of 77 /77
Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład X Mikroanalizy Przekroje poprzeczne Wybarwianie próbek Szlify cienkie Badania petrograficzne

Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Embed Size (px)

Text of Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji...

Page 1: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Współczesne metody badań instrumentalnych

Wykład X

• Mikroanalizy• Mikroanalizy

• Przekroje poprzeczne

• Wybarwianie próbek

• Szlify cienkie

• Badania petrograficzne

Page 2: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Mikroanalizy

• Techniki niszczące. • Służą do identyfikacji minerałów, takich jak

pigmenty, kruszywa, sole zanieczyszczające, produkty korozji, osady.produkty korozji, osady.

• Wymagane masy próbek rzędu dziesiątek mg.• Polegają na obserwacji reakcji

charakterystycznych.• Obserwacje wykonuje się pod mikroskopem

(najlepiej stereoskopowym) pod małym powiększeniem bądź w kapilarach.

Page 3: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Badania mikrokrystaloskopowe• Obserwacje próbek suchych oraz zwilżonych

(rozmaz wodny) wykonuje się na szkiełku mikroskopowym. W miarę możliwości dokonuje się mechanicznego rozdzielenia próbek jednorodnych.

• Na wybranych próbkach dokonuje się testów • Na wybranych próbkach dokonuje się testów rozpuszczalności w wybranych rozpuszczalnikach. W trakcie takiej analizy próbka zadawana jest roztworem kwasu bądź zasady. Skutkiem reakcji charakterystycznej może być zmiana barwy, tworzenie się charakterystycznych kryształków bądź wydzielanie się gazów.

Page 4: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Reakcje z kwasami i zasadami

• Produktem reakcji kwasów z węglanami jest CO2, co obserwuje się w postaci intensywnego wydzielania gazu (efekt intensywnego wydzielania gazu (efekt burzenia).

• Przykładem reakcji z zasadami jest zmiana zabarwienia błękitu pruskiego (KFe[Fe(CN)6] żelazocyjanku potasowo-żelazowego) na kolor brązowy.

Page 5: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Reakcje charakterystyczne pigmentów

• Klasyfikacja ze względu na skład • Klasyfikacja ze względu na skład

pigmentów.

• Klasyfikacja ze względu na kolor pigmentów.

Page 6: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Klasyfikacja ze względu na skład

• Pigmenty na bazie ołowiu.

• Pigmenty miedziowe.

• Pigmenty żelazowe.• Pigmenty żelazowe.

• Pigmenty zawierające aniony siarczkowe.

Page 7: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty ołowiowe

• Przykłady: czerwień ołowiowa Pb3O4, masykot PbO, biel ołowiowa 2PbCO3·Pb(OH)2).

• Do identyfikacji stosuje się kwas octowy z • Do identyfikacji stosuje się kwas octowy z jodkiem potasu. Wytrąca się zabarwiona na żółto sól (jodek ołowiu):

(1)PbCO3 + 2CH3COOH → Pb2+ + CO2 + 2CH3COO– + H2O(2)Pb2+ +2KI → PbI2 + 2K+

Page 8: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Test na obecność bieli ołowiowej - mikropróbka

Efekt działania roztworu kwasu octowego oraz jodku potasowego na cząsteczki bieli ołowiowej.

Page 9: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Test na obecność bieli ołowiowej – przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny warstwy malarskiej zawierającej biel ołowiową położoną na podłożu gipsowym. W wyniku testu za pomocą kwasu octowego z jodkiem potasu na białej warstwie wytrącił się żółty osad jodku ołowiu.

Page 10: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty zawierające jony Cu2+

• Azuryt 2CuCO3·Cu(OH)2, malachit CuCO3·Cu(OH)2, grynszpan Cu(CH3COO)2·2Cu(OH)2.Cu(CH3COO)2·2Cu(OH)2.

• Do oznaczenia jonu Cu2+ należy zadać próbkękwasem octowym (CH3COOH) z domieszkąazotynu potasowego (KNO2) i octanuołowiowego (Pb(CH3COO)2).

• Zamiast domieszki azotynu potasowego z octanemołowiowym można dodać rodanortęcianuamonowego (NH4)2[Hg(SCN)4].

Page 11: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty zawierające jony Pb2+ i Cu2+

Kryształy azotynu miedziowo ołowiowo potasowego K2Pb[Cu(NO2)6]

Page 12: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty zawierające jony Cu2+

Kryształy rodanortęcianu miedzi Cu[Hg(SCN)4]

Page 13: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty żelazowe

• Przykłady: ochra czerwona, płękit pruski, zieleń ziemna.

• W wyniku reakcji z kwasem solnym oraz • W wyniku reakcji z kwasem solnym oraz żelazocyjankiem potasu powstaje błękitna sól żelazocyjnaku żelazowego:

(1) Fe2O3 + 6HCl → 2Fe3+ + 6 Cl–

(2) 4 Fe3+ + 3K4Fe(II)(CN)6 → Fe4(III)[Fe(II)(CN)6]3 + 12K+

Page 14: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty zawierające aniony siarczkowe S2-

• Przykłady: cynober (HgS), realgar (As2S2), aurypigment (As2S3), żółcień kadmowa (CdS).

• W wyniku reakcji z roztworem azydku • W wyniku reakcji z roztworem azydku sodowego i jodu obserwuje się efekt burzenia (gwałtowne wydzielanie gazowego N2).

2NaN3(roztwór) + I2(roztwór) → 3N2(gaz)↑ + 2NaI(roztwór)S2-

Page 15: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Reakcje charakterystyczne pigmentów

• Klasyfikacja ze względu na skład • Klasyfikacja ze względu na skład pigmentów.

• Klasyfikacja ze względu na kolor

pigmentów.

Page 16: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Klasyfikacja ze względu na kolor

• Pigmenty niebieskie: azuryt, błękit pruski, lapis lazuli.

• Pigmenty zielone: grynszpan, malachit, zieleń szmaragdowa, zieleń ziemna.

• Pigmenty zielone: grynszpan, malachit, zieleń szmaragdowa, zieleń ziemna.

• Pigmenty czerwone: cynober, ochra czerwona, czerwień ołowiowa.

• Pigmenty białe: biel ołowiowa, biel tytanowa, biel cynkowa, kreda, gips.

Page 17: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty niebieskie - azuryt

• 2CuCO3 ·Cu(OH)2.

• 3M HCl – rozpuszcza się, efekt burzenia (CO2);(CO2);

• 1% HNO3 – rozpuszcza się, efekt burzenia

• 4 M NaOH – powoli przybiera czarne zabarwienie

• K4Fe(CN)6 – czerwono-brązowy osad.

Page 18: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Błękit pruski

• Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3

• 4M NaOH – pomarańczowo-brązowy osad.

• K Fe(CN) - błękitny osad (Fe [Fe(CN) ] )• K4Fe(CN)6 - błękitny osad (Fe4[Fe(CN)6]3)

Page 19: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Lapis lazuli

• 3Na2O ·3Al2O3 ·6SiO2 ·2Na2S ·Na8-10Al6Si6O24-22S2-4

• 3M HCl – przybiera białe zabarwienie.

• 1% HNO3 – przybiera białe zabarwnienie.

• 1% HNO3 + 3% AgNO3 – czarny osad (Ag2S)

Page 20: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty zielone - grynszpan

• Cu(CH3COO)2 · 2Cu(OH)2.

• 3M HCl – zielonkawy roztwór.

• 1% HNO – zielonkawy roztwór.• 1% HNO3 – zielonkawy roztwór.

• 4M NaOH – bladoniebieski osad.

• K4Fe(CN)6 – czerwono-brązowy osad (Cu2Fe(CN)6).

Page 21: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Malachit

• CuCO3 · Cu(OH)2.

• 3M HCl – rozpuszcza się, efekt burzenia (CO2).(CO2).

• 1% HNO3 – rozpuszcza się, efekt burzenia.

• 4M NaOH – początkowo przybiera zabarwienie niebieskie, następnie czarne.

Page 22: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Zieleń szmaragdowa

• Cu4(CH3COO)2 · (AsO2)6.

• 3M HCl – błękitny bądź bezbarwny roztwór.roztwór.

• 4M NaOH – bladoniebieski osad.

Page 23: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Zieleń ziemna

• Glinokrzemiany, Fe(III), Fe(II), Mg, K.

• 3M HCl – bladozielony roztwór.

• 4M NaOH – szarozielony osad.• 4M NaOH – szarozielony osad.

• K4Fe(CN)6 – błękitny osad (Fe4[Fe(CN)6]3).

Page 24: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty czerwone - cynober

• HgS

• 1% HNO3 +3% AgNO3 – rozpuszcza się wydzielając zapach zgniłego jaja (H2S), czarny osad (Ag S).

2

osad (Ag2S).

• NaN3/I2 – efekt wzburzania (N2), utrata koloru.

• KI + HNO3 – rozpuszcza się wydzielając zapach zgniłego jaja (H2S), bezbarwny roztwór [HgI4]– w obecności nadmiaru KI.

Page 25: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Czerwona ochra

• Tlenki żelaza, krzemiany.

• 3M HCl – rozpuszcza się przy podgrzewaniu.

• K Fe(CN) – błękitny osad (Fe [Fe(CN) ] ).• K4Fe(CN)6 – błękitny osad (Fe4[Fe(CN)6]3).

Page 26: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Czerwień ołowiowa

• Pb3O4.

• 3M HCl – biały osad (PbCl2).

• 1% HNO – powstają białe kryształki • 1% HNO3 – powstają białe kryształki PbNO3)2 przy jednoczesnym szybkim odparowywaniu roztworu.

• KI + HNO3 – żółty osad PbI2.

Page 27: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Pigmenty białe – biel ołowiowa

• 2PbCO3·Pb(OH)2

• 3M HCl – rozpuszcza się, efekt burzenia (CO2), biały osad (PbCl2).(CO2), biały osad (PbCl2).

• Podgrzewanie – zmienia zabarwienie na żółto-pomarańczowe (PbO).

• 4M NaOH – częściowo rozpuszcza się.• KI + CH3COOH lub HNO3 – żółty osad

(PbI2).

Page 28: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Biel tytanowa

• TiO2

• Podgrzewanie – przybiera bladożółte zabarwienie. Po ochłodzeniu odzyskuje zabarwienie. Po ochłodzeniu odzyskuje kolor biały.

Page 29: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Biel cynkowa

• ZnO

• 3M HCl – rozpuszcza się.

• Podgrzewanie – przybiera bladożółte • Podgrzewanie – przybiera bladożółte zabarwienie. Po ochłodzeniu odzyskuje biały kolor.

• 4M NaOH – rozpuszcza się.

Page 30: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Kreda

• CaCO3

• 3M HCl – rozpuszcza się, efekt burzenia.

Page 31: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Gips

• CaSO4 · 2H2O.

• 3M HCl – powoli rozpuszcza się. Rekrystalizuje do igłowatych kryształków.Rekrystalizuje do igłowatych kryształków.

Page 32: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Separacja od medium organicznego• Niekiedy przed wykonaniem mikrotestów

zachodzi konieczność oddzielenia pigmentu od frakcji organicznej.

• Spoiwo olejne usuwamy działając 10% roztworem wodnym wodorotlenku roztworem wodnym wodorotlenku sodowego (reakcja zmydlania).

CH2—OCO—RI CH2—OH

CH—OCO—RII + 3NaOH ——→ 3R—COONa + CH—OH

CH2—OCO—RI CH2—OH

estry tłuszczowe mydło glicerol

Page 33: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Usuwanie spoiwa klejowego

• Delikatnie podgrzewaną próbkę zwilża się kilkoma kroplami wody destylowanej.

• Na szkiełku mikroskopowym wokół ziaren • Na szkiełku mikroskopowym wokół ziaren pigmentu tworzą się charakterystyczne koncentryczne kręgi.

Page 34: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Identyfikacja spoiw organicznych

• Wyróżniamy spoiwa białkowe (kleje organiczne, żelatyna, spoiwo jajkowe), olejne oraz węglowodanowe (skrobia, olejne oraz węglowodanowe (skrobia, gumy).

• Wykonuje się bądź testy na mikropróbkach, bądź testy wybarwieniowe na przekrojach poprzecznych.

Page 35: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Testy kapilarne na mikropróbkachPróbkę umieszczamy w kapilarze

Zamykamy kapilarę palnikiem bunsenowskim

Podgrzewamy próbkę

Pozytywny wynik testu na obecność spoiwa białkowego

Wata bawełniana + DAB

Zabarwienie czerwono-fioletowe

Zwęglona próbka

DAB: p-dimetylaminobenzaldehyd

Page 36: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Identyfikacja białek, mikrotesty

• Test wodny – zwilżamy mikropróbkę kilkoma kroplami wody destylowanej. Jest to metoda najprostsza, chociaż to metoda najprostsza, chociaż nierozstrzygająca.

Farba klejowa z pigmentem malachitowym przed i po zwilżeniu podgrzanej próbki wodą destylowaną.

Page 37: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Test Biureta, test ninhydrynowy

• Mikropróbkę poddajemy działaniu siarczanu miedzi (CuSO4 x 5H2O) oraz wodorotlenku sodowego Na(OH). W obecności białek roztwór zabarwia się na fioletowo-czerwony kolor. Metoda zabarwia się na fioletowo-czerwony kolor. Metoda mało czuła.

• Ninhydryna w obecności białek zabarwia się na fioletowo. Metoda czuła w porównaniu z testem Biureta.

Page 38: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Test DAB

• DAB – p-dimetylaminobenzaldehyd.

• W obecności białek zabarwia się na czerwono-fioletowy. Metoda czuła. czerwono-fioletowy. Metoda czuła.

• W technice kapilarnej próg detekcji wynosi 0,5 µg dla kazeiny, 2,0 µg dla białka jaja kurzego, 3,0 µg dla klejów zwierzęcych.

Page 39: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Test hydroksyprolinowy

• Służy do identyfikacji kleju glutynowego.

• Na pozytywny wynik testu wskazuje różowoczerwone zabarwienie roztworu.różowoczerwone zabarwienie roztworu.

Page 40: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Identyfikacja spoiw olejnych na mikropróbkach

• Test enzymatyczny.

• Test na zmydlanie. W wyniku działania 10% roztworem wodorotlenku sodowego 10% roztworem wodorotlenku sodowego (NaOH) następuje reakcja zmydlania próbki.

Próbka cynobru w medium olejnym przed i po teście na zmydlanie

Page 41: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Identyfikacja węglowodanów na mikropróbkach

• Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu jodu (1% I2) oraz jodku potasu (2% KI). W obecności skrobii płyn Lugola zmienia W obecności skrobii płyn Lugola zmienia zabarwienie z pomarańczowego na granatowo-czarny.

• Test furfuralowy wykorzystuje się do identyfikacji gum roślinnych (purpurowo-czerwone zabarwienie).

Page 42: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

• W celu określenia stratygrafii warstwy malarskiej wykonuje się przekroje poprzeczne.

• Próbkę warstwy malarskiej zatapia się w • Próbkę warstwy malarskiej zatapia się w bloku utwardzalnej żywicy.

• Najczęściej stosuje się polimery akrylowe, poliestrowe i epoksydowe, które sieciują w połączeniu z katalizatorami.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Page 43: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

• Selekcja próbek.

• Wykonanie połówek żywicy.

• Umieszczenie próbek na połówkach, w • Umieszczenie próbek na połówkach, w miarę możliwości blisko krawędzi połówki.

• Zalanie porcją żywicy.

• Szlifowanie i wygładzanie.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Page 44: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Wypełnienie otworów formy silikonowej żywicą durakrylowej.

Page 45: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Zalewanie otworów wypełnionych proszkiem żywicy polimerem.

Page 46: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Zasypywanie próbek umieszczonych na przygotowanych połówkach porcją żywicy durakrylowej.

Page 47: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Zalanie próbek zasypanych porcją proszku żywicy polimerem.

Page 48: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Szlifowanie zgrubne bloku żywicy z próbką.

Page 49: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Precyzyjne szlifowanie powierzchni przekroju.

Page 50: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Wygładzanie powierzchni przekroju za pomocą tarczy filcowej.

Page 51: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Przekroje poprzeczne

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Fotografia przekroju poprzecznego próbki. Widoczna stratygrafia polichromii.

Page 52: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wybarwianie próbek

• Metoda wykorzystywana do wstępnego charakteryzowania spoiw.

• Barwnik stosowany w procesie wybarwiania musi wykazywać powinowactwo do łączenia się z wykazywać powinowactwo do łączenia się z określonym spoiwem.

• Możliwe są również fizyczne mechanizmy wiązania spoiwa z barwnikiem (adsorpcja, chemisorpcja).

• Wybarwienia przeprowadza się na przekrojach poprzecznych.

Page 53: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Testy wybarwieniowe na obecność białek

• Stosuje się anionowe barwniki kwasowe, mające charakter soli, w których składnikiem jest barwny anion.składnikiem jest barwny anion.

• Za proces wybarwiania odpowiedzialne jest połączenie anionu barwnika z grupami aminowymi białek.

Page 54: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Czerń amidowa

• Identyfikacja klejów zwierzęcych (bądź żelatyny).

• Wykorzystuje się wodno-alkoholowe roztwory o neutralnym pH.

• W neutralnym środowisku możliwa staje się identyfikacja kolagenu, głównego białka klejów zwierzęcych.

• Jeżeli w warstwie jest obecny kolagen, zabarwia się ona na kolor błękitny.

Page 55: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Czerń amidowa

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Mikrofotografia przekroju poprzecznego próbki polichromii ściennej.

Próbka po wybarwieniu czernią amidową. Efekt wybarwienia wskazuje na obecność substancji białkowej w spoiwie

Page 56: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Inne testy na obecność białek

• Fuksyna – warstwa w obecności białka zabarwia się na czerwono.

• Ponceau S10. Służy do identyfikacji • Ponceau S10. Służy do identyfikacji obecności kolagenu (kleje zwierzęce).

Page 57: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Testy wybarwieniowe - białka

Przekrój poprzeczny olejnej warstwy malarskiej na podłożu gipsowym w medium klejowym.

(a) Przed wykonaniem testów wybarwieniowych.wybarwieniowych.

(b) Czerń amidowa.

(c) Ponceau S.

(d) Fuksyna.

Uwaga! Warstwa malarska nie uległa wybarwieniu.

Page 58: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Spoiwa olejne

• Do określania obecności spoiw olejnych najczęściej stosowany jest alkoholowy roztwór czerni sudanowej.roztwór czerni sudanowej.

• Efekt wybarwienia daje gorsze rezultaty, ponieważ oleje sykatowane (całkowicie spolimeryzowane i usieciowane), są bardziej odporne na działanie barwników.

Page 59: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Spoiwa tłuste

• Do identyfikacji spoiw tłustych wykorzystuje się również różnice w temperaturach topnienia charakterystyczne dla danej grupy spoiw.dla danej grupy spoiw.

Grupa spoiw Początkowa temperatura

topnienia

Woski

Żywice

Oleje sykatywowane

Żółtko jajka

60o

120o

160o

200o

Page 60: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wybarwianie próbek

• Każdorazowo po przeprowadzeniu reakcji wybarwiania należy usunąć nadmiar barwnika z przekroju próbki za pomocą kąpieli wodnej.

• Wyniki testów wybarwiających mogą zostać • Wyniki testów wybarwiających mogą zostać zafałszowane przez procesy starzeniowe zachodzące w spoiwach jak i substancje wprowadzone w trakcie zabiegów konserwatorskich.

Page 61: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Technika szlifu cienkiego

• Zastosowanie – badania tynków zabytkowych.

• Szlif cienki – cienka płytka płasko-• Szlif cienki – cienka płytka płasko-równoległa o grubości kilku mikrometrów.

• Preparat musi być półprzezroczysty w świetle przechodzącym.

Page 62: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

• Nasączanie na zimno próbek roztworem balsamu kanadyjskiego w ksylenie.

• Wycinanie piłą diamentową prostopadłościanu o wymiarach 30 x 25 x 10 mm. Powierzchnia płytki wymiarach 30 x 25 x 10 mm. Powierzchnia płytki od strony cięcia powinna być płaska.

• Impregnacja płytki balsamem kanadyjskim na płycie grzejnej z termostatem (temp. 60 °C). W przypadku porowatych próbek impregnacji dokonuje się w próżni.

Page 63: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

• Polerowanie gładkiej powierzchni przy wykonywaniu proszków polerskich o malejącej gradacji.malejącej gradacji.

• Przyklejanie płytki płaską powierzchnią do szkiełka podstawowego za pomocą dwuskładnikowej żywicy chemoutwardzalnej.

Page 64: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

• Ścienianie próbki za pomocą szlifierki rotacyjnej do grubości 0,5 mm i docieranie ręczne za pomocą proszku polerskiego o gradacji 1000. Czynność ta powinna być kontrolowana pod mkroskopem powinna być kontrolowana pod mkroskopem polaryzacyjnym.

• Po oczyszczeniu, osuszeniu i odtłuszczeniu, na powierzchnię próbki, za pomocą balsamu kanadyjskiego naklejane jest szkiełko nakrywkowe

Page 65: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

Nasączanie na zimno balsamem kanadyjskim Wycinanie próbki za pomocą piły diamentowej

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Page 66: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

Impregnacja balsamem kanadyjskim na płycie grzejnej.

Polerowanie próbki

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Page 67: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

Przyklejanie do preparatu szkiełka podstawowego za pomocą żywicy chemoutwardzalnej

Próbki naklejone na szkiełka podstawowe

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Page 68: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

Ścienianie próbki za pomocą szlifierki rotacyjnej

Ręczne docieranie próbki

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Page 69: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Wykonywanie szlifów

Kontrola efektów polerowania pod mikroskopem polaryzacyjnym.

Naklejanie szkiełka nakrywkowego za pomocą balsamu kanadyjskiego.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Page 70: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Szlif cienki - przykład

Mikrofotografia szlifu cienkiego próbki tynku sgraffiotowego zawierającego węgiel drzewny

Page 71: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Badania petrograficzne

• Petrografia – nauka zajmująca się badaniem składu mineralnego oraz geochemicznego skał oraz właściwości fizycznych i skał oraz właściwości fizycznych i chemicznych skał i minerałów.

• W konserwacji badania petrograficzne są stosowane do określania składu zabytkowych tynków, zapraw oraz kamienia.

Page 72: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Badania

petrograficzne

Obserwacje makroskopowei mikroskopowe

analizygranulometryczne

petrograficzne

mikroskopia polaryzacyjnabadania instrumentalne

(TEM, SEM, XRD, TGA)

Page 73: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Mikroskopia polaryzacyjna

• Zastosowanie – identyfikacja minerałów na podstawie barwy, dwójłomności, reliefu i plechroizmu.plechroizmu.

• Dwójłomność – podwójne załamywanie światła w substancjach anizotropowych (np. kalcycie).

Page 74: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Relief minerału

• Kontur ziarna zależny od różnicy współczynników załamania minerału i otoczenia (zwykle balsamu kanadyjskiego).

• Relief określamy jako dodatni, jeżeli • Relief określamy jako dodatni, jeżeli współczynnik załamania ziarna jest większy niż balsamu. Pod mikroskopem obserwujemy pozorną wypukłość ziarna.

• W przeciwnym razie występuje relief ujemny –pozorna wklęsłość ziarna.

• Technika ważna przy oznaczaniu minerałów.

Page 75: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Relief - ilustracja

silny relief dodatni średni relief dodatni niski relief dodatni

Page 76: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Mikroskopia polaryzacyjna

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł

ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009

Obraz szlifu cienkiego próbki tynku z wykorzystaniem jednego polaryzatora

Obraz szlifu cienkiego próbki tynku z wykorzystaniem dwóch plaryzatorów

Page 77: Współczesne metody badań instrumentalnych - fizyka.umk.plpsz/wyk10.pdf · • Do identyfikacji skrobii służy test Lugola. Mikropróbkę poddaje się działaniu wodnego roztworu

Plechroizm

• Zmiana zabarwienia kryształu w zależności od kierunku polaryzacji światła wykorzystywana do identyfikacji minerałów.