WILLIAM SHAKESPEARE 1564 - 1616

 • Published on
  13-Jan-2016

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Jmno autora: Mgr. Hana Bohov Datum vytvoen: 08.01.2013 slo DUMu: VY_12_INOVACE_16_CJL_L Ronk: I. esk jazyk a literatura Vzdlvac oblast: Jazykov vzdlvn a komunikace, Estetick vzdlvn Vzdlvac obor: Literatura Tematick okruh: Renesance Tma: William Shakespeare Metodick list/anotace: Prezentace slou k prohlouben poznatk z oblasti anglick renesance pro ky 1. ronk a zrove jako opakovn k stn sti maturitn zkouky pro ky 4. ronk; ivot a dlo W. Shakespeara, praktick prce s texty.

 • WILLIAM SHAKESPEARE1564 - 1616anglick renesann bsnk a dramatiknarodil se a vyrstal ve Stratfordu nad Avonouje autorem asi 37 divadelnch herhrdinov jsou sami strjci svch osud, jsou nadasovtypickm verem je blankvers (nermovan ptistop jamb o 10 - 11 slabikch)cel jeho tvorba peloena do etiny J. V. Sldkem

  Tvorbu meme rozdlit na:

  Komedie (Zkrocen zl eny, Sen noci svatojnsk, Komedie pln omyl apod.)Tragdie (Hamlet, Romeo a Julie, Othelo apod.)Hry z antickch a anglickch djin (Jindich VI.,Richard III., Julius Cesar apod.)

 • Podobizna a Shakespearv pamtnkObr. 1 AObr. 2A

 • Pette si pozorn ukzku a pak se pokuste shrnout hlavn mylenku monologu

  (dnsk princ Hamlet se dozv, e jeho otec byl zavradn vlastnm bratrem, krlem Claudiem. Hamlet se rozhodne pomstt. Proti svtu fale a podezvavosti se chrn pedstranm lenstvm)

  Hamlet

 • III.1.Claudius a Polonius se schovaj za zvsem. Vystoup Hamlet.

 • Jedno z nejslavnjch Shakespearovch dramat l pbh tragick lsky.

  Vyhledejte v ukzce, jakmi slovy vyjaduj hlavn postavy svj cit.

  Znte cel pbh? Pevyprvjte ho.

 • Romeo Na kdlech lsky peletl jsem ze.Let lsky nezastav ani hradby.Co lska me, to i udl,a tvoji pbuzn mi nezabrn.Julie Kdyby t uvidli, zavrad t!Romeo V tvch o, ach, je vce nebezpene ve dvaceti mech. Jenom ty hle laskav, a z mi neubl.Julie Le za nic nesmj t tady spatit.RomeoPl noci ukryje m ped nimi.A nechce-li m, a si m tu najdou!A radj zahub m jejich z,ne abych spasil ivot bez tv lsky.(2)Romeo a Julie

 • Obr. 1: Romeo a Julie, divadeln studieObr. 2 a 3: Faksimile prvn strany Romea a Julie z vydn z roku 1623 a Tituln strana prvnho vydn Obr. 1Obr. 2 Obr. 3

 • Jak byste charakterizovali hlavn postavy tchto dramat?Jak konkrtn vlastnosti, kladn i zporn, jste u jednotlivch postav nali?Co je pinou tragdie; lidsk ve nebo nhoda? Uvete pklady.V em jsou zajmav postavy en? Jsou samostatn, dok rozhodovat o svm ivot?Jak je jazyk Shakespearovch dramat? Co je to blankvers? Dolote sv tvrzen pklady.Znte z vlastn etby jet jin dramata tohoto autora? Vidli jste nkter dlo zfilmovan nebo uveden pmo na divadelnch prknech? Seznamte s tmito dly spoluky.Pette si ukzky a seznamte se s dalmi Shakespearovmi dly. Zamyslete se nad nsledujcmi otzkami:

 • Jan Werich povaoval Shakespeara za nesmrtelnho autora.

  Vimnte si v nsledujc ukzce, co o nm k.

  Uvdjte konkrtn pklady z textu.

  Jan Werich: Dopis Shakespearovi

 • V Praze dne 6. nora 1964Ven Miste, od t doby, co jste ns opustil, svt se zmenil a asu ubyloJe ns mnohem vce na Planet, ne bvalo Vaich souasnk. Pojem vzdlenosti netrv.Kdybyste byl dnes mezi nmi, kdyby si Vae oi zvykly pohledm na kovov zvata porajc zemi, plivajc cihly, zpvajc psn, kdybyste se, po esky eeno, podn rozkoukal, jist by Vaim om neulo, e Vae star planeta je opt pln postav Vaich her. Ve Vaich hrch, Miste, jsou odpovdi na vechny otzky, na kter se lovk odv pttInspirujete. Ponoukte ln mozky. kaj o Vs, e jste nevdl nic o zempisu. O historiiO umnJako by geniln lovk musil vdt.V velik obdivovatel JAN WERICH(3)

 • Obr. 1A: Autor neuveden. Soubor:ShakespeareMonument cropped.jpg-Wikipedie [online]. [cit. 2.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ShakespeareMonument_cropped.jpg Obr. 2A: Autor neuveden. Soubor:Hw-shakespeare.png-Wikipedie [online]. [cit. 2.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hw-shakespeare.png Obr. 1: Autor neuveden. Soubor:Francesco Hayez 053.jpg-Wikipedie [online]. [cit. 2.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Francesco_Hayez_053.jpg Obr. 2: Autor neuveden. Soubor:Romeoandjuliet1597.jpg-wikipedie [online]. [cit. 2.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Romeoandjuliet1597.jpg Obr. 3: Autor neuveden. Soubor:RJ First Folio (1623).jpg-wikipedie [online]. [cit. 2.4.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RJ_First_Folio_%281623%29.jpg (2) RYNKOV, Jarmila. tanka 1 pro SOU. Praha: SPN, n. p., 1988. (1)(3) SOUKAL, Josef. tanka pro 1. ronk SO. Praha: SPN, a.s., 2000, ISBN 80-7235-129-X. MGR. HNOV, Eva a kol. Odmaturuj z literatury 1. Brno: Didaktis, spol.s r.o., 2004, ISBN 80-7358016-0.

  Citace, zdroje a literatura

Recommended

View more >