Click here to load reader

· PDF file z {Otapalo bez otapala sadrži otapalo Izbor boje Kompletan izbor boja StoColor System Ograničeni izbor boja StoColor System Bijela / prirodno bijela boja Ugradnja Nanosi

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of · PDF file z {Otapalo bez otapala sadrži otapalo Izbor boje Kompletan izbor boja StoColor...

 • Izdavač

  Sto Ges.m.b.H.

  Richtstraße 47

  A 9500 Villach

  T +43 4242 33133

  F +43 4242 34347

  [email protected]

  www.sto.com

  Sigurno Vaš stručni partner za kvalitetu gradnje.

  A rt

  . N r.

  9 66

  1- 91

  0 Pr

  o d

  u kt

  p ro

  g ra

  m m

  H R

  R ev

  .- N

  r. 0

  1/ 09

  .0 7

  Sto Graditi svjesno.Sto Graditi svjesno.

  Sto Ges.m.b.H. | Fasada - Unutarnji prostor - Beton

  Proizvodni program St

  o G

  es .m

  .b .H

  . |

  P ro

  iz vo

  d n

  i p ro

  g ra

  m

 • Otapalo

  bez otapala

  sadrži otapalo

  Izbor boje

  Kompletan izbor boja StoColor System

  Ograničeni izbor boja StoColor System

  Bijela / prirodno bijela boja

  Ugradnja

  Nanosi se četkom

  Nanosi se prskanjem

  Nanosi se valjkom

  Izravnava se lopaticom

  Oblik isporuke

  Kanta

  Kanistar

  Vreća

  Rola

  Kartonska kutija

  Limenka

  Kartuša

  Tuba

  Općenito

  prikladan

  neprikladan

  Legenda

  Navodi u ovoj brošuri odgovaraju trenutnom stupnju

  našeg znanja, a temelje se na dugogodišnjim iskustvima i

  opsežnim ispitivanjima.

  Vrijede zajedno s našim smjernicama za obradu i

  tehničkim listovima. Ne možemo preuzeti obvezujuće

  jamstvo za načelno važenje zbog široke primjene i

  različitih tehnika ugradnje naših proizvoda.

  Stalno radimo na daljnjem razvoju naših sustava i proiz-

  voda, te si pridržavamo pravo na izmjene iz tehničkih i

  građevinsko-pravnih razloga. Molimo Vas da se o našim

  tehničkim aktualnostima informirate preko Interneta ili

  kod svojeg savjetnika za proizvode Sto. U slučaju novog

  izdavanja, ova brošura prestaje vrijediti.

  Misao vodilja Osnovna ideja poslovnog mota poduzeća Sto.

  Kako održati vrijednost starih i novih građevinskih

  objekata pitanje je koje stalno muči vlasnike, investitore

  i korisnike.

  Rješavajući ovaj problem, Sto istražuje, razvija, proizvodi

  i prodaje sustave proizvoda i usluge kako bi održao sup-

  stancu i funkcionalnost zidova, stropova i podova, i kako

  bi ih poboljšao te trajno zaštitio od oštećenja.

  Pored zadatka funkcionalnosti, usluga treba obuhvatiti

  estetsko oblikovanje zgrade bojom i strukturom.

  Sto pritom želi biti predvodnik u humanom oblikovanju

  životnog prostora uz svjesno postupanje s okolišem.

  Zato njeguje suradnju s kupcima i partnerima, svojim

  istomišljenicima.

  Biti vjeran poslovnom motu poduzeća Sto u odnosu na

  sve sudionike gradnje – to je naša osnovna težnja.

  Sažetak poslovnog mota tvrtke Sto može se izraziti u

  dvije riječi: Graditi svjesno.

 • 3

  1 Fasada Uvod / Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.1 Fasadni premazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.2 Sustavi za saniranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  1.3 Isušivanje zidova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  1.4 Termoizolacijski fasadni sustavi . . . . . . . . . . 47

  1.5 Ovješeni ventilirani fasadni sustavi . . . . . . . 90

  2 Unutarnji prostor Uvod / Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  2.1 Unutarnji premazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  2.2 Akustični sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  2.3 Unutarnji termoizolacijski sustavi . . . . . . . . 131

  3 Lakovi / Lazure Uvod / Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  3.1 Prethodna obrada podloge . . . . . . . . . . . . . 136

  3.2 Lakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

  3.3 Lazure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  4 Beton Uvod / Sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  4.1 Popravci betona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

  4.2 Zaštita betonskih površina . . . . . . . . . . . . . . 147

  4.3 Podni premazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

  5 Dodatak 5.1 StoColor System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

  5.2 Fasadni profili / Unutarnji profili . . . . . . . . . 153

  5.3 Indeks pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  Sadržaj | Indeks

 • 4

  Proizvodni program | StoSystem

  StoSystem zatvara krug.

  Mnogostranost kao program Zgrade su unikati s individualnim zahtjevima. Isto kao i ljudi koji u njima žive ili kao ljudi koji upotrebljavaju naše proizvode. Samo zahvaljujući mnogostranosti sustava, koju Sto postiže dugogodišnjim radom na razvoju i intenzivnim pokusima, moguće je na licu mjesta ostvariti optimalne rezultate. I obratno, sva saznanja i iskustva iz građevinske prakse vraćaju se u istraživački centar Sto i daju dragocjene poticaje za kontinuirano optimiranje proizvoda.

  Važan zadatak tvrtke Sto proizvodnja je kvalitetnih proizvoda. U našem sažetom proizvodnom

  programu dobit ćete iscrpan pregled asortimana i proizvoda tvrtke Sto. Proizvodni program

  pregledno je sastavljen i jasno raščlanjen u tri područja proizvoda – fasada, unutarnji prostor i

  beton.

  Drugi, kompleksan izazov sastoji se u tome da proizvodi Sto kod svakog objekta pospješe

  optimalne rezultate. A budući da su za Sto važni samo ukupni rezultati, oko svih sustava

  proizvoda grupiraju se usluge orijentirane na projektiranje i primjenu – sustav Sto: za uspješan

  nastup svakog pojedinog kupca.

  Servis Sto: Pravodobna isporuka zahvaljujući velikim skladišnim kapacitetima i velikoj mobilnosti.

  Sto | Servis

  St o

  | L og

  ist ika

  St o

  | P ro

  izv od

  i

  Sto | Tehnika

 • 5

  Istraživanje za praksu Kod proizvodnih inovacija ne otkrivamo svaki put toplu vodu. Umjesto toga dalje razvijamo već iskušano, pa svoje proizvode i sustavna rješenja usavršavamo s obzirom na ekološku podnošljivost, ekonomičnost i sigurnost. Pritom fleksibilno slijedimo promjenjive zahtjeve svjetskog tržišta i ugrađujemo svoje dugogodišnje međunarodno iskustvo. Preko 100 kvalificiranih stručnjaka posvećuje se stalnom daljem razvoju proizvoda Sto koristeći se najsu- vremenijom mjernom i ispitnom tehnikom. Velika zastupljenost koja vrijedi za ovu branšu: s preko 150 prijavljenih patenata Sto je u cijeloj našoj branši pri samom vrhu.

  Internacionalizam je individualan Poduzeća kćeri i prodajni partneri tvrtke Sto prisutni su u cijelom svijetu i duboko svjesni spoznaje „all business is local“. Jer internacionalizam za nas nije uniformnost, već individualan pristup regionalnim specifičnostima. Sto širom svijeta isporučuje onako kako zahtijevaju različiti stilovi i tehnike gradnje, klimatski uvjeti i norme.

  Proizvodi i sustavi Sto postavljaju najnovije tehničke stan- darde jer Sto misli unaprijed, istražuje i razvija.

  Precizno toniranje boja: StoColor System jedinstveni je instrument planiranja za medij boje. Elementi StoColor Systema predstavljaju pomoć pri prezentaciji i radu, koja je orijentirana na primjenu.

  StoSystem | Proizvodni program

 • 6

  1 Fasada | Uvod

  Oblici, boje i materijali karakteriziraju izgled fasada. Ne manje važan

  je i pogled iza fasade: njezina funkcionalnost i trajnost. Fasada

  izrađena proizvodima i sustavima Sto ispunjava sve zahtjeve koji se

  postavljaju pred neki izvedbeno usavršeni element zgrade.

  Fasada

  Kao stručnjak za fasade Sto jamči sustavnost i finu međusobnu usklađenost svih komponenata. U termoizolacijskim fasadnim sustavima, premazima i profilima tvrtke Sto krije se iskustvo generacija i neumorno istraživanje. Prije svega poznavanje želja partnera u gradnji: jer Sto širom svijeta razvija, proizvodi i održava u skladu s potrebama individu- alne arhitekture.

  Fasadni premazi Da bi fasada čak i protekom godina još uvijek krasila zgradu, jednostavno je potrebno da se sve međusobno slaže. U pozadini grundiranje i temeljni premaz. U vidnom polju žbuka i boja. Na primjer Stolit: prije više od 45 godina prva završna žbuka s organskim vezivom koja je dokazivala stručnost tvrtke Sto u pogledu fasada. Dodatni faktor su disperzijski lakovi i drvene lazure. Sve od tvrtke Sto – i sve usklađeno sa cijelim sustavom. Također za saniranje Sto raspolaže estetski privlačnim, tehnički sigurnim i trajnim sustavima.

  Vodeće mjesto na svjetskom tržištu termoizo- lacijskih fasadnih sustava Potrošnja energije za grijanje i klimatizaciju unutarnjih prostora enormno je velika. Na privat- na domaćinstva danas otpada oko 80 % ukupne potrošnje energije. Najučinkovitije protusredstvo: termoizolacijski fasadni sustavi Sto za stare zgrade i novogradnje.

  Odgovorni razvojni rad učinio je Sto AG vodećim proizvođačem na svjetskom tržištu termoizolacijskih fasadnih sustava. Povjerenje koje Sto uživa dokazu- je preko 300 milijuna kvadratnih metara obrađenih površina.

  Nezamjenjivi profil Na vanjskim površinama treba uključiti treću dimenziju te odraziti prostornost

Search related