Ydelsescenter Aarhus - Virksomhedsplan 2011

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. Ydelsescenter Aarhus - Virksomhedsplan 2011

Text of Ydelsescenter Aarhus - Virksomhedsplan 2011

 • 12011 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan

  Ydelsescenter AarhusVirksomhedsplan 2011

  Aarhus Kommune | Beskftigelsesforvaltningen

 • 2 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan 2011

  ForordVelkommen til Ydelsescenter Aarhus - virk-somhedsplan for 2011. P de kommende sider kan du i ord og billeder lse om udviklingen i Ydelsescenter Aarhus.

  Ydelsescenter Aarhus har vret en stabil og velfungerende driftsorganisation siden etablerin-gen pr. 1. januar 2007.

  Vi kan nu mrke, at forandringer er p vej.

  Her i 2011 forventes det at blive obligatorisk for virksomheder og A-kasser at anvende den digitale indberetningslsning NemRefusion, nr der anmodes om refusioner for sygedagpenge. Det vil pvirke den mde, vore sagsbehandlere arbejder med opgaverne, nr papirblanketterne forsvinder.

  Et andet vsentligt tiltag er den landsdkkende beslutning om at samle administration af ydel-ser, der er baseret p objektive kriterier. Konkret betyder det, at Ydelsescenter Aarhus i efterret 2012 overdrager sagsomrderne barselsdag-penge samt udbetaling og indtgtsregulering af frtidspension til ATP. En ndring der medfrer en reduktion i personalegruppen p ca. 10 % i 2012.

  I ledergruppen stter vi derfor srlig fokus p forandringsledelse med det forml, at f trans-formeret organisationen til de nye forhold, s det opleves s sknsomt for personalet som muligt, og sledes at borgerne forsat oplever Ydelsescentret som en stabil og serviceorien-teret organisation.

  God lselyst.

  Med venlig hilsen

  Anna Marie MikkelsenYdelseschef

  KOLOFONTekst: Anna Marie Mikkelsen og Kim Heikki PetersenGrafisk layout: Bjarne Gren Fotos: Colourbox, Bjarne Gren

  Udgiver:Aarhus Kommune, Beskftigelsesforvaltningen,Jgergrden, Vrkmestergade 15, 8100 Aarhus C, Aarhus februar 2011

 • 32011 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan

  Indhold

  Forord Indhold Rammer VrdierStrategiEt tilbageblik p resultater af arbejdet med strategidiamanten i tidligere rStrategiplanen spejlet i mlstninger for Ydelsescenter AarhusFremtidens udfordringer Objektiv sagsbehandling NemRefusion Scanning Dokumentboks OrganisationsstrukturYdelsescenter Aarhus beskrevet efter virksomhedsmodellenEffektYdelserOrganisationBeskrivelse af afdelingerOrganisatoriske opgaverRessourcerYdelsescenter Aarhus i talLedelsesgruppen i Ydelsescenter AarhusAdresser for Ydelsescenter Aarhus

  234 566 8

  10

  11121416171819212223

 • 4 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan 2011

  Ydelsescenter Aarhus

  Ydelsescenter Aarhus er en del af Beskf-tigelsesforvaltningen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskftigelse i Aarhus Kommune.

  Ydelsescenter Aarhus er en ssterafdeling til Jobcenter Aarhus og Udfrerafdelingen. Det flles fokus er, at borgerne s vidt muligt sikres selvforsrgelse gennem job.

  Nr job ikke umiddelbart er muligt, vurderer Ydelsescentret eventuel berettigelse til for-srgelseshjlp.

  Kerneopgaven for Ydelsescenter Aarhus er at vurdere berettigelse til konomiske ydelser samt administration, udbetaling og opflgning p de konomiske ydelser til borgere og virksomheder.

  Konkret varetager Ydelsescentret alle opgaver omkring ydelserne frtidspension, sygedag-penge, barselsdagpenge, kontanthjlp og hjlp i srlige tilflde.

  Rammer

  Ydelsescenter Aarhus har til huse fire geo-grafiske steder i Aarhus. Det er i Vrkmester-gade i centrum af Aarhus, p Vejlby Centervej i den nordlige bydel, p Grndalsvej i den sydlige bydel og p Silkeborgvej i den vestlige del af byen.

  Aarhus Kommune har ca. 307.000 indbyggere, hvoraf ca. 215.000 er mellem 16 og 66 r. I denne borgergruppe er der rligt ca. 64.000 personer, der i kortere eller lngere tid fr ud-betalt en ydelse fra Ydelsescenter Aarhus. Hver mned udbetaler Ydelsescentret ydelser til ca. 36.000 personer.

  Ydelsescenter Aarhus har et meget tt sam-arbejde med Jobcenter Aarhus. Borgernes indgang til Ydelsescentret er via Jobcentret.

  Fokus er, at borgerne s vidt muligt sikres selv-forsrgelse gennem job.

  De vsentligste lovregler for Ydelsescenter Aarhus:

  Lov om retssikkerhed og administration p det sociale omrdeLov om aktiv socialpolitikLov om sygedagpengeLov om ret til orlov og dagpenge ved barselLov om hjeste, mellemste, forhjet almindelig og almindelig frtidspension m.v.Lov om social pensionLov om integration og udlndinge i Danmark

 • 52011 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan

  Trovrdighed Respekt Engagement er vrdier i Ydelsescenter Aarhus, som er tilflles med Beskftigelsesforvaltningen og resten af Aarhus Kommune.

  Det flles vrdigrundlag er en styrke for Ydelsescenter Aarhus. Vrdierne danner baggrund for og afspejler arbejdet i hverda-gen i betjeningen af borgere, virksomheder og vrige eksterne og interne samarbejds-parter.

  De tre vrdier udgr ogs rammen i sam-vret og dialogen mellem kollegaer og i dialogen mellem ledelse og medarbejdere.

  I Magistraten for Sociale Forhold og Beskftigelse stter vi de tre vrdier sam-men med begrebet sammenhng. Det er et udtryk for, at en god og sammenhn-gende kommunikation og indsats i Magi-straten for Sociale Forhold og Beskf-tigelse giver det bedste grundlag for god betjening af borgerne.

  Trovrdighed man skal kunne have tillid til os.Vi str ved, det vi gr, og man kan regne med det, vi siger. Vi lgger stor vgt p kvalitet og ansvarlighed og tnker i helheder og sammenhnge. Vi mder borgerne og hinanden med benhed.

  Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling. Vi stter borgeren i centrum med fokus p bde rettigheder og pligter. Vi har et srligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi respekterer andre men-neskers ret til egne livsvrdier, meninger og erfaringer.

  Engagement - den enkeltes indsats gr en forskel, og vi skal gre det endnu bedre. Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi strber efter at gre en forskel. Vi arbejder mlrettet og resultatorienteret og forsger hele tiden at gre det endnu bedre. Vi er flek-sible og forandringsvillige og stter pris p nye ideer og initiativer.

  Vrdier

 • 6 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan 2011

  Beskftigelsesforvaltningen har en flles overordnet strategi- og udviklingsplan. Det er en forvaltningsstrategi til styring af alle administrative opgaver indenfor beskf-tigelsesomrdet.

  Der er 6 indsatsomrder, som udgr grund-stenen for en kontinuerlig udviklingsstrategi.

  Vi stter borgeren i centrum, sttter op med effektive arbejdsgange og korrekt drift, skaber attraktive arbejdspladser, er proak-tiv i vor kommunikation, og der er tydelig ledelse.

  Arbejdet med strategi og udvikling er sym-boliseret ved strategidiamanten. Strategi-diamanten har fet et nyt layout i 2011. Indsatsomrderne indenfor strategi-diamantens enkelte omrder justeres fra r til r efter behov og i tt dialog mellem ledere og medarbejdere. Der er lbende evaluering af indsatsen.

  Et tilbageblik p resultater af arbejdet med strategidiamanten i tidligere r

  Borgeren i centrumMed en rlig betjening af knap 65.000 borgere/virksomheder er en god tilgnge-lighed af betydning for borgerens oplevelse af Ydelsescentrets betjening.

  I 2010 er gennemfrt et pilotprojekt med implementering af et Virtual Call Center i sygedagpengeafdelingerne.

  Telefonbetjeningen er forbedret med den nye lsning, og systemet har givet afde-lingerne bedre mulighed for tilrettelggelse af arbejdet.

  Systemet gr det muligt lbende at flge serviceniveauet i telefonbetjeningen. Mlet er, at 95 % af alle telefonopkald skal besvares. Dette ml er opfyldt som f.eks. vist i nedenstende tabel over ml op-fyldelse i 4. kvartal.

  Attraktiv arbejdspladsFor kun f r siden stod Ydelsescentret over for rekrutteringsproblemer, hvilket gav anledning til en rkke rekrutteringstiltag. I dag er der ikke de store udfordringer i at f ansgere til ledige stillinger.

  P omrdet kompetenceudvikling har ydelsescentrene udarbejdet et katalog, som skal sikre rammerne for lbende kompeten-ceudvikling svel fagligt som personligt og samarbejdsmssigt.

  Korrekt driftSamarbejdsrelationer mellem Jobcenter / Ydelsescenter er mange og er en forud-stning for korrekt drift. De gode samar-bejdsrelationer er understttet med snit-fladebeskrivelser og ved brug af diverse samarbejdsfora.

  De gode samarbejdsrelationer giver bedre borgerbetjening og sikrer korrekthed i sags-behandlingen.

  Strategi

  Tabel. Serviceniveau i 4.kvartal 2010 - Telefontid kl. 9-14Antalkald

  Antalsvar

  Antal svar efter 6 min.

  Antallagt p

  Antal lagt p efter 6 min.

  Service-ml*%

  9.013 8.713 157 237 12 98

  *((Antal svar + Antal lagt p) - (Antal svar efter 6 minutter + Antal lagt p efter 6 minutter)) / (Antal svar + Antal lagt p).

 • 72011 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan

  Med ressourcefordelingsmodellen er ogs skabt principperne for konomisk styring.

  Effektive arbejdsgange sges ogs gennem fokus p optimal udnyttelse af digitale vrktjer. Systemerne er over rene fornyet med flgende moderniseringer: Workbase, E-indkomst, KMD-sag, KMD E-dagpenge, KMD E-barsel, KMD-Social Pension og KMD-Timeregel.

  Et indsatsomrde er ogs, at der skal vre en tidlig indsats i sager, hvor der er misbrug af sociale ydelser. Dette arbejde under-stttes af KMD E-indkomst og gennem et tt samarbejde med Beskftigelsesforvalt-ningens kontrolenhed.

  Mlet er, at indsatsen er s tt, at det gennemsnitlige tilbagebetalingskrav pr. sag bliver faldende over de kommende r.

  Effektive arbejdsgangeDer er over tid opbygget modeller for produktionen i ydelsescentrene, der hvert r kan anvendes til ressourcefordeling internt i Ydelsescentret. Dermed bliver der klarhed over for-ventninger til sagsbe-handlere, og det er med til at doku-mentere den opgave, der bliver lst.

 • 8 Ydelsescenter Aarhus Virksomhedsplan 2011

  S