Click here to load reader

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU - 03.08.2014. 1 8. nedjelja ......XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU - 03.08.2014. 07:00 sati OTO STJEPAN i +čl.ob. BOŽEK MATIJE 08:30 sati CIRKOVLJAN: HIŽMAN

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU - 03.08.2014. 1 8. nedjelja ......XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU -...

 • Kad je Isus to čuo, povuče

  se odande lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: "Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane." A Isus im reče: "Ne treba da idu, dajte im vi jesti." Oni mu kažu: "Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe." A on će im: "Donesite mi ih ovamo." I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih košara. A blagovalo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i djece.

  Evanđelje po Mateju (Mt 14,13-21)

  XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU - 03.08.2014.

  07:00 sati OTO STJEPAN i +čl.ob. BOŽEK MATIJE 08:30 sati CIRKOVLJAN: HIŽMAN FLORIJAN i KATARINA 10:30 sati Kapelica Sv. HUBERTA - POSVETILO: 1. Župna misa –Zahvalnica hodočasnika 2. JAGARINEC PETAR i +čl.ob. JAGARINEC (vlč. Toni)

  04. ponedjeljak 07:00 sati TKALEC SLAVICA 16 sati sprovod + STJEPAN MLINAREC; sprovodna Misa

  05. utorak 07:00 sati GOSPA SNIJEŽNA – DAN POBJEDE i DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI Za DOMOVINU; VUK ZORAN, Za duše u čistilištu

  06. srijeda 07:00 sati 1. +čl.ob. MATE, PERGER, VIZARI i PALAČIĆ 2. ŽIVOLIĆ JOSIP, MARGITA, GOLOMBOŠ JAKOB, STJEPAN,

  BELIĆ TEREZIJA i RAMLJAK DRAGUTIN

  07. četvrtak 07:00 sati SERMEK ANTUN, MARIJA, ANTUN, FRANJO i MARIJA 18:30 sati CIRKOVLJAN – TRODNEVNICA – EUHARISTIJA + KEMEC MATIJA i AGNEZA

  08. petak 07:00 sati 1. LESINGER ANTUN; 2. Zahvalnica za zdravlje 18:30 sati CIRKOVLJAN – TRODNEVNICA – SRCE ISUSOVO (Msgr. Blaž H.)

  09. subota 07:00 sati 1. +čl.ob. KEČKEŠ IVAN i MARIJA; 2. ŽIDOV VJEKOSLAVA i MATIJA 17:00 sati VJENČANJE: Dino Peklar – Marija Poredoš 18:30 sati CIRKOVLJAN – TRODNEVNICA – MARIJA (Msgr. Blaž H.) + GOSARIĆ MIJO i +čl.ob. GOSARIĆ i VAGAJ

  XIX. NEDJELJA KROZ GODINU – LOVREĆE - 10.08.2014.

  07:00 sati Rana Misa; 1. č.s. LOVRINKA i +čl.ob. BERMANEC;

  2. PIANEC STJEPAN, MATIJA, MARIJA i BELIĆ FRANJO 08:30 sati CIRKOVLJAN: Za sve štovatelje Sv. Lovre (vlč. Toni)

  11:00 sati CIRKOVLJAN: Župna Misa; Msgr. Josip Mrzljak , Varaždinski biskup 1. ĐERMADI JELENA i FRANJO i +čl.ob. SRNEC;

  2. FILEŠ FRANJO, JULIJANA, MIKEC BOLTO 3. +čl.ob. KOŽNJAK JOSIPA, DOLENEC FRANJO i DRAGICA, HELFRIH

  ANĐELA, ANTOLAK MILAN, STRBAD NIKOLA i BREZOVEC JURAJ

  TISAK: GK, Listić sv. Jakoba

  - Hodočašće na Trsat je u utorak 05.08. Polazak je u 04:00 sati.

  18. nedjelja kroz godinu 3. kolovoza 2014.

  broj 602 liturgijska godina A

  Stojim… razgovaram… i vidim mladu majku sa djetetom u

  kolicima…

  Gledam dijete u kolicima… mislim na svoju djecu… svu djecu… sve ljude… velike i male… susjeda… kolegicu s

  posla… slučajnog prolaznika…

  Dajte im vi jesti - zvone mi njegove riječi…

  Čime to “hranim” druge ? Dajte im vi jesti….

  Što to ?

  Izdaje: župa Prelog, tel. 040/645-106; izlazi nedjeljom; naklada: 900 primjeraka. web: www.zupa-prelog.hr, email: [email protected]

  http://www.zupa-prelog.hr/mailto:[email protected]

 • DAJTE IM VI JESTI Duboko vjerujem da je u ovim Is-usovim riječima, koje je izrekao apostolima nakon što su zatražili da otpusti gladno mnoštvo da ode kupiti hrane po okolnim mje-stima, sadržan osnovni poticaj za karitativno djelovanje Crkve. Ne-moj, reći će sveti Jakov u svojoj poslanici, reći gladnome i golo-me: Idi u miru, nasiti se i obuci, nego mu daj ono što mu je za ži-vot potrebno. Pet kruhova i dvije ribe

  Apostoli su Isusu donijeli sve što su imali i nakon toga je Isus napr-avio čudo i umnožio hranu da je čak i preteklo. Isus je mogao na-praviti čudo jer su mu apostoli dopustili ne ostavljajući ništa za sebe. Bogu treba dati sve svoje i onda će Bog napraviti čudo. Dok-le god mi želimo na svoj način rješavati probleme Bog se ne želi miješati i problemi i dalje ostaju. Bog je onaj koji može riješiti svaki naš problem samo ako mu se ob-ratimo čista srca i čistih ruku. Mo-že riješiti i ono što izgleda nemo-guće. I ono što izgleda kao atak na zdrav razum. Ta zar je mogu-će nahraniti pet tisuća muškara-ca, uz to još žena i djece, s pet komada kruha i dvije ribe? Mogu-će je. Bogu ništa nije nemoguće! Samo, svojom nevjerom, mi mu to uglavnom ne dopuštamo.

  U svemu nadmoćno pobjeđujemo

  Doista, u svemu nadmoćno pobj-eđujemo ukoliko svoje povjerenje darujemo onome koji nas ljubi. Bog je veći i jači od svega. Ništa nam ne može nauditi ako se pre-damo Bogu. Može nas plašiti, može nas mučiti, ali nas ne može uništiti. Tek ako pomislimo da možemo sami onda propadamo. Ovaj dio iz poslanice Rimljanima, o kojemu danas razmišljamo, jed-an je od svetopisamskih odloma-ka nad kojim valja zastati i nepre-stano ga promišljati. Kada ga us-vojimo i kada ove riječi budemo mogli izgovarati kao svoje, onda ćemo doista biti kršćani. Božja dj-eca puna vjere. A kada te riječi počnemo svojim životom svjedo-čiti započet će stvaranje novoga svijeta. Svijeta u kojemu će vlad-ati Božja ljubav u Kristu, Isusu Gospodinu našemu.

  Braćo! Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

  Poslanica svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 8, 35.3 –39)

  Čudesno umnažanje kruha pona-vlja se u svakom euharistijskom slavlju. Oni koji tu jedu primaju zadatak da šire ljubav, dobrotu i milosrđe. Ono što im se daje na put, dovoljno je za cijeli svijet. No, ako to zadrže za sebe, ni sami se ne mogu nasititi. HRANA MIRA kao i onaj puk pohrlili smo na obalu, k tebi, gladni tvoga kruha i riba i riječi koja liječi. Kao i onaj put zoveš nas za stol, k sebi, tvoja nas ruka hrani, riječ ljubavi časti i ozdravlja od životne praznine, od bijega u strasti. A mir ispunja naše dubine. Ponijet ćemo te, Gospodine, braći u svijet širom. I njih ozdravit mirom. Silja Walter/A. Jarm

  ČUDESA Pogledamo li malo bolje ovo Isuso-vo čudo i njegove okolnosti, vidi-mo da to nije samo njegovo čudo nego i njegovih apostola. Isus jest gospodar prirode i može učiniti i ono što nama po poznatim prirod-nim zakonima izgleda nemoguće. To jest čudo. No, apostoli su čude-sni u tome što su omogućili da se ovo čudo zbije. Svojom vjerom. Svojom poslušnošću Isusovoj riječi. Svojim radom. Oni nisu gospodari prirode, ali žele zagospodariti nad svojom lijenošću, dvojbama, škrto-šću, niskim strastima,… Naime, da oni nisu košare razdijeli-li, da su ih, samo neki o njih zadrž-ali za sebe, ne bi se svi najeli. A, danas se baš tako zbiva. Bog daje obilje hrane. Na zemaljskoj se kugli proizvede višestruko više hrane nego treba, a ljudi ipak umiru od gladi. Zašto? Jer neki koji imaju za-državaju samo za sebe. Jer je važ-an profit. Jer je bolje baciti nego dati besplatno. Jer treba siromaha držati u siromaštvu kako bi ga se moglo izrabljivati još i više. I mami-ti ga punom košarom dioništvo u kojoj mu se ionako ne kani dati. Mi ne možemo činiti čuda kao Isus niti ih trebamo činiti. Jer Isus i dan-as čini čudesa. Mi trebamo zauzeti mjesto apostola. Svojom vjerom, poslušnošću, radom omogućiti ču-desnost Božjeg djela dostupno svi-ma.

  Znate li da su kršćani i danas najprogonjenija manjina na

  svijetu? Da se i danas kršćane ubija kao nekad u rimskim arenama? Samo veći broj.

  Više o tome i drugim aktualnim temama iz na

  www.bitno.net

  http://www.bitno.net/