YUNIT v- Ang ring Pampanitikan

  • View
    187

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of YUNIT v- Ang ring Pampanitikan

YUNIT V- Ang Panunuring Pampanitikan

PANANALIKSIK

Itoy isang pormal na ulat na naglalaman ng orihinal na ideyat opinyon maging ng mga katibayan na susuporta at magpapatunay sa iyong mga ideya.

Masasabi na ang pananaliksik ay susi sa kaunlaran dahil nabibigyang solusyon nito ang mga problemat suliranin. Ito rin ay sistematiko at gumagamit ng sayantipikong pamamaraan upang magkaroon ng makatotohanang resulta.

Dapat na malinaw sa pananaliksik kung: Bakit

ito ginagawa Ano ang layunin Paano o anu ang mga prosesong ginamit Para kanino ito Sino ang dapat gumawa nito

Sa pananaliksik, humahanap tayo ng mga impirikal na datos na magbibigay ng kalutasan sa isang umiiral na suliranin.

Layunin ng Pananaliksik

Makatuklas

ng mga impormasyon o datos Mabigyang solusyon ang isang problema Makapagpatotoo sa makatotohanang palagay at interpretasyon

Matuto

ang tao, partikular sa paaralan kung paano ang pananaliksik Maglinaw sa mga isyung pinagtatalunan

Mga Hakbang sa Pagsasagawa ng Pananaliksik

PAGPILI NG PAKSA

PAKSA ito ang siyang pinaguusapan. Ito rin ang pinakasentral na ideya na siyang magiging batayan sa isinasagawang pananaliksik.

Dapat na maging mapili at mapanuri sa pagpili ng paksa. Isaalang-alang ang sariling kakayahan, talinot kabihasaan sa pagpili ng paksa.

Maari ring mapagkunan ng paksa ang: Sarili Radyo

at telebisyon Magasin Laybrari Awtoridad Lipunan o komunidad Pamilyat kaibigan

ANG KONSEPTONG PAPELHango sa salitang konsepto, ito ang magsisilbing gabay sa pagbuo ng iyong pag-aaral o pananaliksik.

Apat na Bahagi ng Konseptong PapelA.B.

C.D.

Rasyunal Layunin Metodolohiya Inaasahang resulta sa bahaging rasyunal

Iba pang mga hakbangin: PANGANGALAP

NG DATOS - sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat, pahayagan, magasin at pakikinig sa balita. Maaari ring makakuha ng datos sa pamamagitan ng serbey.

PAGSUSURI

SA MGA TALANG

NAKALAP - upang makita kung angkop sa paksa ang mga impormasyong nakuha at upang magkaroon ng tamang basehan sa pagpapatunay ng pananaliksik na ginagawa.

PAGGAWA

NG BALANGKAS

- upang maging organisado ang pananaliksik.

PAGSULAT

NG DRAF

- dito pinagsasamasama at pinagsusunud-sunod ang mga impormasyon sa di-pormal na ayos.

PAGREBISA

AT PAGWAWASTO

NG DRAF - sa paraang ito nagdaragdag at nagbabawas ng mga di angkop na impormasyon upang mas maging maayos ang pananaliksik.

PAGSULAT

NG PINAL NA PAPEL

- ito ang pinakahuling hakbangin na kung saan buo na ang pagaaral at isusulat na sa pormal at maayos na paraan ang mga impormasyong nakalap.

URI NG PANANALIKSIK

PAYAK NA PANANALIKSIKIto ay kadalasang isinasagawa sa isang laboratoryo at kadalasang tinatawag ding pundamental na pananaliksik.

PANG-AKADEMYAKaraniwang ginagamit ito ng mga estudyante. Sila ay nagsasaliksik upang masagot ang mga aralin. Nagtatala sila at naghahanap sa mga aklat upang maging tama ang impormasyon.

PANGKASAYSAYANSa pananaliksik na ito sinisiyasat ang mga personal na talaan, mga resibo, pahayagan, mga magasin at aklat, mga kagamitang pangkasaysayan at mga aparato.

PANG-WIKAPinag-aaralan dito kung paano ginagamit ng tao ang kanilang wika, paano nakaiimpluwensya ang kapaligiran sa kanilang pagsasalita. Sinusuri rin ang mga tunog, ang mga gawi at pamumuhay ng isang tao sa kanyang pook.

KATANGIAN NG PANANALIKSIK

OBHETIBO

ang pananaliksik ay kailangang walang kinikilingan, maingat, maayos at organisado ang mga datos. ang pananaliksik ay nangangailangan ng masistemang pamamaraan. Karapat-dapat ang pagpapatotoo sa isang bagay.

LOHIKAL

EMPIRIKAL dito ang mga obserbasyon at mga karansan ng mananaliksik ay kailangan. Nakabatay ang katotohanan sa mga praktikal na pamamaraan at walang kaugnayan ang siyentipikong teorya.

KRITIKAL ang pananaliksik na ito ay nangangailangan ng matapat na katotohanan at tamang paghatol. Nangangailangan din ito ng isang maingat na pagpapaliwanag sa mga isyu na tinanggap at hindi tinanggap.

BAHAGI NG PANANALIKSIK

1.

Suliranin at Kaligiran Nito

Ano ang suliranin? Bakit mo isasagawa ang pananaliksik? Bakit mo pag-aaralan ang paksa?

RASYONAL

Dito nakasulat ang mga kadahilanan kung bakit napili ang paksa at ang kahalagahan ng paksa.

LAYUNIN

a. b.

Nagtataglay ito ng dalawang uri: Pang-kabuuang layunin Tiyak na layunin

KAHALAGAHAN

NG PANANALIKSIK

Nakasaad dito kung sino ang makikinabang at paano magagamit ang pananaliksik sa kanilang sarili. BATAYANG

KONSEPTUWAL

Binubuo ito ng pagpapaliwanag ukol sa problema, nagsisilbi itong basehan sa pagbuo ng hinuha.

BATAYANG

TEORETIKAL

Naglalahad ito ng mga dahilan kung bakit nagsisiyasat ang mananaliksik ng mga panibagong datos na kanyang susuriin at pag-aaralan. Nagiging basehan ito upang maging maingat na mailarawan ang proseso ng pag-aaral.

SAKLAW

AT LIMITASYON NG PAG-

AARAL

Paglilimita ng paksa at saklaw ng pag-aaral. Dito ipinapakita kung para kanino ang pananaliksik, saan ang lugar ng pinagganapan, mga instrumentong ginamit sa pagsasagawa ng pananaliksik.

KATUTURAN

ng mga KATAWAGAN

Makikita rito ang mga terminolohiya o mga key terms na ginamit sa pag-aaral maging ang mga kahulugan ng mga iyon upang lubos na maunawaan ang paksa.

Dapat itoy nakaayos paalpabetiko.

2. MGA KAUGNAY NA LITERATURAMakikita sa bahaging ito ang ibat ibang literatura at pag-aaral na may kaugnayan at nakatulong sa pag-aaral ng mananaliksik. Ilagay ang pamagat ang mga aklat, artikulo at iba pang repesensya maging ang pangalan ng awtor at taon ng pagkakagawa nito.

KAUGNAY NA PAG-AARALKinapapalooban ito ng mga impormasyong hinango sa isang tesis. Kailangang pagbukurin ang mga ideya na hango sa lokal at dayuhang pag-aaral.

Halimbawa:Ayon kay NUNAN (1998) sa paghahanda ng isang kagamitang panturo, ang mga kagamitan ay dapat naglalaman ng mga gawain para sa interaksyon ng mga magaaral. - NUNAN (1998) ay isang halimbawa ng parenthetical citation na ang sorses ay nasa loob ng parentesis.

3.

MGA PAMAMARAANG GAMIT AT PINAGKUNAN NG DATOS Kailangang ipakita rito ang lugar ng pananaliksik, ang populasyon o kalahok sa pananaliksik, ang disenyo ng pananaliksik, mga hakbang sa pananaliksik, ang pagbuo ng pananaliksik, ang kabihasnan ng pananaliksik, ang pagrerebisa batay sa resulta ng pagtataya.

4. PRESENTSYON, PAG-ANALISA at INTERPRETASYON NG DATOS

Sa bahaging ito inuunawa ang mga datos at impormasyon na nakalap. 5. SAMARI, KONKLUSYON at REKOMENDASYONPinakahuling bahagi ng pananaliksik.

GROUP 3Maria Carmela R. Gerella Mharenz T. Gatus Kyle Fernando Branson Guevarra Francisco G Bea Angela Igpit Danica Paula Jimenez Kristine Javier Jelo Lamadrid Myra Lordan

Search related