 293.378,28 EACEA OPERATIVNI GRANT 2019. Operativni grant 2019 1.176.325,12 EACEA Erasmus+ DETECT 113.074,18 EACEA CTZ- REMEM ENLARGE EUROPE 10.396,25 EACEA RS-CITIZ-CIV You4eu-Citizen Participation 110.265,14 EACEA Erasmus+ R-EU CONNECTED 49.716,02
EACEA Erasmus+ Global Education and Active Response for the Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societies/GEAR
217.642,73
FAIRnet – Mrea FAIR (Financije, Administracija i Raunovodstvo) poslovanja u društvenim poduzeima
34.842,42
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva CENTRI ZNANJA 2019 441.510,85
AEM 2019 - fond za poticanje pluralizma Drimo vas za rije! 48.394,36 Transfer partnerima na projektu Time for Good Education 9.636,00 Transfer partnerima na projektu DKU AS 93.935,14
Transfer partnerima na projektu Global Education and Active Response for the Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societies/GEAR
343.419,23
Ukupno 4.124.193,23
A Trg bana Josipa Jelaia 15/IV, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 4825 444 F +385 1 4825 445
E [email protected]
Facebok: www.facebook.com/gong.hr Twiter: www.twitter.com/gong_hr
Instagram: www.instagram.com/gong_udruga Web: www.gong.hr
Gong je Centar znanja u podruju graanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.
Sufinancira Europska unija u okviru programa Europa za graane
_2et92p0
_tyjcwt
_1t3h5sf
_3rdcrjn
_26in1rg
_lnxbz9
_35nkun2
_1ksv4uv
_44sinio
_3j2qqm3
_1y810tw
_4i7ojhp
_3whwml4
_2bn6wsx
_qsh70q
_147n2zr
_ihv636
_32hioqz
_1hmsyys
_41mghml
_GoBack
_1v1yuxt
_4f1mdlm
_2u6wntf
_19c6y18
_3tbugp1
_28h4qwu
_nmf14n