Click here to load reader

Wykaz podręczników szkolnych do przedmiotów ... · Podręcznik + ćwiczenia do języka niemieckiego. Wydanie 2015 r. lub DirektNeu 2Apodręcznik wieloletni + zeszyt ćwiczeń Giorgio

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wykaz podręczników szkolnych do przedmiotów ... · Podręcznik + ćwiczenia do języka...

1

Wykaz podrcznikw szkolnych do

przedmiotw oglnoksztaccych

i zawodowych na rok szkolny

2017/2018 str. 2 - 15 przedmioty oglnoksztacce,

str. 16 22 przedmioty zawodowe.

Uczniowie klas I kupuj podrczniki we wrzeniu po konsultacjach z nauczycielami przedmiotw!

2

Wykaz podrcznikw szkolnych do przedmiotw oglnoksztaccych dla I klas na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z now podstaw programowTechnikum Przemysu Spoywczego (TPS)

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

1. Jzyk polski

Ponad sowami. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum oglnoksztaccego i technikum. Klasa 1. Cz 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Chmiel Magorzata,

Kostrzewa Eliza

Nowa Era

Ponad sowami. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum oglnoksztaccego i technikum. Klasa 1. Cz 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Chmiel Magorzata, Anna Rwny

Nowa Era

2. Jzyk angielski

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsBook. Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw, Bartosz

Michaowski

Pearson

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsWorkbook

3. Jzyk niemiecki

Podrcznik zostanie wybrany po ustaleniu poziomu zaawansowania:

Direktneu 1A lub 1B. Podrcznik + wiczenia do jzyka niemieckiego.

Wydanie 2015 r.

Giorgio Motta, Beata wikowska

Lektor Klett

4. Jzyk rosyjski Wot i my. Podrcznik i zeszyt wicze dla szk ponadgimnazjalnych. Cz.1 Magorzata Wiatr-

Kmieciak, Sawomira Wujec

PWN

5. Historia Pozna przeszo. Wiek XX Podrcznik do historii dla szk

ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

Jarosaw

Kaczkow,Stanisaw Roszak

Nowa Era

6. Matematyka

Prosto do matury 1. Podrcznik do matematyki dla szk

ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy.

Piotr

Grabowski,KrzysztofBelka,

Maciej Antek

Nowa Era

7. Chemia To jest chemia Zakres podstawowy Podrcznik dla szk

ponadgimnazjalnych.

Romuald Hassa,Aleksandra

Mrzigod,Janusz Mrzigod

Nowa Era tylko Technik hotelarstwa

3

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

8. Biologia

Biologia na czasie. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

podstawowy.

Emilia Bonar,Weronika

Krzeszowiec- Jele

Stanisaw Czachorowski

Nowa Era

9. Geografia

Oblicza geografii. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Radosaw Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Nowa Era Technik ywienia i usug gastronomicznychoraz Technik technologii ywnoci

10. Informatyka Informatyka. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

podstawowy.

Arkadiusz Gaweek Operon

11. Edukacja dla

bezpieczestwa

Edukacja dla bezpieczestwa. Po prostu + zeszyt wicze Bogusawa Breitkopf,

Mariusz Ciela

WSiP

12. Wychowanie do ycia w rodzinie

Wdrujc ku dorosoci Szkoy ponadgimnazjalne. Podrcznik. Ry Maria, Krl Teresa Rubikon

13. Religia

Moje miejsce w kociele. Szpet J. Jackowiak D. Wyd.

Ksigarnia

w.

Wojciecha

14. Etyka

Etyka dla mylcych roda Magdalena Czarna

Owca

4

Wykaz podrcznikw szkolnych do przedmiotw oglnoksztaccych dla II klas na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z now podstaw programowTechnikum Przemysu Spoywczego (TPS)

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

1. Jzyk polski

Ponad sowami. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum

oglnoksztaccego i technikum. Klasa 1. Cz 2. Zakres podstawowy i

rozszerzony.

Magorzata Chmiel, Anna

Rwny

Nowa Era

Ponad sowami. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum

oglnoksztaccego i technikum. Klasa 2. Cz 1. Zakres podstawowy i

rozszerzony.

Magorzata Chmiel, Anna

Rwny

Nowa Era

2. Jzyk angielski

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsBook. Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw, Bartosz

Michaowski

Pearson

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsWorkbook

3. Jzyk niemiecki

Kontynuacja z klasy 1 w zalenoci od stopnia zaawansowania: Direktneu

1B. Podrcznik + wiczenia do jzyka niemieckiego. Wydanie 2015 r. lub

DirektNeu 2Apodrcznik wieloletni + zeszyt wicze

Giorgio Motta Lektor Klett

4. Jzyk obcy

uzawodowiony angielski

Cooking Virginia Evans, Jenny

Dooley, Ryan Hayley

Express

Publishig

Technik ywienia i usug gastronomicznychoraz Technik technologii ywnoci

Jzyk angielski zawodowy w brany turystyczno-hotelarskiej Magdalena Samulczyk-

Wolska

WSiP

5

5. Jzyk rosyjski

Wot i my. Podrcznik i zeszyt wicze dla szk ponadgimnazjalnych. Cz.1

i 2.

Magorzata Wiatr-

Kmieciak, Sawomira Wujec

PWN

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

6. Wiedza o

spoeczestwie

W centrum uwagi. Zakres podstawowy. Podrcznik do wiedzy o

spoeczestwie dla szk ponadgimnazjalnych

Arkadiusz Janicki Nowa Era

7. Historia Pozna przeszo. Wiek XX Podrcznik do historii dla szk

ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

Jarosaw

Kaczkow,Stanisaw Roszak

Nowa Era

8. Matematyka Prosto do matury 1 i 2. Podrcznik do matematyki dla szk

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Maciej Antek, Krzysztof

Belka, Piotr Grabowski

Nowa Era

9. Chemia

To jest chemia. Zakres podstawowy Podrcznik dla szk

ponadgimnazjalnych

Romuald Hassa,Aleksandra

Mrzigod,Janusz Mrzigod

Nowa Era Technik ywienia i usug gastronomicznychoraz Technik technologii ywnoci

10. Fizyka Odkry fizyk. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

podstawowy

Marcin Braun, Weronika

liwa

Nowa Era

11. Podstawy

przedsibiorczoci

Jak by przedsibiorczym. Podrcznik podstaw przedsibiorczoci Marian Pietraszewski,

Krystyna Strzelecka

Wydaw.

eMPi2

12. Wychowanie do ycia w rodzinie

Wdrujc ku dorosoci Szkoy ponadgimnazjalne. Podrcznik. Ry Maria, Krl Teresa Rubikon

13. Religia

Moje miejsce w kociele. Szpet J. Jackowiak D. Wyd. Ksigarnia w.

Wojciecha

14. Etyka

Etyka dla mylcych roda Magdalena Czarna

Owca

6

15. Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze, klasa 1-3, Spotkania z kultur, podrcznik, Monika Bokiniec, Barbara

Forysiewicz, Jacek

Michaowski i in.

Nowa Era

Wykaz podrcznikw szkolnych do przedmiotw oglnoksztaccych dla III klas na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z now podstaw programowTechnikum Przemysu Spoywczego (TPS)

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

1. Jzyk polski

Ponad sowami. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum

oglnoksztaccego i technikum. Klasa 2. Cz. 2. Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Magorzata Chmiel, Ewa

Mirkowska-Treugutt, Anna

Rwny

Nowa Era

2. Jzyk angielski

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsBook. Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw, Bartosz

Michaowski

Pearson

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsWorkbook

3. Jzyk niemiecki

Kontynuacja z klasy 2 w zalenoci od stopnia zaawansowania: DirektNeu

2A lub 2B podrcznik wieloletni + zeszyt wicze

Giorgio Motta, Beata

wikowska

Lektor Klett

4. Jzyk rosyjski

Wot i my. Podrcznik i zeszyt wicze dla szk ponadgimnazjalnych. Cz.2

i 3.

Magorzata Wiatr-

Kmieciak, Sawomira Wujec

PWN

5. Geografia (PR) Oblicza geografii. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

rozszerzony. Cz. 1,2,3.

Roman Malarz, Marek

Wickowski

Nowa Era tylko Technik

hotelarstwa

6. Biologia (PR)

Biologia na czasie 1. Podrcznik dla liceum oglnoksztaccego i

technikum. Zakres rozszerzony

Marek Guzik i in. Nowa Era Technik ywienia

i usug

gastronomicznych

7

oraz Technik

technologii

ywnoci

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

7. Chemia (PR)

To jest chemia 1. Chemia oglna i nieorganiczna. Podrcznik do chemii

dla liceum oglnoksztaccego i technikum. Zakres rozszerzony

Maria Litwin, Szarota

Styka-Wlazo, Joanna

Szymoska

Technik ywienia

i usug

gastronomicznych

oraz Technik

technologii

ywnoci

8. Historia i

spoeczestwo

Pozna przeszo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podrcznik do

historii i spoeczestwa dla liceum oglnoksztaccego i technikum

Makowski Tomasz Nowa Era

Pozna przeszo. Rzdzcy i rzdzeni. Podrcznik do historii i

spoeczestwa dla liceum oglnoksztacce i technikum

Janicka Iwona

9. Matematyka Prosto do matury 2. Podrcznik do matematyki dla szk

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Maciej Antek, Krzysztof

Belka, Piotr Grabowski

Nowa Era

10. Wychowanie do ycia w rodzinie

Wdrujc ku dorosoci Szkoy ponadgimnazjalne. Podrcznik. Ry Maria, Krl Teresa Rubikon

11. Religia

Moje miejsce w kociele. Szpet J. Jackowiak D. Wyd.

Ksigarnia

w.

Wojciecha

12. Etyka

Etyka dla mylcych roda Magdalena Czarna

Owca

8

Wykaz podrcznikw szkolnych do przedmiotw oglnoksztaccych dla IV klas na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z now podstaw programowTechnikum Przemysu Spoywczego (TPS)

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

1. Jzyk polski

Ponad sowami. Podrcznik do jzyka polskiego dla liceum

oglnoksztaccego i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy

i rozszerzony.

Magorzata Chmiel, Robert

Pruszczyski, Anna Rwny

Nowa Era

2. Jzyk angielski

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsBook. Matura Focus 2. Poziom

A2+/B1. StudentsWorkbook

Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw, Bartosz

Michaowski

Pearson

LONGMAN Repetytorium maturalne . Poziom podstawowy

Marta Umiska, Bob

Hastings, Dominika

Chandler i in.

3. Jzyk niemiecki Kontynuacja z klasy 3 w zalenoci od stopnia zaawansowania: DirektNeu

2A lub 2B podrcznik wieloletni + zeszyt wicze

Giorgio Motta, Beata

wikowska

Lektor Klett

4.

Jzyk niemiecki

wiodcy

Repetytorium maturalne poziom podstawowy Direkt wikowska Beata,

Jaroszewicz Beata, Anna

Wojdat-Niklewska

5. Jzyk rosyjski

Wot i my. Podrcznik i zeszyt wicze dla szk ponadgimnazjalnych. Cz.

3.

Magorzata Wiatr-

Kmieciak, Sawomira Wujec

PWN

6. Geografia (PR) Oblicza geografii. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres Roman Malarz, Marek Nowa Era tylko Technik

9

rozszerzony. Cz. 1,2,3. Wickowski hotelarstwa

7. Matematyka

Prosto do matury 3. Podrcznik do matematyki dla szk

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy + materiay wasne nauczyciela.

Maciej Antek, Krzysztof

Belka, Piotr Grabowski

Nowa Era

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

8. Biologia (PR)

Biologia na czasie, cz 2. Zakres rozszerzony Maria Marko-Worowska,

Ryszard Kozik, Wadysaw

Zamachowski, Stanisaw

Krawczyk, Franciszek

Dubert, Adam Kula

Nowa Era Technik ywienia

i usug

gastronomicznych

oraz Technik

technologii

ywnoci Biologia na czasie, cz 3. Zakres rozszerzony Franciszek Dubert, Marek

Jurgowiak, Maria Marko-

Worowska, Wadysaw

Zamachowski

9. Chemia (PR)

To jest chemia 1. Chemia oglna i nieorganiczna Podrcznik do chemii

dla liceum oglnoksztaccego i technikum Zakres rozszerzony

Maria Litwin,Szarota Styka-

Wlazo,Joanna Szymoska

Technik ywienia

i usug

gastronomicznych

oraz Technik

technologii

ywnoci

To jest chemia 2 Chemia organiczna Podrcznik dla liceum

oglnoksztaccego i technikum Zakres rozszerzony

Maria Litwin,Szarota Styka-

Wlazo,Joanna Szymoska

10. Historia i

spoeczestwo

Pozna przeszo. Wojna i wojskowo. Podrcznik do historii i

spoeczestwa dla liceum oglnoksztaccego i technikum

Jarosaw Centek Nowa Era

Pozna przeszo. Europa i wiat. Podrcznik do historii i spoeczestwa

dla liceum oglnoksztaccego i technikum

Tomasz Krzemiski,Karol

Kodziski

11. Religia

Moje miejsce w kociele. Szpet J. Jackowiak D. Wyd.

Ksigarnia

w.

10

Wojciecha

12. Etyka

Etyka dla mylcych roda Magdalena Czarna

Owca

Wykaz podrcznikw szkolnych do przedmiotw oglnoksztaccych dla I klas na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z now podstaw programow - BranZowa Szkoa I Stopnia nr 8)

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

1. Jzyk polski

Zrozumie wiat . Podrcznik do jzyka polskiego dla zasadniczej szkoy

zawodowej, klasa 1.

Elbieta Nowosielska,

Urszula Szydowska

Nowa Era

2. Jzyk angielski

Matura Focus 1. Poziom A2/A2+. StudentsBook. Rod Fricker, Bartosz

Michaowski

Pearson

Matura Focus 1. Poziom A2/A2+. StudentsWorkbook Patricia Reilly, Marta Umiska, Bartosz Michaowski

3. Jzyk niemiecki

Podrcznik zostanie wybrany po ustaleniu poziomu zaawansowania:

Direktneu 1A lub 1B. Podrcznik + wiczenia do jzyka niemieckiego.

Wydanie 2015 r. lub Direkt 2A Neu. Podrcznik wieloletni.

Giorgio Motta, Beata

wikowska

Lektor Klett

4. Geografia Oblicza geografii. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

podstawowy.

Radosaw Uliszak, Krzysztof

Wiedermann

Nowa Era

5. Biologia

Biologia na czasie. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

podstawowy.

Emilia Bonar,Jele

Weronika Krzeszowiec-

Stanisaw Czachorowski

Nowa Era

6. Fizyka Odkry fizyk. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres Marcin Braun, Weronika liwa Nowa Era

11

podstawowy

7. Historia

Pozna przeszo . Wiek XX. Podrcznik do historii dla szk

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Jarosaw

Kaczkow,Stanisaw Roszak

Nowa Era

8. Matematyka Matematyka. Podrcznik dla zasadniczych szk zawodowych. Cz 1. Wojciech Babiaski,

Karolina Wej

Nowa Era

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

9. Chemia

To jest chemia. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

podstawowy.

Romuald Hass,

Aleksandra Mrzigod,

JanuszMrzigod

Nowa Era

10. Religia

Moje miejsce w kociele. Szpet J. Jackowiak D. Wyd. Ksigarnia w.

Wojciecha

11. Etyka

Etyka dla mylcych roda Magdalena Czarna

Owca

12. Wychowanie do

ycia w rodzinie

Wdrujc ku dorosoci. Szkoy ponadgimnazjalne. Podrcznik. Ry Maria, Krl Teresa Rubikon

13.

Edukacja dla

bezpieczestwa

Edukacja dla bezpieczestwa. Po prostu + zeszyt wicze Bogusawa Breitkopf,

Mariusz Ciela

WSiP

14.

Podejmowanie i

prowadzenie

dziaalnoci

gospodarczej

Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - podrcznik Teresa Gorzelany,

Wiesawa Aue

WSiP

12

Wykaz podrcznikw szkolnych do przedmiotw oglnoksztaccych dla II klas na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z now podstaw programow - Zasadnicza Szkoa Zawodowa)

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

1. Jzyk polski

Zrozumie wiat . Podrcznik do jzyka polskiego dla zasadniczej szkoy

zawodowej, klasa 2.

Elbieta Nowosielska,

Urszula Szydowska

Nowa Era

2. Jzyk angielski

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsBook. Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw, Bartosz

Michaowski

Pearson

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsWorkbook

Matura Focus 1. Poziom A2/A2+. Students Book.

Rod Fricker, BartoszMichaowski

Matura Focus 1. Poziom A2/A2+. StudentsWorkbook Patricia Reilly, Marta Umiska, Bartosz Michaowski

3. Jzyk niemiecki Podrcznik zostanie wybrany po ustaleniu poziomu zaawansowania:

Direkt 2A Neu. Podrcznik wieloletni lub 2B Neu. Podrcznik wieloletni.

Giorgio Motta, Beata

wikowska

Lektor Klett

13

4. Historia

Pozna przeszo . Wiek XX. Podrcznik do historii dla szk

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Jarosaw

Kaczkow,Stanisaw Roszak

Nowa Era

5. Matematyka Matematyka. Podrcznik dla zasadniczych szk zawodowych. Cz 1. Wojciech Babiaski,

Karolina Wej

Nowa Era

6. Religia

Moje miejsce w kociele. Szpet J. Jackowiak D. Wyd. Ksigarnia w.

Wojciecha

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

7. Etyka

Etyka dla mylcych roda Magdalena Czarna

Owca

8. Wychowanie do

ycia w rodzinie

Wdrujc ku dorosoci. Szkoy ponadgimnazjalne. Podrcznik. Ry Maria, Krl Teresa Rubikon

9. Podstawy

przedsibiorczoci

Jak by przedsibiorczym. Podrcznik podstaw przedsibiorczoci Marian

Pietraszewski,Krystyna

Strzelecka

Wydawnict

wo: eMPi2

10. Informatyka

Informatyka. Podrcznik dla szk ponadgimnazjalnych. Zakres

podstawowy.

Arkadiusz Gaweek Operon

14

Wykaz podrcznikw szkolnych do przedmiotw oglnoksztaccych dla III klas na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z now podstaw programow - Zasadnicza Szkoa Zawodowa)

Lp Przedmiot Tytu podrcznika Autor Wydawni-

ctwo Uwagi

1. Jzyk polski

Jzyk polski. Cz 1. Seria: odkrywamy na nowo. Jolanta Kusiak OPERON

Jzyk polski. Cz 2. Seria: odkrywamy na nowo. Barbara Chuderska

2. Jzyk angielski

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsBook. Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw, Bartosz

Michaowski

Pearson

Matura Focus 2. Poziom A2+/B1. StudentsWorkbook

3. Jzyk niemiecki

Podrcznik zostanie wybrany po ustaleniu poziomu zaawansowania:

Direktneu 1B. Podrcznik + wiczenia do jzyka niemieckiego. Wydanie

2015 r. lub Direkt 2A Neu. Podrcznik wieloletni lub 2B Neu. Podrcznik

wieloletni.

Giorgio Motta, Beata

wikowska

Lektor Klett

4. Wiedza o

spoeczestwie W centrum uwagi. Wiedza o spoeczestwie. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki Nowa era

15

5. Matematyka Matematyka. Podrcznik dla zasadniczych szk zawodowych. Cz 1. Wojciech Babiaski,

Karolina Wej

Nowa Era

6. Religia

Moje miejsce w kociele. Szpet J. Jackowiak D. Wyd. Ksigarnia w.

Wojciecha

7. Etyka

Etyka dla mylcych roda Magdalena Czarna

Owca

8. Wychowanie do

ycia w rodzinie

Wdrujc ku dorosoci. Szkoy ponadgimnazjalne. Podrcznik. Ry Maria, Krl Teresa Rubikon

9.

Podstawy

przedsibiorczoci

Jak by przedsibiorczym. Podrcznik podstaw przedsibiorczoci Marian

Pietraszewski,Krystyna

Strzelecka

Wydawnict

wo: eMPi2

16

L.p. Symbol

Nazwa zawodu

Przedmiot Klasa Autor, tytu podrcznika, wydawnictwo

1. 343404 Technik ywienia i usug gastronom.

BHP I Dominik P., BHP w brany gastronomicznej, WSiP.

2. Marketing w gastronomii

IV Musiakiewicz J., Marketing. Ekonomik

3. Obsuga konsumenta

II, III, IV

Szajna R., awniczak D., Ziaja A., Obsuga goci (konsumentw). Cz 1 i 2. REA.

4. Podejmowanie i prowadzenie dziaaln. gosp.

I Gorzelany T., Aue W., Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej (z KPS i OMZ). WSiP.

5. Pracownia gastronomiczna

I, II, III

Kmioek A.., Organizacja produkcji gastronomicznej. WSiP.

17

6. Technologia gastronomiczna

I, II, III, IV

Kmioek A., Sporzdzanie potraw i napojw - Towaroznawstwo i przechowywanie ywnoci. WSiP. Kmioek A., Sporzdzanie potraw i napojw - Technologia gastronomiczna - cz 1. WSiP. Kmioek A., Sporzdzanie potraw i napojw - Technologia gastronomiczna - cz 2. WSiP.

7. Usugi gastronomiczne

II, III

Kmioek A., Usugi gastronomiczne. WSiP. kmioek A., Organizacja produkcji gastronomicznej. WSiP.

8. Wyposaenie techniczne

I Zienkiewicz M., Sporzdzanie i ekspedycja potraw i napojw - Wyposaenie zakadw gastronomicznych - cz 3. WSiP.

9. Zasady ywienia II, IV

Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Siska B., Turlejska H., Zasady ywienia - Planowanie i ocena. WSiP.

10. 422402 Technik hotelarstwa

BHP I Cichy J., BHP w brany hotelarskiej. WSiP.

11. Ekonomia i prawo w hotelarstwie

II, III

Wajgner M., Tyliska R., Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. REA.

12. Gastronomia w hotelarstwie

III Brak podrcznika

13. Marketing w hotelarstwie

II Jan Cetner, Marketing w hotelarstwie. WSiP.

14. Obsuga informatyczna w hotelarstwie

II, III

Brak podrcznika

15. Obsuga konsumenta

II, III, IV

Duda J.,Krzywda S., Obsuga konsumenta w hotelarstwie. Cz. 1 i 2. REA.

18

16. Organizacja pracy suby piter

III, IV

Sawicka Beata (red.), Organizacja pracy w hotelarstwie. Format A-B.

17. Organizacja pracy w hotelarstwie

I, II, III, IV

Barbara Cymaska-Garbowska, Grzegorz Wolak, Danuta Witrykus, Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Cz 2. WSiP.

18. Organizacja pracy w recepcji

I, II

Sawicka Beata (red.), Organizacja pracy w hotelarstwie. Format A-B.

19. Podejmowanie i prowadzenie dziaaln. gosp.

I Gorzelany T., Aue W., Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej (z KPS i OMZ). WSiP.

20. Podstawy hotelarstwa

I, II, III, IV

Brak podrcznika

21. 314403 Technik technologii ywnoci

BHP I Szczch K., Bukaa W., Bezpieczestwo i higiena pracy. WSiP

22. Analiza ywnoci

I, II, III, IV

Drzazga B., Analiza techniczna w przemyle spoywczym. Cz oglna. WSiP

23. Oglna technologia ywnoci

I, II

Duewski M.,Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiski W., Technologia ywnoci. Cz 1. Duewski M., Duewska A., Technologia ywnoci. Cz 2. WSiP.

24. Podejmowanie i prowadzenie dziaaln. gosp.

I Gorzelany T., Aue W., Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej (z KPS i OMZ). WSiP.

19

25. Pracownia I, II, III

Brak podrcznika

26. Specjalizacja: technologia misna technologia cukiernicza technologia piekarska

II Kamierczak M.: Technologie produkcji cukierniczej. Wyroby cukiernicze. Tom II. Cz 1. WSiP. Kamierczak M.: Technologie produkcji cukierniczej. Wyroby cukiernicze. Tom II. Cz 2. WSiP. Jarosz K., Magazynowanie surowcw piekarskich. WSiP. Ewa Giemza, Wytwarzanie ciasta oraz ksztatowanie wyrobw piekarskich. WSiP. Jarosz K., Przygotowanie ksw ciastado wypieku i wypiek ciasta. WSiP. Dominik P., Przygotowanie pieczywa do dystrybucji. WSiP.

27. Technologia ywnoci

III Jarczyk A., Technologia ywnoci. Cz 3. Duewski M., Technologia ywnoci. Cz 4. WSiP.

20

L.p. Symbol Nazwa zawodu

Przedmiot Klasa Autor podr., tytu, wyd.

1. 751201 Cukiernik

BHP I Szczch K., Bukaa W., Bezpieczestwo i higiena pracy. WSiP.

2. Dekorowanie wyrobw cukiern.

III Kamierczak M., Technologie produkcji cukierniczej. Cz 2. REA.

3. Higiena produkcji III Brak podrecznika

4. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

I Gorzelany T., Aue W., Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej (z KPS i OMZ). WSiP.

5. Surowce i materiay pomocnicze

I II

Kamierczak M.: Technologie produkcji cukierniczej. Wyroby cukiernicze. Tom II. Cz 1. WSiP. Kamierczak M.: Technologie produkcji cukierniczej. Wyroby cukiernicze. Tom II. Cz 2. WSiP.

6. Technologie produkcji cukierniczej

II III

Kamierczak M.: Technologie produkcji cukierniczej. Wyroby cukiernicze. Tom II. Cz 1. WSiP. Kamierczak M.: Technologie produkcji cukierniczej. Wyroby cukiernicze. Tom II. Cz 2. WSiP. Kocierz K., Technika w produkcji cukierniczej. Wyroby cukiernicze. Tom. I. WSiP.

21

7. Wiedza oglnozawodowa

I Brak podrcznika

8. 512001 Kucharz

Higiena produkcji II Brak podrcznika

9. Maszyny i urzdzenia

I Konarzewska M., Lada E., Zielonka B., Wyposaenie techniczne zakadw gastronomicznych. REA.

10. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

I Gorzelany T., Aue W., Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej (z KPS i OMZ). WSiP.

11. Pracownia gastronomiczna

III Brak podrcznika

12. Technologia gastronomiczna

I II III

Konarzewska M., Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Cz 1, 2013 r. WSiP. Konarzewska M., Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Cz 2, 2015 r. WSiP. Kmioek A., Sporzdzanie potraw i napojw - Towaroznawstwo i przechowywanie ywnoci. WSiP. Kmioek A., Sporzdzanie potraw i napojw - Technologia gastronomiczna - cz 1. WSiP. Kmioek A., Sporzdzanie potraw i napojw - Technologia gastronomiczna - cz 2. WSiP.

13. Zasady ywienia I II III

Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Siska B., Turlejska H., Zasady ywienia - Planowanie i ocena. WSiP.

14. BHP I Kamierczak M., BHP w brany gastronomicznej, WSiP.

15. 751204 Piekarz

BHP I Szczch K., Bukaa W., Bezpieczestwo i higiena pracy. WSiP.

16. Higiena produkcji III Brak podrcznika

22

17. Produkcja piekarska

II III

Jarosz K., Magazynowanie surowcw piekarskich. WSiP. Giemza E., Wytwarzanie ciasta oraz ksztatowanie wyrobw piekarskich. WSiP. Jarosz K., Przygotowanie ksw ciasta do wypieku i wypiek ciasta. WSiP. Dominik P., Przygotowanie pieczywa do dystrybucji. WSiP.

18. Technika piekarska

II III

Jarosz K., Magazynowanie surowcw piekarskich. WSiP. Giemza E., Wytwarzanie ciasta oraz ksztatowanie wyrobw piekarskich. WSiP. Jarosz K., Przygotowanie ksw ciasta do wypieku i wypiek ciasta. WSiP. Dominik P., Przygotowanie pieczywa do dystrybucji. WSiP.

19. Wiedza oglnozawodowa

I Brak podrcznika

20. 751107 Wdliniarz

BHP I Szczch K., Bukaa W., Bezpieczestwo i higiena pracy. WSiP.

21. Higiena produkcji III Brak podrcznika

22. Podstawowa technologia ywnoci

I II

Brak podrcznika

23. Produkcja wdliniarska

II III

Brak podrcznika

24. Surowce w przetwrstwie misa

II III

Brak podrcznika

23