of 18/18
„Wojna bananowa” Interwencje rządowe Marta Hutnik & Weronika Pośmata

„Wojna bananowa” Interwencje rządowe - coin.wne.uw.edu.plcoin.wne.uw.edu.pl/kiuila/Mikro/Case/rzad_slajdy.pdf · Wojna bananowa… jak to właściwie było? • Rozpoczęcie

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of „Wojna bananowa” Interwencje rządowe -...

Wojna bananowa

Interwencje rzdowe

Marta Hutnik & Weronika Pomata

Co to waciwie jest interwencjonizm?

Interwencjonizm rozumiemy jak stosunki gospodarczo-polityczne, polegajce na bezporednich interwencjach pastwa na rynku.

Moliwe przykadowe formy interwencjonizmu:

Kontrola cen towarw Ustalanie pacy minimalnej Ograniczenie importu/eksportu (np. ca zaporowe) Narzucanie stop procentowych pompowanie pienidzy na rynek poprzez pomoc socjaln (np.

zasiki dla bezrobotnych)

Wiele innych

Kilka sw o bananowym biznesie Obecnie najwikszymi krajami eksportujcymi

banany s: Ekwador, Kostaryka, Filipiny, Kolumbia i Gwatemala ich eksport stanowi w sumie ok. 2/3 wiatowego eksportu tych owocw.

W UE, to Belgia i Wielka Brytania s najwikszymi unijnymi importerami bananw wrd wszystkich pastw czonkowskich

Jak wynika z danych GUS, warto polskiego importu bananw (wieych i suszonych) to nieco ponad 1 mld z rocznie, co oznacza okoo 375 tys. ton sprowadzanych co roku do Polski (dla porwnania roczny import jabek do Polski wynosi tylko ok. 40 tys ton)

Poda bananw-> UEPorwnajmy poda bananw dla rnych krajw z caego wiata. Kraje Ameryki aciskiej (m.in. Ekwador. Kolumbia, Kostaryka) wychodz na wyran czowk w tym zestawieniu. Poda UE jest znikoma w porwnaniu z tzw. Dollar zone.

Wojna bananowa jak to waciwie byo?

Rozpoczcie wojny bananowej -> 1993 r., w ramach integracji rynkw wewntrz UE przyjto jednolite zasady handlu bananami, przewidujce preferencyjne warunki dla ubogich pastw ACP, bdcych w wikszoci byymi europejskimi koloniami.

1996 r. USA wraz z Meksykiem, Hondurasem, Gwatemal i Ekwadorem wnosz oficjaln skarg do WTO przeciwko dyskryminacji producentw bananw z krajw Ameryki rodkowej

16 miesicy pniej- Specjalne ciao WTO wydaje orzeczenie UE musi zmieni zasady przyznawania licencji importowych i rozdziau kwot importowych.

Zamy, e pocztkowa sytuacja wygldaa w nastpujcy sposb

Krok 1

W 1993r. Unia wprowadza preferencyjne warunki dla ubogich pastw APC. Polegay one na zamraaniu kwot importu bananw z Ameryki aciskiej

(do 100 tys. ton) oraz gwarantowaniu cen minimalnych dla rodzimych (z pastw UE) producentw

Wprowadzenie ogranicze importowych oraz cen minimalnych dla rodzimych

producentw

Ograniczenia ilociowe dla producentw z Ameryki aciskiej

Cena minimalna dla rodzimych producentw

1999 r. - UE zostaa zmuszona do zmiany reimu importowego. Unijne ca zostay zrwnane dla eksporterw ze wszystkich regionw wiata, lecz pastwom ACP wci przysugiway wysokie kwoty bezcowe. Ekwador uzna w zwizku z tym, e wci jest dyskryminowany- wnis pozew do WTO.

Rzd amerykaski w lutym 1999 roku ogasza sankcje przeciwko towarom europejskim na sum 191,4 mln dolarw rocznie

Kwiecie 1999 r. - grupa specjalna WTO wydaje werdykt przyznajcy racj Ekwadorowi. UE dostaje 15 miesicy na zmian przepisw i dostosowanie ich do regu handlu miedzynarodowego.

Krok 2

W 2001 r. kwota importu bananw dolarowych zostaa zwikszona ze 100 tys. ton do 2 653 tys. ton rocznie i zrezygnowano z systemu cen gwarantowanych dla rodzimych

producentw

Zwikszenie ogranicze importowych, zniesienie cen minimalnych

2000r. pastwa ACP, gdzie plantacje bananw s mniej efektywne ni w Ameryce aciskiej, otrzymuja od UE 200 mln euro pomocy, aby mogy dostosowa si do nowych warunkw handlu

2009 rok koniec wojny bananowej!!!Kluczowym elementem porozumienia koczcego najduszy w historii wiatowej Organizacji Handlu spr jest jednorazowa obnika unijnych ce ze 176 dol. do 148 dol. za ton bananw, a nastpnie stopniowa redukcja stawek a do 114 dol. w 2017 r.

Krok 3

Po kolejnej interwencji osignito kompromis, polegajcy na odejciu od kwot importowych a zastosowaniu ce wysokoci 176 euro za

ton (ta kwota zostaa i tak obniona z proponowanych pocztkowo 230 euro za ton) ustalajc jednoczenie kwot 775 tys. ton rocznie importu zwolnionego od ce dla

eksporterw z pastw APC

Zniesienie ogranicze, wprowadzenie ca 176 euro za ton

Krok 4

W wyniku kolejnego kompromisu, ca spady do 148 euro za ton i UE zgodzia si na kolejn obnik tych ce do 114 dolarw za ton rozkadajc t

obnik na 9 lat

Zniesienie ca do 114 dolarw za ton

t=114

Ciekawostka- kto i ile zarabia na bananie?

Webgrafia http://ec.europa.eu/agriculture/bananas/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/statistics/supply_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/reports/market-2016-09_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/statistics/wholesale-prices_en.pdf

http://wyborcza.biz/biznes/1,148286,16561763,Sankcje_i_embargo_zamiast_wojny__Takie_boje_tocza.html?disableRedirects=true

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20110121STO12285/koniec-wojny-bananowej-coraz-

bli%C5%BCszy