of 9 /9
Yönetim Management Pazarlama Marketing Satış Sales www. bekayonetim.com.tr

Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi...

Page 1: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

YönetimManagement

PazarlamaMarketing

SatışSales

www.bekayonetim.com.tr

Page 2: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

www.bekayonetim.com.tr

BEKA, hali hazırda var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmek ve bu dönüşüm çalışmaları süresinde elde edilen tecrübelerle işletmelerin pazarlama stratejilerini değerlendirerek, pazarlarını genişletmek, yönetsel olarak gelişirken, işlem hacmi olarak da büyümelerini sağlayacak çözümler sunmak için vardır.

SÜREÇLER,VERİYE DAYALI

ÖLÇÜLEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİROLMALI

Page 3: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

www.bekayonetim.com.tr BEKA değer katar...

BEKA ekibi çalışmalarını, iş ile birlikte insanı geliştirme üzerine kurgulamıştır. İşi yönetmenin temelinde, insanı yönetmenin olduğunu düşünür. Aynı dili konuşabilmenin, aynı hedefe bakabilmenin ve ortak aklı çıkarabilmenin temelinde gelişmiş insan modeli vardır. Bunun için işletmelerde insan kaynağını geliştirecek çözümler kurgular.

Kuşaklar arasında ortak dil ve ortak akıl oluşturma sürecini başlatmak kolay bir karar değil. Zor da olsa bu kararı yıllar önce alabilen firmalar ile almayanlar arasında ki fark ortadır. Yıllar sonra bakıldığında, iyi tarafta olmak istiyorsak, değişime evet dememiz gerekmektedir.

Büyük iş ve operasyonları yönetmek,insan duygularını yönetmekle başlar.

Beka, insan kaynağının ölçümlenebilir ve analitik verilerle, verimli

yönetilebilir bir değer olduğuna inanır.

Page 4: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

www.bekayonetim.com.tr BEKA değer katar...

KuRuMSAL DÖNÜşÜM YÖNETİMİ

Aile Şirketlerinin Yeniden

YapılanmasıKuşak Geçiş Planlaması

Ekip Yönetiminin

OluşturulmasıOrganizasyon

Şemasının Oluşturulması

Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanlarının

Belirlenmesi

Oryantasyon Sistemi Kurulması

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planı

Oluşturulması

Vaka Değerlendirmeleri, Rol Uygulamaları ve Analizlerin

Değerlendirilmesi

Performans Değerlendirme Sistemi

Kurulması

İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması

veya Geliştirilmesi

Motivasyon

Değişime İnancın

Korunması

İletişim Yönetimi

Liderlik Gelişimi

Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesi

01 03 05 0702 04 06

30 YıllıkTECRÜBE

ORgANİzASYONEL YÖNETİM

Page 5: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

BEKA değer katar...

FİNANS VE YATIRIM YÖNETİMİ

www.bekayonetim.com.tr

Mali tablo analizi yapılması

Nakit akım tablolarının oluşmasının sağlanması

Bütçeli yönetime geçişin planlanması

Gelir-Gider dengesinin sağlanması

Ödeme-Tahsilat dengesinin sağlanması

01

02

03

05

04

SÜREÇ YÖNETİMİ

Süreçlerin analiz edilmesi

Süreç iyileştirme eylem planlarının

oluşturulması

Süreç performansları ile kurumsal hedeflerin

ilişkilendirilmesi

Süreç performansının kurumsal takibinin

sağlanması

Uygunsuzlukların kontrol altına alınması, ölçülmesi ve

izlenmesi

Potansiyel Süreç Performans Göstergelerinin

belirlenmesi

Süreçlerin ERP Programına

Taşınması

01 03 05 0702 04 06

Page 6: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

www.bekayonetim.com.tr BEKA değer katar...

HEDEFLERLE YÖNETİM

01

02

03

04

04

Hedefler için veri kaynağı uygulamaların geliştirilmesi

Stratejik hedeflerinin yayılımını sağlayan “S.M.A.R.T.” hedeflerin oluşturulması

Süreçlerin hedeflerle yönetilmesi

Çalışanların hedefler konusunda bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi

Dönemsel gözetim hizmeti ve raporlama

PAzARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ

Pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesi

Pazarlama iletişim stratejilerinin oluşturulması

Marka konumlandırma ve markalaşma sürecinin

oluşturulması

Pazarlama bölümünün yapılandırılması

Hedeflerle satış yönetiminin oluşması

Page 7: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

BEKA değer katar...

DIş TİCARET YÖNETİMİ EĞİTİMLERİMİz

www.bekayonetim.com.tr

Dış ticaret biriminin oluşmasının ve/veya gelişmesinin sağlanması

Problem Çözme Teknikleri

Pazarlama ve Satış Eğitimi

Farkındalık

Mali Tablo Okuma

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Etkin Yönetici ve Liderlik Eğitimi

Toplantı ve Zaman Yönetimi

Ekip Yönetimi

Doğru İletişim Teknikleri

Kurumsal Markalaşma

Hedef pazarların belirlenmesi

Tanıtım çalışmalarının yapılması

Ülke ziyaretlerinde refakat edilmesi

Yurt dışı müşterilerin Türkiye temsilciliğini yapmak

Müşteri görüşmelerine refakat edilmesi

Page 8: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

www.bekayonetim.com.tr BEKA değer katar...

STRATEJİNİZİBEKA ile OLUŞTURUN

www.bekayonetim.com.tr

www.e-beka.com

Page 9: Yönetim Pazarlama Satış · Problem Çözme Teknikleri Pazarlama ve Satış Eğitimi Farkındalık Mali Tablo Okuma Müşteri İlişkileri ... Toplantı ve Zaman Yönetimi Ekip

İvedik Mah. 1495 Sok. No: 17/37 Yenimahalle - Ankara / TÜRKİYE

+90 (312) 395 16 42

[email protected]

www.bekayonetim.com.tr www.e-beka.com

www.bekayonetim.com.tr