Workshop Andr© Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Workshop Andr© Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland

 • Dia 1
 • Workshop Andr Verbeek Hoogheemraadschap van Delfland
 • Dia 2
 • Achtergrond Inmiddels 4 jaar bij HHDelfland Daarvoor 12,5 jaar bij Gemeente Delft Functies/rollen: manager Reiniging, Arbocordinator, hoger veiligheidskundige, preventiemedewerker, arbeids- en organisatiedeskundige, teammanager P&O en strategisch KAM-cordinator.
 • Dia 3
 • Herkenbaar?
 • Dia 4
 • Vanuit managementverantwoordelijkheid benaderd; Buiten beschouwing van persoonlijke karaktereigenschappen, o.a. introvert, extravert, ADHD, etc.. Voornamelijk publieke organisaties/sector Context van de motiverende werksituatie
 • Dia 5
 • De bereidheid van de medewerker om een activiteit uit te voeren binnen zijn werksituatie (Locke en Latham, 2005) door een effect van wederkerige interactie tussen medewerker en werksituatie (Franco, Bennet en Kanfer, 2002). Definitie Motiverende werksituatie
 • Dia 6
 • Motiverende werksituatie (1) Welke aspecten/factoren maken uw werksituatie motiverend? Inventarisatie van motiverende factoren
 • Dia 7
 • Motivatie theorie
 • Dia 8
 • Behoefte hirarchie theorie (Maslow 1943)
 • Dia 9
 • Theorie X - Zonder management zijn medewerkers passief Theorie Y - Medewerkers zoeken naar onafhankelijkheid, zelfontplooiing en creativiteit in het werk. Theorie X en Y (Mc Gregor 1957)
 • Dia 10
 • Intrinsieke motivatie - autonomie, compleet afgeronde taken, voldoende afwisseling, taak identiteit, taak duidelijkheid. Feedback, voldoende uitdaging en geen directe controle. Extrinsieke motivatie (Hygine) - Beloning, inspraak op arbeidsomstandigheden, werkplekcondities, baanzekerheid, arbeid- voorwaarden en leiderschap die zorgt voor gelijke behandeling. Intrinsiek en extrinsiek (Hertzberg 1968)
 • Dia 11
 • Job Characteristics (1976)
 • Dia 12
 • Motivatiemodel (locke en Latham)
 • Dia 13
 • Welke aspecten vind u belangrijk in uw werk 1Taakafwisseling 2Taak identiteit 3Taak duidelijkheid 4Zelfstandigheid 5Feedback 6Competentiebenutting 7Doelstelling 8Leermogelijkheden 9Groeimogelijkheden 10Inzicht in eigen werk 11Eigen verantwoordelijkheid 12Leiderschap 13Verantwoorde beloning 14Baanzekerheid 15werkplekcondities 16Arbeidsvoorwaarden 17Inspraak werkomstandigheden 18Rechtvaardigheid t.o.v. andere collega
 • Dia 14
 • Persoonlijke effecten 1Waardevol werk 2Plezier in de uitvoering 3Versterking van inzet 4Verantwoordelijk 5Bekend met de resultaten 6Kwaliteit van het werk 7Trots 8Laag verzuim 9Doorzetten bij tegenslagen
 • Dia 15
 • Public Service Motivation (PSM) (Camilleri 2005, for the Maltic public )
 • Dia 16
 • Resultaat van het literatuur- onderzoek (Verbeek, 2013)
 • Dia 17
 • Onderzoek gaf o.a. aan: Meer bezuinigen en meer taken voor minder; Toenemende werkdruk; Nullijn voor ambtenaren; Grote groep uittredende medewerkers: Werk-priv wordt steeds belangrijker; Medewerkers geven voorrang aan het willen bijdragen aan de maatschappij i.p.v. een hoog salaris; Effectief leiderschap is een must de publieke sector: Ze investeren in een goede relatie met de medewerker; Stimuleren om taken optimaal laten uit te voeren.
 • Dia 18
 • Diagnose Verandertraject ontwerpen/ontwikkelingen Implementeren Als veranderinstrument
 • Dia 19
 • Dia 20
 • Al met een lage werkmotivatie en -beleving voor de reorganisatie Met minder persoonlijke hulpbronnen: -Er niet op vertrouwen de juiste competenties te beschikken -Met een emotionele coping stijl i.p.v. meer een taakgerichte coping stijl die gericht op verbeteringen in de werksituatie. Die denken moeite te hebben met het vinden van een nieuwe baan Kwetsbare medewerkers die gevoelig zijn voor negatieve effecten van reorganiseren(hoger risico)
 • Dia 21
 • Voorkomen/verminderen risicos op veranderweerstand? 1.Communicatieplan - Ontwikkel een communicatiestrategie die zich richt op individu, de groep, het management en organisatie. 2.Participatie -Gebruik de expertise van de medewerkers, -Geef middenmanagers de bevoegdheid om de organisatietrategie toe te spitsen op die van de medewerkersbehoefte en mogelijkheden 3.Ondersteuning
 • Dia 22
 • Welke theorie spreek jou het meest aan? 1.Vergelijkings 2.Twee factoren 3.Hirarchie en behoefte. 4.Drie behoeften.. 5.Doel. 6.Verwachtings
 • Dia 23
 • Welke rol zou u hebben bij de motiverende werksituatie? Heeft u een rol bij de motiverende werksituatie?
 • Dia 24
 • Bedankt voor u aanwezigheid en belangstelling voor het onderwerp Email: averbeek@hhdelfland.nl