1
Poslednja izmena: 15.02.2015. 19:20, Strana: 4 Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 8 Semestar Grupa-e Od Do Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvođač KON 08:15 10:00 LG 107 Pred. Modeliranje konstrukcija primenom računara Kovačevi ć Dušan PUT 08:15 10:00 LG 105 Pred. Geotehnika Vasi ć dr Milinko HID 09:15 13:00 LG 002 Pred. Hidrotehni čke melioracije Kolakovi ć dr Srđan KON, PUT 10:15 13:00 LG 107 Pred. Tehnologija i organizacija građenja 2 Trivuni ć dr Milan Grupa-e Od Do Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvođač KON 08:15 10:00 LG 107 Pred. Ispitivanje konstrukcija Kovačevi ć Dušan HID 08:15 12:00 MI B1-B Pred. Komunalna hidrotehnika Đuri ć dr Duško KON-opredeljeni 10:15 12:00 LG 002 Pred. Prefabrikacija i tehnologija montaže Trivuni ć dr Milan, Draži ć dr Jasmina KON-opredeljeni 10:15 12:00 LG 107 Pred. Završni radovi i instalacije na objektima Jakši ć dr Željko KON-opredeljeni (1-24) 12:15 13:45 AH7 aud.vežbe Prefabrikacija i tehnologija montaže Bibi ć Dragana KON-opredeljeni 12:15 13:45 LG 002 aud.vežbe Završni radovi i instalacije na objektima Jakši ć dr Željko 21 12:30 14:00 MI B1-B aud.vežbe Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva Radovi ć dr Nebojša, Šešlija Miloš PUT 14:15 16:00 MI B1-B Pred. Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva Radovi ć dr Nebojša Grupa-e Od Do Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvođač 1 10:30 12:00 L1 (RC) rač.vežbe Modeliranje konstrukcija primenom računara Džolev Igor 11 10:30 12:00 LG 005 aud.vežbe Regulacije reka i odbrana poplava Kolakovi ć Slobodan 1 12:15 13:45 LG 005 aud.vežbe Tehnologija i organizacija građenja 2 Bibi ć Dragana 2,3(1-8) 12:15 13:45 L1 (RC) rač.vežbe Modeliranje konstrukcija primenom računara Džolev Igor HID 12:15 15:00 LG 107 Pred. Regulacije reka i odbrana poplava Đuri ć dr Duško 2 14:00 15:30 LG 105 aud.vežbe Tehnologija i organizacija građenja 2 Bibi ć Dragana Grupa-e Od Do Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvođač 11 16:30 18:00 LG 001 aud.vežbe Hidrotehni čke melioracije Maši ć Borislav 11 18:15 19:45 LG 005 aud.vežbe Komunalna hidrotehnika Đuri ć dr Duško 3 16:00 17:30 LG 105 aud.vežbe Tehnologija i organizacija građenja 2 Bibi ć Dragana KON-opredeljeni (25- ) 17:45 19:15 108A aud.vežbe Prefabrikacija i tehnologija montaže Bibi ć Dragana 3(9-24) 19:30 21:00 L4 (RC) rač.vežbe Modeliranje konstrukcija primenom računara Džolev Igor Grupa-e Od Do Učionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvođač 2(sv.dr.ned.) 07:00 08:30 LG 105 aud.vežbe Ispitivanje konstrukcija Džolev Igor 1(3) 08:45 10:15 LG 105 aud.vežbe Ispitivanje konstrukcija Džolev Igor 21 08:45 10:15 LG 106 aud.vežbe Geotehnika Vasi ć dr Milinko 21 10:30 12:00 LG 106 aud.vežbe Tehnologija i organizacija građenja 2 Peško dr Igor Napomena: Grupe broj 1,2 i 3 su grupe koje su upisane na studijsku grupu Konstrukcije - KON Studenti upisani na studijsku grupu Konstrukcije - KON biraju jedan od sledeća 2 predmeta: 1. Prefabrikacija i tehnologija montaže (2+2) 2. Završni radovi i instalacije na objektima (2+2) Grupa broj 11 je grupa koja je upisana na studijsku grupu Hidrotehnika - HID Grupa broj 21 je grupa koja je upisana na studijsku grupu Putevi - PUT Studenti treba da odrade STRUČNU PRAKSU sa fondom časova 0+3. Obratiti se PROF. DR. ĐORĐU LAĐINOVIĆU. P E T A K R A S P O R E D P R E D A V A N J A P O N E D E L J A K U T O R A K S R E D A Č E T V R T A K Gradjevinarstvo Raspored možete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovačević dr Ilija i Nikolić Dragomir

Document

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.ftn.uns.ac

Citation preview

 • Poslednja izmena: 15.02.2015. 19:20, Strana: 4Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad

  8 Semestar

  Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta IzvoaKON 08:15 10:00 LG 107 Pred. Modeliranje konstrukcija primenom raunara Kovaevi DuanPUT 08:15 10:00 LG 105 Pred. Geotehnika Vasi dr MilinkoHID 09:15 13:00 LG 002 Pred. Hidrotehnike melioracije Kolakovi dr Sran

  KON, PUT 10:15 13:00 LG 107 Pred. Tehnologija i organizacija graenja 2 Trivuni dr Milan

  Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta IzvoaKON 08:15 10:00 LG 107 Pred. Ispitivanje konstrukcija Kovaevi DuanHID 08:15 12:00 MI B1-B Pred. Komunalna hidrotehnika uri dr Duko

  KON-opredeljeni 10:15 12:00 LG 002 Pred. Prefabrikacija i tehnologija montae Trivuni dr Milan, Drai dr Jasmina

  KON-opredeljeni 10:15 12:00 LG 107 Pred. Zavrni radovi i instalacije na objektima Jaki dr eljkoKON-opredeljeni

  (1-24)12:15 13:45 AH7 aud.vebe Prefabrikacija i tehnologija montae Bibi Dragana

  KON-opredeljeni 12:15 13:45 LG 002 aud.vebe Zavrni radovi i instalacije na objektima Jaki dr eljko

  21 12:30 14:00 MI B1-B aud.vebe Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva Radovi dr Neboja, elija Milo

  PUT 14:15 16:00 MI B1-B Pred. Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva Radovi dr Neboja

  Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa1 10:30 12:00 L1 (RC) ra.vebe Modeliranje konstrukcija primenom raunara Dolev Igor

  11 10:30 12:00 LG 005 aud.vebe Regulacije reka i odbrana poplava Kolakovi Slobodan1 12:15 13:45 LG 005 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Bibi Dragana

  2,3(1-8) 12:15 13:45 L1 (RC) ra.vebe Modeliranje konstrukcija primenom raunara Dolev IgorHID 12:15 15:00 LG 107 Pred. Regulacije reka i odbrana poplava uri dr Duko

  2 14:00 15:30 LG 105 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Bibi Dragana

  Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa11 16:30 18:00 LG 001 aud.vebe Hidrotehnike melioracije Mai Borislav11 18:15 19:45 LG 005 aud.vebe Komunalna hidrotehnika uri dr Duko3 16:00 17:30 LG 105 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Bibi Dragana

  KON-opredeljeni(25- )

  17:45 19:15 108A aud.vebe Prefabrikacija i tehnologija montae Bibi Dragana

  3(9-24) 19:30 21:00 L4 (RC) ra.vebe Modeliranje konstrukcija primenom raunara Dolev Igor

  Grupa-e Od Do Uionica Vrsta nast. Naziv Predmeta Izvoa2(sv.dr.ned.) 07:00 08:30 LG 105 aud.vebe Ispitivanje konstrukcija Dolev Igor

  1(3) 08:45 10:15 LG 105 aud.vebe Ispitivanje konstrukcija Dolev Igor21 08:45 10:15 LG 106 aud.vebe Geotehnika Vasi dr Milinko21 10:30 12:00 LG 106 aud.vebe Tehnologija i organizacija graenja 2 Peko dr Igor

  Napomena:Grupe broj 1,2 i 3 su grupe koje su upisane na studijsku grupu Konstrukcije - KONStudenti upisani na studijsku grupu Konstrukcije - KON biraju jedan od sledea 2 predmeta:1. Prefabrikacija i tehnologija montae (2+2)2. Zavrni radovi i instalacije na objektima (2+2)Grupa broj 11 je grupa koja je upisana na studijsku grupu Hidrotehnika - HIDGrupa broj 21 je grupa koja je upisana na studijsku grupu Putevi - PUT

  Studenti treba da odrade STRUNU PRAKSU sa fondom asova 0+3.Obratiti se PROF. DR. ORU LAINOVIU.

  P E T A K

  R A S P O R E D P R E D A V A N J A

  P O N E D E L J A K

  U T O R A K

  S R E D A

  E T V R T A K

  Gradjevinarstvo

  Raspored moete pogledati na web adresi FTN-a: www.ftn.uns.ac.rs Raspored uradili: Kovaevi dr Ilija i Nikoli Dragomir

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight

  MiroslavHighlight