Wydziaإ‚ Inإ¼ynierii إڑrodowiska i 2018-12-12آ  zostanؤ podstawy wentylacji mechanicznej, wraz z prostym

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wydziaإ‚ Inإ¼ynierii إڑrodowiska i 2018-12-12آ  zostanؤ podstawy wentylacji mechanicznej,...

 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 • 1

  Szanowni Państwo,

  Z myślą o młodzieży szkół średnich przygotowaliśmy ofertę zajęć popularno-naukowych,

  których celem jest zaciekawienie młodych ludzi, stojących przed wyborem ścieżki swojej kariery

  zawodowej, zagadnieniami inżynierskimi. Jako Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki zajmujemy

  się głównie problemami energetyki (od tej małej – domowej po dużą - przemysłową) oraz inżynierii

  i ochrony środowiska, stąd przygotowane przez nas tematy skupiają się wokół tych zagadnień. Chcemy

  podczas zajęć, w sposób przystępny, przedstawić problemy technologiczne, środowiskowe i społeczne,

  z którymi jako społeczeństwo musimy się nieustannie borykać.

  W Polsce, jak również w całej Europie od kilku lat brakuje inżynierów, którzy stanowią

  podstawę rozwoju technologicznego społeczeństwa opartego na wiedzy. Zaspokojenie rosnących

  potrzeb bytowych społeczeństwa (energia, woda, usuwanie zanieczyszczeń i przetwarzanie odpadów),

  przy poszanowaniu środowiska naturalnego stanowi obecnie jeden z kluczowych problemów

  społeczno-technologicznych. Wiąże się to z zapotrzebowaniem na fachową kadrę inżynierską, która

  będzie w stanie podołać problemom rozwiniętych społeczeństw.

  Tematyka zajęć została podzielona i przypisana do przedmiotów realizowanych w szkołach

  średnich (fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka) zgodnie z programami nauczania. Chcemy

  przy tej okazji spojrzeć na dane zagadnienie z punktu widzenia inżyniera, a także pokazać praktyczne

  wykorzystanie wiedzy zdobywanej w szkole. Niektóre z tematów oferowane są zarówno w języku

  polskim, jak i angielskim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół, zajęcia mogą się odbywać w

  Państwa w szkole, albo na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

  przy ul. Konarskiego 18. Tematyka i terminy zajęć do uzgodnienia telefonicznie (322372780) lub za

  pomocą poczty elektronicznej po adresem aleksandra.witrak@polsl.pl.

  Z poważaniem

  Dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. PŚ

  Prodziekan ds. promocji i współpracy międzynarodowej

  mailto:aleksandra.witrak@polsl.pl

 • 2

  FIZYKA

  1. NIEWIDOCZNE PLĄSY – WZAJEMNA INTERAKCJA STRUMIENI

  POWIETRZA PRZEPŁYWAJĄCYCH WOKÓŁ LUDZKIEGO CIAŁA Zgodny z programem nauczania: FIZYKA (poziom podstawowy i rozszerzony)

  Treści

  Na zajęciach zostaną opisane przepływy

  strumieni powietrza wokół ludzkiego

  ciała. Omówione zostaną: zjawiska

  fizyczne warunkujące tworzenie się strugi

  oraz czynniki wpływające na jej kształt

  i prędkość ruchu powietrza w strudze.

  Cele

  Przedstawienie podstaw teoretycznych

  tworzenia się strug powietrza wokół

  ludzkiego ciała oraz mechanizmów wzajemnej interakcji strug konwekcyjnych ze strumieniami

  powietrza wytwarzanymi przez system wentylacji i strumieniami powietrza wdychanego

  i wydychanego przez człowieka. Omówienie technik wizualizacyjnych umożliwiający analizę

  przestrzenną przepływów oraz prezentacja urządzeń pomiarowych pozwalających na szybkie

  pomiary prędkości, temperatury i stężenia gazu. Bardzo dobre właściwości dynamiczne

  mierników pozwalają na dokładne obrazowanie procesu oddychania na przebiegu wartości

  chwilowych, można nawet dokładnie zarejestrować zmiany temperatury i stężenia dwutlenku

  węgla podczas kichnięcia. Wskazanie, że znajomość zjawisk decydujących o przepływie wokół

  naszego ciała nie tylko pozwala na zmniejszenie energochłonności systemów wentylacji

  i poprawę jakości wdychanego powietrza, ale na przykład pozwala również na zredukowanie

  ryzyka zakażenia chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą kropelkową.

  Forma zajęć: Wykład – prezentacja multimedialna. Czas 45 min.

  Prowadzący: Dr inż. Wojciech Kierat

 • 3

  2. JAK ODDYCHAJĄ BUDYNKI, CZYLI JAK DZIAŁA WENTYLACJA Zgodny z programem nauczania: FIZYKA (poziom podstawowy i rozszerzony)

  Treści

  Podczas zajęć w sposób popularnonaukowy przedstawione

  zostaną podstawy wentylacji mechanicznej, wraz z prostym

  opisem wymienników do odzysku ciepła.

  Cele

  Omówienie podstaw budowy i działania systemów

  wentylacyjnych. Pokażemy przykłady znane z codziennego życia

  - co widzimy na suficie w supermarkecie, sceny z filmów gdzie

  bohater przemieszcza się kanałami wentylacyjnymi itp.

  Dodatkowo w sposób przejrzysty przedstawione zostaną

  wymienniki do odzysku ciepła. Planowany jest pokaz działania

  różnych typów odciągu miejscowego z użyciem generatora

  dymu, oraz pokaz działania modelu centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

  Forma zajęć: Wykład – prezentacja multimedialna uzupełniona filmami. Czas 45 min.

  Prowadzący: Dr inż. Piotr Koper

  3. SKĄD SIĘ BIERZE POWIETRZE W POJAZDACH? TAJNIKI

  WENTYLACJI SAMOCHODÓW, POCIĄGÓW I SAMOLOTÓW Zgodny z programem nauczania: FIZYKA (poziom podstawowy i rozszerzony)

  Treści

  Podczas zajęć w sposób popularnonaukowy

  przedstawione zostaną podstawy wentylacji pojazdów:

  samochodów, wagonów pasażerskich i samolotów.

  Zostanie wyjaśnione jak dostaje się powietrze do wnętrza

  tych pojazdów, przez jakie urządzenia przepływa i jak

  rozpływa się w środku. Cele

  Zapoznanie uczniów z zasadami wentylowania samochodów, wagonów pasażerskich

  i samolotów. Forma zajęć: Wykład – prezentacja multimedialna. Czas 45 min.

  Prowadzący: Mgr inż. Izabela Glück

 • 4

  4. WYZWANIA XXI WIEKU W EKSPLOATACJI SIECI

  KANALIZACYJNYCH Zgodny z programem nauczania: FIZYKA (poziom podstawowy i rozszerzony)

  Treści

  Podczas zajęć zostaną przedstawione uwarunkowania

  ekonomiczne oraz techniczne możliwości kontroli

  i eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

  Cele

  Wskazanie wpływu ewolucji w zarządzaniu

  i finansowaniu przedsiębiorstw na eksploatację

  i kontrolę sieci kanalizacyjnych. Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiło wiele zmian

  w dziedzinie zarządzania i finansowania przedsiębiorstw eksploatujących sieci kanalizacyjne.

  Zmiany własnościowe, które nastąpiły, wymusiły nowe podejście w dziedzinie kontroli

  i eksploatacji sieci kanalizacyjnych. Odmienne zasady finansowania, wprowadzanie

  oszczędności oraz większy niż poprzednio dostęp do technologii, spowodowały znaczny

  rozwój w obszarze kontroli sieci kanalizacyjnej, jak i w zarządzaniu tą siecią. Na przykładzie

  jednego z miast zostaną przedstawione stosowane obecnie metody kontroli oraz zasady

  eksploatacji sieci kanalizacyjnych.

  Forma zajęć: Wykład – prezentacja multimedialna. Czas 45 min.

  Prowadzący: Dr inż. Artur Kawczyński

  5. STATECZNOŚĆ CIAŁ PŁYWAJĄCYCH Zgodny z programem nauczania: FIZYKA (poziom rozszerzony)

  Treści

  Podczas zajęć zostanie przedstawione zagadnienie

  stateczności ciał pływających. Omówione zostaną warunki,

  które musza być spełnione, aby ciało pływające po

  powierzchni cieczy się nie wywróciło oraz jakie są sposoby

  zwiększania stateczności położenia takiego ciała.

  Cele

  Rozszerzenie wiadomości uczniów w zakresie zastosowania

  prawa Archimedesa oraz warunków pływania ciał. Od statku

  morskiego jako obiektu technicznego wymagane jest nie

  tylko, aby pływał po powierzchni, ale także aby podczas

  pływania nie wywracał się. Wychodząc ze znajomości zagadnień mechaniki ciała sztywnego

  oraz hydromechaniki, zostaną omówione warunki, jakie muszą być spełnione, aby eksploatacja

  obiektów pływających była bezpieczna, a także sposoby zwiększania stateczności na etapie

  projektowania statku oraz jego eksploatacji.

  Forma zajęć: Wykład – prezentacja multimedialna i pokaz eksperymentalny. Czas 45 min

  Prowadzący: Dr inż. Andrzej Wilk

 • 5

  6. ENERGETYKA ODNAWIALNA – MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA Zgodny z programem nauczania: FIZYKA/CHEMIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

  Treści

  Krótkie omówienie wybranych metod

  wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł

  odnawialnych (energetyka wiatrowa, słoneczna)

  oraz jej magazynowania. Elektroliza wody

  i ogniwa paliwowe jako jeden ze sposobów na

  magazynowanie energii. Demonstracja układu do

  przetwarzania energii ze słońca w ogniwach

  fotowoltaicznych, zasilanie tą energią

  elektrolizera, przesłanie produktów elektrolizy

  (tlen i wodór) do ogniwa paliwowego, w którym wytwarzana jest energia elektryczna.

  Cele

  Pokazanie możliwości i wyzwań współczesnej energetyki na przykładzie energetyki

  odnawialnej – wiatrowej oraz słonecznej. Nacisk zostanie położony na poznanie oraz

  zrozumienie możliwości jakie daje nam energetyka odnawialna. Brak konieczności

  dostarcza