YZM 3207- ALGORİTMA ANALİZİ VE ?· – Bubble sort – Insertion sort – Merge sort – Heap sort…

 • Published on
  21-Jul-2019

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • YZM 3207- ALGORTMA ANALZ VE TASARIM

  DERS#1: ALGORTMA KAVRAMI

 • Algoritma Nedir?

  Algoritma Bir problemin zm iin gelitirilmi zel metot

  Girdileri ktlara dntren sral hesaplama admlar

  Tanmlanm bir problemin zm iin kullanlan ara

  Bir problemin zm iin izlenilen sral ve anlalr buyruklar

 • Algoritma Hedefi

  Algoritma ile hedeflenen

  Sonlu bir zaman iinde

  Belirli girdiler ile

  stenilen kty elde etmek

 • Nasl bir algoritma?

  Bir algoritma

  Birden fazla biimde sunulabilmeli

  Net ve anlalr olmaldr

  Etkin ve faydal olmaldr

  Sonlu veya sonlandrlabilir olmaldr

  Gelitirildii problem iin doru olmaldr

 • Algoritmann Tarihesi

  El Harezmi 9. yyda yaam bir matematiki

  Algoritma ve cebir kavramlarnn babas olarak bilinir

  0 saysn ve x bilinmeyenini ilk kullanan kii

  Euclid En byk ortak bleni bulma

  problemi iin gelitirdii zm ilk algoritmalardan biri olarak kabul ediliyor

 • En Byk Ortak Bleni Bulma Problemi

  EBOB (Greater Common Divisor - gcd) bulma problemi

  ki negatif olmayan tam sayy kalansz blen en byk saynn bulunmas

  gcd(m, n) = ?

  Euclid zm

  (m mod n) ileminin sonucu 0 olana kadar

  gcd(m, n) = gcd(n, m mod n) ilemini tekrar et

  gcd(60, 24) = gcd(24, 12) = gcd(12, 0) = 12.

 • EBOB Problemi Euclid zm

  (m mod n) ileminin sonucu 0 olana kadar gcd(m, n) = gcd(n, m mod n) ilemini tekrar et

  gcd(60, 24) = gcd(24, 12) = gcd(12, 0) = 12.

  Adm 1 : Eer n = 0 ise m deerini sonu olarak dndr ve dur Deil ise 2. adma git

  Adm2 : (m / n) ilemini yap, kalan rye ata. Adm 3 : n deerini mye ata, r deerini nye ata (m = n, n = r).

  Adm 1 dn.

  Szde Kod

 • EBOB Problemi

  Euclidin algoritmasnn sonu var m?

  N deeri her iterasyonda klyor.

  0dan daha kk, negatif, olamayaca biliniyor.

  ki pozitif saynn blme ileminden negatif say veya kalan kamaz.

  Er yada ge sfra ulaarak algoritma duracaktr.

 • EBOB Problemi Ardk Tamsay Kontrol Algoritmas ile zm

  (Consecutive integer checking algorithm) EBOB (m,n) ikilisinin kk olanndan daha byk olamaz

  Min(m,n) deerinin EBOB olup olmad kontrol edilir Min(m,n) EBOB ise ilem sonlanr,

  Deil ise bir azaltlarak tekrar kontrol edilir (min(m,n)--)

  Algoritma Adm1: min{m, n} deerini tye ata. Adm 2: (m / t) ilemini yap, Eer kalan = 0 ise Adm 3e git;

  Deil ise adm 4e git Adm 3 : (n/t) ilemini yap. Eer kalan = 0 ise t deerini

  sonu olarak dndr Deil ise adm 4e git

  Adm 4: t deerini 1 azalt, Adm 2ye git

 • EBOB Problemi

  Euclidin algoritmasndan farkl olarak bu algoritma

  Deerlerden biri 0 ise doru almaz (Neden?)

  Algoritma girdilerinin kesin ve dikkatli bir ekilde belirlenmesi gereklilii ve nemi

 • EBOB Problemi

  Asal arpanlara Ayrma EBOBu bulunacak saylar asal arpanlarna ayrlr

  Ortak asal arpanlarn arpm EBOBu verir

  Adm 1 : mnin asal arpanlarn bul

  Adm 2: nnin asal arpanlarn bul

  Adm 3: Adm1 ve Adm2de hesaplanan asal arpanlardan ortak olanlar belirle

  Adm 4: Ortak asal arpanlar arp

 • EBOB Problemi

  Asal arpanlara ayrma algoritmann ilem karmakl Euclidin algoritmasndan daha fazla

  Asal arpanlara ayrma ileminin algoritmas ak deil

  Eratosthenesin Eleme Algoritmas?

 • Asal Saylar Bulma

  Eratosthenesin Eleme Algoritmas?

  2 ile n arasndaki asal saylar bulmak iin kullanlr

  1. iterasyonda 2nin katlar

  2. iterasyonda 3n katlar

  3. iterasyonda 5in katlar elenir (?)

 • Asal Saylar Bulma

 • Algoritma Tasarm ve Analiz Sreci

 • Algoritma Tasarm ve Analiz Sreci

  Problemin Anlalmas

  Problem net bir ekilde ifade edilmeli

  Anlalmayan hususlar iin sorular

  Gerekliyse elle iletme

  stisnai durumlar?

  Kullanlacak Donanmn Yetenekleri

  RAM model

  Birok temel algoritmann denendii sistem

 • Algoritma Tasarm ve Analiz Sreci

  Kesin Sonu Yaklak Sonu Seimi Tam sonuca ulalabilir mi? (Exact Algorithm)

  Yaklak sonu mu bulunacak? (ApproximationAlgorithm) Lineer olmayan denklemler

  Karekk

  Baz durumlarda kesin sonuca ulamak iin Uzun ilem sresi

  Karmak ilemler gerekiyorsa yaklak sonu kabul edilebilir

 • Algoritma Tasarm ve Analiz Sreci

  Algoritma Tasarm Tekniinin Belirlenmesi

  Algoritma Tasarm Teknii

  zm iin kullanlabilecek algoritmik bir yaklam

  eitli hesaplama problemlerinde uygulanabilir olmal

  Algoritma Tasarm ve Veri Yaplar

  Bellek kullanm

  Veri tr

  Donanm?

 • Algoritma Tasarm ve Analiz Sreci

  Algoritma Aklama Yntemleri

  Ak diyagram

  Szde kod

  Kelimeler ile anlatm

  Algoritmann doruluunun kantlanmas

  Denemeler

  stisnalar

  spatlar

 • Algoritma Tasarm ve Analiz Sreci

  Algoritmann Analizi

  Algoritmann doruluu en nemli unsur

  Etkinlik

  Zaman Etkinlii

  Basitlik

  Algoritmann kodlanmas

  Belirlenen zelliklerin, veri yaplarnn uygulanabilecei bir dil seilmesi

 • nemli Problem Trleri

  Sralama

  Arama

  String lemleri

  Graph problemleri

  Kombinasyonel Problemler

  Geometrik problemler

  Nmerik problemler

 • nemli Problem Trleri

  Sralama Bir listedeki eleri artan srada dzenlemek

  Girdi : n adet saydan oluan dizi

  kt : Girdinin a1 a2 a

  n. eklinde yeniden dzenlenmesi

  Neden Sralama? Arama ilemini kolaylatrmak

  Birok algoritmann altyordam

  Sralama Anahtar Veri btnnn sralamay ynlendirmek iin seilmi zel paras

  Bir baar listesinin sralanmas (sme, numaraya, nota gre)

 • nemli Problem Trleri rnek sralama algoritmalar

  Selection

  Bubble sort

  Insertion sort

  Merge sort

  Heap sort

  Sralama algoritmas karmakln deerlendirmek Yaplan Karlatrma says

  Sralama algoritmalar iin iki nemli zellik Stabilite: ki eit elemann birbirlerine gre sralanmadan nceki pozisyonlarnda kalmas

  Bir dizide birbirine eit iki eleman var.

  Sralamadan nceki konumlar i ve j, i

 • nemli Problem Trleri

  Arama Bir deeri verilen veri seti iinde bulma

  Sralama algoritmas rnekleri Sral arama

  kili arama

  Her durum iin ideal arama algoritmas yok Hzl fakat fazla bellek alan

  Sadece sral verilerde arama

 • nemli Problem Trleri

 • nemli Problem Trleri

  Sral dizi ierisinde 19 deeri aranyor

  1,2,3,5,6,7,8,10,12,13,15,16,18,19,20,22

  1,2,3,5,6,7,8,10

  12,13,15,16,18,19,20,22

  12,13,15,16

  18,19,20,22

  18,19

  20,22

 • nemli Problem Trleri

  String leme

  String

  Bir alfabede yer alan karakterlerden olumu dizi

  Alfabetik, nmerik, zel karakterlerden oluabilir

  rnek

  Bir metin ierisinde www ifadesini aramak

  @ karakterini aramak

  Derleyiciler

 • nemli Problem Trleri

  Graph Problemleri Graph

  Birbirine snr ad verilen hatlarla bal noktalar grubu

  Gerek hayat problemleri WWW modellemesi

  Haberleme alar

  Proje planlamas

  Graph rnekleri En ksa yol

  Topolojik sralama

 • nemli Problem Trleri

  Kombinasyonel problemler eitli kstllklar salayan kombinasyonel

  zmlerin bulunmas Maksimum deer, minimum maliyet

  Sorunlar Probleme gre kombinasyonel zmler ok

  byyebilir

  Bu tip problemleri, kabul edilebilir bir srede zebilecek bilinen bir algoritma yok

 • nemli Problem Trleri

  Geometrik problemler Nokta, doru, okgen gibi geometrik nesneler ile

  ilgilenen formlleri

  Uygulama Alanlar Robotik Bilgisayar Grafikleri Tomografi

  En bilinen problemler En yakn ift (Closest Pair) Dbkey gvde (Convex Hull)

 • nemli Problem Trleri

  Nmerik Problemler

  Yaklak zme ulalm problemlerin kesin sonuca ulatrlmaya allmas

  Denklem, denklem sistemi zmleri

  Kstl integraller

 • En Yakn ift Problemi

  NOKTA X KOORDNATI Y KOORDNATI

  A 3 2

  B 2 5

  C 5 -3

  D -2 0

  E 4 6

  F 0 -4

  Verilen nokta kmesi ierisinde birbirine en yakn noktalar bulmak

  ki Nokta Aras Mesafe : (1 2 )^2 + (1 2 )^2

 • Metin Arama

  Bir metin ierisinde aranan ifadeyi bulmak

  Byk / Kk Harf duyarll ?

  Tam uyum / Ek alm ?

Recommended

View more >