X dict presentation

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of X dict presentation

  • 1. Ni dungTnh x hi tng sn phmM hnh kim tinSn phm

2. Tnh x hiHc ting nc ngoi dng, tin liPht trin k nng ngn ng da trn b th vin m.To vic lm cho tt c mi ngi trn th gii 3. tng sn phm Smart phone + internet m2w n gin v d dng Khi ngun nhiu sn phmthng mi B th vin a phng tinphong ph, y trn tonth gii Tip cn nhng ging c ctrng ca vng min, tui,gii tnh 4. M hnh kim tin L u vo ca cc sn phmthng mi: Du lch Gio dc Gii tr tng tc Ngi ng gp cho sn phmch ng tch ly im schuyn i sang tin hoc vtphm Thm mi t: 10 im B thnh phn cn thiu: 5 im nh gi t: 2 im 5. XDICT 3 Appsrd