Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere

 • Dia 1
 • Wim Klein Nagelvoort Projectleider Manager ROSAlmere
 • Dia 2
 • Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROSen Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 3
 • Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROSen Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 4
 • Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 5
 • Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013 Deelnemers Stuurgroep Neuroloog Verpleegkundig specialist Zorgmanager S.O.G. Huisarts Locatiemanager (vz.) Revalidatiearts Keten cordinator
 • Dia 6
 • Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013 Samenstelling projectgroep Zelfde personen ook in stuurgroep: Toevoegingen Teammanager wijkverpl. (zichtbare schakel) CVA-nazorg Projectleider (vz.)
 • Dia 7
 • Uit alle voorgenoemde organisaties Functies: op afroep, voor zover nodig voor de stand van zaken op dat moment in de werkgroep. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 8
 • Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROSen Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 9
 • Realiseer voor eind 2014 de CVA-ketenzorg in Almere zodanig dat aan de hoofddoelstellingen en subdoelstellingen van dit projectplan wordt voldaan. Deel de kennis die opgedaan wordt bij de realisatie met de andere voorbeeldketens en maak gebruik van de kennis en ervaring die opgedaan wordt in de andere voorbeeldketens. Hiervoor is het noodzakelijk om alle relevante informatie die uit dit project komt te delen met de andere voorbeeldketens. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 10
 • Het project richt zich specifiek op de zorg in de chronische fase Hierdoor vallen de poliklinische revalidatie (Trappenberg) en de dagbehandeling in het verpleeghuis (Polderburen) buiten de opdracht. Wel is het belangrijk om deze partners bij het project te betrekken omdat er wel over en weer verwezen wordt vanuit de chronische fase. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 11
 • Eind 2014 is binnen de chronische fase van de CVA- zorg in Almere in ieder geval: Voor 80% van de doelgroep n centrale zorgverlener die de zorg cordineert Een protocol vastgelegd waarin vaste contactmomenten benoemd gedurende twee jaar na thuiskomst Een lijst met criteria opgesteld waaraan deskundige hulpverleners moeten voldoen. Is er een 1 e lijst beschikbaar hulpverleners die menen deskundig te zijn in het behandelen van CVA. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 12
 • Naast de hoofddoelstellingen speciaal aandacht besteden aan: Dossiervorming en rapportage Meetinstrumenten Gebruik mRS Uniformiteit in werkwijze CVRM Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 13
 • Binnen Zorggroep Almere is de komende jaren (2013-2014) een interne reorganisatie gaande. We zullen extra alert moeten zijn dat tijdens deze reorganisatie het project niet verzand. In verschillende organisaties worden verschillende systemen, rapportages en manieren van verslaglegging gebruikt. Aansluiting 0 e -1 e -2 e lijn is niet optimaal. Veel ketenzorg gebeurt informeel op basis van persoonlijke contacten. Dit terwijl men denkt dat het formele zorg is. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 14
 • In Almere is het aantal aanbieders overzichtelijk. Men kent elkaar en dat versterkt de (informele) ketenzorg Overzichtelijke populatie (klein, relatief jong) Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 15
 • Inzet professionals om niet Maak realistisch overzicht ureninzet, gebaseerd op aantal vergaderingen x duur vergaderingen + 25% Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 16
 • ActieDoor wieDatum gereed Accordering projectplanProjectgroep22-01-2013 Accordering projectplanStuurgroep09-04-2013 Opzetten projectorganisatieProjectleiderEind febr. 2013 Formuleren opdrachten werkgroepenProjectgroepEind febr. 2013 Werkgroepen werken opdrachten uitwerkgroepenEind 2013 Eindrapport resultaat werkgroepen besprekenStuurgroepJanuari 2014 Implementatie resultaten werkgroepenProjectgroep met Werkgroepen Eind 2014 Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 17
 • Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROSen Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 18
 • Onafhankelijk Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 19
 • Structuur bieden Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 20
 • Overzicht houden Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 21
 • Schrijven plannen en rapportages Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 22
 • Draagvlak creren Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 23
 • In- en externe communicatie Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 24
 • Tijdsplanning Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 25
 • Aanjagen Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 26
 • Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROSen Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 27
 • (Bijna) iedereen kent elkaar Goede keten cordinator Uitgaan van de inhoud en je niet door de structuren laten weerhouden. Commitment aan het doel Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 28
 • (Bijna) iedereen kent elkaar Bedrijfculturen 0 e -1 e -2 e lijn maar ook binnen de lijnen Personeelswisselingen Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 29
 • Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROSen Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 30
 • Rosen bestaan sinds 2005 Betaald uit gelden ZVW Geld uitbetaald door preferente zorgverzekeraar Oorspronkelijk voor 6 beroepsgroepen (HA, Verlk. Fysioth. Oefenth. Logopedie, GGZ.) Sinds 2011 apotheek en ditetiek erbij Nu ook verbreding naar welzijn en gemeentes Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 31
 • Onze missie: Het initiren of versterken van samenwerkingsverbanden waar de eerste lijn bij betrokken is en het ondersteunen van professionals bij de kwaliteitsverbetering van de door hen verleende zorg. Dit met als doel: gezonde bewoners in een vitale stad. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 32
 • Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 33
 • Verbinden Verbeteren Versterken Van de 1 e lijn. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 34
 • Structuur Zorgketen in Almere Projectplan Rol projectleider Waar loop je tegenaan Iets over de ROSen Vragen. Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 35
 • Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013
 • Dia 36
 • www.rosalmere.nl www.ros-netwerk.nl Bijeenkomst voorbeeldketens implementatie "uitbehandeld.. hoe zo? Utrecht 26-09-2013