of 19 /19
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY...

Page 1: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ

GETIN NOBLE BANK

za 1 półrocze 2012

Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Warszawa, 10 sierpnia 2012 r.

Page 2: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

2

WPROWADZENIE GETIN NOBLE BANK

Suma bilansowa #6 (+4 pozycje 1))

Należności od klientów #5 (+1)

Zobowiązania wobec klientów #5 (+1)

Przychody z odsetek #4 (bez zmian)

Przychody z prowizji #5 (-1)

Wynik netto #7 (+2)

Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel …

… „pierwsza piątka banków na rynku”

1) za „Rzeczpospolita” wstępne wyniki banków za I kw. 2012 r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po I kw. 2011r.

Kluczowe czynniki sukcesu…

» konsekwentna zmiana struktury bilansu (więcej krótkich, szybciej amortyzujących się produktów z wyższą marżą) przy zachowanej zyskowności

» systematyczny wzrost przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym

» dywersyfikacja źródeł finansowania

» skutecznie obniżane koszty ryzyka

» zmniejszona presja na finansowanie

» z sukcesem wdrożony produkt IKE zapewniający stabilne długotrwałe finansowanie

(9,5 tyś klientów i 80 mln PLN aktywów w ciągu czterech miesięcy od startu)

Page 3: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

3

WPROWADZENIE GETIN NOBLE BANK

1) za „Rzeczpospolita” wstępne wyniki banków za I kw. 2012 r.

2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po I kw. 2011r.

Ranking banków po pierwszym kwartale 2012 roku 1)

1 PKO BP 189 733 1 PKO BP 20 490 1 PKO BP 140 947 1 PKO BP 144 202

2 Pekao 147 268 2 Pekao 19 164 2 Pekao 95 916 2 Pekao 109 066

3 BRE Bank 92 602 3 BRE Bank 10 949 3 BRE Bank 65 233 3 ING 52 440

4 ING 72 263 4 BZ WBK 7 044 4 ING 48 993 4 BRE Bank 49 705

5 BZ WBK 59 010 5 ING 5 845 5 Getin Noble Bank 41 593 5 Getin Noble Bank 47 773

6 Getin Noble Bank 55 269 6 Bank Millennium 5 067 6 Bank Millennium 40 234 6 BZ WBK 43 486

7 Bank Millennium 50 732 7 Bank Handlowy 4 795 7 BZ WBK 38 122 7 Bank Millennium 37 673

8 Kredyt Bank 43 146 8 Getin Noble Bank 4 193 8 Kredyt Bank 30 171 8 Kredyt Bank 28 504

9 Bank Handlowy 40 839 9 BPH 4 145 9 Nordea Bank 27 090 9 BGŻ 23 398

10 BPH 35 786 10 Kredyt Bank 4 028 10 BPH 26 548 10 Bank Handlowy 23 061

Awans z pozycji 10 2) Awans z pozycji 10 2) Awans z pozycji 6 2) Awans z pozycji 6 2)

1 PKO BP 3 257 1 PKO BP 891 1 PKO BP 2 888 1 PKO BP 1 005

2 Pekao 2 049 2 Pekao 675 2 Pekao 1 888 2 Pekao 711

3 BRE Bank 1 079 3 BZ WBK 381 3 BZ WBK 930 3 BRE Bank 331

4 Getin Noble Bank 1 044 4 BRE Bank 325 4 BRE Bank 916 4 BZ WBK 314

5 ING 945 5 Getin Noble Bank 303 5 ING 839 5 ING 272

6 BZ WBK 944 6 ING 281 6 Bank Handlowy 740 6 Bank Handlowy 244

7 Bank Millennium 763 7 Bank Handlowy 181 7 Getin Noble Bank 648 7 Getin Noble Bank 167

8 Kredyt Bank 579 8 BPH 179 8 Bank Millennium 472 8 Santander Cons. Bank 144

9 Credit Agricole 548 9 Bank Millennium 157 9 BPH 469 9 Bank Millennium 110

10 Bank Handlowy 535 10 Alior Bank 138 10 Credit Agricole 444 10 Reiffeisen Bank 108

bez zmian Spadek z pozycji 4 2)bez zmian Awans z pozycji 9 2)

Suma bilansowa Fundusze własne Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów

Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto

W zakresie kosztów działania Bank utrzymał zajmowane przed rokiem 12 miejsce.

Page 4: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

4

WPROWADZENIE GETIN NOBLE BANK

W dniu 1 czerwca sąd zarejestrował połączenie Get Banku i Getin Noble Banku, które zakończyło unikalny na polskim rynku finansowym proces podziału Grupy Getin Holding i utworzenie dwóch oddzielnych grup bankowych. W efekcie połączenia Grupa Getin Noble Bank powiększyła się o blisko 1 mld PLN aktywów i 80 tyś klientów.

Sukces w konsekwentnym zwiększaniu współczynnika wypłacalności. W 2012 Bank wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej prawie 519 mln PLN. Łącznie prawie 1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego (w ramach oferty publicznej i niepublicznej). Współczynnik wypłacalności na koniec lipca 2012 w wysokości pow. 11%.

Zdecydowana poprawa jakości kredytów sprzedanych od 2010 roku, która stanowi już blisko połowę portfela. Utrzymana tendencja spadkowo w poziomie odpisów na ryzyko kredytowe; odpisy w 1 połowie 2012 roku były niższe o 11% r/r., a w Q2 2012 spadek prawie o 1/4 vs Q2 2011. Koszt ryzyka w wysokości 2,1%, co oznacza spadek o prawie 1 p.p. w ciągu 12 miesięcy.

Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymywany na poziomie ok. 90%, t.j. istotnie poniżej poziomu w bankach konkurencyjnych; systematyczny spadek udziału kredytów walutowych (37% na koniec lipca 2012).

Bank skutecznie realizuje nową strategię odejścia od sprzedaży kredytów hipotecznych do wysokomarżowych produktów – w 1H 2012 sprzedaż kredytów hipotecznych była niższa o blisko połowę od średniego poziomu z roku 2011, zaś w sprzedaży pozostałych produktów zanotowano wzrost o 17%.

Bank stopniowo odbudowuje marżę odsetkową: 2,5% w czerwcu 2012 vs 2,1% trzy miesiące wcześniej.

Konsekwentny rozwój bankowości relacyjnej: rosnący udział przychodów pozakredytowych (już prawie 55% prowizji), wzrost sprzedaży ROR H1’2012 vs H1’2011 o ok. 25%.

Brak istotnych transakcji CIRS do końca 2012 roku.

Getin Noble jest największym bankowym dostawcą IKE na rynku (przed PKO BP). W ciągu kilku miesięcy od wprowadzenia produktu Bank pozyskał 9,5 tyś klientów z ok. 80 mln PLN aktywów stanowiących źródło długoterminowego i stabilnego finansowania.

Po raz kolejny Bank został doceniony przez klientów, profesjonalistów i media, m.in.: w dziesiątej edycji konkursu „Najlepsze Banki” Gazeta Bankowa wyróżniła Getin Noble Bank SA za największą dynamikę rozwoju oraz za najwyższą efektywność biznesową w kategorii „Duże Banki”; pierwsze miejsce w zestawieniu Comperia.pl na najbardziej uniwersalny bank; Noble Bank wyróżniony prestiżowym tytułem Superbrand 2012; w rankingu The Banker Top 100 banków Getin Noble awansował o 300 miejsc; logotyp Noble Banku numerem 1 w plebiscycie Banking-Magazine.

Page 5: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

5

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE GETIN NOBLE BANK

Sukces realizowanej strategii Dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa

Saldo kredytów 42 068,3 +10,3%

Saldo depozytów 48 964,4 +16,4%

Odpisy -493,9 -11,5%

Koszty (inflacja 4,2%) -422,0 +1,2%

Zysk brutto 307,9 -65,7%

ROE 13,3%

C/I 34,8%

CAR 4,5) (lipiec’12) ponad 11%

Udział przychodów 54,8% +17,0 p.p. niezwiązanych ze sprzedażą kredytową 5)

Kredyty/depozyty 85,9% -4,7 p.p.

Liczba placówek 551 +21

Liczba klientów [mln] 2,0 +24,4%

mln PLN

1) Dane za rok 2011 dla połączonych banków 2) W 2011 620 mln PLN wyniku na rozliczeniu utraty kontroli w Open Finance; w 2012 86 mln PLN wyniku na sprzedaży Idea Bank 3) Środki płynne / depozyty klientowskie 4) Wg stanu na koniec lipca 2012 5) Jednostkowo GNB 6) Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów; wskaźnik zannualizowany

Koszt ryzyka 5,6) 2,1% -0,9 p.p.

Suma bilansowa 57 100,7 +14,3%

Kapitał własny 4 330,0 +2,1% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Wynik z tyt. odsetek 655,0 +2,3%

Wynik z tyt. prowizji 437,0 -3,9%

Zysk netto 238,9 -70,7% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

1H 2012; zmiana vs 1H 2011 1)

Page 6: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

6

mln PLN narastająco

WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROCZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK

Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy

6

2012

zmiana r/r

213,5 -51,8%

7,4

-35,9%

12,5 +1,5%

-50,4

x

238,9

-69,8%

38,6 mln PLN dot. rozliczenia sprzedaży akcji Idea Bank

-19,7 mln PLN korekty dywidendy z NF TFI

-11,7 mln PLN korekty dywidendy z DM NS

-31,3 mln PLN eliminacji udziału w zysku OF pozostałych inwestorów

-14,3 mln PLN zysku przypadającego akcjonariuszom niekontrolującym

-12,1 mln PLN pozostałych korekt

55,9 +31,6%

1) Wynik Grupy Open Finance. W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 27,3 mln PLN stanowiące 48,85% udziału w zysku jednostki stowarzyszonej

1)

Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty

Grupa GNB (zysk jednostki dominującej)

Page 7: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

2010 wzrost wymogu kapitałowego

wzrost funduszy własnych

30.06.2012 planowane działania

zwiększające poziom CAR

2012

7

Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa,

większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku)

W kolejnych dwóch kwartałach 2012 przewidywany wzrost współczynnika wypłacalności o kolejne c.a. 1,3 p.p. w efekcie prowadzonych działań

zwiększających fundusze własne Banku, tj. m.in. wzrost poziomu długu podporządkowanego, nowa emisja akcji.

STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU GETIN NOBLE BANK

Realny plan utrzymania współczynnika wypłacalności na poziomie min. 12,0% w 2012

Współczynnik wypłacalności 1)

9,5%

10,9%

1) Jednostkowy GNB

min. 12,0%

- 3,0%

+ 4,4%

+ 140 pb

GETIN NOBLE BANK

c.a.+1,3%

Page 8: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

+16,4%

8

Saldo (mln PLN)

DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU GETIN NOBLE BANK

Udziały rynkowe (%) 1)

Bank skutecznie obniża koszt finansowania; spadek marży 2) detalicznych depozytów terminowych w czerwcu do poziomu 59 pb.

W ciągu 12 miesięcy portfel depozytów wzrósł o ponad 1/5, tj. o 8,4 mld PLN; już ponad 15% to środki przedsiębiorstw i jst, co daje prawie 9%

udziału w rynku nowych depozytów w tych segmentach

W ciągu 7 miesięcy 2012 roku w Banku przybyło ponad 1 mld PLN lokat z terminem zapadalności powyżej 3 lat.

Dzięki akcji sprzedaży IKE Bank zebrał już 80 mln PLN aktywów z terminem zapadalności powyżej 5 lat

Wdrożone alternatywne formy pozyskania długotrwałej płynności (dług podporządkowany, sekurytyzacja, BPW, obligacje, sprzedaż

wierzytelności)

1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)

2) Do WIBOR 3M sprzedaży danego miesiąca

+0,5 p.p.

W ostatnich 12 miesiącach Bank rósł ponad 2 razy szybciej niż rynek

Nowe depozyty terminowe (detal, PLN) marża w punktach bazowych 2)

86

51 47

33

53

38

53

69

47

61

49

88 91

59 56

69 61 59

5,8%

6,3%

30.06.2011 30.06.2012

42 072

48 964

30.06.2011 30.06.2012

Page 9: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

9

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GETIN NOBLE BANK

Konsekwentna odbudowa marży odsetkowej w 2 kwartale 2012

Wynik z prowizji i opłat za 1H 2012 w ujęciu jednostkowym wzrósł o ponad 10% r/r; spadek w ujęciu skonsolidowanym wynikający z wyższej bazy uwzględniającej w roku 2011 Idea Bank oraz Open Finance

Wynik netto w wysokości ponad 253 mln PLN oparty na bezpiecznej bazie kapitałowej i stabilnej pozycji płynnościowej

Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych

• W I półroczu 2012 roku prawie 55% prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o blisko 15 p.p. wyżej niż I półroczu 2011 roku i ponad 12 p.p. wyżej niż w całym 2011 roku

Dynamiczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych – ponad połowa wszystkich prowizji.

Marża odsetkowa netto 1) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat

oraz przychody pozakredytowe

(mln PLN)

1) Jednostkowo; w ujęciu miesięcznym 2) W tym sprzedaż ROR w Get Bank w okresie sty-maj 2012

640 655

455 437

1 095 1 092

39,6%

54,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

1H'2011 1H'2012wynik z tyt. odsetek

wynik z tytułu prowizji i opłat

udział przychodów pozakredytowych

+15 pp

-0%

Nowe rachunki ROR i IKE

[miesięcznie; tyś szt.]

2)

9,611,2

19,1

14,1 15,1

18,6

27,7

sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12

2,7%

2,4%

2,1%2,3%

2,2%

2,5%

sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12

Page 10: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

Saldo (mln PLN)

10

KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU GETIN NOBLE BANK

Udziały rynkowe (%) 1)

Sprzedaż w 1H 2012 osiągnęła poziom 5,6 mld PLN, o 24,3% mniej niż rok wcześniej.

Koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, msp

i leasing. Wzrost sprzedaży tych produktów w 1H 2012 w stosunku do średniego poziomu z poprzedniego roku o ¼ przy spadku sprzedaży

kredytów hipotecznych o blisko połowę.

Sprzedaż zdominowana kredytami w PLN, dzięki czemu systematycznie spada udział kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec lipca

2012 do poziomu 37,2% 3), tj. 4,9 p.p. mniej niż na koniec 2011 roku.

1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)

2) Jednostkowo GNB; dane za okres styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank

3) GNB jednostkowo

+10,3% +0,3 p.p.

Skuteczna zmiana strategii – spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych

Sprzedaż kredytów (mln PLN) 2)

5,1%

5,4%

30.06.2011 30.06.2012

973 1004

1370

10421102 1051 1016

796

1 052

889786

882

1 060

806

1 060

832906 890

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

180038 137

42 067

30.06.2011 30.06.2012

Page 11: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

SPRZEDAŻ KREDYTOWA GETIN NOBLE BANK

Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże

1) Jednostkowo GNB 2) Marża ponad WIBOR 3M Kredytów sprzedanych w roku 2012; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa

Struktura sprzedaży 1)

średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN]

-41%

-52%

+23%

+17%

Pozostałe kredyty średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN]

k. samochodowe & leasing

224 226

2011

k. detaliczne 117 149

H1 2012

k. korporacyjne 154 219

622

495

367

608

297

579

kredyty hipoteczne pozostałe kredyty

2011 Q1 2012 Q2 2012

+42%

+27%

+1%

MARŻA 2) 2,2% 7,1%

11

Page 12: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

2 400 2 231 2 422

2 667 2 986

30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012

12

Sprzedaż (mln PLN)

KREDYTY DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE GETIN NOBLE BANK

Portfel (mln PLN) 1)

1) Portfel brutto 2) Od 3Q’11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką

Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych Saldo kredytów dla firm rosło ponad 3 razy szybciej niż rynek

KREDYTY DETALICZNE +81,6%

2) 3)

2) 3)

+12,3%

Wysoka dynamika sprzedaży na trudnym rynku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło

o 12,3%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -3,2%.

Systematyczny wzrost poziomu sprzedaży.

Sprzedaż w 2Q 2012 o 82% wyższa niż w analogicznym okresie w roku

poprzednim.

+26,8% +24,4%

KREDYTY MSP I KORPORACYJNE

3) Saldo od 31.12.2011 dla połączonych banków Getin Noble Bank oraz Get Bank

Już ponad 100 tysięcy klientów korporacyjnych.

Ponad 1,3 mld PLN kredytów sprzedanych w 1 półroczu 2012 roku,

tj. +47,4% r/r.

273 335

333 398

496

Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2011 Q2'2011

3 713 3 807

4 306 4 177 4 171

30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012

433 452 442

766

549

Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012

Page 13: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

4 347 4 188 4 131 4 066 4 088

30.06.2011 30.09.2012 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012

13

KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING GETIN NOBLE BANK

Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN)

Portfel (mln PLN) 1)

5 miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t.

Po 1 półroczu 8 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce.

Prawie 100% dynamiki sprzedaży kredytów w sieci Opel i Chevrolet

W 1H 2012 roku udzielono kredytów samochodowych na łączną kwotę ponad 0,8 mld PLN (wzrost o 8,5% w stosunku do 1H 2011) oraz zawarto umowy leasingu na łączną kwotę ponad 0,5 mld PLN (wzrost o 5,6% w stosunku do 1H 2011).

Sprzedaż kredytów samochodowych na wysokim poziomie dzięki wzrostowi sprzedaży nowych samochodów osobowych (+7,3%) i pomimo jednoczesnego spadku importu używanych samochodów osobowych (-5,6%) 4) w 1H 2012 roku

1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych

2) Od 3Q’11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką

-3,3%

-6,0%

Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych

3) Saldo od 31.12.2011 dla połączonych banków Getin Noble Bank oraz Get Bank

4) Dane wg raportu SAMAR

Leasing (mln PLN) -3,6%

2) 3) 288 282 278 249

278

Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012

429 399

360 412 415

Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012

Page 14: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

14

Sprzedaż kredytowa i wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 1) 2)

SPRZEDAŻ KREDYTOWA GETIN NOBLE BANK

Realizacja strategii Banku poprzez koncentrację na sprzedaży krótszych, szybciej amortyzujących się produktów

Systematyczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych

Efekt spadku nowej produkcji kredytowej skompensowany wyższymi przychodami z prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytów

1) Jednostkowo GNB 2) Dane w okresie styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank

636523

789

618654

598 569

396

649

416

345383

394 356 352

287 307 297

183

199

233212 223 236

216 205 212 211 197230

197 203 260

237 237 219

39 61

210

75 83 86 72 88

101

100121

112 101 131

166 149 178 169

115

221

138

137 142 131 159107

90

162123

156

368

115

282

160 184

205

53,1 51,6

78,3

60,8

72,4

53,2

63,7

58,3

68,4

61,1 61,5

57,7

64,9 62,6

79,0

66,3 65,8 66,8

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

sty'11 lut'11 mar'11 kwi'11 maj'11 cze'11 lip'11 sie'11 wrz'11 paź'11 lis'11 gru'11 sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12

k hipoteczne i finansowe k samochodowe i leasing k detaliczne k dla firm wynik z prowizji i opłat

Page 15: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

15

RYZYKO KREDYTOWE GETIN NOBLE BANK

Koszt ryzyka kredytowego (%) 1)

Wyraźny spadek odpisów na ryzyko kredytowe w 1H 2012, tj. o ponad 64 mln PLN / 12% r/r, co oznacza roczny efekt prawie 130 mln PLN spadku odpisów

Poziom odpisów w Q2 2012 na poziomie poprzedniego kwartału, jednak po uwzględnieniu sprzedaży portfela kredytów w Q1 2012 odpisy de facto spadły

Spadek kosztów ryzyka przy rosnącym saldzie potwierdza coraz lepszą jakość portfela kredytowego

1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB

2) Łącznie z leasingiem

3) Efekt rozwiązania rezerw w następstwie transakcji sprzedaży wierzytelności w 1Q 2012

31.12.2011 30.06.2012 zmiana

kredyty korporacyjne 1,3% -1,91 p.p.

kredyty samochodowe 2) 1,7% -1,75 p.p.

kredyty hipoteczne 2,5% -0,19 p.p.

kredyty detaliczne 0,2%3) -3,71 p.p.

Kredyty ogółem 2,1% -0,80 p.p.

Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów

Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 5)

Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) 4) 5)

3,6%

3,5%

2,7%

3,9%

2,9%

4) Jednostkowo GNB

5) Dane dla Q1’2012 oraz Q2’2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank

281 292262

222 235

319

365

290

248 247

26 277

29 934 30 856 33 454

34 871

37 620 39 694 40 471 40 758

42 067

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012

0

100

200

300

400

500

600

odpisy aktualizujące saldo kredytowe

1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012

KREDYTY OGÓŁEM 76 328 103 860 115 725 95 087 80 406 80 100

kredyt samochodowe 20 752 18 413 12 448 8 092 5 578 5 927

kredyty hipoteczne 34 922 66 823 86 413 77 230 72 407 67 413

kredyty detaliczne 15 388 12 698 10 305 6 949 2 396 - 3 587

kredyty korporacyjne 5 267 5 926 6 559 2 816 4 818 3 174

Page 16: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11

6 12 Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M

1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11

6 M 12 M Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M

1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11

6 M 12 M Apetyt na ryzyko 12 M Apetyt na ryzyko 6M

16

RYZYKO KREDYTOWE GETIN NOBLE BANK

Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych

kwartałach od 2008 roku

Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego „apetytu na ryzyko”

Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe

Kredyty Hipoteczne

Page 17: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

OFENSYWA PRIVATE BANKING GETIN NOBLE BANK

Rachunek z pierwszą na świecie metalową kartą debetową

• Karta ze stopu srebra i niklu – pierwszy metalowy „debet” na świecie

• Wysokie oprocentowanie rachunku oparte na WIBOR O/N

• Limit w koncie do 100tys PLN

Korpo Private Banking

• Połączenie w jednym miejscu obsługi klienta private banking – przedsiębiorcy, ponieważ w jego przypadku majątek osobisty przeplata się z firmowym

• Dedykowany Corporate bankier w każdym oddziale Noble: pełna oferta produktów firmowych Getin Noble Bank

• Emisja obligacji firm, wprowadzanie na giełdę, pozyskanie finansowania bieżących działalności – kredyty obrotowe, projekty developerskie, doradztwo podatkowe etc

Nowe unikalne usługi dodane

• Noble Life – indywidualna opieka medyczna na poziomie wyższym niż dostępne na rynku pakiety

• Noble Career – planowanie edukacji i pierwszych kroków zawodowych dzieci

• Noble Charity – wsparcie dla osób, które uznały, że pora zacząć dzielić się osiągniętym sukcesem

Networking dla klientów na niespotykaną dotąd skalę

• Cykl 40 dużych spotkań w roku, na których klienci mogą wymieniać się doświadczeniami i zdobywać kontakty biznesowe; wiele nowych kontraktów podpisanych przez klientów od początku roku

17

Page 18: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GETIN NOBLE BANK

mln PLN 30.06.2012 31.12.2011 1)

Kapitał własny

(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 4 330,0 +2,1%

Suma bilansowa 57 100,7 +14,3%

Saldo kredytów 42 068,3 +10,3%

Saldo depozytów 48 964,4 +16,4%

mln PLN

Wynik z tytułu odsetek

Koszty działania banku

Wynik finansowy netto

(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

C /I - skonsolidowany (%) 2)

NIM 3)

CAR 2) 4)

30.06.2012/ 30.06.2011

18

ROE 2)

1) dane za rok 2011 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 2) dane narastająco od początku roku 3) kwartalnie

30.06.2011 1)

+2,5%

+4,8%

+2,5%

+4,0%

30.06.2012/ 31.12.2011

4 240,5

49 948,7

38 137,3

42 072,0

4 224,7

54 488,0

41 055,6

47 059,4

34,8%

2,4%

10,9%

+12,5 p.p.

-0,6 p.p.

+1,1 p.p.

13,3%

+8,0 p.p.

-0,3 p.p.

+0,5 p.p.

22,3%

3,0%

9,8% 5)

49,3%

26,7%

2,7%

10,5%

29,2% -36,0 p.p. -16,0 p.p.

1H 2012

655,0

-422,0

238,9

2H 2011

+2,3%

+1,2%

-70,7%

1H’12/ 1H’11 1H 2011 1)

-6,9%

+1,4%

+76,6%

1H’12/ 2H’11

640,0

-417,1

814,8

703,8

-416,0

135,3

4) jednostkowy GNB 5) dane dla GNB

Wynik z tytułu prowizji i opłat 437,0 -3,9% +5,3% 454,5 414,8

Page 19: WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK · 6 mln PLN narastająco WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROZE 2012 ROKU GETIN NOBLE BANK Działalność bankowa głównym źródłem

19

ZASTRZEŻENIA GETIN NOBLE BANK

Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta

lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może

zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje

zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w

prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub

okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną.

W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej

przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody,

jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi

część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część

niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako

pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym

dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe,

o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji,

które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny,

korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka

prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje

rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem

danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w

ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.