Click here to load reader

Word to proste!

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Word to proste!. Spis treści. Wpisywanie tekstu. Zmiana kroju, stylu i rozmiaru czcionki. Wstawianie czy zastępowanie?. Tworzenie list Wypunktowanych i numerowanych. Poprawki automatyczne. Wysyłamy lub drukujemy. Kursor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Word to proste!

 • Word to proste!

 • Spis treciWpisywanie tekstuWstawianie czy zastpowanie?Poprawki automatyczneTworzenie list Wypunktowanych i numerowanychWysyamy lub drukujemy

  Zmiana kroju, stylu i rozmiaru czcionki

 • Wpisywanie tekstuGdy otworzysz pusty dokument (lub szablon), kursor miga wyczekujco na ekranie. Gdy piszesz znaki pojawiaj si w miejscu, w ktrym znajduje si kursor. Jeli wpisujesz tekst duszy ni jeden wiersz (linijka), kursor automatycznie przechodzi do nastpnego wiersza. Jeeli naciniesz klawisz [ENTER] zakoczysz akapit i przejdziesz do nastpnego wiersza.

 • Kursor

 • Wstawianie czy zastpowanie?Istotn kwesti przy wpisywaniu tekstu do dokumentu jest to, czy pracujesz w trybie wstawiania czy zastpowania. W trybie wstawiania znaki s wstawiane w miejscu, w ktrym znajduje si kursor, spychajc istniejce znaki w prawo. W trybie zastpowania znaki zastpuj istniejce znaki, co czasami moe spowodowa baagan w twoim dokumencie, jeli nie bdziesz postpowa ostronie. Domylnym trybem jest wstawianie. Moesz wcza i wycza tryb wstawiania naciskajc klawisz [Insert], ktry znajduje si na Twojej klawiaturze. Gdy wczony jest tryb zastpowania, na pasku stanu u dou ekranu pojawia si symbol ZAS.

 • Poprawki automatyczne

  Word dysponuje szeregiem narzdzi korekcyjnych, ktre nie wymagaj od Ciebie podejmowania jakichkolwiek akcji. Autokorekta poprawia wikszo bdw, ktre popeniasz podczas pisania. Sprawdzanie pisowni i gramatyki z kolei skanuje Twj dokument i sprawdza poprawno pisowni sw oraz sposobu ich uycia. Wczanie autokorekty Z menu Narzdzia wybierz polecenie Autokorekta. Kliknij prawym przyciskiem sowo podkrelone na czerwono. Gdy pojawi si menu skrtw kliknij polecenie Autokorekta, a nastpnie wybierz polecenie Autokorekty.

 • Kliknij sowo podkrelone na czerwono (prawym przyciskiem myszy), aby wywietli menu kontekstowe.

 • Zmiana kroju, stylu i rozmiaru czcionkiWord ma zestaw narzdzi na pasku narzdzi Formatowanie, umoliwiajcy szybk zmian czcionek.

  Rodzaj czcionkiRozmiarKursywaPogrubieniePodkrelenie

 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanychListy wypunktowane i numerowane pozwalaj odpocz oczom czytelnika, uatwiaj przekazanie myli. Word pozwala w prosty sposb tworzy takie listy. Jeeli chcesz umieci tak list ustaw kursor w miejscu, w ktrym chcesz zacz list i kliknij przycisk numerowanie lub punktowanie.Moesz zmieni sposb, w jaki Word realizuje punktowanie i numeracj. Wybierajc w menu Format polecenie Punktory i numeracja, aby wybra inny styl punktowania lub numerowania, kliknij odpowiedni kart.

 • Wysyamy lub drukujemyAby wysa dokument poczt elektroniczn klikamy na . Pojawia si pasek narzdzi, w ktry wpisujemy adres nadawcy, odbiorcy.

  Aby wydrukowa dokument klikamy na Plik a nastpnie Drukuj, albo naciskamy przycisk

  Quiz

 • Quiz

 • Pytanie 1Jaki klawisz na klawiaturze musisz wcisn, jeli chcesz przej do nastpnego wiersza i skoczy akapit:

  a) Ctrl+Ab) Shift+Sc) Enter

 • Bdna odpowied;(

 • Pytanie 2Jaki jest domylny tryb wpisywania tekstu:

  a) zastpowanieb) wstawianiec) zakrelanie

 • Pytanie 3Co oznacza przycisk :

  a) pogrubienie czcionkib) podkrelenie czcionkic) kursywa

 • Pytanie 4W jakim menu znajduje si polecenie Punktory i numeracja:

  a) Narzdziab) Formatc) Wstaw

 • Pytanie 5Jaki przycisk musisz klikn, aby wysa dokument poczt elektroniczn:

  a)b) Nie ma takiej opcjic)

 • Gratulacje!Rozwizae cay quiz poprawnie! Gratulacje!

 • Prezentacj przygotowaa Nicola TorkowskaZ klasy I a